• Älgskadefondsföreningen

Vargkommittén bra för vargfrälsta

KrönikaPublicerad: 2015-06-05 11:24

Beskedet att brukarorganisationerna inte sitter med i en ny Vargkommitté, utlöste som väntat en storm av kritik på vargföreningarnas sidor. Ty det spelar ingen roll hur brukare agerar, så länge de inte säger ja till hur många vargar som helst.

Jag är avstängd som debattör på de svenska och norska vargvännernas sidor på sociala medier. Jag har aldrig varit i närheten av de kränkande kommentarer som tillåts där. De slängde helt enkelt ut mig eftersom de inte orkade debattera.
Jag tar tillfället i akt att bemöta några av argumenten här. Låt oss bara bena ut
ett par utgångspunkter:

1) Vargen är inte utrotningshotad, inte ens i Sverige. Uppstår det, mot förmodan, brist på vargar i den skandinaviska och isolerade ryska satellitkolonin, är det inga problem att åka till Ryssland och hämta nya. Eftersom planen är att flytta vargar från norra Sverige till vargodlingen i söder, kan samhället lika gärna hämta dem direkt i våra östra grannländer. För vargen spelar det ingen roll, politiskt kan det bli mer trixigt.

2) Den skandinaviska vargstammen var sannolikt utdöd när det plötsligt dök upp vargar med östligt ursprung på den plats Naturskyddsföreningens Projekt varg pekat ut på kartan. De vargar den svenska stammen bygger på idag har i alla fall inte samma genetiska ursprung som de skandinaviska vargarna, enligt forskarna. Det finns inga släktskapsband mellan den gamla vargstammen och de som poppade upp i Värmland. Vargstammen som skapas kan alltså knappast anses vara ”naturlig”, speciellt då vargar inte får bilda revir på drygt 50 procent av landets yta och nytt genetiskt material ska tillföras med bilar och flygplan.

3) Den södra och folktäta halvan av landet kan aldrig hysa så många vargar att de någonsin kommer att spela någon ekologisk roll. Det krävs nämligen vargar överallt som efterlämnar kadaver till exempelvis rävar, kråkor och insekter. Vargens ekologiska roll är en naturromantisk utopi och lever vidare eftersom det ännu så länge inte är politiskt korrekt att säga nej till den.

Nu till ett återkommande inlägg i debatten: En skribent på sociala medier brukar upprepa att Sverige är en banandemokrati, när det tillåts att vargar skjuts. Nu drar han fram ”bananrepublik-argumentet” igen. Vad vill skribenten? Att de som berörs av hans ohyggligt värdefulla rovdjur ska omdana sina liv helt och tacksamt godkänna att den södra landsändan i Sverige helt förvandlas till en vargodling?
Vill han kanske att företrädare för brukarorganisationerna ska tvingas sitta med vid denna ”maxvarg-terapi” som Vargkommittén kan betecknas som? Är det en bra demokrati?

En annan välkänd debattör på sociala medier tycker att det är ”sandlådenivå” att inte vilja vara med i Vargkommittén. Hon har missförstått. Det är just i den kommittén som brukarna kan vänta sig att få leka sandlåda med människor som inte har en aning om hur det är att kämpa med lönsamheten i gröna näringar.

Ungefär samtidigt som beskedet om problemen för Vargkommittén rapporteras i svenska medier är en lantbrukare i Möklinta i Västmanland i färd med att samla ihop kropparna efter får som natten mot torsdagen dödades i hans hage. I Kronoberg hittade en lantbrukare två 150 kilos-kalvar vargdödade.

De flesta vargvärnare rycker på axlarna och ropar på miljoninvesteringar som främst djurägarna ska betala. De mer militanta kommer att besöka deras gårdar, fotografera deras stängsel och till och med hänga ut dem som varghatare i sociala medier.
Att bland annat den här djurägaren i Västmanland får ersättning av samhället för att ekologiskt viktig mark mulbetas, det väger noll och intet som argument för vargvännerna, människor som anser sig vara naturvänner. Det är nämligen vargen som är viktigast.

Släptåget på värnarsidan leds av en lång rad tankeingenjörer, debattörer som när en vurm om att människan helt ska låta bli naturen, sluta äta kött och helst sluta med näringar som kan komma i konflikt med ”naturen”.
Den som inte tror mig kan lyssna på Sveriges Radio på webben, Vetenskapsradion, som för några veckor frågade om det inte är dags att stora områden helt lämnas utan mänsklig inblandning. På fullt allvar.

Den gemensamma nämnaren för de inlägg från vargvännerna jag läst hittills i debatten om den bojkottade Vargkommittén, är att brukarorganisationernas företrädare är dumma och elaka eftersom de inte vill sätta sig i ett nytt grupparbete om vargen.
Allra mest dumma och elaka är företrädarna för Jägarnas Riksförbund, som säger nej till frilevande varg under de förhållanden vi har i Sverige.

Frågan är vad brukarnas företrädare skulle vinna på deltagande i Vargkommittén. Jakten är i det närmaste död den dagen det inte går att släppa löshund. De som trots allt släpper sina hundar får löpa gatlopp på sociala medier, där de idiotförklaras och till och med förföljs eftersom de inte gick med hundarna i koppel.

Mark- och fastighetsvärdena minskar och de hårt ansträngda lantbruksnäringarna pådyvlas nya och stora kostnader. Med en kraftigt växande vargstam blir det också omfattande problem för rennäringen. Om man talar med fältpersonal på länsstyrelsen i Norrbotten är det mer sannolikt att vargar som dyker upp i renskötselområdet kommer från den södra halvan av landet än från Finland-Ryssland.

Men, det måste framhållas, jag är inte negativ till en Vargkommitté. Den enda lösningen på det svenska vargproblemet är att de så kallade vargvännerna inser att det inte går att vräka på med hur mycket varg som helst i den folktäta och södra halvan av landet.

Vargkommittén kan bli en bra gruppterapi. Där kan företrädare för vargföreningarna bearbeta känslan av alla oförrätter de anser att människan ställer till i sin kamp för överlevnad på landsbygden. I rubrikform kan det utryckas: ”Vargkommittén bra för vargfrälsta”.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

33. Hacka inte på oskyldiga

2015-07-30 13:32

Läser att Moilanen skriver:
Släptåget på värnarsidan leds av en lång rad tankeingenjörer, debattörer som när en vurm om att människan helt ska låta bli naturen, sluta äta kött och helst sluta med näringar som kan komma i konflikt med ”naturen”.
Varför blanda in ingenjörer i vargproblemet. Vi är nog den mest rationellt tänkande gruppen i samhället, och har inga yrkesintressen i vargfrågan.
Moilanens egen yrkesgrupp däremot försöker däremot ofta leda opinionen. Hacka på den istället.

32. Uffe

2015-06-14 17:47

Det finns ytterligare ett parti som kommer att göra gott för oss på landsbygden.
I skrivande stund är det 3 till fyra gånger större än MP och kommer sannolikt att vara största parti bland män efter sommaren.

31. Vad är en rimlig skadenivå Uffe

2015-06-11 08:25

Hur många ska behöva finna sina skyddslingar levande, halvt uppätna? Hur många ska ut i naturen och jaga hästar och andra djur som i panik sprängt sina stängsel? Hur många ska behöva lägga ner sin djurhållning av ekonomiska eller sociala skäl pga vargen? Hur många ska behöva avliva djur som blivit ohanterliga efter vargstörning? Var ska dessa människor bo som ska offras på varggudens altare? Jag tror inte alla kan eller vill flytta till Gotland.
Du vill ju gälla för att vara miljömedveten. Du bor utanför staden. Hur vore det om du utökade självhushållet med några får och några getter. Det skulle kunna hjälpa dig att förstå att husdjur betyder så mycket mer än bilen, båten och snöskotern.
Hur många familjer ska offras för att vi ska ha varg i svensk odlingsbygd?
1, 10, 100 eller kanske tusen.
Rekommenderad läsning The Real Wolf. Den sanna beskrivningen av omständigheterna kring vargens återkomst till USA

30. Stridsberg er nok ganske godt orientert?

2015-06-11 08:24

Vil tro at han kan rope hurra!!!! For 700 varder er nok en grense som er passert for lenge siden.
Bare de tre siste år er det tilkommet minst 600 valper som overlever 1 år.

Legger vi da til ca 160 alpa dyr så er dette alt på plass.

Så er spørsmålet hvor mange finnes det som er 4 5 6 7 8 år gamle av disse dyra?
Kan vi kanskje anta at det utgjør det samme som antallet valper født de siste 3 år?

Super artilkkel Mikael håper du står striden til ende!!!???

Kjenner godt til hvorfor en blir utestengt fra forkjempere. De liker ikke sannhet i store mengder på kort tid. ;-)

29. Svagt växande Moilanen

2015-06-10 12:26

Den växande opinionen mot att ha vilda vargar i vår natur, som Moilanen hänvisar till, kunde åtminstone inte spåras i riksdagsvalet för bara några månader sen. Ett parti, Landsbygdsdemokraterna oberoende, var det enda partiet som jag känner till i riksdagsvalet med Jägarnas Riksförbunds åsikt - inga frilevande vargar i Sveriges natur.
Några röster fick de väl och något som välvilligt möjligen kan tydas som en växande opinion, men fjärran från att komma in i Riksdagen. Ett parti som för övrigt har många bra förslag för landsbygden, men vars hållning i vargfrågan snarare är ett sänke än en boost för partiet.
Min förhoppning är att det främst finns en politisk vilja att hantera vargfrågan konstruktivt. Men också att de olika intressegrupperna kan resonera konstruktivt utifrån ett bevarandeperspektiv. För det är vad det handlar om, att bevara naturligt förekommande arter i vår natur.

28. Missförstånd, Stridsberg

2015-06-10 11:24

Du har missförstått saken, Stridsberg. En växande opinion börjar inse vansinnet i att Sverige ska hålla en koloni av ryska vargar isolerad i den södra och folktäta landsändan.
GYBS-nivån du förfäktar kan aldrig accepteras av de människor som ska leva med vargarna och betala vad de ställer till.
Larmet om vargens hotade existens i Sverige är ett falsklarm. Eftersom hela upplägget bygger på konstlade metoder, att vargar ska köras in med bilar och flygplan, är det ett litet steg att köpa nya vargar i Ryssland, om planen mot förmodan skulle misslyckas.
Det finns ingenting som kan äventyra den svenska vargstammen, så länge vi har politisk majoritet för att hysa en vargodling i den södra landsändan. Det är, som sagt, bara att åka till Ryssland och hämta nya.

27. #25 Uffe

2015-06-10 10:39

I princip föreslår du det samma som redan föreslagits av flera svenska regeringar, utredningar och diverse brukarorganisationer men som hittills konsekvent skjutits i sank av en bevarandesida som anser sig stå över den svenska demokratin.
Den s.k. bevarandesidan är, som jag ser det, totalt emot att rovdjur ska förvaltas och som vapen använder de diverse direktiv och konventioner som både är bestämda långt över huvudet på de som ska leva med rovdjuren och skrivna med ett syfte som inte var i närheten av det som de används (missbrukas) till.
Jag tycker det är bra att du tar avstånd från det SNF, SRF, SOF, WWF, m.fl. säger, men jag förstår inte varför du skriver att mina frågor är irrelevanta.
Betyder det att du påstår att ditt förslag om att hålla vargstammen konstant på 450 vargar kan fungera utan att det dödas några vargar?

26. Tack för din gratulation Moilanen!

2015-06-10 10:37

Men gratulationen kommer alldeles för tidigt tycker jag. När vi har en av den samlade vetenskapen fastlagd GYBS-nivå som respekteras av alla, inklusive noll-varg-förfäktarna. När politiska beslut grundar sig på dessa vetenskapliga resultat och vi har en långsiktigt livskraftig vargstam. När tamdjursnäringens problem i sammanhanget tacklas på ett förnuftigt sätt, då är din gratulation på sin plats Moilanen.
Ditt "prat" om "vargodling" för du i stafett från andra nollvargförespråkare och det låter i mina öron, om du ursäktar, fjolligt... Kan vi verkligen inte hålla diskussionen på ett seriösare plan?
Jag förde fram mina tankar på en kompromiss om en vargstam på en nivå som är rimlig för alla som vill ha en livskraftig vargstam. En nivå under fem år som sedan ska utvärderas. Jag respekterar att det finns folk som vill utrota en art för att gynna sitt egenintresse och öppet säger det. Men hur stort inflytande ska sådana yttringar ha i beslutsprocessen? Samtliga riksdagspartier vill ha livskraftig vargstam. Då är det bara att först enas om en vetenskapligt baserad nödvändig lägsta nivå för att uppnå det. Därefter enas om förvaltningsplaner som inte äventyrar den vargstam som våra folkvalda vill ha. Representativ demokrati kallas det. Konstigare än så är det väl inte och vill man så går det. Om "några" inte vill, så går det nog ändå.

25. Mats S Johansson

2015-06-10 08:58

Jag har tidigare fört fram mina tankar om tillfällig nivå och det har tagits emot blandat av tilltalade, helt enkelt. Dina frågor om förvaltning i enlighet med detta känns rätt så irrelevant i dagsläget.
Ta ställning till förslaget - i princip, istället Johansson.

24. En avgörande fråga, Uffe Stridsberg.

2015-06-08 22:28

Dina raka besked känns lite "slajmiga", om du ursäktar. Det är egentligen bara en fråga jag vill koka ned allihop till:
1) Tycker du att människans näringar ska gå före den konstgjorda vargstammen i den södra landsändan i Sverige?
Allt annat du önskar dig är utopiska drömmar som aldrig kan bli verklighet, i alla fall inte om regering och riksdag anser att det är människan som ska gå före en konstgjord vargodling i den södra halvan av Sverige.
Jag beklagar, Uffe Stridsberg, du får försöka glädjas över att Sverige till och med inrättar en djurparksliknande vargstam, utan staket, i den folktäta halvan av landet. Nya avelsvargar ska köras in med bilar och flygplan.
Du och andra vargvänner förlorar inte ett dugg på denna cirkus, utan kalaset betalas av människor som är verksamma inom gröna näringar och ska leva med vargen inpå knutarna.
Grattis, Uffe, du ser ut att vinna.

23. Joråsåatte

2015-06-08 17:32

Så skönt att du finns Mikael! En sanningsägare i en absurd situation.
Dom tror att med envishet kommer acceptansen för varg att sätta sig.
Jag säger ”aldrig”.

22. Du får jobba hårdare och bli tydligare Uffe...

2015-06-08 17:30

...om du ska ha en chans att få det som du vill.
Kommunikation är svårt. Jag har läst många debattinlägg underskrivna av dig Uffe genom åren men jag har, som flera andra här, totalt missat att du egentligen argumenterar för en 5-årsperiod där man håller vargstammen konstant på 450 individer.
Jag ser att det ligger en länk till den här artikeln på SRFs FB-sida.
Uffe, nu har du chansen att argumentera för din linje, inte bara bland bland JoJs läsare, men också i en av de föreningar som är mer än villiga att ingå i den nya vargkommiten.
Hur många vargar hade vi före årets föryngring Uffe?
Hur många vargar ska man skjuta (ha skjutit) fram till maj 2016 för att stammen ska hållas på 450st?
Hur ska den avskjutningen gå till?
Vad säger EU om tillfälliga taknivåer?

21. noll empati är en sann kommunist S

2015-06-08 11:43

Du är allt bra sugen på att helt slopa äganderätten för vi vet ju att det drabbar inte dig.

20. #18

2015-06-08 11:42

vi som hänger med i debatten om varg och gjort så i många år vet mycket väl att
Moilanen är rätt ute när det gäller ditt tyckande om varg...

19. Tja

2015-06-08 10:20

Du verkar ju inte vara riktigt klok! En varghatare ut i fingerspetsarna. Bra med en vargkommitte utan massa trångsynta varghatare då kanske den gör någon nytta!

18. Du gör mig besviken Moilanen!

2015-06-08 10:19

Moilanen skriver att jag hör till en falang som tycker att " vargarna har företräde före människan". Journalisten Moilanen borde kunna bättre än att rapa upp sådana floskler, även om han murvlar i en medlemstidning knutet till en organisation med noll-varg-tollerans. Men en viss grad av journalistisk saklighet kan man ändå kräva.
Läs rovdjursutredaren Lars-Erik Liljelunds regeringsuppdrag och läs hans slutsatser i Rovdjursutredningen Moilanen. Läs vilken nivå han såg som GYBS, 450 vargar i landet. Läs också vad den internationella expertpanel ansåg som nödvändig nivå i Fenoskandia.
Mycket talar för att Sveriges andel av den nationsöverskridande vargstammen skulle handla om ca 700 vargar. Men, mycket beroende på de andra fenoskandiska ansvarstagande för vargstammen.
Jag har i debattinläg och diskussioner ansett att 450 vargar i landet är en rimlig nivå att hålla i fem år och att under den tiden förebygga problem för tamdjurshållare i en större del av landet än nuvarande "vargbälte". 450 vargar är en nivå rimlig att nå en bred överenskommelse kring och efter fem år utvärdera hur det fungerade. Det är föga produktivt att grotta ner sig i nollvargnivåer eller helt fri utveckling av vargstammen när den nått en nivå över GYBS. I varje fall om man tror på en intresseöverskridande framtid i vårt gemensamma gröna vardagsrum.

17. Tack

2015-06-06 20:00

Tack Mikael!
För du säger sanningen och vågar stå upp för det uppenbara.

16. Miljöpartiet knäcker Sverige

2015-06-06 20:00

Rovdjursfrågan är ett av flera exempel på hur det går när politiker (mp), som inte behöver ta personligt ansvar, får makt.

15. Roffy! + 9 och 10!

2015-06-06 19:58

Jag förstår Dig, Jag jagade själv i Norra Värmland (Brunnberg) i över 10 år och dom 3 sista åren släppte jag inte då det vimlar av Varg där precis som hos Er så jag är i högsta grad både drabbad och medveten om problemet! Vi sköt en Varg förra säsongen som attackerade en Jämte, den hade tur som hade Husse nära och att Han var handlingskraftig och snabb i beslutet! Nu har det gått så långt så jag till och med har slutat att jaga i Brunnberg då jag inte vågar släppa och då får det va! Stridsberg och Torbjörn snackar som vanligt bara skit.

14. 700 vargar som "golv", tycker Stridsberg

2015-06-06 17:15

Uffe Stridsberg kan inte ha missat hur värnarsidan startar en mobb på Internet för varenda varg som skjuts. Man ska akta sig för att tro Stridsberg skulle höra till någon annan falang än den som tycker att vargarna har företräde före människan.
Han efterlyser att alla ingående intressen ska anse att 700 vargar är en rimlig lägstanivå, observera golv för vargstammen, och att det sedan ska vara "utgångspunkt för vidare diskussioner". I de pratterapier han önskar sig finns ingen annan målsättning än att brukarna ska gå med på ännu fler vargar och kompromissa bort ännu mer jakt och lönsamhet i gröna näringar.
Stridsberg borde istället fråga sig varför Sverige ska ha en satellitodling med ryska vargar i den folktäta halvan av landet. Det blir som en djurpark med lösdrift och utan staket.
Plakatdebattör Torbjörn Eriksson hoppas liksom jag på en Vargkommitté i alla fall. Det blir ett bra forum för värnarna att vädra sina tankar.

13. U.S #9 & T.E #10

2015-06-06 17:14

Så talar sanna fiender till en levande landsbyggd med öppna landskap och till jakt med löshundar! Det är ju självklart att dom hoppar av då dom ändå bara blir överkörda av värnarpöbeln som varken vet/förstår eller ens bryr sig om vilka problem vargarna ställer till med! Man kan inte äta kakan å ha den kvar samtidigt! Dvs ha fungerande djurhållning utanför ladugårdsväggar med en hoper vargar som stryker runt i tid å otid!
M.M har helt rätt i sin artikel! Att det inte går att föra en diskussion med värnarpöbeln bevisas ju även av just det faktum att han är blockad på värnarforumena att ens debattera rent sakligt och i god ton. Just biten med saklig och god ton har ju värnarsidan välkänt stora problem med! Bara att titta på exempelvis Svenska rovdjursföreningens fb sida där både lögner och dödsönskningar tillåts från värnarhåll. Inte för att jag förväntar mig nå svar men Du Torbjörn ha som vanligt en hel hoper obesvarade frågor under andra artiklar här på J&J!

12. Torbjörn Eriksson

2015-06-06 17:13

när du nu verkar ha fått igång datorn igen skulle du ju kunna passa på och svara på dom frågor du har fått på din kommentar här:

http://www.jaktojagare.se/kategorier/aktuellt/ku-kritik-mot-romsons-vargutspel/

11. Stridsberg, det är du som förvanskar sanningen.

2015-06-06 17:13

Utredningen som den borgerliga regeringen fick av Skandulv sa att MVP var 100 vargar. Den regeringen fattade beslut om att Gybs är 170-270 vargar, då är hänsyn taget till eventuella naturkatastrofer eller annat som kan påverka arten i Sverige. De rapporter som du nämner är inte framtagna av oberoende forskare utan beställda av värnarföreningar som srf mfl. Beställda och utförda av en i förväg fastställd agenda, inte direkt vetenskapligt. Din och värnarföreningars inställning till sanningen gör att det inte är meningsfullt att föra en dialog med er, ni säger en sak och sedan gör ni något annat.

10. Sandlåda

2015-06-06 15:02

Får inte vi bestämma då är inte vi med. Jag hoppas dom fortsätter med dom dom är kvar. Sen får dom skylla sig självs dom som hoppat av . Det är många fler föreningar som är för varg dom vill vara med. Ta med dom.

9. Moilanen förvanskar sanningen

2015-06-06 15:00

"Den enda lösningen på det svenska vargproblemet är att de så kallade vargvännerna inser att det inte går att vräka på med hur mycket varg som helst i den folktäta och södra halvan av landet", skriver MM.
Jag förstår faktiskt inte varför han skriver så för det handlar ju inte om det. Vem eller vilka har uttalat det som MM påstår?
Den av borgeliga regeringen tillsatta Rovdjursutredningen hade i specifikt uppdrag att fastställa Gybs-nivån för varg i landet. Utredarens slutsats blev 450 vargar och den internationella expertpanelen, som var knuten till utredningen, ansåg att ca 700 vargar skulle vara den svenska delen av den Fenoskandiska vargstammen.
Det är inte "hur mycket varg som helst" utan en mycket begränsad vargstam. Alla ingående intressen borde ta fasta på detta och se den som en mycket rimlig lägsta nivå och ha det som en utgångspunkt för vidare diskussioner.

8. Nej till frilevande varg.

2015-06-06 15:00

När ska detta otroligt sunkiga ställningstagande förpassas till "papperskorgen".

7. När..

2015-06-06 09:15

företrädare gett upp efter massor av arbete och erfarenhets genomföring kasserats.
Socialdemokraterna som har varit folkets parti tar ett/flera steg bakåt pga miljöpartiet .
Löfven som partiledare och fackledande person, struntar i och saknar kollektivavtal i hemma bygge mm.

Tålamodet är slut till mycket.

6. HANS !

2015-06-06 00:09

Nu är det så att en annan har så in i h-vete med otyg i dalarna så man vet ej om man törs släppa hund å lite längre ner i landet. Då blir det en förskräckelse om det kommer ett par vargar. Så hade vi för 8 år sen, nu är det rent för jä-ligt. så man hoppas på lite förståelse eftersom vår jakt är helt förstörd å det kan dom nog inte förstå neröver.

5. Saklig och korrekt !

2015-06-06 00:07

Bra Mikael M. I vanlig ordning korrekt och nyanserad redovisning.
Vi ute i "verkligheten" som nästan dagligen har de här vargarna omkring oss, som numera förbjuder barn och barnbarn att rida ut på skogsstigarna, vi högaktar dig !

4. Bra jobbat

2015-06-05 19:12

Gott att du finns Mikael och att du orkar jobba på trots all skit du får och fått av värnarsidan. Men som sagt de har inga trovärdiga argument och därför har de inget av värde att komma med. Enklast då att stänga dej ute så de slipper göra bort sig mer än de redan gör. Synd att du/ni journalister på Jakt o Jägare verkar så ensamma i ditt/ert sätt att jobbar. Men jag vet att du/ni har ett stort stöd bland oss ute på landsbygden oavsett om vi är jägare, djurhållare, fritidsfolk, barnfamiljer, hundägare eller ' bara vanligt bonnfolk'. Fortsätt på den inslagna vägen Mikael, vi behöver dej.

3. Roffy!

2015-06-05 17:14

Vargbältet räknas till Södra Sverige, ligger ju en bra bit nedanför "mitt i Sverige"

2. Hmmm

2015-06-05 14:31

Det pratas mycket om att det inte går i södra Sverige. hur f-n tror du det går i vargbältet då? Vi har väl det största problemet å till det är det väl inte många som bryr sig söderut. Inte förrän tills dom får ett par vargar på deras område, då skrias det rakt ut.

1. Pricken över i´t

2015-06-05 12:10

Bra skrivet, Mikael.
En suverän beskrivning som slår huvudet på spiken.

HaSo

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB