• Pinewood

När jägare skulle betala för vargutplantering

KrönikaPublicerad: 2008-01-03 22:44

1974 är året när medlemmar i Jägareförbundet kan skänka pengar till Naturskyddsföreningen, som skall plantera ut varg som först vistats i hägn. 34 år senare kräver sex distrikt i Jägarnas Riksförbund att svenska vargar endast ska få finnas i hägn. Historiens eget kretslopp har fört vargarna från hägn till hägn.

Redan 1974, två år före rapporten från ”Projekt Varg”, får medlemmar i Jägareförbundet i Dalarna en skildring av planerna på att plantera ut varg i Sverige. I ”Dalajägaren 1974”, som är jaktvårdsförbundets egen årsbok, finns även ett postgironummer till Naturskyddsföreningens rovdjursfond så jägarna kan ge ekonomiskt stöd till ”Projekt Varg”.
Artikeln i årsboken är skriven av Tony Håkansson och är ett referat från ett internationellt vargmöte i Stockholm. Mats Segnestam från Naturskyddsföreningen redogjorde för planerna på att bygga ett jättelikt varghägn, som skulle fungera som sluss till friheten.

20 vargar i fångenskap
”Projekt Vargs” första mål var en genbank med stambokförda zoovargar av skandinavisk typ som skulle paras medvetet. Det handlade om 20 vargar i fångenskap, vars valpar sedan skulle få jaga fritt.
Tony Håkansson skrev: ”Djurparkerna har visat stor förståelse för projektet. Skansen har till exempel byggt en ny varggrop och Skånes djurpark har allvarligt engagerat sig.”
Skribenten i Dalajägaren fortsatte:
”Över hela världen bedrivs forskning för att allmänheten en dag skall få en riktig bild av arten. Myten ”farliga vargen” måste bort. (...) Folk som lever nära varg säger att dom är skygga. (...) Sådan är den sanna bilden av varg. Det är angeläget att människor får veta det. Naturvårdsverket, experter och fältarbetare skall föra ”Projekt Varg” i land. Cirka 80 000 kronor räknar man med att behöva under första året.”
Därefter avslutas artikeln med postgironumret till ”Projekt Varg” i Naturskyddsföreningens rovdjursfond.

Politiskt självmord idag
Naturligtvis skulle det vara ett kvalificerat politiskt självmord för Jägareförbundet att publicera en sådan artikel idag. Inte heller en enda deltagare i Åke Petterssons rovdjursutredning, som var klar förra året, tog upp utplantering av varg som ett förslag.
De som nu bor där det finns vargar vet att vargar ibland inte alls är skygga. De vet att varg kan komma och döda deras hund även om den är ute på gräsmattan utanför bostaden.
Även medlemmarna i Jägareförbundet vet nu sanningen om vargarna och hotet mot både klövviltet och jakten med löshund. När detta skrivs är Jägareförbundet med och organiserar transporterna till demonstrationer i både Falun och Gävle, där fackeltåg ska marschera mot länsstyrelserna i protest mot vargpolitiken.

Naturskyddsföreningen förnekar
Naturskyddsföreningen har tvingats agera och förklara på sin hemsida att de aldrig var med och planterade ut varg.
”Visst fanns det sådana planer. Men den vilda vargen hann före”, skriver föreningen.
”På den tiden kände forskarna inte till vargens långvandringar och därför ansågs en naturlig återinvandring omöjlig”, kommenterar Klas Hjelm, naturvårdschef på Naturskyddsföreningen.
Han förklarar uppdykandet av vargar dels med invandrare från Finland, dels att de kan ha funnits en spillra kvar i Värmland men att ingen upptäckt den skygga vargen.
”Tusentals rykten har cirkulerat om vargar som körts i kärror precis i dessa skogar och det kan säkert vara sant, men det har i så fall varit vargar som flyttats mellan djurparker. Sådana transporter av djurparksdjur förekommer ofta och är ett led i arbetet att hålla djurparkspopulationerna friska”, skriver Naturskyddsföreningen.
”Att vargarna skulle stamma från djurparker har genetiker helt uteslutit”, tillägger föreningen.

Kräver en utredning
Sex distrikt i Jägarnas Riksförbund har i sin tur krävt att regeringen tillsätter en särskild utredning om vargens härkomst.
”Övertygelsen om att vargstammens tillväxt inte är ett resultat av enbart naturlig förökning har levt i över 30 år och kommer, om inte frågan blir föremål för en grundlig utredning, att leva vidare och att fortsätta infektera debatten”, skriver de sex JRF-distrikten.
Dessutom måste riksdagens tidigare mål för vargstammen omprövas helt, anser Jägarnas Riksförbund. Sex av JRF-distrikten går ännu längre i sina krav:
”Ska vi ha varg i Sverige bör de hysas inom inhägnad, förslagsvis i någon av våra stora nationalparker.”
Från en vision om hägn för utplantering till ett krav om hägn som skydd för landsbygden.
Tala om historiens eget naturliga kretslopp!

Anders Ljung, chefredaktör Jakt & Jägare
Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

33. jag bara undrar

2012-07-01 23:17

Capius lupus, vargen dök upp i mitten av 70-talet, innan dess fanns inga observationer i norra värmland(undrar varför).
Bra av campesino att belysa tillvägagångsättet för denna olagliga utplantering av varg.
ansvarsfrågan kommer aldrig att bli ointressant och det bvet alla intresserade.
till nicke nyfiken, vad kallar du då införseln av 7 vargar, trots demensklubben ivriga nekande så har det faktum att 7 st vargar importerats .Ett stort tack till svenska tullverket som inte bidragit till att sprida demensklubbens lögner utan lagt fakta på bordet.

32. Invandring/inplantering

2010-03-02 16:43

Spridningsbilden för bisam till Sverige från öster över Torne älv finns väl beskriven i en doktorsavhandling. Spridningshastigheten beräknades till ca 3 mil per år i sydlig riktning. En ny art under invandring längs samma vandringsväg är mårdhunden. Den har påträffats i Norrbotten en längre tid men också påträffats på andra sidan Kölen (Tromsø och Hattfjelldal). I Sverige har den nått trakten av Umeå.
Vitsvanshjorten har kommit över Torneälv i enstaka exemplar och har ännu inte etablerat sig i någon starkare stam.
Vid jämförelse med normalinvandring för marklevande djur blir vargens "abiologiska" uppdykande i Värmland svårbegripligt. Kan denna kroppsligt relativt stora djurart, spårlöst och observationslöst ha tagit sig från Finland till Värmland och där, i enlighet med politiska beslut, bestämt sig för att etablera en fast stam.
Jag tycker det är lättare att "tro" på sagan om Rödluvan och vargen än denna påbjudna uppfattning. Den enda rimliga förklaringen är naturligtvis utplantering. Om vitsvanshjort och mårdhund plötsligt uppvisar reproduktiva populationer i Värmland, kan en ny biologisk spridningstes för marklevande djur formuleras, tidigare känd enbart bland fågelarter.

31. Sker det utplantering varg i Västerbotten och Norrbotten?

2008-07-13 01:41

Vargen observeras nu lite varstans i landets två nordligaste län. De senaste årens observationer av varg ökar, ensamma eller i grupp om 1-3 vargar gör att vi måste ställa oss frågan om "utplantering av varg sker" i norra Sverige, i gränstrakterna mot Finland och Norge eller efter kuststräckan mot Bottenviken och Kvarken.
Länsstyrelsernas rovdjursansvariga nonchalerar allmänhetens observationer, man VILL INTE tro på vad jägare och skogsfolk ser. Varför vill man INTE sätta tilltro till allmänhetens observationer. Jo, helt enkelt därför att vargförekomster i renbetesland kostar Länstyrelserna stora pengar i ersättning till samebyarna. Ju mer pengar man måste betala ut i ersättning, desto mindre pengar blir det kvar av de budgeterade anslagen till rovdjursförvaltningens anställda. M a o kan man säga att det är både på gott och ont att skicka in observationer av varg till länsstyrelsens rovdjursenhet.
Men hur ska vi hantera vargfrågan? Svaret måste bli!
-Ingen frilevande varg i Sverige!
-Endast hägnade vargar, typ djurparker som det redan finns ett flertal av och med riklig vargförekomst.

Svenska Jägareförbundets ordförande i Västerbotten uttalade att vargföryngringar kan ske i länet. Vilket också blev beslutet på länsårsstämman i Norsjö, ett olyckligt beslut där jaktvårdskretsarnas ombud inte var tillräckligt insatta i rovdjursfrågan och lät sig övertalas av länsförbundets ordförande. Årsstämman beslut stämmer således inte med Länsstyrelsen handlingsplan för varg.
Länsstyrelsen säger i sin förvaltningsplan, ingen vargföryngring ska förekomma i Västerbotten.

En vargföryngring i renbeteslandland kostar stora pengar till samebyarna och länsstyrelsens budgeterade pengar kommer inte att räcka till. Landstingen vill också med berättigande ha mer pengar till skola och sjukvård. I slutändan handlar det alla gånger om skattepengar.
Vad är mer viktigt? Rovdjuren eller människors behov av vård och skola?

Hur Svenska Jägareförbundet i Västerbotten fortsättningsvis kommer att agera återstår att se! Medlemmarna i Västerbottens Jägareförbund vill inte ha varken varg eller vargföryngring i sina marker och länstyrelsen har sagt nej till föryngringar. Samerna vill naturligtvis tjäna pengar på sin näring oavsett ersättning eller inte, de vill med all rätt och med alla medel behålla sina urhävda rättigheter i renbeteslanden som i princip omfattar hela Norr/Västerbotten från kust till fjäll.

Svenska Jägareförbundet har tidigare medverkat till vargens återinträde i mellersta Sverige? Facit har vi idag i varglänen Dalarna, Värmland, Gävleborg mfl. Är man nu på väg att återupprepa detta misstag i Norra Sverige?
Att skylla på demokrati och solidaritet håller inte! Hur har demokratin och solidariteten fungerat i varglänen.

Att som landets största Jägarnas medlemsförbund förespråka frilevande varg i de Svenska markerna kan i praktiken jämställas med utplantering av varg, dessutom mot sina medlemmars vilja.
Har Svenska Jägareförbundets ledning frågat sina medlemmars åsikter genom enkätundersökningar eller dyligt?
Svar, - Nej!

Svenska Jägareförbundet sitter på två stolar, regeringens och medlemmarnas. Tappar man miljonerna för det allmänna uppdraget, ja då ryker anställningarna för ett stort antal tjänstemän, förbundsstyrelsen måste bantas, hela den admistrativa delen måste omorganiseras till minskade kostnader.Tappar man medlemmar så minskar också inkomstbiten.
Svenska Jägarförbundet har hittills inte varit lika stort konkurrensutsatt som dagens moderna samhälle kräver och med de metoder som tillämpas i andra organisationer och företag. Det är dags att polikerna ser över hur anslagsmiljonerna till Svenska Jägareförbundet hanteras. Kanske är det dags att ta bort dessa stödmiljoner. Kanske är det dags att bilda jägarnas fackförbund som bär sina inkomster och utgifter själva.
Ni som läser denna artikel och i synnerhet Ni norrlänningar kan fundera över om Svenska Jägareförbundet agerarande i rovdjurspolitiken är ett populistiskt handlande för att behålla miljonerna från regeringen.Fundera både en och två gånger om Svenska Jägareförbundet är den organisation som tar tillvaratar VÅRA intressen. Hur är det med fjälljakten?

Någon har skrivit att Rovdjursfrågan kommer att splittra jägarna, jag tror tvärtom. Svenska Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund är enligt namnen Jägarkårens företrädare.

Vilket förbund tillvaratar bäst Jägarkårens intressen då vi i första hand ser till rovdjursfrågan? En fråga som är HELT avgörande för viltstammarna, jaktens framtid i Sverige och människors vistelse i skog och mark.
Glöm inte vargens vara eller inte vara i våra svenska marker, just nu är björnen i focus. Låt inte agitatorerna och vargförespråkarna överumpla och dupera oss om habitat och konventioner. Vargen är INTE utrotningshotad!

30. Vargutplantering

2008-05-21 09:46

Gå in på youtube och sök på ulvemysteriet, så ser ni bevis på svensk varg utplantering ett norskt reportage. Varför visar inte svensk tv detta reportage?

29. Du, Campensino

2008-01-22 09:00

Du säger i inlägget nedan att "det i Finland är fullt lagligt att föda upp vargar och sälja dessa. Vi vet att det numer är tämligen enkelt att få vargar från Ryssland till Finland."
Vad har du för säker källa till detta? Jag i min enfald trodde att det bara var djurparker som fick bedriva avel med vargar. Jag trodde dessutom att det till och med var illegalt att ha vilda djur som husdjur utan speciella tillstånd i de skandinaviska länderna... Jag har då banne mig inte hört talas om vargar som husdjur någonstans.

Du säger även att" Vi vet också att det inte längre är olagligt att sätta ut vargar i Sverige. Lagen ändrades i slutet av 90-talet." Gäller detta alla djur? Värför gnäller de då om inplanterade vildsvin på Öland (Se Jakt och jägare 2008-01-03: Ölandspolisen misstänker illegal utsättning av vildsvin)?

Du kan som sagt ha rätt men jag skulle gärna veta var du fått infon ifrån. Jag är ingen paragrafnisse så jag VET inte hur sakerna förhåller sig det är därför jag frågar.

Oavsett om vargarna är inplanterade (vilket jag betvivlar då jag inte sett hållbara bevis för att så är fallet) eller inte så kan man väl nu acceptera faktumet att de tillhör den skandinaviska faunan och inte behöver utrotas? Däremot, jakt på en genetiskt frisk vargstam samt problemindivider har jag inget emot.

Det jag dessutom reagar emot, rent generellt, så här på kommentatorplats är att om man har avvikande åsikt helt eller i delar av vargfrågan stämplas man nästan automatiskt som naturmupp, vargkramare, jaktfientlig, dum i huvudet, stadsbo eller annat nedsättande. ;-)

28. Anonym?

2008-01-11 09:50

Varför kritisera mig? Du har lämnat en utförlig beskrivning som jag tillfullo delar. Detta menade jag med mina ”...hur dagens skogsbruk ödelägger "vår natur”.
Och tänka sig, det är inget rovdjurskramarna tycks bry sig om. I alla fall beklagar de sig icke. Apropå vinnarna av förd skogsbruk som förutom skogsindustrin är vi alla i form av arbetstillfällen och skatteinkomster. Det är också fakta. Jag reagerar mest på att, eftersom rovdjursförsvararna inte visar denna fråga någon betydelse, detta styrker uppfattningen att de är totalt fokuserade på de stora rovdjuren. De är vilseförda av statlig rovdjurspropaganda, som basunerat ut fördelar med rovdjur men struntar i floran.
Om vi på TV fått sett hur de stora rovdjuren plågar sina offer när de ”tar” sina byten hade rovdjursåteretableringen aldrig vunnit stöd i riksdagen. Och minsann, det borde Jägareförbundets höjdare också ha vetat. Men det är bara för Torsten Mörner att träda fram med tydliga visioner om jaktens framtid i Sverige.

27. Kenneth Erikson...

2008-01-11 09:06

Det låter som att du inte varit i skogen på ett tag, kanske dags att göra det. Annars kan ju jag som jobbat i skogen i många år berätta hur det ser ut där idag år 2008.
Det finns 5 % naturskog kvar i Sverige. Med naturskog menas skog som kan vara påverkad av plockhuggen i äldre tider men inte är direkt påverkad av "modernt" skogsbruk. 95 % är alltså inte naturskog.
Dom flesta djur och växter som behöver naturlig skog för sitt leverne är på stark tillbakagång och vissa är redan bortom all räddning. Detta är tyvärr fakta, vare sig du väljer att tro på det eller inte.
De enda som inte ser, alternativt väljer att inte se, att skogsskövlingen påverkar djuren som lever i skogen är de som har pengar att tjäna på det. Det är ju ingen svår ekvation direkt: Tar du bort livsmiljön så försvinner de som levde i det.
Det är tråkigt att det har blivit som det blev och det går inte att skylla det på någon annan än oss själva.
Och helt ärligt: Jagar du hellre på hyggen än i skogen?

26. Men vesslan då

2008-01-11 09:05

Man kan ju vända på det. Det kan ju också vara ett bra initiativ att ta bort vargen och låta naturen och lands/glesbygden återhämta sig från den skada som vargen orsakar där.
Men vi bör nog hålla oss inom lagens råmärken.

25. Med tiden kommer sanningen!

2008-01-10 17:38

Wesslan här nere tror att en statlig utredning skulle bringa klarhet i frågan om inplantering skett. Detta är en ytterst naiv inställning. Det KRÄVS att människor med uppgifter vågar göra sig tillkänna.
Å andra sidan, har staten tidigare införa skottpengar på vargarna, varför skulle de inte kunna göra det nu? De behöver ju bara göra en konsekvensanalys.
Wesslan och andra här på sidan tycks också vara fullständigt okunniga hur dagens skogsbruk ödelägger "vår natur". Men så är det med folk som saknar kunskap och erfarenhet och tror sig finna sanningen på internet.

24. En sån debatt!

2008-01-10 14:26

Spännande läsning må jag säga. Här skriver folk som tydligen med egna ögon sett inplantering ske som utan tvekan kan säga att vargen ÄR inplanterad. Jag skulle vilja se BEVIS och en statlig utredning så att det bringas klarhet i den här frågan! Personligen tycker jag att inplantering det i så fall var ett gott initiativ att återställa den skadan vi åsamkat naturen.

Men ingen tror väl på fullaste allvar att vargstammen kommer att utrotas med statens goda minne om dessa teorier visar sig vara sanna? Så varför lägga så mycket krut i frågan annat än av ren nyfikenhet?

Låt oss istället njuta av att naturen återhämtar sig och hjälpas åt att tänka ut hur jakten ska bedrivas i framtiden. Med en massa gräl kommer vi ingenvart.

23. Vem är du, Campesino?

2008-01-09 11:54

Campesino. Kontakta mig på calle@legolas.se

22. Planteramera

2008-01-09 08:59

Det mest sorgliga i det här är att det är just det vi gör... Vi torde vara de enda utövarna av en fritidssysselsättning som får stå för alla fiolerna för att omöjliggöra sin egen fortsatta utövning.

Vänligen Tt

21. Planta... eramera?

2008-01-09 08:59

"quote// 'Plantan'
Självklart är det jägarna som skall betala för utsättning av vilt! Jägarna har ett stort ansvar för att alla i Sverige naturligt förekommande djur skall finnas i LIVSKRAFTIGA bestånd. Om inte jägarkåren inte klarar uppgiften så borde det inte vara något snack om saken: Vilt måste sättas ut och de skyldiga till misslyckandet skall stå för kalaset."

Visste du inte detta, det gör de redan!
Jägare i Sverige står för huvuddelen av all den forskning och utsättning av vilt som bedrivs i landet.
Och på alla de förekommande arter som just för tillfället ligger under luppen.
Alla som har jakten som fritids sysselsättning berövas åtskilliga 100 lappar varje år i så kallad jaktkort/-vårdsavgift!
Detta är nu ingen större nyhet för någon jägare!
Med ditt tidigare inlägg så har du bevisat att du egentligen inget vet ifrågan, så vänligen läs på i ämnet!

20. Gnäll lagom.

2008-01-08 13:03

Självklart är det jägarna som skall betala för utsättning av vilt! Jägarna har ett stort ansvar för att alla i Sverige naturligt förekommande djur skall finnas i LIVSKRAFTIGA bestånd. Om inte jägarkåren inte klarar uppgiften så borde det inte vara något snack om saken: Vilt måste sättas ut och de skyldiga till misslyckandet skall stå för kalaset. Pengar verkar det ju finnas när vissa jakthundar sägs vara värda upp till 100.000 kr. Det kan ju inte vara några fattiglappar som har råd att släppa såna summor vind för våg i skogen.

19. Pågår vargutsättning även nu?

2008-01-08 11:41

Hej Roslagsmormor. Jag vet mycket väl funktionen av predatorn vargen. Det som först hamnar på detta djurs matsedel är de vilda djur som finns i skogarna där vargarna normalt vistas. Älg, ren, rådjur. hare och tjäder. Trots att skogarna har haft gott om dessa djur så har en och annan ko strykit med t.e.x Väsekorna som var inhängnade. Därutöver många av de kor som går lösa i fäbodrift. Så kanske Roslagsmormor hört talas om alla får som fått sätta livet till och då har dess oftast varit inhängnade här i Sverige.
Sedan har vi ju alla hundar varav många till och med suttit bundna vid bostadshusen.
Att tamdjuren är vargmat är väl ingen nyhet för Roslagsmormor. Samtliga dessa djur har de senaste årtionden varit en buffert mellan människan och vargen. Roslagsmormor kanske också läst att vargar äter folk, vanligen barn. Detta trots att makteliten gjort vad man kunnat för att ljuga bort den verkligheten.
Om de vilda bytesdjuren blir för få så är det viktigt att det finns kor och hästar till vargarna för annars kommer även Roslagsmormor att stå på vargmenyn. Vargen som predator betraktar samtliga ätbara djur där även människan ingår som mat. Den förda rovdjurspolitiken om den inte ändras kommer att resultera i att folk blir vargmat. Det kan gå mycket fortare än Roslagsmormor tror. Skulle vargen sortera sina byten vore risken mindre, men som vi ser så stryker redan mängder av tamdjur med.
Dessutom är det så att den djurart som hamnat på vargens matsedel kommer framgent att förbli där. Kunskapen om den nya maträtten till exempel människan sprider sig till samtliga individer i vargflocken och då blir det riktigt obehagligt. Ett exempel finns från Åbo år 1860 där över 40 människor blev vargmat.
För att skydda människan finns bara en möjlighet. Vargar skall skjutas så snart dessa börjar ströva kring människors boningar. Vargar skall vara livrädda för människor och hålla sig dolda i skogarna. Människor skall aldrig söka sig till vilda vargar för att betrakta dessa eftersom det då sker en tilvänjning till människan.

Nästa fråga. Planteras det in varg nu? Sannolikt är inte myndigheter, skogsbolag och Jägareförbundet längre inblandat. Däremot vore det intressant att noga studera vad de olika rovdjursföreningarna sysslar med. Vi känner till Ringvarrenvargen. En varg med nya gener som bildade revir mitt i byn. Den skulle bli livsfarlig om den inte togs bort vilket forskarna viste. Hur kom den avvikaren dit?
Vi vet om att det i Finland är fullt lagligt att föda upp vargar och sälja dessa. Vi vet att det numer är tämligen enkelt att få vargar från Ryssland till Finland. Vi vet också att det inte längre är olagligt att sätta ut vargar i Sverige. Lagen ändrades i slutet av 90-talet.
Här är det av stort intresse att få klahet i vad fanatiska medlemmar i någon rovdjursförening kan ta sig till?

18. Roslagsmormor

2008-01-08 11:32

Ursäkta en okunnig, men kan du som verkar påläst och initierad sprida lite klarhet kring vad som är vargens normalföda. Bifoga gärna lite andra fakta kring de saker du vet sprids på felaktiga grunder.

17. Någon verkar köra linjetrafik med vargar eller..

2008-01-08 11:32

..hur förklarar ni att man hittar strövargar i Blekinge och norska vargar i Finland? Det faktum att vargen kan vandra mycket långa sträckor tills den hittar en partner är så klart något ni förnekar, för det kan ju helt spoliera teorierna om inplantering.
Det här med inplantering pratas det även om i Frankrike, utmed gränsen till Italien! Man tycker uppenbarligen att vargarna ska vissa passhandlingar innan de tar sig över gränsen.

16. Hoppsan Campesino

2008-01-08 09:04

Började läsa din insändare och kom till "...från kor som är vargens normalföda..."
Där slutade jag eftersom jag insåg att du vet väldigt lite om detta rovdjur. Fortsätt du att föröka övertyga osäkra människor, men vi som vet hur vi ska skaffa oss vederhäftiga fakta behöver framlededes inte ödsla tid på det du skriver.

15. Lyfter på hatten!

2008-01-08 09:03

Campesino m.fl. Det var det absolut bästa jag läst på mycket länge. Att någon/några enstaka vargar eskalerat till dagens stam är otänkbart likaså ”massinvandring” från öst utan människohjälp. Att de sedan skulle slå sig ner mitt i vårat avlånga land är ännu knepigare.
En intressant fråga är också hur/om ”vargmaffian” fortfarande huserar inom SJF…

14. Skillnad på inplantering och invandring

2008-01-07 15:22

Inplantering av varg är förankrat på högsta nivå. I ”Rapport från Projekt Varg” kan läsas om Nordiska rådets (Sveriges, Finlands och Norges regeringar) godkännande av vargar i Värmland, Dalarna och angränsande områden i Norge. Beslutet skedde 1973. Efter detta tog vargetableringen fart. I det skedet var det hela ingen hemlighet, men det var väldigt få som kände till vad som var på gång, och folk i det avsedda området förstod inte konsekvensen av att ha vargar strykande över gårdsplanen.
De som motiverat regeringarna till detta beslut var professorer och biologer med flera lobbyister. Det är också allmänt känt att man för att lyckas med vargetableringen arbetade intensivt med positiv vargpropaganda via alla medier. Bland annat stod det på mjölkpaketen som folk hade på frukostborden ”det är bara skrönor för oupplyst folk” att vargar var farliga. Detta på en produkt, mjölken som kommer från kor vilka tillhör vargarnas normalföda.
Vill vi verkligen ha ett samhälle där makteliten kan göra det man behagar medan pöbeln skall ta smällen.
Det fins ett system etablerat som från början hette
ISO 9000. Det skall säkerställa att man kan spåra produkter bakåt för att hitta felkällor när något går på tok. Så är det inom kärnkraftsindustrin och så även inom köttbranschen. Jag och jag hoppas alla med mig vill ha det så att om en olycka händer så skall det gå att spåra felkällan. Tanken med detta system är att den som förorsakat felet även skall stå för kostnaderna och följaktligen bära ansvaret.
När det gäller vargetableringen gömmer sig makteliten bakom sin lögn.
Invandrade vargar hade spritt sig naturligt från sitt ursprungsläge i mellersta östra Finland. Fyllt upp renbeteslandet och sedan brett ut sig söderut. Hade det gått att få acceptans för detta hade det varit frid och fröjd och hela ansvarsfrågan hade varit ointressant.

13. En fråga

2008-01-06 19:24

Kan någon förklara för mig vad det vore för skillnad om det vore så att vargen var utplanterad? Dom finns ju nu.

12. Klart det är en obesläktad vargstam

2008-01-06 19:24

Hej på er här i skriveriets pulpeter.
Om det nu gjordes en utplantering av varg var de som utförde detta inte dummare än att de ville ha en genetiskt ny stam inplanterad. Genetikens kunskaper om inavel kände utplanterarna väl till. Den har varit känd sedan urminnes tider. Oops, jag höll på att skriva att inavel verkar utplanterarna ha drabbats av själva, så kanske de vargplanterare som drabbats av den naturliga effekten av inavel, tog varning av sina egna dolda aktiviteter, så att det i,porterades vargar med nytt blod för utplantering.
Således är den genetiska osläktskapen med våra djurparksvargar inget "bevis" för att det inte hänt en utplantering utan mera som en bekräftelse på att det inte var några amatörer som utförde det hela.
När Naturvårdsverket svarar med att transporter sker då och då så är väl det helt i sin ordning och behöver inte ha med utplanteringen att göra. Men jag tror att det var lika hemlighetsfullt med detta, var någonstans när och hur de skulle utplanteras som det var i början med projekten berguv Nord, och pilgrimsfalk, en lyckad och bra satsning som gett resultat.
Att vargexperimenterandet kunnat ske utan polismyndighetens ingripande och utredande har väl samma orsak som flera andra underliga outredda ekonomiska affärer där det inte ”hinns med” eller går att utreda fast resultatet av brottet syns. Några blir bara rikare och några får ha varg på sin skog, och den medelsvenska låt gå-jantelagen, du skall inte bry dig så mycket bara fortsätter att öka i samhället utan att någon av de tjänstemän som vuxit sig fast i den så feta och lukrativa statliga byråkratapparaten ställs till svars.

11. Inplantering en skröna?

2008-01-06 19:21

Innan man kan hävda att det förekom en inplantering av varg i Värmland på 80-talet så måste man granska de fakta som finns.
I Anders Bjärvalls bok Trettio år med rovdjur redogör han för vad vargspårarna hittade i Värmland i början på 80-talet. Vintern -81 spårades en ensam hanvarg, även vintern -82. Sedan under sommaren -82 tillkommer en varghona och vintern -83 föds den första valpkullen i Nordvärmland och även kullar -84 och -85.
Varifrån vargarna kom är inte klarlagt men gamla människor i norra Värmland har berättat att varg fanns även på 70-talet och kanske då mest på norska sidan av gränsen.

10. Maktelitens lögner är sanning!

2008-01-06 19:20

Jag var på Jägareförbundets årsmöte i Södermanland förra året. Jag hade då läst Nils Norléns andra bok om vargutplantering. Där stod att Börje Månsson varit på ett älgjaktsmöte under perioden när vargar började sättas ut. På mötet hade dåvarande ordförande för svenska Jägareförbundets jaktvårdskrets i Östergötland Segersten och Jaktvårdskonsulenten Stjärnspets redogjort för hur jägmästaren Karl Henry Lundin medverkat i utplantering av vargar i Värmland.
Jag sökte efter telefonnummer till Månsons i Söderköping och ringde. Anny Månson svarade, jag frågade om det verkligen var sant att Svenska Jägareförbundets representanter medverkat i utplantering av varg. Hon svarade att även hon och deras son var med på mötet och att det stämmer det som var skrivet i boken. Dessutom la hon till att Karl Henry Lundin som medverkat i utplanteringen satt med i panelen.
På Södermanlands årsmöte var Åke Sandström inbjuden som föredragshållare i sin egenskap av styrelseledamot för SJF förbundsstyrelse och som riksdagsledamot och ersättare för Mod Olovsson. När han hållit sin information fick vi ställa frågor. Jag ställde då frågan. Har Svenska Jägareförbundet medverkat i Utplantering av vargar. Sandström ropade högt NEJ och frågade om detta kom från ”rättshaveristen” Harry Fredriksson.
Jag viste inte vem Harry Fredriksson var och jag förklarade att det var uppgifter från Börje Månsson och jag redogjorde för det som jag läst. Åke Sandberg lotsades som om detta var något helt okänt inom SJF. Jag förklarade att det finns ett projekt som heter Projekt Varg och som är en offentlig handling och som kan lånas från biblioteken. Sandström medgav att han hört talas om detta och sedan försvann han från scenen. Någon månad senare var jag på ett rovdjursmöte anordnat av SJF i Strängnäs. Då hade jag åter kontaktat Börje Månsson och åter frågat om det verkligen var sant att SJF medverkat i utplantering av vargar. Börje sa jag kommer och är med på mötet. Där satt jag och Börje och lyssnade när Jaktvårdskonsulenten Glöersen, som medverkat i rovdjursutredningen, höll sin genomgång.
När det blev fritt att fråga ställde jag åter frågan om SJF medverkat i återinplantering av vargar och redogjorde för det Börje Månsson sagt. Jag fick till svar att SJF inte på något vis varit inblandad utan att det var rykten uppkomna från någon bok. Jag sa till Glöersen att ”du ljuger jag har Börje Månsson bredvid mig” och Börje ropade också över församlingen. Moderatorn för mötet gjorde vad han kunde för att få oss tysta.
Det intressanta var att jag senare fick kontakt med Harry Fredriksson och förklarade vad Åke Sandström sagt. Harry skrev till Åke och till en rad andra riksdagsledamöter och ställde frågan om Åke Sandström hade kallat honom rättshaverist. Åke Sandström nekade och hans kolleger i riksdagen trodde på Åke Sandström för han har stort förtroende.
Slutsats. En lögn från en person med stort förtroende är sanningen. (Det är detta som utnyttjas av vargutplanterare med stort förtroende, tänk på det, OYAMA.)

9. Vad har hänt?

2008-01-05 17:10

Under åren kring 1980 dök minst 10 vargar upp i Projekt Vargs utpekade område. Då fanns det en liten vargstam, hårt jagad, i gränstrakterna mot Ryssland.
I år (2007) betecknar Olof Liberg det som en sensation när en varg från den idag mycket större och utspridda populationen i Finland tar sig ner till Dalarna. Ren matematik säger att vi borde ha 5-10 nyinflyttade vargar om året i Dalarna-Värmland-Gästrikland.

8. Vargutplantering(ar)

2008-01-05 17:08

Heja, campesino, du är på rätt spår, det var f-n i mig det bästa jag läst på länge.

7. Vargutplantering

2008-01-05 17:07

Jag har redan berättat om planerna som fanns i slutet av 70-, början av 80-talet, att plantera ut varg nordöst om Filipstad, på gränsen till Dalarna. Det är ett jävla tjat om det här om vargarna är utplanterade eller ej, de är utplanterade. Jag jobbade i skogen under denna tid (läs mellan raderna) och du Klas Hjelm, varför flyttade ni vargar på våra skogsvägar under denna tid? Var det inte en jävla omväg, om det var till en ny djurpark de skulle? Vad var orsaken till att vi som jobbade med skog varken under vintern med snö eller någon annan tid såg varg, vargspillning eller vargspår? Vi såg heller inte någon slagen älg eller resterna av någon. Orsaken skulle vara att vargarna var mer skygga då än nu (skrattretande). Det blir väl ingen ordning på det här förrän en oxfiléätande societetspudel på Djurgården blir uppäten. Men en sak är säkert – det börjar brännas för alla utplanterare, det är säkert.
Var ute igår med min norrbottenspets och träffade på fyra harjägare som varnade mig för att släppa min hund, det var två vargar på området. Åtta mil åt fanders, liksom bensin för 150 kronor.

6. Hmm.....

2008-01-04 18:45

Inte konstigt att rykten florerar. Jag trodde i min enfald att forskare var någorlunda seriösa, men i den här soppan får vi väl acceptera annat.

5. Slantar

2008-01-04 13:35

Om några medlemmar i Jägareförbundet betalade några slantar framgår inte, men om dom så gjorde så vart tog dessa vägen? Annars kan jag föreslå att de köper facklor till fackeltåget och delar ut i bussarna.

4. Okunniga forskares lek

2008-01-04 13:35

Det var inte de som hade kunskap om vargen (samerna) som deltog i planläggning och återinförandet av vargarna. Det var Naturskyddsföreningen beläget i centrala Stockholm tillsammans med Naturvårdsverket beläget granngårds med SNF också i centrala Stockholm, vars personal emellanåt bytte arbetsplats. Det var dessa samt professorer och biologer som drog igång det hela. Senare hakade skogsbolagen Uddeholm och Billerud på utplanteringsplanerna i Svenska Jägareförbundets regi för att få bort älgen, som betade ned skogsplanteringarna.
Allt är gott och väl så långt. Den verkliga ynkedomen dyker upp när ledande representanter för dessa organisationer förnekar all inblandning. Är det så att dessa företrädare inte vill kännas vid vad man gjort eftersom det hela barkade åt fanders när folk som har rovdjuren inte vill få husdjuren uppätna och själva fruktar för sina barns liv?

3. Några gick inte på betet...

2008-01-04 11:13

...och uppfattningen att det skulle vara riktigt att återinföra vargen och de övriga stora rovdjuren i stora antal. Jag tillhör dem, tillsammans med många andra kommentatorer på denna sida, som tyckte idén var helkorkad från första stund. Och då minns vi de allra första skriverierna i frågan kanske 10 år tidigare ändå. Men Sverige befann sig i en tid av troende väluppfostrade (och i denna fråga okunniga) människor som följde flocken och "tyckte likadant". Detta beteende har senare, när politiker och media börjar skriva, fått benämningen politisk korrekthet.
Idag lever vi i ett annat land med mer intresserade och självständiga, ja kanske t.o.m. "olydiga" medborgare som inte längre accepterar vilka dumheter som helst.
Hade Jägareförbundets styrande haft bättre kontakt med sina medlemmar i skogslandet hade tokerierna aldrig kommit till stånd. Bra är dock att insikten nu har infunnit sig. Nu förväntar vi att regeringen tar tag i frågan på ett ansvarsfullt sätt.

2. Två saker...

2008-01-04 10:53

...verkar ha en förunderlig förmåga att dyka upp samtidigt, det är varg och vargforskare.

1. Man får väl hoppas...

2008-01-04 10:49

...att det inte tar lika lång tid till innan de som bestämmer börjar fatta vad rovdjur är för något.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere