• Pinewood

Visst drabbas legala vapenägare

KrönikaPublicerad: 2013-11-10 10:54

I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 25 oktober skriver EU-kommissionären Cecilia Malmström om det arbete som pågår inom EU med att intensifiera arbetet med att stoppa handel och smuggling av illegala vapen. Hon hävdar att det inte ska försvåra legalt innehav och hanteringen av skjutvapen för jägare och skyttar. Oavsett vad Cecilia Malmström tycker, tror, eller anser i det sammanhanget är det just precis vad som händer.

Det konstaterar Jakt & Jägares Christer Holmgren i en krönika.

Tyvärr inte bara nu, med ytterligare en färsk långtgående svensk vapenutredning på halsen som kan komma att skapa ytterligare krångel för de legala vapenägarna.

Tittar man i backspegeln på resultatet av alla översyner och skärpningar av vapenlagstiftningen som skett under de senast 15-20 åren är det bara legalt innehav och användning av skjutvapen som påverkats.

Ingen av alla de skärpningar och inskränkningar som skett för legala vapenägare har på minsta påverkat vare sig det illegala inflödet av skjutvapen, eller minskat det skjutvapenrelaterade våldet i samhället. Det är i praktiken faktiskt precis tvärt om och det ökar hela tiden.

Nu är det faktiskt inte bara Cecilia Malmström som blir upprörd över att skottlossning och knivskärningar på öppen gata blivit vardagsmat. Det gäller i lika hög grad också jägare och skyttar.


Fila bort serienummer
Men man tar sig för pannan när en EU- kommissionär i retoriken mot Svenska Jägareförbundet och Svenska Skyttesportsförbundet för fram argumentet att det borde ligga i vapenägarnas intresse att det ska vara olagligt i hela EU att fila bort serienummer på skjutvapen, och skapa skarpare gemensamma regler inom EU för hur skjutvapen ska skrotas, för att inte hamna på avvägar.

Så vitt jag känner till är det knappast tillåtet någonstans att ta bort vare sig serienummer, eller kontrollstämplar, från ett skjutvapen.

I praktiken spelar det knappast någon som helst roll. Jag har mycket svårt att föreställa mig att den som skaffar sig ett illegalt vapen, och mentalt inte drar sig för att skjutna ner människor på öppen gata, skulle störas av ett straffsanktionerat förbud mot att fila bort tillverkningsnumret.


Inte heller skrotningsregler påverkar
Det i praktiken obegränsade inflödet av illegala inflödet av skjutvapen påverkas knappast heller av hur skrotningsreglerna är utformade.

Det är inte vapnen i sig, oavsett magasinsstorlek, som utgör något hot. Det är bara en klump av metall, trä och plast och vandrar inte ut på gatorna på egen hand. Vapnet ligger där de ligger, ända tills den punkt någon laddar det och oavsett konsekvenser är beredd att använda det som hot och maktmedel, eller för att avsiktligt skada eller döda en annan människa.

Det finns tillräckligt med utredningar som visar att det är mycket få legala vapen som används i brottsliga sammanhang. Samma sak gäller stölder av legala vapen.


Vidöppna gränser är problemet
Vidöppna gränser, utan annat än rudimentär gränsbevakning, gör smuggling av vapen och droger till en nästan helt riskfri och mycket lönsam sysselsättning oavsett straffskalor.

Det är naturligtvis bra om Malmström tillsammans med sina europeiska kollegor och myndigheterna i Balkanländerna försöker minska smugglingen av vapen och droger, för att inte tala om flyktingar, till unionen.

Men den synliga effekten på våra gator, även i ett långt perspektiv, blir ändå minimal om man inte i stället satsar stora resurser på att lösa de bakomliggande problemen, som är anledning till att det pågår väpnade konflikter mellan gäng och kriminella i stort sett överallt i landet.


Respekten för andras liv
Tyvärr får man ett intryck av den knapphändiga rapportering som sker via media att skottlossning och knivskärning inte bara är en företeelse inom kriminella kretsar. Har dagens samhälle missat att bibringa det uppväxande släktet, och våra nya medborgare, informationen om att respekten för andra människor liv, hälsa och egendom är central i ett modernt samhälle?

Redan för 17 år sedan, i betänkandet ”Förbud mot vapen på allmän plats m.m. SOU 1996:50”, var utredarens uppdrag att göra en genomgripande översyn av vapenlagstiftningen. Inriktningen var att förbygga våldsbrott samt med förtur ta sig an frågan om utvärdering av knivförbudslagen samt utforma ett förbud mot att medföra skjutvapen på allmän plats.

Vidare behandlades behovet av en attitydförändring i samhället, särskilt respekten för andra människors liv och hälsa i avsikt att öka tryggheten i samhället.


Gav nya skärpningar för laglydiga
Resultaten av den utredningen blev enbart ytterligare skärpningar för legala vapeninnehavare. Det blev bland annat skärpta förvaringsregler och begränsningar för innehav av vapen för jakt och målskjutning.

Av utredningsdirektivet framgick också att utredaren skulle överväga om metoderna för att efterforska illegala vapen kunde förbättras. Resultatet känner vi till. Det blev mer krångel och skärpningar för legala vapenägare. Våldet i samhället minskade inte, utan snarare fortsatte att öka.

En reflektion i sammanhanget är att stöld av skjutvapen räknas som ett vanligt egendomstillgrepp, trots samhällets inställning till deras farlighet.

Vidare behöver innehav av ett illegalt vapen inte alls innebära några stora påföljder för kriminella personer.


FIck skyddstillsyn för automatkarbin
I lokaltidningen ”Mitt I” från den 5 november i år kan man läsa om en 18-åring, med viss anknytning till ett gäng som misstänks vara inblandade i olika konflikter i Västerort, som förvarade en fullt funktionsduglig automatkarbin av typ Kalasjnikov under sängen.

Han åtalades för bland annat grovt vapenbrott, misshandel och ofredande. Påföljden blev förlängning av den skyddstillsyn som han redan hade. Detta bland annat beroende på sin låga ålder.

Vad ger detta för signaler?

I nästa betänkande, som bara är 15 år gammalt, SOU 1998:44 ”En samlad vapenlagstiftning”, var utredarens uppdrag enligt kommittédirektiv 1995:39 att göra en genomgripande översyn av vapenlagstiftningen med inriktning på att förebygga våldsbrott.


Bred satsning mot våldet
I uppdraget skulle också ingå i en bred satsning mot våldet i samhället. Ett av målen var att skapa ett samhälle där endast legal hantering av skjutvapen förekommer.

När det gällde den illegala hanteringen av skjutvapen i kriminella sammanhang konstaterade utredaren själv att några förändringar i vapenlagstiftningen inte skulle komma att påverka det rådande förhållandet kort eller långsiktigt.

Jo, tack, Cecilia Malmström. Vi legala vapenägare och allmänheten i övrigt har märkt det. Och de förhållanden som rådde på gatorna för 15 år sedan är ändå bara en västanfläkt mot hur det ser ut i dag.


Vill ha färre legala vapen
Den enda slutsats som utredaren kom fram till, i likhet med 1987 års vapenutredning, och nu är vi 26 år tillbaka i tiden, var att bortsett från behövliga systematiseringar och språkliga förändringar i lagtexten och med hänvisning till uppdraget i direktivet, jag citerar: ”En radikal minskning av legalt innehavda vapen är den enda möjligheten att i någon mån minska våldet i samhället”.

Jag tänker, med risk för förhöjt blodtryck, inte citera alla förslag till skärpningar riktade mot vapenhandeln, jägare, skyttar och samlare som den aktuella utredningen rekommenderade regeringen att genomföra för 15 år sedan. Men det har de gjort och är säkert stolta över den saken.

Cecilia Malmström påstår alltså att hennes arbete inte riktar sig mot legala vapenägare och inte har för avsikt att skuldbelägga oss legala vapenägare för den otäcka utveckling som skett och eskalerar både i Sverige, inom unionen och världen i övrigt. Det är precis vad det handlar om.


Politiker utan insikt
Ett rimligt krav på högt uppsatta politiker är att de i någon omfattning läser på i ämnet och tittar lite bakåt innan man kastar sig över en arbetsuppgift man uppenbart inte har någon insikt om.

Att politiker, polis och rättsvårdande myndigheter trots alla utredningar och restriktioner de senaste 20 åren totalt misslyckats med att skapa ett tryggt samhälle framstår med önskvärd tydlighet.

Personalen för gränsbevakning lär reduceras till 432 personer.

Senast den 8 november meddelades på Aktuellt att polisen måste minska sin personal ytterligare i Stockholms förorter för att täppa till budgethålen efter kravallerna i Husby.

Vad har vi att förvänta oss?

Ytterligare meningslösa skärpningar för legala vapeninnehavare, medan gatuvåldet ökar och gängen i förorterna skapar sina egna samhällsregler.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

14. bra läsning

2013-11-26 19:54

En bra krönika som fler bör ta del av. Framför allt bör folk som med mindre kunskaper om jakt o vapen läsa denna artikel.
En hel jägarkår där absolut dom flesta sköter sig och värnar om lagar o regler straffas. Politikerna fångar mygg o släpper igenom dom olagliga elefanterna.

13. Om inte Tullen finns...

2013-11-12 09:13

...vid gränsen så är det väl ingen under att brottslingar tjäna pengar med smuggling! Jag som åker flera gånger om året med jaktvapen till Sverige ha aldrig sett Tulltjänstemän i Malmös Norra Hamn. För att deklarera räcker det med att ringa numret som står på skylten på grinden och sen sticka man iväg. Alla besparingar inte främst hos tullverket leder till sämre koll och stigande brottssiffror men det är samma i Tyskland!

12. Ingenting är nytt under solen

2013-11-12 09:13

"Hur mycket de ärliga får lida för lymlarnas skull visas bäst härav, att alla lagar som hindra de ärliga att röra sig fritt härleda sig från de oärligas handlingar"
Ovanstående uttryckte S A Andrée redan på 1890-talet

11. Cecilia Malmström...

2013-11-11 11:24

...samt ett antal till romantiker vad gäller vapenfrågan har den bestämda åsikten att om EU.s befolkning brandskattas på legala vapen så kommer brottsligheten att upphöra, för att det väller in vapen från omvärlden till länder med brottslighet av vad det vara månde fortsätter, dom tankarna får inte rum hos förslagsställaren.

10. Från Tyskland

2013-11-11 09:31

Så hät mottog Tyska sportskytteförbundet emot förslaget
http://www.dsb.de/aktuelles/meldung/5147-DSB-gegen-geplante-Verschaerfungen-des-Waffenrechts/

9. Mycket bra skrivet

2013-11-11 08:17

- inlägget kommer i SvD i veckan antar jag. Obs ironi... MSM/PK-pressen är väl redan tillsagda, via presstödet, om att spela med i ont spel.

Cecilia Malmström har gått ut brett med att förankra anledningarna till behovet av ny vapenlagstiftning. I veckans nummer av, den numera extremt politiserade NyTeknik (funderar allvarligt på att begära att slippa detta grönröda alster i fortsättningen), hotar hon med risken för 3D-utskrivna vapen... Det gäller verkligen att komma med relevanta hot för att minska risken för rekyl (LOL), dvs att gemene man genomskådar falsariet. EU är verkligen en hydra av klass - får man stopp på en vanvettighet kommer två nya!

8. Rent krasst

2013-11-11 08:17

I teorin skulle resultatet av kravallerna i Husby kunna få den konsekvensen, att eftersom det inte blir några rättsliga påföljder kan man urholka den svenska statskassan till den grad att Sverige inte längre har råd att hållas med poliser.. och därmed uppnå en ännu säkrare plats för skymningsfolk att uppehålla sig i.. illegalisera innehavet av oregisterade vapen och destruera dem samt utöka amnestin för inlämnandet av vapen för att kunna destruera fler oönskade vapen som florerar i vårt samhälle.

7. Visst, välskrivet, tänkvärt och genomtänkt.

2013-11-10 19:03

Det finns samtidigt ingen enkel lösning på att motverka de krafter som nu försöker försvåra för legala vapenägare.
Vad man i detta inte får glömma är att det är genom politiska beslut och avsaknaden av dem, som det samhällsmässigt skapats förutsättningarna för den brotts- och våldsutveckling som olyckligtvis utvecklats de senaste årtiondena.
Att då tro att samma politiska krafter ska lösa problemet med denna utveckling på ett effektivt och fungerande sätt är bara naivt.
Att man från politiskt håll därför siktat in sig på legala vapenägare är knappast något förvånande utveckling.
Mängden illegala vapen är inte helt känd. Inte heller var dessa illegala vapen exakt förvaras och exakt vilka som innehar dem.
Att då ge sig på den genomgående laglydiga gruppen legala vapenägare. En grupp där vapnen finns tydligt registrerade. Där förvaringssätt och förvaringsplats är väl känd. Lägg därtill kombinationen av okunskap samt att man utåt vill visa politisk handlingskraft. Något som gör dagens försök till inskränkningar för legala vapenägare om än är ack så väntad, så är den likväl ändå olycklig och fortsatt skrämmande.
Att strama åt reglerna för legala vapen med hänvisning till att kriminella element kan fila bort serienummer på stulna tidigare legala vapen. Det är ungefär lika logiskt som att ta bort körfält på motorvägar för att försvåra för biltjuvar körandes stulna bilar med borttagna chassinummer.
En annan aspekt som gör det skrämmande är att fel åtgärder för att minska det vapenrelaterade våldet, är liktydigt med att våldet med illegala vapen med en definitiv säkerhet kommer att fortsätta öka.
En gissning här är att detta även handlar om ekonomiska prioriteringar från politiskt håll. En inlåst intern kostar i Sverige genomsnittligen strax under 3000 kr per dygn. Personalkostnaden för en tullverksanställd är genomsnittligen 573 000 kr per år.
Kostnaden för en indragen vapenlicens är i jämförelse med detta försumbar. Därför är en indragen vapenlicens ett enkelt och billigt politiskt sätt att minska antalet vapen, trots att metoden är verkningslös för en minskning av det vapenrelaterade våldet.
Vad som istället därför krävs är därför en unison uppslutning av jägare, sportskyttar och deras intresseorganisationer. En uppslutning som gemensamt lyfter frågan och kräver tydliga politiska besked i vapenägarfrågan inför valet. Som tydliggör att de legala vapenägarna som grupp inte utgör ett problem med vapenrelaterad brottslighet, men däremot utgör en betydande del av väljarbasen.
Där möjligheterna för skötsamma och ansvarsfulla personer att lagligt äga vapen därför görs till en politisk fråga.
Jag skulle personligen här gärna se ett ivrigt uppvaktande av samtliga riksdagsledamöter avkrävande ett besked om hållningen. Kanske även en köpt halv- eller helsida i alla de större dagstidningarna inför valet, med ett upprop undertecknat av samtliga skytteorganisationer. Jag skulle själv ekonomiskt kunna tänka mig bidra till ett sådant upprop.
Problemet är här, att den renodlade jägaren inte nödvändigtvis tycker att inskränkningar av vapenägandet inom sportskyttet innebär ett problem som påverkar den egna gruppen. Där på samma sätt exempelvis den renodlade nationelle pistolskytten, inte tycker inskränkningar för exempelvis IPSC innebär ett problem för det nationella skyttet.
Verkligheten är däremot givetvis att en negativ utveckling som börjar i en del av det legala vapenägandet, så småningom kommer påverka alla delar om det tillåts få fotfäste. Att ju mindre den legala gruppen vapenägare görs, ju mindre maktfaktor blir den i framtiden.

6. Mycket bra skrivet

2013-11-10 19:01

Cecilia Malmström har gått ut brett med att förankra anledningarna till behovet av ny vapenlagstiftning.
I veckans nummer av, den numera extremt politiserade NyTeknik (funderar allvarligt på att begära att slippa detta grönröda alster i fortsättningen), hotar hon med risken för 3D-utskrivna vapen... Det gäller verkligen att komma med relevanta hot för att minska risken för rekyl (LOL), dvs att gemene man genomskådar falsariet.
EU är verkligen en hydra av klass - får man stopp på en vanvettighet kommer två nya!

5. Måtte förbunden samarbeta!

2013-11-10 17:58

Jättebra skrivet!
Men det räcker inte att sitta i våra egna led och organisationer och tycka. Vår organisation måste samarbeta med Jägareförbundet och alla sportskytteorganisationer. Det duger inte att organisationerna, som brukligt, sitter och skyller på varandra. Vi har massor av jägare som också är sportskyttar och tvärtom. En organiserad kampanj är nödvändig där öppna brev till politiska världen kan vara en väg. Kombinera med annonskampanj i dagspressen där man slår hål på lögnerna. Vi har hittills undvikt öppen lobbyverksamhet, men alla kanaler måste användas om vi skall få respons. Finns all anledning att till exempel ligga på tidningarna för att rapportera om skyttesporterna!

4. EU-politikerna driver på extremism

2013-11-10 16:23

Det bär mig emot, men eftersom EU-politikerna själva har erkänt att dom fruktar att det ökade stödet för de främlingsfientliga partierna i Europa kommer att förlama beslutsprocessen i EU, så får SD min röst i EU-valet.
Cecilia Malmström behöver påminnas om det basala i att "som man bäddar får man ligga".

3. Bra skrivet

2013-11-10 16:21

Mycket bra skrivet.

2. Mycket bra skrivit

2013-11-10 16:20

Jag kommer INTE att lägga min röst vid nästa val på något parti som stödjer nuvarande vapenlagsutredning. Moderaterna som jag tidigare röstat på kan knappast nånsin få min röst igen då de med den här vapenlagsutredningen lät 4 av 5 utredningsdirektiv vara riktade rakt mot legala vapenägare.

1. Bra

2013-11-10 13:54

skrivet Christer, ja det är ju lätt att veta vilka man inte ska rösta på vid nästa val. Mjölkkossan Sverige ska bort från EU.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB