• Pinewood

EU-förbud mot stora patronmagasin?

Dessutom kan 30 000 jägare få sina studsare förbjudna

KrönikaPublicerad: 2016-02-22 15:00

I en kommitté i EU-parlamentet bollas det med idén att förbjuda högkapacitetsmagasin för vapen i privat ägo. Det framgår av ett arbetsdokument inför lagstiftningsarbetet med ett nytt vapendirektiv i EU. Det finns dessutom fortfarande en risk att närmare 30 000 svenska jägare med halvautomatiska studsare kan få sina vapen förbjudna. EU spelar rysk roulette med de legala vapenägarna, konstaterar Anders Ljung, Jakt & Jägares chefredaktör.

Arbetsdokument om vapendirektivet från Europaparlamentet finns nu ute. Läs här:

 I dokumentet bollas en mängd olika idéer hur förbudet mot vissa halvautomatiska vapen ska utformas. Det har visat sig att EU-byråkraterna upptäckt hur svårt det är att hitta en definition på vilka halvautomatiska vapen som bör förbjudas.

Det verkar som kritiken från jägare och skyttar i EU-länderna mot att förbjuda ”vanliga” halvautomater för jakt och skytte i viss mån gått fram. Samtidigt går resonemangen i en riktning som gör att EU-byråkraterna ändå spelar rysk roulette, både med halvautomatiska studsare för jakt och definitivt de dynamiska skyttarnas vapen.

Rapportören vill nu ha in synpunkter på följande alternativ:
• Att undanta förbud mot halvautomater som liknar de med automatiska mekanismer om de används för jakt och skytte av ägare som har tillstånd för vapnen.
• Att undanta förbud mot halvautomater som liknar de med automatiska mekanismer om det designats speciellt för jakt eller skytte.
• Att förbjuda halvautomatiska studsare för civilt bruk om kan laddas med mer än sex patroner åt gången, eller på annat sätt är mer lämpade för strid än jakt.
Rapportören tycks inse att vapendefinitionerna är snåriga och välkomnar förslag till mer tydlig lagstiftning i frågan.

En annan aspekt som rapportören vill ha in synpunkter på är att helt enkelt förbjuda högkapacitetsmagasin hos enskilda vapenägare.
Sådana magasin skulle i så fall endast finnas inlåsta hos skytteföreningen och endast tas fram under gemensamma skytteaktiviteter på skjutbanan.
Eftersom det inte uttryckligen skrivs om enbart studsare när det gäller magasin är frågan hur de drygt 30 600 svenska skyttar som har pistoler för målskytte ska se på innehavet av pistolmagasin.

När det gäller det hårt kritiserade förslaget att införa läkartest av vapenägare som ska förnya sina femårslicenser öppnar rapportören för att de enskilda medlemsländerna i EU själva ska kunna välja hur de vill införa och tillämpa sådana regler.
Samtidigt lanseras ett alternativ att tvinga EU-länderna att införa något sorts system för att kolla att de förutsättningar som fanns när vapenlicensen beviljades fortfarande gäller.
Frågan om hur de som är yngre än 18 år ska kunna ha vapen om det håller på med till exempel skidskytte eller viltvård i sin gymnasieutbildning landar EU-byråkraterna med att ingen som är under 18 år får köpa vapen. Men rapportören öppnar för att ungdomar ska kunna ha vapen som de fått i gåva eller ärvt.

När det gäller förbudsförslaget mot att ha ”distanskommunikation” om vapenförsäljning föreslås att det ändå ska kunna gå. Villkoret kan i så fall bli att köparen bevisar sin identitet och rätt att inneha vapnet. De ska till exempel kunna ske genom att visa upp ID-handling och vapenlicens i vapenbutiken.
Rapportören vill dessutom börja diskutera om ammunitionsköp ska stoppas om det verkar misstänkt. Det räcker då att bli misstänkt om det beställs för många patroner. Är det att se som ”ovanligt” många patroner för privat bruk ska det bli rapportskyldighet från säljarens sida, enligt förslaget.
Därmed är det alltså risk att en laglydig jägare eller skytt anmäls som misstänkt terrorist om vederbörande beställer 1 000 patroner för att få ned ammunitionskostnaden.

Fortfarande spretar förbudstankarna alltså vitt och brett när det gäller förbud mot både legala halvautomatiska vapen och löstagbara magasin.
Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionen i Sverige, har i ett debattinlägg påstått följande:
”Regeringens beräkning visar på att ca 0,1-0,5 procent av alla svenska vapentillstånd skulle komma att beröras av förslaget. Att den stora majoriteten jägare och sportskyttar skulle få upphöra med sin fritidssysselsättning om förslaget antas är helt enkelt inte sant.”

Arbetsdokumentet visar att det lika gärna kan bli ett förbud mot alla civila studsare som kan laddas med mer än sex patroner. Eftersom fasta magasin inte finns för den här typen av vapen handlar det om nästan 30 000 svenska jägare och närmare 1 000 målskyttar som nu äger halvautomatiska studsare.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Ut ur EU - Var är problemet?

2016-02-25 17:08

Det börjar nog gå upp för de flesta svenskar, både jägare och icke-jägare att EU har blivit ett monster som vars huvudsyfte är att detaljreglera medborgarnas liv.
Att EU-motståndet numera är extra stort bland jägarna verkar uppenbart, så vad är det egentligen som hindrar att jägarorganisationerna i landet börjar driva frågan om en folkomröstning om EU?
Mycket är ju redan färdigt: Välfungerande organisationer, politisk kunskap och en bred väljarbas. Kanske flytta fokus, från vargfrågor och artdirektiv, till själva kärnproblemet?
Visst, vargfrågan är viktigt, men är egentligen EU-medlemskapet ännu viktigare? Eller tror ni att detta är den sista sjuka regleringen från Bryssel?
Nu är jag tyvärr inte insatt i vad som krävs i Sverige för att dra igång en folkomröstning, men jag är helt övertygad om att landets jägarförbund har både kompetens och folk att dra igång det hela och kan skramla fram det antal påskrifter som krävs för en folkomröstning.
De etablerade partierna har alldeles för mycket att förlora för att ens engagera sig i EU-frågan. De har blivit en del av problemet.

5. Till nr 4

2016-02-23 13:30

Alldeles oavsett stollerierna som förekommer i EU, och som vi måste försöka bekämpa så gott det går, så är det väl kanske så att utan EU, och utan Nato så blir det nog Putin som bestämmer i Sverige... Vi måste vara beredda att tänka den tanken också, och inte bara fokusera på det som är dåligt i EU. England har fått igenom undantag att dom inte ska vara med i ytterligare överstatlighet, det kravet kan vi i Sverige också driva. Givetvis avhängigt att vi får en regering som är värd namnet...

4. Nr 1 är som vi andra...

2016-02-23 08:43

Jag känner verkligen ingen svensk medborgare som vill att Sverige är med i EU. Alla som uttalar sig ang EU är starkt kritiska och vill istället värna det nordiska samarbetet.
Varför skulle NÅGON förståndig människa vilja styras av andra länders maktgalna ledare? Påstår man sig vilja det så är man troligtvis galen... eller så låtsas man bara. Vem skulle exempelvis vilja att Putin dikterade lagarna åt oss?

3. Ut ur EU

2016-02-22 17:13

Ett elitgäng specialspecialister som spelar roulette och poliser, speciellt i Sverige!

2. SVEXIT

2016-02-22 15:40

Håller helt med 1. Att lämna denna vansinniga organisation som heter EU är nog enda chansen för Sverige, åtminstone för oss utanför storstäderna. Kommer ni ihåg de för små äpplena, de för krokiga gurkorna och annat som EU tjafsade om, som då påstods vara problem orsakade av startsvårigheter som skulle växa bort av sig själva. Nå, nu har de svårigheterna växt ännu mer och snart allt släpper våra folkvalda i stort sätt allt till Bryssel för beslut. Jag anser att de politiker som inte själva kan/vill/törs fatta de beslut vi valt dem för, ska ställa sina platser till förfogande. Det gäller även alla de som av feghet överlåter till tjänstemän att fatta beslut och styra! I dag styrs Sverige av byråkrater i både Stockholm och Bryssel, men inte av folkvalda svenska politiker, tro mig!

1. SVEXIT

2016-02-22 14:52

Gör som Storbritannien och låt oss folkomrösta i Sverige för ett utträde ur
denna idiotiska barnkammare som heter EU.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB