• Allmogejakt

När kommer ljuset i rovdjurspolitiken?

LedarePublicerad: 2012-12-03 14:58

Den mörka tiden, med korta dagar och ännu ingen snö som lyser upp naturen, råder. Även inom rovdjurspolitiken, särskilt avseende varg, är bristen på ”ljus i politiken” fortsatt stor. Speciellt för dem som bor och verkar i områden med vargförekomst.

En viss förhoppning väcktes då regeringen aviserade att 180 vargar bör kunna vara antalet vargar i Sverige. Det är klart lägre än Naturvårdsverkets uppfattning på 380 vargar. För att uppnå det lovar regeringen att säkerställa att åtta nya vargar, som är obesläktade med de vargar som finns i vårt land, ska införlivas under en tioårsperiod.
Ett sätt att lösa detta är att vargvalpar föds i hägn och planteras ut i en varglya, där en utvald varg­tik har valpar i likartad ålder.

Onaturliga och kostsamma metoder
Onaturligt manipulerande och kostsamma metoder blir alltså regeringens recept för att blidka EU och den majoritet av befolkningen som inte berörs av problemen. Hur det ska kunna öka acceptansen för varg hos direkt berörda i Sverige är svårt att förstå.
Sedan behöver det omgående komma praktiskt genomförbar beståndsminskande åtgärder, eftersom vi idag troligen har betydligt över 400 vargar med stora koncentrationer i framför allt Värmland och Dalarna. Att minska antalet vargar är inte lätt – och det är betydande antal som ska tas bort!

Dags att ändra EU-direktivet
En annan åtgärd som regeringen lovat driva, och behöver påbörja omgående, är att verka för förändring av EU:s otidsenliga art- och habitatdirektiv för skydd av hotade arter.
Att ändra detta tar troligen lång tid, vilket gör det än mer angeläget att arbetet sätts igång omedelbart.
Jakt- och viltpolitik är en fråga som inom alla länder bör beslutas på nationell nivå, det är trots allt där den lokala kunskapen finns.
Det skadar inte att upprepa att EU grundats för att värna fred i Europa – inte för att skapa ofred på grund av varg på svenska landsbygden!

Vargpar tillåts bland renarna
Därtill har regeringen även beslutat att frångå det som tidigare varit fredat. Nu ska ett vargpar få finnas i centrala renbetesmarker under den period på året då renen har sin svåraste period, med naturlig brist på foder och svårt att försvara sig i snön.
Här blir mörkret i vargpolitiken än kompaktare och återigen är det lätt att inse stora förluster för renägare och de betydande kostnader som uppstår, både för övervakning och åtgärder för att hantera rennäringens situation i området. 
Jägarnas Riksförbund har länge pekat på att rovdjursstammarna ökar kraftigt och krävt att det totala rovdjurstrycket måste beaktas i förvaltningen.
Idag erkänner myndigheterna att rovdjursstammarna ökar och att det totala rovdjurstrycket behöver beaktas. Men förvaltande åtgärder, som beaktar både ökad stam och att det totala rovdjurstrycket behöver minskas, är det svårt att hitta.

Novemberjakt på lo en ljusning
Ett litet undantag som ger en strimma av ljus är att beståndsminskande skyddsjakt på tio lodjur tillåts i delar av Västerbotten sedan 1 november.
Jägarnas Riksförbund har i flera år drivit på i frågan om lojakt tidigare på året, eftersom lodjursstammen i länet legat över förvaltningsnivåer.
Dessutom är vårvinterjakt osäkert i dessa områden, då det ofta är för mycket lös snö, för att bedriva jakt.
Förbundet gör nu även en framställan till miljödepartementet om att jakt på järv ska komma igång 2013, särskilt i områden där det totala rovdjurstrycket är högt. När vintermörkret känns som mest kompakt – då vänder det mot ljusare tider.

Dags att mörkret skingras
Det är nu dags att mörkret skingras även inom rovdjurspolitiken och att regeringen kommer med en politisk verkstad som ger dem som bor och verkar i områden med vargrevir tillbaka trygghet och tilltro till att regeringen sätter dem före invandrande vargar från öster.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Om man först tar sig ur dimma...

2012-12-04 12:15

...kanske man kan börja se ljuset. Ingen organisation har fram till 2011 i februari sagt nej till varg och vargprojektet. Då fick medlemmarna i JRF frågan på sina respektive medlemsmöten. Det blev ett enhälligt nej till frilevande varg i Sverige. MEN ändrade man i rovdjurspolicyn på stämman på Visingsö, NEJ det gjorde man inte. Så där står fortfarande att vi ska kunna ha max en vargföryngring per län. Så vad är det som är så konstigt att man inte ser någon ljusning? Om man för en gångs skull tog mod till sig och kastade ut de gamla spökena som irrar i utkanterna och tog ett klart ställningstagande i rovdjursfrågan skulle i alla fall en organisation komma fram i ljuset!

5. Gilla läget?

2012-12-04 11:05

Nej det kan ingen medlem i Jägarnas Riksförbund göra. Jag delar KalleB:s åsikter här nedanför och denna kommentar på annan plats, http://www.jaktojagare.se/se/comments.php?id=523434&context=58703#c26 Vi tillhör ett förbund med utbildade tjänstemän och en ledning som borde kunnat åstadkomma mer. Varför lyfter ni inte upp forskarfusk och att det handlar om odling av hybrider? Eskil Erlandsson har sagt att sådana ska vi inte ha och, anser J&J och EU det? Det finns alldeles tillräckligt med fakta på ett flertal områden för att vända på jorden, för de som är satta att göra det.
Dag Lindgren ska ha beröm för att han kritiserar Naturvårdsverket i sak, även om vi andra gjort det under många år redan tidigare. Däremot bör svenska jägarkåren förstå att Dag Lindgrens förslag om vargar i landet, och särskilt i Norrlands skogstrakter, innebär jaktens dödsdom. Han står verkligen inte på vår sida i debatten.

4. Vi måste tända ljuset själva

2012-12-04 11:04

Ingen annan kommer att göra det åt oss. Vi måste ENAS och skapa ett samarbete.
Det är dags för JRFs förbundsledning att kavla upp armarna och börja leda detta samarbete för att rädda jakten och därmed också själva tända ljuset för jakten, jägarna och jakthundarna.

3. Vargpolitik utan vetenskaplig grund

2012-12-03 23:25

Läs artikeln och använd informationen, så fixar det sig kanske med alliansens 180 och mer förnuft i vargförvaltningen
http://www.vk.se/751802/vargstrategi-utan-vetenskaplig-grund

2. Kommer ingen ljusning..

2012-12-03 19:42

så länge vi jägare, inkl våra två förbund är så mesiga som vi är. Det ger egentligen ingenting att skriva här på dessa forum.
Slår vi inte näven i bordet kan vi känna oss blåsta. Det måste bli ett slut på det här daltandet.

1. Tjänstemannavälde

2012-12-03 19:42

Rubriken påminner om den gamla historien om mannen som letade efter sina borttappade nycklar under en lyktstolpe. ”Jag tappa dom i mörkret där borta – men det är lättare att leta här”!

Förhandlingar med regeringen görs på grundval av svenska rovdjurslagar från 2001 och 2009. Men ingen ifrågasätter riktigheten i de lagarna! De är INTE i enlighet med EU-konventionerna. Men det är uppenbart lättare att diskutera förändringar i Art- och habitatdirektiv om strikt skyddade arter, än att klargöra att vargen inte uppfyller kraven på strikt skyddad art.

Politiker och tjänstemän inom svenska myndigheter (och kanske även inom EU) har låtit sig förledas av särintressen för vildmarks- och rovdjursbetraktande.
Att svenska tjänstemän ges tolkningsföreträde till lagar utan laglig prövning har blivit en praxis som inte hör hemma i en demokrati.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere