• Allmogejakt

Oron som hotar vistelser i naturen

LedarePublicerad: 2010-04-06 10:25

Nu märks det att vi kommit in i ljusare tider, vilket känns skönt efter en lång och hård vinter. Fortfarande är det snö i nästan hela landet, något som vi får gå 25-30 år tillbaka i tiden för att minnas.

Det har blivit en svår vinter för många av våra vilda djur. Jägarna lägger nu ner mycket arbete med viltvård. Det är bra att vårt stora engagemang inom viltvård synliggörs och ytterligare förstärker jägares goda ställning bland allmänheten.

Det är även glädjande att en undersökning visar att svensken i allmänhet, som redan förut litade på jägare, till och med känner ökat förtroende efter vargjakten.
Även om den mediedebatt som skedde runt omkring vargjakten var rent ut sagt bedrövlig har jägarna alltså gått stärkta genom ”vargavintern”.

Rädda för rovdjur
En undersökning från SLU har också kommit, som visar att svenskarna blivit rädda för att vistas i skog och mark på grund av rovdjur.
Samhället behöver ta denna typ av oro på allvar. Det är inte acceptabelt att människors vardag påverkas så mycket att de undviker att vistas i skog och mark.
Vi vet att vistelser i naturen påverkar folkhälsan positivt och även ger möjlighet att tillgodogöra sig nyttan av bär och svamp.
Allemansrätten har tidigare ansetts som en mycket viktig del i det som kan kallas unikt svenskt. Att allemansrätten riskerar att urholkas i praktiskt bruk på grund av fler rovdjur är sorgligt.

Vargar kan vara smittbärare
Denna oro blir förmodligen inte mindre av att en veterinär framfört farhågor om att vargen är en potentiell smittbärare av dvärgbandmask och varnar för att plocka bär och svamp inom varg­reviren.
Förbundsstyrelsemötet i februari resonerade om regeringens uppdrag att ”förankra” rovdjurs­politiken.
Styrelsen kom, efter omfattande diskussion, fram till att ordet förankra i detta fall innebär att förklara och informera om regeringens rovdjurspolitik.
Vi kan utan att ändra vår uppfattning uppfylla regeringens uppdrag. Något annat vore orimligt för en intresseorganisation som respekterar demokratiskt fattade beslut.

Respekt för vår hållning
Vid möten på Naturvårdsverket och med miljöministern uppfattar jag stor respekt för vår hållning i frågan.
Statliga verk har nu fått uppdrag att reda ut vilka regler som behövs för att genomföra alla delar av rovdjurspolitiken.
Avrapportering tillbaka till regeringen sker i höst och i enlighet med riksdagens beslut blir det vargjakt även nästa år. Vi får avvakta vad som framkommer då, för att närmare veta hur informationsuppdraget kan genomföras på ett lämpligt sätt.
Jag hoppas också att jägare fortfarande vill ställa upp och jaga varg efter årets mediala misshandel.

Jägares identitet lämnas ut 
Jägare har även fått utstå att deras identitet lämnats ut av länsstyrelser med konsekvensen att de har blivit hotade.
Regeringen står fast vid att om inte varg på naturlig väg vandrar till Mellansverige så kommer i första hand varg flyttas inom landet. Men även import på upp till 20 vargar kan ske inom fem år.
Jägarnas Riksförbund står fast vid att vi behöver få jaga varg i fem år och först därefter kan överväga flytt inom landet – om det fortfarande kan anses finnas behov av nya vargar. Men vi säger nej till import av varg.

För dåliga kunskaper om inavel
Inavelsfrågan är regeringens huvudorsak till ställningstagandet.
Jag anser att kunskaperna om effekterna av snäv genetisk bas för vilda djur är bristfälliga.
Samtal med ordförandekollegor i Finland och Norge visar på fall där få djur lyckats mycket väl att föröka sig och bli starka populationer.
För Finland är det vitsvanshjorten, där färre än tio djur för drygt 80 år sedan importerades från USA.
I fjol sköts 27 000 vitsvanshjortar av jägarna i Finland och hjort­stammen där är i vissa avseenden sundare än i hemlandet USA.

En handfull bävrar blev grunden
Från Norge berättas att det var en handfull bävrar som överlevde och är grunden till dagens mycket expansiva bäverstam i Skandinavien.
I övrigt kommer älgpropositionen att resultera i beslut i riksdagen först i höst. Vi får fortsätta att avvakta innehållet i propositionen och se hur den nyvalda riksdagen i höst tar tag i frågan om framtidens älgjakt.
Runt om i landet har stämmor avlöst varandra på lokal och regional nivå.
Jag hoppas att många framsynta uppdrag och motioner kommer till vår förbundsstämma i juni, för att fortsätta utveckla vårt växande förbund!

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. Skojar du Solvig?

2010-08-04 09:25

Oro för att vistas i skog och mark bland svenska folket på grund av rovdjur? Det verkar som om du lever i en fantasivärld och jag undrar verkligen om du själv är orolig när du är ute och jagar? Själv är jag en ivrig flugfiskare som hamnat i älgjägares spärreld vid två tillfällen i Småland och i Bergslagen. Vad tror du att jag och andra naturmänniskor är mest rädd för??

11. CHasseur sans frontière

2010-04-21 23:28

Svar.
1. Massor av arter försvinner på grund av mänsklig aktivitet, även sådana som är livskraftiga, så där har du fel.
2. Där har du rätt, sånt svammel ingår i naturens sätt att fungera, men eftersom du kallar det svammel så utgår jag från att du egentligen inte har en aning om hur naturen fungerar.
3. Naturmuppar+några till, det blir antagligen en ganska stor majoritet av svenska folket och "muppen" i sammanhanget lär nog vara du själv.
4. Du skrev 3 två gånger men jag gissar du menar 4.
Nej, tyvärr är vargen inget undantag, den faller offer för samma enögda syn på naturen som massor av andra arter, men ännu är den inte hotad som art och vi kan fortfarande rädda den.
5. Jovisst vargen räknas in där, men frågan blir tycker du att vi skall utrota alla dom arterna för att dom inte riktigt passar oss?

10. Folk är inte folk i allmänhet

2010-04-19 09:16

Folk är inte folk i allmänhet. Stödet för en stark långsiktigt hållbar vargstam i Sverige är helt dominerande nationellt sett. Några få procent av Sveriges befolkning vill inte ha varg i skogarna – det främsta skälet är inte att vargen är farlig för människan utan för jakthunden. Fortfarande är det så att jägarna skjuter sina jakthundar i misstag i mångdubbelt fler fall än det totala antalet rovdjursskadade hundar är per år men det bortses ofta ifrån. Mitt råd är trotts detta- släpp inte lös era jakthundar hur som helst i vargrevir! Jag menar hundägare i delar av Sverige som inte har varg måste ju också hålla koll på sina hundar t e x är ju trafiken ett hot.

9. Spårsnö?

2010-04-16 13:20

Som alla vet så hade ju Större delarna av Sverige snö. Är det någon som vet hur det gick med Varginventeringen som det debatterades så mycket om i början på hösten 2009? Och visst finns det oro där det finns rovdjur, men som Hermansson skriver så kan man börja undra om det kommer att bli den enda oron,som vanligt så tiger den Största jägarorganisationen. Tack för en fin artikel.

8. Anders

2010-04-08 11:25

1. Om en djurart går under/försvinner beror det väl i första hand på om den är livskraftig eller inte? Oavsett anledning till försvinnandet.
2. Du skriver också att det spelar ingen roll hur mycket offren i naturen lider efter ett vargangrepp, för det ingår i naturens lagar eller nått sånt svammel.
3. Vem skulle lida om vargen försvann en gång till från Sverige ? Jo dessa naturmuppar + några till. MEN man skulle väl inte ta hänsyn till om någon led i naturen? Det ingick ju i naturens gång, påstod du själv.
Citat "Medlidande är ett rent mänskligt påfund och kan bara användas i fråga om vårat eget handlande." Detta måste väl även gälla dessa varglobbyister?? ELLER ??
3. Citat "Vi fördärvar och utrotar idag med en takt som motsvarar dom jättelika utdöendefaser forskarna kan hitta stöd för i fossilfynden." Är vargen i detta något undantag...?
4. Citat "Det finns hundratusentals arter på planeten som inte omedelbart förbättrar våra villkor." Inräknad där är vargen, oavsett vad du tycker.

7. Anders Åberg

2010-04-07 10:48

Det finns arter som direkt försämrar våra levnadsvilkor, vargen t.ex. Genom vargens närvaro har människors levnadsvilkor kraftigt försämrats, inte dina då men mina. På sikt även många andra människors när vargens parasiter och rabis får fäste i landet. Då får vi samma läge som afrikaner, ingen vill eller törs vistas i naturen utan ordentliga skyddsåtgärder. I Afrika finns biharzia som omöjliggör för människor att bada fritt, malariamyggan bekämpas med alla till buds stående medel är ett annat exempel. Men du uppmuntrar till smittspridning i vår relativt trygga och säkra natur. Om en art försvinner innebär detta inte med automatik ekosystemkollaps. Att länder börjat inse vikten av att skydda ekosystem är på tiden men man ska skilja på äpplen och päron. Ekosystemproblematiken i världen stavas avskogning, erosion, jordflykt och svält. Nordiskt skogsbrukande handlar om långsiktigt och uthålligt brukande av naturresurser vilket de flesta naturbeskyddare inte förstår. Det är iaf uppmuntrande att du insett betydelsen av jakt på varg.

6. Oro är inget problem, blåsmasksjuka är ett dödligt problem

2010-04-07 10:48

Varför krypa inför makten? Det handlar absolut inte om oro, det handlar om liv, hälsa, näringsfång. Det är konkreta saker precis som att blåsmasksjukan är en konkret livsfarlig sjukdom som svenska myndigheter fortfarande påstår är "lättbehandlad". Jägarnas riksförbund måste sluta mumla i skägget i denna avgörande fråga för all svensk jakt.
Under två veckor har jag besökt USA med ett par avslutande dagar i Norge. Resans sammanfattande intryck är CHOCK. Men för att börja baklänges så besökte jag några polismyndigheter i Norge och inte en enda polismyndighet kände till att man har bandmask i Finland, att denna mask är i eller kommer snart till Sverige och inte kände polismyndigheterna till hydatid som bandmasken orsakar hos människor och djur. Upprördheten blev med förlov sagt stark och man undrade hur detta kan ske i ett modernt land där den demokratiska kontrollen skall vara stark.
Och modernt är Norge, här bygger man i Oslo det framtida urbana samhället, människorna lever hela sitt liv i staden, man behöver inga egna fordon därför att en armada av bussar, spårvagnar, T-bana, tåg osv. fraktar alla till jobbet, ett besök i naturen (Nordmarka), ett besök vid havet osv., fotografen kan jag utan vidare rekommendera Oslo, här formas en framtid byggt på ekosofi där alla människor är urbana. För dessa kommer varg, bandmask etc. aldrig att bli annat än sådant som hör naturen till och som allmänheten inte kommer i kontakt med och därför inte behöver bry sig om..
Men i USA finner man stora likheter med Sverige, dessa länder styrs efter gamla odemokratiska socialistiska teorier där folket är till för att tjäna staten som uttrycker sin vilja genom sina byråkrater. Utsättning av varg och utvecklingen av de konsekvenser detta fört med sig visar i detalj helt skrämmande likheter mellan länderna. Även i USA lovade myndigheterna att det högst skulle bli några hundra vargar, nu ökar vargarna och sprider sig utom all kontroll och med vargarna följer dvärgbandmask. En enkel kalkyl ger för handen att varenda dag sprider varg flera miljarder bandmaskägg över enorma områden i USA söder om Canada där man tills utsättningen av varg varit förskonade från denna ohyggliga landsplåga.
I USA kom vargen först med granulosus och nu sprider den även multilocularis, så kommer att ske även i Sverige. I USA fanns ett fåtal hederliga vetenskapsmän som varnade för och beskrev vad som skulle hända om man satte ut varg i landet, läs Dr. Geist, Dr. Kay, Will Graves med flera. I Sverige som i USA finns ett stort antal ohederliga vetenskapsmän och andra medlöpare som sprider vilseledande information om bandmask. Jämfört med bandmasken är valet i höst en ointressant bagatell, nu måste alla upp på barrikaderna i ett sista försök att hålla Sverige fritt från bandmask. Varför hör vi inget från jägarförbunden, varför går inte J&J och Svensk Jakt ut i stora kampanjer, varför tiger bönderna, skogs- och markägarna, ridförbundet, kennelklubben, sportfiskarna? Och då menar jag inte ett och annat muspip i bisatser.

5. Anders Åberg

2010-04-07 10:47

Visst har du rätt, medlidandet är precis som du säger ett mänskligt påfund, precis som ideerna att återskapa naturen som den en gång såg ut,kosta vad det kosta vill...
Som du själv mycket riktigt påpekar är fenomenet att djurarter på endera sättet försvinner alldeles inget nytt utan något återkommande. Om naturen tagit skada eller ej är väl svårt att bevisa alls, snarare är det väl så att den bara förändras...
Ävenså är du klarsynt nog att inse att det inte är bra att folk känner rädsla och olust med alla rovdjur runt sig och sin boning.
Människan är en djurart av några få som kan förändra naturen till sin egen fördel, så låt oss då använda oss av denna unika färdighet precis lika självklart som t.ex bävern utnyttjar sin förmåga att förändra naturen till sin fördel...
Djurarter har alltid kommit och gått, dags att låta vargen gå, den har spelat ut sin enda roll i naturen, att hålla viltstammarna i schack, detta sköter människan oändligt mycket bättre än vargen någonsin gjort...

4. Kloker

2010-04-07 05:14

Man kan inte se på naturen som till för att förbättra våra livsvillkor.
Det finns hundratusentals arter på planeten som inte omedelbart förbättrar våra villkor.
Dock är dom precis som vargen, delar i det ekosystem som även skapat oss själva.
Vi fördärvar och utrotar idag med en takt som motsvarar dom jättelika utdöendefaser forskarna kan hitta stöd för i fossilfynden.
Större delen av världens länder har idag fattat att vi måste vara mer rädda om ekosystemet och dess ingående arter.
Därför sluts det internationella avtal där länderna förbinder sig att ta ansvar för sina respektive ekosystem, för att hejda denna fruktansvärda utveckling.
Nollvisionen är ett direkt brott mot detta och skulle både ställa Sverige i skamvrån och ifrågasätta strävandena efter en långsiktigt hållbar syn på naturen.
Hur länge ett djur plågas innan det dör efter ett rovdjursangrepp är totalt ointressant i detta sammanhang.
Alla som vet något om naturen vet också att det är så det ser ut.
Medlidande är ett rent mänskligt påfund och kan bara användas i fråga om vårat eget handlande.
Sedan det här att folk har blivit mer rädda för att gå ut i naturen är naturligtvis inte bra.
Till en del beror det kanske på alla dom överdrifter som förekommer i vargdebatten, men också säkert på att många vargar idag tycks uppträda ganska oskyggt.
Om vi kunde se till att regelbundet skjuta bort dom orädda individerna så skulle säkert folks oro minska.

3. Ge mig ett bra argument för vargens existens!

2010-04-06 12:58

Finns inte ett enda hållbart argument där vargens närvaro förbättrar våra livsvillkor.
Nollvision är det enda vettiga,för vår/allas överlevnad!
Skulle vara intressant att höra forskarnas syn på hur länge älgen i snitt får plågas innan den dör av denna felaktigt romantiserade mördare.

2. BRA

2010-04-06 12:58

JAG håller med. Bra, fortsätt på den vägen så blir vi flera i JRF.

1. Klockrent

2010-04-06 11:13

Tack för en bra och genomarbetad ledare som tydliggör en sund inställning och lyhördhet mot medlemmarna. Särskilt uppskattar jag inpasset om inavelsfrågan där jag själv från dag 1 i alla sammanhang framfört just detta. Exemplen vitsvanshjort och bäver är belysande, intressant vore att veta om stamdjuren till dessa populationer valdes ut efter några särskilda kriterier för att motverka inavel. Jag tror det inte men skulle gärna få mer information i så fall.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB