• Älgskadefondsföreningen

Glöm samförstånd om vargarna

KrönikaPublicerad: 2013-11-02 09:55

Samhällets önskan är att den svenska vargkrisen ska sluta i en konsensuslösning, alltså en situation där vargskeptiker och vargkramare blir överens. Den drömmen är bara att glömma. Det finns inte en chans att jägarkåren någonsin kan komma överens med de krafter som nu driver vargvärnarföreningarna och där man kämpar för att löshundsjakten upphör eller förbjuds.

Den som följer rovdjursvännernas debatterande förvånas inte över någonting längre. Där kan högt uppsatta skolledare kalla jägarna för skjutkåta och undersköterskor föreslå jakt på jägare.

Och då handlar det alltså om människor som bedriver laglig jakt, som samhället önskar sig. Det är också samma jakt som rovdjursvännerna vill att jägarkåren ska bedriva för att kraftigt minska klövviltstammen. Det där sista är någon slags rättvisekrav, eftersom jägarkåren vill hålla vargstammen så liten som möjligt.


Vill stoppa löshundsjakten
Den senaste tidens paragraf 28-fall, där jägare försvarat sina hundar när de angripits av varg, har nu fått vargvännerna att ifrågasätta löshundsjakten med förnyad kraft.

På Svenska Rovdjursföreningen, som till stor del är tankesmedjan där vargvännernas argument hamras fram, vill man få jägarna att självmant avstå löshundsjakt.

Så här formulerade Rovdjursföreningens Jan Bergstam saken i Bagbad Bob-debatten med Jägareförbundets Gunnar Glöersen i Radio Värmland:

– Det som är problemet för vargarna är att det kommer jägare dit och ska släppa sina hundar. Hur tänker man när man släpper hunden i vargrevir?


Drabbade ljuger eller övedriver

Rovdjursföreningens huvudtes bygger på att människor som uppger sig ha problem med vargar antingen ljuger eller överdriver.

Jan Bergstam kan inte ens erkänna att det skulle finnas en koppling mellan antalet vargar och antalet skadetillfällen.

När det nu faktiskt blir konfrontation i jaktsituationer, så är det enligt rovdjursvännerna människan som måste stå tillbaka. Är det problem med vargar som attackerar jakthundar, så får människan sluta jaga med hund.


Inte rätt att försvara hunden
Och om människan i alla fall fortsätter med löshundsjakt, så ska rätten att försvara hunden förverkas. Hundägaren ska vördnadsfullt lyfta på kepsen och stillatigande stå och se på när hunden blir uppäten.

Ett av huvudargumenten är att en ”mamma varg” eller ”pappa varg” kan bli skjuten. Då kommer ”vargbarnen” att svälta.


Skjuten varg alltid ”förskräckligt”

Men den som skärskådar Rovdjursföreningens argument finner att deras företrädare i princip menar att en varg aldrig någonsin kan skjutas, utan att det får förskräckliga konsekvenser. Antingen är valparna för små för att klara sig själva, eller också har parningstiden startat och då får vargarna absolut inte störas.

Sedan finns det ännu mer extrema grupperingar bland vargvännerna. Just nu pågår en namninsamling där en organisation kräver att löshundsjakt förbjuds, ”av moraliska, etiska och många andra skäl”, som det står i uppropet.


Letar efter argument
Man letar förtvivlat efter argument: löshundarna hetsar vilt (trots att lagen föreskriver att jakthundar inte får hetsa vilt), man undrar om lagen om tillsyn av hundar och katter kan användas för att kriminalisera den förhärskande jaktmetoden i Sverige.

Samtidigt är vi en växande skara människor i Sverige som undrar vad som är anledningen till att Sverige ska skapa en isolerad och konstgjord vargstam i den folktäta halvan av landet.

Så samförstånd och konsensus i vargfrågan, det är bara att glömma. Det kommer aldrig att inträffa.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

43. Rätt, Mikael.

2013-11-23 10:21

Men det är än frustrerande att det inte finns en gnutta av samhörighet, samförstånd eller gemensam kamp för en levande landsbygd, inte i en enda fråga. Som renägare på 1980 - 2000, jakthundsägare, Vilthägn, hästägare mm. ser jag idag bara en väg, jag lämnar en mållös debatt. Lycka till med nya påfundet Viltmyndigheten, ett samförstånd utan gemensam kamp leder bara till landsbygdens död , tro ni om ni tror, på svekfulla valfläsk. Lycka till. Rösta på Stureplanscentern, men svampen på Stureplan är i betong, den gror inte, den är inte ätbar, en sådan svamp har ingen framtid på landsbygden.

42. 961 L # 37

2013-11-07 23:44

Satt i krysset.

41. Hur gick det till?

2013-11-07 18:46

När vargen fridlystes var det ett politiskt parti som lät det ske. När projekt varg startades sanktionerades det av myndigheter som skall verkställa de politiska besluten.

Varför fridlystes vargen?

40. Jaga inte varg på egen bekostnad

2013-11-07 14:58

Det är en dyster bild flera målar upp. Jag är böjd att hålla med dem i allt väsentligt. Vargen i Sverige kommer inte att överleva innevarande sekel. Det finns inget riksdagsparti som säger nej till varg. En röst på Landsbygdsdemokraterna oberoende är den efterfrågade sparken till de etablerade kappvändarna.
Men till dess är det viktigt att visa vad vargen kostar. Den jägare som frivilligt ställer upp gratis och jagar varg är förrädare mot den svenska landsbygden. Observera att man har under ett tiotal år vägrat att redovisa samhällets kostnader för varg. Om några faller offer för varg kan man alltid bortförklara men en årlig miljardrullning är svårare samtidigt som samhällsservicen i glesbygden raseras av kostnadsskäl.
Skjut gärna varg för att skydda våra tamdjur. All annan jakt på varg ska ske under statens paraply och med statens pengapung.

39. 961L

2013-11-07 14:58

Vi som rör oss i skog och mark och jagar med löshundar. Det är vi som har kunskaperna! Nu gör man samma misstag med vargen som man gjorde med älgstammen på 70 talet. Då den exploderade men det är mer dåraktigt att låta en vargstam explodera! Man förlitar sig på forskare som har egenintresse i vargfrågan. Det är dags för våra fega politiker att vakna. Och låta oss få sköta våra gröna näringar på lokal nivå och inte från Stockholm!

38. svar till 33

2013-11-06 23:02

Inget politiskt parti var med i projekt varg när det startade 1976 men andra org. var med från början.
Håller dock med dej att jägarorg. torde ha samma mål inga ryska vargar i svensk natur.
Tyvärr är det inte ens fel att två träter, håller för övrigt med nr 37 i hans inlägg.

37. ALLA ville de ha varg

2013-11-06 22:00

Nej, det finns INGEN som vet eller har förslag, eller ens den minsta lilla aning, om hur vi skall bringa vargstammen under mänsklig kontroll:
Inte riksdagen
Inte regeringen
Inte Naturvårdsverket
Inte Olof Liberg & kollegor
Inte Svenska Jägareförbundet
Inte LRF
osv.
Men ALLA sade de ja till varg utan att de har den minsta lilla aning om hur vargstammen i tid skall kunna begränsas. Det är dumhet och ansvarslöshet i magnumformat.
Alla ville de in i EU, men ingen hade den minsta lilla aning om konsekvenserna.
Sedan finns det de som vill ha OBEGRÄNSAT med varg: WWF, SNF, EU, Miljöpartiet och övriga miljöalarmister, och som nonlupus (#35) säger: Råvaruexploatörer.
Varg är tydligen kul lek för många, guld för en del, och död för andra. De som leker bestämmer; men landsbygden, samer, jägare, vilda och tama djur får betala för girigheten, lättsinnet, aningslösheten och inte minst för den miljöfascism som Miljöpartiet representerar.
Men oberoende av om vi jublar eller sörjer, eller även om vi dör: Vargstammen ökar med 20-40% varje år.

36. Svar 34 & 35

2013-11-06 21:26

Måste hämta andan lite (det är en rätt dystopisk framtid ni beskriver...).
Men det kan mycket väl vara så att ni har rätt och att allt redan är försent alternativt att det måste bli mycket värre innan det blir bättre. Jag vill tro att detta monumentala problem, som vi alla är överens om att det är, går att göra något åt innan vi når de nivåer ni beskriver.
Ni nämner båda att vi inte lever i en demokrati. Detta är väl korrekt till stora delar, men en sak är ju åtminstone kvar och det är att vi fortfarande får välja vår regering och riksdag i val vart 4:e år. Förutsatt att inte det fuskas efter att lappen lämnats in så har vi ju ett val - att röstat fram ett parti som är EU-negativt och som inte vill se denna dåliga fars som ju den uteblivna jakten blivit fortgå (eller jakt och jakt, vi jagar ju inte...).
Och som jag ser det finns det redan ett sådant etablerat parti, Sverigedemokraterna. Om dom lägger korten på bordet avseende vargjakten så kommer dom få min (missnöjes)röst.
Eller för att säga det på ett annat sätt (ni får ursäkta språket) - jag skiter i alla andra partier för dom skiter i mig och min kära jakt!
Dom som röstar på ett vargvänligt parti gör så för att dom tycker att jakten inte är lika mycket värd som annat - pengar, skatt, jobb etc... men det finns inga bevis på att det behöver bli sämre med SD i en reell maktposition (det är om något skrämselpropaganda om något som de ”etablerade” partierna vill tuta i oss).
Vidare så måste man förstå, vilket jag utgår att alla läskunniga här och på andra ställen förstår, att detta får enorma konsekvenser för jakten!
Men för att återkomma till din bild 961L, det är väl stor sannolikhet att du har helt rätt vilket är djupt tragiskt, men det gör mig också förbannad och på humör att jävlas med det politiska etablissemanget...

35. #34

2013-11-06 14:22

Visst är det så! På ett synnerligen effektivt och cyniskt sätt kan nu starka krafter, multinationella storbolag, nu avfolka landsbygden med framförallt EU och ulven som effektiva verktyg. På så sätt får storbolagen obehindrad access för att bedriva omfattande exploatering av Sveriges naturtillgångar med fokus på norr om Mälardalen. EU som ett fredsprojekt ter sig mer och mer som ett enda stort bedrägeri pådrivna av starka krafter utanför nationell kontroll. Nu betraktas ju inte landsbygdens folk med dess näringar som någon etnisk minoritet per definition, men konflikten mellan olika intressen får åtminstone mig att tänka på Balkankonflikten under 90-talet.

34. Anders J - det är för sent, inte bara för strejk

2013-11-06 07:56

Vad har vi för problem? Vi har en vargstam som förökar sig bortom all kontroll. Inget kommer att stoppa dess tillväxt innan födan tryter och/eller sjukdom slår till. Så har det blivit i huvudsak på grund av att EU inte är en demokrati. Sveriges riksdag/regering tycker sig inte ha något ansvar, utan hänvisar till EU, som styr och styrs av en icke-folkvald kommission, bestående av icke personligt ansvariga kommissionärer. EU har förvisso ett parlament, som väljs av en minoritet av EU:s befolkning, men parlamentet saknar verklig politisk makt. EU:s parlament är därför bara ett proforma-parlament, vars enda uppgift är att ge EU en demokratisk, men falsk lyster.
EU:s lagstiftning, som är överordnad nationell lagstiftning, är inte uttryck för folkvilja, utan är uttryck för kommissionärernas och de starka särintressenas vilja. Att för svensk landsbygdsbefolkning och svenska jägare göra sin stämma hörd när det gäller lagstiftning i superstaten EU måste betraktas som omöjlig, och är sannolikt omöjligt.
Vad kan då en "jaktstrejk" i EU:s delstat Sverige åstadkomma? Naturligtvis kommer i första hand klövviltstammarna att öka till att börja med. Med viss eftersläpning kommer rovviltet, särskilt varg och björn, att öka kraftigt. Detta är vad ekosoferna - de starka särintressena i Bryssel - vill ha: En landsbygd tom på människor, men där stammarna av bytesdjur och rovdjur fasförskjutet växer till sig och kraschar, växer till sig och kraschar, osv. Men detta är knappast vad svenska folket vill ha – det har Anders J helt rätt i - men vad bryr sig väl en kommissionär? Stora delar av Sverige skall ju i vilket fall som helst bli eu-vildmark.
Anders J ställer frågan vad vi skall göra för att stoppa galenskaperna.
Svaret på den frågan är att jag vet inte – någon annan som har förslag? Det är kontraproduktivt att ge sken av att det finns en lösning, fast man ingen känner. Skall vargstammen bringas under kontroll och reduceras till en nivå vi kan leva med så kräver detta stora ändringar i lagstiftning inom EU och i Sverige, samt att Sverige frånträder avtal och konventioner som våra aningslösa politiker skrivit under på, på våra vägnar. Detta tar i bästa fall många år att genomföra - men det troliga är att det kommer aldrig att ske. Vilket kan vara ett skäl till varför denna fråga aldrig tas upp i någon av alla rovdjursutredningar.
Jag tror att rovdjurskrisen inte har, och inte får, en politisk lösning – såvida inte extrema händelser inträffar. Inte bara löshundsjakten kommer att försvinna, ren- och fårskötsel, samt skogsbete mm. kommer också försvinna. Vargstammen kommer att krascha och vargen kommer åter att utrotas - därom kan vi vara tämligen säkra - men när och hur har jag ingen aning om.
Det må låta melodramatiskt, men faktum är att det demokratiska Sverige existerar inte längre, nu är Sverige en del av en icke-demokratisk union, att återupprätta Sverige som en demokrati kommer att kosta. Alla vet att i Europa har under många perioder galenskap och oförnuft härskat, mycket tyder på att en ny sådan period har börjat. Historiskt har demokratier sedan fötts ur blod och ond bråd död. Kan vi göra det bättre denna gång?

33. Nr 30

2013-11-05 20:59

Jag beklagar att du missuppfattat mitt inlägg. Min mening var att en enskild medlem i Jägareförbundet inte kan ta ansvar för det beslut som innebar att Sverige skulle ha en frilevande vargstam.
Ansvaret vilar lika tungt på alla instanser som deltog i beslutet. Jag är mycket väl medveten om de problem du upplever som djurägare och är minst lika frustrerad som du förmodligen är över den havererade rovdjursförvaltningen.
När det gäller samsyn så är det kanske dags att jägarorganisationerna samarbetar i rovdjursfrågorna istället för att misstänkliggöra varandra, vilket spelar värnar och jaktmotståndarorganisationerna väl i händerna.

32. 961L

2013-11-05 20:58

Instämmer i mycket av det du skriver, men ställer mig frågande till ett par saker.
1. Vad menar du med att strejk är en meningslös åtgärd (jag håller f.ö. Inte med om detta)? Det vi inte vet är vad resultatet blir, men att påstå att det är meningslöst tror jag är fel då strejk per definition syftar till att "arbetsvägra" i syfte att uppnå ett resultat (högre lön, bättre arbetsvillkor etc.) och att i detta fall öppna ögonen på beslutsfattare, politiker, skogsbolagen m.fl, och tvinga dom till att börja agera. Personligen tror jag det skulle bli ett j-la liv om vi jägare ställde in jakten på älg och vildsvin 1 år (med option om ytterligare tid om det inte ger resultat).
För min del skulle målet vara att säkerställa jakten (ex med löshundsjakt) för efterkommande generationer. För som läget är nu går jakten snabbt sotdöden till mötes..
Den andra saken jag undrar är vad du tycker vi jägare bör/måste göra för att få stopp på den katastrof som vi är överens om är på väg (snabbt)?.

31. Bra Moilanen

2013-11-05 20:57

Som vanligt bra skrivet av Mikael M.
Något samförstånd kommer aldrig att bli aktuellt.
Och varför skulle man jobba för ett samförstånd i en fråga som saknar motstycke i fråga om fräckhet?
Som vargkramare och berörda myndigheter visar mot berörda markägare och jägare.
Nej det finns inte ens som tankeexperiment på agendan.
Noll vargar,allt annat är ett inkonsekvent synsätt som tillhör fantasins värld.

30. nr 28

2013-11-05 08:46

Att vargfrågan blivit en symbol för många är tydligt och med detta menar du att rovdjur inte kan förvaltas och skadedjur ej avlivas och beslut tagna på fel grunder ej ändras, detta trots att problemen växer, konstig värld du lever i.

29. Kjelle och 961L

2013-11-05 08:45

Ni kan andas ut... mitt inlägg säger nog inte riktigt det jag tänkte, det vart konstigt när jag själv läste det sedan. Glöm inlägget och så tar vi frågan ev vid annat tillfälle.
(Man borde nog hålla truten när frustrationen är som störst ha ha)
Skitjakt på er alla !

28. Till fårbonde i Värmland

2013-11-04 14:48

Jag vill påminna fårbonde i Värmland om att när första beslutet togs i Sveriges riksdag, om att vi skulle ha frilevande varg, fanns inga reservationer varken från de två jägarorganisationerna, politiska partier eller andra remissinstanser.
F.ö. tycker jag att Moilainens sammanfattning stämmer med verkligheten. Vargfrågan har blivit en symbol för allt jaktmotstånd.

27. Poletten ramlat?

2013-11-04 10:28

Är det bara nu att Moilanen fattar att agendan för "vargvännerna" har mycket lite att göra med vargar och rovdjur? Lite sent kan man tycka. Flera på dessa sidor har sagt detta i åratal (mestadels hånade av majoriteten jägare)
Deras huvud (enda?) syfte är att få stopp på jakten, dvs. ALL JAKT.
Och ni som kan tänka er en stympad jakt med bandhund och pyrsch osv. bör redan nu fatta att så fort de har fått stopp på löshundsjakten så byter de bara fokus till nästa jaktform tills all jakt är slut.

26. Bra, Fd lst:are.

2013-11-04 10:25

Du tog orden ur min mun. De övriga rovdjuren kan vi lokalt förvalta. Kommer aldrig att ställa upp på någon förvaltning den inplanterade vargstammen. Älvdalens kommuns inställning är ett ljus i mörkret. De vill ha en vargfri kommun.

25. Bagdad Bob-debbaten klargör SRF:s mål.

2013-11-04 10:17

Det framgår efter Glöersens utmaning att SRF är en sekt där många vargar är överordnat allt annat. Renskötsel, fäboddrift och löshundsjakt är tre områden som i SRFs ögon helt saknar värde och följaktligen måste upphöra till förmån för vargens framfart.
Jag hoppas debatten väcker våra djupt slumrande politiker som försatt oss i den här situationen och att man ser till att NV tvingas upphöra med sponsringen till en förening som gör allt för biologisk enfald.
Men som några i tråden skriver: Det är våra politiker som bär ansvaret, man har låtit NV med stödtrupper härja fritt alltför länge. Dags att agera.

24. Öppen natur

2013-11-04 10:16

Om vi skall kunna skydda oss från vargattacker så krävs tusentals rovdjursavvisande stängsel som kommer att hindra alla varelser som vill komma ut i naturen.Om vi istället hägnar in vargen så krävs det ett fåtal stängsel och naturen blir mer tillgänglig för alla. Ganska enkelt att förklara för värnarna. Och dom kan ju gå in i ett hägn så får dom uppleva vargen på nära håll samtidigt som vargarna blir utfodrade

23. Extremism är att med våld och lögn främja sin tro

2013-11-04 08:05

Att försvara sitt och andras liv och egendom mot angripare är aldrig extremism.
pb #20: I många hundra år var det officiell politik att vargen skulle utrotas, inte bara i Sverige, utan i hela Europa, Ryssland, USA mfl. Menar pb att under säg 500 år förde Sverige en extremistisk politik, för att under de senaste 50 åren föra en icke-extremistisk politik? Är det extremism att vilja slippa se sina djur ätas levande, att vilja slippa se barnen gråta av rädsla för varg varje dag de går till skolbussen, att vilja slippa se att barn, vuxna och äldre inte längre vågar gå ensamma i skogen? Är det extremism att inte vilja ha dvärgbandmask eller rabies i naturen? Eller vad menar pb? Nu tror jag att pb utan tanke slängt ur sig detta standarduttryck. Men pb, försök gärna förklara vad du menar med uttrycket "... att extremister finns nog på båda sidor"?
Till de av er som föreslår jaktstrejk och dylikt vill jag säga: Vargstammens utveckling har för länge sedan gjort "jaktstrejk" etc. till meningslösa åtgärder som inget ändrar. Mats S Johansson nämner i #8 skäl till varför det blivit som det är. Och hur är det nu? Läget är att vargstammens utveckling har nått ett stadium då ÖKNINGEN från år till år är hundratals vargar. Men även ökningen ökar brant, nu är det frågan om hundratals fler vargar varje år, inom tio år kommer det att röra sig om tusentals fler vargar varje år. Jag hoppas att det kommer aldrig att tolereras, men det är ändå ingen domedagsspådom; det är bara en beskrivning av hur de flesta djurarter utvecklas i perioder av fri tillgång till föda och utrymme, men utan predation eller annan förhöjd dödlighet. Vargstammen är i den branta utvecklingsfas som föregår en populationskrasch. I detta läge är det fullständigt meningslöst med eftersöks- eller jaktstrejk. Det som kan rädda situationen är om vargstammen drabbas av en dödlig och extremt smittsam sjukdom, eller att det införs fri jakt med mycket hög skottpeng. Inget av detta kommer sannolikt att inträffa i tid. Utan politikerna kommer fortsätta förvara huvudet i Bryssel tills födan i skogen tryter för vargarna, och vargarna på allvar börjar söka mat i människors extrema närhet. En hungrig vargflock tar stora risker och är inte kräsmagad.
Jämför gärna vad som händer höst med förgående höst i åren som kommer. Vi susar rakt in i en förutsebar katastrof utan att våra folkvalda lyfter ett finger.

22. pb

2013-11-04 08:05

Du verkar inte förstå vad detta handlar om! Vi löshundsjägare vill ha lugn och ro utan att bli hotade av en massa stollar, som vill att löshundsjakten förbjuds? Om du går in på jämthundsklubben och tittar på alla seriösa uppfödares hemsidor! Vi är 10 000 tals jägare, sen har du alla jägare med drivande hundar. Vi är ingen liten grupp! Men SRF är en liten grupp med massor av folk som är extremister!

21. Titta på Norge

2013-11-03 17:36

Norsk jordbruksminister gick ut i pressen och var glasklar med att 3-4 revir av ryska invandrade vargar räcker i norsk natur .
På svensk sida betalas miljon belopp ut till att bevara rödfärgade hybrider och hur många miljoner har betalats ut sedan projektvarg startades, kanske kan någon medlem i jägarförbundet tala om det då de varit med sen starten i detta projekt.

20. hm..

2013-11-03 17:35

betr sakfrågan håller jag med, punkt. När det gäller debatt klimatet måste jag tyvär påpeka att extremister finns nog på båda sidor. Det skjuts omogna kom om värnare hej vilt på olika form också med tillmälen som hör hemma i sandlådan. Är tämligen övertygad om att majoriteten av medl i tex SNF är som vi natur- och djurälskande friluftsmänniskor som dock kommit helt på kant betr vargfrågan. De som hörs och gör mest väsen av sig är enskilda små grupper av extremister som älskar att provocera. Hur ska vi kunna gå vidare i sakfrågan om båda sidor sitter och stenhårt håller på sin åsikt. (även om nu varken jägar- eller värnarsidan har någon beslutande makt.) ? Visst vi kan påverka de beslutande organen med våra åsikter men ingen politiker är ännu född som inte försöker ge alla en bit av kakan. Hur de än vänder sig kommer någon spy galla över dom- jag vill då inte vara politiker.

19. Klartext!

2013-11-03 17:35

Mycket väl skrivet, Mikael!
Vargkramarna har aldrig insett de miljömässiga, ekonomiska, demografiska och övriga konsekvenser, som införandet av frilevande varg i Sverige skulle medföra.
Det är förskräckligt att det måste till fullskalig etablering av varg i Sverige för att få de styrande i Sverige att inse att tanken med införande av varg i de svenska skogarna var dödfödd redan från början. De flesta konsekvenserna var och är faktiskt förutsägbara.

18. Patron ur

2013-11-03 17:34

Helt rätt, kappvändare. Vi har för länge sen förlorat den mediala kampen. Inget mer skjutande. Vi slutar att jaga med hund. ETT år räcker. Sen ska vi se vem som för talan.

17. Vargskräck!

2013-11-02 21:10

Har många bekanta som förlorat sina högt meriterade hundar till vargen. Vargen har förökat sig till en nivå som inte längre är hanterbar. SRF ser oss löshundsjägare som ett hot mot deras vargar som befinner sig marker som ägts i generationer och brukats av "deras ägare" !! Mikael har ju helt rätt när han skriver att det aldrig kommer bli konsensus om vargen. Varghatet växer mer för varje hund dom tar!

16. Aldrig

2013-11-02 20:06

Kommer aldrig att acceptera dagens vargpolitik men har inget emot dom andra rovdjuren -björn, lo och järv. Har arbetat åt lst Dalarna så man vet hur smutsigt det är. Fattar inte hur vissa kan acceptera framför allt tror detta vansinne lindrigt sagt. 90 % av det som sägs där finns ingen trovärdighet i så man fyller snart soptunnan !

15. Bra Moilanen!

2013-11-02 20:06

Det här kan Solveig ta med sig till nästa möte med vargklubben.

14. Eftertänksamhet

2013-11-02 20:06

Om vi slutar jaga och inte låter någon gå eftersök några år, så ser vi verkligheten vad som händer . Mer trafikolyckor med vilt och vad händer med viltet och allmänheten. Hur mycket pengar försvinner från dessa intressen som vi jägare betalar till. Tänk efter "vargkramare"!

13. Skam den som ger sig!

2013-11-02 20:06

Nu när den urbana konsumtionskulturen i sin iver, medvetet eller omedvetet, utplånar landsbygdens produktionskultur. En sak är säker, jag kommer aldrig att ge mig när det gäller löshundsjakten och skam den som gör det!! To be continued.

12. Politiker?

2013-11-02 20:05

Politikerna har ju lämnat ifrån sig ansvaret.
Där finns ju inget att hämta.

11. Till Kesrtin Fredin.

2013-11-02 20:05

Du säger dig tillhöra den moderata sidan av värgvärnarna och efterlyser en saklig debatt och ja, jag har sett din kommentar på SRFs FB-sida.
Var så god. Du skriver att du, och SRF, inte vill förbjuda löshundsjakten GENERELLT.
Jag ska när som helst ta en saklig debatt med dig om löshundsjakten men bara om du i stället för att tala om vad ni INTE vill göra talar om HUR ni vill att löshundsjakten ska bedrivas i den delen som berörs av varg.
Handsken är kastad...

10. I direktsändning

2013-11-02 20:04

i dagens "ring så spelar vi" fick man höra hur jaktmotståndare kan bete sig. Finns det månne ngn möjlighet för svenska och amerikanska avlyssnare att få fram vem den fega personen är som hotar en vanlig jägare genom att kalla denne för mördare. Vi må ha olika åsikter om jakt, men hoten mot jägare har inte funnits förrän i nutid. Tidigare var jägare sådana som bidrog till samhällets överlevnad, nu är det jägarhatare som övertagit den rollen. Det kommer att bli fattigt på borden så dra åt svångremman.

9. Var är politikerna !

2013-11-02 14:09

Jag håller tillfullo med Finnmarkar'n !
Erlandsson och Ek kryper i skyttegraven och törs inte sticka upp sina huvuden !
Problemet är att dessa flumföreningarna har för mycket makt !
Köp inte postkodlotter ! Då stöder du Naturskyddsföreningen !

8. #5 Finnmarksbo

2013-11-02 14:08

Jag tycker du har helt rätt. Det är hög tid att gå högre upp för att hitta de ansvariga. Naturvårdsverket har "betalat" SRF över 7.500.000 kr sedan 2007 för att sprida den här propagandan. De senaste åren har pengarna t.o.m delats ut utan att SRF behövt söka dem.
Det är möjligt att man från början trodde på tesen att man med information skulle kunna omvända de som redan vet mest om rovdjur inverkan på naturen men gör man ett fel, vilket man borde inse vid det här laget att man gjort, har man också ansvaret för att rätta till det.
NVV har inte visat det minsta intresse att göra det, snarare tvärt om, och då är det upp till svenska politiker att ta sitt ansvar. SRF är det mycket enkelt att bli av med . Utan årligt miljonstöd från NVV kommer de reduceras till ett gäng naturromantiker med en FB-sida bubblande av jakthat där de interna striderna mellan radikaler och mer moderata sakta men säkert kommer att nöta ner de sista resterna.

7. Jakthatarna..

2013-11-02 14:08

Jakthatarna visade sitt bottenlösa hat när man i morgonens "Ring så spelar vi" i direktsändning skickar ett hat-sms till en kvinna som berättat hon varit på älgjakt.
Skrämmande!
Men förhoppningsvis fick ett antal lyssnare sig en tankeställare om vad dessa hatiska människor är kapabla till. Hat, vandalism och mordbrand står på deras agenda. T.o.m Lisa Syrén verkade skakad!

6. Värnarsidan

2013-11-02 11:46

Är få men kreativa, vilket man inte kan beskylla jägarkåren för. Varför inte visa hur det blir när jakten upphör innan det är för sent.

5. Mycket bra, men.....!

2013-11-02 11:46

Bra saklig redovisning Moilanen, men, du går inte in på det ansvar som tungt vilar på våra folkvalda politiker. Stillatigande får detta "spektakel" fortgå utan annat än nya utredningar med årliga tidsförskjutningar. Nya kullar föds och med detta ökade konflikter.
Vi upplever idag en landsbygd som snabbt är på väg att avfolkas helt. Fråga de unga varför?

4. Ännu ett bevis...

2013-11-02 11:45

…varför dessa omaga individer tillåts sprida i massmedia sina rena rama desinformationer om vargen, vill inte dessa människor att gemene man skall få ha egna åsikter, för den information som nu sprids från dom rabiata kan man kalla samhällsomstörtande och borde ha noll tid i massmedia och att dom ev. allmänbildade som är medlemmar inte tillåter detta är mer än skrämmande och kanske också har befattningar inom samhället idag.

3. Kloka ord

2013-11-02 11:44

Som vanligt mitt prick och kloka ord av M.M

2. Alldeles rätt Mikael

2013-11-02 10:15

Tyvärr har de flesta aktörerna målat in sig i ett hörn med mantrat "en livskraftig vargstam" i en natur där manniskan lever och verkar. Ett mantra tillkommit med lögner om vargens natur och påverkan på sin omgivning. Varg har aldrig någonsin, någonstans fungerat i kulturlandskapet med animalieproduktion (djurhållning) för människor.

1. Slut leden

2013-11-02 10:15

Bra skrivet Moilanen

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB