• Allmogejakt

Byråkratiska påfund kväver älgjakten

LedarePublicerad: 2012-10-01 11:39

Älgjakt i ny förvaltningsform har nu pågått ett tag i norra halvan av Sverige. Av vad jag sett har inte älgarna blivit särskilt påverkade av förändringen, tack och lov, medan byråkratin fått nya osannolika uttryck.

Signaler har även kommit från jägare bosatta i södra delarna av landet att de helt ställer in älgjakten, eftersom de är hänvisade till enbart kalvjakt.

En jägare rapporterar att han bryter en 40-årig tradition av att återvända till hembygden för en veckas B-licensjakt i september. Semester, resa och uppehälle motiverar inte den ekonomiska kostnaden för att i bästa fall fälla en ”rökalv”.

Under 40 år har det fällts åtta älgar på marken som är drygt 300 hektar, men chansen har varje år skapat motivation. Den motivationen har nu försvunnit. Det är en förlust inte bara för jägaren utan även för glesbygdsbutiken i byn.


Kraftig krititk
Jägarnas Riksförbund har kraftigt kritiserat att byråkrati och kostnader ökar samtidigt som sannolikheten minskar att vi lyckas fälla det antal älgar som förvaltningen anger.

Trots alla genomgångar har ändå de byråkratiska tolkningarna slagit mig med häpnad och överträffat min förmåga att spekulera i hur tokigt något kan bli.

Jag tänker på det faktum att om en älg faller på annat jaktlags mark ska den avräknas från bägge jaktlagens tilldelning. Det påverkar därmed dubbelt älgförvaltningsplanen inom älgförvaltningsområdet.


Helt obegripligt, särskilt som den nya älgförvaltningen skulle leda till bättre och säkrare kunskap om älgstammen.


Hotar tilltron till lagstiftningen
Nu är det sannolikt inte något större antal älgar det avser, men det är fortfarande helt fel. Ur ett mer övergripande perspektiv hotas tilltron till lagstiftningen överlag. 

Inrapporteringen av fällda älgar ska ske inom 14 dagar. Vi startade jakten i norr utan att det fanns ett rapporteringssystem att göra rätt för sig.

Nu ska systemet fungera. Vi i norr får vara testpiloter. När älgjakt startar i resten av Sverige kan vi hoppas att det fungerar.

Frågan är hur mycket nytta den informationen ger under pågående jaktår.


Går före allemansrätten
Med allemansrätten som argument, från personer som hävdar sin rätt i skogen, har många jaktlag tvingats inse att den dagens jakt antingen inte gick att göra enligt plan, alternativt helt måste ställas in. För Jägarnas Riksförbund går markägarens rätt att nyttja marken klart före allemansrättsliga aktiviteter.

Dit hör jakten, som både är en inkomst för markägare och en utgift som jägare betalt för rätten att jaga.

Att bli fråntagen möjligheten att utöva sin jakt är både en ekonomisk förlust och en förlust av livskvalitet.


Har lyft frågan
Förbundet har lyft frågan både genom remissvar, i media och vid en hearing som anordnas av Naturvårdsverket med olika aktörer. Vår syn att organiserade och/eller kommersiella aktiviteter kräver överenskommelse med markägare, och att jakt är en del i äganderätten som går före allemansrätten, verkar delas av många.

Vi lyfte även att allemansrättsliga aktiviteter bör hänvisas till och underlättas att göras på alla reservat och nationalparker som finns – de är både särskilt fina naturområden samt mark som ofta är ägd av det allmänna och därför lämpliga. 


En politisk siffra
I vargpolitiken fortsätter politikerna att abdikera från sitt ansvar. Nu ska Naturvårdsverket leverera siffror på vad som ska anses vara gynnsam bevarandestatus. Det är en siffra som absolut innehåller mycket politik.

Antalet vargar påverkar livskvalitet allvarligt för de som bor och verkar i områden med vargrevir och är därför en politisk siffra på den ambitionsnivå som regeringen har.

Hur mycket ska människor som bor och lever i områden med varg utsättas för försämrad livssituation?

I dagarna kom även inventeringsrapporten för vintern 2011-12, vilken anger att tillväxten i vargstammen bromsat upp.


Har ökat misstron
Rapporten levererar siffror som redan skapat en ökad misstro bland dem som lever och verkar i de drabbade glesbygderna.

För annan rovdjurspolitik håller Naturvårdsverket på med förändring i inventeringsteknik för antalsbestämning. Samverkan sker med Norge. Det ger förhoppningsvis mer korrekt underlag. För järv kan vi få mer DNA-analys, och förhoppningsvis gå från inventeringar av lyor.

För lodjur kräver vi att familjegrupper ska kunna inrapporteras under i stort sett hela året.

Generellt kräver förbundet att alla observationer av olika människor ska tas in i rapportbasen och få ingå i antalsberäkning.


Ska få använda åtelkameror
Dessutom kräver vi att Sverige ska uppmuntra nyttjandet av åtelkameror som underlag för inrapportering, för att dra nytta av modern teknik.

Vi kräver också att med större rovdjursstammar måste samhällets sätt att bedöma antal kraftigt förenklas.

Vi kan inte använda för stora resurser till att hålla koll på välmående rovdjursstammar!

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. Amangenreviret

2012-10-02 15:48

Om jag inte minns fel sköt man båda föräldrardjuren i Amangenreviret, nu verkar det ha gått bra denna gång, inga vilsna ungvargar som ställde till problem denna gång.
Men det var på tok för många påskjutningar, en del försök gjordes på + 140 meter, men ingen varg blev fäld på över 80-90 meters avstånd.
Gissar att det tar ett tag att lära sig jaga varg rätt och effektivt.

11. Matematik

2012-10-02 07:56

Om ej markens storlek medger avskjutning av en vuxen älg så förstår jag inte problemet?? Där jag jagar måste man i år ha 800 hektar för att ha möjlighet att skjuta en vuxen. (bergslagen)

10. Älgjaktsidioti

2012-10-01 22:19

Håller helt med krönikören om hur den ökade byråkratin lyckats förstöra nöjet med älgjakten. För några år sedan hade vi 2 vuxna och en kalv, minskades sedan till ett vuxet djur och en kalv för att i år bli en kalv. Samma areal som tidigare, fast ökad älgtillgång efter Gudruns härjningar enligt våra observationer. Det krävs 650 ha för ett vuxet djur! Man undrar vilken information de som bestämmer kvoterna har. Men ju längre bort från verkligheten besluten fattas, desto sämre beslut.
Sedan kan man undra om det är kliande av ryggar som pågår, högre tilldelning till de som är med i stora jaktvårdsområden och därmed avhänder sig bestämmanderätten över sin egen mark och jakten på den till tjänstemän och byråkrater.

9. nr 4 Jonte

2012-10-01 22:19

Hur många av de som fällts var "fel" individer?

8. Minnesota vs Svensk vargjakt

2012-10-01 22:19

Jägarförbundet beräknar att 4 - 5000 jägare deltog i jakten för att skjuta 27 vargar - varav ca 2 000 i Dalarna.
I minnesota skall i vinter 400 vargar skjutas antalet licenser kommer att begränsas till max 6 000 (enl artikel på denna sida)

någonting säger mig att det kanske inte är optimalt när 4-5000 jägare går ut för att skjuta ett 30 tal djur.
Men jag misstänker att de genomförda vargjakterna kan ha en del i vargsituationen vi har idag. Nu har vi stora problem med vargar som går in i samhällen, ställer t problem i djurhållningen osv. Men i princip ingen skyddsjakt tillåts.

7. Vaddå fel djur, Jonte?

2012-10-01 17:28

Vem (annat än värnarsidan) har påstått att man sköt fel djur under vargjakten?
Det fanns licens på ett visst antal vargar.
Det fanns inga restriktioner om vilka djur som fick skjutas.
HUR kan du då påstå att fel djur sköts???

6. #4 Jonte ...

2012-10-01 17:28

Skulle du klara en granskning av Josefsson? Kanske, kanske inte. Det vet vi ju inte förrän det är gjort ...
Hur vet du förresten att fel djur sköts under licensjakterna på varg?

5. Gapar du inte för stort nu, Jonte?

2012-10-01 17:28

Gapar du inte över för stort byte nu? Vilka områden fungerar bättre med regleringar? Är ditt nästa förslag familjelivet och barnuppfostran? Du tror uppenbarligen inte på idén frihet under ansvar. Du vet väl, hoppas jag, att det inte är förbjudet för politiker och makthavare att ljuga, gäller dig också. Är det något som borde ses över är det vårt lands styre. Du slår neråt Jonte, det känns inte rätt.
Vad är det i ledaren du misstycker till?

4. CE Eller underbyråkratiserad tidigare

2012-10-01 15:22

Kanske så att jakt och viltvård varit ett område som varit ganska dåligt granskat - utforskat och oreglerat tidigare.
Klarar jakten en granskning av Janne Josefsson eller en någon som nogrannt granskar om regler efterlevs, hur det är med jaktetik och moral eller nykterhet.
Klart det är mycket bättre idag än för bara några år sedan, men tex vargjakten var ju dålig jaktreklam där man sköt fel djur hade ett mkt stort antal påskjutningar (affektion), och kanske till en del orsak till dagens jobbiga vargläge.

3. vädret

2012-10-01 14:12

Dessutom verkar det bli en regning och blöt höst - verkar som det blir mörkt längre på morgonen och tidigare på kvällen också har jag just upptäckt.

2. Problemet...!

2012-10-01 14:12

Problemet är att jakt och rovdjursfrågan blivit överbyråkratiserad!
De bästa politikerna är de som inte gör någonting....

1. problem?

2012-10-01 13:11

det är klart, vill man bara se problemen så finns dom ju överallt!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB