• Älgskadefondsföreningen

Dubbel agenda i blyfrågan för Jägareförbundet?

KrönikaPublicerad: 2009-01-27 16:41

I nummer 2/3 av Svensk Jakt finns en utmärkt artikel av Ulf Lindroth med rubriken ”Därför är blyet bäst”. Enda felet med texten är att den kom 15 år för sent och bara upprepar vad alla som varit verksamma i blyfrågan insett och gett uttryck för sedan början av 1990-talet. 

Det gäller inte minst i ett antal artiklar publicerade i Jakt & Jägare samt i en lång rad yttranden, avhandlingar och remisser. Samma slutsats fanns även i den digra blykonsekvensutredningen som genomfördes 2006.
Det är inget fel att upprepa kloka sanningar i ett ögonblick av klarsyn, men det är förvånande att Ulf Lindroth uppenbart inte känner till innehållet i Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag. 


En helt annan bild
Det är direktiv som ger en helt annan bild av var Jägareförbundet som organisation inofficiellt står och alltid har stått i frågan om blyammunition.
I det allmänna uppdraget för 2009 finns bland annat ett klart och tydligt åtagande för Svenska Jägareförbundet att: ”I arbetet med att fasa ut bly spela en aktiv roll i samhällets arbete med att uppfylla de nationella miljömålen En Giftfri Miljö.”
Dessutom ska Jägareförbundet vid årets slut ha att redovisat vilka åtgärder som förbundet presterat som ett led i detta arbete.

Genomföras till år 2010
Vad det handlar om är delmål 3 som ska genomföras åren 2007-2010. Delmålet gäller utfasning av olika farliga ämnen. Nyproducerade varor skall så långt det möjligt vara fria från bland annat kadmium och bly senast år 2010.
I delmål 3, 2007/2010 står bland annat följande om bly och andra ämnen:
”Dessa ämnen skall inte heller användas i produktionsprocesser om inte företaget kan visa att hälsa och miljö inte kan komma till skada. Redan befintliga varor, som innehåller ämnen med ovanstående egenskaper eller kvicksilver, kadmium samt bly, skall hanteras på ett sådant sätt att ämnena inte läcker ut i miljön. Spridning via luft och vatten till Sverige av ämnen som omfattas av delmålet skall minska fortlöpande.”

Två agendor i blyfrågan
Uppenbart finns det två agendor. En som officiellt i tidningen Svensk Jakt ska ge intryck av handlingskraft och att förbundet står på medlemmarnas och förnuftets sida när det gäller blyammunition. 
En annan dold agenda verkar i totalt motsatt riktning för att inte äventyra statens honorar på 48,6 miljoner kronor till Jägareförbundet för budgetåret.
Den fråga som uppstår är om Ulf Lindroths artikel bara ger uttryck för hans privata åsikter. Står även förbundets styrelse, ordförande och tjänstemän för innehållet i artikeln? 

Problem för trovärdigheten
Nästa fråga är hur regeringens krav i det allmänna uppdraget om att aktivt fasa ut blyammunition samtidigt ska kunna uppfyllas utan att förbundet hamnar i en akut trovärdighetsdebatt. Särskilt med tanke på att Jägareförbundet anser sig vara en demokratiskt styrd medlemsorganisation.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Tack, Illern!

2009-02-03 09:27

Nej, så ska det inte uppfattas och så uppfattade jag inte heller dig.
Jag har heller inget problem med att uppfatta redaktörens debatteknik, så där ser jag ingen anledning att i fortsättningen svara. Ojdå, nu blev det visst en paj i alla fall, sorry.
Självklart kommer jag att göra dig sällskap i trådarna framöver!
Vi kommer ibland att tycka lika, ibland olika, som tur är!
Jag delar din uppfattning om att det här det friaste diskussionsforumet som finns, andra bloggliknade forum kräver inloggning vilket är en begränsning.

5. Viktiga frågor

2009-02-03 00:11

Jag tycker absolut inte att du ska lägga av med kommentarerna, om det var så du menade, Bjärven.
Med rötterna djupt i arbetarrörelsens mylla, kan jag inte tycka annat än att yttrandefriheten, mötesfriheten och friheten att uttrycka åsikter i skrift är det bästa som hänt mänskligheten.
Låt oss debattera. Idiotiska, utopiska, idéer kommer att dö av sig själva, men förhoppningsvis kommer vi även på några riktigt bra grejer, idéer som på sikt kan förbättra allt som rör jakten.
Utvecklingen kan bara gå framåt med en öppen och fri debatt.
"Lägg av, Bjärven", var lite väl spetsigt, jag menar att du ska lägga av att avrätta andras inlägg i debatten, med någonslags hänvisning till att man inte ska "hacka".
Debatten ska flöda fri.
Kom med idéer, så ska jag försöka hacka dem i smulor. Då hittar vi kanske riktiga "guldkorn" medan vi sänker andra förslag så fort som möjligt.
Jag kan bara konstatera att Jakt & Jägare har den friaste debatten av alla jaktmedier på webben i Sverige. Ingen censur.
Leve demokratin!

4. Javisst, Illern och Anders!

2009-02-02 17:40

Jag lägger gärna av! Observera att jag bra går i svaromål när skribenter osakligt beskyllt SJF för att vara odemokratiskt. Vi kan väl alla lägga av, eller hur Anders, du tycker ju ändå att mina argument är pajkastning, men din paj kom först.
Självklart ska SJF granskas och jag förstår att det finns jägare som inte tycker att förbundet för en bra politik. Det är därför en del av oss är med JRF även om vi inte delar alla uppfattningar.
Det jag vänder mig emot är att förbunden och dess press kan ägna så mycket tid att kasta skit på varandra i stället för att försöka lösa sakfrågorna.
Jag får önska herrarna en trevlig avslutning på jaktsäsongen med bly i patronerna och mindre vargar i Vargland!
För min del avslutar jag pajkastningen här!

3. Lägg av, Bjärven

2009-02-02 14:41

Kan du inte förstå att det finns jägare som har svårt för Jägareförbundets märkliga politik? Det är Sveriges största jägarorganisation, nuturligtvis ska den granskas. Vi kommer ingenstans med de viktiga jägarfrågorna med den gamla beprövade vägen, i Saltsjöbadsanda.
Det gäller att strida eller ge upp och sälja bössorna och hundarna.
Jag kan faktiskt inte komma på en enda fråga där Jägareförbundet åtstadkommit något bra med sin skendemokrati.
Ska J&J:s redaktörer tiga om det stora förbundets hemliga agendor. Vansinningt förslag!

2. Jag noterar...

2009-02-02 13:01

...att du i sak inte bemöter min kritik utan fortsätter att se kampen mot Jägareförbundet som viktigare än kampen mot jägarnas gemensamma motståndare.
Jag antar att det som skrivs i J&J är förbundets uppfattning likväl som det som skrivs i Sv Jakt är SJF:s uppfattning. Du tror uppenbarligen något annat.
Ursäkta att jag inte uppmärksammat den tråden där du berättade varför den andra tråden togs bort. Jag läser inte alla trådar.
Hur skulle det vara om du ägnade lite tankemöda om hur förbunden tillsammans ska kunna framstå som seriösa debattörer och inte som två ungar i en sandlåda.
Ditt huvudintresse tycks dock vara att så split.

Redaktionell kommentar:
Oj, Bjärven, nu har du verkligen fastnat i en helt egen liten pajkastningstävling.
Anders Ljung

1. Sakfel?

2009-02-02 11:00

Nädå, inga sakfel bara insinuationer.
Det jag ifrågasätter är BÅDA förbundens hackande på varandra, vilket kanske framgick av mitt inlägg.
Hur ska vi som grupp, eller särintresse, som våra motståndare föredrar att kalla oss, kunna verka seriösa i en debatt där den ene beskyller den andre för "att ha världens äldst yrke". Det andra förbundet kontrar med att det är bra att "samla alla dumskallar på ett ställe".
Beskylla varandra för dubbla agendor och påstå att det andra förbundets företrädare ljuger.
Jag säger inte att SJF är bättre än JRF på det här.
Det enda ni gör är att valla skidorna åt våra motståndare!
Det hade kanske varit lämpligt att berätta varför artikeln togs bort. Det är inte bara du, Anders, som ser konspirationer i buskarna med tanke på hur JRF ser på VVO.

Redaktionell kommentar:
När det gäller texten om EU-domstolen har jag i en annan tråd förklarat varför den togs bort. Jag noterar att du inte har något i sak att anföra mot krönikan om den dubbla blyagendan. Jag har alltså rätt i sak, men skulle ändå aldrig ha skrivit texten om Bjärven fick bestämma för att det är fel att ”hacka på” Jägareförbundet. Hur vore det om du ägnade lite energi åt att fundera på vad den dubbla agendan egentligen innebär för våra möjligheter att ha kvar blyammunitionen?
Anders Ljung, Jakt & Jägare

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons