• Allmogejakt

Kan du gissa rätt på vildsvinet?

JaktPublicerad: 2007-01-19 11:26

Kan du avgöra kön och uppskatta vikt och ålder på det fällda vildsvinet på bilden? Endast cirka tio procent klarade frågan när Rickard Lundberg la ut bilden på sin sajt.
Att selektera rätt gris är svårt. Till och med när det finns gott om tid att både studera och sikta i en vakkoja.

Att jaga vildsvin är som de flesta vet, en stor utmaning.
Att jaga gris med hund kräver minst 500 hektar för att det skall ske på ett vettigt och jägarmässigt sätt. Sådana marker är ganska sällsynta i vildsvinstäta områden. I de fall det finns sådana marker blir jakten i gengäld alldeles för dyr. Därför blir vakjakt en allt vanligare jaktform när det gäller vildsvin.
För vakjakt krävs egentligen bara några hektar och ett idogt utfodrande med till exempel bröd.
Men när väl grisarna kommer - vet då jägaren vilket djur som är lämpligast att fälla?

Riskerar att sikta på största grisen
Vill jägaren ha en trofégalt finns risken att hårkorset hamnar på det största djuret i flocken.
Men det är bara i extremt sällsynta fall som det största djuret i flocken är en galt. Galtarna sparkas ur flocken vid runt sex månaders ålder, detta för att skydda kultingarna.
Galtar kan ta ihjäl kultingar, eftersom deras sugga då brunstar om. Det ger galten en chans att föra sin säd vidare.
En gylta, eller unggalt, på cirka 50-60 kilo är enligt många det optimala jaktbytet. Det ger gott kött och lagom arbete med utforsling från skogen och slakt.
Blir de större djuren kvar är det dessutom dessa som föryngrar stammen och därmed ger en kraftigare och bättre stam.

Fällda suggor ger klenare stam
När en sugga skjuts, framför allt ledarsuggor, blir övriga gyltor i flocken lättare brunstiga i för tidig ålder. De betäcks och avkomman blir klen. Fällda suggor kan alltså bidra till att få en klen vildsvinsstam.
Det finns rapporter om suggor (egentligen kultingar) som haft foster i sig när de själva bara vägt 50 kilo, vilket är alldeles fel.
Men ser du skillnaden på en galt, sugga, gylta eller årsgris?
Jägaren på bilden är nöjd med sitt byte, trots ett tufft eftersök efter ett olyckligt skott.
Kan du avgöra kön och uppskatta vikt och ålder?
Svaret är en sugga, cirka tre år, som väger 90 kilo.
Då frågan ställdes i en tävling på www.racerback.se var det endast cirka tio procent av deltagarna som svarade rätt.
Suggan var inte kultingförande. Detta konstaterades eftersom suggan inte hade synliga spenar med mjölk.
Grisen sköts i tron om att vara en gylta. Spenar hade synts vid skottillfället.
En anledning till att kultingar saknades kan vara att de avlidit av olika orsaker och suggan inte hade blivit betäckt igen. Mjölkproduktionen avtar då.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Två grisar per 100 hektar

2007-10-26 17:28

Två grisar grisar per 100 hektar!
Undrar vad lantbrukare tycker om det.

2. Missuppfattat min text

2007-01-30 16:40

Jag ska kanske klargöra min text.
Det är inte enkelt att jaga gris med hund, på grund av att det krävs stora arealer för denna sorts jakt.
Jakt vid åtel är därför ”enklare” att bedriva. Marken du kan jaga vid behöver inte vara lika stor som 500 hektar.
Jag uppmuntrar ej jakt på ett par ”fotbollsplaner.” Jag konstaterar bara att det är möjligt.
Självklart skall man inte ta ut mer än marken orkar med. Men det är ett ämne för en annan artikel. Här handlade det om svårigheten att avgöra kön och så vidare.
Grisen i texten sköt jag på min jaktmark som är 160 hektar.

1. Ett par hektar?

2007-01-29 12:29

quote/ Rikard:
För vakjakt krävs egentligen bara några hektar och ett idogt utfodrande med till exempel bröd.
quote..

Du ska nog kanske vara försiktig i att påtala hektar för åteljakt.

Bara genom ett enkelt telefonsamtal fick jag fram detta matematiska exempel av Jägareförbundet

1000 ha 20 vildsvin/år
100 ha 2
10 ha 0,2 dvs 1 vildsvin vart femte år
1 ha 0,02 dvs 1 vildsvin vart 50:e år

Genom denna enkla räkneformel ser du vad din mark orkar att ge i avkastning.
Allt över detta är att SNYLTA från omkringliggande marker, Rikard.
Det finns nu redan en prejudicerande dom från länsrätten i Skåne som klart talar om vad som gäller.

Är man mån om sina viltstammar, oavsett art, så överbeskattar men dom inte med åteljakter!
Och för att i nästa andetag skylla nedgången för vildsvinen på andra jaktformer i närområdet.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons