• Pinewood

Njut av jakten och naturens överskott

LedarePublicerad: 2015-10-02 10:09

Älgjakten har startat i norra Sverige med strålande väder. Det är svala nätter och krispiga klara dagar med ljum värme. Frost i vissa områden får växtligheten att snabbt gå från högsommarfärger till färgsprakande höst.

Det är en fantastisk gåva att få tillbringa så härliga dagar i skog och mark med bössa på ryggen tillsammans med både två- och fyrbenta jaktkamrater. Det ger avkoppling, glädje och minnen att ta med i vardagen.
På pass går mycket av tiden åt till att stilla betrakta omgivningen och spänt lyssna efter tecken på att något ska hända.
Ibland får spänningen pulsen att stiga maximalt och skott avlossas.
Därefter följer en kort stund med osäkerhet innan glädjen och känslan över ett lyckat jaktskott genomsyrar kroppen. Ett villebråd är fällt.

En fantastisk avkoppling
Känslorna av både långvarig stillhet och spänning, som förstärks av hundskall, gör jakt till en fantastisk avkoppling. Minnesbilderna ger bränsle under den hektiska vardagen.
Att som hundförare få vandra i höstpräglade marker, höra hunden ta upp och följa hundens arbete och till slut få se intensiv raggning, när älgen väl fällts, ger också mycket starka och positiva minnesbilder.

Jaktpolitiken mer dyster
Men inom jaktpolitiken kan inte några större glädjeämnen rapporteras.
På sin höjd finns förhoppningar att inte ytterligare försämringar ska ske.
Naturvårdsverket har fått in svar från forskare om riksdagens beslut om nivå på gynnsam bevarandestatus på varg har vetenskapligt stöd. Verkets analys rapporteras till regeringen i dagarna och en viss tillnyktring i bedömningarna syns från forskarhåll, så ingen ökning borde föreslås.
Även skyddsjakt på varg är under utredning av Naturvårdsverket, med uppdrag att se om det går att använda skyddsjakt mer i förebyggande syfte och göra förenklingar.
Sannolikheten för att det blir något praktiskt nyttigt för dem som har varg i sin närhet är dock liten.

Rätt säga nej till varg
Det visar åter igen att Jägarnas Riksförbunds stämmobeslut att frilevande varg inte är förenligt med våra traditionella näringar på landsbygden är korrekt.
Utöver detta kan lite ironiskt konstateras att inga äkta svenska vargar finns frilevande – eftersom alla vargar som finns i landet är invandrare från Östeuropa.
En annan utredning som i dagarna avrapporteras av Naturvårdsverket är översynen av förvaltning av kronhjort.

Enklare få skjuta hjortar
Här har Jägarnas Riksförbund, tillsammans med bland andra LRF och Södra Skogsägarna, begärt att för att förhindra skada i gröda och barrskog ska hjortkalv få skjutas på enskilds initiativ när skada riskerar att uppstå.
Det kommer nog inte att bli många skjutna kalvar, men det är en ökad möjlighet att freda känslig mark och även störningen kan rädda gröda och skog.
Förhoppningsvis får vi även förslag som förenklar och gör det möjligt att jaga vuxen kronhjort i områden som inte är kronhjortskötselområden.

Ändrat EU-direktiv?
När det gäller arbetet med översyn av EU:s bevarande direktiv (art- och habitatdirektivet, fågeldirektivet) får vi närmare jul se vad EU-kommissionen kommit fram till.
Merparten av alla enkätsvar via webben som kunde göras i somras var likalydande, regisserade svar från bevarandesidan. Men det uppvägs av att medlemsstaterna verkar kräva förändringar. Så här finns fortfarande förhoppning om att något sker.
Av riksdagens krav på regeringen att inrätta en ny viltmyndighet har än inget skett. För att något ska hända krävs att riksdagen följer upp sitt beslut ingående.
För alla som gillar jakt, ta till vara tillfällena och njut av högtidsdagarna när vi kan ta del av naturens överskott.
Ett fällt vilt är en gåva och en resurs som ger ett klimatsmart kött. För många jägarfamiljer är viltet en betydande del av det kött som äts.
Därtill ger viltet ytterligare högtidsstunder tillsammans med familj och vänner kring matbordet, med härliga minnen och skrönor från stunder i skog och mark.

SOLVEIG LARSSON, FÖRBUNDSORDFÖRANDE JÄGARNAS RIKSFÖRBUND

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Njut av jakten uppe i norr så länge det varar

2015-10-02 15:40

Det är dags nu att sluta med alla politiska diskussioner i Sverige och EU, som leder ingen vart. Har denna politik lyckats, svaret är NEJ!
Det finns en mängd åtgärder att använda sig av och dessutom helt lagliga för att få en nollvision av vargen i Sverige.
Här kommer 3 förslag som skulle ge ett vargfritt Sverige.
1: Sluta jaga älg helt och hållet, i hela Sverige.
2: Sluta jaga vildsvin i hela Sverige.
3: Ställ in alla eftersök på trafikskadat vilt, där vargen finns.
Jag frågar mig dagligen, hur många procent av jägarna ser vad som håller på att hända med löshundsjakten och viltstammen? Jag har sett detta för tio år sedan och har bara nioårig grundskola.
Det är bättre att täta båten innan den sjunker. Ligger den på botten, då är det försent att rädda den.
Samma händer med löshundsjakten och älgstammen med vargens närvaro om inte kraftfulla åtgärder görs nu!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons