• Pinewood

”Vi säger nej till vargflyttningar”

LedarePublicerad: 2009-12-01 13:16

Det börjar dra sig mot julhelgen. I vargjaktsfrågan är det också väntans tider inför Naturvårdsverkets beslut om hur många vargar det ska få skjutas i vinter. Förhoppningen är även att vi efter vinterns jakt får en vargstam på högst 210 djur, allt enligt riksdagens beslut.

Antalet vargar kommer nog att överstiga 210 djur efter jakten, eftersom jag anser att beslutsfattarna underskattar antalet vargar betydligt.

Att vi får börja jaga varg gör att vi i vart fall kan bromsa ökningstakten och att vargtrycket kan lätta något i hårt drabbade områden.
Vi får även hoppas att det blir praktiska regler och en tillräcklig jakttid, så jakten går att genomföra på vettigt sätt.

Nej till flyttningar av varg
Regeringens beslut att flytta varg vill myndigheterna genomföra. Detta säger Jägarnas Riksförbund nej till!
Tilltron till rovdjurspolitiken riskerar att försämras avsevärt. I dagsläget finns heller inga tecken att vargstammen i praktiken verkligen lider av inavel, eftersom vi ser att antalet vargar ökar snabbt.
Dessutom har det visat sig att närmare 20 vargar som har annan genetisk bakgrund redan fötts. Det borgar för att en bredare genetisk bas redan finns i populationen.

Vilka områden ska ha nya vargar?
Jag undrar även vart myndigheterna tänker flytta varg? Till områden där varg redan finns där myndigheter vill få in nya gener? Eller ska vargar flyttas till område där inte finns varg idag? Hur får de lokalt berörda inflytande över tänkta förflyttningar av varg? Nej, flyttning av varg är fel och myndigheterna bör tänka om i den här frågan.
Under hösten har antalet rovdjursrivna hundar ökat drastiskt. Dessutom har helt orädda vargar visat sig på flera platser.
Många har tvingats se sin hund svårt sargad och söndersliten. Många har tvingats acceptera att avkorta lidandet så snabbt som möjligt på en hundkompis, som man har räknat med att få behålla länge till.

Försämrad livskvalitet
För människor med friluftsliv, hundar och jakt som viktiga delar försämras livskvaliteten mycket och andra drar sig för att vistas ute i naturen. Detta är allvarligt.
Att vistas ute i skog och mark, samt att äga hund, gör oss friskare. En utveckling där människor både drar sig för utevistelse samt inte längre vågar ha hund kommer att försämra hälsan och livskvaliteten.
Jakt med löshund är inte möjlig att genomföra idag i betydande områden.
På sikt riskerar vi ett skandinaviskt kulturarv, där vi i Sverige bör ta ett särskilt ansvar för jakt med drivande och ställande hundar.

Minimal miljöpåverkan av jakt
Framtiden har många utmaningar, där klimatfrågan är en huvudfråga. Världens ledare ska, när detta skrivs, snart träffas i Köpenhamn för att försöka hitta lösningar på global nivå.
Frågan berör oss alla. Vi jägare kan ta hem byten som ger mat på bordet med minimal miljöpåverkan. Älgkött ger mindre miljöpåverkan än importerade torkade bönor, då miljöbelastning inte uppstår på vilt som finns i våra marker.
När vi beskattar klövviltstammarna säkerställer vi dessutom att den förnybara skogsproduktionen tillväxer med få viltskador. Därmed hjälper vi på sikt till att minska behovet av fossilt bränsle. Jägare gör verkligen praktisk nytta för att skapa ett framtida hållbart samhälle.

Intensivt år väntar
Det lackar mot jul. Ett intensivt år med jaktliga frågor övergår snart i ett nytt, minst lika intensivt år, som även är valår.
Vargjakt kommer att börja efter nyåret och älgjakten kan komma för politiskt beslut i vår.
Vår organisation har mycket viktiga frågor att hantera mot myndigheter och politiker. Vi har ett stort engagemang hos medlemmar och förtroendevalda. Det är vår styrka när vi arbetar för att fortsätta utveckla enkel, obyråkratisk och rättvis jakt för alla.
Det gäller även vår strävan att jobba för biotopiskt riktiga och lokalt förankrade viltstammar.
Stort tack för allt engagemang under 2009.
Jag vill önska en god jul och ett gott nytt år – och välkommen med ännu mer engagemang under 2010!

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

34. djurplågeri

2011-01-10 07:37

Tänk dessa vargforskare vad de utsätter vargarna för, först söver de dem så att de drunknar sen ska de sätta ut valpar lyor där det redan finns valpar. Alla som har hundar vet hur svprt det är för att en tik ska ta sig an andra valpar ett ständigt passande. Vad händer då de sätts ner jo tiken söker en ny plats. Väldigt humany att störa familjen. Nää erkänn ni som håller på med varg forskning staten är en riktig mjölk kossa för er. Om vilket jag hoppas inte jägarna jagar björn o varg så måste staten anställa folk och då kostar en lägare precis som en varg forskare en ny bil samt 1000:- i timmen. carlgren gör alla jägare en stor tjänst kryp ner i en varglya och lär dig kanna dessa varelser.

33. Bandmask

2011-01-04 11:35

Hur kan man plöja ner 56 miljoner på att stoppa mårdhunden för att den bär bandmask. När man i nästa sekund gärna ser öst vargar hit. Dubbel moral. Vem tar ansvar nä'r alla rådjur och älgar är borta är det jägarförbundet som slår sig för bröstet och skriker ut tack vare oss så kommer jakten att bli mkt mindre och dt blir ingen folkrörelse längre utan vi står för yrkesjägare. Har en son som går för att utbilda sig som viltvårds mästare. kopar nu av för att gå skog istället . hans kommentar vad ska vi jaga och vilka ska jaga i framtiden. Inte tänker jag lägga mitt liv på att sitta i HKP och skjuta rovdjur. SUNT

32. Bort med dom

2011-01-04 11:34

Jag o min son gick idag ur Svenska jägar förbundet. Vi går nu med riks jägarna de är de enda som har en sund rovdjurspolitik. Nä ställ upp nu alla jägare vägra jaga varg , björn o vildsvin så får Carlgren som aldrig sett ett djur annat än på Skansen som han vill. Varför ska alltid jägarna ta ansvar för allt som regering o jägarförbundet hittar på. I Orsa besparing 75000ha ska det nästa år skjutas 22 fjolingar. Länge leve rovdjuren. Om 10 år kommer det bara finnas sjöfågel att jaga
Trött på rovdjur

31. En röst från Skåne

2010-01-08 09:41

Hej Anonym och alla andra!
Jag hade ett litet torpställe mitt i Skåne. De flesta av mina får blev en dag lemlästade och dödade av två Rottweilerhundar. Och jag är nog inte ensam om att få boskap dödade av hundar. Tycks förekomma rätt ofta även norrut. Dessutom är frekvensen jakthundar som skadas/dödas av viltsvin förmodligen högre än av varg. Så visst, langa gärna ner några vargar hit. Hellre det en galna hundar och viltsvin.

30. Intresseorganisationers rätt att ha åsikter !!

2009-12-16 00:33

För att vara en så liten och betydelslös intresseorganisation så har jägarnas riksförbund ofattbart mycket att säga till om angående vårt svenska viltbestånd. Jag ifrågasätter hur detta kan komma sig. Okunskapen är också större hos denna organisation än hos många av våra natur och miljöorganisationer. För oss som lever och bor i Norrlands inland är det en självklarhet att vi även i framtiden bevarar en biologisk mångfald och en levande natur. I denna ingår en stark och levnadskraftig rovdjursstam. Blotta tanken att överlåta viltvården till jägarnas riksförbund får mig att betvivla att vi i Sverige på några års sikt kommer att förstå innebörden av ordet biologisk mångfald. Naturen kommer snarare att på sikt bli en skyddad verkstad där ett fåtal beväpnade människor kommer att leva ut sina fantasier utan risk för att "råka illa ut". När kommer någon på att det är dags att utrota huggormen? Den är ju utan tvekan en risk för såväl människor som jägare och jakthundar.

29. flyttning

2009-12-15 22:28

jag kan inte förstå varför inte flytta vargarna söderut,vi här i dalarna har ju haft ett elände i många år.men nu när det är på tal om att sätta ut några så blir det ett ramaskri,nej ner med skiten söderut

28. djurplågeri

2009-12-15 02:02

Jaga "vilda" vargar med helikopter, stressa upp dem, söva dem, förflyttning, uppvaknade, mer stress. Är inte detta en förfärlig lekstuga med djur?
Hoppas att varenda vargflytt anmäls som djurplågeri

27. Tvivlar...

2009-12-15 02:02

Ett högt spel för galleriet från Solveigs sida låter det som. Regeringen säger ju klart och tydligt att: "Påbörja arbetet med att lokalt förankra regeringens planerade åtgärder för att minska inavelsgraden hos vargstammen, annars inga pengar ur viltvårdsfonden". Detta kommer garanterat inte vara förhandlingsbart. Högst tvivelaktigt är också att JRF skulle ha kraft att inte ta emot pengarna ur viltvårdsfonden och man har ju faktiskt redan sagt ja en gång? Således borde slutsatsen vara att man tvingas acceptera, vilket man med all sannolikhet också kommer göra när svångremmen dras åt.

26. Bra Solveig!

2009-12-06 20:31

Mycket vettiga tankar, fortsätt så.

25. 7 Hjortar?

2009-12-04 14:21

Till "Observer" - 1 hane och 6 honor, ger en "effektiv populationsstorlek" på 7 djur. Mer dubbelt så stor(tills ifjol)som hos den svenska vargstammen. Till Solveig Larsson, får vi ett tillrättaläggande då regeringens uppdrag till JRF nått dig?

24. Solveig och de 7 hjortarna

2009-12-03 22:59

JRF är inte unika på något sätt när man som första alternativ inte förordar en flyttning av varg. Det är bara att läsa den skrivelse som gjordes till regeringen från LRF, SSK, JRF, SJF,SSR och Jordägareförbundet där samtliga förordar en naturlig invandring som första alternativ. Sen så kan man konstatera att samtliga organisationer både på bevarandesidan och jägarsidan sagt nej till en inplantering från Finland och Ryssland. Det unika med JRF är att man nu verkar försöka krypa ur denna skrivelse med motiveringen att regeringen inte skulle ha uppfyllt sin del av avtalet. Som en lekman måste man fråga, skrevs något avtal överhuvudtaget? Och vad är det regeringen enligt Solveig Larsson inte uppfyllt i så fall? Jakt på varg? En begränsning av vargstammen? Regionala beslut enligt JRF modell?

När det gäller Solveig Larsson resonemang runt genetiken så kan man konstatera utan att gå in på detaljer att hennes och JRF:s syn på genetiken inte är den som riksdag, regering och EU använder i sitt beslutsunderlag. Frågan är vems som tolkning som råder? Det är möjligt att JRF räknar med att deras tolkning kommer vinna på hundra år sikt (eller att risken för utdöende av tolkningen är mindre än 5 % på 100 år) vilket är rådande definition på genetiskt variation som just nu ligger till grund för riksdagens rovdjursbeslut.
Poängen är alltså att man kan önska att världen såg annorlunda ut, att EU inte fanns och att forskarna hade samma syn som Solveig Larsson runt genetiken men så är inte fallet.
Frågan är när JRF ska börja berätta detta för sina medlemmar. Att sen Solveig Larsson väljer att tolka mina synpunkter som ett försök att begränsa debatten vittnar bara om att hon inte förstått vad saken gäller. Organisationer som vill vara trovärdiga och inte hamna inom samma grupp som exempelvis djurrättsaktivisterna (ett faktum är att Djurens Rätt har fler medlemmar än JRF) måste bygga sin argumentation på rådande forskning och ta hänsyn till politiska förhållanden oc överenskommelser. Är man inte beredd att göra det så finns bara en väg kvar. Avsäga sig pengarna från staten och börja med civil olydnad tills alla vargar är utrotade. Vad väljer JRF?

ps. alla Finland vitsvanshjortar kommer från ett (1) handjur.

23. flytta varg

2009-12-03 17:28

Här i jämtland finns det plats för många vargar,vi har bara nån strövarg så flytta hit några. Vi måste ju hjälpas åt för att uppnå målen.Problemet är väl att det inte finns så mycket mat åt dom,förhoppningsvis så blir det lite tillskott vintertid om samerna flyttar hit lite renar, annars är det lite magert med föda.Men plats finns så varför inte.

22. Miljöpartiet nästa?

2009-12-03 14:05

Jägarnas riskförbund har alltid vänt kappan efter vinden. Noll ansvar och inga krav på att det man tidigare lovat faktiskt ska uppfyllas. Senaste exemplet av många ser vi här.
Känns som om ni istället borde vara politiker på den röd-gröna sidan med tanke på hur ni handskas med löften och med den djupa förtroendekris ni har inom partiet (organisationen)!
Våga tycka något och stå för det! Eller är det för mycket begärt?

21. Svar till Obserer från Solveig Larsson

2009-12-03 10:19

Tack Observer för dina ingående synpunkter, bra att min ledare uppmärksammas och kommenteras. En ledaretext har begränsat utrymme och rymmer inte allt. I rovdjursfrågan tog riksdagen regeringens proposition, så regeringen verkställer ett riksdagsbeslut som är det regeringen föreslog riskdagen att besluta i rovdjursfrågan.
Jag ser fram mot om vi kan få ytterligare genetisk kunskap omkring inavel för vilda populationer. Jag tycker det är intressant att flera djurslag som
utvecklas väl kommer från få individer, ett exempel är vitsvanshjorten, som var ca 10 st som utplanterades i Finland och idag är väl utbredd, en annan är bävern, som det var några få exemplar som skapat dagens livskraftiga svenska stam. Vi har också bedrivit inavel på hund i flera hundra år och skapat våra hundraser. Inavelsdepression mäts genom att djurslag får svårt att överleva och reproducera sig, vilket vi inte kan sägas se i den svenska vargstammen, med den utveckling vi ser i antalet vargar på några år.
En tanke kan vara att det är skillnad på urval i naturen än när människan väljer urvalet och att överlevnadsförmågan ställs mer åt sidan när människan avlar och därför blir inavelsfrågan annorlunda i vilda populationer.
Observer drar sedan långtgående slutsatser och verkar vilja begränsa debatten om hur vi kan genomföra rovdjurspolitiken. JRF verkar för bred och fri debatt där de människor som ska leva nära besluten får avgörande inflytande över besluten. Här finns i dagsläget vägval i praktiskt genomförande, där vi anser att förflyttning av varg motverkar möjligheten att få rovdjurspolitiken accepterad på lokal nivå och därför bör det inte väljas.
När det gäller eventuella uppdrag så har de inte kommit JRF tillhanda, men enligt uppgift har vår broderorganisation fått ett dylikt uppdrag. Om JRF får sådant uppdrag kommer vi, som demokratisk organisation, föra diskussion lokalt omkring hur vi axlar det.

20. Toy o ta

2009-12-03 09:33

..här åker LST landcruiser... av senaste modell förstås...

19. håller med våmhus

2009-12-02 23:19

Myndigheterna har alltid motarbetat folk av bygden.. är det någon som vet va varg kalaset kostar? tex; på våran mark åker det runt 2st så kallade spårare från länstyrelsen, och ja dom åker bekvämt- varsin Toyota Rav4 av senaste model plus lön på ca 30 000kr i månaden!! JAG ÄLSKAR ATT BETALA SKATT!!!

18. Observer

2009-12-02 23:18

Det går alldeles utmärkt att begränsa vargstammen utan flyttningar eller inplanteringar,faktiskt går det förmodligen mycket lättare utan dessa tokerier...och fortare...

17. JRF och överenskommelsen?

2009-12-02 23:18

Nu får ni i förbundsledningen rätta mig om jag har fel, men jag vill minnas att JRF accepterade överenskommelsen med Svenska Jägarförbundet, LRF och Svenska Kennelklubben under vissa villkor. Och dessa villkor har inte infriats så överenskommelsen gäller ej längre.

16. Nej till vargflyttningar, Solveig?

2009-12-02 23:17

Citat ur "Gemensamt kompletterande yttrande 2009-04-02": "Förbunden vill understryka att det är av största vikt att eventuell framtida flyttning av varg sker med största möjliga öppenhet. Fler frågor om hur en flyttning bör genomföras behöver utredas. Naturvårdsverket bör ges i uppdrag att, i samarbete med intresseorganisationer, arbeta fram en plan för hur en eventuell flyttning av varg kan genomföras." Dokumentet är undertecknat av din företrädare Conny Sandström. Menar du att detta är nej till vargflyttningar, Solveig?

15. Hermelinen har rätt

2009-12-02 19:54

Självklart gagnar det inte JRF att medverka till nån flyttning av varg (vilket man senast i våras skrev under på(!) vilket både ledning och medlemmar tycks ha glömt. Men det är otvivelaktikt så att möjligheterna till en begränsning av vargstammen och möjligheterna till vargjakt står och faller med det. Men det inser inte i ett förbund som är mer intresserat av att bli fler till varje pris genom att inge felaktiga förhoppningar än att skapa verkliga förbättringar för jägarkåren.

14. Vilket bra förslag, Observer!

2009-12-02 16:52

Naturligtvis ska JRF inte medverka till någon flytt av vargar. Jag tror inte det gagnar förbundet det minsta. Tänkt dig själv: JRF-representanter knackar dörr i byarna och förklarar varför det är en så bra idé att släppa ned en rysk varg från helikopter nästa vecka, just i deras by.
Det där kommer Jägareförbundet att klara alldeles utmärkt. Det är bara att kalla dem som opponerar sig för extremister och foliehattar, så kommer den kampanjen att funka fint.
Det enda raka är att JRF vägrar delta i projektet och eventuellt tar de "böter" som samhället skriver ut för den förseelsen.
Hur tokigt det än blev, så är det du, Observer, som kläckt dagens bästa idé.

13. Svar till Observer

2009-12-02 16:40

Eligt vargforskaren Olov Lindberg är ju genitiken räddad för ca 100 år framåt med den naturliga invandring som nu skett. Det är väl blandannat den forskningen som Solveig menar, detta kom ju ut för någon vecka sedan.

Redaktionell kommentar:
Jag läste samma sak på en konkurrerande hemsida, att vargarnas risk för att dö ut av inavel var framflyttade 100 år. Därför ringde jag Olof Liberg för att få honom att säga samma sak, samt för att ställa följdfrågor. Men det vill Liberg inte ställa upp på
– Tolkades jag på det sättet – då blev det fel. Visst medför invandrade vargar att problemet har flyttats fram, men 100 år, det kan jag inte påstå. 50 till 75 år kanske, sa Liberg.

Mikael Moilanen, reporter

12. Observer.

2009-12-02 16:35

Det ser ut som om du försöker sprida falska uppgifter, så här är det formulerat i sammandraget. Observera att här också talas det om ett maxantal!

"d) att högst 20 individer som ökar den genetiska variationen i den svenska vargpopulationen ska införlivas i populationen under de närmaste fem åren fram till 2014 enligt regeringens förslag,"

11. Vad säger JRF nej till?

2009-12-02 12:59

Det skulle vara bra om Solveig Larsson gav en korrekt bild på hur statsapparat fungerar. För det första så är beslutet om omflyttning av varg från renskötselområdet och inplantering inte ett regeringsbeslut utan en del i det riksdagsbeslut som togs i höst. Sen så handlar det inte om att inte myndigheterna vill eller inte vill genomföra detta utan måste givetvis göra det som beslutats av riksdagen och reglerats i regeringens förordningar. Det vill säga att Naturvårdsverket uppgift är att genomföra den beslutade politiken.

Sen så är det intressant att Solveig Larsson har sådana goda kunskaper i genetik samt vargstammens storlek och tillväxt så att allt det viltforskningen kommit fram till helt tycks sakna värde. Eller har Solveig Larsson några forskningsresultat eller inventeringsresultat som stärker hennes påståenden.

Att ledningen för JRF sen helt verkar sakna insikt i att riksdagsbeslutet måste inrymmas in EU:s habitat direktiv för att Sverige inte ska riskera att fälls av EU- domstolen och få sin vargpolitik styrd av detta är mycket illa. Det är bara att se på Finland som inte har någon begränsning av vargstammen. Man fortsätter med andra ord att ge sina medlemmar sken av att vi varken i behöver lyssna på forskningen, myndigheter, riksdagen eller ta hänsyn till internationella överenskommelser.
Det är kanske dags för Solveig Larsson berätta för sina medlemmar att man svävar inte fritt i rymden utan faktiskt är en del av det samhälle som demokratiskt beslutat den politik vi har och att sen beslutet bygger på på framtagna underlag (via forskning och inventeringar) och i enlighet med lagar, förordningar och internationella överenskommelser som finns.
Eller har Solveig Larsson planerat åka ner till Bryssel och delge EU-kommissionen sina synpunkter så man ändrar habitatdirektiven utifrån JRF:s argumentation.
I så fall så borde de man ju kanske börjat med att tala om för Sveriges regering hur det skulle vara innan beslutet togs den 21 oktober. Sen så innehåller ju riksdagsbeslutet en konkret uppgift till JRF när det gäller eventuella flyttningar av varg. Kommer JRF att avsäga sig de uppdrag som riksdag och regering gett förbundet och i enlighet med detta avstå pengar från viltvårdsfonden. En mycket intressant fråga i sammanhanget.

Det skulle också vara bra om Solveig redogjorde för sina medlemmar att utan lösningen med en flytt för att förbättra genetiken så skulle riksdagens tak hamnat på 400 vargar innan jakt beviljats och i detta sammanhang nämna att en utvärdering ska göras 2012 om vargstammen kan anses ha gynsam bevarandestatus. Om genetiken inte förbättrats då så kan ett betydligt högre måltal bli aktuellt.

10. Enkät

2009-12-02 11:56

Kanske skulle man skicka ut en enkät till svenska folket i sin helhet och ställa frågan: Ska jägarna få bestämma vilka djurarter som skall få finnas eller inte finnas. Då kanske det visar sig att "folket" i sin helhet hellre vill ha varg än jägare. Vem vet...

9. Håll isär två saker Fredde

2009-12-02 10:30

Etablissemanget har bestämt att man med hjälp av jägarorganisationer ska flytta ett 20-tal vargar. Att Liberg påpekar att kartan ritats om genom inflödet av 3 nya ryssar betyder inte att man ändrar på fastlagda planer.
Det vore faktiskt på tiden att JRF gjord en ordentlig enkät bland sina medlemmar. Frågeställningen är enkel. SKA VARGEN FINNAS DÄR MÄNNISKOR BOR OCH VERKA? Det är på tiden att människans krav kommer före vargbiologernas.

8. Flyttq

2009-12-02 09:15

Men visst är väl flyttplanerna lagda på is under ett antal år i och med att ryssvargen fått avkommor. Har för mig att en forskare sa att man behövde nytt blod vart 5:e år. Nu har vi ju fått en eller är det två ryssar så det borde ju innebära att flytt skjuts upp.

7. Bestäm dig!

2009-12-02 09:14

Ni sa ju nyss JA,bestäm er!!!
Jag lämnade er organisation pga ert förra "ja till vargflytt"

Fd medlem...

6. När skall JRF börja leverera?

2009-12-02 09:14

Det var ju upplyftande läsning! Det verkar som förbundsledningen har fått upp ögonen för de problem vargförekomst orsakar i samband med bland annat jakt! Nu väntar vi bara på att JRF börjar arbetet med att ge oss jakten tillbaka. En uppgift vore att ge nollvisionen ett ansikte. En nollvision med definitionen att hålla människor, djur och näringar i våra kulturbygder skadefria från vargens härjningar.

5. Klokt Solveig

2009-12-01 23:05

hoppas bara ni också håller vad ni lovar.
Kan minnas att jag i nya rovdjursproppen läst att regeringen menar att de bägge jägarorganisationerna är de som skall bana väg för flytten,med andra ord övertala markägare och jägare att ställa upp.Det står också att flytt av vargar SKALL ske.Hoppas ni inte ändrar ståndpunkt,det är precis lika lätt att gå ur JRF som SJF...
Att SJF kommer att försöka gå regeringen till mötes i flyttfrågan är väl dock ingen högoddsare direkt...
Och utan att gissa alltför mycket är väl meningen att flytt skall ske till de områden där inte alltför mycket varg finns,att lägga ut flera hundratals tusen kronor på en flytt för att sedan vargen skall dödas av artfränder verkar dumt.

4. Vi mot dom

2009-12-01 15:56

Vi får inte tillåta förflyttning eller insättning. Nu får vi lov att försvara oss. Bra ledare, kämpa på mot myndigheterna, det är vi mot dom, något annat finns inte.

3. Bra, Solveig

2009-12-01 15:32

Jobba på! God jul!

2. Rätt inställning.

2009-12-01 15:13

Låt oss börja jaga och låt sedan spridnigen av varg få bli naturlig, omflyttningar är ett meningslöst projekt som inte gagnar någon sida.
Låt oss också arbeta för en generösare §28, för att kunna skjuta bort individer runt gårdar och bostäder.
Man kan alltid ha individuella önskemål om avskjutningens storlek, och man kan visst ha målet satt till 1/3 av den aktuella stammen, inget fel i det.
Dock tror jag det viktigaste i nuläget är att vi får börja jaga vargen i vinter, min gissning är att siffran hamnar runt 40 vargar, min förhoppning är också att förslaget om förflyttningar skrotas efter som det inte finns något att vinna på ett sådant utspel.

1. Solveig

2009-12-01 13:48

Du kommer förmodligen återkomma med en ny ledarsida innan jul, men i annat fall får jag önska Dig och övriga medlemmar en God Jul. Du skrev på förra ledarsidan att drygt 100 vargar bör tas bort här i landet! Hur kommer vårat förbund agera om tilldelningen blir avsevärt mindre?
Jag hoppas Du slipper alla skräpinlägg på Din sida den här gången!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons