• Pinewood

Land ska med lag byggas

LedarePublicerad: 2011-03-04 10:03

Förslaget att kriminalisera försök till jaktbrott kan leda till för stor rättsosäkerhet, varnar JRF:s förbundsbas. Land ska med lag byggas. Men lagen kan inte avvika för mycket från vad som upplevs rätt. I annat fall riskeras att tilltron till lagen och på sikt till staten urholkas.

Det känns att ljuset återkommer till vårt nordliga land och det är skönt med längre dagar samtidigt som vi har en natur i grann vinterskrud. Samtidigt är snön ännu ganska djup med ett skikt av skare, som gör det svårt för djur att nå foder på marken.
Många jägare gör stora insatser med stödutfodring, som underlättar överlevnaden för vilda djur. Det vittnar om den stora känsla vi jägare har för viltets överlevnad och att vi verkligen värnar om viltstammarna.
Detta handlande står i stark kontrast till vissa uttalanden i debatten kring vargen, att jägare är barbariska djurdödare.
Det är sorgligt att debatten fortsatt på den nivån i vissa media även under denna vargjakt, som jägarkåren genomfört på ett ännu bättre sätt än förra året.

Beundransvärt att ställa upp
Att ställa upp och verkställa riks­dagsbeslut frivilligt på fritiden, och själva stå för kostnader samt ta risken att utsättas för hot och trakasserier, är beundransvärt. Tänk om alla svenskar skulle ställa upp så och genomföra olika politiska beslut. Här tycker jag att svenska jägare är demokratiska föredömen!
Däremot är det politiska modet att stå för riksdagsbeslutet om ett tillfälligt tak på antalet vargar på högst 210 vargar som bortblåst med årets licenstilldelning. Antalet vargar i Sverige överskrider nu troligen med råge riksdagens beslut.
Nyligen kom vargräkningen från länsstyrelsen i Värmland, där det anges att bara länet Värmland berörs av minst 120 vargar i december 2010. Vargstammen har nu fördubblats på ett år! Rationellt sett borde avskjutningen kraftigt ha ökats, men i stället kom en neddragning på 33 procent.

Svår politisk nöt
Hur regeringen ska skapa tilltro till den förda rovdjurspolitiken bland berörda i vargbältet efter detta beslut är en politisk nöt som kräver lösningsförmåga på unikt hög nivå.
Uppenbart är att den hållning som Jägarnas Riksförbund beslutat om den rätta – det vill säga att med den utomordentligt goda reproduktion som den svenska vargstammen visar idag (trots snäv genetisk bas) bör vi genomföra jakt på varg till 2014.
Först där efter ska det tas ställning till om det behöver göras något för att förstärka vargstammen. Och import av varg säger vi absolut nej till.
Med den tillväxt och koncentration vi har idag i vargstammen borde en ansvarsfull rovdjurspolitik lägga allt fokus på hur människor som berörs av vargarna i sin vardag ska känna trygghet och kunna fortsätta leva sina liv på de sätt som de vill.

Undergräver trovärdigheten
Regeringen fortsätter även att undergräva trovärdigheten i jaktpolitiken genom att föreslå riksdagen att kriminalisera försök till grovt jaktbrott.
Jägarnas Riksförbund tar naturligtvis avstånd till alla former av jaktbrott. Men vi kräver att den väldigt laglydiga majoriteten av de svenskar som jagar ska kunna bedriva sin jakt på tryggt och rättssäkert sätt.
Underlaget som regeringen hänvisar till ger väldigt bräcklig grund för att påstå att en kriminalisering skulle vara lösningen på effekten av låg trovärdighet i rovdjurspolitiken.
Min slutsats är att det krävs helt andra åtgärder för att skapa mer tilltro till förd politik. De senaste jaktpolitiska förslagen och besluten leder till ytterligare minskad respekt för svensk jaktpolitik.
Land ska med lag byggas. Men lagen kan inte avvika för mycket från vad som upplevs rätt. I så fall finns risken att tilltron till lagen och på sikt till staten urholkas.

Ny älgförvaltning i skymundan
Lite i skymundan av rovdjurs­politiken har nu grundarbetet påbörjats med att införa en ny adaptiv och ekosystembaserad älgförvaltning.
Det är klokt att alla börjar fundera själva på hur vi vill genomföra älgförvaltningen, då de nya reglerna börjar gälla till älgjakten 2012. Det behövs tid för att resonera sig fram till bra beslut.
I de områden där inte förvaltningen sker inom älgskötselområden i dagsläget kan det vara klokt att fundera på om det ska bildas älgskötselområden, för att få ökat bestämmande över genomförandet av älgförvaltningen i området.
Hur jakt genomförs i respektive älgskötselområde beslutar området om. En bra fungerande samverkan ger alla möjligheter att genomföra förvaltning av älg så rätt som möjligt utifrån lokala förutsättningar. Därutöver kommer förenklad licenstilldelning att finnas och fri kalvjakt under kortare tid.

Områden utses till sommaren
För att förvalta älgstammarna kommer länsstyrelserna att utse älgförvaltningsområden till sommaren. Dessa områden leds av sex representanter, tre från mark­ägarsidan och tre för jägarna, med utslagsröst för markägarna via ordföranden.
Här behöver många engageras för att förvaltningen av älgstammarna ska bli så bra som möjligt och att alla regionala och lokala olikheter i förutsättningar ska tas till vara.
Våga vilja vara med och påverka den nya svenska älgförvaltningen!
När detta skrivs kom rovdjursutredningens internationella experters syn på vargarna.
Expertpanelen delar Jägarnas Riksförbunds syn att de svenska vargarna är en del av en nordeuropeisk population och att den naturliga vandring som sker kan vara tillräcklig för att på sikt säkerställa den genetiska variationen i den del av vargpopulationen som finns i Sverige.
Nu fortsätter arbetet i utredningen med vad som är rimligt utifrån socioekonomiska kriterier.
Jägarnas Riksförbund anser det är logiskt med utökad samverkan kring de stora rovdjuren.
Ansvaret för den nordeuropeiska varg­stammen kanske främst kan tas i kärnområdet nära Ryssland, medan Sverige och Norge tar större ansvar för björn, järv och lo.

Fotnot: Denna ledartext skrevs till marsnumret av Jakt & Jägares pappersupplaga, när lokvoterna ännu inte hade offentliggjorts.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

18. Wolf

2011-03-07 21:44

Jag har 5000 Ha med två vältrafikerade asfaltsvägar igenom, precis bredvid E4:an.
Hur sjutton tror du att jag och övriga i laget ska kunna hålla koll på allt och alla som springer på den marken ??
Nu har det inte observerats några olaga slaktplatser på de här markerna, det enda negativa som sker är dessa utländska "bärplockare" som dyngar ner markerna med sitt skräp varje år, och som kostar mig både pengar och tid att ta reda på.
Tjuvskytte är ett otyg, där är vi överens, men det är fortfarande en enskild handling utförd av en eller flera privatperson, och då jag inte anser att något kollektiv skuld föreligger den sk "jägarkåren" i samband med tjuvskytte, så ligger det inte heller på förbunden att göra mer än att fördöma tjuvskyttet i sina uttalanden.
Förbunden ska inte leka poliser, det ska poliserna själva göra, och det är deras sak att fördela resurser för det som de anser vara av vikt.
Återigen, lägg inte skulden på förbunden och skötsamma jägare, bara för att vissa individer missköter sig, för ärligt talat, det är inte ens säkert att det är lokala förmågor när det tjuvskjuts, det kan likväl vara utomsocknes som härjar, det framgår ju först när det ev sker något gripande.

17. MrStraigtpull + JS

2011-03-07 13:37

Jag är ingen jägare men heller ingen jägarhatere som påstås. Jag har respekt för huvuddelen av jägare som vill ha jakt som hobby.
Höga företrädare för Jägareförbundet har själva sagt att det finns en liten organiserad klick som ägnar sig åt tjuvjakt. Man fördömer det men gör inget praktiskt för att stoppa det. Det är självklart att det finns kunskap om dessa tjuvjägare i vissa jaktlag. Markägarna måste väl veta vilka personer som rör sig på deras marker när en misstänkt jaktplats hittas.
PÅ femtiotalet när jag växte upp var tjuvjakt på älg på det stora skogsbolagets marker ganska vanligt. Alla i byn visste vem som alltid hade älg i frysen. Detta slutade när en ung nitisk skogvaktare stoppade den tjuvjakten genom att vistas mycket i skogen.
Då blev hans hund tjuvskjuten och han fick hotelsebrev i form av vykort. Även på den tiden fanns hot mot myndigheter som försökte följa lagen.
Polisen idag har mycket små resurser att hitta tjuvjägare.

16. Torbjörn Eriksson #6

2011-03-06 23:24

Du skriver "Du kommer att bli en mycket populär person om du i så fall skulle stänga folk ute."
Ungefär lika populär som den som förespråkar att stänga jägarna ute?
Ser du någon skillnad, eller är du totalt förblindad?

15. Wolf + TE

2011-03-06 10:52

Anklagar du Motormännen för att inte ange alla som kör för fort också ?
Det är ju också olagligt som du kanske vet, och dessutom skördar det ett flertal dödsoffer bland både människor och djur varje år.
Att en jägare väljer att tjuvskjuta ett djur, har ingenting med vare sig SJF eller JRF att göra, det är en enskild brottslig handling och ska betraktas därefter.
Kollektiv bestraffning är inte tillåtet i det här landet som du kanske vet.

TE: Du kan sluta skryta om dina "tingsrättsuppdrag".
Vi vet detta nu, efter flertalet inlägg om saken av dig, och jag tror knappast att någon imponeras av det, om nu det var syftet... ;)

14. Hårdare tag

2011-03-06 10:52

Kommer ni ihåg för några månader sedan då Bengt Anders Johansson skrek rakt ut att det skulle till hårdare tag mot tjuvjakt. Så nog finns tankar och även jobbar de för ett sådant förslag. Men håller med att något förbredelse till jaktbrott borde aldrig kunnna komma. Men idag vet man inte för mycket har spårat ur. Men år efter år bjuds denna BAJ in till våra årsmöten. Nej skicka ut karln i kyla för något possitivt i jakt och rovdjursfrågor bidrar han inte med. Och till darlkarlarna vill jag tipsa om, låt han även där få känna på kylan.

13. #10 Wolf

2011-03-05 20:10

Det är tur att du inte sitter i Högsta Domstolen (för det gör du väl inte förhoppningsvis...). Du jiddrar om att lojalitet mellan jägare är att likställa med den i kriminella gäng. Så vad gör du när grannen betalar barnflickan svart, när brorsan skryter om hur mycket för fort han körde på E4an, när arbetskamraten berättar om den svartsprit han köper? Naturligtvis anmäler du honom/henne, eller hur? - för din supermoral gäller väl inte bara för jägare. Jag har släkt i tidigare Östtyskland - det samhälle du tydligen eftersträvar har stora likheter med hur det var på den, för dig tydligen goda, gamla kommunistiska angivartiden. När stasiangivaren var din granne och varje ord kunde innebära obehag.

Du pratar om "billigare straff" på ett sätt som skulle få Sarah Palin att jubla över att ha dig bland de sina. Låt oss gå linan ut - mord=avrättning=billigt, våldtäkt=fysisk kastrering utan bedövning=billigt, fortkörning 10 km/h=avhuggna händer utan bedövning=billigt.

Föreslår att du tar och pluggar Juridisk översiktskurs och sedan ser om dina argument är genomtänkta nog.

Tjuvjakt är ett elände men det är, liksom med annan brottslighet, samhällets uppgift att bekämpa densamma. Ett angiverisamhälle tror jag ingen, förutom den ekosofiska röran och du, vill ha.

Ditt jägarhat skiner igenom i varje ord och mellan varje rad i ditt inlägg.

12. En meningslös diskussion

2011-03-05 20:09

Innan man redovisar vad som är en bevisbar handling i syfte att begå ett jaktbrott låt pajaserna försöka lagstifta. Lag förslaget kommer med 99% sannolikhet att förpassas till sin rätta plats, dvs papperskorgen. Kan inte kombineras med ens de rimligaste krav på rättssäkerhet. Dagens lagar räcker gott. Kanske Torbjörn kan drömma ihop en situation som skulle leda till åtal och fällande dom.

11. lagar som

2011-03-05 15:52

är helt uddlösa skall inte införas alls,de sänker bara tron på rättsväsendet.Hur i himmelens namn
skall det kunna bevisas att någonting är förberedelse till
att begå jaktbrott?
Dom är ju inte ens kapabla att bevisa när jaktbrott begåtts utan att det blir fel ibland,då kan man tänka sig hur många fel som kommer att göras med denna svävande lag.

10. Jägarförbunden försöker inte stoppa tjuvjakten

2011-03-05 10:00

En anledning till varför regeringen funderar på en ny lag som ska förhindra tjuvjakt är att så få personer fälls idag för den tjuvjakt som man vet pågår.
Jägarförbunden gör inte mycket praktiskt för att komma åt de personer som ägnar sig tjuvjakt. Det är förmodligen en ytterst liten klick som ägnar sig åt detta medan de flesta jägare tar avstånd. Tyvärr är dock solidariteten mellan jägare så stor så man anmäler inte sin jaktkompis för tjuvjakt även om man vet om det. Det är samma typ av lojalitet som finns i de kriminella gängen.
Personligen tycker jag att fängelse upp till fyra år bara ska användas till de allra grövsta fallen av tjuvjakt.
Ett för samhället betydligt billigare straff är att ta av en tjuvjägare alla hans vapen för alltid, förbjuda honom att överhuvud taget deltaga i ett jaktlag. För en jägare är detta förmodligen ett betydligt hårdare straff än kanske sex månade i fängelse.
Vi måste tyvärr ha lagar mot organiserad brottslighet.

9. Om man ser till

2011-03-05 09:59

nämndemannen Torbjörn Erikssons inställning till förberedelse till jaktbrott m.m. får man vara väldigt glad att man inte bor i Örebro. Med sådana förutfattade meningar undrar man om det kan skipas rättvisa eller om domarna blir efter hans godtycke. Man får hoppas att övriga ledamöter i tingsrätten inte är lika rabiata i sin syn på jägare som Herr Eriksson.

8. Döm, dömmare, dömmast..

2011-03-05 09:59

Alla vet hur svårt det är att fälla någon för tjuvjakt, detta trots att man för det mesta hittar offret som ju då är ett vilt av något slag. Skall man nu börja åtala folk för jaktbrott som ännu inte är begångna så förstår alla hur dömt ursäkta dumt det kan bli. Är det tanken som räknas eller när jag tar bössan från vapenskåpet som klassas som förberedelse, får man ta på sig kepan utan att man blir misstänkt.
Detta förslag hör hemma i slasken.

7. Ä inte...

2011-03-04 23:03

Snart är väl hela jakten kriminaliserad? Är det inte det det går ut på??!Att kriminalisera jakten??Vad har du för rätt att ta tillvara vad som produceras på dina marker??Varför ska du äta oskyldiga djur för nöjes skull, när du kan spärra in oskyldiga djur på djurfabriker??
Vad har du för rätt att ta bort djur som gör skada på din välfärd??Vargar är ju inga mördarsniglar som tar dina salladsblad.Rovdjur är väl inga skadedjur.Möjligen på landsbygden,men då får dom väl skylla sig själva som bor bor på landsbygden.Dom får väl flytta.

6. Till 5.

2011-03-04 23:02

Jag rättar mig efter alla lagar och regler. Ändras allemansrätten får ma rätta sig efter det. Men vi lever i en demokrati så man får debattera det i så fall.
Du kommer att bli en mycket populär person om du i så fall skulle stänga folk ute. Alla lagar har ett syfte och ska följas. Jag tycker inte mer om den här lagen än någon annan lag. Lagen ska följas. Jag sitter och dömmer i tingsrätten två till tre gånger i månaden, har gjort det i 12 år.
Ha en trevlig helg.

5. Torbjörn

2011-03-04 17:20

Det handlar inte i slutändan om man har rent mjöl i påsen eller inte. Denna lagändring är en ren guldgruva för jakthatare som dig och resten av dina polare. Med vilja och lite arbete kan man sen börja anmäla varenda en som är ute på jakt för förberedelse till olaga jakt. Vi har sett det tidigare hur man anmäler för varje liten sak man bara kan anmäla för. Snart räcker det väl att man har lite grövre mönster på bildäcken för att man ska bli anmäld för vargjakt i terräng? Men jag förstår att du tycker att denna lag är bra. Jag efterlyser däremot en lag som tar bort allemansrätten och på så vis hindrar varenda mupp inom SNF och SRF att beträda min mark. Förhoppningsvis kommer det med tiden via EU lagstiftning. Då hoppas jag verkligen att du tycker den lagen också är bra. För är det något som rovdjurskramare gärna hänvisar till så är det ju olika Eu regler och direktiv. Men det kanske är så att de passar dig om man bara gör regler som krånglar till jakten ännu mer?

4. Inte bra med ny lag!!!

2011-03-04 16:11

Helt absurt vi har tillräckligt med lagar och borde istället utreda vilka som går att ta bort.
Idag finns det så krångliga lagar så att man måste pröva om det ens är olagligt.Hela vårt rättssystem är uppbyggt av tillagda och överlappande lagar och paragrafer.
Inte nog med våra krångliga lagar vi måste också tänka på vad EU säger vad man får och inte får göra, när det blir tillräckligt krångligt blir systemet orättvist som oftast i ekonomiska härvor där skickliga advokater smular sönder åklagarens bevisning.

3. Nya lagar

2011-03-04 14:17

Även påföljdssatser i gamla lagar borde ses över, ex Falsk tillvitelse

2. Bra med ny lag!!!

2011-03-04 12:58

Den som inte döljer nåt eller planerar något ljusskyggt,för dom spelar det väl ingen roll om det kommer en ny lag. Det är bra om det kommer en lag som kriminaliserar förberedelse till grovt jaktbrott. Den som har rent mjöl i påsen har inget att vara orolig för.

1. Kriminaliser här, men inte där

2011-03-04 12:57

Samtidigt som man vill kriminalisera förberedelse till jaktbrott så vill man ta bort fängelsestraffet för utrotning av flodkräfta. Läs mer om de olika lagförändringarna:

http://blogg.storfallsberg.se/?p=33

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere