• Älgskadefondsföreningen

Klimatsmart julskinka från vildsvin

LedarePublicerad: 2010-12-22 15:27

Dagarna har blivit allt kortare och vi nalkas julen. Utöver julefrid nalkas, även det som blev ett av detta års större mediadrev, vargjakten. Jägarnas Riksförbund har krävt att minst det antal vi begärde förra gången ska få skjutas, det vill säga 103 vargar.

Vi grundade vår uppfattning den gången på uppgifter vi fått från forskare och till det lägger vi vetskapen om att myndigheter underskattar viltstammar.
Ett exempel på det är björn­stammen som var bestämd till cirka 1 000 djur.
Men när vi jägare samlat in DNA-prov, via spillning, visar det sig att antalet var 3 000 björnar.
Uppfattningen från trovärdiga jägare i vargområden styrker även vår syn på antalet vargar.

Ställer upp trots allt?
Jag hoppas att jägare fortfarande vill ställa upp och verkställa riksdagens demokratiskt fattade beslut, trots de mediala påhopp som skedde och att vargskyttars namn lämnades ut av länsstyrelser.
Jägarnas Riksförbund har krävt att det till årets jakt säkerställs att skyttarnas namn inte lämnas ut.
En förhoppning är även att media denna gång kan seriösare beskriva den svåra jakt som dessa jägare ställer upp och gör på sin fritid.
Det är ett föredöme i en demokrati att riksdagsbeslut genomförs på detta sätt av frivilliga krafter.
Regeringen har talat om sin inriktning för att förstärka varg­stammens genetiska status. Hållningen är, för att säkerställa förstärkt genetik för vargstammen, att både plantera in vuxna vargar och sätta ut valpar som fötts i djurparker i varglyor.

Vänta med vargimport
Vi har i vår kommentar tydligt sagt att vi står fast vid att import inte ska ske.
Jägarnas Riksförbunds ståndpunkt är att vi ska avvakta till 2014 innan några beslut i den frågan fattas. Först måste situationen för de som bor och verkar i vargområden lösas.
Vi ser inte någon större risk för vargstammens genetiska status, men vi finner stora risker för att regeringens vargpolitik inte blir trovärdig i de områden där rovdjurstrycket blivit mycket högt och då riskeras den långsiktiga rovdjurspolitiken.

Älgjakten klubbad
Riksdagen har fattat beslutet om en ny älgförvaltning. Jägarnas Riksförbund ser positivt på ökad frivillighet och mer beslut inom älgjakten på lokal nivå.
Däremot är vi oroade över hur förbundets grundfråga ”rätten till meningsfull jakt på egna eller arrenderade marker” kommer att hanteras. Jägarnas Riksförbund känner även oro över att administration och kostnader riskerar att öka.

Uppvaktat i älgfrågan
Nu startar ett angeläget arbete med att utarbeta demokratiska och rättvisa förordningar kring hur förvaltningen skall genomföras praktiskt. Vi har redan uppvaktat departementet i den här frågan.
Antalet vildsvin fortsätter att öka, till glädje för dem som vill ha ett nytt vilt.
Men vildsvinen har även skapat bekymmer genom skador på grödor och trädgårdar.
Vi har goda möjligheter att själva förvalta detta vilt, eftersom vi kan jaga vildsvin under stor del av året och dygnet. Här behöver vi ta till vara de erfarenheter som vi får allt eftersom och sprida goda exempel.
Något som vi behöver resonera särskilt omkring är den utfodring som sker i vissa fall och som orsakar hög täthet av vildsvin och skador lokalt.

Vildsvin på julbordet
Men tack vare fler vildsvin kan även fler julbord till denna jul bjuda på klimatsmart julskinka, revbensspjäll och kanske grisfötter från vildsvin!
Julesnö och julstämning har kommit tidigt i naturen detta år.
Jakt i spårsnö med viss upplega, som lätt letar sig in i kläder och kyler, har gett extra krydda i jakten från mitten av november.
Nu nalkas jul och alla tillönskas fröjdefulla helgdagar med både avkoppling och jaktstunder, med mer eller mindre snö!

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Sprid inte smittor i onödan - vi behöver inte flera sjukdomar

2010-12-30 13:33

Ångest är människors förbannelse, vår tids ångest började för över hundra år sedan med en stigande oro över att vi människor förstör den jord vi bor på. Länge kanaliserades ångesten genom olika religioner, nu har den sitt främsta uttryck i klimatalarmism och ekosofi, blandat med kommunism och religiöst tänkande, dvs. ett kondensat av ideologier och religioner som redan orsakat de av mänsklighetens värsta katastrofer som varit självförvållade. Klimat- och miljöångesten omfattar samma grupp människor och har sin grund i tro och pseudovetenskap där de giriga använder hotet om domedagen för egna syften. För oss andra styrs klimatet av solen, kolliderande himlakroppar, jordens varierande gång och kokande inre som flyttar kontinenter, orsakar jordbävningar och vulkanutbrott och styr havs- och luftströmmar. Vi skall sköta vår miljö så att jorden blir god och säker att bo och leva på, men vi skall inte TRO att vi kan påverka klimatet i någon grad av betydelse, det styrs av enstaka våldsamma händelser som meteorer och kometer, av solen och jordens inre. Till god miljövård hör att skydda människor och djur mot skadedjur och sjukdomar, därför skall vi inte ha frilevande varg i Sverige. Den är inte till nytta för någon, den är miljöförstörande. Ingen art är nödvändig, av alla arter som uppstått på jorden är i stort sätt alla redan utdöda – de flesta innan människan uppstod – och nu levande arter utgör kanske 0,3% av samtliga arter. Men nya arter uppstår troligen hela tiden och hysterin över att arter dör ut är just – hysteri och ångest. Därför Solveig, använd aldrig ordet klimatsmart, det är ett begrepp som representerar fanatism och tro. Håll dig till vetskap och sunt förnuft så hamnar du rätt, arbeta öppet och aktivt för ett vargfritt Sverige och du arbetar i medlemmarnas intresse. Det är din uppgift.

3. Kom ner från drömvärlden Solveig

2010-12-23 09:09

Visst du tycker att inplantering ska vänta till 2014. Samtidigt skriver Carlgren att inplanteringen ska börja 2011 och att man håller på och bearbeta de som ska ta emot dem.
Benjamin Franklin skrev. "Demokrati är när två vargar och ett lamm röstar om vad man ska till middag. Frihet är när lammet beväpnar sig och ifrågasätter beslutet."
Vi kanske har demokrati i Sverige men landsbygdsbefolkningen behandlas som lägre stående medborgare som man inte behöver ta hänsyn till.
Vår möjlighet mot en maktfullkomlig minister är att utnyttja det enda vapen vi har. Vägra utföra en handling som bara binder oss ännu mera.

2. Solveigs ledare

2010-12-22 16:47

Du skriver i din ledare bl.a.
"Vi grundade vår uppfattning den gången på uppgifter vi fått från forskare och till det lägger vi vetskapen om att myndigheter underskattar viltstammar.
Ett exempel på det är björn­stammen som blev bestämd till cirka 1 000 djur.
Men när vi jägare samlat in DNA-prov, via spillning, visar det sig att antalet var 3 000 björnar.
Uppfattningen från trovärdiga jägare i vargområden styrker även vår syn på antalet vargar."
Björnstammen uppskattades via björnobs till 1 000 djur! Men alla insåg att denna metod var osäker.
Det var ju faktiskt forskarna som "uppfann" metoden med DNA-studier och först då insåg man hur fel björnobsen gav. Nu använder man ju samma metod med DNA på varg som man gör för björn. Din koppling mellan felet i antal mellan björnobs och nuvarande DNA-studier håller därför inte. Det blir då fel att extrapolera som du gör. Avskjutningen som ni begärde för uppehållande av vargstammen blir därför 3 ggr så stort. Hoppas du använder bättre rådgivare i framtiden.
God Jul

1. Vackra ord, Solveig

2010-12-22 16:00

jag önskar att jag hade möjlighet att utnyttja min lediga tid till att släppa min Stövare för en stunds avkoppling. Tyvärr är det inte så för många av oss längre. Det är just vi som ska verkställa ett demokratiskt beslut som du uttrycker dig. Vi blir allt fler som fråntas dessa möjligheter till njutning i naturen. Tyvärr har det visat sig att den enda vägen mot bättring är att vi jägare slutar hjälpa denna vackra demokrati att verkställa sin beslut. Vi blir ständigt överkörda i såväl media som av staten. de så kallade forskarna verkar inte ens ha grundläggande grundskolekompetens i matte, för räkna det kan dom inte. Och stämmer inte uträkningarna överens med deras syften tar dom bara fram en ny beräkningsmodell. Nej vargen ska sprida sig så fort det går så att så många som möjligt får chansen att bekanta sig med den. Allt annat är som att pissa i byxan, det värmer i början men blir isande kallt efter ett tag.
Passa på att njuta, Solveig och ha en trevlig Jul.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons