• Pinewood

SNF-chef köpte djurparksvargar

KrönikaPublicerad: 2012-06-26 17:46

Nu sjösätter regeringen projektet att odla upp en ny vargstam i det mellansvenska vargbältet med hjälp av ryska vargvalpar från djurparker.
I praktiken är det verkställandet av en plan som gjordes upp för 39 år sedan i Projekt varg. Mannen bakom projektet är miljöprofilen Mats Segnestam, som då jobbade som verkställande direktör för Svenska Naturskyddsföreningens kansli (SNF). Han köpte vargar från djurparker för att få en svensk vargstam.

Mats Segnestam var under lång tid chef för Svenska Naturskyddsföreningen. Därefter var han miljöchef på Sida i 20 år. Han deltog i startandet av European Environmental Bureau.

Mats Segnestam har varit programchef i IUCN, World Conservation Union.

Han har också varit rådgivare till WWF International (Världsnaturfonden) samt ordförande för Miljögruppen under OECD:s Biståndskommitté (DAC).

Mats Segnestam är hedersdoktor vid Uppsala universitet och har fått en rad utmärkelser inom miljöområdet.


Ingenjören bakom Vargprojektet
Nu går det att lägga till en titel – ingenjören bakom det svenska vargprojektet, som kommer att kosta Sverige åtskilliga miljarder och ge stora politiska slitningar med vargdrabbade på landsbygden.

Den 5-6 september 1973 hölls ett seminarium i Stockholm med en internationell samling av vargexperter. Det var den första internationella konferensen för att få starka vargstammar i olika länder.

Mats Segnestam, som då var verkställande direktör i Naturskyddsföreningens stab, redogjorde utförligt för hur Sverige skulle få en vargstam med hjälp av Projekt varg.


Upprätta en genbank
Upplägget till projektet kom från Naturskyddsföreningen. En arbetsgrupp bildades. Där ingick bland andra Världsnaturfonden (WWF), Naturhistoriska museet och skogsforskare.

Det första och viktigaste, enligt Mats Segnestam, var att i samarbete med djurparker upprätta en genbank med hjälp av djurparksvargar.

Då handlade om ett 20-tal vargar i djurparker som skulle stå för ”den skandinaviska vargrasen”. Men dessa vargar härstammade alla från två vilda syskonpar.

Redan 1973 fanns farhågor om inavelsproblem för vargarna.


Avtal med djurparker
– På grund av risken för inavel måste uppfödningsprojektet utföras omsorgsfullt i enlighet med en utarbetad plan och under kontrollerade former, förklarade i Mats Segnestam i sin engelskspråkiga rapport till seminariet.

– Ett av målen i Projekt varg är att tillförsäkra tillgång till avelsmaterial med hjälp av avtal med berörda djurparker och med hjälp av inköp av vargar. För närvarande äger SNF två vargar och hoppas kunna skaffa ytterligare två, avslöjade SNF-chefen vid konferensen.

Han redogjorde även för att det i september 1973 fanns tio djurparker som var beredda att delta projektet.

Bland andra Skansen stod beredda med två vargar av rätt ras i ett nybyggt varghägn.


Skåne djurpark i ledande roll
– Skåne djurpark kommer att ha en ledande roll med byggandet av fem hägn, ett av dem är väldigt stort, förklarade Mats Segnestam.

Redan 1973 konstaterade han att chanserna var mycket små att bygga en vargstam på naturlig invandring till Sverige från Ryssland och Finland.

Ett alternativ som diskuterades var att plantera ut vargar, som först lärt sig att jaga av föräldrapar i stora hägn.


PR-kampanj för varg
Men att introducera varg i Sverige krävde först och främst påverkan av opinionen.

– Olyckligtvis tror många i Skandinavien fortfarande att vargar är farliga, en attityd som kan spåras tillbaka till våra förfäder, konstaterade Mats Segnestam.

Därpå presenterade han en rad åtgärder för varg-PR.

Det handlade bland annat om vargmotiv av konstnären Gunnar Brusewitz på vykort.

Segnestam förklarade också att djurparker skulle marknadsföra vargarna och att en speciell barnbok skulle skildra vargarnas situation och vargarnas roll i ekosystemet.

Allt det här har genomförts på senare år. Skolböcker med positiva budskap om varg med hjälp av bidrag från Naturvårdsverket är bara ett exempel.


Hjälp från svenska media
Även media har spelat en viktig roll för att marknadsföra vargens comeback i Sverige.

– Massmedia i Sverige är mycket samarbetsvilliga och har visat stor förståelse för konceptet med att rädda vargstammen, tyckte Segnestam redan för 39 år sedan.

Det första steget i arbetet med Projekt varg blev att anställa en person på SNF för en tidsbegränsad projektanställning.

Den personen skulle syssla med allt det praktiska, till exempel att förhandla fram kontrakt med djurparker.


Nära kontakt med Naturvårdsverket
– Vi kommer också att ha mycket nära kontakt med Naturvårdsverket. Här är det mycket uppmuntrande att notera att det finns en uttalad vilja att satsa på forskning och undersökningar beträffande rovdjur i Sverige. Projekt varg kommer givetvis att koordineras med dessa aktiviteter, skrev Mats Segnestam.

Första året för Projekt varg beräknades kosta SNF cirka 80 000 kronor i dåtidens penningvärde.

Fortsättningsvis räknade Segnestam med en årlig kostnad på 25 000 kronor.

– Dessa kostnader täcker endast etablerandet av en genbank och PR-åtgärderna. Sedan tillkommer finansieringen av storskaliga investeringar som WWF måste stå för.


Arbetslöshetsbidrag till Vargprojektet
– En del av detta kommer regeringen att stå för med hjälp av bidrag för arbetsmarknadsåtgärder. SNF kommer att bidra med en speciell rovdjursfond som avsatts, förklarade SNF-chefen.

– Från första början har vi fått positivt gensvar både från olika institutioner och även i form av fint samarbeta med organisationer och myndigheter som ansvarar för viltvård, avslutade Mats Segnestam.

För att förstå samtiden är det bra att läsa lite historia.


En 39 år gammal nyhet
Dagens pressmeddelande från Naturvårdsverket om ryska djurparksvalpar är egentligen en 39 år gammal nyhet.

Projekt varg har uppnåtts – nu med fullskalig uppbackning och mångmiljonrullning från regeringen och Naturvårdsverket.

Det här visar på en mycket viktig lärdom – enträgen vinner.

Den etablerade aktör som envist och målmedvetet jobbar med en klar strategi har goda utsikter att lyckas – oavsett hur vansinnigt och kostsamt projektet än visar sig vara.


Ladda för krishantering
Att ansvariga politiker envist vägrar att se till att det görs en riktig konsekvensutredning av den förda vargpolitiken bäddar för att det här kan sluta mycket illa.

Efterspelet av den dödliga vargattacken mot en djurskötare i Kolmårdens djurpark är bara en förövning av den krishantering som fler ansvariga aktörer bör ladda för.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

46. SNF-chefen med flera

2012-07-14 16:57

Stort tack för en välfunnen artikel vars innehåll man kan tycka att såväl SNF-chefen och Naturvårdsverkets personal kunde ta till sig. Mycket märkligt med dessa i mitt tycke världsfrånvända människor, som lever i sin egen bubbla och vars och fundamentalistiska agerande gör livet svårt för övriga människor boende på landsbygden. Människor, som fram till nu har kunnat vistas i skogen på ett tryggt sätt.

45. Till Smsl, en liten rättelse.

2012-07-02 13:25

Ang. mitt inlägg i "41´an" !
Projekt Varg 1980. Sedan lyder följande.
"Anteckningar från diskussion på SNF 7/12 1979 om arbetet med Projekt Varg 1980". Dnr 45/70 FMS/LMJ 1979-12-21.
Dokumentet hittas lättast på¨ vargfakta.se

44. Århundradets bluff är också århundradets misstag

2012-07-01 15:08

Den Svenska frilevande ”vargstammen” är nu mer inavlade än helsyskon och då har hundgenerna som kommer i från djurparksvargarna som grundlagt den Svenska vargstammen förstärkts i varje ny generation i den Svenska stammen av frilevande varg/hund bastarder.

En förutsättning för att hundblodet skall minska i varghybriderna är att renrasiga vargar parar sig med bastarderna i flera generationer.

Med nuvarande inavel förstärks bara hundgenerna och ingen utspädning av gener sker.
Inaveln gör att de frilevande ”vargarana” förblir blandras mellan hund och varg och att de hundliknande tecken förstärks och kommer att synas allt tydligare i den Svenska stammen av frilevande ”varg/hund bastarder”.

Det är just därför den Svenska vargpolitiken och ”Projekt varg” just nu arbetar med att förstärka värdelösa varghybrider som är mer inavlade än helsyskon med renrasiga Ryska varggener.

Mijörörelsens arbete i vargfrågan just nu handlar om att sopa undan spåren efter århundradets bluff och århundradets misstag.

43. Sedan 1999 bor jag i Nordvärmland

2012-06-30 00:13

Det var hit de första vargarna kom i slutet på 70-talet. Naturligtvis har jag flyttat till en landsända av blinda bonddrängar. Men dessa bonddrängar jobbade i skogen veckor i sträck under de åren vargarna skulle gömt sig i skogarna här. De hade också med sig bössan för att bättra på skafferiet med skogsfågel. Allt skogsarbete vid den tiden var vinterarbete. Så fanns det några vargar här under den tiden gick de i ide under vintern. Talar man med äldre människor häruppe gapskrattar de åt teorierna att vargarna skulle ha kommit springande från från sydöstra Finland genom de finska och svenska renbetesområdena. När dessutom åtskilliga såg främmande bilar på skogsvägarna. Bilar man inte fick komma i närheten av. Bilar med släpvagnar där orden Kolmårdens djurpark var bara slarvigt övertäckta kan man börja fundera. Vad är mest sannolikt?
Problemet Kerstin att någon opartisk utredning har man motsatt sig hela tiden. Liksom man motsätter sig att en verklig konsekvensutredning görs av vad vargen kostar det svenska samhället. Liljefors vägrade att uppfylla den delen av uppdraget utan att uppdragsgivaren SNV protesterade.

42. Till Västra Dalarna InL.41

2012-06-29 15:29

Då var jag inte helt ute o cykla med andra ord. :-) Från inl.40

41. Till Smsl.

2012-06-29 12:53

Svenska Naturskyddsföreningen hade ett möte daterat den 1979-12-21, som gällde : Projekt Varg 1980. Där kan man läsa följande : -Erfarenheter från vargflyttning visar att det är nästan omöjligt att förberada en flyttning så att vargarna stannar där de släpps. De tenderar att dra sig hemåt mycket snart, så kallad "homing".
Herr Anders Bjärvall och ytterligare sex ( 6 ) pers. var enligt det utskrivna protokollet, med på det mötet.
Dnr 45/70 F
MS/LMJ
1979-12-21.

40. Hypotetiska inkörsportar.

2012-06-29 09:10

Många är väl medvetna att inplantering av varg har skett även på norsk sida från svensk inblandning, vilket många med all säkerhet sett klipp utav.Och vet att det finns vittnes uppgifter i frågan. Denna som har utfört denna handling, har varit medveten att vargen tillslut ändå skulle vandra tillbaka till sverige. Och på så sätt har också myndigheterna med gott samvete kunnat talat till folket ,att vargen har kommit till sverige för egen maskin. Och att dessa vargar har varit få, har också medverkat till att myndigheterna också kunnat påvisa att att det funnits risk för inavel.
Vad jag vill säga med detta, är att detta är en väl planerad avancerad "Täckmantel" För att kunna spinna vidare på "Projekt Varg".

Det finns misstankar att vissa hyst in vargar i just värmland.
Jag ställer mig frågandes, till vilka delar av värmland har vargen/vargarna vandrat till ? under 70 talet ?
Vi vet att Vargar har en tendens att återvandra till ursprungs platsen,även vid flyttning.
Kan dom ha känt till denna tendens hos vargen redan då på 70 talet ?

39. #36 Kerstin

2012-06-28 17:36

Hej igen Kerstin,
Ursäkta namnmissen. Det må vara att SRF inte har ett samarbete med nämnda organisationer. Jag tror likväl att ni skulle vinna ökad respekt om ni tog öppet avstånd från dessa grupper. Motsatsen gynnar inte er sida i debatten.

38. Nytt ryskt vargblod för att dölja århundradets bluff!

2012-06-28 16:22

Anders, tack för en mycket bra artikel. Nu märks det att JRF har tagit ställning i vargfrågan. MYCKET BRA!
Den officiella förklaringen och myndigheternas fakta till att vi har varg i Sverige är att de vandrat in själv ifrån Finland/Ryssland.
Men den Svenska vargstammen har inte samma gener som Finska/Ryska vargar, vilket visar något helt annat.
Vargarna i Sverige har däremot samma gener som djurparksvargarna som härstammar ifrån Baltikum. Det är vargfakta.
Vargarna i de Baltiska djurparkerna som har grundlagt den Svenska vargstammen har blandats med hundar för att anpassas till ett djurparksliv med små hundgårdar och då blir naturligtvis vår vargstam också av okänt genetiskt ursprung. Då den Svenska vargstammen härstammar ifrån djurparksbastarder mellan hund och varg.
För mig är miljörörelsen ett mäktigt nätverk som består av olika miljöorganisationer internationellt i hela världen och lokalt. Där Naturskyddsföreningen och Rovdjurföreningen och dess olika projekt i Sverige ingår, även ”Projekt varg”.
Miljörörelsen är välorganiserad och kan till och med ligga bakom EU lagstiftningens utformning som tvingar Sverige till att bli en enda stor uppfödning av stora rovdjur.
Naturskyddsföreningens ”Projekt varg” lever fortfarande.
Naturmupparna som tidigare grundlagt den Nordiska ”vargstammen” genom kriminella handlingar och inplantering av hund/varg bastarder som härstammar i från djurparker, arbetar här och nu med desinformation i alla dess former, för att dölja sina egna misstag med inplantering av varg/hund hybrider och för att försöka förhindra att århundradets vargbluff avslöjas.
Inplantering av nytt Ryskt vargblod i Sverige skall ses i det perspektivet.

37. Tillsammans skall vi segra mot orättvisan

2012-06-28 13:08

Om jag kan sitta i djunglerna och få fram information och prata med professorer, så är jag fullständigt övertygad att flera kan göra likadant.
Min uppmaning till er är att leta allt ni bara kan, ser ni nåt intressant är jag övertygad att jakt o jägare är intresserad.
"Dags för ett gemensamt grillparty nu"
Vargotyget skall bort och det snarast.

36. Magnus Malmsten, du verkar vara ny här på J&J…….

2012-06-28 13:06

……för annars hade du knappast missat vad jag tycker om de organisationer du har räknat upp här.

Läs det här inlägget och kommentarerna t ex. Kommentarerna 2 och 5. Kommentarerna 19 och 31 kommer från två personer jag debatterat med under många år.
http://www.jaktojagare.se/se/comments.php?id=503533&context=#c1

SRF har inget som helst samarbete med de tre grupper du nämner, och jag ser ingen anledning till att föreningen som sådan ska gå ut och fördöma grupper hit och dit vartefter de dyker upp. Se istället samarbete som indikation på de grupper föreningen ser som seriösa i rovdjursdebatten.

De här gruppernas ageranden ger dem en stämpel som ”vanligt folk” skyggar för – så jag tror de omedvetet medverkar till att marginalisera sig själva. Problemet uppstår när folk blandar ihop eller drar alla värnare över en kam – på liknande sätt som när vi värnare gör detsamma med jägarna.

När det gäller konspirationsteorierna så har de undersökts, stötts och blötts under samma tid du nämner, men ingen har kunnat komma med några hållbara bevis på att vargar medvetet har satts ut i markerna.. Att nu ta upp detta igen, tycker jag sprider lite av ett löjets skimmer över vissa grupper. ”Vanligt folk” rycker helt enkelt på axlarna åt det hela.

Å du, jag heter Kerstin och jag skriver ibland också själv fel namn, så ta inte illa upp för påpekandet :-)

35. En ovidkommande fråga...

2012-06-28 11:05

Vad hände med analyserna av dom "förgiftade" korvarna och vad hände med anlyserna av det "förgiftade" köttet som dom gripna och uthängda superskurkarna som jagade bäver medförde?
Jag frågar här eftersom det inte hörs ett knyst numera.

34. Dödens apostlar.

2012-06-28 11:05

SNF, WWF och deras ledningar är fundamentalister som har en egen ekonomi att värna. Det går före de ändamål de säger sig värna. I fallet WWF är de riktigt allvarliga att de är internationella och vad deras huvudsyfte är i grunden går inte att fastställa, mest troligt handlar det endast om makt och pengar. Men inte gagnar det Sverige. När de stöder svensk vargpolitik, lurar beslutsfattare och befolkning blir de som rubriken säger. Vargen betyder detsamma, misär och ilska, uppgivenhet och kostnader, död och elände,. Svenska Rovdjursföreningen, SRF, är ett opinionsorgan som staten själv (Naturvårdsverket) skapat som stöd för sina egna ekosofiska idéer som i själva verket tokstollar grundat.

Staten skapar eget opinionsstöd med allas våra slantar. De i sin tur driver en fråga där andra människor far illa. Dödens apostlar, till dem hör alla som här gör vad de kan för att försvara vårt värsta stora rovdjur. Ingen objektiv och sund människa kan känna glädje av att tillhöra det sällskapet. Visst var det 1 miljon kronor de fick för 2012 för att smutskasta och gör andra människor illa?

33. Visst

2012-06-28 09:05

Är det så att folk kommer fråga sig varför staten inte la några kronor på att utreda något som uppenbarligen har en stor betydelse för folket? Indicekedjan och materialet om olaglig utsättning av varg skulle med stor sannolikhet hållas som trovärdig i en domstol. Det har under åren skrivits böcker i ämnet, en mycket bra film har producerats som numera är tillgänglig för alla som vill se den. Därför kommer den snart också att visas i svensk tv.
För visst är det märkligt Fredin att en död varg innebär automatiska statliga resurser medans mycket fakta om den samma förnekas? Ex Kolmården förnekade för bara något år sedan att vargen på något sätt skulle vara farlig för människan. Det är självklart att staten inte vill utreda vargens återkomst när staten har haft ett stort finger med i spelet. Och eftersom vargarna på kolmården inte längre får vara i kontakt med människor så säger det en hel del om vad som blir resultatet när samma sak händer med samma sorts vargar i det fria.

32. Bra jobbat!

2012-06-28 09:04

Tack för ett bra jobb J & J

31. Cancer forsknings pengar vs. varg kostnader.

2012-06-28 09:04

Det är hög tid att det "grävs" fram uppgifter för hur mycket den svenska vargforskningen och alla dess relaterade kostnader är per år och även bakåt i tiden.
Självfallet så gäller det att kolla hur mycket den svenska statens kostnader är för exempelvis cancerforskning och andra allvarliga kostnader. Man kan publicera vanvettet mot nyttan! Vem kan motstå det?
En finsk expert sa att vargar med hundgener i sig är mycket mer ortstrogna inom ett geografiskt område, jämfört med "renrasiga" vargar som vandrar mycket mer i olika riktningar.

30. #28 Karin

2012-06-28 09:03

Karin, "som man ropar får man svar" brukar det heta. I nästan 40 år har saker och ting mörkats. Inte konstigt att vanligt folk eventuellt överreagerar.
Men SRF har all möjlighet i världen att öppet ta avstånd från exempelvis: PTP och Wolf Army på vars hemsidor det fullkomligt blommar av hat mot allt och alla som inte vill varg runt knuten. Sedan har vi det tämligen nybildade APU Sweden som även dom misstänkliggör hela grupper av människor även om dom inte är lika grova i näbben som de andra ovan nämnda.
Dessa grupper har, i min mening, hittat en affärsidé som skall exploateras. Så Karin, ta öppet avstånd från dessa organisationer och vinn samtidigt lite respekt. Det borde vara enkelt för er att göra. Portarna brukar ju alltid stå öppna för er Generalsekreterare Ann Dahlérus.

29. #27 Floxen

2012-06-28 09:02

Hej Floxen, det finns lustigt nog ett undantag i lagstiftningen avseende "åtelkamera" i forskningssyfte. Bevaka ut mot sådd åker är tydligen ok det med.

28. Måste säga att det ändå finns en hel del likheter...

2012-06-27 17:15

...mellan dom som hävdar konspirationsteorierna om utplanterade vargar och vissa värnargrupper när de hävdar att inga vargar kan dö av naturliga orsaker. De måste självklart ligga en jägares dolda agenda bakom varenda död varg.
Lika ”nyanserade” och ”trovärdiga”. Undrar om det har med personlighets drag att göra :-D
Classe W! Din definition på blaska är f ö exakt densamma som min. :-)

27. Kameraövervakning

2012-06-27 17:14

Ett fall för Datainspektionen kanske.
Om åtelövervakning är olaglig vad är då detta

26. #14 Kerstin

2012-06-27 15:35

Kerstin, det intressanta är inte huruvida detta är en gammal nyhet eller inte. Det intressanta är att väldigt, väldigt många människor i Sverige ännu inte känner till detta mörkerspel... men snart gör dom det. Det senaste anslaget på 1 000 000 kronor ni (SRF) fick av Naturvårdsverket bör ni lämna tillbaka.
Fler och fler journalister/reportrar/människor börjar få upp ögonen och märker att något inte står rätt till i denna historia! Fler och fler människor börjar även inse vilka enorma kostnader som blir resultatet av denna ekosofernas våta dröm.

Tack alla ni som gräver.
Oavsett om man kan kan tänka sig ha ingen, lite, lagom eller mycket varg skall sanningen fram om hur odemokratiskt detta har gått till.

25. Dokumentet Projekt Varg

2012-06-27 13:25

För den som är intresserad så finns dokumentet även här: http://www.vargfakta.se/wp-content/uploads/2011/08/rapport-fran-projekt-varg_snf-juni1976.pdf

24. Nu installeras kameror - i naturen

2012-06-27 13:23

Storebror ser dig – nu även i naturen.

Nu kommer länsstyrelsen i Östergötland att installera tre kameror i skogen för att bevaka lodjur, björnar och vargar.

http://www.expressen.se/nyheter/nu-installeras-kameror---i-naturen/

23. SMSL!

2012-06-27 13:23

Förstår att Du är inblandad i denna artikel.
Du gör ett kanonjobb, fortsätt så, vi är många som uppskattar din gärning!
Kerstin Fredin, vad är det som är utrett till förbannelse och av vem/vilka??
Vargens etablering är och tycks förbli en gåta!?
Min far och farfar var jägare och skogsägare/arbetare och tog sin utkomst ur skog och mark, och vistades på sin "arb.plats" i princip årets alla dagar.
Helt plötsligt en dag så fanns det spår i snön, och vargen var ett faktum!
I sanning ett mirakel!!

22. Nu har de det svettigt vargkramarna! ; )

2012-06-27 13:23

Nu börjar de svettas..kramarna! Efter att ha varit väldigt tysta så är man på G igen..man ser o hör dem lite överallt. Men nu har de det ännu svårare med sina "argument". De känns väldigt desperata! De har det väldigt svettigt. Och ännu svettigare kommer de att få! Kerstin Fredin kör på i vanlig ordning med sin vanliga retorik,-"Jag har rätt o alla ni andra har fel!Det är bara jag som vet o kan"!
Har man ingen själv-insikt så har man inte. De har det svettigt kramarna...och värre kommer de att få...

21. SAREK

2012-06-27 13:22

Stängsla in Sarek ock släpp vargarna där dom hör hemma

20. Projekt varg

2012-06-27 10:03

Rapport från Projekt varg, utgiven av SNF, finns att beställa från Eskilstuna stadsbibliotek.

19. Fredin!

2012-06-27 09:07

Ha inte mage att kalla fackpress för "blaska". Det som brukar få det epitet är kvällspressen, vänt-i- häcken och annat lågt stående massmedia där - vad jag kan utläsa av dina inlägg - du hämtar din livsuppehållande näring. Håll dig borta, tack.

18. Är detta.......

2012-06-27 09:06

....landsbyggdsbefolkningens/jägarnas motsvarighet till SVT's "Uppdrag granskning"
Jag applåderar och hoppas att det kommer att grävas riktigt djupt så att sanningen om detta fullkomliga vansinne kommer fram!!
Tack och fortsätt så!

17. Vad är oseriöst, Fredin?

2012-06-27 09:05

Tänk igenom det här igen. Det oseriösa i sammanhanget är väl SNF:s hemska plan, att skapa en isolerad vargstam i den tätbefolkade delen av landet.

16. Glöm inte vad Prof.V.Geist skrev till mig Ang. Douglas .P....

2012-06-27 09:05

...Som var med på ruljansen,läs gärna på vad Professor valerius Geist skriver personligen till mig om just "Douglas pimlott" vad dom var kapabla till att göra -

"that the IUCN wolf specialist group supported re-introductions where ever possible"

Här är brevet från prof.Valerius geist till mig än en gång.

Dear Mr. Lundin,

Douglas Pimlott was a highly respected biologist who is, unfortunately, long dead. He was also, unfortunately an early spokesman for the harmlessness of wolves, based largely on the studies of C. D. Clark of wolves in France. Here Pimlott, unfortunately, erred. However, he was supported then by several other biologists in North America and the "harmless wolf myth" became established. I do not doubt that the IUCN wolf specialist group supported re-introductions where ever possible. And, as you are well aware, there were those which, legal or illegal, set out to introduce wolves wherever. One needs to shine more light on that process! There is no doubt that timber companies favor wolves, but I am told they are currently missing the revenues in Sweden they used to collect from moose hunters!

Cheers, Val Geist

15. Wolfgate som börjar läcka?

2012-06-27 00:56

Akta er för "rörmokarna" bara!

14. Ja det är väl bara att inse.....

2012-06-27 00:56

.....att skvallerpressen kan ha olika ansikten.
De mer seriösa skriverierna verkar helt ha försvunnit från den här blaskan numera.
Gammal skåpmat blir plötsligt intressant igen, när någon påstår att han/hon kommer med något nytt.
Jag tycker det fortfarande verkar gammalt och utrett till förbannelse, men vissa verkar uppenbarligen fortfarande tycka att det är en nyhet.
http://www.jaktojagare.se/nar-jagare-skulle-betala-for-vargutplantering
Vad är det för nytt man kommit fram till denna gång?

Redaktionell kommentar:
Att SNF faktiskt köpte vargar är väl ganska intressant bara för att ta ett exempel.

13. Taxi 020

2012-06-27 00:42

Har just nu ett samarbete med snf. Min sista resa med dom är nu gjord. Alla som är delaktiga i att indirekt samarbeta med denna sida, troligen omedvetet men man måste veta dessa organisationers ståndpunkter, får ta konsekvensen att det

12. Svart på vitt och

2012-06-27 00:41

…korten på bordet gläder de flesta. Tack Jakt&Jägare för detta. Det är hög tid att tvätta rovdjurspolitikens smutsiga byk.

11. Kalasbra!

2012-06-26 21:31

Härligt! Nu börjar vi närma oss intressanta tassemarker. Ser med spänning fram mot fortsättningen. Det här kan bara bli bättre ju djupare det borras!

10. Jag är ej ensam om detta

2012-06-26 21:31

Det är flera som skall ha äran som fått mig att lyfta fram detta.

9. Nu får nu ge er!

2012-06-26 20:55

Ser ni inte resultatet av er idiotiska utsättning och "förvaltning" pågår skyddsjakter runt om i landet just nu, FÖR ATT VARGEN BARA STÄLLER TILL MED SKIT!
Ni förstör dom Svenska skogarna.
Tack för det, vad ska våra barn jaga i framtiden tänkte ni?

8. Det viktiga

2012-06-26 20:54

Nu blir att leta vilka som varit ansvariga samt forfarande är ansvariga. Namnge dem så vi vet vad vi röstar på. Se vilka som suttit vid makten och sett till att denna smörja fått fortgå, Namnge dem så vi vet vad vi röstar på. Företag som varit involverade, Namnge dem och deras ansvariga.

7. Rekrytering

2012-06-26 20:54

SNF har lyckats under åren att fylla på med stollar, den nuvarande med sitt sista citat om "avväpning av jägare" är även han en expert - men som sina företrädare totalt vilse. Det är tungt att behöva ta del av dumheterna.
Tack för grävandet!

6. För över tio år sedan

2012-06-26 20:53

Så var jag "guide" åt en internationell samling av olika Naturvårdsverk och motsvarande som var på ett seminarium/konferens i Östersund och under dessa dagar så fick jag höra en fråga från en Kanadensisk delegat (det var herr och fru därifrån) till den svenske delegaten/arrangören (okänt vem) om inte svenskarna hade ett projekt för vargens utveckling och då svarade den svenske delegaten ungefär så här "jodå, men det kan vi prata om vid senare tillfälle då inte så många lyssnar".
Det var jag som inte behövde höra det som var sant och vad som skulle sägas mellan färre ögon vet jag ej, men kanske utplanteringsfrågor dryftades?

5. Till Anders Ljung Redaktionen

2012-06-26 20:53

Mycket bra information ni fått eller hur.:-)
det är bara bra att det kommer upp, så alla förstår hur dagens situation uppkommit.
Skål.

Redaktionell kommentar:
Tack för hjälpen med research!

4. man kan ju...

2012-06-26 20:51

...undrr vart han bor själv den där Mats Segnestam, har han några vargar kring sitt eget hus om han nu är så sugen på att det ska finnas lösa vargar... Mera demonstrationer kanske?

3. Jägarpengar

2012-06-26 20:50

Tacka staten för att jägarnas pengar går till detta.
Jag såg en film från Norge den får inte visas i Sverige vårt öppna land där ser man utplantering av Varg, med bla vittnen från tullen.
Bil stannar i nysnön med endast spår från bilen, VARGSPÅR.
Det sker i värmland vid norska gränsen
JAG SÄGER DET FRIA SVERIGE VART TOG DET VÄGEN

2. Öppet köp?

2012-06-26 20:50

Vart tog de två valparna vägen som Snf köpte?
Eller hade de öppet köp?

1. jo, tjena...

2012-06-26 20:50

inplantering har gjorts hela tiden, det kan alla i vargbältet skriva under på, enda skillnaden är att nu är politikerna också involverade i vansinnigheterna...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB