• Allmogejakt

Ny älgförvaltning bör inte ge nya avgifter

LedarePublicerad: 2011-05-23 17:36

Den nya strukturen med rådgivande älgförvaltningsområden (ÄFO) kommer i praktiken att ha avgörande inflytande över älgförvaltningen.

Länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer fattar beslut kring geografisk indelning.
Till i oktober ska namn på ledamöter i förvaltningsgrupperna fastställas.
Den nya älgförvaltningen genomförs i mycket snabb takt. Här önskar jag verkligen att regeringen hade varit adaptiva och tillåtit en längre genomförandefas, så alla kunde få bättre tid att sätta sig in i vad det innebär.
Vid vår ordförandekonferens i början på april var införandet av den nya adaptiva och ekosystembaserade älgförvaltningen i centrum. Det är många nya ord för att anpassa jakten efter förutsättningarna, något som huvuddelen av jägarkåren faktiskt alltid gjort.

Mindre byråkrati och avgifter
Mötet beslöt att vi i Jägarnas Riksförbund ska driva att förvaltningen görs med så liten administration och byråkrati som möjligt och att vi ska bygga på befintliga och lättanvända data.
Dit hör att bygga på befintliga strukturer som dagens lokala samråd omkring älgjakt som grund för ÄFO – där finns bred representation och nuvarande fakta på älgstammen presenteras.
Byråkrati och dryga kostnader är vi i Jägarnas Riksförbund allvarligt oroade för och vi kom också fram till att den nya förvaltningen ska utvecklas i den takt som ekonomiskt ryms inom ramen för att inte höja dagens fäll­avgifter.

Har vi råd?
Så gränsen för högtflygande och kostsamma utvecklingsprojekt för att bedöma älgsstammen sätts efter om vi har råd inom nuvarande fällavgifter att satsa på det. Detta är om vi får bestämma.
Det finns många engagerade viltforskare, såväl professionella som självutnämnda, som är mer än villiga att utveckla saker. Men det är vi jägare som får betala notan, så det gäller att vi alltid är medvetna om vem som i slutändan betalar.
Det räcker långt med att utveckla älgförvaltningen genom att komplettera med information om tillgänglig fodertillgång från skogsstyrelsen, något som det redan finns grunddata på, så att vi kan göra bättre förvaltningsplaner både på ÄSO- (älgskötselområde) och ÄFO-nivå.
Vid ordförandekonferensen underströks vikten av att likvärdighet ska råda mellan ÄSO och förenklade licensområden.

Nej till sämre villkor
Därför säger vi nej till sämre villkor och extra pålagor på förenklade licensområden, något som framförs av andra som en möjlighet för att tvinga fram älgskötselområden.
Vi uppmuntrar istället alla till frivillig samverkan i ÄSO och den nya älgförvaltningen ger bättre möjligheter, då vi kan bilda älgskötselområden om vi har tio vuxna älgar att skjuta årligen.
Vid ordförandekonferensen resonerade vi även om jaktområdesstruktur för förenklade licens­områden. Vi kom fram till att förenklade licensområden inte behöver vara sammanhängande inom ett ÄFO, utan kan vara uppdelade på flera geografiskt avskilda fastigheter.
En annan jaktpolitisk fråga där det är tveksamt med förväntningarna är rovdjurspolitiken.

Vargflytt ingen lösning
De landsbygdsboendes livskvalitet hamnar gång på gång i sista hand jämfört med önskan att uppfylla naturromantiska krav och internationella överenskommelser.
Att flytta vargar som beter sig som vargar gör (det vill säga dödar) är ingen lösning som skapar tilltro till rovdjurspolitiken. Därtill bryr sig en flyttad varg precis som forskarna sagt inte om statens önskan om bosättning efter statligt bekostad lift, vilket snabbt konstateras.
Rovdjursutredaren Lars-Erik Liljelund har lämnat förhandsinformation om rovdjursutredningens delbetänkande på rovdjurssymposiet i Vålådalen.
Jag konstaterar att utredaren utifrån den del som handlar om rent biologiska utgångspunkter hamnar på tal som är mer realistiska än vad som framförts av andra.

Effekterna för landsbygden
Nu påbörjas arbetet med att lyfta in villkoren för dem som bor och verkar i rovdjurstäta områden (socioekonomiska kriterier) inför slutbetänkade till sommaren 2012. I det arbetet har Jägarnas Riksförbund stöd i vår rovdjurspolicy och i vårt självständiga arbete med rovdjursfrågorna, som bland annat visas i den skrivelse som insändes till regeringen 4 april.
Rovdjursutredaren Lars-Erik Liljelund föreslår att det ska finnas 450 vargar i Sverige för att få gynnsam bevarandestatus enligt EU:s regler.
Jägarnas Riksförbunds ståndpunkt är fortfarande att inte ange ett mål för vargstammen. Förbundet står fast vid att det är de lokala besluten om varg som ska vara vägledande och bli summan för hur många vargar det är önskvärt att ha i Sverige.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Till djurvän?

2011-05-25 08:16

Vet du vad jakt är? Tar inte jägarkåren sitt ansvar? Du bör nog ta reda på jakt är. Ska vi ha många vargar i detta land så kan vi lägga av med jakt. Så får vargen gjöra slut på vad som finns i skogen. Så kommer dom in i samhället . Och då blir det vad va det vi sa, framöver.

2. Avgifter mm

2011-05-24 09:36

Nu blir det pengarna som styr jakten . Och höga avgifter på älgar o kalvar . Vad Ska detta sluta? Var finns uppgifterna om att det krävs ett visst antal hektar för att fälla en älg. Tycker att det som finns i dag räcker . Det ska vara frivligt . det nya blir mycket krångligare och ingen lokal förakning. fick höra att det nya förvaltningen ska ca 20 möten. Och ca 1000 + resersätning och förlorad arbetsinkomst. Och vi jägare ska springa i skogen och gjöra spilningsinvetering mm. Gratis. Är det rätt? Läste för ett tag sedan att en miljöpartiet skrev att jakten är en skydad verkstad . Snacka om låg nivå. har man jakthund vill man nog inte ha varg i närheten.


1. ÄFO

2011-05-24 09:35

Jag ser med spänning fram emot det slutliga regelverket för de områden som omfattas av Älförvaltningsområdena.Att det skulle stanna vid älg som mark och jägare skulle vara delaktiga i har jag svårt att se. Naturligtvis måste det gälla allt jaktbart vilt och inte minst de större djuren vari bland annat varg ingår i förvaltningen hädar jag.. Så ni som jagar får ytterligare ansvar när reglerna för förvaltningen av de jaktbara viltet har fastställts.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons