• Allmogejakt

Hur kan 200 vargar dominera jaktdebatten?

LedarePublicerad: 2008-05-05 10:15

För bara tre-fyra år sedan var förvaltningen av älgstammen och rådjursstammen, liksom jakten på räv, mård och andra predatorer för att förbättra förutsättningarna för hare, skogsfågel med mera, stora diskussionsämnen vid olika jaktförekomster.
Detta gällde både vid möten i jaktlag, i lokalavdelningar och vid distriktsmöten. Vi ”bråkade” ibland lite om tilldelningen i de olika licensformerna.

Conny Sandström, förbundsordförande Jägarnas Riksförbund

Inte minst var tvångsanslutningen till viltvårdsområdena kanske den fråga som var vanligast förekommande för min del.
Nu har nästan hela jaktdebatten tagits över av rovdjursfrågan! Och det är vargetableringen som dominerar.
Hur kan cirka 200 vargar helt dominera debatten i Jaktsverige? För bara några år sedan var det ju ”bara” cirka 100 vargar.
Hur är det möjligt att 100-200 vargar, spridda från Halland till Norrbotten, kan väcka sådana känslor?
Här är det viktigt att veta att dessa vargdebatter inte bara förekommer i jägarkretsar utan i minst lika hög grad hos andra landsbygdsboende.

Nästan ingen ville ha varg i sitt närområde
I den så kallade Voxna-enkäten var det bara 27 procent av de svarande som var jägare. Nästan ingen ville ha varg i sitt närområde.
I folkomröstningarna i Dalarna handlade frågan visserligen om bättre möjligheter till skyddsjakt, men även där måste ju flertalet av de röstande ha varit icke jägare.
Det som till en början ”bara” var en jägarfråga är i allra högsta grad en fråga som berör väldigt många landsbygdsbor.
Inför den fortsatta hanteringen av rovdjursutredningen är det viktigt att denna fråga även i debatten lyfts upp som den stora landsbygdsfråga det verkligen är.
Här är det viktigt att tunga landsbygdsorganisationer, som till exempel LRF, verkligen står upp för sina medlemmar.
Jag vågar påstå att jag har ett ganska stort kontaktnät. Jag kan inte påminna mig att någon enda som jag frågat vill ha varg i sitt närområde.
De flesta vill inte ha rovdjur i sin närhet överhuvudtaget!
Ändå har riksdagen sagt att vi skall ha minst 200 vargar, 1 500 lodjur och 1 000 björnar. Idag har vi enligt uppgift cirka 200 vargar, 1 500 lodjur och 3 000 björnar.

Var skall rovdjuren vara?
Men var skall de vara? Relativt många tycker att det är okej med rovdjur, men inte där de själva bor!
Var tycker de som bor i Stockholm, Göteborg och Malmö att rovdjuren skall finnas? Och med vilken rätt skall dessa människor bestämma över livsvillkoren på landsbygden?
En del som läser detta kommer kanske att tycka att jag nu är en ”billig populist” men i själva verket vill jag påstå att jag är realist!
Verkligheten i denna fråga finns i Voxna, Äppelbo och alla andra ställen som har ett eller flera vargrevir inpå knutarna. Det är för dessa människor vi måste forma en rovdjurspolitik!
För dem som bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö kommer detta aldrig att bli ett problem.
Vi kan inte fortsätta som hittills och stoppa huvudet i sanden. Vi skall ha minst 1 000 björnar och har nu minst 3 000. Vi har uppnått etappmålet på 200 vargar och behöver under kommande år skjuta cirka 50 för att frysa antalet, enligt rovdjursutredningen.

Fel i inventeringar påverkar jaktbeslut
Årets inventering av lodjur i de nordligaste områdena tyder på en kraftig ökning jamfört med i fjol.
Även om den mest troliga anledningen är att fjolårets inventering var fel, mycket fel, så låg den som grund för tilldelning inför årets jakt på lodjur, vilket då också naturligtvis blev fel. Det har nu resulterat i riktad skyddsjakt bara för renskötarna, vilket också är fel.
Just nu är vi mitt uppe i vår interna remissbehandling av rovdjursutredningen och förberedelserna inför stämman med inte minst motionsbehandlingen. Kanske kan vi hitta något guldkorn till lösning i dessa två processer.
Ett är dock säkert, beslutsfattarna måste den här gången lyssna på dem som berörs i sin vardag. På de jägare som fått sin jakt helt eller delvis spolierad, på tamdjursägarna som varje morgon oroligt tittar ut i betesmarken, på de föräldrar som inte vågar låta sina barn gå till skola eller skolskjutsen utan väljer att köra själva och på alla andra som har rovdjuren som sina ”närmaste grannar”.

Är det rimligt?
Det är i ljuset av den här situationen kanske inte så konstigt att fokus i jaktdebatten har flyttats så dramatiskt som den har gjort.
Men är det rimligt?
För mig känns det på något sätt ovärdigt att 200 vargar så totalt får dominera debatten. Är 200 vargar verkligen värda detta?
När skall vi få tid och lust att åter prata om älgar, hjortar, rådjur, vildsvin, harar, skogs- och fältfågel liksom övrigt vilt?

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

41. beteendestörning...

2009-01-15 09:10

någon skrev en kommentar om vargens "beteendestörning" som lett till att de kommer närmare in på samhället...sanningen är nog den att samhället kommit närmare in på vargen...

40. 200?

2008-12-21 09:19

Nu var det nog ett tag sen den numerären passerades. Självklart reagerar människor som rör sig i markerna på att det numer är lättare att hitta ett vargspår än ett rådjursspår. Skitsnacket att vargarna bara tar sjuka, svaga och små älgar är bara en myt skapad av nisselindman-gurus. Gå gärna in på finnskogen älg:s sida o kolla om den vargtagna 12-taggaren där ser liten o försvarslös ut. Lämplig avskjutning i vinter vore ca 75 st med kraftsamling i kärnområdena kring dalarna-gävleborg

39. Svar till Per

2008-11-18 08:43

Jag blir mörkrädd och undrar vad som sker i skogen när jag läser Pers inlägg från oktober om att demokrati inte fungerar i skogen och att muppar och annat pack inte hör hemma i debatten. Om du anser att dina argument inte kan mötas av andra utan skall gå förbi utan att mötas av andras åsikter så rekommenderara jag att gå om grundskolan. Demokrati är en av våra mest viktiga förutsättningar i vårt land! Vargfrågan skall och bör debatteras och våra folkvalda politiker bör sätta sig in i problematikens alla vinklar. Hur skall det annars fungera?!
En uppmaning till alla jägare är att initiera disskussioner om hur vi skall förvalta vargstammen i framtiden, inte bara mumla om att de ska skjutas så fort man ser dem. Det är grundläggande att skyttet är en del i den framtida förvaltningen. Vargen närvaro ställer till en massa problem i jakten som vi bedriver idag. Men varför stanna vid stadiet där man bara förbannar mörkret utan att tändat ljus. Varför disskuterar vi inte istället hur man kan tänka sig förvaltningen. Kan man tänka sig att ha ett vargrevir i ett visst område under tre-fyra år och sedan skjuta bort det, skall man sätta gränser för antal revir inom varje län oberoende av vart i länet de ligger...
Tänk nytt!

38. Fel beslut

2008-11-14 09:41

Gigantiskt fel beslut av Jägarnas Riksförbund. Misstar diskussion för ett ställningstagande mot rovdjur.

Varg- och rovdjursfrågan är hett debatterad i nästan hela Sverige. Men nu visar ordföranden för Jägarnas Riksförbund - kanske den mest hätska antirovdjursföreningen - Conny Sandström att hans organisation saknar kontakt med verkligheten.
"Jag vågar påstå att jag har ett ganska stort kontaktnät. Jag kan inte påminna mig att någon enda som jag frågat vill ha varg i sitt närområde," säger Conny Sandström.
Ett stort kontaktnät må Sandström ha, men det innebär inte att det är brett. I själva verket är de flesta av de som Sandström värnar om, alltså glesbygdsboende, jägare, hundägare och småbarnsföräldrar, för en livskraftig rovdjursstam.
Hans uttalande understryker verkligen det faktum att rovdjursbekämparna saknar förankring i den allmänna opinionen. Folk i Sverige vill ha kvar rovdjuren, såväl varg som björn.
"Nu har nästan hela jaktdebatten tagits över av rovdjursfrågan! Och det är vargetableringen som dominerar," säger Sandström vidare.
Där har Sandström rätt - precis som att en stillastående klocka har rätt ett par gånger om dygnet. Jaktdebatten har fullständigt konsumerats av vargfrågan.
Men inte på grund av vargen, utan därför att debatten om vargdebatten konsumerar många jägares tid.
Många jägare känner sig trängda på arbetsplatser och andra sociala sammanhang därför att de förknippas med Sandström och hans gelikar.

37. Vadå livskraftig stam?

2008-10-26 11:31

200 vargar är ettappmål 1. Man anser att detta är nödvändigt för att ha en livskraftig vargstam. Men varför skall vi absolut ha denna livskraftiga vargstam i Sverige?
Vi hade det inte under 80 år på 1900-talet och då saknade sannolikt ingen vargen (förutom skogsbolagen). Hur man ser på livskraftig och utrotning beror enbart på hur snävt man drar gränserna. Vargen är ett av jordens mest spridda rovdjur och finns i princip i hela europa, största delarna av asien samt över hela Alaska och Kanada, samt i norra USA. Vi har ingen ursprunglig nordisk vargstam att skydda, för den utrotades för 100 år sedan.
Sedan 1980-talet har vargen snabbt spridit sig i mellersta Sverige, men den stammen är inget orginal, så varför skall vi tolerera att vargarna skall få ställa till det så för de som vill vara i naturen och verkligen leva ekologiskt?
Personligen vill jag inte ha varg i min närhet vid något tillfälle (om jag inte besöker någon djurpark förståss) och jag respekterar att andra känner lika runt om i Sverige. Det finns nog inte många drabbade naturmänniskor som vill ha vargen runt omkring sig. En 0-vision i Sverige vore bra, så var hela frågan löst.

36. Vi ska kanske anpassa oss

2008-10-23 09:24

Man skriver: Vargen är i särklass. Kanske det är så att människan (jägaren) inte anpassat sig ännu till den "nya" naturen med lite av ursprungsfaunan.

35. Vargaland

2008-10-20 10:28

Jag bor mitt i vargreviret, är kvinna, trebarnsmor OCH hundägare. Jag tar varje dag en morgonpromenad i skog och mark med hunden. Givetvis är den KOPPLAD. Jag har aldrig varit rädd för vargen, har däremot ett antal ggr blivit jagad av älg.
Jägare runt omkring säger att tillgången på älg är god, trots vargen. Hur förklarar ni jägare detta?

34. Vad är normalt

2008-10-20 10:28

Jag tycker att för ett land som Sverige borde det vara normalt att se till att inga djurarter utrotas i landet. Då måste man arbeta för livskraftiga stammar av alla djur. Jag har svårt att tro att 200 individer är tillräckligt för att någon djurstam skall kallas livskraftig. Men när det är sagt, måste man ju bara konstatera att arten varg är ett speciellt fall. Vi kan helt enkelt inte ha hur många vargar som helst om folk skall kunna leva på landet, hur många vet jag inte, men antagligen fler än 200.
För att ett djur som vargen skall kunna finnas i tillräckligt stort antal, krävs säkerligen att vi bedriver årlig jakt på det, så att vargen lär sig att förknippa människolukt med fara och undvika den. Kunde vi komma runt inavelsproblemen och uppnå en sådan situation, så tror jag att många av de vargskadeproblem vi nu har kommer att minska.
Sedan att vargen beskattar älgstammen är något som jägarna måste lära sig leva med, för faktum är att vargen är mycket bättre på det än jägare. Vargen tar ju oftast rätt djur och de stortjurar som jägarna gärna dödar, får chansen att leva vidare och kanske kunna återställa älgstammen i ett bättre genetiskt skick än den befinner sig i nu.

33. Hundvän l.m. djurvän

2008-10-13 09:49

Blir inte stockholmarna irriterade när någon kör över deras pudel? Lika väl som vi blir irriterade när vargen tar våra jakthundar?

32. Vilka 90 procent?

2008-10-13 09:48

Dina problem eller dina mardrömmar, Calle Seleborg?
Varg och andra rovdjur är här för att stanna. Tycker även jag, landsbygdsbo med får, boskapsvaktande hundar och jagande gubbe!

31. Vargen är i särklass

2008-10-09 12:58

Vi har 3 000 björnar och enl Naturvårdsverket 170 vargar. Trots detta står vargen för minst 90 procent av bekymren. Detta är ett faktum som borde få den mest insnöade och hjärntvättade politiker att inse att han blev grundlurad år 2001.

30. Tre vargdödade hundar i Bohuslän i år

2008-10-08 15:47

Tre hundar har fått sätta livet till i Bohuslän, en i augusti i Hedekas och två i skogarna kring Uddevalla. Den senaste igår tisdag den 7 oktober.
Jag bor och jagar utanför Uddevalla och är nu väldigt rädd för att vargen skall ta någon av mina hundar eller får. Är det så här vi skall ha det?
Förr kände jag mig trygg så länge drevet gick i skogen och inte ut på någon väg, men nu har jag en oroskänsla hela tiden. På natten kan jag ligga vaken och grubbla på om det otänkbara händer, att komma hem med bara ett blodigt halsband. Det skulle klassas som ett dödsfall inom min familj eftersom djuren är också medlemmar av familjen.
Jag skulle vilja se ett riksdagsbeslut som oroade alla stadsmänniskor på ett liknande sätt. Om riksdagen skulle bestämma att placera ut 400 av de värsta dömda mördare, pedofiler och våldtäktsmän som redan sitter bakom lås och bom. Säg nu att vi ger de här gossarna en alldeles för tidig frihet och placerar ut dem i Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrköping. Undrar hur människor i de städerna skulle ta den nyheten? Antagligen skulle de reagera likadant som vi när de också blir av med familjemedlemmar.
Om vi skall ha varg i Sverige skall den vara inlåst precis som alla andra våldsverkare borde vara i detta land. Ta då till exempel en nationalpark och hägna in den. Eftersom att rovdjurerna kostar vårat samhälle idag fruktansvärt många miljoner (men det är tydligen ok) borde inte detta vara något problem. Istället för att betala samer och tamboskapsägare en massa pengar, lägg pengarna på att köpa mat till hägnet.
Det finns någon miljon vargar eller mer i världen, är det verkligen så att vi i Sverige måste ha ytterliggare 400? Det är absolut ingen utrotningshotad art på något sätt, utan det vi har här är bara ett rovdjursromantiserat politiskt beslut.
Vad har vi vargen till i dag? Den kostar skattebetalrna miljoner men får vi in några pengar på den på något sätt? Nej, inte vad jag känner till, till skillnad från älgen som vi får in miljoner på i form av arbetstillfällen i kötthantering och mycket annat. Jag hoppas att det blir en lösning på den här konflikten snart så att vi som jagar slipper magsår.

29. prat!

2008-10-08 09:21

Varför ska vi jägare ha en debatt om vad vi ska ha i skogen med en massa muppar och annat pack? Det är bara VI som har lösningen till problemet i våra händer när vi rör oss i skogen!
Tänk på det istället för att slössa en massa energi på att försöka argumentera och övertala oliktänkande som ändå inte förstår ett skit.
Demokrati fungerar inte i skogen!

28. Inte konstigt

2008-10-02 13:16

Det är nog inte så konstigt att varg/rovdjursdebatten dominerar jaktpressen. Vargen berör hela landsbygden. Inte bara den lilla grupp som påstår sig veta att alla vill ha varg i skogen. Oftast vill de inte skylta med sina namn av "rädsla"... Precis som om det skulle vara farligt att ha en verklighetsfrämmande åsikt. Vi på landet brukar vara rätt överseende med det...
En stor anledning till vargcirkusen är att det finns ingen acceptans för oss som inte älskar varg. Om vi upplevde att man tog problemen på allvar så vore det annorlunda tror jag...

27. En är nästan ingen men två är nästan tre

2008-09-17 15:40

Tycker det låter otroligt att vi endast har 200 vargar boende i våra mils vida skogar. Samtidigt som de dödar och skadar tamboskap/husdjur i stor omfattning. Såvida man inte är av uppfattningen att journalister är i en komplott och hittar på attacker för att föda varghatet. Personligen skiter jag fullständigt i om vargen tar en del av viltstammen på min mark och på så sätt konkurrerar om bytet. Så länge de inte aktivt jagar och dödar hundar/tamboskap. 200 vargar my ass, multipicera med faktor 2..minst.

26. Demokrati råder

2008-06-24 11:35

Det råder politisk enighet i Sverige om att det skall finnas
livskraftiga rovdjursstammar.
Då måste också jägarna foga sig i detta politiska beslut.

25. Varg, lo och björn och naturligt beteende

2008-06-04 07:58

Jag anser att våra stora rovdjur ska få finnas till. Men nu har deras beteende förändrats som gör att de finns i närheten av våra samhällen/byar. Eftersom jag är gammal jägare så är jag mycket förvånad att beteendestörningarna hos våra rovdjur har permanentats. Ett lo är svårjagad eftersom de är så skyggt djur. Vargen är ännu skyggare och där bör det naturligt inte finnas en chans att det skulle vistas bland människor. Vad har hänt? Är vargen inplanterad eller? Det som kunde hjälpa vore att vi jägare och övrig befolkning skrämmer rovdjuren med lämpliga medel så att de får tillbaka sin naturliga rädsla för oss.

24. Ni talar inte för mig!

2008-05-29 08:41

Jag bor mitt i glesbygden i Hälsingland och har full respekt för den rädsla folk kan känna för vargen. Men de som hyser denna rädsla ska inte göra sig till talespersoner för mig och alla andra glesbygdsbor som inte är rädda och som tycker att vargen också har rätt till vår natur. 200 vargar är OTROLIGT lite i ett så vidsträckt land som Sverige och det är helt uppenbart att vargen blivit ett rött skynke för många.

23. Exakt rätt rubrik på artikeln...

2008-05-28 11:34

Hur är det möjligt... att 200, eller om det nu råkar vara 350 vargar kan dominera en jaktdebatt? Rädsla? Ja, i alla fall om man få tro några få, med Seleborg i spetsen som spinner på detta tema. Konkurens om viltet? Ja det handlar nog rätt mycket om detta, och varför kan man fråga sig. Vargen torde inte vara "värsta" konkurrenten om vårt jaktbara vilt. Räv, örn, duvhök och mård tar nog betydligt mer av "vårat frysboxvilt" än vad detta antal vargar mäktar med, dessutom utan att det gastas om inhängnad och utrotning som "straff". Den dag vi får jakt på vargen lär dessutom problemet med hundangrepp minska... Så coola ner, det finns viktigare saker att lägga krutet på, någon som håller med?

22. Helt fel!

2008-05-24 23:05

Det som dominerar jaktdebatten är älgen, läser man endast denna tidnings debatter så är det vargen. Det man skall veta och komma ihåg är att på denna sidan så är det alltid samma personer som skriver inlägg. Det är väl ungefär en 7-8 samma personer som alltid har en åsikt redo när det kommer till rovdjur. Seleborg, Kenneth Eriksson, Tyskterrier och en handfull till verkar ha obegränsat med tid och resurser att lägga ned på att skriva insändare. Man måste antingen ha väldigt mycket ledig tid eller surfa på arbetstid för att kunna producera dessa mängder av inlägg varje dag. Fast vad vet jag? Ni kanske har betalt för att skriva...

21. "Vet allt stadsfolk"

2008-05-24 23:04

Det är som vanligt, kommentera och bestäm sådant som ni inte själva drabbas av! Som att de siffror som presenteras offentlig är riktiga"! Ni är inte sanna!! Full kvot på lojakten direkt på morgon samma dag!! Ni som är så rediga och vet allt om hur vi som lever och drabbas av era skitbeslut!! Detta hade inte varit möjligt på så skygga djur som lo och varg. Vi har pratat med spårare som inte vågat säga ngt pga era hot men ändå dementerat siffran och förstående erkänt att den lätt kan dubblas. Men det fattar ni väl inte heller!?
Skatta hjäl oss och klarar ni inte det så ta till annat som att tex ta ifrån oss det vi levde här för, -vår frihet. Diktatur....kallas det vi lever i nu!

20. Feynman

2008-05-22 13:28

Du säger "Innan du gissar så tänk på att för fem år sedan ansågs det av "experter" helt uteslutet att någon skulle kunna bli dödad av björn i Sverige."
Kan du redovisa källan för det uttalandet?

19. Varg

2008-05-12 09:12

Jag vet att detta är en jakttidning men när det gäller vargfrågan så anser jag att den angår alla som bor på landsbygden. Inte endast jägare och deras hundar. Och varför detta tjat om sagor. Det var säkert inga sagor för de barnrikefamiljerna som bodde i glesbygden på den tiden det fanns vargflockar i Sverige. Jag har svårt att tro att allt som hände vid vargattackerna dokumenterades av dåtidens "storgubbar". Det myglade väl även på den tiden. Varför skriver aldrig kvinnor och barn som bor i vargbygderna om vad de tycker om att ha vargar i skogarna? Har det kanske ingen betydelse vad de tycker. Kvinnan tige. Eller? Det är väl klart att 200 vargar dominerar jaktdebatten när vi inte vill ha varg i Sverige.

18. Frågan är politisk

2008-05-12 09:12

Frågan om varför stora rovdjur skall återinföras i svensk fauna och vilka efftekter detta har för alla, är en politisk fråga och inte en jaktfråga.
Jägarna är dock bland de första som ser och kan varna för effekterna av denna odemokratiska ogenomtänkta politik.

17. En gång till Anonym

2008-05-09 12:25

Vad är det övriga befolkningen debatterar kring jaktfrågorna?

16. Hur vet man

2008-05-09 12:02

Hur vet man att Anonym, ny anonym och Ännu en anonym inte är en och samma person?
Det finns ingen rimlig nivå på vargstammen. Men vi behöver inte utrota dem? Däremot verkar det allt tydligare att det inte går att ha dem lösa bland människor med sina "intressen". Då blir det i stället frågan om att ha dem inhägnade på lämpligt ställe.

15. Håller med Ny anonym

2008-05-08 15:22

Jag håller med dig Ny anonym. Min erfarenhet är också att de flesta människor inte är så kategoriska. Jag är inte emot vargen, men jag tycker att man kan tillåta jakt på varg då vargstammen tål avskjutning för att hålla den på "rimlig" nivå. Låt oss istället prata om och försöka komma fram till vad som är "rimlig" nivå. Att använda ordet utrotning klingar dåligt.

14. Sven

2008-05-08 09:53

Anonyms inlägg, i denna debatten, är bland de bästa jag läst i det här forumet. En klarsynt, modig och sund människa har talat. Synpunkterna, åsikterna som framförs, är jag övertygad om, är betydligt mer representativa för glesbygdsboende än dina och många av dina kollegors.

13. Majoritetens diktatur

2008-05-08 09:16

Har vi människor rätt att döda djur (medvarelser) för att äta?
Har vi människor rätt att döda djur för att de gör skada? Har vi människor rätt att exploatera natur för att själva skaffa oss välstånd och arbetstillfällen??
Moraliska och etiska frågor som av den urbana majoriteten besvaras med ett rungande:
-Ja, vi har rätt att äta djur, om köttet ligger på våra egna tallrikar. Oskyldiga, frihetsberövade. Broilers. Djurfabriker.
-Nej, djuren har rätt att leva. Att skjuta en älg är mord, att skjuta flera är massmord.
-Ja, vi har rätt att ta bort skadedjur. Hårlöss, mördarsniglar med mera, tar salladsblad för oss - äckliga. Bort med dem.
-Nej, människan kan inte ta bort djur för att de konkurrerar och leka gud och styra och ställa.
-Ja, vi människor har rätt att exploatera natur, bygga nya bostadsområden, universitetsområden - gräva och asfaltera i naturen.
-Nej, människan måste bevara naturen, skydda den mot lantisar.
Med sådan klarsyn kan den urbana majoriteten, både äta kakan och ändå ha den kvar. Inte så dumt.

12. Anonym

2008-05-08 09:14

Som man bäddar får man ligga, sägs det. Var det kort nog för att du skall förstå?

11. Jag begriper

2008-05-07 17:07

Ja, vad kan det bero på att vargen inte är önskad någonstans där den är stationär eller någonsin varit det?
Kanske det beror på något av följande. I Lappland för att den under århundraden ruinerat och förstört livet för renägande samer. På 1800-talet ruinerades bönder som hade djuren på bete i skogen och vargen tog även deras då livsviktiga kor med mera i hagarna runt stugorna. I nutid kanske det beror på att de tar får för fårägare, jakthundar för jägare och sällskapshundar invid stugknutarna, skrämmer hästar under ridturer, tar merparten av älg och rådjur i de trakter där vargen är överrepresenterad. Kort sagt, den förstör möjligheten till viss näringslivsverksamhet och livskvalite för dom som bor i deras revir.
Det finns inte ett exempel i historien eller nutid där de som tvingas leva med eländet inpå knutarna har något gott att säja om vargen.
Själv tycket jag att det var ok för en 6-7 år sedan när några strök förbi någon gång per år, men nu är gränsen nådd för vad vi tål som bor mitt i reviren. Varför är det i stort sett nolltolerans norr över tror du?

10. Tolkningsförmåga

2008-05-07 10:01

Den som läst inläggen på denna sida ett tag och inte förstår varför vargen är oönskad av måste ha svårt att tolka budskap genom det skrivna ordet. Tyvärr, anonym, jag kan inte hjälpa dig.

9. Att inte begripa är ingen ursäkt.

2008-05-07 10:01

Jag tror på sagan om Rödluvan och alla liknande sagor. Dessa sagor användes för att lära barnen att vargen är det enda rovdjuret (isbjörn, tiger, etc är inte aktuella) som spårar, söker upp och dödar människor som byten, det räcker därför inte att bara vara försiktig, man måste inse att man själv kan vara förföljd och ett presumtivt byte. Om björnen heter det att man måste vara varlig, det vill säga akta sig för att överraska den. Överallt där varg förekommer så har den dödat människor, i första hand barn och kvinnor. Att förneka detta är bara dumhet, det finns solid dokumentation, läs och lär.
De gamla sagorna är ofta under årtusenden utprovade formuleringar för att förmedla viktig kunskap och alla som hånar de gamla sagorna bevisar sin historie- och aningslöshet och sin blinda tro på ekologismen utan krav på sans och förnuft, som J. W. von Göthe sade "Die Dummheit weiß von keiner Sorge".
Det är en "goddag yxskaft" mening att påpeka att det inte förekommit vargattacker under den tid det inte funnits varg i Sverige. Läs "Wolf-Human Interactions in Alaska and Canada: A Review of the Case History Mark E. McNay Wildlife Society Bulletin, Vol. 30, No. 3 (Autumn, 2002), pp. 831-843 Published by: Allen Press", så kanske du får en bättre förståelse för hur utvecklingen kommer att bli och du kanske kan våga dig på en gissning när vi kommer att få första vargattacken mot människa i Sverige.
Innan du gissar så tänk på att för fem år sedan ansågs det av "experter" helt uteslutet att någon skulle kunna bli dödad av björn i Sverige.

8. Jag begriper inte

2008-05-07 07:49

Allvarligt! vad har vargen gjort för något för att förtjäna detta hat? De har inte dödat eller anfallit en människa sedan 1800-talet i Sverige, Visst de har tatt en och annan hund och några tamdjur. Men där är väl björnen och lodjuret värre i statistiken? Och de är inte alls lika hatade. När jag ställer denna fråga till jägare i min vänskapskrets så får jag personliga påhopp tillbaka, INGEN har hitills kunnat svara på varför vargen är så hatad. Är ni rädda för dem efter barndomens sagor? Jag bor i vargaland och jag jagar inte själv. Och jag vill ha vargen kvar och jag räds den inte.

7. Anonym är säkert ekologismens offer.

2008-05-07 07:48

En vilseledd, med andra ord, som går sin egen väg ifrån människan genom historien. Irrläror har spridits av många gurus under historien. Alla har misslyckats av samma skäl, inte ens Jesus har varit framgångsrik. Människan styrs av sina drifter och behov som alla andra arter.

6. Fråga till Anonym.

2008-05-06 10:06

Vilka ämnen debatteras kring jakten bland resten av befolkningen? Det skulle vara intressant att veta så man kanske kunde delta.

5. Anonym

2008-05-06 10:06

"Resten av befolkningen"... det måste vara de som bor där inga vargar finns för närvarande. Bryr de sig inte mer om vargen än så bör det väl inte heller uppröra dem om vi tar bort dem alldeles. För oss andra är det inte svårare än att det boendet och verkandet i glesbygden, med en natur inpå knutarna att nyttja dagligen till olika intressen. Däribland jakten, som vi känner i dag står och faller med
för många rovdjur i allmänhet och med vargen i synnerhet.

4. Det är inte rimligt...

2008-05-06 10:05

...att 200 vargar skall få förstöra all jakt i drabbade områden. Det finns bara en lösning innan det är för sent! Låt oss få börja skjuta av dessa djur innan mångfalden är förstörd.

3. Ja, undra varför?

2008-05-05 16:06

Det är bara bland vargfobikerna som 200 vargar dominerar debatten. Resten av befolkningen har annat att prata om. Det verkar vara ett snävt nätverk som Sandström har.

2. MAJORITETENS FÖRTRYCK AV MINORITETEN

2008-05-05 13:07

Ger demokratin majoriteten rätt att förtrycka minoriteten? Knappast, men trots detta sker det i fråga om rovdjuren. Stadsbefolkningen har inte förstått att människan också ingår i ekosystemet. Rovdjursromantikerna tycker att djuren skall ha naturen för sig själva. Så har det aldrig varit tidigare och det kommer heller aldrig att fungera i vår tid även om vi så avfolkar hela landsbygden.
Lösningen som jag ser den är att ge rovdjursfantasterna en egen planet där de kan styra och ställa utan att behöva ta hänsyn till verkligheten. Jag hoppas att Conny Sandström och andra realister orkar fortsätta driva denna fråga mot en acceptabel lösning. Risken finns annars att vi på landet ledsnar på fantasierna och inser att vi själva måste göra något åt problemen.

1. EKOLOGISM är svaret

2008-05-05 10:54

I Sverige och i större delen av övriga världen finns en rörelse som kallar sig ekosofer eller ekologister. För dessa är vargfrågan ytterst viktigt och den borde vara det för alla normala demokratiskt sinnade människor i Sverige.
Rovdjursaktivisterna har som grund för sitt handlande och sitt tänkande en lära de kallar EKOLOGISM eller EKOSOFI. Detta är en lära som är byggd på norrmannen Arne Næss' bok “Økologi, samfunn og livsstil “ som han skrev i sin stuga på berget Tvergastein, han kallade sin lära “Økosofi T” (T för Tvergastein!) dvs. Ekosofi, den har blivit en bibel för en fanatisk naturromantisk sekt med anhängare över hela jorden. Detta har medfört att människor har tvingats bort från sina hemtrakter för att ge plats för “naturen”.
Enligt EKOLOGISMEN så tillhör naturen djuren och enbart djuren, eventuella människor som envisas med att vara där får skylla sig själva.
Människor som tvingats flytta på grund av miljöskyddsåtgärder kallas på engelska för “conservation refugees”, även i Sverige finns ett ökande antal “conservation refugees” och det är dags att detta problem erkänns av alla partier i Sverige.
Målen för ekologismen i Sverige är inte blygsamma, man vill tömma hela glesbygden på folk och få bort samerna (i första steget) som ekologisterna betraktar som ett av de största hindren för att kunna återlämna hela svenska skogslandet och fjällen till “naturen”. Härav har vi EKOLOGISMENS stora intresse för varg, vare sig den är inavlad eller bär på hundgener. Man vet att människor kan leva med både björn, lo och järv men att bo i ett område med en stark vargstam står ingen ut med i längden, utan flyttar.
EKOLOGISMEN ser vargen som ett vapen (bokstavligen) att tömma skogslandet på människor med. P L, en känd radikal ekologist säger i en kommentar till skolmassakern i Finland:
“I det långa loppet hjälper det inte att skjuta några skolkamrater. Det krävs en större massrörelse för att få ner befolkningen.”. P-E A, som utförde skolmassakern var starkt inspirerad av P L och kommer från ett miljöradikalt hem. Att tömma glesbygden på folk är således endast det första steget i ekologismens plan på att minska jordens befolkning kraftigt, man talar t o m om att atombomba städer! Naturromantik och en förvrängd form av nyandlighet parad med Næss privata filosofi, lite feminism och lite kommunism har skapat en sjuk EKOLOGISM. Skolmassakern och alla miljöskyddsflyktingarna har tydligt visat att ekologismen måste bekämpas aktivt och det finns anledning fundera över om rovdjurshandläggarna på NV, länsstyrelser mm. är ekologister. Som läget är nu så ser ekologisterna den svenska rovdjurspolitiken som en stor framgång för sin sak och med denna kampanj har de lyckats få en massa naiva människor att arbeta för ekologismen utan att veta om detta.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons