• Allmogejakt

Nya förvaringsregler kan ge explosion

JaktfilmerPublicerad: 2006-04-19 15:52

Se filmen som visar vad som kan hända när räddningsverket ”slår till” med nya förvaringsregler. Om det börjar brinna i en vapenägares hem kan vapenskåpet explodera. Det enda vettiga är att inte tvinga Sveriges vapenägare att låsa in krut och ammunition i vapenskåpet.
Säkerheten bör väga tyngre än stöldrisken, anser Christer Holmgren, Jakt & Jägares vapenredaktör.

Storebror har åter slagit till mot Sveriges jägare och skyttar. Nu i form av statens räddningsverk som, iförda skygglappar och öronproppar, med sedvanlig byråkratisk nit levererat nya föreskrifter om förvaring av ammunition.

Skriften heter SRVFS-2006:1. För den som är intresserad finns den att hämta som PDF-fil på verkets hemsida www.srv.se
Gå till menyn brandfarligt och explosivt och sedan på Nya föreskrifter så hittar du filen. Ladda sedan ned läs och njut av på vilket sätt myndigheten har tagit tillvara allas säkerhetsintresse.

Men för att få blodtrycket på en lämplig nivå är det bäst att du först laddar ner och tittar på videosnutten nedan.
Den är inte av högsta kvalitet för den gjordes för nästan tio år sedan med en vanlig filmkamera som sedan digitaliserats. Men det råder ingen tvekan om vad som kan bli resultatet av att låsa in en mindre mängd relativt harmlös handvapenammunition och ett par burkar krut i ett klassat säkerhetsskåp med fyra millimeter stålplåt.

Det du ser är ett så kallat ADR-prov som genomfördes under full kontroll av provledare på Bofors försöksplats 1998. Det är alltså inget skoj utan bara den råa verkligheten. Säkerhetspolisen reagerade dagen efter och ville se filmen. Sedan lades locket på.
Anledningen kan man förstå eftersom Rikspolisstyrelsen vid den här tiden, i sina föreskrifter, hävdat att ammunition är så stöldbegärligt att den måste hållas under samma lås som skjutvapen. Och att ändra föreskrifter, så att de överensstämmer med verklighet och sunt förnuft när det gäller enskildas säkerhet, var och är ingen normal myndighetsrutin.
Utredningar och remissrundor i all ära. Utgå från att de flesta föreskrifter är tillrättalagda bekräftelser på vad någon, eller några, tjänstemän på en central myndighet bestämt i förväg utan någon egentlig politisk förankring.

Alf Rosberg, dåvarande avdelningsdirektör på Sprängämnesinspektionen, uttalade offentligt i en artikel år 2000 att stöldrisken var det som vägde tyngst. Inte den enskilde medborgarens säkerhet.
Kloka ord av en person vars uppgift borde vara att leverera föreskrifter som gör hantering och förvaring av explosiva varor så säker som möjligt. Och då är det inte stöldsäker förvaring som menas.

Den mängd explosiv vara som fanns i det exploderande ”ammunitionsskåpet” var något mindre än vad som tillåts i de nya föreskrifterna, som börjar gälla 1 januari 2007. Men Räddningsverket har tagit på sig Rikspolisstyrelsens roll och lämnat föreskrift om att förvaringen av krut för handladdning och ammunition ska relateras till en ”stöldbegärlighetsklass” B.
Inte vet jag vilka parametrar myndigheten använt för att komma fram till sitt klassningssystem. Spontant upplever jag det som en ren skrivbordskonstruktion utan veklighetsförankring. Men resultatet blir att ammunition och krut ska förvaras i ett förankrat säkerhetsskåp SS3492 punkt och slut.
Det finns anledning att återkomma lite mer utförligt i det här ärendet.

Det sprängda skåpet innehöll 550 hagelpatroner, 200 studsarpatroner klass 1, 300 tändhattar, tre burkar krut och en halvfylld flaska med sprayolja.

Ladda ner filmen (3.69Mb Quicktime) här »
 

Ladda ner filmen (6.77Mb Windows Media Player) här »

Filer

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Som mmed gastuber,,Skylt på dörren

2009-06-15 23:07

Vid eldsvåda !!
Varning för vapenskåp
Kan explodera

Så skulle en gul varningskylt se ut att sätta brevid ytterdörren.
Ingen av Björnbusarna skulle ju bry sig om ett vapenskåp..ds

5. Samlad risk

2008-12-30 12:43

Det är då i alla fall bättre att ammunitionen är samlad på ett ställe än undangömd på diverse andra platser i huset. Då vet ju i alla fall brandmännen vart faran är.

4. Tja, vadå?

2008-10-08 09:21

Vad är problemet?
Det har brunnit mycket intensivt i 19 minuter när det smäller? Ser det ut så under/runt skåpet lär det inte finnas mycket annat att rädda. Dessutom ser skåpet hyfsat intakt ut (mycket svårt att se). Det är väl egentligen det som är viktigt, hur många hål är det i skåpet?
Jag vet inte om brandmännen går in i byggnader där det smäller ammunition heller, vore kanske bättre att hylsa och kula stannar i skåpet än flyger runt helt okontrollerat i byggnaden.

3. Mp igen

2006-07-24 09:10

Den enda rimliga förklaringen till att myndigheten går utanför sitt egentliga ansvarsområde är nog att miljöpartiet hittat ännu ett (subtilt) sätt att försvåra för jägarkåren. I krönikan står att besluten sker utan politisk styrning – det är nog snarare tvärtom (men vi lär nog inte se detta ärende i konstitutionsutskottet...).

Bor för närvarande i USA och har noterat att nästan alla vapenskåp till försäljning är brandskyddade (60 minuter). Blir säkerligen nästa krav i Sverige också – nu har man ju grundat för detta genom besluten som kommer att leda till en och annan olycka.

2. Förvaring av ammunition och krut...

2006-06-15 08:24

Vad är skillnaden mellan en gastub och ett armerat säkerhetsskåp, annat än att man kan skjuta hål i en gastub, för att avväpna den? Vem tar hand om mina övriga ägodelar, medan räddningsstyrkan avvaktar skåpets utveckling?

1. Nya förvaringsregler kan ge explosion

2006-05-27 12:09

Den/de brandman/män som får reda på att det finns ”ammo och krut” inneslutet i ett säkerhetsskåp, kommer ju att låta det explodera färdigt först innan de går in för att försöka släcka branden. Så skulle i alla fall jag reagera!
Vad finns då kvar av hemmet/bostaden?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere