• Allmogejakt

Överdrifter om sårbara vargar

LedarePublicerad: 2012-09-04 11:43

Sårbarhetsanalysen av vargstammen kom fram till att det behövs minst 100 vargar i Sverige och Norge. Åter visar sig det svenska behovet av både hängslen och livrem. Om vi ska lägga en betydande säkerhetsmarginal bör forskarnas bedömning snarare bli minst 50 vargar, konstaterar JRF-basen Solveig Larsson.

Väntans tider börjar nu ta slut och årets stora jaktsäsong startar. Jag får se fram mot härliga stunder i skog och mark, med både två- och fyrbenta jaktkamrater under de kommande månaderna. Jakten ger både meningsfull fritid, förvaltning av kultur­arv, klimatsmart producerat kött, fina naturupplevelser, spännande stunder och skön avkoppling.
Att jaga är att unna sig själv ett bra liv! Tyvärr förstörs möjligheten till meningsfull jakt i allt fler områden, genom överstora rovdjurs­stammar, där vargen står i särklass. Allt fler människor utsätts för angrepp på boskap och tamdjur och möter orädda vargar.

Vargdödad på jobbet
Som oerhört tragisk effekt av svensk naivitet angående varg dödas en människa i början av sommaren på sitt arbete av vargar som visas upp för att visa att människor kan vara nära varg.
Jakt med löshund efter främst älg och hare, som är en jaktform med lång tradition i Sverige, är omöjlig idag på betydande arealer. Här har vi i Jägarnas Riksförbund under lång tid drivit rovdjursfrågor utifrån lokalt påverkades situation och vi kan se att allt fler ansluter sig till den uppfattning vi har i vår rovdjurspolicy.

Slut på låt gå-politik
Nu måste den handlingsförlamning och låt gå-politik som kännetecknat politiker och ansvariga myndigheter senaste året övergå till praktisk handling med utgångspunkt från dem som är utsatta för varg.
Ett litet tecken på annan syn på vargantal kom under sommaren då forskarna tog fram tre sårbarhetsanalyser på varg genom databeräkningar som grundas på de östeuropeiska vargar som finns i Sverige. De tre analyserna är gjorda med de data som nog är världsbäst insamlade fakta om vilda vargar.

Räknar med katastrofer
I analyserna ska inga vargar komma invandrande samt inga vandra härifrån. Samtliga analyser stannar vid att vi behöver ha mellan 20 och 41 vargar i Skandinavien samtidigt som det ska hända katastrofer vart tionde år där minst 50 procent av alla individer dör.
När forskarna slutligen sammanfattar sina resultat i sårbarhetsanalysen kommer den ologiska siffran 100 vargar fram som en siffra som med god säkerhet uppfyller kraven.
Återigen visar sig det svenska behovet av både hängslen och livrem samt här en extrem överlevnadsdräkt, som tar höjd för en teoretisk katastrof som jag uppfattar kan statistiskt hända vart femhundrade år!
Tittar vi 500 år bakåt i detta land har vi i merparten under 450 av de åren ansett att vargstammen varit en ren farsot.
Till och med när vi gick med i EU angav vi vargantal att upprätthålla till 50 stycken.

Räcker med 41 vargar i Skandinavien
Sårbarhetsanalysen säger att det räcker med 41 vargar i Skandinavien (Sverige och Norge) med nuvarande vargars konstitution, utifrån hur de faktiskt klarat sig hittills och då får även betydande katastrofer ske vart tionde år och ingen varg behöver lyckas komma in.
Om vi ska lägga en betydande säkerhetsmarginal på detta bör forskarnas bedömning bli 50 vargar. Sedan ska vi beakta den påverkan som vargar orsakar boende i vargrevir samt bedöma om genetiken i prakten har någon betydelse för att nå gynnsam bevarande status.

Låt lokalt drababde besluta
Nu gäller det att myndigheter på allvar använder fakta i analyserna och låter lokalt drabbade av varg få besluta, för att återskapa förtroende för svensk rovdjurspolitik. Då får vi en hållbar rovdjurspolitik för både människor och rovdjur! Under sommaren har regeringen beslutat tillsätta en utredning för att se över hela jaktlagstiftningen.
Dagens lagstiftning är ett lappverk och delas mellan två departement. Vi vet än inte hur utredningen kommer att genomföras men det kommer att bli ett viktigt arbete de kommande åren för Jägarnas Riksförbund att arbeta för goda villkor för svenska jägarkåren i det nya lagstiftningsbygget.
Nu hoppas jag många får komma ut och jaga många tillfällen under denna jaktsäsong. Det är livskvalitet!

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. #9

2012-09-06 08:16

Mitt inlägg var ett försök till teoretiskt resonemang utifrån kännedomen att MVP=38 för dom inavlade vargarna (enligt forskarna).
Ingen ändring i grundinställning.

9. 50 eller 0

2012-09-05 09:20

Vad menar JRF. Är 50 acceptabelt? Lokal förvaltning behövs väl inte med 0 vargar. Är ju många på denna sida som hyllar JRF för sin 0 vision. Läser väldigt lite om det i denna ledare.

8. Reaktion på #3-7 från DagL

2012-09-05 09:20

Trevligt att det blev reaktioner. Men de belyser solklart min hypotes om att jägare inte vill föra vidare att det är bra för vargens genetik att jaga den, trots att argumentet kan leda till färre vargar och mindre polarisering. Inte ens jägareförbundets eller SvenLjungagruppens remissvar nämner selektiv jakt, trots att de nämner storleksordningen 150 vargar (dvs inte långt från vad jag föreslår). Trots att jakt-argumentet ökar chansen att det blir färre vargar. Det finns riksdagsbeslut och avtal om att vargen skall vara uthålligt i sitt naturliga utbredningsområde, då går det inte hem att BARA säga ingen varg. Jägarna borde också ta fram och stödja vargvårdsargument för få vargar. I viss mån försöker er ordförande framhäva sårbarhetsanalysens låga värde. Men om det inträffar en gång på 500 år att vargstamen dör ut med 50% sannolikhet så blir det 10% sannolikhet på 100 år och då behövs 100!! Det är snarare sannolikheten för ett sådant scenario för varg nog är lägre och att det blir bättre att "baka in" risken för sällsynta katastrofer i ökningen från t ex 50 till 150 som jag gör. Det finns inte bara sårbarhetsanalysen att ta hänsyn till. Jag har kommenterat #5 tidigare på min web http://vargdag.wordpress.com/2012/08/24/vargantalsforslag-efter-sarbarhetsanalys/#comment-237
Hur de skall jagas? Vet jägare nog bättre än jag, men har svårt att tro att det blir svårt. Forskarna försöker låta bli att ta ställning och vara och försöka verka objektiva men det är inte lätt, särskilt eftersom jag tycker forskare skall vara till nytta i praktiskt beslutsfattande. Och de som håller på med varg gör det ju nästan alltid drivna av någon typ av positivt intresse vilket säkert påverkar. Var någonstans bestämmer i första hand vargarna sjäva, men fler där det nu inte finns stationära vargpar och färre där det är tätt mellan reviren. Hur mycket de kostar borde beräknas, jag har gjort ett försök i en artikel http://vargdag.wordpress.com/2012/05/14/kostnad-for-varg/ Varför vi skall ha varg i Sverige? ligger nog avgörandet ett snäpp över rovdjursforskningen och en del av drivarna har nog gått ur tiden nu och det reella beslutet togs innan Yellowstoneintroduktionen lyckats. Ansvaret tycker jag skall ligga på riksdagen genom ett nytt vargpolitisk beslut. Beträffande varg är det nu så känsligt att riksdagen borde ta ställning, men kanske riksdagen borde uttrycka förhoppningen att det skall bli mer avspänt i framtiden så de slipper göra det igen.

7. DagL.

2012-09-04 16:34

Jodå Dag, vi förstår ditt resonemang fuller väl. Det är helt logiskt och du har helt rätt att jakt som minskar stammen (och särskilt så med riktad jakt) förbättrar genetiken om nytt genmaterial tillförs. Du har visat det med matematikens hjälp och vi andra förstår det utan att räkna konkret (man kan ju beräkna i skallen – det säger sig självt). Tyvärr lever vi en demokratur där argument saknar betydelse, det måste komma från rätt håll.
Men sedan skiljer vi oss åt. De absolut flesta som skriver på dessa sidor har tänkt vidare, vi har beaktat allt som finns att beakta, och dragit en slutsats (samma slutsats som människan dragit tidigare, visst är det märkligt?). Den slutsatsen säger oss att vargen inte kan hållas lösa i vårt land någonstans utan att orsaka oacceptabla negativa konsekvenser. Slutsatsen blir då 0-visionen.
Någon slutsats har inte vår statligt finansierade rovdjursforskning åstadkommit trots flera decenniers s.k. forskning, de famlar vidare efter något de knappt själva tror på längre, att hitta något avgörande positivt av att ha vargar lösa i naturen. Men de har minsann försökt genom att presentera fantasifulla resultat och ett exempel är SLU:s beskrivning av Yellowstone, http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/algforvaltning/manualer/ekosystemaspekter-pa-algforvaltning/stora-rovdjur-och-deras-paverkan-pa-andra-arter/
Där försöker man genom att utelämna avgörande fakta, som att klövviltstammarna tidigare reglerades med jakt. Det förbjöd dock senare miljörörelsen. Tro fasen det att växtätarna då växte, när vargen redan tidigare var borta. Därefter blev vegetationen överbetad och hjortdjuren och bävern dog av svält. Vargarna planerades in 95-96 och sedan dess har växtätarna minskat, ja sådant känner vi till. Vad slutet blir vet vi inte men det är talande att det refereras till ett område utan bofasta människor. Anser svenska ekologer att man ska ta hänsyn till att vi människor som bor i Sverige och tillhör det ekologiska systemet i hela landet, kan man fråga sig.
Det är beklämmande men den bittra sanningen. Rovdjursforskare och förvaltningen kan inte själva förklara varför vi ska ha varg i Skandinavien, annat än att hänvisa till inaktuella internationella överenskommelser, som deras hängivna vapendragare själva varit med om att formulera.

6. Du missar det viktiga, DagL

2012-09-04 16:33

Ambitiösa artiklar och mycket text, men du missar de viktiga frågorna;
• Var skall de vara?
• Hur mycket får detta kosta samhället?
• Vems är ansvaret?
Utan en riktig konsekvensanalys är allt antal över noll ointressant.

5. Katastrofer?

2012-09-04 16:33

DagL: Vad är det för katastrof som ska inträffa? Och om det nu ändå händer så är det ju bara att importera 38 nya vargar från samma ställe som dom gamla kom från. (Och då kan man ju passa på att uppgradera genetiken, så då behövs inte ens 38 nya). Den nordliga vargen är som ras minst 150.000 år gammal (källa: KTH, Wikipedia) och det tycks inte ha inträffat någon "katastrof" under den tiden. Varför ska det nu hända under de kommande 100 åren? Ingenting har hänt på 150 000 år, men nu ska plötsligt en katastrof inträffa på 1/1500-del av tiden? Hur sannolikt är det? Maxtaket måste vara lägre än 38 eftersom man, som DagL säger, kan komplettera med färskt blod underhand.

4. RE:DagL

2012-09-04 14:22

Med dagens politik och länsstyrelser som bryter mot sitt uppdrag och låter vargar härja fritt så kan du nog inte förvänta dig någon som helst accepstans från jägare eller djurägare för den delen och nu menar jag dom djurägare som har fått se vad vargen är kapabel till.

3. dagl glömmer

2012-09-04 14:22

vem ska utföra jakten på varg egentligen, och ska det ske ideellt... staten själva borde sköta all vargjakt och korttidsarrendera jaktmarkerna av privata skogägare för att beskatta vargstammen...eftersom vargen är ett dyrbart vilt ska arrendekostnaderna vara höga

2. Antal vargar och vargjakt

2012-09-04 13:23

Utgående från sårbarhetsanalysen har jag tyckt att gynnsam bevarandestatus bör sättas till 150 i Skandinavien, men att Sverige ändå bör ligga över detta.
http://www.newsmill.se/artikel/2012/07/25/regeringen-b-r-s-tta-m-let-f-r-vargstammen-l-gre-n-i-dag
Närmare kommentarer om sårbarhetsanalysen och dess stöd för minst 150 (varav 125 i Sverige) på http://vargdag.wordpress.com/2012/08/24/vargantalsforslag-efter-sarbarhetsanalys/
Migrationen är liten, det är mycket konstigt att jägarna inte köper iden att effekten av migrationen kan förstärkas med selektiv jakt. Några har köpt att migrationen effektiviseras om vargantalet begränsas, men att det går att komma längre än så med selektiv jakt verkar ingen jägaranknuten framhäva i remissvaren till rovdjursutredningen.
http://vargdag.wordpress.com/2012/08/31/vargjakt-stodjer-genetiken/
Finns ingen jägare som kan något om viltvård? Eller är felet att det inte finns någon jägare som vill att viltvård skall appliceras på varg, där är det bara noll-vision som gäller?

1. Bra så, Solveig – SJF har inte ens lokaliserat hoten

2012-09-04 13:22

Jägaerförbundet går skogsindustrins ärenden, som vanligt.
Med pressmeddelanden som publicerats i tidningarna som täcker Jägarförbundet Mitt, tidningen Ångermanland/ÖA http://allehanda.se/start/kramfors/1.5047941-23-000-algar-ska-fallas och ÖP http://op.se/lanet/ostersund/1.5046121-skarpta-krav-pa-jagarna-infor-algjakten samt LT några dagar senare http://ltz.se/nyheter/ostersund/1.5056695-jagarna-uppmanas-skjut-bort-fler-algkor presenterar Jägarförbundet avskjutningsregler för höstens älgjakt. Det låter som tidigare år, skjut mer kor, spar vissa tjurar (då blir kor skjutna) och mycket kalv. Man oroas över en större andel tjur i vinterstammen är kor osv.

Men läser man Statens Lantbruks Universitets, SLU:s utbildningsmaterial och rekommendationer om olika avskjutningstrategier är denna rekommendation inget som bör väljas i områden med rovdjur. Vi har en stor björnstam i hela mittområdet, särskilt så i Jämtland, och vargen finns redan som betydande predator i södra Härjedalen och ökar även i Västernorrland, http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/Nyheter/Nyheter/2012/08/Vargstammen-vaxer-i-Vasternorrland--1.34102/ Jägarförbundet Mitt:s avskjutningsregler är avsedd för att minska älgstammen, precis som storskogsbrukets önskar. Läs SLU här, http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/algforvaltning/manualer/beskattningsstrategier/beskattning-av-algpopulationer-med-varg-och-bjorn/ om att vi behöver en älgstam om ca. 10/1000Ha för att få något utbyte av jakten som är värd mödan och kostnaden. Med en älgstam om 10/1000Ha och en stor björnstam är det långsiktigt möjliga jaktliga uttaget 1,8 älgar/1000 Ha. Det gäller för en vuxenfördelning med 50-54% kor i vinterstammen. Med en älgtäthet av 5/1000 Ha och med björn och varg på marken blir det inget alls över till jägarna. Spar vi i stället kor och med 50 % kalvavskjutning (vilket kan vara svårt med hård predation) till en vinterstam med 20 % tjur minimeras förlusten av predationen (av björn eller av både björn och varg).
Predationen av en stor björnstam motsvaras av ett mellenstort vargrevir. Det är SLU:s beräkningar och de går som vi ser på tvärs med SJF:s rekommendationer. SCA Medelpad har uttryckt en målsättning om ca. 3-4 älgar/1000 Ha, och den tätheten finns redan i de sydvästra delarna av SJF område mitt. Enligt nya älgjaktsreglerna ska då älgjakten avlysas. Till dessa låga älgstammar kommer vi med Jägareförbundets rekommendationer också på övriga områden och då är jakten ett minne blott. Så lurar man fräckt sina medlemmar med tidningsartiklar strax före jakten. SLU skriver att för att kompensera för predatortryck kan älgstammen ökas till drygt 10 älgar/1000Ha. (magra marker tål inte en så stark stam). SJF är PK (politiskt korrekt) och törs inte tala klarspråk, med påföljd att medlemmarna blir förlorare. Tur att det finns en demokratiskt uppbyggd jägarorganisation som inte behöver ljuga. En insändare i ÖP om detta: http://op.se/opinion/insandare/1.5058118-jagarforbundet-gar-skogsindustrins-arenden

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons