• Älgskadefondsföreningen

Intensivt jaktpolitiskt år väntar

LedarePublicerad: 2013-12-30 11:25

Ett intensivt jaktpolitiskt år kan nu läggas till handlingarna. Förslag på en ny jaktmyndighet, som välkomnas av Jägarnas Riksförbund, har lagts fram. Dessutom har riksdagen antagit rovdjurspropositionen.

Förbundets arbete med att något mildra bördan för de som tvingas tillämpa paragraf 28 och avliva varg har blivit genomförd under 2013, genom att anmälan inte längre går till polisen.

Regeringen har också tagit Jägarnas Riksförbunds synpunkter på allvar om att användandet av viltövervakningskamera inte bör vara tillståndspliktigt.

Jaktlagsutredningen har fått i uppdrag att utreda möjligheten att undanta viltövervakningskameror från tillståndsplikt.


Häpnadsväckande
Häpnadsväckande under 2013 har varit Förvaltningsdomstolens självsäkra kompetens avseende varg.

Önskvärt vore att alla andra ärenden som svenska medborgare har i förvaltningsdomstolarna hanterats med samma handläggningshastighet och ingående argumenterande i sak som bevarandesidans överklagningar i vargfrågor.

Även den grupp med koppling till polisen som på sin fritid engagerar sig i bevarande av rovdjur, och bedriver aktiviteter som upplevs som polisingripande av de som utsatts för dem, leder till minskad tilltro till svenskt rättsväsende.


Ensidig mediebevakning
Inför behandlingen av rovdjurspropositionens i riksdagen har även mediernas ensidiga bevakning av rovdjursfrågorna från bevarandesidans perspektiv blivit än mer uppenbar.

Det handlar till exempel om påståendet att Naturvårdsverket rapporterat in fel antal lodjur till EU.

Det har även påståtts i riksmedia att vargrivningar av får skulle ha orsakats av hundar.

De ensidiga ifrågasättandena av rovdjurspropositionen har gjort att tilltron till den så kallade tredje statsmakten urholkas allt mer.

I detta läge är det otroligt värdefullt att Jägarnas Riksförbund har Sveriges bästa jakttidning, med den mest aktuella webbtidningen, där en självständig journalistisk jaktbevakning sker.


Granskats av Jakt & Jägare
Utan Jakt & Jägare skulle den ensidiga bevakningen i rovdjurs­politiken från betydande delar av media inte bli granskad på samma sätt.

Under 2013 har Jägarnas Riksförbund fyllt 75 år.

Förbundet bildades som en reaktion på 1938 års jaktlag. Det blev då uppenbart att det behövdes en organisation som både beaktar markägaren och jägarens intressen och särskilt tar till vara den traditionella allmogejakten.

Idag har vi fler jaktbara viltarter och större viltstammar än på mycket lång tid – allt från vildsvin, rådjur, dovhjort till kronhjort och älg. De stora rovdjuren skulle fortfarande utrotas för 75 år sedan – idag bedöms alla livskraftiga.


EU skapar ofred
För 75 år sedan hade ännu inte andra världskriget startat.

Ingen skulle kunna tänka sig att en europeisk union skulle orsaka ofred på svenska landsbygden 75 år senare, genom att påtvinga svenskar som bor på landsbygden vargar!

Jägarnas Riksförbund kan lägga ett framgångsrikt år till handlingarna med fortsatt medlemstillväxt och inflytande i jaktpolitiken.

Nu kommer 2014 med ett nytt intensivt jaktpolitiskt år, där vi välkomnar ännu fler att bli medlemmar.

Med fler medlemmar tas våra ställningstaganden på allt större allvar i de demokratiska processerna.

God fortsättning på 2014! 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Saklighet vinner ingen opinion.

2014-01-26 14:23

#1. Saklighet biter inte på bevarandesidan. Förutom landsbygden och jägarna så är det ingen som bryr sig eftersom de inte är berörda. Problemargumentationen måste vidgas till att även omfatta asfaltsfolket. Att propagera för "Nej till frilevande varg" går bara hem hos radikala jägare som ingen lyssnar på. Ett bättre argument är "Ingen varg i våran blåbärsskog", som säkert ger fler sympatisörer för en ökad jaktvård av varg. Det finns fler slogans som ger bättre
bättre resultat. Något för jägarorganisationerna att utveckla.

2. Instämmer

2014-01-02 09:58

En bra sammanfattning. Och det är ingen tvekan om att en fortsatt ökning av medlemsantalet i Jägarnas Riksförbund skapar ett större inflytande i alla jaktpolitiska frågor för Sveriges jägarkår.

1. En bra sammanfattning

2013-12-31 12:05

Nu har vi supervalåret framför oss. Genom att sakligt förklara vår situation och vår vision får vi opinionen med oss.
2014 blir ett historiskt år då många byter ståndpunkter . Ett gott nytt år på er alla.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB