• Pinewood

Jakten och jägarna behövs i samhället

LedarePublicerad: 2008-09-29 10:27

Viltförvaltningen i Sverige skulle rasa på några år utan de frivilliga insatser som jägarna utför. Jakten och jägarna behövs i samhället. Det är en självklarhet. 

Vi har aldrig ens tänkt tanken hur det skulle se ut om vi inte hade någon jakt, eller om jakten skulle förbjudas i morgon. Vad skulle hända på ett, fem eller tio års sikt utan jakt och jägare?
Trafikolyckorna med vilt skulle mycket snart bli det dominerande trafikproblemet. 
Vilka skulle sköta om eftersöken om vi inte har en jägarkår och till vilka kostnader?  
Vilka skulle betala när det inte skulle finnas några jaktkortspengar att ta av? 

Skador för enorma belopp 
Hur fort skulle det inte gå innan vi hade viltstammar som skulle åstadkomma skogs- och åkerskador för enorma belopp? 
En miljon älgar efter cirka fem år! Eller 200 000 vildsvin, 5 000 björnar och 700 vargar efter fem års jaktstopp. 
Plus mycket annat vilt som kan ställa till problem om de finns i för stora antal.
För några kan detta synas vara en meningslös lek med siffror och antaganden utan större anspråk på exakthet. 
Men vad jag egentligen vill åstadkomma med detta är att vi skall hjälpas åt att få upp ögonen på de värsta jaktmotståndarna. 
Samhället skulle snabbt få enorma problem om dessa människor skulle lyckas i sina uppsåt att försämra eller förbjuda mycket av vår jakt. 

Viktigt för ett fungerande samhälle
Detta kanske också skulle kunna få våra beslutsfattare att inse att jakten och jägarna är en viktig del i ett fungerande samhälle och att vi hellre skall vårdas än ”jagas”.
För oss som bor i Sverige, eller i något annat av de nordiska länderna, känns ett sådant hot långt borta. 
I Norden har jakten fortfarande en stark folklig förankring. Men vi behöver inte gå så långt ner i övriga Europa så har jakten en mycket svagare ställning. 
Detta, tillsammans med EU:s ambitioner att lägga sig i de jaktliga frågorna i ännu större grad, torde öka riskerna för att de jaktliga förutsättningarna försämras även här hos oss. 
Vad kan vi då göra för att motverka detta? 

Viltköttets värde och friskvården
Jo, vi kan lyfta fram alla positiva värden av jakten. 
Viltköttets värde och kvalitet är en självklarhet för oss, men måste hela tiden lyftas fram ännu bättre. 
Den motion och rekreation som jakten skapar torde i ett folkhälsoperspektiv kunna värderas lika högt som köttvärdet. 
Det ökande underlaget för service, arbete och boende på landsbygden torde också uppgå till betydande belopp. 
Vi behöver nog hjälpa många av våra politiker att få de rätta argumenten för att hålla EU borta från jaktfrågorna så långt det bara är möjligt. 
Ibland känns det som minst lika viktigt att få våra egna politiker att fatta bra beslut för vår egen jakt, så att den kan utvecklas och attrahera inte minst ungdomar, kvinnor och dem som vi kallar de nya svenskarna. 

Färre jaktkortslösare
Trenden att det under en lång följd av år har blivit färre jaktkortslösare måste brytas. 
Vi behöver bli fler jägare och därmed också fler ambassadörer som står upp för jaktens alla olika värden. Vi måste också hjälpas åt att skapa en mer positiv atmosfär omkring jakten som helhet. 
Blyförbud och blyskatt känns för tillfället som undanröjda hot. 
Fjälljakten borde det, med hjälp av andra länders goda exempel, gå att få en positiv lösning på. 
Sedan är det ”bara” att få ordning på rovdjursproblematiken också, så är det nästan bra.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

18. Håller med

2008-10-22 08:22

Fast jag är fotgraf och bara jagar med kameran, så håller jag helt med om att jakten behövs i samhället. Den beskattning som behövs av många betande djur skulle kräva massor av rovdjur, som utan jakt skulle söka sig allt närmare människoboningar, vilket i sin tur skulle göra livet på landsbygden outhärdligt.
Dock måste jakten, precis som nästan alla andra aktiviteter bedrivas på ett ekologiskt och biologiskt hållbart sätt, för att försvara sin plats. Att som vissa föreslå att rovdjuren utrotas är minst lika huvudlöst som att vilja förbjuda all jakt. Jag har skrivit det tidigare här, men jag är övertygad om att en hållbar jakt inte kan innefatta medveten jakt på dom djur som naturen skulle ha sparat, det vill säga troféjakt. Samtidigt tror jag att man måste ta skogsbolagens krav på minskning av till exempel älgstammen med en nypa salt, deras aktieägare får helt enkelt stå ut med skogsskador i högre omfattning än nu.

17. Uj Jörgen, bäst jag slutar bråka med denne RF...

2008-10-04 22:16

...för jag kan inte tänka mig något värre än att behöva sitta vid samma köksbord och träta dagarna i ända!
Kul kommentar!
Verkar som du har en både sund och humoristisk syn på det som sägs här. Något jag själv uppskattar, även om jag TYVÄRR har svårt att se den humoristiska sidan i vissa inlägg. MEN det är mitt problem. Önskade många gånger att jag var mer som dig Jörgen!
Ha en skön helg!

16. R Feynman & Roslagsmormor...

2008-10-03 18:06

...vet ni inte att kärlek börjar med lite bråk, så har det tänt till mellan er? Haha ni är för goa....

15. När det gäller vildsvin RF, så fick jag denna information nyss...

2008-10-03 16:10

….hur ska du beskriva det scenario vi kan komma att få här i Sverige med den ökade vildsvinsstammen?

http://www.vk.se/Article.jsp?article=220400

I baltstaterna verkar de inte ha samma bekymmer med grisarna, men de har ju förståss en ansenlig mängd vargar, som just har vildsvin på menyn.

Vi kan nog komma behöva både jägare och vargar i framtiden.

14. Detta är vad du TYCKER RF, men vad har du som styrker

2008-10-03 14:05

…att plågan och besvären är så stora att vi därför inte kan ha rovdjuren i vårt land? (Annat än i de av dig föreslagna hägn).

Det finns många människor som ser tranor och trastar som en plåga, och vilken nytta gör dessa djur annat än glädjer många. Vildvinen är i stort sett bara till nytta för jägarna och de som vill ha hyggen gratis markberedda, men av de flesta andra ses de som både en plåga och stort besvär. En del människor är t o m så rädda för dem att de inte törs gå ut i skog och mark med sina hundar.

Ska varje människa som tycker en eller fler arter av vilda djur är till besvär och inte till ett dugg nytta för dem, få bestämma om de ska finnas här eller inte?

13. Anledning saknas att ha stora frilevande rovdjur

2008-10-03 12:28

Den första frågan har mormor svarat på själv: Vi måste inte ha stora rovdjur har hon upprepat ett antal gånger. Den andra frågan kan besvaras med att eftersom vi inte måste ha stora rovdjur och de medför plåga och besvär för människor och djur utan att tillföra något av värde så finns det ingen anledning att ha stora frilevande rovdjur. Slingerbulten mormor förbereder tydligen att slingra sig ur sina tidigare uttalanden.

12. Roland, jag har inte mer kunskap än de flesta andra...

2008-10-02 23:20

...men det är sällan jag påstår något utan att kunna visa källan.
Att jag är inne på denna sida och kommenterar beror oftast på att jag ser så mycket ”tyckande” som framförs som sanningar. Jag tycker också en hel del – dvs jag har också en åsikt - men om någon kommer med fakta som slår sönder den, – ja då funderar jag över det, och kanske t o m tar till mig det som är ny kunskap och ändrar min egen åsikt. Fakta idag är en färskvara och förändras ibland från en dag till en annan.

Som du säkert själv har sett består det mesta av motståndet mot rovdjuren av enbart känslor. RF är själv väldigt duktig på att beskriva tårdrypande scenarier, men glömmer bort att vi själva ofta förorsakar våra bytesdjur både lidande och nöd.

Om du ställer dig följande två frågor, så undrar jag vad du själv har för svar:

1. Varför måste vi ha rovdjur?
2. Varför kan vi inte ha rovdjur?

Själv har jag inte något vettigt svar på någon av dessa frågor, har du?

11. Roslagsmormor!

2008-10-02 13:12

Hur är det med dig själv då Roslagsmormor? Du verkar vara insatt i allt och är med i alla debatter. Du tror dig veta allt och är bäst på alla plan.
En person som du, med all vetskap och kunskap, borde väl gå ut med ditt riktiga namn och föra vidare dina enorma resurser som du verkar besitta till andra? Eller?

10. Predikanten "Feynman" är i gång igen, och som vanligt...

2008-10-01 18:56

...lägger han fram påståenden utan tillstymmelse till bevis, men TRON kan ju försätta berg, det har vi väl alla hört talas om. Han verkar mycket fast i sin tro, men jag skulle gissa att hans församling inte består av mer än ett fåtal personer. För de flesta är nog denne Feynman "lite för mycket".

Så jag vill inte ha jakt? Ett typiskt påstående från dig för att nedvärdera andras åsikter i en jakttidning. Om jag inte gillade jakt, vad ska jag då ha mina jaktvapen till, eller betala dyr ammunition och lägga pengar på att skjuta upp på älgbanan, för att inte tala om jaktkortet jag betalat årligen sedan jag började jaga på 80-talet?

Jag tror inte det finns fakta som säger att vi MÅSTE ha rovdjur lika lite som det finns FAKTA som styrker att vi INTE ska ha dem, eller har du sådana undangömda? Det rör sig i de absolut flesta fall om känslor, och det är något du flitigt spelar på. Faller man inte för dina tårdrypande och hycklande utlägg om de plågade djuren – ja då är man en fanatiker.

Jag måste säga att din sista mening passar utmärkt som avslutning även för mig: Som alla dina gelikar uttalar du dig självsäkert om sådant du inte har den minsta aning om.

9. Partiledarämne?

2008-10-01 18:06

Vore inte Feynman en bra partiledare för det jaktparti som det ibland ropas efter på detta forum? Han verkar ha studerat tysk talteknik också.

8. Skogsbonde och mormor är exempel på sådana som inte vill ha jakt oberoende av om det behövs eller ej

2008-10-01 16:32

Nationalsocialisterna tog död på stora befolkningsgrupper i sitt eget land trots att alla som dödades var viktiga för det egna landet. Ekologistsocialisterna vill få bort alla jägare och andra som bor i glesbygden, där skall rovdjuren vara. Så om ekologistsocialisterna återkommer till makten i Sverige så skall vi nog inte vänta oss annat än en strävan att utrota alla jägare vare sig de behövs eller inte.
Citat av mormor: ”Ett av MINA PERSONLIGA skäl till att JAG vill ha rovdjur här i Sverige är att det ger mig ett mervärde. För debatten anser jag dock inte att det jag själv TYCKER ska spela så stor roll, men däremot VAD FAKTA visar!”
Mormors ursprungliga uttalande var så här:
”De (rovdjuren) ger mig själv och många med mig ett mervärde i livet. I solidaritet med de människor som lever nära de riktigt farliga men utrotningshotade rovdjuren som lejon, tigrar, isbjörnar m fl”.
Vilka fakta som visar att vi måste har stora rovdjur i Sverige är det som mormor syftar till?
Det finns inga sådana fakta, detta är bara ett av mormors många försök att slingra sig.

Skogsbonden: Önskar du mig välkommen till storstan? Ja, jag kunde väl tro att du också är en av dessa urbana proletärer som hatar och avundas oss som bor i glesbygden. Som alla dina gelikar uttalar du dig självsäkert om sådant du inte har den minsta aning om.

7. Naturvårdsverket

2008-10-01 12:27

Kan rådande sitution möjligen bero på att under Bjärvalls period som chef för verket såg till att endast likasinnade som varghusse själv anställdes? Jakthatande djurrättsaktivister med rovdjursintresse! LÅT KVASTEN SOPA PÅ VERKET! Och anställ folk med lite verklighetsanknytning!

6. Feynman

2008-10-01 12:26

Du är välkommen att flytta till närmaste storstad om lantlivet verkar för jobbigt för dig. Skall man bo i avfolkningsbygder så får man vara beredd att hugga i, det verkar inte du vara. Men välsmort munläder verkar du ha, arbetar du inom politiken?

5. Du får gärna citera mig "Feynman", men då ska du göra det rätt!

2008-09-30 15:13

Ingen kan säga att vi MÅSTE ha rovdjur, så samma sätt som ingen kan säga att vi MÅSTE ha älg, rådjur, vildsvin etc. Ett av MINA PERSONLIGA skäl till att JAG vill ha rovdjur här i Sverige är att det ger mig ett mervärde. För debatten anser jag dock inte att det jag själv TYCKER ska spela så stor roll, men däremot VAD FAKTA visar!
Jag har om och om igen bett dig ange källorna för dina påståenden, t ex att rovdjuren kommer att medföra att uppfödning av tamdjur och renar kommer att bli omöjlig i glesbygd, men aldrig fått något svar.
Var har jag sagt att dina påståenden är ”osanna”? Men eftersom du inte tycks kunna ge besked om var man kan hitta underlagen för det du så tvärsäkert hävdar, ja då blir det väldigt svårt att ta dig på allvar.
Till sist – du får gärna förklara vad du menar med det sista stycket. Vad är det jag kan ha rätt i?

4. Nationalsocialsimen tog inga hänsyn till människor och det gör inte heller ekologistgsocialsimen.

2008-09-30 13:47

Slingerbulten mormor har sällan något eget att komma med, några sanna saker har hon dock sagt: Att inte ens de mest extrema rovdjursfanatikerna kan hävda att vi måste har rovdjur i Sverige samt att skälen att ha rovdjur är att det finns människor som njuter av vetskapen om att det finns stora rovdjur i Sverige samt att vi i Sverige bör visa solidaritet med folk i de länder som har verkligt farliga rovdjur såsom lejon, tigrar, isbjörnar mm. Detta är de fullständigt meningslösa skälen till att vi idag har stora rovdjur i detta land.
Den traditionella löshundsjakten efter älg är ett ömtåligt system, hundförare med stor lokalkännedom måste finnas, passkyttar i tillräcklig mängd nära jaktområdet måste finnas, möjligheter att hänga älgarna och grovstycka dem måste finnas, uppfödare, tävlingsverksamhet med erfarna domare måste finnas osv.
Att upprätthålla denna kultur i den vargatid som väntar tror jag inte är möjligt. Precis lika lite som fäboddrift, renskötsel och kreatursdrift blir möjlig i rovdjurens glesbygd.
T o m mormor börjar se vartåt det hela lutar, nu hävdar hon inte längre att det jag sagt om konsekvenserna av att ha stora rovdjur i Sverige är osant, nu har hon lagt till ett litet BARA, dvs. vad jag påstår beror inte bara på rovdjuren enligt mormor. I det kan hon ha rätt men hon kanske har hört talas om en liten (i det här fallet tämligen stor) tuva som stjälper ett stort lass.
Vi behöver i Sverige en politik som motverkar att folk flyttar från glesbygden och till detta bidrar inte rovdjurspolitiken.

3. Jag får inte ihop det...

2008-09-30 10:53

Om det nu skulle finnas 1 000 000 älgar, varför skulle det då inte finnas utrymme för 200-300 vargar? Vad är problemet med att låta jägare och rov dela på älgkvoten? Jag förstår att det blir svårare att jaga med hund i vargrevir men diskvalificera er själva genom att säga att det inte går att jaga alls utan hund! Bättre jägare än så är ni väl?

2. Nya jägare

2008-09-29 17:23

Visst behövs jägare men jag tror man begår ett stort misstag om man tror att jakten inte måste förändra sig. Det finns alltid allternativa lösningar. Så att bita sig fast vid något som finns idag kan slå tillbaka väldigt hårt.

1. Ropa inte hej

2008-09-29 15:38

Både myndigheter och politiker är mycket uppfinningsrika när det gäller att få in skatt. Det behöver inte vara miljöskäl som man anger som skäl utan bara att få in pengar till statskassan.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons