• Älgskadefondsföreningen

”Aldrig mer än 210 vargar i Sverige”

LedarePublicerad: 2010-11-19 10:13

Högtidsstunder för jägare pågår med merparten av alla jaktbara vilt lovliga för jakt. När det gäller de av oss som gärna jagar klövvilt är det verkligen sant. För vårt mest ekonomiskt värdefulla vilt, älgen, sker snart även ett politiskt högtidligt beslut i vårt högsta beslutande organ, riks­dagen.

Då kommer riksdagen att fatta beslut om en ny älgförvaltning, där vi ska kunna förvalta vår älgstam mer lokalt. I grunden är det en bra och klok inställning.

Men för att lyckas behöver vi få mer fakta beskrivet och då särskilt tillgången på foder.
Här efterlyser jag att staten ger Skogsstyrelsen ett tydligt uppdrag att synliggöra för alla jägare volymen vinterfoder, i form av tallungskog, som finns tillgänglig för en sund älgstam.

Hur många rovdjur i älgmarkerna?
Andra fakta, som blir uppenbara för allt fler jägare, är att veta hur många rovdjur som vi delar älg­stammen med. En björn äter upp ungefär 40 procent av de älgkalvar som föds och finns i björnens födoområde under våren. Ett varg­revir behöver cirka 120 älgar per år. Det påverkar uppenbart hur många älgar som finns kvar till älgjakt.
Just nu kommer ett utspel om att halvera vargjakten när riksdagens beslut om ett tillfälligt maxtak på 210 vargar tolkas på ett annat sätt.

Max 210 vargar även i framtiden
Min uppfattning är att det aldrig ska finnas mer än 210 vargar. Det innebär att efter årets valpfödsel (då antalet djur är högst) ska det maximalt vara 210 vargar i Sverige.
Det innebär för mig att vinterns vargjakt ska omfatta fler vargar att jaga än förra vintern och att Jägarnas Riksförbunds önskade kvot från förra året, på 103 djur, minst bör få skjutas.
En särskild högtid för mig har varit att få delta i stövarjakt på hare med våra tre största stövarraser samtidigt igång. Det är verkligen speciellt att få höra dreven skalla i härligt höstväder.

Vemodigt för harjägare i vargbältet
Med vemod kan jag samtidigt konstatera att för dem som bor i vargområden är det troligen något som i dagsläget är en direkt olämplig jakt utifrån djurskyddssynpunkt. 
Men för dem som fortfarande har möjligheten är det en högtidsstund att njuta av!
Med tillönskan om fortsatt god jakt!

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

103. Leif A

2010-11-29 09:11

Spelar nog ingen roll vad du säger
"Bättre vetande" vill inte veta eller förstå...

102. Till 101

2010-11-29 08:05

Tror du inte vi har gjort det i 30år här uppe?
Nej det enda är väl att Vargen måste sprida sig för att en del ska förstå.Beklagligt

101. Leif A

2010-11-28 18:56

Inte hörda ,men folk som är rädda måste väl till att protestera. annars vore det väl konstigt om vargarna börjar inkräkta på livskvaliteten.

100. John E Mårdner Lycksele

2010-11-28 14:31

Det är ett utmärkt förslag och jag hoppas att motioner om medlemsomröstning i varg/rovdjursfrågan lämnas in, helst i SAMTLIGA distrikt, men ju fler ju bättre. JRF måste ta klar ställning - förbundet skall företräda sina enskilda medlemmars intressen, inget annat. Nuvarande policy tycker många "politiskt" orienterade är bra, tyvärr tycker mängder av jagande medlemmar att policyn är månglarens sätt att prioritera pengar framför liv. Många, många känner sig besvikna och lurade.

99. Ingen kontroll.

2010-11-28 14:30

Får dagligen rapporter om vargar som uppehåller sig nära bebyggelse och är helt enkelt orädda för människor.Jägare och folk i Värmland känner att dom inte har kontroll över den situation dom befinner sig i ljust idag,och värre är att dom inte blir hörda..

98. Anders Hermansson.

2010-11-27 11:55

Skriv en motion till JRF distriktet där du bor(förutsatt att du är medlem i JRF)framställ en begäran i den din aktuella fråga du vill ha omröstning och svar på Distriktstämman måste antingen avslå eller tillstyrka, tillstyrks motionen då måste den upp på förbundsstämman om du i din motion anger så. Motioner måste ALLTID besvaras, -avslås, tillstyrkas eller bordläggas.

97. Kenneth Erikson

2010-11-26 21:41

Vet inte själv varför det publicerats flera gångar. Har bara skrivit en gång. Kanske nåt för red att kolla upp.

Redaktionell kommentar: Nu ska det vara fixat. Ibland kan det här fenomentet inträffa, om skribenterna skickar in flera kommentarer och olika redaktörer byter av varandra.

Mikael Moilanen, reporter

96. björn

2010-11-26 18:30

Nuja, när du slutat prata om bara viltolyckor...
Och visst påverkar vargen älgstammens numerär,lokalt hotar den till och med älgens hela existens.
Om sedan detta leder till att folk använder huvudet mer än att ha kepsen på under bilkörning går väl dock att diskutera...
Sedan är det väl tur att inte alla viltarter är inblandade i trafikolyckor i lika hög grad som vargen...den är förmodligen värst även där med att ställa till det om man ser till antal olyckor den är inblandad i kontra de max 210 vargar som existerar i Sverige enligt expertisen...

95. Fredde.

2010-11-26 18:29

Du får ursäkta, men varför samma inlägg 4 ggr med rubrik till mig? Du har i.o.f.s. en viktig fråga: Hur aktiverar man dessa grupper?" Men den frågan är inte jag dig skyldig, däremot har Hälge och Mårdner berört den.
Trevlig helg.

94. Fel av mig Mårdner

2010-11-26 17:02

Jag kollade bara Freddes inlägg 86 därav rubriken. Jag försökte jobba inom LRF för att där få till en ändring. Vi utnämning av en ny person till styrelsen blev det ytterligare en från närheten till stan. Jag diskuterade då detta med ordförande om att valberdningen borde ta in någon från området som var drabbade av varg och andra rovdjur. Och att han ordförande borde se till att uppmärksamma valberedningen på detta. Fick då det svar som jag skrev nedan. Och ja jag ser vad som är på väg att hända mycket tidigare än vad du har gjort.
Att många av oss tror att rovdjuren kommer att spridas söderut till de större gårdarna har inte förstått vad indelningen i de tre områdena innebär. Då det södra området kommer att ha en ganska lite stam av varg och björn. Där kommer man ganska enkelt att tillåtas skjuta bort rovdjur som ställer till med skada. Detta är också det starkaste fäste för LRF. Att LRF kommer att tappa en del medlemmar det råder ingen tvekan om. Men den penningstarkaste delen kommer inte att påverkas nämnvärt.

93. Redovisa medlemmarnas vilja i vargfrågan

2010-11-26 16:59

Vad är det som hindrar JRF att hålla en medlemsomröstning annat än att resultatet blir det förväntade som är oönskat av ledningen?
Jag tycker att Solveig Larsson måste redovisa skälen till att JRF (precis som SJF) inte vill ha det svart på vitt att varje jagande medlem vill ha vargfria jaktmarker. Det skulle nämligen tvinga förbundet att kräva vargfria jaktmarker i hela landet.

92. Fler vargar är inget problem utan en lösning

2010-11-26 14:54

Så här skriver artikelförfattaren:
"Hur många rovdjur i älgmarkerna?
Andra fakta, som blir uppenbara för allt fler jägare, är att veta hur många rovdjur som vi delar älg­stammen med. .....Ett varg­revir behöver cirka 120 älgar per år. Det påverkar uppenbart hur många älgar som finns kvar till älgjakt.
Just nu kommer ett utspel om att halvera vargjakten när riksdagens beslut om ett tillfälligt maxtak på 210 vargar
"Skogsbruket har problem med för stora älgstammar.
"Enligt Skogsstyrelsen har älg- och rådjursstammarna nått så stora kvantiteter att viltet genom sin betning i hög grad påverkar sammansättningen av trädslag.
"Om nu vargen tar några älgar hjälper de till även att minska problemen med viltolyckor med dödlig utgång.
Så tyskterriern mitt inlägg är helt enligt artikelskaparens inriktning.


91. Björn,återigen

2010-11-26 10:47

Du är i helt fel tråd med din diskussion...
kolla:
http://www.jaktojagare.se/debatt/vaxande-viltstammar-orsakar-inte-fler-olyckor

90. Hälge

2010-11-26 10:47

Gå ned till 20 sista stycket, där jag skriver "antar att JRF ligger......

Vart har jag skrivit att JRF ska föra LRF talan?
Vilka förtroendevalda i LRF har du varit i kontakt med som säger, "att man måste ha folk man kan samarbeta med"?
M a o så påstår Du att repr. för LRF anser sig INTE kunna samarbeta med JRF.
Intressant!! Man kan nog undra om LRF sakkunnige i rovdjursfrågor kommer att få fortsatt stöd av LRF medlemmar när vargen på fullt allvar fått fotfäste i södra Sverige.

Lantbrukens djurhållare må hända komma till en annan uppfattning.Vargens mathushållning förkastar inte rikliga bord fullastade med nötkött.
Det är bara att tacka o ta emot när lantbrukarna i kustlandet och södra Sverige anser att de vill ha nya vargrevir i närheten av sina verksamhetsområden.

Tror du Hälge, att Glöersen och LRF representant får gehör av LRF medlemmar när nya vargrevir är ett faktum i deras jordbruksbygder?
När godsägare Andersson får hälften av sin djurbesättning raserad av varg, när stuterierna mister sina värdefulla ston, när kronhjortsstammarna blir vargmat, när slottsherren mister sitt jaktbara vilt? Då kanske det går upp för var och en, att en renhjord kan utplånas bara på några dygn.

Se sanningen! Ge Glöersen, LRF rovdursexpert, Liberg, SJF, RF o SNF fritt utrymme i sin målsättning med invandring o flytt av varg så är Sverige ett utpräglad vargland.

Jag kan inte tro att Sveriges befolkning vill komma i den situationen. Det är djupt tragiskt att SJF mfl flera vargälskande organisationer inte inser att vi redan nu är i kritiskt läge, lavinen är redan igång!

Du Hälge behöver i ett ev svar inte hänvisa till olika uttalanden. SE SANNINGEN om vad som pågår.

89. Fredde

2010-11-26 10:45

Sorry Fredde, jag gick i taket i onödan.
Jag är inte heller någon nollvisionär, jag inser att det inte finns någon politisk möjlighet att utrota vargen i Sverige.
Nu har jag inte varg i mitt närområde så vad jag skulle tycka om min eller mina jaktkamraters hundar togs av varg är förmodligen en helt annan sak.
Däremot anser jag att den nuvarande politiken är djupt orättvis mot dem som ska bära bördan.
I tigerfallet talar man om att flytta hela byar, hur kommer befolkningen att ta emot ett sådant besked.
Vi kanske ska ödelägga delar av Sverige för att ha varg, alternativt offra renskötseln?
Alternativet till dessa två orealistiska ideér är att den nuvarande stammen reduceras till max 150 st och att den sprids ut över större delar av landet. Säkra den genetiska basen med valpar från djurparker och skjut av hela föryngringen varje år. Vi skjuter av hela föryngringen på andra arter så det borde fungera även på vargen med lite nytt genetiskt tillskott.
Det sista alternativet borde vi kunna ha framgång med, nollvisionen är helt orealistisk fram till den dag en icke-jägare dödas av varg, då kommer saken i ett annat läge.

88. Fredde o Mårdner

2010-11-26 07:46

Att JRF skulle föra LRF:s talan är någonting som ni fått om bakfoten. Snarare är SJF de som styr LRF i rovdjursfrågan. Börje Waldebring LRF:s sakkunnige i rovdjursfrågor är det väl ingen hemlighet att han är stark anhängare av SJF. Och då kanske polletten trillar ner var de står i vargfrågan. Vid ett möte med Andreas Carlgren framkom det även att SJF och LRF var överens om att importera och plantera in nya vargar i Sverige. Så där har Gunnar Glöersen kontaktat och "planterat in" sina idéer. Och på frågan till förtroendevalda inom LRF om varför man inte försöker att sprida de invalda, så även folk från landsbygden ska ingå i regionstyrelsen, blir svaret "att man måste ha folk som man kan samarbeta med" Så någon hjälp från LRF ska ni inte räkna med.

87. Vargen är inget problem.

2010-11-26 07:46

Fakta!!!
"Under 2009 polisanmäldes runt 45 000 trafikolyckor med vilda djur. Ungefär 800 personer skadas mer eller mindre svårt varje år. Cirka 8-10 personer dödas i viltolyckor varje år. De flesta dödsolyckorna sker med älg."
Här visas olyckorna på kartor.
http://www.viltolycka.se/hem.aspx

Om man ser hyfsat nyktert på var olyckorna är så är det minst olyckor i vargrevirområden.

86. Kenneth Erikson

2010-11-25 23:58

Det sista du skriver om en möjlighet att ta bort varg i närheten av människor tror jag också går att nå. Därför tror jag också det är viktigt med spridning söderut så fler människor kommer i kontakt med varg. Men i denna kamp
måste fler grupper involveras vid. Som jag tidigare skrivit så saknas LRF i debatten. Mårdner påstod att JRF förde LRF talan och spontant känner jag ju bara då att JRF ska gå åt sidan och låta Sveriges största lobbyorganisation föra sin egen talan. Fler grupper måste komma till tals då jägare är för mycket part i målet. Hur aktiverar man dessa grupper? Fler kommuner borde göra som Nordanstig.

Men det är ju helt annan sak att kämpa för en uppluckring av paragraf 28 än kampen för 0 vargar.

85. Bjärven

2010-11-25 23:57

Är ingen rovdjursvärmare men vill bara med mitt inlägg visa hur myndigheten resonerar enligt mig. Eftersök är på trafikskadade djur är väl en polissak och jag skulle aldrig riskera min hund på ett en trafiksskada där varg finns. Det är ju faktiskt om klövviltet exploderar i antal, om vildsvinen inte jagas på grund av varg som vargen BLIR ett problem för myndigheterna.

Mitt exempel med tigern var bara att visa på hur länder igår faktiskt satte sig ner och beslutade att rädda. Visst, tigern är på ett helt annat sätt utrotningshotad är den lokala ryssvargen i Sverige. Men du måste ändå inse att idag kan man inte ens föreslå en utrotning av en djurart även om den finns i massor i andra länder.

84. Nr 76 Björn.

2010-11-25 17:17

Björn du skriver om de många viltolyckorna som vi som trafikanter är utsatta för pga att viltet,i första hand älg och rådjur. Dessa arter uppehåller sig intill vägar och i tätorter,för att de trycks ut ur skogarna,av rovdjuren,varg och lodjur har dessa som basföda.Vi kan inte idag tro att det beror enbart på snödjupet då vi har litet eller ingen snö alls.

83. Fredde

2010-11-25 17:16

Ja du, du gör det enkelt för dig som de flesta jaktmotståndare.
Släpp inga hundar där det finns vargar!
Visst, acceptera då också att vi inte släpper hundar och jagar vildsvin som bökar upp trädgårdar, fotbollsplaner och golfbanor. De verksamheterna är precis lika mycket hobby som löshundsjakt.
Sedan får du vänligen förklara hur vi ska hantera eftersök på trafikskadat klövvilt utan löshundsjakt.
Hur ska vi kunna hålla klövviltstammarna på rimlig nivå utan löshundsjakt?
Sedan gör du dig löjlig genom att jämföra 3200 kvarvarande tigrar med vargen, världens mest spridda rovdjur som finns i hundratusentals exemplar.
Visst finns det nollvisionärer och jag inser precis som du att det är just en vision som för närvarande inte är en framkomlig väg.
Men den nuvarande situation är ohållbar för de som är drabbade.
Kärleken till de stora rovdjuren ökar med kvadraten på avståndet till dem. Följdaktligen är jag anhängare till att tigern räddas, dock tycker jag att de som bor med tigern ska avgöra det.
Ett intressant vilt som verkligen är hotad i Europa är visenten, den europeiska buffeln, finns endast i ca 1000 ex. Värre än med tigern alltså. Varför hör jag inget väsen från bevarandegrupperna om denna hotade art?
Jo, den är inte lika häftig som vargen!
Varganhängare har en tendens att se väldigt enögt på vargen, empati saknas för dem som ska bära bördan.
Dessutom har man låst på vissa viltarter, inte för att dom är hotade, utan för att dom är häftiga.
"Rovdjursföreningen", namnet säger allt. Man jobbar i princip för att stärka fyra arter varav ingen egentligen är hotad utom möjligen järven.
I-landsproblematik i sin prydo.

82. Vår roll har blivit att upplysa.

2010-11-25 17:15

Fredde, det råder inga tvivel om att de är fundamentalister, de som styrt ordningen till vad den är idag med en dyrkan av ett skadedjur utan hänsyn till negativa konsekvenser. De största rovdjuren har blivit dessa individers nya religion, det märks väl på detta forum och på många andra ställen. Ett enkelspårigt försvarande av vargen till alla pris är ledstjärnan.

Nej, jämför inte vargen med tigern. Det är en helt annan historia med en art om blott drygt 3000 frilevande individer i världen. I fallet vargen i Sverige handlar det inte om utrotning, de ska bara inte vara lösa bland folk och fä. Det tror jag visst det går att få politiskt stöd för. Man måste hela tiden väga för- emot nackdelar. Vargens väl på jorden, är absolut inte beroende av en svensk sönderavlad spillra varg med okänt ursprung. Det bör det också gå att få gehör för. Det åvilar oss som kämpar för god ordning och en möjlighet att leva och bo i Sveriges glesbygder, att upplysa så många som möjligt om de missgrepp som begåtts och vilket misstag våra politiker gjort som blåögda givit beslutsrätten i frågan om rovdjuren till sådan som älskar dem över allt annat. Att det sedan skett under former av vanlig myndighetsutövning är att beklaga. Vi får kämpa vidare tillsammans trots höga odds Fredde.

81. Så här är det

2010-11-25 17:14

Vid Jägarnas Riksförbunds årsstämma i Södertälje 2008 togs ett i stämmoprotokollet inskrivet beslut om att varje viltvårdsdistrikt inom Jägarnas Riksförbund skulle, inom ramen för antagen rovdjurspolicy, ha rätt att antaga och arbeta för 0 vargar inom sitt eget län.
Resultatet av detta stämmobeslut måste ju rimligen bli att OM samtliga viltvårdsdistrikt med mandat av sina medlemmar tar beslut om att verka för 0 vargar inom respektive län, kan inte riksförbundets målsättning heller bli någon annan än att arbeta för 0 vargar i landet. Allting annat skulle ju vara orimligt. Och för detta behövs vad jag kan förstå inte ens någon årstämma. Beslutet finns ju redan.
Om förbundet skall driva en 0-vision är alltså upp till oss medlemmar i avdelningar och distrikt!

80. Drilling

2010-11-25 12:51

Dom tror vi överdriver,vill helt enkelt inte förstå att det är så pass allvarligt som det är...

79. Björn

2010-11-25 12:51

läs gärna debattartikeln på denna sida...
Sedan står det dig väl helt fritt att ställa bilen om du tycker
risken är för hög att köra på ditt sätt...

78. Tyskterrier, Giftning, Kenneth

2010-11-25 12:51

Skrev faktiskt enkom lite provocerande. Men utifrån statsmaktens perspektiv så är det inte större problem än det jag skrev om. Jag tycker det med all tydlighet från myndighetshåll visat på att jakt är underställd varg. Alltså får jägare skylla sig själva om man släpper lös hund i vargrevir. Dessutom har man lämnat ungefär 40% av Sveriges yta som icke lämpligt för varg. Självklart är detta ingen tröst för den enskilde som sitter i smeten men vill bara visa hur resonemanget fungerar. Har nu uppfattat det annorlunda så visa gärna det. Vildsvin, älg och säl är i detta perspektiv betydligt mer problem än varg.

Kenneth: Vilka fundamentalister? Igår gick flera länder ihop om att rädda tigern från utrotning, är dessa länder också fundamentalisters som vill bevara en art som säkert ställer till med en hel del problem. Du måste ju inse att idag kan man inte utrota ett djur från den svenska faunan. Finns inte en politiker som skulle stödja detta. Möjligen kan det bli åtgärder om masken kommer in i landet men knappast en 0 vision.

Jag ser inget fel med att ha en vision om 0 vargar i Sverige. Men det är idag helt orealistiskt med den miljövåg som vi är inne i. Framför allt om argumenten är att vi vill kunna släppa lös hundar lösa i skogen. Hur kan vi då jobba för att ha så få vargar som möjligt? Är det bästa angreppsättet att säga att vi ska utrota dem ur Sverige (kan uppfattas väldigt provokativt) eller ska vi jobba för att minska målen från 210 till 180? Vilken väg har störst chans att ge resultat.

77. Mårdner

2010-11-25 12:11

Du skriver att många av er norrlänningar inte har en aning om vad vi i vargbältet upplever,hur svårt kan det vara att fatta att många av oss inte längre kan släppa för att vi har vargen runt hörnet,vad är det ni inte förstår??

76. Varg inget problem

2010-11-25 11:14

Över 38 655 st till polisen rapporterade villtolyckor hittills i år.
De djuren som dödar människor är älg och rådjur .
Flest olyckor sker i närheten till tätorter.
Ska vi behöva utsätta oss för alla dessa risker? Farligt att bo i tätorter.
Kan inte jägarna ta sitt ansvar och hålla undan de växande älg- och rådjursstammarna.
" Ironi över att jägare känner sig hotade av vargar. "
http://www.viltolycka.se/hem.aspx#alg

75. Kronoberg

2010-11-25 10:01

som Solveig tillhör beslutade på årsstämman följande:
§25. Motioner. Jägarklubben Älgen lämnade in en motion som antogs av mötet efter mycket diskussion och kommer vidarebefordras till förbundsstyrelsen. Motionen syftar till att stödja distrikt med mycket problem med rovdjur och förslaget var att skapa ett rovdjursrevir för att på så sätt kunna ha regelbunden kontroll över rovdjuren samt skydda människor, hundar, tamboskap och övrigt naturliv, enligt den Norska modellen."
Mest synd om dom som får hysa
dessa revir på sin mark bara...
Skall vi vara elaka och tro att
de flesta menar NIMBY även här?
Månne är det "vargbältet" som
lättast skulle kunna bli ett sådant "rovdjursrevir"?
En förklaring från någon som drev
frågan hur dom menar kanske vore på sin plats...
Vänligen,Tt

74. Göran Karlsson.

2010-11-24 23:22

Tack för hoppfull information.

73. samverkansgruppen

2010-11-24 22:25

Den nybildade gruppen som nu kallar sig Samverkansgruppen i Viltvårdsfrågor har mycket riktigt tagit ett beslut om NOLLVISION av varg,och som någon tidigare i inläggen skrivit om så är det en vision som bygger över tid. Jag är förvånad över det egoistiska tänkande som framkommer i inläggen, tanken med vårt arbete i samverkansgruppen bygger på att vi inte kan acceptera att rovdjuren får en sådan utbredning att det inte finns möjligheter för markägare eller jakträttsinnehavare att ta ut överskottet av vilt från våra marker.Vår tanke är självklart att stötta och informera de delar av landet som inte än är drabbade, för ni ska inte tro att ni kommer att vara befriade särskilt länge nu när det ska planteras ut ytterligare vargar i landet.För övrigt kan nämnas att vår förbundsordförande var på vårt sista möte i Dalarna och har full information över vårt arbete och tyckte att det är bra om distrikten kan träffas och diskutera dessa frågor, och som vi uppfattat så samtyckte Solvig om vår målsättning. Nästa möte kommer att vara i Örebro där vi kommer att bjuda in representanter från naturvårdsverket och regeringen.
Så jag kan bara vädja till alla medlemmar att medverka och sammanstråla i fortsatt arbete i gruppen så vi kan ta ett beslut om nollvision kommande stämma i Östersund.

72. Just precis Fredde

2010-11-24 22:24

just för att folk resonerar precis som du,det rör sig inte endast om "ett 100 tal får några nötkreatur och en och annan hund"
Det handlar i slutänden om hela glesbygdens trygghet och existens..du kan bara inte ha missat det,du tror inte på det bara...precis som många andra.

71. Fredde.

2010-11-24 22:23

Om politikerna förstår att de blivit lurade av fundamentalister när det saknas vetenskapliga grunder för att hysa varg, kan en helomvändning ske direkt. Dessutom räcker hotet om förstörd natur med dvärgbandmaskar allena få samma effekt. Säg aldrig aldrig eller omöjligt!

70. Alla har rätt till en åsikt, även de som står för en nollvision.

2010-11-24 22:23

Jag blir trött på alla inlägg som säger att det är orealistikt med en nollvision för varg.
Bevarande sidan har hela tiden hävdat att det är en liten grupp människor som inte vill ha varg i sverige.
Detta är en medveten taktik för att marginalisera vargmotståndarna.
Det kan inte vara så att endast de som "är realistiska" skall ensamrätt på att ha åsikter.
Det kan också vara viktigt att fundera över vem/vilka det är som utfört de undersöknigar som används för att mäta acceptensen för varg i sverige.
Om det idag inte finns något politiskt parti som står för en nollvision i dagsläget kanske det behövs ett nytt parti som driver frågan,
först då blir det intressant för de etablerade partierna att ta upp frågan på sin agenda.
Skitsnacket om att jägarna i mellansverige skall offra sig för resten av jägarkåren, kan inte komma från en riktig jägare.
En riktig jägare är solidarisk med de jägare som förlorat möjligheten till jakt på sina hemmamarker på grund av vargen!

69. Väldigt små problem?

2010-11-24 22:21

Hur jagar du Fredde och bor du i vargsmeten? Vilka är vi som har så små problem med varg?Jakten för mig är löshundsjakt och samarbete med en hund.Numer har jag hundar men ingen jakt.

68. 0-Vision av varg.

2010-11-24 22:21

Varge Län eller distrikt som vill besluta om 0-vision.Har sin fulla rätt att suveränt fatta detta beslut.Detta enligt det beslut som tagits på stämmor som är protokollsförda.Kjell Dahlin kan intyga,det var han som var sekreterare.Med detta kan det bli 0-vision över hela landet om ni önskar.Men det fodras att ni fattar beslut ifrågan.

67. Vad har partiernas åsikter

2010-11-24 17:34

med att göra vad vi tycker i JRF om varg, samt vad vi beslutar vilken väg vi skall arbeta i varg frågan!? Vi har förenings frihet, yttrande frihet, påstås det i alla fall. Men bevisligen försöker myndigheterna, kringgå denna rättighet. Via div olika bidrag mutor. Är detta Demokrati!? Nu slår vi stopp för detta och visar vad demokrati är.
Vi har rätt att ha våran åsikt kring varg! Vi tar en omröstning snarast av samtliga 30 000 medlemmar i varg frågan.

66. Injagning

2010-11-24 17:02

Det vore ju allatiders att kunna sticka till Norrland och jaga vargfritt, men det blir lite långt och problematiskt när ungstövarn ska jagas in.

65. Tyskterrier

2010-11-24 17:02

Det är ett jättestort steg, idag helt omöjligt, att gå från att verkar för vargen etablering i Sverige till 0 vision för ett politiskt parti. Speciellt då vi har väldigt små problem med varg. Kanske ett 100-tal får samt några nötkreatur. En och annan katt eller hund blir tagen på gården också. Det är knappst skäl nog för ett parti att föreslå 0 vision. Möjligen kan du få SD att gå med på det.

64. Mårdner

2010-11-24 14:51

Det är inte bara för en jägare med älghund att komma upp till norra norrland och få en plats i ett jaktlag där man får möjlighet att släppa hunden. Tro mig jag har försökt i flera år.
Men om du vill och kan hjälpa mig så får du gärna skicka ett mejl till:
perra_halsing@hotmail.com

63. Fredde

2010-11-24 13:13

att inget parti stöder en 0-vision beror bara på samma sak som att en del vill ha varg, dom vet helt enkelt inte hur jäkla illa det går där vargen etablerar sig.Politikerna lyssnar alltid i första hand på forskarna och naturvårdsverket i dessa frågor.
En ordentlig spark i baken så de kvicknar till och börjar lyssna behövs och då kanske i form av att
ett,helst bägge, av våra jägarförbund sätter ner foten med krav på en nollvision så de för en gångs skull får in i skallen vad det innebär för folk i glesbygden med varg inpå knutarna...
Jag är rädd att det kommer att mesas på precis som vanligt tills någon säger ifrån på skarpen. Och detta är nog en av anledningarna till att herr Liberg inte vill ha mycket varg i t.ex Sörmland, där finns alltför mycket folk med både makt och pengar att lägga bakom sina krav...

62. Fredde

2010-11-24 13:12

Du är så nära sanningen du kan komma och ska vi i JRF lyckas då måste vi stå upp för de beslut som fattas ute i distrikten och slutligen på förbundsstämmans beslut.
Jag har ingen aning om hur samarbetet mellan distrikten fungerar, men jag kan föreställa mig att en distriktskonferens med representanter för alla distrikt kan räta ut många frågetecken.

Jag förstår om ni börjar bli trötta på mig när jag upprepade ggr skriver om samarbete och ökat medlemsantal, men det är den enda väg vi har att gå i en jägarorganisation som ska tillvarata jägarkårens intressen.

Flertalet av oss norrlännigar har inte blekaste aning om vad ni upplever i vargbältet,därför är det utomordentligt viktigt att vi kan ta del av all information vi kan få från vargbältets drabbade.

Jakt&Jägare är ett fantastiskt bra informationsverktyg som JRF har.

Vi har haft ett par givande informationsmöten här i Lycksele där vi fick en belysande information av Malte Sandström, Nisse Björklund, Harry Fredriksson, Conny Sandström mfl. Alla ggr har vi haft fullt hus.
Vi behöver flera sådana informationsträffar här uppe i norr.
Jag efterlyser därför att JRF och distrikten i norr ordnar träffar,där befolkningen här i norr får en verklighetssyn på hur det är att vara jaktutövare, naturbrukare och verka och bo i vargaland.

Besluten måste vara byggda underifrån av medlemmarna, vi kan inte som i SJF organisation bygga bara på beslut som tas av förbundstyrelsen.

Ni är säkert många som inte tycker om min ständigt återkommande kritik mot SJF, men se sanningen! SJF har gjort mkt bra genom åren, men i rovdjurspolitiken(vargen) har de fullständigt nonchalerat sina medlemmars åsikter. Resultat och mångårigt facit ser vi dagligen från varglänen. Dessutom kan det inte vid det här laget vara obekant att SJF medverkade stort i vargens återkomst i början av 70-talet.

Jag ska här berätta ett belysande ex.
I början av 70-talet köpte vi gråhundar av Nickås Kennel, Birger o Astrid Eriksson i Filipstad.
Birger arbetade mer eller mindre som yrkesjägare åt Uddeholm, Stora o Hällefors och kom i kontakt med många skadade och trafikdödade älgar. På vår förfrågan till Birger om vad de gjorde med alla älgar svarade han helt kort, -de blir vargmat!! ??????? Va visste vi då, -ingenting? Birger lever än idag, så det går bra att fråga honom. Ngn har gjort bandupptagningar vid samtal med honom. Nils Norén skriver i sina böcker om olika saker som inträffat med vargutsättningar, samtal med gränsfolk i västra Värmland mot Norge. Vargens återkomst i det fria, har understötts av SJF.

61. Har de gått i idé?

2010-11-24 13:11

De som röstatde emot en nollvision måste väl kunna svara på varför själva och ge oss sin egen förklaring själv här på forumet.
Eller går de i idé mellan förbundsstämmorna?
Kom igen nu och delta i debatten!

60. Taktik

2010-11-24 11:31

Vill inte ta de avdelningar som röstade mot 0 vision i försvar, det får själva stå upp för det. Men bara för att man röstade mot betyder ju det inte att man är för. Tror alla som jobbar med jakt vill ha så få vargar som möjligt, gärna 0. Men idag finns ingen chans att förverkliga det utan 0 vargar måste vara en vision som många skriver. Vision är något man jobbar långsiktigt för. Mål sätter man upp i närtid och kan till exempel vara max 210 vargar. Kanske resonerade de som röstade mot 0 vargar att detta skulle innebära att JRF inte får vara med i framtida samtal om varg. För vem skulle vilja ha med en part som inte vill ha varg i planering om varg. För FAKTA är att inget parti i riksdagen stödjer 0 vargar. Sverige har sagt att varg tillhör vår fauna, det finns absolut inget majoritet i Sverige för utrotning av varg och även om det fanns det så skulle man inte kunna köra över minoriteten i en sån här fråga. Vargen är här för att stanna i alla fall så långt fram vi kan se i framtiden. Så då måste ju vara och en fundera på vilken väg man kan nå målen att ha så få vargar som möjligt. Är det att säga 0 frilevande varg eller att föreslå så lågt antal som möjligt? Det finns risker och möjligheter med båda vägar. Ta en diskution om vad de både alternativen innebär?

59. Protkoll

2010-11-24 11:31

I protokollet från förbundets årsstämma borde det ju framgå vilka distrikt som röstade på vad!
Vi ställer därför frågorna att besvara till Generalsekr. Per Wanström och informatör Johan Boström.
1.Vilka distrikt röstade ja till 0-version?
2.Vilka distrikt röstade nej till 0-version?
3. Vilka distrikt stödde JRF vargpolicy i sin helhet?

Efter erhållet svar. Borde vi kunna lämna den frågan och i stället focusera på nästa förbundsstämma.

Vi kan slänga käft med varandra i princip hur som helst, MEN det är den samlade kraften från medlemskåren som ska ge klara besked hur besluten på förbundsstämman ska bli.

Kom ihåg att Regeringens uttalade mål om 210 vargar ÄR ett första DELMÅL. Vi måste benhårt i första hand arbeta efter den policy JRF har.
Blir det ett beslut på årsstämman att arbeta för en 0-version då är detta det beslut som gäller, tills nytt beslut tas.

Efter att mera ingående ha läst Mikael Moilainens artikel om att inte ställa upp på vargjakt är jag beredd att hålla med. Låt staten sköta och betala kostnaderna, -varför ska jägarna utföra skitgörat?

Ni i vargbältet som mister löshundsjakten p g a varg. Skaffa jaktmark i Norrland eller söder om vargbältet. Sveaskog, Holmen Skog A SCA,mfl,viltvårdsområden,jaktlag, jaktklubbar och enskilda förfogar över stora arealer. Låt Liberg, Glöersen,RF,SNF sköta om förvaltningen av vargarna, det tar inte så lång tid innan allt går överstyr. Vad händer då? Då måste staten sätta in resurser på att återuppbygga viltstammarna. Vilka ska de anlita,- jo självfallet jägarkåren igen! RF har inga resurser, -SNF hur då,staten igen? Halvstatliga SJF, -javisst men då blir för staten att avlöna ännu fler sk skrivbordsarbetande viltvårdare.

Öka medlemskapet i JRF! Kom till Norrland med Era hundar på löshundsjakt. Vargarna i Norrland kommer att springa ihjäl sig eller springa på §28.

58. Samverkansgruppen i Viltvårdsfrågor.

2010-11-23 19:20

Det är många som vill vara med i gruppen de distrikt som önskar delta,och som har de problem vi har. Dom är välkomna,vi kan inte utestänga våra medlemmar,från gemenskapen,och att ta ansvar för viltvården i vårt underbara land. De som önskar vara med,kan ringa Göran Karlsson på telefon nr 0520-37126 välkommna.

57. Bra Kjell!

2010-11-23 19:19

Mycket bra och välformulerat uttalande Kjell.
Jag tycker precis som Dick att nu är det dax att spökena kommer fram och talar om varför det blev ett avslag på nollvision. Borde vara ganska lätt att ställa dem till svars. Så hjälp till nu alla så att vi får höra vilka motiveringar de har. Västra Götaland, Värmland. Örebro, Dalarna, Västmanland, Gävleborgs län samt då Jämtland verkar vara klara. Jag vet att Uppland en gång i tiden också stod bakom men i dag verkar det lite mer flummigt därifrån. Men kanske har jag fel men det är i så fall bara bekräfta att man inte ändrat sig. Så ett första svar av Inge Gustavsson borde väl kunna komma ganska omgående.
Sedan var det då Herbert Swedlund från Västernorrland. Så hjälp till nu medlemmar, ta fram eldgaffeln och raka fram dessa distriktsordföranden så att vi får svar. Kanske vore intressant att få ett svar från Stockholm också för att se om det som sägs i undersökningar om inställningen till vargen gäller Stockholms distrikt ;-)

56. Skyndsam omröstning

2010-11-23 19:18

Bör ske av samtliga medlemmar i JRF.
Innan det blir stora problem inom förbundets medlemmar. 1 Arbeta för en noll vision av varg ev med en höjd avgift. 2 Eller fortsätta som nu bidrags beroende samt fortsatt varg plåga. Personligen är jag väldigt osäker om jag skall betala medlemsavgiften sista december. Om vi medlemmar inte får ta ställning. En sån här omröstning kommer sannolikt stärka förbundet.

55. Är besviken

2010-11-23 16:58

Jag kan inte göra mig fri en stark känsla av att blivit grundlurad. Jag lämnade SJF pga. deras tysthet om rovdjurspolitikens konsekvenser. Med glädje noterades ett öppnare system i JRF där rovdjursfrågan verkade ha en given plats av samma skäl som mina egna. Därför har visst engagemang och tid lagts på argument emot aktuell rovdjurspolitik. Positivt är att hela tiden kommer fler och fler till insikt om dumheterna som pågår och även visar detta på denna webbsida. Men efter Solveig Larssons senaste ledare måste jag tillstå att känslan nu är motsatt. Med sina formuleringar och hela upplägget av ledaren verkar det faktiskt som om hon inget förstått av den debatt som pågått ett par decennier. Det som hänt är en skandal, jag är besviken. Jag önskar en ordförande som förstår vad politiken leder till och kan kommunicera om detta offentligt. Föreningen bör även göras fri från statliga opålitliga bindningar. Tiden för Sverige som koncensusland är över.
Även vi i Jämtland sade bestämt och enhälligt nej till varg.

54. Kurt Borg

2010-11-23 16:57

Vad anser övriga län?
Kan De inte kliva fram och och ge oss ett ansikte?
Vad säger Västenorrlands län, där jag bor?
Jag börjar bli trött på att argumentera emot något som varken hörs eller syns.
Ni som röstade emot en nollvision på förbundsstämman, kliv fram och visa vika Ni är.

53. Klarläggande Samverkansgruppen i Viltvårdsfrågor.

2010-11-23 15:29

Distrikten som igår i gruppen är Västra Götaland,Värmland.Örebro,Dalarna,Västmanland,Gävleborgs län.Detta är län som har stor erfarenhet av det elände som vargen,innebär att ha på sina marker.Man har påtvingats vargen ock andra rovdjur utan att man förstod konsekvenserna av det övergrepp som glesbygdsbor och jägare utsattes för.

52. Vilka vill ha varg?

2010-11-23 15:28

Är det bara jag som tycker det är nåt tragiskt med svensk rovdjurspolitik?Man får intrycket(av media)att en mycket stor majoritet av svenska folket skulle tycka det vore en fantastisk upplevelse att få höra vargyl,en kväll.Gulliga djur.
Sedan finns en liten minoritet som ser varg som ett skadedjur,som tar deras tamdjur och river deras viltstammar.
Och gissa var Naturvårdverk och länstyrelser tycker att det "passar" att ha varg och andra stora rovdjur-Just det-hos minoriteten-hos dom som inte har nån romantiskt färgad syn på dessa djur-där "passar" dom.Hur vrång kan man bli?
Gör en riktig folkomröstning,(inga Musse Pigg-undersökningar)och placera dom där dom är populära-där dom är accepterade-allt annat är rena vrångheter.

51. Vilka är det som vill ha varg på sina jaktmarker?

2010-11-23 14:51

Vilka är det inom Jägarnas riksförbund på distrikts- och förbundsnivå som vill ha varg på sina jaktmarker?
Kan Ni vara snäll och kliva fram här och förklara varför?
Jag har aldrig sett eller hört ett ord i från dessa personer.
Jag tycker det är dags att Ni visar Er och visar oss vilka Ni är.

50. Det Kjell Dahlin

2010-11-23 14:43

skriver jag under på när som helst, men så har ni ju också varg på markerna till skillnad mot de som tycker annorlunda...
Det ställningstagande som avdelningarna inom vargbältet intagit är enda anledningen till att jag fortfarande är med i JRF.
Med Dalles inställning att en del måste offra jakten för att några skall få ha den kvar kommer JRF att mista massor av medlemmar...
Kjell, har du aldrig funderat på ordförandeposten i förbundet som helhet? Det verkar utan tvekan som att vi behöver byta...

49. Ingen tvekan

2010-11-23 12:21

Hos oss i avdelning 18 06 Storå-Ljusnarsberg finns ingen tvekan om var vi står i vargfrågan. Nedanstående uttalande antogs enhälligt vid senaste årsmötet och detta ställningstagande har givit många nya medlemmar.

"De konsekvenser som den allt större vargstammen fått för möjligheterna att kunna bedriva jakt inom vår region kan på inga villkor accepteras.

De inskränkningar i möjligheterna att kunna utöva för Sverige traditionella och unika aktiviteter i ett naturnära liv, som vargens återinträde inneburit, är ett övergrepp på många människors livskvalitet som saknar få motstycken. Summan av de sociala och ekonomiska konsekvenserna är oöverskådliga.

Det borde stå klart för alla som ser de gamla svenska jaktformerna som en naturlig företeelse i ett normalt landsbygdsliv, att dessa inte har någon möjlighet att fortleva i marker som ska hysa en frilevande vargstam. Alla försök att hävda något annat är bedrägliga.

Vargen innebär slutet för den traditionella svenska jakten!

Som en konsekvens av detta kan medlemmarna i avdelning 18 06 Storå-Ljusnarsberg, en förening som värnar den enskildes rätt att kunna utöva jakt enligt gamla svenska traditioner, inte acceptera någon frilevande varg. Ska vi ha varg i Sverige överhuvudtaget, ska den hållas i hägn.

Det är avdelningens mening att Jägarnas Riksförbunds högsta beslutende organ, förbundsårsstämman, ska ta fasta på ovanstående faktum och basera förbundets framtida inriktning på detta!
Ingen förening som organiserar jägare, kan enligt avdelningens medlemmar, acceptera en utveckling som raderar ut möjligheterna att kunna utöva jakt. Rätten att kunna utöva jakt ska vara självklar oavsett var i Sverige man bor och är verksam.

Avdelning 18 06
Storå-Ljusnarsberg

48. Riskanalys...

2010-11-23 12:21

Är det så svårt att förstå?
Kan det vara så svårt att begripa ett förbund och hur dom jobbar och MÅSTE jobba för att få det BÄSTA MÖJLIGA för sina medlemmar.
För det är det allt handlar om.
I detta fall är det oss jägare.

Jo, det var det där med riskanalys.
Vad kan vi vinna i paritet med vad förlusterna för oss kan bli i vargfrågan?
Jag tror det är analyserat, det är så vi måste tänka, och jag är rätt övertygad om att så också är fallet med JRF.
Man väger in vad som är bäst för HELA kåren, ALLA som jagar.
Och helt rätt, ALLA kommer inte med på banan.
Vi har dom som blir lämnade utanför, och det blir dom p.g.a. rent rovdjurshat och sin illa dolda kompromisslöshet.
Och här är vad jag tror:
Vad man än tycker om vargen är det tur för oss.
Vi har uppskattningsvis kanske ett 10 000 tal i jägarleden som inte tolererar och ALDRIG kan tollerera frilevande varg.
Skall vi bara beakta deras syn, och föra fram deras strategi om en nollvision bara för att dom existerar bland oss?
Nej, det är tur för oss att JRF m.fl. följer ett annat spår.

Vi är trots allt över 300 000 som jagar i landet, och faktum är vänner att dom allra flesta av oss INTE har problem med varg.
Så, nu har jag retat upp många drabbade, visst blir det så.
Men...
Ni skall veta en sak.
Jag ställer mig 100 procentigt helhjärtat bakom seriösa och realistiska förslag så som en utökad/förbättrad §28 där närgångna rovdjur får skjutas, i kombination med en årlig licensjakt för att hålla vargstammen runt 200 djur.
Jag vet också att många delar min uppfattning, inte för att vi "älskar" varg utan för att det är en väg som förbättrar och underlättar vår situation på sikt. Och så inte minst att detta, till skillnad från vad nollvisionärerna står för är realistiskt uppnåbart...

47. Jägare för varg?

2010-11-23 10:47

Skulle man inte kunna ordna så att de jägare som fortfarande inte har varg på sina marker, får jaga ett jaktår i vargrevir.
Naturligtvis så skulle de få möjlighet till jakt på sin egen vargfria mark ett par gånger under året, men då skulle de bli tvugna att köra en omväg på minst 50 mil för att komma dit.
Först då kommer de att förstå vad som väntar dem!!!!

46. jajamen Åke Siikavara

2010-11-23 10:46

Klicka in dig på Jägarnas Riksförbund. Medlem. Där har du alla uppgifter som behövs för anslutning som medlem.
Kontakta kansliet så skickar de dig ett antal infoblad, då kan du värva dina vänner o jaktkamrater till JRF.
Lycka till!

45. Kan du förklara för mig Uffe?

2010-11-23 10:45

Hur kommer det sig att det är de distrikt som har varg som vill bli av med dem? Vargen berikar ju skogen och ökar mångfalden. Har ni misslyckats så totalt i propagandan för varg trots alla miljonerna? Att ingen förstår det fina i kråksången, förlåt vargylet. Och det är ju inte brist på kunskap om rovdjuren vilket SLUs undersökning visar.

44. Mårdner

2010-11-23 09:08

Saxat från Solveigs klargörande:

"Jägarnas Riksförbund talar aldrig om antal vargar i Sverige utan om toleransnivåer som skall tas fram lokalt om hur många av de stora rovdjuren som man anser kan befinna sig där."
vidare:
"Riksförbunds inställning till antalet, eftersom vi anser att ett nationellt mål är ointressant utan endast en summa av de lokala toleransnivåerna.
JRF:s rovdjurspolicy är antagen av stämman och är det som förbundsstyrelsen har att rätta sig efter. Det är alltså de ombud som är utsedda av medlemmarna som har röstat igenom nuvarande policy"

Detta går helt enkelt inte ihop, man kan inte hävda att man skall utgå efter vad som bestäms lokalt och sedan låta alla ombud i Sverige rösta, många som inte har en blekaste aning om vad det innebär med varg på marken förrän dom finns där. Det mest rätta vore att ombuden, och därmed medlemmarna i de län där vargen
visat sitt rätta jag är vägledande för förbundets hållning i frågan.
När det gått så långt att mer än hälften av ombuden förstått vidden av vargen och därmed förbundet skall ändra riktning så kan det vara för sent att inse sitt misstag och ändra sig...

INGEN som inte har varg på sina marker vet vad det innebär fullt ut, så är det bara. Själv har jag gått från att i början av projekt varg gå från att tycka "vad fan bråkar dom om, en och annan varg på marken kan väl inte göra nåt?"
vidare till att inse vad den ställer till med när hundar började dödas runt omkring på marker i närheten till att med full kraft träffas av insikten att jakten är slut när vargen intagit de marker jag själv jagar på.
Visst kan man jaga, både med och utan hund men inte utan risk att hunden dödas och absolut inte med ett nöjsamt leende på läpparna...
Jakten med hund är helt enkelt långt ifrån något trevligt avkopplande nöje längre, därför ägnar jag mig heller inte å det mer...

43. Hur hänger det ihop Solveig?

2010-11-23 00:27

"Jägarnas Riksförbund talar aldrig om antal vargar i Sverige utan om toleransnivåer som skall tas fram lokalt om hur många av de stora rovdjuren som man anser kan befinna sig där", skriver du Solveig.
Enl. Kurt Borg så har sex distriktsförbund antagit nollvision när det gäller varg. Jag vet inte vilka distriktsförbund det är, men gissar på varglänen Värmland, Dalarna, Vestmanland, Örebro län, Gävleborg och kanske Jämtland som knappt alls har varg. Borg kan rätta mej om jag gissar fel.
Alltså, toleransnivån lokalt i "riksjägarna" i dessa distriktsförbund är väl då noll vargar, eller hur ska man tolka det Solveig? Troligen så driver också distriktsförbundens representanter i Viltförvaltningsdelegationerna sin nollvargvision, för det var väl lokalt och regionalt inflytande man eftersträvade? Talar i så fall inte "riksjägarna" om antal?
Eller, kan det vara så att det är Riksorganisationen som representeras i de regionala Viltförvaltningsdelegationerna?

42. Hälge.

2010-11-22 19:05

Du har mitt fulla stöd för det du skrev i 39.

41. Tyskterrier......

2010-11-22 17:49

Jag förstår inte vart du vill komma.
Förbundsordföranden har vad jag kunnat förstå följt förbundsstämmans beslut.

Hur agerade delegaterna från vargbältet och från övriga landet är tydligen en fråga som måste diskuteras mera ingående. Uppgiften som valberedare är en utomordentligt grannlaga uppgift som börjar redan i distrikten, här har medlemmarna i distrikten möjligheten att till förbundets valberedning föreslå vilka personer som anses lämpliga att företräda medlemskåren och nu kommer vi till en av de viktigaste processerna, vilket resultat har valberedningen kommit fram till i sitt förslag till förbundsstämman. Är delegaterna eniga med valberedningens förslag, då blir det förbundsstämmans beslut såvida inte en oponion mot valberdnigens förslag vinner gehör.

Förbundet har upprättat och godkänt sina stadgar, det är bara att följa dom i alla avseenden.Åsidosätts stadgarna (stadgebrott) då ska detta beivras med påföljande konsekvenser. Vad jag förstått av JRF stadgar så kränker de inte enskild rätt, vilket man kan säga att de gör i SJF stadgar för Jaktvårdskretsar där rösträtten åsidosätts för markägande delägare i kretsen som inte är medlem i SJF.
M a o kan det sägas att SJF utövar en osmaklig påtryckning att bli medlem i SJF. Kolla även upp, i och för sig den frivilliga avgift som SJF uppbär av många Viltvårdsområden,
-vad går den till? Går den inkomsten tillbaka till viltvården, eller går den till ngn pappersvändares lön på förbundet?

En uppföljning av hur Sveaskogs, Holmens,SCA och övriga större markägares rösträtt/röstetal behandlas i jaktvårdskretsarna skulle vara intressant att följa upp. JRF kan ju sägas också vara en markägande organisation och jakträtten är förknippad med markägande.
Svenska Jägareförbundet kan ju inte sägas vara en enskilt markägande organisation. Eller är det så enkelt att vi kan säga att SJF är en halvstatlig organisation och då är de ju delägare i statliga Sveaskog. Kan det vara så? Ngn som vet? Vi får nog tillskriva Sveaskogs ordf Göran Person och ställa frågan om SJF är delägare i Sveaskog och om Sveaskog vill ha talrika vargstammar på sina marker som raserar deras viltstammar med mångmiljon förluster av deras stora inkomster av arrenden o fällavgifter.

Personligen tycker jag vi kan avsluta debatten om ordf.Solveig Larssons uttalande.
Det viktigaste för framtiden är att vi kan öka medlemsantalet och kraftfullt motverka rovdjurens (vargens)övertagande/raserande av våra stora nationaltillgångar vi har i viltstammarna.

Jag framhärdar att Jägarkåren har mkt större kunskap och klokhet i dessa frågor än vad de vargälskande viltstamsförstörande klientelet har.

40. Bra Mårdner nr. 25, vill du värva mig till JRF?

2010-11-22 16:25

Var med i JRF men fick inte gehör för många av dina Mårdners synpunkter, bla. fick jag intryck av JRF att Uppland skall vara det lodjurs tätaste länet, antagligen för två saker, vi har gott, numer ont om, rådjur som föda, dels att jag tog fram en egen beräkning på antal lofamiljer och tillväxt, då man stödde Månson på lsty. Nu ska jag göra ett nytt försök att bli värvad, då blev jag värvad av en förträfflig man, P-O Flood. Vi måste samlas, som du säger Mårdner, alla på landsbygden även utöver jägare, för vi har många djurägare som är utsatta, både fäbodar, hästavel, fårfarmare, jakthundsuppfödare mfl. Så alla samling till kamp för landsbygden. Men det är så också att allt beslutas i riksdagen så vi måste också samlas under samma parti som lyssnar på oss, varför inte en som tänker fortsätta och bilda lokalpartier, Landsbygdsdemokraterna. Jag har fullkomligt lessnat på alla debattörer från bevararna, vi kommer ingenstans och vi stackars andra vi hittar knappt något att samlas kring för att rädda både jakten och landsbygden. Kan vi inte lova varann att hitta den gemensamma nämnaren innan vi har både 800 och 2000 vargar och bandmask och rabies i vårt vackra land?

39. Solveig tolleransnivåer?

2010-11-22 16:07

Har förbundet hjälpt till att klargöra för avdelningar och distrikt hur toleransnivåer av de stora rovdjuren ska tas fram? Om inte, är det inte dax nu? I annat fall hur vet du vilket mandat du har Solveig?
Det finns en annan frågeställning, det statliga bidraget. Kanske i så fall lika bra att man tar de frågan på samma gång. Är vi beredda att betala ca 300 kr mer i medlemsavgift för att inte behöva ta del av dessa 30 silverpenningar som kommer från staten (nåja våra egna pengar).
Själv är helt övertygad om man avsäger sig dessa judaspengar kommer man i så fall gå stärkt ur. Man kommer då att få ett förbund som kan ta jägarnas ställning utan att titta i backspeglarna, under kudden och i garderoben osv och då behöver man inte försöka sitta på bägge stolarna samtidigt.
Kort sagt ett Jägarnas Förbund.

38. Förtydligande från Solveig Larsson

2010-11-22 14:33

Jag ser att min ledare orsakar debatt, genom att jag är för otydlig i min beskrivning av det jag vill lyfta fram (Därtill leder rubriken, som jag inte styrt över, även till det som debatten flödar i.)
Jag hoppas att det blir tydligare med vad jag menar med nedanstående lite djupare förklaring:
Jägarnas Riksförbund talar aldrig om antal vargar i Sverige utan om toleransnivåer som skall tas fram lokalt om hur många av de stora rovdjuren som man anser kan befinna sig där.
Texten i ledaren är ett uttalande om hur riksdagens beslut om det tillfälliga taket på vargstammen skall tolkas. I min tolkning skall aldrig antalet vargar i Sverige överstiga 210 individer under någon del av året (men det får mycket gärna vara mindre).
Det har funnits tankar om att det är efter jakten som antalet skall vara max 210 individer och då blir det ju så att efter föryngring så har vi betydligt fler vargar som under nästa jakt tas ner till 210 individer. I min tolkning tas framtida föryngringar med och räknar man på 16 procent i ökning av stammen efter föryngring (medtaget naturlig död och skyddsjakt etc.) måste stammen under jakten ner till cirka 180 individer. Men som sagt var det handlade enbart om tolkningen av riksdagens beslut och inte om Jägarnas Riksförbunds inställning till antalet, eftersom vi anser att ett nationellt mål är ointressant utan endast en summa av de lokala toleransnivåerna.
JRF:s rovdjurspolicy är antagen av stämman och är det som förbundsstyrelsen har att rätta sig efter. Det är alltså de ombud som är utsedda av medlemmarna som har röstat igenom nuvarande policy. Förbundsstyrelse och tjänstemän har ingen rösträtt på stämman. Stämmans beslut anger inriktningen för tjänstemäns och styrelsens arbete under året.
Här kommer en länk till vår rovdjurspolicy som stämman antagit: http://www.jagarnasriksforbund.se/bdh_filearea/policydokument/Rovdjurpolicy_09_ORSA.pdf

37. Fick min räkning i dag för 2011

2010-11-22 13:43

Nu undrar jag om det finns någon chans. Till att dom höga i förbundet går ut med en röstning,bland fotfolket inom förbundet. Om hur vi vill hur förbundet skall hålla sig i varg frågan. Vi är fn då ca 30 000 st.
låt oss samtliga rösta så blir svaret troligt vis väldigt klart. JRF säger sig att förbundet skall skötas från gräsrötterna. Detta är en väldigt viktig fråga.

36. Mårdner

2010-11-22 13:23

i mångt och mycket tycker vi ganska lika,men om vi skall se på de förutsättningar Solveig har så tycker jag att hon gör helt fel.
Förutsättningarna hon har är att i hennes förbund kan ingen inom vargbältet av medlemmarna längre jaga med hund med det antal vargar som finns i dag,ändå säger hon att detta antal accepteras,men inte fler...Nästa år är det etter värre och ännu fler kan inte jaga.
Hon måste börja föra jägarnas talan,varg och hundjakt går inte ihop alls.Man kan inte som ordförande i en jägarorganisation godta att stora delar av medlemmarna i mellansverige inte kan jaga,då måste man agera,kraftfullt!Och då räcker det inte med att försöka få resterande att behålla jakten,utan att hjälpa och förbättra situationen för de som redan är drabbade...
Hon har två val,antingen agerar hon politiskt korrekt,eller så
handlar hon som ordförande i en organisation och företräder medlemmarna.I vargfrågan kan du inte göra bägge delar då blir det varken hackat eller malet...

35. Så sant tyskterrier......

2010-11-22 11:39

Jag har relaterat till JRF rovdjurspolicy och i Västerbotten har JRF-distrikten sagt INGA VARGFÖRYNGRINGAR.

Du har helt rätt, SJF gick ut med max 150 vargar, men i samma stund har man liksom JRF gått med på regeringens delmål 210 st och det är det Solveig stöder sig på. OBS hennes rubrik ALDRIG mer....

Visst jag håller med både dig o Calle, men för att vi ska få till en ändring så måste JRF på sin förbundsstämma besluta om ett nytt vargpolicydokument.

Vi kan ju tycka vad vi vill om Solveigs uttalande, men vad har hon gjort för fel utifrån de förutsättningar som råder. Hon har i alla fall inte föreslagit eller accepterat vargföryngringar i varje län. JRF har motsatt sig flytt av varg. Vad säger SJF?

Skulle JRF skicka ut en enkät till sina medlemmar om frilevande varg i Sverige eller inte, naturligtvis skulle jag svara nej. Men hur troligt tror ni det är med en 0-version?

Vi måste öka antalet medlemmar i JRF!
Vi måste angripa Libergs,Glöersens och Lövboms målsättning med flytt och invandring av varg.

Vargforskningen är en lukrativ affär och ett levebröd för Liberg mfl.Vargen är sedan länge utforskad av världens ledande experter, Liberg har inget nytt att komma med. T o m Jag, Du, Ni vet vad vargens skadegörelse har för inverkan på det Svenska samhället.

Vargen är inte utrotningshotad, detta vet hela EU organisationen. Vi ska inte låta oss luras av exv RF o SNF om habitat hit o dit, de utnyttjar jägarkårens i många fall okunnighet, det ska vi sätta stopp för.

Många av de här vargälskarna är bara ute för att djävlas, jägarkåren är ett uthålligt släkte vi kommer att vinna i det långa loppet, var så säker! Tänk också på att vi har jägarkårerna i Finland och Norge på vår sida.

Det kan tyckas att jag är lite naiv, MEN skulle vi lyckas med att öka medlemsantalet till 150 tusen i JRF, då är jag helt övertygad om att det går att komma till ett bättre samförstånd med SJF och då kan vi prata om att Jägarorganistionerna blir en maktfaktor i den politiska rovdjurspolitiken.
Jag har ingen aning om vad JRF förbundsledning har för planer. Men jag hoppas att de satsar på en framgångsrik medlemsvärvningskampanj. Jakt &Jägare är ett bra instrument men vi måste marknadsföra oss på ännu fler fronter.
Mina rader ovan läses som ex bara av ett fåtal personer. Ni som är duktiga skribenter skriv i den fria jaktpressen, kvällstidningar, dags/lokaltidningar.

Idags läget kan vi nog anta att Jägarkåren inkl kringeffekter ugör minst en (1)miljon röstberättigade människor. Hur stor procent av dessa kan vi tro vill ha varg? Kanske ngt för SCB att intressera sig för.
Kontentan måste bli, En samlad Jägarkår är en maktfaktor!

34. Jag tror inte att man NOG kan belysa problemet med Varg

2010-11-22 10:24

Man pratar om de 4 Stora i en klump men när man skall bestämma antalet så pratar man bara om varje art för sig. Man har inte klart för sig att man måste beräkna rovdjursförekomsten/antal individer per ytenhet oavsett art/.
Björn föryngrar sig långsamt och ligger i ide vintertid inga skador under idetiden. Inget åretrunthot för hundjakten. Kan skada och hota Människor speciellt under idegången, Vissa individer gör stor skada på tamboskap.Hot mot klövvilt. Under utbredning. Jägarerfarenhet finns sedan lång tid.

Lo föryngrar sig relativt långsamt och utgör inget större hot mot varken hundar eller människor.
Gör stor skada innom renskötseln, påverkar fårskötsel, utarmar småviltstammarna om numerären blir för stor innom begränsade områden. Speciellt Rådjuren ligger illa till vintertid.Och kan utrotas innom begränsade områden. Finns snart i hela landet. Jägarerfarenhet finns sedan lång tid.
Järven vår minsta av de 4 stora både till storlek och numerär.
Förökar sig relativt långsamt. Är till störst skada innom renskötselomsådet där den dessutom är talrikast. Under utbredning i landet. Jägarerfarenhet finns.
Vargen vårt senaste tillskott av rovdjur, omtvistat hur den har kommit tillbaka. Har av olika anledningar annsetts, och är,det rovdjur som förorsakat störst skada innom tamdjursnäringarna i förhållande till numerär,och därför avlägsnats under en tid från Sverige. Med myndigheternas goda minne.
Förökar sig snabbast av de 4 stora, fertil vid 9 månades ålder, kan få stora kullar upp till 10 valpar vid god fodertillgång. Stort hot mot hundjakten stort hot mot klövdjursstammarna upp till Älg. Utarmar småviltsstammarna, förorsakar otrygghet om dom förekommer i närheten av människor.
Jakterfarenhet saknas sedan en jägargeneration. Om Vargen skall kunna, och, få finnas kvar i sverige som i dag saknar "Vildmark" jämfört med Kanada så måste en begränsning av stammen ske på ett sätt som begränsar skadorna.

33. nr 30

2010-11-22 09:15

e de, de e...en riktig 08 det... vilket även inställningen till rovdjur bevisar, kommer aldrig att beröras av problemen men tycker
han skall få rätt ändå...

32. #30 Kenneth Green

2010-11-21 21:41

Det tycker jag faktiskt att de ska få besluta själva, dvs lokalt.
Absolut inget som vi ska lägga oss i! Storebrors fasoner från någon som inte äger problemet betackar jag mig från!

31. Tyvärr

2010-11-21 19:25

Dick och Kurt,mitt medlemskap upphör vid årets slut,jakten är ändå förstörd för min del.Den dag som jrf ställer sig bakom en nollvision är jag tillbaka,och nej Dick,det går inte sakta men säkert vår väg,det är precis tvärtom.

30. svar till nr 22

2010-11-21 17:10

0 varg i Svedala ?
Hur tänker du då ?
E ditt problem att det att inte ska finnas rovdjur som tar ev lite tam boskap/hundar katter ?
Om det e så ,så tycker du troligen även att man ska utrota tigern,lejonet/Asien Afrika och dyl med eller ?

29. Vargfria områden, ex län

2010-11-21 17:08

Dick Broman-Kurt Borg och Mårdner. Det är de åsikter som ni framför som fått mig att medlem i Riksjägarna. Stå på er!

28. Svar till Uffe

2010-11-21 17:07

Marknadsbladet är ett fyrsidigt utskick som kom tillsammans med medlemsavgiften. En grann älgtjur är avbildad på framsidan.
I marknadsbladet (foldern) följde också JRF tio-punktade rovdjurspolicydokument i ett separat A4-blad. Kontakta kansliet 08-550 107 81 eller 08-550 107 83
alt. www.jagarnasriksforbund.se Så skickar de dig säkert material du kan använda till medlemsvärvning.
lycka till!

27. Mårdner

2010-11-21 17:07

Med sina 210 vargar är Solveig faktiskt 60 vargar "sämre" än vad SJF,s rovdjurspolicy säger... och ändå stinker denna av brist på hänsyn till sina medlemmar...
Ta i stället en titt på vad JRF-distrikten inom vargbältet säger i frågan, 0-vision!!
Styrelsen måste börja lyssna på dom mitt i eländet och inte tro att dom själva, ofta utanför, vet bättre!
Calle tycker det liknar NIMBY, det tycker jag med. Faktiskt Mårdner så tycker jag dina egna sista inlägg också har ett stänk av NIMBY i sig.
Men det kanske är lätt att sitta med marker runt sig som vi inom vargbätet "flyr" till (för att kunna släppa våra stövare nån vecka i alla fall) och samtycka med ledningen...
Vi skriver i dag 21 november och ännu har jag varken släppt stövaren eller terriern den här säsongen och vår ordförande Solveig pratar om härliga tider för oss jägare...

26. Mårdner!

2010-11-21 12:42

Vad är det för "marknadsblad" du refererar till? Var hittar man det?

25. Så här står det i marknadsbladet..

2010-11-21 10:14

Jägarnas Riksförbund arbetar för
-Rätten att bestämma över egen mark.
-Att kunna jaga på mindre marker.
-Att jakten ska ske på alla tänkbara arter.
-En förekomst av rovdjur som är i balans med människor o djur.
-Ett rättssystem som medger att vi kan försvara våra tamdjur mot rovdjur
-Att bevara en artrik fauna.
-Att nya jägare och naturmänniskor får en god utbildning.
-Att ge nya jägare möjlighet att delta i jakten
-Att jakten skall anses vara en naturlig form att nyttja viltstammarna.
-Att jaktsamverkan, i frivillig form, skapas över större områden
-Att samverkan finns mellan olika grupper med naturintressen.

Kurt Borg mfl, -ska vi arbeta för en 0-version av varg,DÅ MÅSTE detta framgå med tydlighet i JRF rovdjurspolicy. Förbundets rovdjurspolicy ska bestämmas av ett välgrundat underlag från medlemmarna. Har det varit så? Är det så? Om förbundsstyrelsen mot all förmodan inte följer medlemmarnas åsrmötesbeslut, ja men då måste rimligtvis förbundsstyrelsen avgå.

Årsstämman är förbundets högsta beslutande organ och förbundsstyrelsen är det verktyg som ska verkställa årsstämmans beslut.
Hur vill vi ha det?

I Lappland o Västerbotten vill vi inte ha varg. Samernas verksamhet går inte ihop med vargförekomst. Jägarkåren vill inte ha varg, JRF har klart sagt nej till vargföryngring i Västerbotten. Det är bara vargälskarna, SNF,SJF,RF som vill ha varg.
Vad tycker ni vi ska göra?

Vill vi ändra på vargpolicyn i JRF till en 0-version, då MÅSTE förbundsstämman ta ett sådant beslut. Vad det innebär i skrivande stund är svårt att sia om, men statsbidraget kan inte och får inte vara avgörande för att undertrycka medlemmarnas åsikter o vilja.

Återigen en uppmaning till Ni som sitter i JRF förtoendeposter, skapa alla möjliga tänkbara förutsättningar för ett ökat antal medlemmar i JRF. Anta att JRF skulle öka till etthundarfemiotusen medlemmar inom två år, då är JRF i ett slagläge som inte ens Staten, SJF,SNF mfl kan nonchalera på samma sätt som i dag.
SJF styrka är idag egentligen en kvarleva av sk gammal hävd. Många i Jägarkåren tror fortfarande att man måste tillhöra SJF, så är det inte!
Vi har idag bättre kunskaper än så.

24. Vargfritt i Sverige.

2010-11-20 17:12

Var föreslår du Solveg,att vi skall bedriva vår jakt.Skall vi bedriva jakt på marker som vi äger eller arenderar.Vi är nu sex distrikt som har tagit beslut om 0-vision.Samverkansgruppen i viltvårdsfrågor har tagit detta beslut på mötet i Mariestad.Vi är överens om att jakt på traditionellt sätt inte går att genomföra med vargar i markerna.Säg inte upp era medlemskap, ni är viktiga för oss då ni redan har förstått problemet.Mot dumhet kämpar gudarna förgäves.Kampen fortsätter för jaktens och ägandes rättighet.JRF Värmland Kurt Borg.

23. Lämna inte Jägarnas riksförbund

2010-11-20 17:11

Drilling och Tyskterrier, lämna inte JRF, Ni behövs verkligen!
Ja, det är åt helvete! men tappa inte motivationen för Ni behövs verkligen!
Titta också på opinionen, den håller på att svänga till vår fördel.
Det är en otrolig skillnad sen jag började skriva på forumet och det är mindre än ett år sedan.

Det går sakta men säkert vår väg, ser Ni inte det!
Det kommer säkert att komma bakslag men rodjurspolitiken är ett jättemisstag och verkligheten kommer att visa sig.
Och Ni kommer att få rätt i sak!

Tyvärr så måste det nog bli sämre innan det kan bli bättre, fler måste drabbas av eländet.
Men tiden gå vår väg. Hoppas att Ni orkar stå emot.
Gå inte ur JRF, använd medlemskapen till att påverka utveckligen i rätt riktning i stället.
För som sagt Ni behövs verkligen.
Jag har själv misströstat ibland och det är fullt naturligt med alla problem och motgångar som finns.
Men när Vi får rätt så kommer det att stärka oss, det vill jag lova! Den tiden kommer också.
Sanningen och verkligheten kommer att ge oss rätt i sak, med tiden.

22. Omröstning snarast

2010-11-20 17:11

Av samtliga medlemmar i JRF. Om hur JRF skall ställa sig i vargfrågan. Personligen tycker jag att vi skall jobba för 0 varg. Kostnaden för den omröstningen kan vi ta. Det blir kanske 50kr per medlem. Detta är ett väldigt stort problem som måste lösas inom vårat förbund. Samt detta måste ske snarast!

21. Några kommentarer

2010-11-20 17:09

Så länge det inte drabbar mig tycks vara Solveigs motto. NIMBY. Hon ska representera alla distriktens medlemmar. På 1800-talet i Finland hade man med sig en griskulting vid slädfärd på vintern. Blev man attackerad av varg slängdes den ut så man fick tid att komma undan. Nu offrar man vargbältets innevånare mot att resten av landet slipper plågan. Och Kokillen. När jag besökte Östmark för något år sedan berättade man att en normal dag kunde man höra 3-4 hardrev, nu är det tyst som i graven. Jag har samma erfarenhet från mitt närområde. Jag brukade själv delta. Nu finns det ingen längre som släpper hunden. Två grannar i mitt kvarter ersatte inte sina stövare. Jag tror faktiskt inte det finns någon drivande hund kvar i Likenäs. Det enda riktiga, och solidariska, beslutet är att ta strid med staten. Jakten kostar de flesta 1000-tals kronor varje år. Vi har råd att koppla loss oss från statens beroende. Och vi kommer att få stöd av många grupper som drabbas idag.

20. Vad är det för

2010-11-20 17:08

fel med Solveigs uttalande? Hon håller sig ju till den Rovdjurspolicy förbundet antagit och publicerat i ett 8-punkts program.

Aldrig mer än 210 vargar, är rubriken i hennes artikel!!!
Vad säger SJF, - jo en acceptans för högst två föryngringar i varje län.Vilket även omfattar län där renbetesland förekommer.
Alltså en betydande skillnad. Vi känner ju väl till vargens reproduktionsförmåga.

Vi har ju fortfarande förmånen/möjligheten att välja vilket jägareförbund vi vill vara medlem i. Efter 44 år i SJF övergick jag till JRF, just p g a att JRF har en bättre passande rovdjurspolitik för jägarkåren än SJF.
Som så många andra i Jägarkåren ser jag helst att vi inte har frilevande varg i Sverige. Men vad göra? Ja till att börja kan vi alla hjälpas åt att öka medlemsantalet i Jägarnas Riksförbund. JRF har utan tvekan den mest passande rovdjurspolitiken för jägarkåren.Förhoppningsvis får vi hoppas att jakthundsorganisationernas medlemmar också ansluter sig i stor skala till JRF.

Av olika debatter ang. jakträtten kan vi med goda skäl anta att JRF ligger närmare markägareorganisationer som exv LRF.
Jakträtten hör som bekant ihop med markägandet. I fjällen och renbetesland har vi tydligen ett delat ägande mellan staten och samerna, i vart fall då det gäller jakt o fiske.
Det blir därför högst intressant att se hur det går för Vapstens sameby i fall det går till en rättslig prövning i det nu aktuella fallet med påstådd överskjutning av älg.

19. Kokillen

2010-11-20 00:36

Det är inte alls någon överdrift att säga att jakten med löshund är lagd på hyllan.Jag har själv jagat med stövare i ca 25 år i Gästrikland,men nu har eländet spridit sej hit också,Lusten att jaga och släppa hunden är borta,i bakhuvudet sitter hela tiden tanken att vargen är i närheten,Har en stövare på 5år,det blir min sista hund som dessutom har jagat sin sista hare,har släppt för sista gången,jag riskerar inte livet på min hund i onödan,tyvärr är jakten över för min del.

18. Kokillen

2010-11-19 22:08

låt mig då uttrycka mig så här:
Vill man inte riskera sin hunds liv
så får man lägga jakten med hund på hyllan inom vargbältet...

17. Tyskterrier

2010-11-19 21:36

Det är en överdrift att vi fått lägga jakten med hund på hyllan,det är många hundar lösa i Värmland...och ja skulle inte garantera nåt ställe i Värmland för vargfritt

16. Drilling

2010-11-19 21:19

tyvärr lutar det åt att jag gör gemensam sak med dig.
Denna artikel uppfattar jag till och med som ett litet hån mot oss jägare i vargbältet...är inte människan så upplyst att hon vet att vi redan fått lägga jakten med hund på hyllan?

15. Omröstning

2010-11-19 20:38

Tycker att jrf skulle ordna en omröstning bland sina medlemmar ang vargen,nollvision,JA eller Nej,oavsett resultat ska förbundet arbeta för det majoriteten tycker.Själv är jag en fd medlem fm nu pg av att jag är för en nollvision och inte kan stödja ett förbund som har en ordf som accepterar att vi ska ha en frilevande vargstam i sverige.Ett förbund är till för sina medlemmar och inte tvärtom.

14. Iskariot?

2010-11-19 20:37

Och ville man vara elak kunde man kanske jämföra det statliga bidraget till JRF och SJF med att de delat upp de trettio silverpenningarna sinsemellan ...

13. Dröm vackra drömmar!

2010-11-19 19:51

Ja det var en fin bild Solveig,det är bara det att vi i vargsmeten blir så avundsjuka när vi får se så fina bilder från den bästa jaktformen av alla,från förhoppningsvis vargfria marker.Politikerna har ju bestämt att vi ska ha max.210 vargar i Sverige och då tycker jag att vi ska göra en rejäl inventering och visa hur mycket varg det finns,oj oj vad många är oräknade nu, och sedan jagar vi hårt i kärnområdet och låter vargen sprida sig till övriga landet(lapparna kan väl slippa otyget).När vi har 210 vargar spridda över hela landet skall jag gå ut och släppa mina hundar och bara vara lite rädd.Det hade ju varit trevligt att när man blir skraltig på ålderns höst kunna ta bilen,fara ut i skogen,släppa stövaren,göra en eld vid vägkanten, sätta på lite kokkaffe och lyssna till vacker musik från ett klingande hardrev.Bössan kunde väl få slinga med också,men inte alls nödvändigt,men den här vackra drömmen blir nog bara en mardröm.

12. Undran

2010-11-19 18:55

varför får det inte vara fler än 210 vargar? Finns det något vettigt svar?

11. Där fick ni noll-varg-hojtare!

2010-11-19 18:54

Ett balanserat inlägg med en förhållandevis realistisk tolkning av riksdagsbeslut från högsta medlemsvalda företrädaren för Jägarnas Riksförbund.
Där fick ni noll-varg-hojtare!! Tror faktiskt att ordföranden tagit intryck av era hätska och osakliga utfall mot rovdjurspolitiken och resultatet blev inte vad ni förväntat er.

10. Solveig sitter med huvudet i vargsaxen och försöker prata sig ur

2010-11-19 18:54

Solvieig Larsson leder ett jägareförbund JRF som är helt beroende av Statliga bidrag.
Staten har dock dikterat villkor för att hennes förbund skall få ta del av de statlga bidragen.

Jägareförbundet, JRF skall arbeta med acceptansen för varg och uppbyggnaden av en livskraftig vargstam, för att få bidrag. Ett villkor som Solveig har tvingats att acceptera.

Svenska statens miljöminister Andreas Carlgren har därmed lurat Solveig att sticka huvudet i en vargsax och nu försöker Solveig att prata sig ur saxen, för hon förstår nu att den Statliga fällan håller på att slå igen och att det är hennes jägareförbundet som är bytet.
Jag tror att Andreas Carlgren kommer att få sin trofè.

9. Det skulle...

2010-11-19 17:06

...vara intressant om du Solveig kunde tala varför vi skall ha 210 vargar i Sverige. Kan tyvärr inte hålla med dig, snart är löshundsjakten slut för alla. EN Varg är en för mycket om den är frilevande i Sverige.

8. Akela

2010-11-19 15:46

Det sköts betydligt fler älgar förr innan vargeländet kom och då fanns också fler självdöda djur, det gick utmärkt med skalktavfallet då också, så vad är problemet?

7. Du får vackert ursäkta, Solveig

2010-11-19 14:35

Detta var en tam ledare, och ett hån emot stövarjägarna i mellansverige. Du nämner också rovdjurens uttag av älgstammen samtidigt med en positiv förhoppning om en ny älgförvaltning. Har det verkligen gått dig förbi att i älgjaktsförslaget stipuleras att rovdjuren ska ha mat (älg) först, därefter kanske det blir något över att jaga. Forskarna har sedan länge visat att brytpunkten för överskott till jägarkåren går vid en högre nivå på älgstammen än vad såväl Skogsstyrelsens som skogsindustrins målsättning ligger. Vi ser framtiden redan nu, varför inte ett ord om detta! Utvecklingen pekar även starkt för att även du kommer att få dela utrymmet med vargar. Inga problem med det heller?

6. Det är bra....

2010-11-19 14:35

Och och fram för allt förnuftigt, att JRF intar en realistiskt hållning i vargfrågan.
Man måste ha förmågan att se vart man rimligtvis kan komma.
Att få förvalta vargen precis som vi förvaltar andra rovdjur.
Att få skjuta närgångna individer som egendomsskydd, utan krångliga regler.
Dit har vi med gemensamma kraftansträngningar goda möjligheter att nå.
Tyvärr är inte alla realister.
Vissas "önskescenario" med en natur helt utan frilevande rovdjur är och förblir just ett önskescenario.
Dit blir vägen inte bara rejält krokig, den blir i stort sett ömöjlig att ta sig fram på.
Nu gäller ju detta som tur är inte så särskilt många i kåren.
Så om vi jägare nu vill ena oss och agera i "verkligheten".
Om vi vill att folk skall lyssna på oss, bör vi också vara realistiska.
Det är inställningen det handlar om.
Och visst, det är säkert surt för rovdjursfobikerna, men större delen av oss gynnar det.

5. Anti

2010-11-19 14:34

Vad tror Solveig och Ni andra skulle hända med självdöda djur och jägarnas slaktavfall om det ej fanns några rovdjur? Är det så ont om vilt som Ni vill påstå så kolla "samebyarna".

4. Än så länge

2010-11-19 13:41

Än så länge befinner jag mig i en tämligen trygg zon mitt i smeten av vargrevir, tyvärr är det väl bara en tidsfråga innan även jag får ge upp den bästa rekreation jag vet och som jag ägnat mig åt under 58 år sen jag som liten parvel följde min far på skidor ut på harjakt. 35 år har dömt andras stövare på jaktprov och även meriterat mina egna. Från ett trevligt och bekymmersfritt umgänge med likasinnade har vargpratet överskuggat det mest under de senaste 15 åren. För 3 år sedan övervägde jag starkt att ge upp stövarjakten helt men tog till slut ändå beslutet att ta en ny stövarvalp då min gamla var på sitt tolfte levnadsår. Visst är det fortfarande en tjusning men framför allt känns en lättnad varje gång jag kopplat och är på hemväg att det gått bra även denna gång.

3. Varför varg?

2010-11-19 13:40

Jagar i Dalarna inom våra 5 jaktlag så sköts det inte en älg. Är vargen viktigare än rådjur. Jägareförbundet står helt passiva. Sen ställs frågan varför är det så få unga som jagar. Vad ska de jaga. Finns inga rådjur, inga älgar. BARA björn, lo och varg. Nä, skjut bort vargen, halvera lodjuren och halvera björnstammebn så den stora folkrörelsen kan fortsätta. Vi jägare borde vara solidariska och ge fan i att jaga björn och vildsvin i 2 år. då måste rovdjuren mer in i samhällen och ta tamboskap!

2. 20 föryngringar

2010-11-19 13:16

Visst står det även att det ska finnas 20 föryngringar. Detta mål kan ju vara i strid mot 210 vargar. Vad gäller då?

1. Solveig

2010-11-19 13:15

210 vargar i Sverige betyder att mycket stora delar av mellansveriges jägarkår inte kan delta i det mesta av dessa högtidsstunder du talar om, utan får lägga jakten på hyllan... och detta förespråkar du som
förbundsordförande i JRF?
Om nu klart och tydligt inte ens JRF bryr sig om detta vårt öde, vem tusan skall då göra det?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB