• Älgskadefondsföreningen

Så kan vargkonflikten lösas

Vad väljer du, Stefan Löfven?

KrönikaPublicerad: 2015-07-28 13:07

Det är regeringen som har bollen i den infekterade vargfrågan. Gör drabbade människor skadeslösa, så kommer det inte längre att finnas någon konflikt, skriver Jakt & Jägares Mikael Moilanen i en krönika.

De tragiska händelserna i Gimmenreviret i Dalarna sätter förstoringsglasets brännpunkt på en stor del av den svenska vargkonflikten.
Familjer som försöker livnära sig på får satsar pengar ur skrala kassor och köper boskapsvaktande hundar och sätter upp så kallat rovdjursstängsel. Till ingen nytta visar det sig när vargen är hungrig.
Över 40 djur har strukit med på en handfull gårdar och dryga tiotalet djur är fortfarande försvunna.

Propagandamaskinen mal på
Samtidigt mal propagandamaskinen bara vidare. Ytterligare djurägare runt om i landet ska luras att köpa dyra hundar eller sätta upp staket som innebär massor med merarbete.
Staten vill också, gärna, att enskilda människor experimenterar med exempelvis lamadjur som skydd.
I Östra Insjön vet vi nu att staketet var fint skött. Men tjälen hade drivit upp några stolpar så att tråden där satt för högt. Men vi vet inte. Kanske hoppade vargarna helt enkelt in i hagen och hela propagandadraken risker att störta.

Orimliga krav på djurägarna 
Jag menar att det är orimligt av samhället begära att enskilda lantbrukare ska stå för investeringarna och den massiva arbetsinsats det innebär att sköta ett rovdjursstaket och sätta in andra skydd som vi inte ens vet säkert fungerar.
Nu kanske situationen i Insjön löser sig tillfälligt genom att lokala jägare går ut och avlivar vargarna. Men Stefan Löfven ska veta att det med största sannolikhet kommer en tid då lokala jägare kommer att finna det meningslöst att avliva några enstaka vargar, i alla fall gratis. Alternativet blir att samhället får betala för jobbet.

Kompenseringssystem behövs
Runar Brännlund, professor i nationalekonomi vid Umeå universitet, slog fast en sanning för några år sedan:
– Jag menar att det behövs ett kompenseringssystem. Om en jägare värderar sin förlorade jakt till 10 000 kronor, så måste han kompenseras för det på något sätt. På samma sätt måste alla landsbygdsbor kompenseras för de olägenheter rovdjuren medför. Finns ingen vilja att kompensera kan projektet inte drivas vidare, sa Runar Brännlund i Jakt & Jägare 2009.

Läs hela artikeln här:

Om vargen varit en naturlig del av svensk fauna hade det varit lättare för samhället att kväsa de känslor drabbad landsbygdsbefolkning känner inför Projekt varg.

Konstgjord vargkoloni söder om renarna 
Nu vet vi istället att den svenska vargförvaltningen går ut på att vargarna ska vara i en liten isolerad och konstgjord vargkoloni söder om renskötselområdet. Den ska hållas vid liv med konstgjorda medel; bilar och flygplan ska förse vargarna med nytt blod i den folktäta halvan av landet.
Alternativet är så in i helvete med vargar att hela södra landsändan är knökfull. 
Det kommer på sikt att skapa ett uppror som jag tror att ingen vill uppleva. Jag vill inte det i alla fall.

Regeringen Löfven har chansen 
Regeringen Löfven har nu chansen att göra något radikalt. Mitt förslag, som jag snor rakt av från fårägaren Susanne Tollman i Insjön, är att staten ser till att hålla sina vargar utanför djurägarnas hagar.
Tänk vilket närmast osannolikt AMS-projekt, att arbetslösa bygger rovdjursstängsel och sedan håller dem i sådant skick att vargarna inte tar sig in. Jag tror tametusan att Göran Greider smackar belåtet och nickar hummande om han läser det här.
På samma sätt måste staten göra som Runar Brännlund säger när det gäller andra vargdrabbade: De som förlorar exempelvis jakt på grund av vargarna måste kompenseras.
Jag instämmer i Brännlunds slutsats: Finns ingen vilja att kompensera kan projektet inte drivas vidare.
Vad väljer du, Stefan Löfven?

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

67. En fråga Rosell

2015-08-05 16:19

Du nämner "utrotning" i 62. Kan du förklara vad du menar med det? I min och de flesta andras vokabulär så innebär det att inga individer alls finns kvar överhuvudtaget. Ditt och andra vargvärnares sätt att se på ordet verkar skilja sig åt. Är vargen utrotningshotad? Är bävern utrotad på Eriksdalsbadet i Stockholm? Är älgen utotad på Gotland? Är mammuten utotad? Det vore intressant att veta hur ni värnare definierar "utrotad" eftersom det ofta nämns i vargdebatten.

66. Tämligen hänsynslöst, Rosell!

2015-08-05 13:33

Jag tycker att Rosell visar upp en tämligen hänsynslös sida. I #41 ger Rosell uttryck för att stora nationalparker skall skapas där vargarna inte skall komma i kontakt med människor. Om människorna skall förbjudas att bedriva jordbruk eller rennäring, säger Rosell inget om. Möjligen menar han att människorna skall fördrivas. (Men skulle det vara så att han egentligen menar något annat, så vore det ju bra om han förklarade sin ståndpunkt.) Jag tycker att Rosell visar stor hänsynslöshet.
Det är just den brist på hänsynsfullhet och brist på empati som gör att vargförespråkarna förlorar anhängare.

65. ANNE-CHRISTINE ENGDAHL...

2015-08-03 10:52

...är en mycket klok kvinna!
Dessutom finns redan parker där varg finns i hägn! Det räcker gott!
Bara att åka dit, titta på å förundras över de vackra ofarliga gulligulldjuren å sedan åka hem till tryggheten i värnarland. Vi på landsbygden skulle leva upp å trivas mycket bättre igen!
Som förr alltså! INNAN varg.
Frid å fröjd åt alla...

64. Min lösning, Christoffer Rosell.

2015-08-03 09:16

Min lösning på vargproblemet har jag presenterat i flera inlägg i vargdebatten och den är fortfarande :
Inga frilevande vargar, utan endast varg i hägn.

63. Rosell. Du försöker hävda att det gick bra med varg förr

2015-08-02 23:00

Låt mig helt enkelt säga att om vi går tillbaka till 1960 års syn och lagstiftning kring vargen skulle vi inte ha några konflikter. Jag överlåter åt dig att fundera ut hur det kan komma sig att problemet kan lösa så enkelt.
Rekommenderar fortfarande "Mångfaldens utmark" som studiemateriel.

62. Svar till Anne-Christine Engdahl

2015-08-02 22:11

ANNE-CHRISTINE ENGDAHL undrar till sist vem jag är och skriver:
"Var och hur bor du ?
Har du sällskapsdjur,kor,får,hästar eller andra betesdjur?
Har du kunskap om och erfarenhet av vargar i din absoluta närhet ?
Har du tagit reda på skadade och dödade tamdjur efter en vargattack ?
Har du stängslat ett skogsbete med bäckar, raviner och bergknallar ?
Har du underhållit ett sådant stängsel en hel betessäsong ?
Svarar du nej på något av ovanstående, tycker jag du skall sluta yttra dig i vargfrågan."
Som jag nämnde bor jag på landsbygden. Varg har sikats flera gånger ca 2 mil härifrån. Jag har inga betesdjur själv men bor granne med flera som har. Överhuvudtaget är det fårhagar och kohagar mer eller mindre överallt i området jag bor. Jag förstår vad du är ute efter Anne-Christine och i normala fall skulle jag hålla med dig. Men nu är det så att jag inte är nån stadsbo som bara vill ha varg där jag själv inte bor. Om du läser mina inlägg kommer du se att jag faktiskt har som avsikt att lösa dom här problemen med vargattacker mm mot betesdjur mm, just för att detta är det bästa sättet att säkra vargens framtid som jag förklarat mer ingående tidigare. Om du sen håller med om mina förslag eller ej är en annan sak. Du förtäljer inte, vad jag kan se, vad din egen lösning är. Om det är utrotning så hänvisar jag till mina svar ovan angående Plan A och Plan B.
Där tror jag att jag får sätta punkt för min medverkan i den här debatten då den tagit väldigt mycket tid. Men det var mycket roligt och intressant. Det är också bra att "testa" sina förslag eftersom man då kan förbättra dem till nästa gång.

61. Fortsättning av svar till andra som kommenterat

2015-08-02 22:10

"Nej, frilevande varg är inte förenligt med svensk kultur"
Typisk liberalmarxistisk diskurs. De vill ifrågasätta, omstöpa och förgöra allt som är svenskt.

"varg är en förgörare, en som dräper lammet och förstör vårt vatten. Rosell, du påstår att det är en lögn? Visa det!"
För att förtydliga mitt svar till Seleborg i inlägg #36: Jag har en ganska nyanserad bild av vargen. Jag tror inte att den nödvändigtvis alltid är den stora räddaren (även om den tex kan hjälpa till att fälla en del vilt som annars kan orsaka trafikolyckor och skador på skog och mark), men inte heller den stora förgöraren. Seleborg påstod att vargen är den stora förgöraren, men om detta var sant så skulle ju Sveriges natur och ekosystem varit tämligen förstörd fram till 1960-talet då vargen utrotades. Vi vet ju dock att så inte var fallet, varför Seleborg bevisligen har fel. Eftersom Seleborg sen hävdar att "Vår biologiska mångfald skapades trots vargen, inte tack vare den" så får man ju verkligen stäla sig frågan om vargen var så mycket till "förgörare" egentligen. Om biologiska mångfalden kunde växa fram med en enormt mycket störra vargpopulation än den vi har idag, borde vi med dagens teknik och höga skatter kunna klara av att hushålla en betydligt mindre population.

"Jag vet inte om 961L förespråkar utrotning men det gör JAG och MÅNGA med mig!!"
Ni har försökt utrota vargen i många år nu men hittills har det inte gått så bra. Om ni ämnar att på demokratisk väg utrota vargen så måste ni samla en parlamentarisk majoritet för det. Det kommer ta många år (och frågan är om ni ens någonsin lyckas). Min ansats är istället att försöka lösa problemen tidigare än så. Du behöver naturligtvis inte hålla med om mina förslag men om du är intresserad av att lösa problemen så snabbt som möjligt tror jag du behöver en Plan B så länge, medans du jobbar på Plan A.

"inte lägga tid på att förvränga"
Jag vet inte om jag förvrängt något. Efter vad jag kan se har 961L inte protesterat mot att jag tolkade hans inlägg som att han är för utrotning.

"Men någonstans någon gång måste man landa i verkligheten, och den visade oss redan för 150 år sedan att det inte fungera med varg ihop med djurdrift, öppna landskap m.m. Håller helt med Hans när han säger att det inte finns någon som kan ge en enda god anledning till varför vi ska ha varg."
Har nämnt flera goda anledningar. Personligen behöver jag inte be fårägare att ge anledningar till varför de ska få fortsätta med sin djurdrift eftersom jag anser att de har rätt till det.

"Ditt förslag om stora vargresevat kan kanske vara ett alternativ om det bara där vargen ska få finnas." Tack. "Problemet är väl att hitta så stora markområden där det skulle accepteras av berörda människor, för det är väl tanken?" Ja.
"När jag läser dina inlägg så tycker jag det är märkligt att jämföra ev utrotning av varg i Sverige med folkmord. Djur kan inte mördas."
Jag jämför de två sakerna, jag likställer dem inte med varandra. Det är onekligen så att den enda skillnanden är att det i ena fallet rör sig om vargar och i andra fallet rör sig om människor. Därav distinktionen jag gör mellan artmord och folkmord.
"Sen skriver du att inte en majoritet inte vill utrota vargen, det beror till stor sannolikhet på att dom flest inte inser vilka problem och kostnader vargen innebär för dom drabbade."
Nja, det tror jag inte faktiskt. De flesta skulle nog vilja ha kvar varg ändå, men skulle kanske i vissa fall bli mer angelägna om att hitta lösningar, tror inte att de skulle bli för utrotning helt plötsligt.

"Sveriges naturhistoriska arv kan enkelt beskrivas som kampen människa-rovdjur"
En extrem förenkling och förvridning av historien. Visst har det funnits en kamp men det är långtifrån hela historien. Hursomhelst besitter vi idag teknik och resurser som gör att vi inte måste utrota vargen.

"...återgång till 1965 års status. Granska vilka andra förslag du vill och du kommer att finna att de är inte ekonomisk eller socialt möjliga."
Bra då vet vi var du står i frågan Seleborg. Se mitt svar ovan till någon annan (Plan A och Plan B). Utrotning är det förslag som hittills visat sig vara minst möjligt att genomföra.
"Du håller väl med om att ingen ska lida ekonomisk eller vara rädda för vad stora rovdjur kan göra."
Ja absolut. Det är en av mina prioriteringar. Det är därför jag skrivit att målet ska vara att eliminera alla kontakter mellan varg och boskapsdjur samt människor som inte vill ha varg.
"Eller tycker du att det är värt att offra landsbygdsbon trygghet för stadsbors önskan om varg där man inte själv bor."
Nej. Jag är själv landsbygdsbo, för övrigt. Jag står fortfarande skriven inne i stan av praktiska skäl (post mm) men föredrar landsbygdsmiljöer.

60. Svar till andra som kommenterat

2015-08-02 22:10

Här kommer mina svar till andra som kommenterat:
"Säga vad man vill om Rosell, man får ge honom det erkännandet att han inte döljer sin hänsynslöshet. Han är beredd att utplåna hela rennäringen"
Kom in i matchen nu lite Sven, jag skrev faktiskt att det var PRECIS det jag inte skulle göra: "Jag pratar alltså inte om att ta ifrån dem rennäringen, jag pratar om *möjligheterna att eventuellt minska* de statliga kostnader (och därmed utbredning) som den innebär." Minska är inte samma sak som utplåna hela rennäringen. Du är ett internettroll om du inte har ärligheten att erkänna ditt uppenbara fel här. När du börjar ditt inlägg med en så uppenbar lögn tappar jag motivationen att läsa resten av det, men av det jag kunde se när jag skummade igenom höll det mer eller mindre samma nivå.
"Rosell m.fl pratar sig varma om skapandet av en stor nationalpark. Hur ska den upprättas och fungera i praktiken?"
Nationalparken är bara ett av fler än dussintalet förslag jag mailat till diverse myndigheter, partier och politiker mm. Det finns säkert praktiska problem/utmaningar med detta förslag men det utesluter ju ändå inte att vi tittar på det när vi tittar på andra.
I nuläget är det hursomhelst betydligt mer realistiskt än utrotning.
"Rosell skriver: ” möjligtvis jaga de vargar som letar sig för långt utanför det område de tillägnats”. Möjligtvis...?"
Här pratade jag inte nödvändigtvis om nationalparksförslaget, utan om ett litet annorlunda förslag. Blanda inte ihop korten tack.
"dela gärna med dig/er med konkret fakta om hur den ska se ut istället för att komma med vaga åsikter om nationalparker och korridorer m.m. Jag tror värnarsidan aldrig kommer acceptera jakt på alla de vargar som lämnar parken!"
Tänker jag göra när/om jag får tid. Jag gör allt detta ideellt. Det finns politiker och byråkrater som jag mailat som har som arbetsuppgift att utreda allt sånt här. Du är också välkommen att presentera konkreta fakta om hur dina lösningsförslag ska se ut och genomföras.
"Det finns ju en billig lösning redan som stavas jakt samt skyddsjakt, men den vägen vill ju inte Christoffer Rosell följa."
En av mina huvudpoänger är att den vargpolitik som förts senaste åren, med fokus på jakt som den huvudsakliga lösningen, är själva anledningen till de problem vi har nu. Det behövs nånting mer, en genomtänkt plan, inte en nyckfull jakt som bevisligen inte löst nånting. Sen har jag faktiskt uttryckligen sagt att jag inte motsätter mig all jakt, även om jag för dens skull inte gillar det.
"Men det är väl som vanligt – det är alltid enklast att drömma stora drömmar där man kan spendera andras pengar samt inte behöva ta några konsekvenser själv. Det är ju den vägen värnarna har följt i alla år."
Boskapsägare förlorar pengar som det är just nu, pga den vargpolitik som jag motsätter mig. Min ansats går ut på att försöka förbättra boskapsägares och landsbygdsbors situation, eftersom jag har insett att detta är bästa vägen framåt för att säkra vargens framtid: Vargmotståndet kommer minska om vargattackerna upphör. Om du inte gillar mina förslag: fine - då är du naturligtvis välkommen att presentera egna, alternativt acceptera status quo. Facit visar ju dock att du hittills inte lyckats så bra med tanke på hur situationen är ute i landet.
"Jag tror vidare att skapandet av en stor nationalpark med alla vargar i skulle vara ett gigantiskt experiment till en gigantisk kostnad."
Vad kostar dagens vargpolitik då? Hur kommer det sig att flera afrikanska länder har råd med såna här nationalparker, men inte Sverige? (Retoriska frågor...)

59. Ett ändlöst gnäll

2015-08-02 22:10

Det här ändlösa gnället från 961L och andra om att alla svenska vargar måste utrotas för inte debatten framåt. På samma sätt som personer som vill ha 100 000 vargar i Sverige inte för den framåt heller. Enda lösningen blir då en kompromiss. Alla som inte är intresserade av en kompromiss där rimlig hänsyn tas till både folks oro över vargattacker mot boskapsdjur mm OCH till inavelsproblematiken mm medverkar indirekt till status quo. Sen kan ni säga vad ni vill, men det är så det är. Ni vargmotståndare måste förstå att vargvärnarna inte kommer ge upp. Även om en eventuell framtida katastrof som utplånade tex 90% av svenska vargstammen skulle inträffa (vilket är spekulativt och högst osäkert), så kommer den återhämta sig igen förr eller senare.
"Slutligen Rosell, den som beslutar – i en demokrati formellt folket – är icke skälet."
Jag har alltid ansett att folkviljan inte nödvändigtvis alltid *i sig* gör ett demokratiskt beslut etiskt försvarbart och detta har jag ju redan tillstått i inlägg #32. Just detta argument att demokrati inte nödvändigtvis implicerar etik och moral har jag till och med själv anfört i debatten om licensjakten 2015 (annorstädes). Så frågan är varför han upprepar det vi är överens om - för att han inte läst mina inlägg ordentligt kanske? Det är ju så att i vargfrågan så grundas ju folkviljan att inte utrota svenska vargen på giltiga skäl. 961L ser dock inte värnandet om den ursvenska biologiska mångfalden som ett giltigt eller egentligt skäl. Vad är det som säger att vi ska utrota just vargarna förresten, istället för tex alla får? Ja inte för att jag vill utrota några får, jag menar bara att om den bilogiska mångfalden inte är ett giltigt skäl så kan jag lika gärna säga att fårnäringen inte är ett "skäl".
Och bara för att folkviljan säger att vargarna inte ska utrotas så innebär det ju inte att de ska förvaltas hursomhelst. Det var ju det Moilanens ursprungliga artikel handlade om - HUR de kan förvaltas och bevaras.

58. Anne-Christine!

2015-08-02 20:59

Mycket Bra! Hoppas att han (Rosell) nu fattar (tveksamt) vinken!

57. Kostnader är lösningen!

2015-08-02 20:59

Jag håller helt med Moilanen att vargproblemet löser sig om samhället måste ta fullt ekonomiskt ansvar för vargen och dess skadeverkningar, vilket jag tycker är förvånande att de inte redan gör!
Kontentan är nämligen den att om ersättning ska utgå för all den skadeverkan som vargen förorsakar så blir helt enkelt samhällets kostnad för stor.
Det som är verkligt stötande är att alla vargförespråkare gladeligen tycker att privata näringsidkare ska ta ett ekonomiskt ansvar för ett skadedjur.
Lösningen på vargproblematiken är att samhället står för den fulla kostnaden för något som inte fyller någon funktion!
Nollvisionen den enda rätta.
VVV.

56. Att ni bara orkar..

2015-08-02 20:56

Sök på Christoffer Rosell och Rovdjursföreningen så inser ni att den här debatten inte har något slut.

55. Vem är du Christoffer Rosell ?

2015-08-02 19:02

Var och hur bor du ?
Har du sällskapsdjur,kor,får,hästar eller andra betesdjur?
Har du kunskap om och erfarenhet av vargar i din absoluta närhet ?
Har du tagit reda på skadade och dödade tamdjur efter en vargattack ?
Har du stängslat ett skogsbete med bäckar, raviner och bergknallar ?
Har du underhållit ett sådant stängsel en hel betessäsong ?
Svarar du nej på något av ovanstående, tycker jag du skall sluta yttra dig i vargfrågan.

54. Christoffer Rosell

2015-08-02 19:00

Om samernas rättigheter "absolut ska repekteras å det strängaste" så blir det konstigt om man skall dra in på stödet till rennäringen. Denna näring är oavsett tidigare historia deras eget val idag och med tanke på allt "storsvensken" stulit från samerna i historien så är nog detta stöd inte tilltaget i överkant. Både moraliskt och rent ekonomiskt så kan jag tänka mig att det är en hel del kvar av den skulden.
I vilken utsträckning samerna är för eller emot Varg vet jag inte, men om beslutet om Varg i Sapmi får vara deras eget så lär väl det visa sig.
Vad gäller jakt på vår inavlade vargstam så tror jag att det snarast är bra att antalet inavlade individer minskas. Genomslaget för friska gener blir ju större ju färre inavlade vargar som finns kvar. Sedan så är jag övertygad om att tillvänjningsproblemet är ett betydligt större hot mot dom än vad dagens inavelsgrad är. Om man är cynisk nog att bortse från det mänskliga lidandet, så kan du säkert tänka dig själv vad ett vargdödat skolbarn t.ex. skulle innebära för vargstammen i det klimat av latent varghat vi redan har. Jag tror att risken för det börjar bli ganska stor vid det här laget, dom har faktiskt haft rätt många år på sig nu.
I Sarek tog det kanske 30 år innan en del älgar var helt orädda för människor och processen var utebliven jakt och upprepad kontakt med "ofarliga" människor. Det finns inget som talar för att inte vargen reagerar på ett liknande sätt, tvärtom, så är många av dom incidenter vi sett med Varg orsakat av tillvänjda djur.
Att jakten ibland kan orsaka oreda i flocken och problem med ungvargar får vi nog leva med, trots allt så finns det ingen annan förklaring till vargens nedärvda rädsla för människor än att vi har jagat den i tusentals år och det måste vi absolut fortsätta med.
Den logiska slutsatsen av detta blir att vargens vänner borde vara pådrivande för regelbunden jakt och inte som nu ägna sig åt att sabotera den.

53. Hänsynslöst, Rosell!

2015-08-02 19:00

Säga vad man vill om Rosell, man får ge honom det erkännandet att han inte döljer sin hänsynslöshet. Han är beredd att utplåna hela rennäringen för några vargars skull! Betänk att renägarna har ärvt laglig rätt till renbete, på samma sätt sätt som vi i södra Sverige kan ärva äganderätten till jord. Det är det moderna skogsbruket och vattenkraften som förstört mycket för rennäringen. Det är p.g.a. att vi i södra Sverige kan använda strömmen och timret från statliga skogar, som är anledning till att vi är skyldiga att ersätta rennäringen den skada vi åstadkommit.
Idag serverar rennäringen rovdjuren (mest lo, sedan björn, djärv och kungsörn) ca: 40.000 – 50.000 renar per år. Kommer vargen in i renbetet så krossas rennäringen. Då slaktar de ut renarna och ”fodret” för rovdjuren försvinner. De som älskar rovdjur över allt annat, bör tänka på att inte hata rennäringen så mycket, utan att utan rennäring så kollapsar rovdjuren i Norrland.
Om det finns vargrevir i Norrland, så skulle det inte underlätta invandring av vargar från öst, utan försvåra den, eftersom revirhållande vargar jagar undan andra vargar.
Att ha nationalparker med vargar? Idag finns det vargar bl.a. i Dalarna, Värmland och Örebro län. Ändå anses det inte tillräckligt för vargvännerna. Det är ett rätt stort område för att göra till nationalpark. Vad skulle Rosell göra med människorna? Etnisk rensning? Jag hoppas att jag missförstått Rosell på den här punkten för det verkar alltför galet.

52. Rosell, Tar du inte åt någonting?

2015-08-02 18:59

I 41 skriver du bl. annat " den biologiska mångfalden är ett exempel, att förvalta Sveriges naturhistoriska arv ett annat.
Rekommenderar än en gång Kelvin Ekelands Mångfaldens utmark om du vill veta något biolgisk mångfald och hur den har skapas i Sverige. Sveriges naturhistoriska arv kan enkelt beskrivas som kampen människa-rovdjur.
Sen frågar du "Är det inte bättre om vi försöker hitta en långsiktig, hållbar och realistisk lösning som eliminerar vargproblemen *en gång för alla*.
Ja, och den heter tyvärr återgång till 1965 års status. Granska vilka andra förslag du vill och du kommer att finna att de är inte ekonomisk eller socialt möjliga. Du håller väl med om att ingen ska lida ekonomisk eller vara rädda för vad stora rovdjur kan göra. Eller tycker du att det är värt att offra landsbygdsbon trygghet för stadsbors önskan om varg där man inte själv bor.

51. Svar till Anders Åberg naturfotograf

2015-08-02 15:30

Först bara ett svar till Anders Åberg Naturfotograf som kom med ett bra inlägg:
"Problemet med din variant är det innebär ett direkt övergrepp på rennäringen och Samer som folkgrupp."
Jag håller med om att samerna och deras rättigheter som folkgrupp absolut ska repekteras å det strängaste. Jag pratar alltså inte om att ta ifrån dem rennäringen, jag pratar om *möjligheterna att eventuellt minska* de statliga kostnader (och därmed utbredning) som den innebär. Det måste finnas en rimlighetens gräns och frågan är väl var den går. Rennäringen är inte samisk kultur från början om jag förstått det rätt, det var nåt som svenska staten lurade dem att börja med i samband med andra övergrepp mot deras folk om jag minns rätt nu (källa: Henrik Ekman, Vargen: den jagade jägaren). Dessutom, är *alla* samer emot varg norröver? (Ärlig fråga). Ursprungs- och naturfolk vördnar ju annars ofta just vargen, eller strävar inte efter att utrota den i alla fall.
"Moilanens förslag tror jag ligger betydligt närmare en realistisk lösning än vad ditt gör."
Det är mycket möjligt, och som jag skrev i #11 så ställer jag mig också bakom Moilanens förslag. Inget förslag är dock perfekt och därför tror jag det måste till ett "smörgåsbord" med lösningar.
"Jag tror också att du missar den viktiga förutsättningen att vargarna måste jagas regelbundet för att undvika tillvänjning vid människor"
Nejdå, även om jag personligen verkligen inte *gillar* jakt på varg eller det sätt det genomförs på så kan jag rent logiskt inte *konsekvent* motsätta mig all jakt. När det gäller jakt på svenska vargstammen är mitt problem främst licensjakterna samt det faktum att de tillåtits trots att svenska stammen är utrotningshotad (se mitt inlägg #24) samt dras med inavelsproblem. Om vi bara kunde lösa inavelsproblemen samt hitta ett geografiskt område åt vargarna där de kan leva ovanför utrotningshotad nivå, skulle jag inte längre ha några hållbara argument mot jakten även om jag fortfarande starkt skulle ogilla den. Det finns samtidigt också en del som faktiskt tyder på att jakt paradoxalt nog kan öka kontakten mellan varg och både människor samt boskapsdjur. Detta eftersom det kraftigt stör bla vargvalparnas upplärning i att jaga bytesdjur, vilket kan leda dem att uppsöka enklare bytesdjur i form av tex får i lättillgängliga inhägnader. Empiriska tecken på det är att vi så sent som i år hade den största jakten på varg i modern svensk historia. Trots det kan vi klart och tydligt se att problemen med vargattacker på boskapsdjur inte har löst sig. Tvärtom kvarstår eller tom ökar de ju. När både Alliansen och de Rödgröna ändå fortsätter agitera för samma kapitalt misslyckade politik gör ju sig Einsteins definition av galenskap sig påmind.

50. 961Ls förslag hjälper inte landsbygdsbor

2015-08-02 14:59

Hittills har jag alltså avhandlat de två första meningarna i 961L inlägg #35 och hittat lika många lögner. Jag väntar också fortfarande på konkret referens till empiri i form av en länk som bevisar förekomsten av bastardiseringar. Det vore ju viktigt att sådana bevis kommer fram och kan diskuteras. Och vem bättre att tillhandahåla denna empiri än 961L som tidigare (felaktigt) kritiserat sina meningsmotståndare för att sakna empiri? Vidare, i ett tidigare inlägg anklagade jag 961L för att försöka tillskriva mig åsikten att jag skulle stödja dagens vargpolitik, vilket jag alltså inte gör. Jag ser inte var han bestrider denna halmgubbe, varför vi åtminstone *tills vidare* kan dra slutsatsen att han försöker framställa mig som en extremist. En oärlig debatteknik från hans sida i så fall.
"Men det har visat sig att rovdjuren tar sig in i rovdjurssäkra hägn och dräper får, hästar och boskap i mängder."
Motsägelsefullt: om rovdjuren tar sig in i ett "rovdjurssäkert" hägn så var hägnet naturligtvis inte rovdjurssäkert. Bygg om och bygg bättre. Det är år 2015 nu, inte 1015. Teknologin finns. Betydligt mindre länder än Sverige klarar av att ha fler vargar än vi.
Ett av mina argument är att 961Ls önskan om att utrota svenska vargstammen är orealistiskt eftersom en rad olika saker står i vägen för det det (juridik, folkviljan, etik, det svenska naturarvet och vår kulturhistoria etc). Om jag förstått det hela rätt svarar han då att det inte alls är orealistiskt eftersom han tror att vargstammen har en inbyggd mekanism för kollaps som förr eller senare kommer utlösas. Men för att detta argument ska ha någon som helst bärkraft måste han då förklara varför en högst eventuell framtida kollaps/katastrof inte bara skulle leda till en *minskning* av vargstammen, snarare än en total utrotning. Låt oss säga att vargstammen ökar till 600 djur, varpå någon slags kris utlöses. Varför skulle denna kris leda till total utrotning istället för, låt säga, en minskning om 50% till 300 vargar? En *total* utrotning av svenska vargstammen ÄR orealistiskt och helt spekulativt i nuläget men samtidigt är det alltså 96Ls lösning. Varför det är som jag säger: han hjälper inte landsbygdsbor, han stjälper dem. 961Ls budskapet till Sveriges alla landsbygdsbor och fårägare etc är att ingenting ska göras för att förbättra deras situation i nuläget. Vi ska vänta 5, 10 eller 50 år på en eventuell krasch av vargstammen och tills dess får alla som drabbas negativt av vargen bara stå ut. Att denna krasch kommer kan 961L heller inte garantera på långa vägar och även om den kommer kan han heller inte lova att vargstammen försvinner helt. Det kan lika gärna bli så att vargstammen kanske minskar till exempelvis 300, 200 eller 100 individer, vilket i så fall inte skulle eliminera problemen, kanske inte ens minska dem speciellt mycket. I väntan på denna eventuella katastrof kanske 961L vill komma ner lite på jorden och diskutera vad vi ska göra NU, eftersom människor dras med problemen NU och inte om 5, 10 eller 50 år. Är det inte bättre om vi försöker hitta en långsiktig, hållbar och realistisk lösning som eliminerar vargproblemen *en gång för alla* istället för att förlita oss på högst osäkra spekulationer och scnenarior? Jag ska så småningom i rimlig mån försöka svara andra som skrivit, vill bara svara 961L färdigt först, fortsättning följer.

49. 44

2015-08-02 13:57

Sant som du säger, men förklara det det så en vargivrare som Rosell det är en annan sak.

48. Cristoffer Rosell

2015-08-02 13:45

Ditt förslag om stora vargresevat kan kanske vara ett alternativ om det bara där vargen ska få finnas. Problemet är väl att hitta så stora markområden där det skulle accepteras av berörda människor, för det är väl tanken? Det är ungefär den lösningen Karl Hedin förespråkar. När jag läser dina inlägg så tycker jag det är märkligt att jämföra ev utrotning av varg i Sverige med folkmord. Djur kan inte mördas. Sen skriver du att inte en majoritet inte vill utrota vargen, det beror till stor sannolikhet på att dom flest inte inser vilka problem och kostnader vargen innebär för dom drabbade.

47. Så ser verkligheten ut

2015-08-02 13:39

Att det finns olika meningar i denna sorgliga historia må vara hänt, det ingår väl i en demokrati att de får komma i dagen. Men någonstans någon gång måste man landa i verkligheten, och den visade oss redan för 150 år sedan att det inte fungera med varg ihop med djurdrift, öppna landskap m.m. Håller helt med Hans när han säger att det inte finns någon som kan ge en enda god anledning till varför vi ska ha varg. Jag ställer mig helt på den sidan som säger nolltolerans. Ställer gärna upp gratis den dagen det blir aktuellt. Har inget som helst dåligt samvete för det.

46. Upp med korten på bordet!

2015-08-02 12:23

Tänk om myndigheterna hade fått lov att redovisa vad all hantering med varg innebär så tror jag att det varit slut på allt tjafs om det hela "varg cirkus" säger en del och jag kan bara hålla med. Upp med korten på bordet! Vad kostar det hela? Vi kan lägga skattepengar på det som behövs istället! Som T ex Sjukvård och äldrevård! Vet att det är olika konton men i slutet så får jag iallafall betala för nåt som jag tycker kan gå till bättre saker.

45. Rosell!

2015-08-02 12:23

Både nytillkomna och "gamla" här kan läsa och sammanfatta 961L,s inlägg själva så det behöver Du inte lägga tid på att förvränga! Lägg istället lite tid på att ge EN förklaring till Vad Gott Vargen/Hybriderna tillför Sveriges Natur och Brukare??? Det lär bli J.... svårt för ingen av Dina föregångare har lyckats trots mångas begäran, Den frågan har alltid fått bli obesvarad och det är ju inte så konstigt efter som svaret är följande: INGET Gott utan bara lidande, elände och död!! Jag vet inte om 961L förespråkar utrotning men det gör JAG och MÅNGA med mig!!

44. Christoffer Rosell

2015-08-02 12:10

Det är naturligtvis bra att du kommer med konkreta förslag, det vimlar ju inte av dom direkt. Problemet med din variant är det innebär ett direkt övergrepp på rennäringen och Samer som folkgrupp. Själv tycker jag att Samerna måste vara dom som avgör om det skall finnas Varg i Sapmi. Jättelika stängsel runt nationalparker är heller ingen bra ide. Vi har idag redan tillräckliga problem med att viltstängsel runt våra vägar begränsar djurens rörlighet och möjligheter till genetiskt utbyte.
Jag håller med dig om att utrotning av vargen inte är en realistisk tanke och också om att vi av olika skäl borde kunna ha en begränsad vargstam i vårt land. Hur det skall lösas är jag dock långt ifrån säker på, men Moilanens förslag tror jag ligger betydligt närmare en realistisk lösning än vad ditt gör. Jag tror också att du missar den viktiga förutsättningen att vargarna måste jagas regelbundet för att undvika tillvänjning vid människor, en faktor som jag annars misstänker kan vara dödsstöten för vargstammen i framtiden. Återigen då exemplet med dom tama älgarna i Sarek och vad samma sak med Varg skulle innebära.

43. Rosell

2015-08-02 12:09

Rosell m.fl pratar sig varma om skapandet av en stor nationalpark. Hur ska den upprättas och fungera i praktiken?

Hur ska man få in alla nu existerande vargar i parken som Rosell pratar om och framförallt hur får vi dom att stanna där? Så vitt jag vet känner vargar inte till var gränser går mellan en nationalparken och övriga samhället. Det finns ju konkreta fakta på att vargar inte vill bo där myndigheterna vill att dom ska bo (http://www.dn.se/nyheter/sverige/stort-engagemang-for-junselevargen). Är det då osannolikt att flera vargar vill ”flytta hem” om de har tvångsflyttats till parken?
Ska det vara ok att skjuta de vargar som går utanför gränserna för denna park och närmar sig och attackerar boskapsdjur och/eller samhällen omedelbart eller efter en/upprepade attacker eller hur ska det fungera? Rosell skriver: ” möjligtvis jaga de vargar som letar sig för långt utanför det område de tillägnats”. Möjligtvis...? Detta tror jag, och sannolikt ingen annan som följt vad myndigheter samt värnarorganisationerna gjort i praktiken de senaste åren, inte kommer fungera i praktiken.
Det är nämligen precis som 961L säger – det finns ingen plan för hur man ska förvalta vargstammen. Om du Christoffer Rosell, eller någon annan för den delen, kan påvisa hur en sådan plan skulle kunna se ut för att accepteras av alla inklusive värnarsidan m.fl. så dela gärna med dig/er med konkret fakta om hur den ska se ut istället för att komma med vaga åsikter om nationalparker och korridorer m.m. Jag tror värnarsidan aldrig kommer acceptera jakt på alla de vargar som lämnar parken!

Jag tror vidare att skapandet av en stor nationalpark med alla vargar i skulle vara ett gigantiskt experiment till en gigantisk kostnad. Ska hela parken stängslas in? Det behövs sannolikt då inte värnarna kommer acceptera att vargar börjar skjutas i stort antal då de kommer utanför parken. Har staten råd att köpa loss mark till enorma kostnader? Man skulle, om man vill vara ärlig, behöva redogöra för denna kostnad och ställa den mot andra kostnader i samhället. Inte helt säkert att allmänheten skulle acceptera det då de verkliga kostnaderna för vargen skulle komma fram i ljuset. Idag betalas den till största delen av dom som måste stängsla in sina djur med eget arbete samt egna pengar som riskerar driva dom i konkurs eller t.o.m har gjort det, vilket inte är känt för den stora allmänheten (rikspressen är ju som bekant i maskopi med MP, värnarorganisationerna m.fl).

Det finns ju en billig lösning redan som stavas jakt samt skyddsjakt, men den vägen vill ju inte Christoffer Rosell följa.
Men det är väl som vanligt – det är alltid enklast att drömma stora drömmar där man kan spendera andras pengar samt inte behöva ta några konsekvenser själv. Det är ju den vägen värnarna har följt i alla år.

42. Svar till "Bättre vetande"

2015-08-02 12:08

"vad svamlar du om,citat vargar åsamkar skador på djurhållningen pga den undermåliga vargpolitiken. det var då ett uridiotiskt utalande. Finns en lösning men den kommer sådana som ni aldrig att erkänna."
Rimligtvis är det den vargpolitik som förts under senare år som är anledningen till den nuvarande situationen med rapporter om vargattacker som strömmar in från hela landet. Eller menar du att det är den vargpolitik som INTE har förts som är anledningen? Du borde kanske lära dig om elementära saker som orsak och verkan innan du kallar folks uttalanden för "uridiotiska". Om jag representerade samma sida som du skulle jag vilja att du höll dig borta från debatten eftersom du bara skadar din egen sak och får andra som delar din åsikt att framstå i dålig dager. Inget illa menat.

41. 961L

2015-08-01 23:45

För nytillkomna, här är en sammanfattning av 961Ls åsikter: 1) Svenska vargstammen ska utrotas. 2) Att den svenska folkviljan motsätter sig det på basis av att folket värnar om det svenska naturhistoriska arvet och den biologiska mångfalden är inget egentligt "skäl". Skillnaden mellan mig och 961L är att jag tar mina meningsmotståndares oro för vargen på allvar och därför söker kompromisser. 961L avfärdar sina meningsmotståndares oro eftersom han verkar vara en liberalmarxist, som inte värderar den rikedom svenska naturen försett oss med.
"Rosell företräder klassisk vargaktivistisk retorik."
Om klassisk vargaktivistisk retorik avser att söka realistiska lösningar till vargfrågans problem och utmaningar, så ja. Men nånting säger mig att 961L med "vargaktivistisk retorik" snarare menar nåt annat, varför det han påstår är en lögn. Han försöker framställa mig som någon som enbart ser ena partens perspektiv i frågan, vilket helt enkelt inte är sant.
"Rosell uppger att det finns sakliga skäl att hålla varg i Sverige – men han talar inte om vilka skälen är."
Lögn igen. Det finns många skäl (som jag dessutom varit inne på) - den biologiska mångfalden är ett exempel, att förvalta Sveriges naturhistoriska arv ett annat. Svensk historia och kultur är ju under attack av relativister som menar att det inte finns nånting som är svenskt, alternativt att det inte är värt att bevara. Ett annat sakligt skäl är rennäringen. Den tar upp orimligt mycket yta samt går med mångmiljonförlust varje år. Genom att minska rennäringen skulle vi alltså kunna spara en massa pengar som vi kan använda dels till fler skyddsstängsel, dels till att förpassa och begränsa alla vargarna till ett geografiskt område där deras skadeverkan blir minimal eller tom obefintlig beroende på hur man väljer att utforma detaljerna.
När inavelsproblemen sedan lösts sig (vilket det snabbt skulle göra genom att sammankoppla nämnda område med en korridor österut) skulle vi tex kunna förvalta en vild svensk vargstam genom att möjligtvis jaga de vargar som letar sig för långt utanför det område de tillägnats. Det vore betydligt mer humant än att utrota dem. På detta vis skulle det med andra ord inte behövas skyddsstängsel för landets alla betesmarker (bara för de i vargarnas näromåde). Inte heller skulle vi behöva låsa in bytesdjur med vargar. Inte för att detta var exakt så jag menade iofs - vargreservaten/nationalparkerna skulle ju kunna utformas på annat sätt över mycket stora ytor och med olika förutsättningar etc. Dagens bytesdjur är ju också i någon mån inlåsta på Skandinaviska halvön med olika rovdjur (inklusive människor) som hotar. Det är ju hursomhelst inte etiskt att utrota en hel artpopulation som 961L själv föreslår som lösning. Fortsättning följer.

40. 36

2015-08-01 19:42

vad svamlar du om,citat vargar åsamkar skador på djurhållningen pga den undermåliga vargpolitiken. det var då ett uridiotiskt utalande. Finns en lösning men den kommer sådana som ni aldrig att erkänna.

39. Moilanen!

2015-08-01 19:40

Hittills är det ju bara det s.k. Tivedenparet som flyttats ned till vargbältet. I övrigt har de ju sprungit dit av egen kraft. Jag tror att det sprungit in ca: 1.5 var per år eller 1 varg per 1.5 år (jag minns inte vilket) under de senaste 15 åren till Norrbotten. Så vargbältet är inte så ”isolerat”. Hittills har det således inte heller varit så ”onaturligt” eller ”konstgjort”. Men jag kan hålla med om att om man började med valputsättning så skulle det kunna kallas ”konstgjort”.

Men vad som framförallt är onaturligt och konstlat är omständigheten med att få till stånd skyddsjakt. En ko som stångas, en häst som sparkas eller en hund som bits, de bör avlivas. Samma sak med närgångna vargar. Om en älg förvillar sig in bland villorna, så är det bara att avliva den.

Min idé med valputplacering och valp-borttagning, skulle minska antalet vargar, ta bort inavels-argumentet och tillåta vargjakt. En lite naturligare situation. Det finns en massa regler och förordningar om all möjlig jakt. Hur naturligt är det?

Man kan ju tycka att det är en diskussion om etiketter som i och för sig inte spelar så stor roll. Men Moilanen skrev i #30 ”...tittar på vargens utredningsområde öster om Sverige, ser du att vår del av vargstammen inte är annat än en liten och isolerad”. Jag tycker ju inte att vargstammen i Sverige är så ”liten” längre. Visserligen kan den sägas vara liten om man ställer den i jämförelse med den Ryska och Kanadensiska. Jag tycker inte heller att den är ”isolerad”, eftersom det kommit in sju på 35 år, således en vart femte år. Det borde enligt min uppfattning vara tillräckligt för att den genetiskt skall anses ha gynnsam bevarandestatus.

Jag inser att skribenter här ogillar nya vargar väldigt mycket. Jag tror att det är den hårda kärnan i JRF, Moilanen och andra skribenter, som på lång sikt bestämmer vargpolitiken. JRF kan bara stå vid sidan av och säga nej till frilevande varg, och klappa Moilanen på axeln och berömma honom för alla de nya medlemmar han värvar till JRF. Samtidigt står Jägarförbundet och gnisslar tänder och förlorar medlemmar. I längden måste de kräva färre vargar. Vargarna sprids och allt fler kommer att bli negativa till varg. Men jag tror inte att det kommer att bli det ”uppror” Moilanen pratade om (i #15).

Moilanen skrev i svar direkt i #15:
”Vet inte Sven hur länge du följt vargdebatten, men planen på valputsättningar är skrotad. Det går inte att utverka tillstånd från alla inblandade markägare och jakträttsinnehavare och hålla koll exakt på när valpkullarna föds. Det får inte skilja mer än några dygn mellan de utplanterade valparna och kullen där de skall placeras.”

Jag har följt debatten sen 1990-talet. Om man har 15 -20 par från Ryssland i djurparker i Sverige (ja, det skulle verkligen vara ”vargodling”!) så ökar sannolikheten för att åtminstone någon skall få ungar samtidigt med ett vilt vargpar. Det skulle vara tekniskt och biologiskt möjligt. Orsaken till att det stoppades var att politikerna fick kalla fötter när de hörde hur impopulärt förslaget var. Det beror alltså på jägarna och markägarna om detta skall bli av. JRF bestämmer vargpolitiken! Men valpflytt var en integrerad del av den föreslagna politiken. Om det hade genomförts så hade EU inte skrivit brev till Sverige, med som jag tror, konsekvensen att det blir stoppad vargjakt i vinter.

Även om man accepterar valpflytt så kan man ju ändå arbeta för ta bort all frilevande varg i Sverige. Man kan ju ha några hundra icke inavlade i djurparker så har Sverige tagit ansvaret för att arten skall finnas kvar.

38. Rosells varg - den gode, skaparen - vår försörjare?

2015-08-01 19:38

Jag skall göra ett påstående jag inte kan bevisa: I varje mänsklig kultur med lång erfarenhet av varg så representerar vargen djävulen, den store förgöraren. Vilket absolut inte är en slump. Tvärtom, det är självklart, därför att varg är en förgörare, en som dräper lammet och förstör vårt vatten. Rosell, du påstår att det är en lögn? Visa det! Ingen - absolut ingen - tror dig om du vill försöka göra vargen till den gode, till skaparen som ger oss vårt dagliga bröd! Men jag skall göra det enkelt för Rosell; presentera trovärdiga källor på en enda mänsklig kultur där vargen representerar det goda - skaparen - så skall jag medge att du har inte har helt fel i detta, åtminstone. Men jag satsar allt på att Seleborg har rätt.
Nej, frilevande varg är inte förenligt med svensk kultur och matproduktion. Lösningen heter en vargfri landsbygd. Det är en lösning som inte påverkar antal vargar i Iran, i Alaska etc. Detta är ett utslitet och osant, men flitigt använt, argument av vargaktivister till varför svensk landsbygd skall ödeläggas av vargbastarder. Jämför gärna vargens förgörande egenskaper i Yellowstone, på Coronation Island (där vargarna utrotade sig själva) och på Blåbärsön (Isle Royale) där ingen plockar blåbär på grund av dvärgbandmask.

37. Landsbygdsbefolkningar har i århundraden bekämpat vargen

2015-08-01 19:37

Att inte delta i vargskall och andra åtgärder för att skydda sig mot vargar var straffbart. Svenskt bondesamhälle, och därmed vi, kunde överleva vargen genom att döda den så fort tillfälle gavs. Vår biologiska mångfald skapades trots vargen, inte tack vare den. Rekommenderar dig att skaffa ett exemplar av Kevin Eklands Mångfaldens Utmark. Där kan du lära dig hur vår mångfald kom till.
Det är det "moderna" Naturvårdsverket som har skapat problemen. De gamla reglerna åtgärdade problemen allt eftersom de dök upp.

36. Seleborgs anekdoter

2015-08-01 12:58

"Vargen är den store förgöraren, inte räddaren."
Låt mig utsätta detta påstående av Calle Seleborg för empirisk prövning: Om vargen nu är den stora förgöraren som han påstår borde ju Sveriges natur, djurliv och biologiska mångfald varit tämligen förstörd under större delen av Sveriges historia när vargantalet var mycket stort. Vi vet ju dock att så inte var fallet, Seleborgs anekdotiska cherry-picking till trots.
"Han borde upprepa högt minst hundra gånger. "Vargen berikar inte svensk natur, den utarmar den"."
En lögn är en lögn oavsett hur många gånger den upprepas. Calle Seleborg borde läsa mina förslag. De går ut på att eliminera den skadeverkan som jag tillstår att en del vargar åsamkar tex boskapshållningen, pga den undermåliga vargpolitiken. Vad är Seleborgs egna lösningsförslag? Jag har ju presenterat några av mina konkreta och konstruktiva lösningsförslag. Tills Seleborg presenterar några egna lösningar är det naturligtvis han själv som står för kullerbyttorna.

35. Rosells vargvetenskap III

2015-08-01 12:40

Rosell företräder klassisk vargaktivistisk retorik. Rosell uppger att det finns sakliga skäl att hålla varg i Sverige – men han talar inte om vilka skälen är. Realia vad gäller varg är en besvärlig sak; bättre då att diskutera formalia. Obekväma fakta är till exempel att ingen har visat hur en över landet fördelad och långsiktigt livskraftig vargpopulation kan ”förvaltas” med hänsyn till praktik, politik, juridik, opinion etc. Obekväma fakta är att varg är extremt svår att hålla borta från tamdjur, se LIFE - COEX C6, 2008: För att hålla den lilla spanska vargen borta från kor, får, hästar etc. behövs ett två meter högt kraftigt nätstängsel nergrävt en halvmeter i jorden och med taggtråd på toppen. Sådana stängsel är naturligtvis uteslutna kring svenska betesmarker. Rosell kan gärna studera norska försök med att hägna in betesmarker, det finns flera försök. På Finnskogen anlade norska staten ett stort rovdjursstängsel, anläggningskostnaden var 3 miljoner NOK. I Flendalen hägnades 2200 ha in som skydd mot varg, björn, lo; flera stängselexempel finns. Men det har visat sig att rovdjuren tar sig in i rovdjurssäkra hägn och dräper får, hästar och boskap i mängder. Min gissning är att det är ett ogörligt projekt att bygga ett antal hägn på flera hundratals (vardera ett vargrevir) kvadratkilometer som skall fungera året om, och det tills vidare. Skall boskap skyddas någorlunda mot varg behövs beväpnade herdar, boskapshundar och stängsel, en herde och minst två hundar per hage, samt möjlighet att ta in djuren nattetid. Lagar och avtal angående bevarande av vargen som art bör självfallet endast avse frilevande, renrasiga vargpopulationer, i Sverige Canis lupus lupus (Mats Segerstam, SNF). Att ändra traktat, direktiv, lagar och andra dokument som gör det möjligt utrota vargar utanför stängslet, dvs. frilevande varg, även av okänd härstamning, i Skandinavien, lär inte vara gjort i en handvändning – vargen lär ha nått sin maxnivå och kraschat långt dessförinnan. Därtill anser jag det etiskt helt omöjligt att hålla varg och bytesdjur instängda tillsammans.
Ett par formalia. Rosell använder sig av elementära retoriska trick; till exempel gör han själv vad han påstår att jag gör – han tillskriver mig åsikter som inte är åsikter utan är min skattning av utvecklingen. Bedömningar gör jag på grundval av fakta; att politiskt, juridiskt och praktiskt är vargfrågan låst i ett virrvarr av nationella, europeiska och internationella lagar, förordningar, direktiv, traktat etc. Bastardbestånden i Sverige kommer därför som hittills fortsätta växa och breda ut sig fritt – detta kommer att få svåra konsekvenser för landsbygd och nation – djurhållning blir ytterst kostsam och svåra sjukdomar kommer att spridas, för att nämna några ”biverkningar”. Antal vargar kommer att fördubblas vartannat till vart femte år, till dess att vargstammen kraschar, eller folkets tålamod tar slut. Regeringen Löfven är en minoritetsregering som inte företräder folkviljan, har låg kompetens och stora inre stridigheter; regeringens möjligheter att lösa vargproblemet är obefintliga. Liksom visade sig Alliansen sakna förmåga lösa detta viktiga problem. Vargproblemet löses inte genom att vänta – problemet växer i stället hela tiden. Därför är min prognos att vargen kommer åter att utrotas i Skandinavien - vargen är icke förvaltningsbar, noll eller svält är vad som gäller. Rosell måste skilja på vad jag beskriver som pågående utveckling och resultat, och vad som är åsikter.
Slutligen Rosell, den som beslutar – i en demokrati formellt folket – är icke skälet. Folkviljan är inte skäl till folkets vilja; om folket beslutar sig för att hålla en i Sydsverige isolerad, inavlad, icke renrasig vargpopulation, så får vi hoppas att folket har upplysta och sakliga skäl för sitt beslut, och att i skälen ligger en förståelse för vilka konsekvenserna blir. Det har inget med mina åsikter att göra.

34. Rosells kullerbyttor

2015-08-01 09:36

Rosell demonstrerar hur man genom upprepade osanningar försöker ändra på verkligheten. Han borde upprepa högt minst hundra gånger. "Vargen berikar inte svensk natur, den utarmar den". Sanningen är den att det är vårt kulturellt skapade mosaiklandskap av biotoper som ger biologisk mångfald. En mångfald som bygger bl. annat på småskalig djurhållning. Hela Rosells argumentation bygger på en lögn. Valerius Geist beskrev vad som hände när en vargflock slog sig ned 500 meter från hans hus mitt i en jordbruksbygd med djurhållning. En dödens stillhet spreds över nejden. Allt djurliv försvann. När vargflocken så småningom tagits bort (den sista vargen sköts sittande bland boskapshundarna) återkom djurlivet sakteligen.
Så Christoffer kom ner från drömvärlden till den bistra verkligheten. Vargen är den store förgöraren, inte räddaren.

33. Svar återigen till 961L

2015-08-01 08:58

"Svensk bondförnuft såg till att vargen utrotades för hundra år sedan i jordbrukslandskapen"
Men det skedde ju under en tid då Sverige var fattigt och det fanns andra prioriteringar (tex att äta sig mätt) och man då inte kunde ta lika stor hänsyn till den biologiska månfalden som man faktiskt kan idag. Därtill var teknologin vi har nu inte tillgänglig på den tiden. Idag är det billigare och lättare än någonsin att bygga inhägnade reservat eller stängselinhägnader. Positionen att inte tolerara några som helst vilda vargar i Sverige delar väl 961L tillsammans med islamisterna (de ser ju hunddjur som orena).
"Vetenskap bygger på upprepningsbara försök och/eller deduktion."
Deduktion är väl omöjlig utan förnuftet, tänker jag. I så fall behövs väl med andra ord förnuftet i många vetenskapliga processer. I så fall får jag tacka honom för att han bevisar min ståndpunkt!
"Rosell rör ihop vetenskap och tro."
Rättelse: jag bevisade att svenska vargstammen är inavlad genom mitt förnuft (det 961L verkar kalla för tro här om jag fattat rätt). Är ganska säker på att genetiska/empiriska studier har bekräftat inaveln, vilket i så fall även skulle vara ett bevis för förnuftets betydelse för vetenskapen.
"Ingen har (…) kunnat presentera hur en svensk, långsiktigt livskraftig vargpopulation skall kunna ”förvaltas” under gällande lag och avtal."
Vet inte huruvida detta stämmer, men hursomhelst är ju avsaknad (/av försök till) sådana studier inget argument för att de inte skulle kunna produceras i framtiden, eller hur?
”Lika lite lär det vara möjligt betala djurägare för att de skall föda upp tamdjur som levande föda åt de nya vargarna – etisk fullständigt omöjligt."
Självklart, men inget jag hävdat motsatsen till i alla fall. Om vi fokuserar på att separera människor från vargar i Sverige kan naturen sköta denna balans själv.
"Självklart skall staten svara för all stängsling, underhåll och allt merarbete och merkostnader som östvargarna orsakar allmänheten, samt betala full kompensation för allt vad de nya östvargarna ställer till med – men pengar kommer ändock aldrig få ett slut på vargkonflikten.”
Detta är inte självklart eftersom det finns de som anser att alla bör betala för sin egen stängsling etc. Jag tillhör dock inte dessa personligen utan anser det vara rimligt att skattepengar ska finansiera det. Men med inhägnade reservat/nationalparker så kan ju dessa kostnader minimeras samtidigt som nationalparkerna kan dra in skattepengar via ekoturism.
"Rosell försöker genom en logisk kullerbytta göra vargpolitiken till sunt förnuft."
Inte rådande vargpolitik i alla fall. Den är jag extremt kritisk mot. Om 961L menar att jag stödjer dagens vargpolitik (vilket den bestämda formen som han använder sig av - "vargpolitiken" - antyder att han möjligtvis gör) så är det ett extremt fall av halmgubbebygge från hans sida. I slutet av inlägg #28 hakar han upp dig på endast ett av de förslag jag (och Moilanen) framfört. Han får dock gärna räkna på ett av mina andra förslag - vad det skulle kosta att förpassa vargarna till reservat/nationalparker. Han bör då även göra en uppskattning på de vinster som dessa parker skulle kunna dra in till staten, via ekoturism. I ett tidigare inlägg slog 961L ett slag för empiricismen. Själv så bemödade han sig dock inte vad jag kunde se med att tillhandahålla någon empiri för att bevisa sitt påstående om "inavlade skandinaviska bastarder". Så jag uppmanar honom att göra det nu - eller gäller dessa krav bara hans meningsmotståndare?
Så länge vi har en (någorlunda) demokrati i Sverige tror jag att den svenska vargstammen inte kommer utrotas, i alla fall inte under 961Ls livstid. Inte heller kommer Sverige kunna hushålla obegränsat med vargar vilket en del värnare vill. Därmed blir det nödvändigt med nån form av kompromiss för att lösa problemen och åstadkomma en förbättring av nuvarande situationen. Eftersom 961L dock förefaller ointresserad av kompromisser som skulle kunna göra en positiv skillnad för landsbygdsbor och andra som besväras av vargen vill jag påpeka att hans position tyvärr inte för debatten framåt. Moilanen kom med ett bra och konstruktivt förslag och även om han och jag befinner oss på varsin sida i debatten så har jag inga problem med att stödja hans förslag eftersom det skulle kunna gynna bådas intressen.

32. Svar igen till 961L

2015-08-01 08:58

"Folkviljan är INTE skäl, folkviljan beslutar i demokratier direkt eller indirekt om olika saker som det kan finnas skäl för eller inte – Rosell måste hålla isär olika begreppsklasser."
Då min IQ är en bit under genomsnittet kan det rent allmänt hända att jag inte förstår vissa saker ibland men här tror jag mig faktiskt förstå precis vad du menar. *Ponera* ändå att jag har blandat ihop begreppsklasser. På vilket sätt är det egentligen relevant? Faktum kvarstår ju: svenska folkviljan är emot utrotning av den svenska vilda vargstammen och denna åsikt grundar sig sannolikt i att folket värderar den biologiska mångfalden och ursvenska vildmarkslivet etc. Med andra ord föreligger det ett skäl i detta fall. 961L kommer dock troligtvis fortsätta försöka argumentera för motsatsen eftersom han inte verkar anse att andra människors helt rimliga önskan om att bevara den svenska biologiska mångfalden är ett giltigt skäl. Bara de intressen han själv företräder utgör "skäl" och därför är han också helt ointresserad av en kompromiss som kan göra en skillnad för landsbygdsbor. Med andra ord så hjälper han inte landsbygdsbor överhuvudtaget, tvärtom stjälper han dem.
"Ingen har någonsin presenterat ett sakligt, icke trosbaserat, skäl till att återinföra varg i Skandinavien".
Inte minst finns det etiska skäl till att inte utrota svenska vargstammen. Andra skäl finns till att inte deportera den. Oavsett om Sverige skulle utrota eller deportera vargarna så skulle det innebära ett enormt slag mot det svenska kulturarvet. Sverigefientlighet skulle jag kalla det, faktiskt. Det skulle nämligen innebära en enorm biologisk och kulturell fattigdom, för att inte tala om en attack mot Sveriges naturhistoria där vargen haft en viktig plats 99% av tiden.
Sverige är inte ett litet eller trångbott land som 961Ls argumentering skulle tjäna på. Vi är till ytan EU:s tredje största land och är därtill både glesbebott och har världens näst högsta skatter. Med andra ord har vi både råd och plats med vargar. Fortsättning följer då det är viktigt att fler av 961Ls påståenden granskas kritiskt.

31. Svar igen till 961L

2015-08-01 08:57

Personen som kallar sig 961L borde kanske skriva en bok om mig. Han verkar ju betydligt mer intresserad av att fokusera på sin meningsmotståndare än en diskussion om konstruktiva och *realistiska* lösningar som faktiskt realistiskt skulle kunna innebära en förbättring för landets boskapsägare. För som jag förstår det är 961Ls "lösning" en utrotning av den svenska vargstammen, dvs vad vi kan kalla för ett artmord (om vi applicerar FN:s definition av folkmord på djur). För att genomföra detta måste 961L undanröja dagens alla juridiska, demokratiska, logiska och framförallt etiska hinder som ligger mellan honom själv och hans mål. Inte speciellt realistiskt med andra ord, och därför heller inte till någon hjälp för boskapsägare som drabbas negativt av vargangrepp. Fortsättning följer.

30. Sven

2015-07-31 22:27

Om du anser att Sveriges vargstam, som ska förses med nytt blod via bil- och flygplanstransporter, är naturlig, står det dig fritt att tycka det. I mina ögon blir det lite kejsarens nya kläder över det resonemanget. Det är en konstgjord vargodling, som en djurpark fast utan stängsel.
Du kanske inte känner till att vargen inte är välkommen att etablera sig i renskötselområdet, för då skulle rennäringen kollapsa. Följden blir alltså att vargar som vandrar in från öster ska köras ned till vargodlingen av Naturvårdsverkets personal och där de tillåts plåga dem som försöker försörja sig på gröna näringar.
Om du tittar på kartan och tittar på vargens utredningsområde öster om Sverige, ser du att vår del av vargstammen inte är annat än en liten och isolerad (renskötselområdena i både Sverige och Finland) satellitkoloni.
Du har rätt om rennäringen. I takt med att vargstammen växer vandrar fler och fler vargar upp i renskötselområdet och det är en ohållbar situation.

29. Tack Mita (#26)

2015-07-31 21:31

…och alla andra som stödjer mina förslag och även de som stödjer Moilanens förslag. Vargfrågan har hållit på och dragit ut alldeles för länge. Nu är det upp till makthavarna att lösa den. Jag mailade dem tidigare i sommar en lista med ett dussintal olika förslag, inklusive de som diskuteras här.

28. Rosells vargvetenskap II

2015-07-31 21:30

Rosell har mycket om foten fått. Jag presenterar inte någon tes, jag belyser kända förhållanden. Ingen har någonsin presenterat ett sakligt, icke trosbaserat, skäl till att återinföra varg i Skandinavien. Ingen bestrider att nuvarande vargpopulation stammar från sentida hitkomna östvargar och att den ursprungliga skandinaviska vargpopulationen dog ut. Ingen har heller kunnat presentera hur en svensk, långsiktigt livskraftig vargpopulation skall kunna ”förvaltas” under gällande lag och avtal. Ingen kan heller visa hur det i verkligheten skall gå till att ändra alla nödvändiga dokument som måste skrivas om för att en förvaltning skall bli möjlig. Folkviljan är INTE skäl, folkviljan beslutar i demokratier direkt eller indirekt om olika saker som det kan finnas skäl för eller inte – Rosell måste hålla isär olika begreppsklasser. En utmärkande egenskap gemensam för politik, sunt förnuft och vargforskning är att ingetdera är vetenskap. Svensk bondförnuft såg till att vargen utrotades för hundra år sedan i jordbrukslandskapen; det var kunskap grundat på tusen år lång erfarenhet av att vargen är värsta skadedjuret som inte går att ha där det finns boskap. Min tro - baserat på kortare tid - är att sunt förnuft kommer se till att vargen åter utrotas i Skandinavien. Vetenskap bygger på upprepningsbara försök och/eller deduktion. Rosell rör ihop vetenskap och tro. Rosells påpekande angående Moilanens förslag har sin grund i att Rosell inte nöjaktigt läst mina kommentarer; jag citerar därför mig själv från denna tråd: ”Lika lite lär det vara möjligt betala djurägare för att de skall föda upp tamdjur som levande föda åt de nya vargarna – etisk fullständigt omöjligt. Självklart skall staten svara för all stängsling, underhåll och allt merarbete och merkostnader som östvargarna orsakar allmänheten, samt betala full kompensation för allt vad de nya östvargarna ställer till med – men pengar kommer ändock aldrig få ett slut på vargkonflikten.”
Rosell försöker genom en logisk kullerbytta göra vargpolitiken till sunt förnuft. Nej, sunt förnuft och vargpolitik är varandras motsatser. Jag skall här visa det genom ett av många möjliga exempel: Vargaktivister tjatar ständigt om att stängsel skall hålla varg och boskap åtskilda. Aktivisterna har skickligt lyckats dupera politiker satsa miljoner på ett projekt kallat COEX. Där har man i Spanien gjort försök med olika vargsäkra stängsel. Vad har man funnit? Jo, för att hålla den mindre spanska vargen ute från kohagar så behövs ett 2 m högt stängsel av kraftig gunnebo-typ, ovanför nätstängslet behövs rejält taggtrådshinder och nedtill måste nätet grävas ner minst 50 cm i backen! Då uppges det kunna hålla den lilla spanska vargen utanför, LIFE - COEX C6, 2008.
Är detta realistiska stängsel att sätta upp kring alla svenska betesmarker? Nej, det inser envar med hjälp av en gnutta sunt förnuft att så kan vi inte ha det. Projekt Varg heter numera "det skandinaviska vargprojektet", även kallat Skandulv. Att överhuvudtaget tänka tanken, att hägna in svensk landsbygd med två meter höga stängsel med taggtråd på toppen, är rena galenskapen. Det är själva sinnebilden på oförnuft. Än tokigare framstår projektet Skandulv med tanke på att vi har ryssimport-vargar, varför det spanska stängslet troligen måste förstärkas rejält. Obegripligt är att våra politiker låtit och låter sig luras stödja rena lurendrejerier.

27. Svar till 961L

2015-07-31 16:09

961L (#25): Du skriver att "skäl saknas" att avla viltlevande varg i Skandinavien. Men detta gäller ju bara om du inte fäster någon vikt vid det faktum att majoriteten av den svenska befolkningen med all sannolikhet inte är för en utrotning av den vilda vargen i Sverige. (Vilket i så fall säger en hel del om din demokratisyn.) Dessutom motsäger du dig själv här eftersom du tidigare skriver att "frågan om varg i Sverige är en politisk fråga". Nå, Sveriges politiska system är demokrati, med andra ord att folkviljan ska gälla. Så hur ska du ha det? Om vargfrågan är en politisk fråga, som du skriver, så borde ju folkviljan utgöra ett skäl för att vidhålla viltlevande varg. Det alldeles avgörande skälet, till och med. Du hävdar att jag försöker göra vargfrågan till en fråga om vetenskap men för min skull får den gärna vara en politisk fråga eftersom det skulle leda till att den svenska vargstammen inte utrotas.
Ditt utlägg om vetenskapsmetodologi är förvisso intressant men ingenting nytt. Vi vet att den nuvarande svenska vargstammen från början härstammar av några få individer och att den sedermera haft extremt begränsad invandring. Därmed behövs ej empirisk bevisning för att utifrån det påstå att den är inavlad. Det räcker ju att med att använda gammalt hederligt bonnförnuft. Du verkar se en inavel och utrotning av svenska vargstammen som oproblematisk med "argumentet" att det det ändå finns vargar i andra länder. Men om alla länder tänkte så skulle ju vargen genast bli globalt utrotad. Du slår vidare ett slag för empiricism, men glömmer att empiriska vetenskaper är långtifrån felfria - titta bara på den empiriska och kvantitativa nationalekonomin som just nu befinner sig i en djup kris. Många fler exempel finns. Själv tror jag på en realistisk ontologi. Som du säkert vet innebär detta att man förutsätter existensen av en (någorlunda) objektiv verklighet även om det ibland kan finnas problem med att skaffa sig kunskap om den. Dvs, även om någonting inte kan bevisas empiriskt eller statistiskt så kan man inte nödvändigtvis bortse från vad förnuftet säger oss. Den brist på kontrafaktiska data som du påtalar är inte heller på något vis ett belägg för din tes - om du inte utan vidare helt vill underkänna all vetenskap som saknar sådan data. Du har en övertro på empirisk vetenskap helt enkelt. Det rationella förnuftet behövs också, för att uttolka verkligheten.
Hursomhelst, Moilanen framförde ett förslag för att lösa vargfrågan. Varför inte diskutera detta istället för det förvisso intressanta ämnet vetenskapsmetodologi? För övrigt delar jag din kritik mot både Alliansens och de Rödgrönas vargpolitik hittills, eftersom det är den som försatt oss i nuvarande situation. Tackar slutligen för att mina kommentarer publiceras.

26. Vargreservat

2015-07-30 22:37

Rosell har den perfekta lösningen ! Vargar inhägnade i ett reservat där de får leva ostörda. Givetvis bör det finnas möjlighet för detta. Bara Junselevargen kostade 10 miljoner. Det skulle gynna oss landsbygdsbor, våra tamdjur, vargen, jägarna, statens ekonomi, ekologin. Det finns väl inget negativt att säga om detta mer än att de blir synd om de bytesdjur som kommer att tas. Jag är så GLAD att någon äntligen kommer med ett vettigt förslag. Givetvis skall det gälla hela vargpopulationen, inte delar av den för då får vi leva med oron lika förbaskat.

25. Rosells vargvetenskap

2015-07-30 13:32

Projekt Varg pågår i Sverige. I Sverige/Norge utrotades vargen under tidigt 70-tal. Nu försöker vargaktivister återetablera varg i Sverige och Norge genom avel av frilevande varg i södra Sverige och sydöstra Norge. Stora vinster hägrar och hittills har vargaktivister lyckats bra genom att dupera politiker och allmänhet. Men lagar och direktiv är politiska beslut utan garanterad fortlevnad. Små och fragmenterade populationer är därtill ett ökande problem när det gäller att bevara hotade arter, eftersom dessa medför inavel och förlust av genetisk variation – vilket i slutändan ökar risken för arters utdöende. Nu gäller inte detta varg, eftersom varg är världens mest spridda rovdäggdjur och finns i stora populationer över hela nordkalotten. Däremot hotas vargpopulationer av bastardisering. Rosell försöker därför med vargaktivisters mest använda grepp – han försöker göra vargfrågan till en fråga om vetenskap. Vad är vetenskap? Vetenskap bygger på empiri; hypoteser etc. testas genom experiment, observationer etc., sådana att experimenten, observationerna mm. kan upprepas och eventuellt verifiera hypotesen mm. Därtill har vi matematik och liknande, där ny kunskap nås genom deduktion – logisk slutledning mm. I Sverige och annorstädes har vi individer som ägnar sig åt att beräkna djurpopulationers framtid med hjälp av elementära ärftlighetslagar och fiktiva slumphändelser. Detta kallar de forskning, men sådant saknar forskningens kännetecken; som best kan vi kalla verksamheten för studier och undersökningar. Exempelvis kan hypoteser om svenska vargstammens framtid inte provas genom upprepningsbara experiment, observationer, mätningar eller något annat. Det går heller inte genom deduktion komma fram till vargpopulationens framtid, givet begynnelsetillstånd. Det finns således ingen ”vargvetenskap”, frågan om varg i Sverige är en politisk fråga. Skall vi i Sverige, till stora kostnader, hålla en halvvild vargstam där uppblandningen med hund ständigt ökar; en vargpopulation som dessutom saknar sådan kontakt med de stora vargpopulationerna i öster att utbytet av gener är för litet för att ha någon som helst betydelse för artens varg överlevnad i Europa, alternativt Nordkalotten? Och är genutbytet med inavlade skandinaviska bastarder till sådan gagn för östeuropeiska vargpopulationer att det motiverar de extrema kostnader svensk landsbygd drabbas av? Det är dessa politiska frågor som så småningom kommer att få ett svar. Svaret kommer tveklöst bli nej; skäl saknas avla viltlevande varg i Skandinavien. Dock kommer inget svar från regeringen Person/Romson/Fridolin. Den regeringen har mer än nog med att överleva. Och då väger framtiden för landsbygden och dess näringar lätt. Men ansvar ligger också hos Reinfeldt som släppte fram ett icke-demokratiskt styre.

24. Svar till Lars och Finnspetsen

2015-07-29 23:31

Lars (#12): Du framför inga belägg, bara ett tomt påstående. En isolerad artpopulation som den svenska vargstammen kan dras med inavelsproblem även om den globala vargpopulationen inte gör det. Svenska politiker ansvarar för de vargar som befinner sig på svenskt territorium och kan inte outsourca ansvaret till andra länder. Vi ska värna om våra ursvenska djur. Enligt Rödlistan som administreras av SLU är den svenska vargen 2015 klassad som Sårbar, vilket i linje med IUCN betyder dessutom betyder att den löper en "high risk of extinction in the wild", dvs att den är utrotningshotad (enligt kriterie D1).
http://www.iucnredlist.org/static/categories_criteria_3_1#critical
Finnspetsen (#13): Jag nämner flera förslag i mitt inlägg. Bla fler och bättre skyddsstängsel precis som Moilanen samt öppnande av korridor österut. Det kommer leda till minskade kontakter med varg i vardagen eftersom vargarna pga stängslen kommer inse att det är lönlöst att söka sig dit där boskapsdjur (och människor) bor. Därutöver föreslår jag bland annat stora nationalparker dit en stor del alternativt hela vargstammen kan förflyttas. De som vill minska eller eliminera kontakt mellan människor och varg i vardagen via jakt måste lyckas med att skapa en demokratisk majoritet för att mer eller mindre helt utrota vargen i Sverige detta, vilket inte existerar i nuläget.

23. Mikaels förslag kommer inte närheten av en lösning

2015-07-29 19:19

Det går säkert att med tillräckliga resurser stoppa direkta angrepp på tamdjur. Men de indirekta skadorna är värre. Djur som utsätts för rovdjursstörningar ger en sämre slutprodukt vid slakt. Fertiliteten blir sämre och djuren blir svårare att handskas med. En tvåhundrakilos bångstyrigt kreatur är inte att leka med. En skrämt nötdjur är långtifrån ofarligt. Ett närgånget rovdjur kan driva en besättning på panikartat flykt genom alla stängsel. Utöver direkta skador kan det ta lång tid att samla ihop djuren igen. Man måste alltså hindra rovdjuren att komma ens i närheten av tamdjursbesättningar.

22. Tack för svar, Moilanen!

2015-07-29 16:57

Jag skall senare svara på vad Moilanen skrev, men först säga detta:
Mikael Moilanen skrev (i artikeln ovan):
"Nu vet vi istället att den svenska vargförvaltningen går ut på att vargarna ska vara i en liten isolerad och konstgjord vargkoloni söder om renskötselområdet."
Detta är Moilanens favoritfras!
Men jag anser att han har fel i sak!
Men den är varken ”liten”, ”isolerad”, ”konstgjord”, ”vargkoloni”eller ens ”söder om renskötselområdet”. Låt mig ta dem en i sänder:
Området är inte ”litet”. Sverige är EU:s tredje största land. Svealand och Götaland är större än de flesta EU-länder.
Vargstammen är inte ”isolerad”. Sedan 1981 till 2015 – det är knappt 35 år – har det kommit in 7 nya vargar. Det anses krävas en ny individ per generation. En varggeneration brukar anses vara 5 år. Talet 35 år dividerat med 7 styck är 5 (35/7 = 5). Således har det kommit in tillräckligt många för att det inte skall anses att vargstammen i Skandinavien är genetiskt isolerad. Således är vargen inte ”isolerad".
Vargstammen i Sverige är inte ”konstgjord”. Den lever av egen kraft. Ingen matar den. Ingen gör några särskilda stödinsatser. Vargen kan minsann slå sig fram på alldeles egen hand. (Själv beklagar jag den skada vargen gör, men det den gör är inte ”konstgjord".)
”Vargkoloni”. Det påstås ju visserligen vargen skulle vara utplanterad från början, men det finns ju inga belägg för det. Så det finns inget stöd för påståendet att någon ”satt ut dem” för att ”kolonisera” Sverige.
”Söder om renskötselområdet”. Fråga enskilda renägare när vargen härjat bland deras renar om de varit ”söder om renskötselområdet”. Jag tror att renägarna skulle säga att de varit mitt bland renarna.
Jag anser att Mikael Moilanen har fel i sak när han säger detta, men jag vill passa på att säga att jag uppskattar mycket Moilanens journalistiska arbete och jag tycker att hans opinionsarbete är intressant. Det är ganska charmerande att se vilket enormt stöd Moilanen har bland läsarna av denna publikation. Moilanen är nog väldigt värdefull för JRF.

21. FÖRSLAGET PASSAR PÅ SOPTIPPEN

2015-07-29 12:30

Skulle några hundralappar få mig att sluta med löshundsjakten och acceptera det
fruktansvärda djurplågeri och alla andra problem som vargen orsakar i vårt samhälle?
Skulle inte tro det, vi kan inte leva ihop med frilevande varg.

20. Pengarna och vargen.

2015-07-29 10:41

Landsbygdens kritik mot den förda rovdjurspolitiken skall inte och kommer inte att kunna tystas med pengar.
Skall vår acceptans köpas för pengar, även den dag en människa dödats av varg ?
Den enda acceptabla lösningen på vargproblemet är inhägnade vargar, inte en enda frilevande.

19. Avtalsenlig lön

2015-07-29 09:27

Varför skall arbetslösa också drabbas av vargplågan och jobba för några hundralappar om dagen. Arbete skall betalas med riktig lön och ha kollektivavtal.

18. Etnisk konflikt utan lösning

2015-07-29 08:36

Etniska konflikter har sällan någon fredlig lösning – vargkonflikten är en form av etnisk konflikt. En folkmajoritet som vill ha varg, men lever utanför vargens utbredningsområde, tvingar med lag en minoritet, som inte vill ha varg, att leva med varg! Det finns endast två lösningar - endera försvinner vargen, eller så försvinner landsbygdsborna. Möjlig kompromiss är att Naturskyddsföreningen och Miljöpartiet samlar in pengar från frivilliga som betalar alla kostnader för att hålla några vargar i hägn – hägnets storlek bestäms naturligt av mängden insamlade medel - ett mini-hägn? De hägnade vargarna matas med trafikdödade eller självdöda djur och slaktavfall – levande föda är helt uteslutet av etiska orsaker.
Bakgrunden till vargkonflikten är att den skandinaviska vargpopulationen dog ut under 70-talet eller tidigare. Nuvarande vargpopulation härstammar enligt Staffan Bensch mfl. från det vargpar på Finnskogen som först fick valpar 1983. Dessa vargar och alla senare invandrare uppges komma från den finsk-rysk-estniska vargpopulationen. Utöver dessa upptäcktes 1983(!) för första gången på 85 år en varg på norska Sørlandet, den uppgavs vara östlig, men obesläktad. Vargen fälldes efter 10 månaders lovlig jakt. Personal från Direktoratet for naturforvaltning tillagade och åt köttet från vargen. Så snart de nya östvargarna började poppa upp i Hedmark/Värmland så började också vargangreppen mot får, boskap och hundar, och den ”varg-etniska” konflikten tog sin början. I en etnisk konflikt är det sällan möjligt att betala endera sidan för att ”byta” etnisk tillhörighet. Lika lite lär det vara möjligt betala djurägare för att de skall föda upp tamdjur som levande föda åt de nya vargarna – etisk fullständigt omöjligt. Självklart skall staten svara för all stängsling, underhåll och allt merarbete och merkostnader som östvargarna orsakar allmänheten, samt betala full kompensation för allt vad de nya östvargarna ställer till med – men pengar kommer ändock aldrig få ett slut på vargkonflikten.
Sossarna har tidigare uttalat att etappmålet om 200 vargar skall ligga kvar fram till 2029, och utvärderingar skall göras 2015 och 2021. Nu är läget snarare det att det i våras föddes 200 nya vargar, men jag tror inte Stefan Löfven tänker föreslå en avskjutning om hundratals vargar till vintern, så att vinterstammen 2016 utgörs av 200 vargar. Nej, då skulle Romson/Fridolin gå i taket och Mp spricka som trollet i dagsljus. Löfven bryter nog utan att blinka alla löften om vargförvaltning. Han följer Göran Perssons onda tradition att sälja ut landsbygden till Miljöpartiets vargar för att få fortsätta regera. Någon politisk lösning på vargkonflikten kommer därför inte under Löfvens regim, eller så länge DÖ är i kraft.
Så självklart är det som Moilanen skriver, tusentals vargar är politiskt omöjligt. Skall en vargpopulation ha någon betydelse för artens överlevnad måste gener flyta i BÅDA riktningarna, dvs. ryska vargar måste flygas hit och svenska vargar måste flygas till Ryssland. Att hålla en isolerad vargstam och enbart flyga in nya vargar från Ryssland är, som Moilanen konstaterar, helt meningslöst, och är sannolikt politiskt omöjligt. Återstår en lösning, och det är en vargfri landsbygd i Skandinavien.

17. Pinsamma idiotiska jämförelser...

2015-07-28 19:59

...är ju något värnarsidan gjort till sitt signum sedan lång tid tillbaka. Rubysdotters idiotjämförelse är bara en i mängden och jag har inte ens ork att skämmas över värnarsidans/Rubysdotters utspel! Bland de mest pinsamma är värnarsidans totala glömska hur BRA!!! allting fungerade i vår natur INNAN vargeländena planterades ut och började föröka sig igen!
I övrigt kan jag både hålla med och inte hålla med Moilanen i det han skriver här... Visst! Låt en hel drös ams:are sätta upp stängsel, underhålla dessa och gå vakt i skift runt dom, FRAM TILL den dagen att alla vargar tagits av daga! Till den dagen borde ju även alla som absolut ska ha varg, gladeligen kunna betala en extra statlig vargskatt som driver runt hela denna vargvanvettskarusellen.

16. Ni har glömt en sak

2015-07-28 19:23

Det kommer en massa förslag på att sätta upp diverse staket runt de olika gårdarna för att hålla rovdjuren ute,för att öka tryggheten hos dessa djurhållande landsbygdsbor. Det är ju bra tänkt. Men hur skall de övriga landsbygdsbor oro för sina husdjur behandlas? Skall dessa gårdar också inhägnas? Om dessa rovdjurssäkra staket sätts upp runt gårdarna, hur skall det övriga viltet kunna vandra runt som dom gör. Skall de börja gå på vägarna, med den till hörande olycksrisk som då uppstår. Dessa staket kommer även att inskränka på allemansrätten och den fria rörligheten i skog och mark som länsstyrelsen värna så hårt, att de sätter stopp för byggande av fritidshus 300 meter från strandlinjen trotts att det går två vägar mellan det tilltänkta huset och strandlinjen.

15. Vad menar Moilanen?

2015-07-28 19:12

Moilanen skrev:
”Nu vet vi istället att den svenska vargförvaltningen går ut på att vargarna ska vara i en liten isolerad och konstgjord vargkoloni söder om renskötselområdet. Den ska hållas vid liv med konstgjorda medel; bilar och flygplan ska förse vargarna med nytt blod i den folktäta halvan av landet.”

Är det en ironisk beskrivning över sakernas tillstånd och att det är på det här viset som det INTE borde vara?

Eller menar Moilanen att vi verkligen BÖR flytta vargar med ”bilar och flygplan”?

Själv menar jag att vi i Sverige bör göra valputsättning och att när vi flyttar in en valp till Sverige, så bör vi flytta ut två stycken. Detta skulle vrida inavelsargumentet ur händerna på kramarna och tillåta jakt.

Svar direkt:
Samhället har två vägar att gå, om de ska följa vargforskarnas råd: Antingen ska det isolerade vargreservatet i den södra landsändan ha tusentals vargar, för då klarar de sig utan gener från nya vargar. Eller också ska det köras in nya vargar med bilar och flygplan.
Det första alternativet är uteslutet för politikerna, tror jag. Det blir alldeles för dyrt att stängsla in hela den södra landsändan.
Det andra alternativ förespråkas av bland andra vargforskare Olof Liberg, som jag tror har pejlat in ganska väl vad som är möjligt politiskt. Han menar att det regelbundet måste köras in nya avelsvargar för att stammen ska kunna hållas vid ett lägre antal vargar.
Jag menar att hela idén är vansinnig. Det finns ingen som helst anledning att Sverige ska hysa en isolerad satellitkoloni av ryska vargar på 48 procent av landets yta. Den svenska vargodlingen kommer inte att medföra några positiva ekologiska effekter som kommer att märkas i nämnvärd omfattning på andra växter och djur. Däremot riskerar den biologiska mångfalden att minska i områden där hotade växter och arter är beroende av mulbetat landskap.
Inte heller spelar en isolerad randkoloni någon som helst roll för vargarna globalt sett i världen.
Det enda som möjligtvis kan uppmätas, är tillfredställda vargvänner.
Vet inte Sven hur länge du följt vargdebatten, men planen på valputsättningar är skrotad. Det går inte att utverka tillstånd från alla inblandade markägare och jakträttsinnehavare och hålla koll exakt på när valpkullarna föds. Det får inte skilja mer än några dygn mellan de utplanterade valparna och kullen där de skall placeras.

Mikael Moilanen, reporter

14. hmmm...

2015-07-28 17:42

vänta ett tag nu....statligt anställda AMS:are som skall sätta upp och underhålla staket runt alla hagar med betesdjur...skall de stängsla in våra gårdar och vakta dessa stängsel också...så vi kan låta våra barn och barbarn och husdjur att leka på gårdsplanen utan risk?
sedan skall vi ersättas för de vi mistat...hur värderar man förklorad jakt eller den otrygghet som vargen genererar...10 000 100 000 eller en miljon?? Och friheten den
far ju all världens väg...hur värderar vi den? Det är bara att inse att en del saker går inte att ersätta med pengar eller annat stöd... 2m höga elstängsel överallt i vår
natur ser jag inte som någon lösning....Moilanen måste skämta....föslaget liknar mer att göra hela vår glesbygd till ett reservat där vi ersätts nödtorftigt för att sänka våra röster medans vi stillatigandes bara skall vara åskådare och ge den lilla samling som verkligen vill ha varg överallt fritt tillträde att beskåda dom, springande vind för våg och fortsätta göra livet till en plåga för de drabbade....

Nej jag lägger min röst på inlägg #3 i stället denna gång Moilanen....

13. Christoffer Rosell # 11

2015-07-28 16:52

"Jag anser att målet bör vara att eliminera kontakten mellan vargar och boskapsdjur samt även människor som inte vill ha någon kontakt med dem. "
Hur vill du göra med människor som inte vill ha kontakt med varg i sin vardag?
Dessa människor bor och verkar förmodligen i ett vargrevir!

12. Christoffer Rosell

2015-07-28 15:58

Säg efter mig: Det finns inget inavelsproblem, det är en lögn. Det finns inga genetiskt viktiga vargar, det är en omöjlighet i en population på hundratusentals djur. Så, upprepa nu detta till du inser att det är sant.

11. Utmärkt förslag

2015-07-28 15:01

Som rovdjursvän och vargvärnare tycker jag att det är ett alldeles utmärkt förslag av Mikael Moilanen och Susanne Tollman att låta arbetslösa sköta byggandet och upprätthållandet av skyddsstängsel runtom i landet. Just att det måste till fler och bättre skyddsstängsel är en åsikt jag och många andra vargvärnare länge fört fram. Speciellt eftersom Alliansens vargpolitik, som i mångt och mycket gick ut på att jakt skulle vara lösningen på vargangreppen, bevisligen har misslyckats kapitalt.
Därutöver finns det mycket annat som politikerna också kunde göra. Tex en stor nationalpark likt de har många av i Afrika, där svenska rovdjur kan få ströva fritt i sitt naturliga ekosystem utan att de kommer i kontakt med vare sig människor eller boskapsdjur. Samt öppnande av en korridor österut så inavelsproblemen försvinner.
Sen finns det lite detaljer här och där i artikeln som jag inte riktigt håller med om, men jag väljer att bortse från det och fokusera på detta utmärkta förslag som Moilanen lyfter fram. Jag anser att målet bör vara att eliminera kontakten mellan vargar och boskapsdjur samt även människor som inte vill ha någon kontakt med dem. För övrigt har jag tidigare mailat en rad politiker, partier och myndigheter och föreslagit detta Moilanen pratar om, samt en mängd andra lösningar. Om de nu inte agerar därefter så kan vi börja misstänka dem för att bara utnyttja den här konflikten i syfte att tillskansa sig makt och pengar.

10. RUBYSDOTTER

2015-07-28 14:46

Konsekvensen av ditt exempel är solklar! Du är skyldig att betala skador som din lösspringande hund orsakar på bilen. Det är vad lagen om tillsyn av hund och katt säger. En hund som inte arbetar som tex spårhund eller tjänstehund hos polis eller väktare ska hållas kopplad utan undantag.
Dessutom är djurägare inte skyldiga att hålla rovdjur utanför inhägnad avsedd att hålla tamdjur inne. Skulle tex din lösspringande hund ta sig in i en inhägnad för tamdjur är du skadeståndsskyldig. Detta gäller i praktiken även för de rovdjur som är statens vilt.
Sluta uttala dig om sån't du inte begriper!

9. RUBYSDOTTER!

2015-07-28 14:46

Snacka om idioter, vilken Idiotisk liknelse!! Djurägarna ser VÄL efter Sina djur och håller dom inne i hagarna vilket är enda kravet som går att ställa på dom, Sen är det Statens ansvar att se till Statens utplanterade odjur hålls ute!! Vi är många som skäms på Din o dina gelikars bekostnad!

8. Bra Mikael..

2015-07-28 13:05

..men jag vet inte om jag håller med om att staten ska kunna köpa sig fria genom att ersätta de som skadas av ohyran. Med Åsa Romson vid rodret så kan nog väldigt stora summor pumpas in. Men jag är lite rädd för att landsbygden kommer att helt dö ut då ingen i fortsättningen kommer att satsa på djurhållning. Ingen vill se sina djur ligga uppslitna i hagen och då hjälper inte några pengar.

7. Herregud....

2015-07-28 13:03

......är d orimliga krav att lantbrukare ser efter sina djur? Tycker du likadant om jag släpper min hund på en gata och den blir överkörd? Ska jag då skylla på bilisten? Inte undra på att världen ser ut som den gör med idioter som du😡jag skäms på din bekostnad.

Svar direkt:
Jämför istället med att du har din hund i koppel och den attackeras av en annan hund. Då kommer du garanterat att utkräva att han eller hon håller sin hund i koppel, och full kostnadsersättning.

Mikael Moilanen, reporter

6. Väl skrivet!

2015-07-28 12:46

Bra skrivet Mikael, men jag skulle vilja ta det ett steg längre. Vi jägare är beredda att betala (och betalar) stora summor för att få möjlighet att jaga, på köpet får samhället eftersöksjägare och människor som håller på med viltvård. Kostnaden för staten är i det närmaste noll.
Om det nu finns människor som vill ha den här mängden rovdjur, så måste de ju också vara beredda att betala för vad det kostar. Jag som skattebetalare vill inte göra det, jag ser hellre att de pengarna går till äldreomsorg eller något liknande. Så det blir bara för SNF och SRF att höja sina medlemsavgifter, hur många som står fast vid sina åsikter återstår att se. De brukar svikta när man blir tvungen att ta konsekvenserna för sina åsikter.......

5. Kan det være så enkelt?

2015-07-28 12:45

Penger er viktig for alle helt klart.
Men jeg får liksom ikke helt den store troen på at penger skal rekke til for de som er rammet?
Tror sårene ikke kan plastres med tusenlapper fra statskassa?
Samme hvor mange penger man får er det vel ønsket om å drive en fornuftig produksjon av kvalitets matvarer som er ønsket?
Og med dette kunne leve av hva som er avkastningen.
Hvem og hvordan setter man prisen på slike tap over generasjoner?
Troen på at det skal kunne opprettes økonomiske kompensasjoner for slike saker over tid er vel omtrent det samme som å tro på tomten?
Det skulle altså dekke familiers tap over generasjoner og på samme tid dekke kostnadene som kommer for å holde landskapet åpent i fremtiden.

4. Tack!

2015-07-28 12:45

Bra skrivet Mikael, du gör ett kanonjobb och ger oss lite hopp i all hopplöshet.

3. Jag väljer

2015-07-28 12:45

en annan väg. Nämligen att vi får ta bort samtliga vargar i landet. Fördelarna torde vara uppenbara, inga tamdjur rivna, inga dödsbringande parasiter spridda av varg, inget ökat lidande för vårt vilda liv, etiskt och näringsriktigt kött kan ingå i landsbygdsbefolkningens mathållning, ingen behöver må dåligt eller oroas att ens tamdjur ska hittas rivna o lemlästade. Sanningen är ju att vargen är ett av världens vanligaste rovdjur, att vi då lägger ut hundratals miljoner att odla en konstlad vargstam mitt bland folk bevisar enbart hur långt det gått med folks tankeförmåga.De som vill bo "naturligt" bland vargar har ju möjligheten att emigrera till lämplig biotop. Sen borde det naturligtvis utredas vem eller vilka som är skyldiga till den olagliga utplantering av vargen i landet.

2. Låt staten ta hand om problemen redan nu!

2015-07-28 12:44

Om Lst beslutar om skyddsjakt så tycker jag att Lst ska organisera, genomföra och stå för alla kostnader . Varför ska jägare på frivillig basis, obetalt och dessutom riskera smutskastning göra detta? Så länge jägarkåren ställer upp så är vi också en del av vargcirkusen. Varför städa upp efter andras misstag?
I övrigt håller jag med Moilanen, full kompensation till de drabbade. Vill staten leka gud med vargen så låt åtminstone inte folk på landet drabbas av det.

1. Bra Mikael

2015-07-28 12:44

Håller med dig i allt du skriver i din krönika men undrar bara en sak, kommer denna krönika till Stefan Löfvens kännedom? Om den gör det så skriv gärna här vad han svarat dig.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere