• Allmogejakt

Inte ens faktarutan var rätt, Expressen

KrönikaPublicerad: 2013-01-08 15:06

Faktagranskningen av en Expressen-artikel om illegal jakt på rovdjur visar att det kryllar av felaktiga påståenden, konstaterar Jakt & Jägares Leif Andersson i en krönika. Expressen-artikeln hade rubriken ”Djupare spår i den illegala rovdjursjakten”. Texten publicerades den 26 november förra året.

Artikeln börjar med en beskrivning av ett brutalt dödande av en järv där gärningsmännen på ett grymt sätt dödade djuret genom att köra på järven med snöskoter ett antal gånger.

Utifrån fallet med den dödade järven går Expressen sedan på med en rad felaktiga påståenden om illegal jakt på rovdjur i Sverige.

Inte ens ”faktarutan” som finns i anslutning till artikeln stämmer.

I faktarutan skriver Expressen bland annat följande:

”Ungefär 20 vargar, 150 lodjur, 50 järvar och 15 björnar skjuts, jagas, fångas i fällor och förgiftas varje år i den illegala jakten, enligt en rapport från Världsnaturfonden.”


Tre till sju vargar – inte 20
Men uppgifterna om hur många vargar som dödats illegalt är felaktiga. Enligt den rapport som Världsnaturfonden (WWF) publicerat om illegalt dödande av rovdjur beräknas tre till sju vargar ha dödats illegalt per år under åren 2006 till 2010. Inte 20 som Expressen påstår.

Förundrad över att Expressen-reportern inte kunnat läsa innantill ringde jag upp Tom Arnbom, rovdjursansvarig i WWF, som intervjuats i artikeln. Jag frågade om han vet hur Expressen fått de felaktiga uppgifterna.

– Inte en aning. Jag har bara skickat över rapporten, svarar han.


Har minskat kraftigt
Både jag och Tom Arnbom var med på presskonferensen då rapporten presenterades. Det centrala budskapet var att illegalt dödande av varg minskat kraftigt under senare år medan illegalt dödande av övriga rovdjur låg i stort sett konstant.

– Det är så få vargar som dödas illegalt att det skulle märkas i statistiken om den som ägnar sig åt sådant skulle flytta, vara barnledig eller bli sjuk, påpekade en deltagare vid presskonferensen.

I Expressen-artikel säger Tom Arnbom att tjuvjakten på varg har ökat, utan att redovisa någonting som styrker påståendet.


”Är mer en känsla”
– Jag har inga faktiska belägg för mitt uttalande, utan det är mer en känsla jag har, säger Tom Arnbom till Jakt & Jägare.

Expressen påstår också att ”Ungefär 20 vargar, 150 lodjur, 50 järvar och 15 björnar …. fångas i fällor och förgiftas varje år”

Frågan går på nytt till Tom Arnbom var Expressen har fått uppgifterna ifrån?

– Jag vet inte. Några fångster av varg i fälla har inte förekommit vad jag känner till och heller inga förgiftningar. Däremot har lodjur oavsiktligt fångats i legala rävfällor, kommenterar Tom Arnbom.


SVA har svaren
För att kontrollera om det över huvud taget finns någon substans i Expressens uppgifter ringer jag upp Arne Söderberg på SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt.

Han om någon vet hur det står till eftersom alla rovdjur som påträffas döda skickas till SVA för undersökning.

Även vid licensjakt på lodjur och varg ska kropparna skickas till SVA. När det gäller den årliga licensjakten på björn behöver man inte skicka in hela björnkroppen och licensjakt på varg har bara genomförts under två vintrar.

• Hur många fall av förgiftade vargar har ni hittat?

– Inte i något fall. Men vi har fortfarande fall där det råder förundersökningssekretess och dem får jag inte prata om, svarar Arne Söderberg.

• Hur många vargar har ni fått in som blivit fångade i fälla?

– Samma sak där. Vi har inte fått in någon varg som vi misstänker har fångats i fälla. Däremot har vi fått in några lodjur som vi misstänker har fångats i fälla och sedan avlivats.

• Har ni hittat några av de stora rovdjuren, björn, varg, järv eller lodjur, som blivit förgiftade?

 – Nej, inte i något fall där den inte råder förundersökningssekretess har vi hittat förgiftningar vare sig av varg, björn, lo eller järv, säger Arne Söderberg.


Lättare hitta gift
I sammanhanget ska nämnas att SVA:s möjligheter att hitta eventuella förgiftningar har förbättrats väsentligt på senare tid.

– Tidigare var vi tvungna att veta vad för slags ämne som vi skulle leta efter. Nu kan vi skicka prover till laboratorium i USA där man kan scanna av provet för att leta efter flera främmande ämnen i provet, förklarar Arne Söderberg.

Så var det alltså med påståendena i Expressens ”faktaruta”.

Uppgiften om antalet vargar som dödas illegalt var fel, uppgiften om förgiftningar var fel och uppgiften om fällfångst var fel. Tom Arnboms påstående om ökad tjuvjakt på varg är en ”känsla” han har.


Hot och skottlossning?
Men det går att hitta fler påståenden i artikeln som inte håller för en granskning.

I artikeln intervjuas även Lena Berg på länsstyrelsen i Dalarna. Så här skriver Expressen:

”Lena Berg som jobbar med inventering och förebyggande av jaktbrott vid länsstyrelsen i Dalarna bekräftar att naturbevakare hotas.”

– Det har exempelvis flera gånger skjutits skrämselskott i skogen och det har uppfattats som en markering om att man inte är välkommen, säger hon till Expressen.

Lena Berg påstår alltså att naturbevakare har hotats och att det har flera gånger avlossats ”skrämskott” i närheten av dem.


Begärde att få se polisanmälningar
Det är rimligt att sådana händelser i så fall har polisanmälts.

Jag vände mig därför till Lena Berg och begärde att få ta del av de polisanmälningar som länsstyrelsen gjort beträffande hot och sabotage mot personalen under de senaste fem åren.

Efter några dagar kom följande svar:

”Hej!
Den 16 november 2009 inträffade en däckskärning på naturbevakares bil i Mora. Den 2 mars 2010 inträffade en händelse där en man senare dömdes för ringa hot mot tjänsteman.
Detta är vad jag fick fram nu.
Med vänlig hälsning,
Lena”

Nyheten i Dalarnas Tidningar om de sönderskurna däcken finns här:

Detta är alltså vad som blivit kvar av Expressen målande beskrivning av sabotage och skottlossning mot länsstyrelsens naturbevakare i Dalarna.

Sönderskurna däck för fyra år sedan och ett fall av ”ringa hot”.

Inget uttalat hot enligt rätten
För att gå vidare och se vad det ringa hotet bestod i begärde jag ut domen mot mannen som påstods ha hotat en naturbevakare.
Mora tingsrätt dömde en då 70-årig man mot sitt nekande för hot mot en av länsstyrelsen naturbevakare trots att tingsrätten själv konstaterat att något hot aldrig uttalats.
Den dömde mannen är en känd vargmotståndare. Det tycks snarare vara mannens åsikter om vargpolitiken som gjort att han dömts.


”En mycket feg dom”
– Det är en mycket feg dom där tingsrätten endast dömde till böter och på så sätt har gjort det omöjligt för min klient att få prövningstillstånd så att domen kan prövas i hovrätten, säger mannens advokat, Åke Söderman.

Expressens påståenden om läget i Dalarna smälte alltså samman till nästan ingenting.

Det mesta tycks vara ”Klintbergare”, sägner som vandrar runt, varv på varv, underblåsta av myndigheter och organisationer på värnarsidan.


Expressen-artikeln kan läsas här:

Expressens kommentar om artikeln

Irina Halling, kvalitetsredaktör på Expressen, har tagit del av Leif Anderssons kritik mot nyhetstexten i Expressen-artikeln.

Hon skriver så här i ett e-postbrev:

”Tack för att du kontaktar oss och ger oss tillfälle att bemöta dina synpunkter. Expressens dokument ”Djupare spår i den illegala rovdjursjakten” bygger på intervjuer med ett 30-tal experter och rapporter från WWF, Brottsförebyggande rådet och olika länsstyrelser. Vi har också använt oss av den ambitiösa granskning av hoten i rovdjurens spår som P1-programmet ”Kaliber” gjorde 2010 och som vi hänvisar till i artikeln. Faktauppgifter och citat är före publicering granskade av alla inblandade.

Vi har under vintern rapporterat om tamboskap som rivits av varg och haft ett stort Sverigereportage om hur allmänheten påverkas av att vargen numera etablerats i Sydsverige.

Som alltid när vi skriver om rovdjursfrågor får vi mycket läsarreaktioner och Expressen kommer att fortsätta bevaka de här frågorna ur olika perspektiv.”

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. Fakta om illegal jakt av varg 2012

2013-01-11 08:10

Läste nyligen Naturvårdverkets beslut om delegation till Lst gällande skyddsjakt på varg för 2013. I beslutet fanns en sammanställning över antalet kända döda vargar och dödsorsak 2012-01-13 – 2012-12-19. 40 st var totalen av antalet döda vargar under ovan tidsperiod. Hur många stod då i fältet för illegal jakt, jo siffran 0.
Se tabellen på sidan 4. Länk:http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/jakt/delegering%20av%20jakt/Beslut%20delegering%20skyddsjakt%20p%C3%A5%20varg%202013.pdf

11. Glöm inte att

2013-01-09 18:28

vissa organisationer lever på gåvor från allmänheten. Dessa tjänar således på att överdriva i fråga om hur hotade vissa djur är. Detta gäller även vissa myndigheter som får mera pengar av staten när dom överdriver tjuvjaktsproblematiken.

10. Svar från Karin på expressen

2013-01-09 17:36

Tog mig frihet att skriva ett mail till hon som skrev artikeln.. dagen efter låg detta i inkorgen.
Själv gillar jag hennes avslut....

-------------------
Hej!

Tack för mejlet! Vi på Expressen försöker att belysa olika aspekter av rovdjursfrågan. Bara några dagar efter min artikel om de grova jaktbrotten publicerade vi en text om hur tamboskap blivit rivna av varg.

Jag talade med ett 30-tal olika experter och läste många rapporter inför dokumentet om rovdjursjakten. Samtliga inblandade fick läsa igenom och godkänna citat och faktauppgifter före publicering.

Håller med dig om att vi behöver fortsätta att bevaka hur lantbrukare och andra som bor nära rovdjursreviren har det!

Vänliga hälsningar från Karin Sörbring, reporter på Expressen (som bott i både Värmland och Jämtland, där det finns varg).

--------------------------------------

9. Hög tid!

2013-01-09 13:37

Hög tid att de börjar rapporter om varg från mer än en synvinkel. Borde man inte göra det från start!?
Dåligt men vad kan man förvänta sig av journalister. Med få undantag verkar de ha låg moral och mest bry sig om att det blir ett bra scoop för dem. Inte ta strid för de få som kommer i kläm.

8. #5

2013-01-09 11:40

jag håller med dig. Nu måste rätt info ut i riksmedia. Nu har det varit minst två olika artiklar på kort tid med massor av faktafel. Riksmedia måste nu ta sitt ansvar och gå ut och dementera artiklarna som fel. hur ska annars svensson som inte läser jakttidningar veta att det som skrivs och sägs i Radio/TV och tidningar är falskheter från bevarandesidan

7. Den känslan jag har

2013-01-09 11:29

är att det finns dubbelt så många varga i sverige mot vad NVV säger. Viltskadecenter skriver ju det rakt ut i sin rapport, övriga ej stationära vargar struntar vi i, såvida de inte finns inom renbetesområde.

6. Och Aftonbladet ...

2013-01-09 11:29

...förnekar sig inte heller. Läste nedanstående slutklämmen i en artikel ang att det sa skjutas 3000 vargar i Ryssland.

Drivs av hunger
Vargarnas huvudsakliga föda i regionen, harar och ekorrar, har minskat i antal och det tros vara anledningen till att vargarna nu gett sig på större byten, skriver Free Radio Europe. Under 2012 ska de sibiriska vargarna haft ihjäl över 16 000 renar.

Det måste vara ett skämt till journalist som tåtat i hop artikeln. Om inte är det att utöva sitt yrke på ett synnerligen respektlöst sätt. Precis som i Expressen fabriceras innehållet helt för att passa de syften journalisten har, vilket är ytterst skrämmande i en demokrati. Såg på tv hur journalister demonstrerade i Kina för att få utöva sitt yrke utan censur. Hur kommer an tillrätta med det motsatta problemet, att journalister inte tar sitt ansvar och objektivit rapporterar sanningen. Förövrigt är statsägda och skattefinnansierade SVT inte ett dugg bättre.

Redaktionell kommentar:
Artikeln om de sibiriska vargarna som ekorrätare finns här:
http://www.jaktojagare.se/notiser/ater-vargar-upp-ekorrarna

5. hm

2013-01-09 11:16

som det stog på slutet av expresens svar ,,olika perspektiv,, det måste vara V och MP perspektiv kanske lite av urban p. och ptp/was också.

4. Newsmill?

2013-01-09 09:37

Mao har bl.a. Arnbom godkänt alla faktafel om inte expressen ljuger....

Kan inte dylika artiklar publiceras på andra ställen också typ newsmill. Tycker det är dax att media faktiskt börjar få lite kritik för dålig journalistik. Tyvärr så är det ju få andra än jägare som kommer läsa detta annars.

3. Tack Leif

2013-01-09 09:36

..för ett strålande jobb. Synd bara att den breda allmänheten "skyddas" från sanningen av vanlig vargkramande media.. men förr eller senare kommer sanningen fram.

2. Tom Arnbom...

2013-01-09 09:36

...en i raden av vargkramare som vilseleder allmänheten när det gäller vargen, det är skamligt av T.A. som förträder WWF att komma med oriktiga faktauppgifter bara för att dölja vad som följer i vargens spår T.A. försöker hela tiden leda bort uppmärksamheten från vargen till jägarna och misskrediter en hel jägarkår. Detta kan man med stor fog kalla ett lågvatten märke som Tom Arnbom skulle hålla sig för god för men ränderna går alldrig ur en lögnare.
Sen att Expressen köper allt med hull och hår visar ju det vi sagt tidigare att journalister är ej objektiva när det gäller vargen utan avslöjas gång på gång som vänstervridna/miljöfanatiska vargkramare.
Det ni gör på Jakt & Jägare är ett kanonjobb som ni alla gör, lyfter på hatten för er undersökande journalistik.

1. Journalister och källkritik...

2013-01-08 16:59

...är numera två begrepp som sällan mötas.
Hon verkar inte ens skämmas utan nöjer sig med att säga att de som citerats har godkänt. Hon verkar ha en annan tolkning av källkritik än vad jag har. Det var ju samma med Ekot.
Bra jobbat Leif!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB