• Älgskadefondsföreningen

Holmen Skog tog över deras jaktklubb

JaktfilmerPublicerad: 2013-05-27 13:32

Bengt Wåger är förbannad och besviken på Holmen Skog. Han jagade i 50 år på bolagets marker i Härjedalen och var jaktledare i 25 år.

I höstas gick Holmen plötsligt in och tog över jaktklubben och sa upp jägarna. De fick söka om sina platser, men Bengt Wåger fick ingen jakt.


Se webb-TV-inslaget här

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

18. Sammanhållning 2,

2013-06-02 10:19

väldigt bra förslag Thomas,dags för strejk bland oss jägare. Undra hur det går då åt alla skogsbolag och markägare.

17. sammanhållning

2013-06-01 10:04

Tänk om vi jägare kunde vara solidariska och hänga bössan på väggen ett jaktår över hela Sverige Då skulle nog både vargjakten och övrig jakt uppskattas av skogsbolagen och Sveriges bilister

16. Mårdner

2013-05-31 10:53

I vanlig ordning är det stämman i Bolaget som är högst beslutande organ med dess aktieägare. Stämman tillsätter styrelse mm och utser styrelseordförande. Stämman granskar arbetet och beviljar ansvarsfrihet bl a.
Styrelsen tillsätter och avsätter vd och ställer upp mål och riktlinjer för vd, budget mm.samt följer upp vd:s arbete.
Vd, verkställande direktör, skall verkställa styrelsens beslut och ansvara inför ägarna på stämman.
Skogschefen är oftast direkt underställd vd, och har sig underställda ansvariga som skogsvårdschef osv.
I organisationen är inbyggt ansvar som de anställda måste leva upp till. I annat fall hägrar annat arbete.
Jag kan tänka mig att ett "larm" kommit Holmen till känna och order utgått och då är det bara att verkställa...
Att ett sådant larm går ut på stört är också ett tecken på att älgfrågan kontra virkesproduktion fungerat mindre bra och borde ha kunnat lösts på ett för parterna och även älgen smidigare sätt.
Min förhoppning är att fastighetsägarna läser och engagerar sig även juridiskt i jaktfrågor och inte som idag tror att man kan styra och vårda jakten på hundratusentals hektar med knappt någon anställd, som bara hinner med att skicka ut fakturor för jakt. Även styrelsen i många bolag, kyrka m fl måste vakna! Engagemanget och kunskapen måste öka. Att t ex engagera sig enbart på älgförvaltningsnivå och helt strunta i älgskötselområden och vvo är egentligen en bedrövlig och sniken inställning, som straffar sig på olika sätt. Ett sätt det straffar sig på med negativ pr är det Mårdner beskriver, vilket är onödigt.

15. Holmen Skog

2013-05-30 19:08

Hur är det egentligen med ägandet av Holmen Skog AB? Är det aktieägarna eller är det tjänstemännen i bolaget som agerar som småpåvar ute i sina förvaltningsområden. Om vi som ex tar vinterjakten I Lycksele på dräktiga älgkor i mars,så är det svårt att tro att aktieägarna fattat ett beslut att detta skulle genomföras. Vi är nog många som anser att den ansvarige i Holmen Skog AB inom denna förvaltning ville visa sin makt. Att denna vinterjakt skulle påverka HolmenSkog med uppenbara vinster för bolaget, är det nog endast den ansvarige själv som tror på. Att som i detta fall försöka sig på att reglera älgstammen med att skjuta dräktiga älgkor i mars, visar på en synnerligen ansvarslös kunskap om vilt och skogsvård.
Bolagen borde titta närmare på de skador de själva åsamkar på mark och miljö. Var finns miljörörelserna i denna fråga?

14. Sten sture

2013-05-28 23:00

Jag skulle kunna namnge personen/personer som drabbats av detta men det vore moraliskt fel att peka ut personer jag känner. Men varje markägare äger sin mark och har rätten att göra allt där som lagen tillåter även de stora skogsbolagen. Vill man jaga där så får man ta seden dit man kommer!

13. #11 och #12

2013-05-28 19:00

Just det där om att de tappar arrendet om de säljer virke till en annan aktör anser jag vara hörsägen. Rent nonsens!

Vad gäller klövvilttillgången är den säkert lokalt svag, precis som den kan vara lokalt alltför stor. En skadenivå på 2 % (färska skador enligt ÄBIN) anser jag vara acceptabelt. Det betyder att man med en selektiv gallring kan ta bort alla skadade träd i förstagallringen.
Man känner dock igen gnället i intervjun om att avskjutningsregler åsidosatts o.s.v. Vems avskjutningsregler??? Är det möjligen så att jaktlaget i åratal åsidosatt markägarens avskjutningsmål?

Personligen anser jag en älgstam på 1 djur per 1000 ha som för liten. Jag tror heller inte att så är fallet i detta exempel. Jag tror därmed inte heller att Holmen som markägare går ut med avlysningsjakt vid en så låg älgstam.

Men i vanlig ordning är det väl "lite avrundning" som förvandlat detta till ett "älgtomt" område.

Jägare behöver i många fall släppa prestigen och överge de tomma hoten avseende jakten. Det är trots allt markägaren som bestämmer över vilttillgången och det finns i de allra flesta fallen fullgoda alternativ till befintlig arrendator. Det är ju dock tråkigt att det ska behöva bli sådana här konflikter, men jag förstår själv hur markägarna resonerar. Jag har själv alldeles för hårt betestryck på mina marker men enligt de bullrigaste företrädarna för viltvårdsområdet är älgarna "snart utrotade" (en skrattretande beskrivning av nuläget).

12. Arrenden

2013-05-28 16:01

Får väl hoppas att priset för jakten också sjunker i samband med att jaktbart vilt minskar?

Att det däremot finns massor med jägare som vill jaga i norr är en sanning med modifikation. Ja, under första älgjaktsveckan skulle säkert flera platser kunna tas av jägare söderifrån. Men att jaga helg ut och helg in ända in i Januari som många gånger krävs för att den sista kalven ska vara skjuten är betydligt svårare. Jag kan tycka att Holmen och Svea skog ska vara rädda om de jägare de faktiskt har och som betalar i våra norrlandsmått väldigt mycket för sin jakt. Visst, de kan ju själva ansöka om skyddsjakt och använda bil och helikopter och mer eller mindre slakta ut de djur de anser ska bort. Men då får de en utgift för jakten istället för en inkomst.

Men självklart måste skogsägaren få bestämma över hur mycket älg som ska finnas. Men det kan ju göras på många olika sätt. Varför inte halvera fällavgifter för de jaktlag som skjuter sin tilldelning till exempel. Att mer eller mindre hota personer att de inte får ha kvar sitt arrende om de säljer skog till andra bolag blir ju absurt.

11. Sten Sture d ä

2013-05-28 13:16

Du vet nog förmodligen inte ett skvatt om vilttillgången på dessa marker som avses i inslaget???? Förmodligen är dom i topp 10 i Sverige vad gäller låg förekomst av klövvilt. Avskjutningen av älg ligger på ca 1 /p 1000 hektar och övrigt klövvilt finns inte, Avskjutningen har sjunkit till dessa historiskt låga nivåer på grund av Holmens eviga hets mot en alla redan för svag älgstam. Att jaktlag och jägare som jagat på dessa marker i decennier ser vart åt det lutar och vill försöka rädda det som räddas går är för mig ganska självklart.Arrendena fortsätter att öka trots den vikande vilttillgången!! Säg mig STEN STURE. vart tycker du smärtgränsen går? Som på Orsa besparing kanske. 1/2 tjur per 2000 hektar. Det är den verklighet som vi lever med häruppe. Så kom inte och mästra oss och lovorda dylika ingrepp som Holmen gjort i detta fall!!!!

10. Så kan det gå.

2013-05-28 09:25

Detta handlar om äganderätt. Om Holmen vill styra sin jakt och avskjutning så måste deras jägare acceptera detta. Blir företaget även motarbetad av den som är utsedd till jaktledare på företagets marker är det naturligt att denne får lämna sin plats och kanske vara jaktledare på andra marker. Det är ingen mänsklig rättighet att få jaga, inte ens i Härjedalen.

9. #5

2013-05-28 09:24

Vad som är berättigat ur "viltvårdssynpunkt" är givetvis en synnerligen luddig formulering. Den nya älgförvaltningen ska uppnå en balans mellan foder och vilt och ur den aspekten är det på många håll i landet alldeles för mycket vilt. God viltvård är då inte synonymt med att bara ta räntan utan att faktiskt även ta av kapitalet.

Som markägare är det inte konstigt att man väljer att agera då jägarna på marken obstruerar en lagd avskjutningsplan. Hur många jaktlag har man inte träffat på där man satt upp allsköns försvårande avskjutningsregler etc. i syfte att skapa en så stor älgstam som möjligt? Sedan famlar man desperat efter argument om att älgarna tar slut om man följer avskjutningsmålen o.s.v. En ÄBIN-inventering är förstås värsta mardrömmen och därför misstror man dessa konsekvent och väljer hellre att förlita sig på egna subjektiva mätetal (älgobs och hörsägen).

Nej detta har vi inte sett slutet på ännu. Jag hoppas verkligen att fler markägare agerar på liknande sätt. Det finns också väldigt många jägare som står på kö för att komma åt jaktmarker och de nöjer sig definitivt med en lägre älgstam än referensåret 1980...

8. Nr 3

2013-05-28 07:49

Det där måste du förtydliga!

7. Så fungerar den ny älgjakten

2013-05-28 07:47

Tyvärr så det så här det kommer att va sen dom införde den nya älgförvaltningen, Vanliga jägare som har kunskap och vetande om vad marken håller för djur kommer aldrig att få komma till tal. Skogsbolagen vill i det närmaste utrota älgen.

6. Den nya tiden

2013-05-27 21:28

Jagar man på bolagsmark är det inte viltvård man utför, det är skyddsjakt. Chansa hellre och skjut älgen i arschlet bara kvoten blir fylld!

5. Säljer luft!

2013-05-27 21:28

Holmen har all rätt att agera som de gör eftersom de äger marken. Däremot kan man ifrågasätta det moraliska i att tvinga jägarna skjuta något som inte finns. Faktum är ju att jägarna har en pålaga att vårda viltet på markerna vi nyttjar, att då skjuta fler älgar än vad som är berättigat ur viltvårdsynpunkt leder till moment 22. Tyvärr agerar både skogsbolagen och skogsägarföreningarna på absolut sämsta tänkbara sätt efter den nya älgförvaltningen sjösattes. Med tanke på att fyrtiotalisterna står för en majoritet av jägarkåren och inte jagar i allt för många år till så blir nog bolagen tvingade att tänka om.

4. Träpatroner

2013-05-27 20:12

Att beslutsfattare o tjänstemän på skogsbolag som SCA o Holmen lever kvar i 1800-talet är inget nytt.
Men OJ viken chock det måste bli den dagen dom vaknar o inser att vi lever på 2000-talet o folket har rätt o tycka o säga vad dom vill utan att behöva ta av sig mössan...
Håll ut, tiden kommer ikapp även små träpatroner tillslut!

3. Å säljer man inte sitt virke...

2013-05-27 20:11

Holmen tar även jakten av dem som säljer sitt virke till annan konkurrerande aktör i Härjedalen. De hotar dessutom med att göra det öppet. Snacka om att vara desperat aktör.

2. Jaktjuridik

2013-05-27 20:11

Intressant intervju, som avspeglar en allmän inställning i jägarkåren. Synd att inte distriktschefen ville ställa upp för intervju.
Rent allmänt är jaktlagstiftningen dåligt känd hos samtliga parter. Inte bara hos SJF, LRF och bolag, kyrka m fl. Det är ju så lätt att hämta hem den från nätet. Berndt Lindqvist är däremot mycket kunnig.
Holmens agerande blir en revolution och kulturkrock. Med god vilja och lite tid hade denna historia kunnat vara över för parterna på ett bra sätt. Tror att även distriktschefen var lika starkt pressad som Wåger.
Jag kan läsa mellan raderna i intervjun att detta jaktlag ville köra sitt eget race! Det ville inte Holmen, det skar sig.
Faktum är att en nyttjanderättshavare, Wåger t ex, har ett avtal på jakt och inget mer. Han får endast jaga, inget mer. Jämför hyra av lägenhet! Det är fastighetsägaren, Holmen, som bestämmer avskjutningen inte nyttjanderättshavarna, precis som ägaren till en lägenhet bestämmer om ommålning, tvättmaskin etc. Wåger säger att han tycker att det är konstigt att inte hans jaktlag får bestämma över avskjutning, restriktioner o dyl. Det finns inget stöd i lagen för denna Wågers önskan. Det är Holmens beslutsområde, inte Wågers.
Under de förutsättningarna, ofyllda tilldelningar med en oroande skadebild på tallskogen, slog Holmen till och sade upp avtalen, precis som en hyresvärd skulle göra om lägenheten missbrukas. Egentligen inget konstigt alls med detta. Det kommer att ske uppsägningar på fler ställen. Jag tycker också att jägarorganisationerna borde skapa kurser i jaktjuridik så att sådana här missuppfattningar inte uppstår.

1. Så talar

2013-05-27 15:09

maktens män till allmogen. Detta är en utveckling som är djupt olycklig.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere