• Pinewood

Rätten att jaga vuxen älg på mindre marker ska värnas

LedarePublicerad: 2009-09-01 11:00

Jaktsäsongen har börjat så smått och förberedelser för årets älgjakt har startat i norra Sverige. Jaktmöten, skjutträning, röjning av pass, diskussioner om nya lämpliga pass och överläggningar om var och hur många älgar vi har på markerna pågår lite överallt.
Än är det några dagar kvar innan älghund får släppas, så det är lite väntans tider.

Själv genomför jag under detta skrivande en halvlyckad jakt på flugor, mygg och andra småkryp, och hade gärna haft både bättre precision och mer kraft bakom smällarna!
Älgar och älgjakt är något typiskt för Sverige och vi förvaltar och utvecklar något av det mest ursprungliga människor gjort i dessa områden – att i grupp och gärna med löshund fälla älgar.
Tidigare användes stup och i älggropar. Idag sker jakten med hjälp av bössor och GPS-bevakning av hundarna.

Forntida budskap
Älgjakten i forntiden var så viktig att den förtjänade att mödosamt präntas in på stenar som fortfarande kan beskådas. Det är ett budskap som våra förfäder ville överföra till kommande generationer i många led.
Med den utgångspunkten är det naturligt att förvaltningen av älg har en stor betydelse. Älgjakten blir föremål för statliga utredningar och grundläggande beslut om utövandet fattas av Sveriges riksdag i lag.
Den senaste utredningen, där regeringen utsett landshövding Maria Norrfalk som utredare, är ute på remiss. Inom Jägarnas Riksförbund pågår arbetet med vårt remissvar.
Alla lokalavdelningar har i början av juli fått utredningen på underremiss och jag ser fram mot att få ta del av svaren, som är en viktig grund inför förbundets ställningstagande. För oss är rätten att jaga vuxen älg även på mindre marker en mycket central fråga.
I utredningens förslag blir det upp till de nya älgskötselområdena att besluta om den här frågan. Detta eftersom all jakt på vuxen älg skall ske inom älgskötselområden, där medlemskap är frivilligt. Älgskötselområdena ska själva besluta om genomförandet av jakten, efter den skötselplan som godkänts av länsstyrelsen.
Därmed kan vissa marker ej få rätt att ingå i älgskötselområdet och då bli hänvisade att endast jaga älgkalv under fem dagar.

Ett stort intrång
Om detta skulle beslutas är det ett stort intrång i förfoganderätten över den marken.
I dagsläget kan vi inte säga att den avskjutning av älg som sker på sådana mindre marker har någon avgörande betydelse för älgförvaltningen. Därför bör den jakten finnas kvar.
Personligen anser jag att förslaget behöver ändras på denna punkt så mindre marker, som inte i praktiken får delta i älgskötsel­områden, får beskatta älgstammen på vuxen älg likvärdigt med omgivande älgskötselområden.
Vi får se vad som framkommer när vi får ta del av de lokala underremisserna och därifrån driver älgförvaltningsfrågan.
Som jaktledare har jag tillgång till den samlade dokumentation som blivit till för jaktlaget. När jag går igenom handlingarna slås jag över den förändring som skett avseende älgstammen.
Sedan mitten av 70-talet har avskjutningen först ökat sex gånger fram till 1990 och sedan halverats. Nu ligger avskjutningen på en ganska jämn nivå de senaste tio åren. Första älgen i modern tid sköts i slutet av 1930-talet i byn och är väl dokumenterad. Idag minns vi knappt till nästa år hur avskjutningen gick!
I gamla tider blev en observerad älg under vintern förföljd till dess den var fälld. Det gav ett välbehövligt proteintillskott till byn.
Idag är vi biologiskt resurseffektiva nyttjare, som beskattar en älgstam som i mina områden är välmående och endast ger begränsade betesskador.

Försenad insats
I efterhand upplever jag tydligt att älgstammens utveckling är starkt kopplad till tillgången på foder och att den ökade avskjutningen under 80-talet sattes in väl sent. Jag hoppas vi drar lärdom av erfarenheterna och i tid anpassar beskattningen av älg i områden där fodertillgångarna ökar kraftigt, som till exempel efter stormen Gudrun.
Balans behövs för alla arter och en snabb ökning påverkar hela det omgivande ekosystemet. Vildsvinen ökar snabbt och orsaker betydande ekonomisk skadegörelse i vissa fall. Men särskilt illa är det när våra myndigheter är passiva när rovdjur river boskap och dödar husdjur. Här behövs snabba beslut om avlivning! Beskattning av viltstammar genom jakt är det naturliga sättet för människan att ta ansvar som en del av naturen.
Nu börjar den tid på året då vi får ge oss ut i skog och mark och höra hundarna driva både traditionella vilt som älg och hare till mer nya vilt, som vildsvin och kanske vitsvanshjort. Den avkopplingen känns härlig att få.

Smärtsam förlust
Tyvärr är det ingen självklarhet längre. Allt för många jägare har förlorat den jakten på grund av vargarna. Löshundsjakten som många kan njuta av har blivit en smärtsam förlust för jägare i vargbältet.
Jakten som avkoppling är viktig för att få energi inför de jaktpolitiska drabbningar som väntar.
Vi måste fortsätta att hävda våra medlemmars rätt, med förbundets ledord ”ansvar-frivillighet-samarbete” som ledstjärna. Det gäller bland annat rätten att försvara egendom mot rovdjur och rätten att jaga älg på mindre marker.
Jag önskar er alla bra skytteträning och fina jaktstunder i vår härliga svenska sensommar!

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

31. Vad marken producerar

2010-04-28 23:14

Ytterst få har koll på vad deras mark verkligen producerar tror jag. Beror ju på mycket mer än markens storlek. Man kan inte begära att jägare ska ha 100% koll på vad deras mark producerar. Hur som helst så är det naturligtvis markägarna som avstår från tillväxt i skogen i utbyte mot att jaga älg eller i vissa fall arrendera ut jakten. Om inte alla markägare skulle ha detta valet längre så skulle de troligen kräva en kraftigt minskad älgstam. Detta ska man tänka igenom noga innan man tar jakträtten från några markägare tror i alla fall jag...

30. Till DG

2010-01-21 13:36

Om jag håller med dig om att alla skall ha rätt att skjuta vuxen älg oberoende av markens storlek. Kan du då köpa mitt tänkande att all jakt skall vara produktionsanpassad. Med ett annat ord man skjuter inte mer än vad marken producerar.

29. Detta ständiga äppelsnack

2010-01-08 09:41

Om det nu är någon som sett äpplen eller annat foder i avsikt att locka vilt från annans mark så är det en fråga som definitivt är skild från frågan om rätten att jaga vuxen älg på mindre marker. Ni som sett att ngn med foder lockar vilt från grannmarken kan ju anmäla detta "brott" och det har inte med frågan om b-licensens vara eller inte vara att göra. Märk väl att även de som har b-licens kan anmäla om de upptäcker att ett större älgjaktområde utfodrar vilt nära rågången. Men som sagt detta är en helt annan fråga.

28. till anonym 20091106 19:19

2009-12-29 13:05

Vi har exakt samma läge inom mitt jvo. En nytillkommen markägare har skjutit 4 älgar på några hektar. Det kanske är du !? Det stora problemet är att det inte varit möjligt med sån jaktlycka utan en rejäl inmatning med äpplen vilket jag anser vara ett klart brott mot jaktlagen, är det inte § 34 ??

27. Till anonum

2009-11-24 10:53

Många förändringar har hänt sedan Gustav den III som varit betydligt viktigare för landet än att du och dina kamrater får behålla er B-licens.
Vad hårt nedlagt arbete innebär för att skjuta 4 vuxna älgar på 19 ha under ett antal år är för mig obegripligt.
Du anser inte att det är fel att du på dina 19 ha skall få fälla vuxen älg. Helt rätt men det finns något som heter att man inte skall göra större utag på en mark än vad marken producerar antingen du har 10 000 ha eller 19 ha.
Jag säger inte att JVO gjorde rätt som nekade dig inträde i deras område men som du i detta inlägg verkar slå dig på bröstet och tycka att du gjort något bra vill jag helt förkasta.
Vissa jägare har lite för lätt att se till sitt egna ego trots att det är älgstammen som får ta smällen

26. B-licens Bra!

2009-11-06 20:52

När jag köpte min gård ville jag gå med i jvo i bygden men fick svaret av ordf. i lokala jvo-området att mina 19 ha saknade betydelse. -jaha så var det med det. Vill de inte ha mig med så söker jag egen licens. Efter hårt nedlagt arbete och fyra fällda älgar så sitter de själva vid sidan av mitt område. De för ingen dialog eller något annat. Vem tycker att jag gjort fel och ska jag inte ha lika rätt att fälla stor älg, jag har bara tre jaktdagar. De kan lika gärna spara stora älgar på sina 3 månaders jakt.
B-oråden kan anses av vissa och ur förvaltning som olämpligt men det är markägarens rätt sedan Gustav III att kunna jag. Det kan inte vi ändra på.
Jag är glad och tacksam!

25. Värna älgen istället

2009-10-10 00:11

Vore det inte bättre att värna älgstammen och dess kvalitet och då på alla sätt uppmuntra dom jaktlag som numera kämpar för att återfå den.
Dom små markägarna överlever nog även om dom bara får jaga kalv.
Dessutom kunde ju det vara en sporre för dom att bli delaktiga i dom större jaktvårdsområdena.
Risken är väl annars att dom större lagen lagen tröttnar på att försöka åstadkomma en vettig förvaltning, när lillgrannen kan skjuta vad han vill.
Det känns som om Solveig Larsson inte bryr sig särskilt mycket om allt det arbete som som många jaktlag idag lägger ned för att få upp kvaliteten på älgstammen.
Det skulle inte förvåna om hon orsakar att en hel del jägare byter förbund, det skulle iallafall jag göra om jag var med i JRF.

24. KKH

2009-10-09 00:38

Vilse i pannkakan Solveig Larsson!!!!!!!! Att Sitta o passa Älg på små Knäcktområden typ 60m brett 800m långt samt en fritidstomt 2500kv som annsluter till knäktmarken o lyckas få en valfri Älg också på fyra dagar ,även ett skott på stående älg skapa offta eftersök av jaktgrannar.endasÄlgbanans pappälg står kvar även efter100skott!!!!!!!!!!!!!!!!!!

23. med äpplen

2009-10-07 09:14

kan vad som helst hända....

22. Gicklas

2009-10-06 17:38

Hur stor chans eller risk tror du att det är att en b-licens jägare skjuter en kapital älgtjur på de stackars 2 dagar som står till buds. Chansen eller risken är naturligtvis mikroskopisk. Borde vara större möjlighet för b-licens jägaren att få 7 rätt på lotto.

21. Tänk mycket nu dg

2009-10-05 11:42

Har du någonsin sett en b-licensare spara den tjur som laget runtomkring fredat? Tättvist eller inte, abret i hela resonemanget är ju att sitta på en liten mark och fälla kapitala vuxna djur som råkar passera, nöj er med en kalv även om det blir lite mindre i den avundsjuka frysen...
Att jaga och samtidigt vara avundsjuk är en omöjlig kombination enligt min mening, för avundsjuka kan ej släppa förbi nåt vilt.

20. Tänk lite nu

2009-10-04 00:25

Några enstaka älgar fälls på B och E områden skadar inte någon älgstam, det handlar bara om avundsjuka om nu någon B-licens jägare skulle råka skjuta ngn älg vart 5:e år eller så. Vad gäller om markerna föder ngn älg så är det väl fortfarande så att det är markägarna, stora som små, som betalar för att föda upp älgarna. Därför är det i högsta grad rättvist om de små markägarna har möjlighet att jaga, även om det bara rör sig om 2 dagar. På riktigt små marker, (ngn talade om 20 ha), så är det i princip omöjligt att jaga älg. Det är därför väldigt ovanligt att ngn älg fälls på dessa marker. Skogsbolagen skulle ju helst se att älgstammen minskade drastiskt då betningsskadorna kostar stora pengar för dem. Jag tror att det är tack vare de många små markägarna som Sverige har världens bästa älgstam.

19. Stora marker ger bättre förvaltning!

2009-09-22 02:56

Som jag ser det måste vi ha en viss storlek på markerna för att få en vettig förvaltning av stammen. Dessutom blir det högre kvalité på jakten om man kan ha stora såtar och bedriva en vettig jakt istället för att sitta och vaka i trädgården hela dagar! Ni kan säga vad ni vill förtryck och allt vad ni nu drar till med, säg som det är istället: Ni sitter med era förbannade bykonflikter och ger er fan på att ni inte kan jaga med grannen för att din farfar har berättat att hans farfars far var ett kräk!
Detta är den klart övervägande orsaken till alla dessa B-licenser. Alldeles för många gånger får man se hur större marker (lag eller skötselomr.) lägger stort jobb på att bestämma vilka djur vi ska skjuta för att värna stammens kvalité, jägarna släpper fina avelsdjur för att uppnå en god kvalité på älgstammen, sen tar djuret några steg in till B-licensen och... PANG!

Nä, inför en minsta areal för att få jaga älg på 1000 ha, sen får dom som tycker det är roligt att hålla liv i gammla trätor vakert sitta hemma om det nu är så förbannat kul att vara osams med sina grannar!

18. skogsmulle

2009-09-16 10:59

marker som ej livföder en älg året om är för små

att sitta i sin egen blomlåda och vaka är att bita sej i näsan

jag har sett för mycket knas för att tro på det rara bibelordet ang småmarker sk rätt att fälla älg aovsett tillgång,ett större lag med större marker kan oftast få en någorlunda bild av stammen efter en tid och upphöra jaga eller freda vissa djur..den spärren har jag aldrig sett hos småmarksjägare

17. Skogsland 11/9

2009-09-11 16:58

Den kritiska artikeln: "dödsstöt för allmogejakten" stämmer på pricken! Men det verkar som Sveriges markägare varit satta under förmyndare i flera generationer, då bryr man sig inte om att protestera.
Går förslaget igenom är det bara Europadomstolen kvar.

16. Varför ska man gå med?

2009-09-11 09:30

Varför ska man gå med i stor lag. Man kan väl ha ett samarbete sinns i mellan, det kan finnas mäniskor som vill jaga själva i bland och i bland flera. Lika rätt att jaga vuxen älg på mindre marker som stora.

15. JRFs undergång

2009-09-08 15:32

Det här resonemanget, där man INTE låter tillgången styra avskjutningen, kommer att bli JRFs undergång är jag rädd. Totalt omöjlig att försvara etiskt och biologiskt. Ungefär som yrkesfiskarna som menar att de har en av Gud given rätt att fiska, trots att havet snart är tomt.

14. gå med i ett riktigt lag

2009-09-08 11:38

så får de många fler ställen att passa på och mer samvaro med likasinnade på köpet..eller har de pratat illa om laget så att de ej får ansluta sej...jagar man råbock så brukar det sägas att 20 ha= 1 råbock,då har man liksom inte marker för mer än 1...att vissa får skjuta vuxen älg på tex 6 hektar är rent åt skogen,den lilla marken föder väl ingen älg året om,och vad säger att den älgen som fälls på den marken är den som skadar skogen just där...

13. Kommunismen har upphört?

2009-09-08 00:09

Förslaget innebär att mindre markägare, även de som har lite splittrade marker men jagar tillsammans fråntas rätten att bestämma över sin egen mark och egen jakt. Har man viltskador kan man inte åtgärda dem på sin egen mark, för då ska storebror diktera och på nåder ge dig en älg! Detta förslag hör hemma i pappers-återvinningen i likhet med Hyttrings förslag!

12. Bevara sambandet mellan ägande och jakträtt

2009-09-04 16:53

Lyckas rovdjursfanatikerna skilja jakträtt från ägande så har de vunnit en mycket stor och betydelsefull framgång. Många lagar har stiftats i Sverige för att smygvägen ta jakträtten från markägaren. Vad man vill är att myndigheter skall tilldela jägare jakträtt och därmed få fullständig kontroll över jakten. Drömmen är att myndigheterna inte skall ange jakttid utan att myndigheterna skall ge tillstånd till jakt i varje fall, ungefär som man har fått det till med skyddsjakt på varg men framförallt skyddsjakten på björn. Och eftersom myndigheterna får besluta om vem som skall jaga blir detta ofta myndighetspersoner, jägare får sköta slitgörat, gå drev, fixa transporter, flå osv. En utveckling med myndigheter i stället för adel är på gång. Detta är något som ALLA jägare OCH markägare måste bekämpa, för inte tror ni att ni kommer att vinna på att en myndighet bestämmer VILKET DJUR som skall jagas av VEM? För rovdjursfanatiker och jaktmotståndare är detta scenario en våt dröm som de ofta drömmer. Så offra några älgar till de små markerna för att bromsa attackerna mot äganderätten.

11. Detta är

2009-09-03 12:26

JRF's akilleshäl...medlemsantalet skulle öka drastiskt
med ett sundare tänk runt älgförvaltningen...

10. Klubban i bordet...

2009-09-02 16:18

...från Mårdner.
Att förorda varg är att bedriva hets mot djurgrupp.
Ordet finns ej än, men ni förstår nog.
Undrar när vargskötselområden kommer, och vem ska ansvara för dom?
Tack för ordet.

9. Älgskötselområden

2009-09-02 15:11

Bertäffande älgskötselområden måste jag framhålla den modell vi har här i Lycksele kommun.
Kommunen omfattar ca 570 tusen ha uppdelade i 10 zoner varierande i storlek från 45-70 tusen ha vardera.
Varje år genomförs zonträffar, där varje VVO, jaktklubb redogör för sina synpunkter, älgobs, inventeringsresultat,avskjutning och önskad tilldelning i licensen, antingen mer eller mindre beroende på hur älgstammen ser ut. Detta sammanställs av Jaktvårdskretsen och ett ramförslag skickas in till länsviltnämnden för beslut.

M a o kan vi säga att varje zon i Lycksele kommun är ett representativt älgskötselområde.
Under mina drygt 50 år som jägare, deltagare och verksam i Jvo numera VVO har jag aldrig varit med om att ngn enskild markägare blivit nekat att ingå i ett VVO.
Fördelen med ett VVO eller Jvo är ju att du som markägare, arrendator stor eller liten kan jaga över ett större område som föder en avskjutningsbar älgstam, vi har även en bättre kontinutet i småviltjakten och kan bedriva en viltvård som är värd namnet.
Det som kan ge en fadd smak och smolk i bägaren är att i en del viltvårdsområden och jaktvårdskretsar sitter sk småpåvar som med stöd av Svenska Jägareförbundet stadgar tror sig vara allenarådande. Därför är det synnerligen viktigt att noggrant studera de stadgar som skrivs under, rösträtten är en rätt som noggrant ska bevakas. Sedan måste vi komma ihåg att det finns ingen tvingande lag som säger att VVO, klubblag,jaktlag måste använda sig av Jägareförbundets stadgar. Det finns heller inget tvång att ansluta sig till Svenska Jägareförbundet och att betala in en kollektiv anslutningsavgift, den är helt frivillig. Kanske ngt att tänka på för de som anslutit sig.
Däremot finns ju lagen om Jvo eller VVO och den särskiljer sig ganska mkt från Svenska Jägarförbundet stadgar. Således kontrollera vad det står inskrivet i stadgarna, Stadgar går ju som bekant att ändra på.
Nåväl, jag vill nog hävda att den modell vi har här Lycksele kommun fungerar alldeles utmärkt.
-------
Tyvärr är det så att det största hotet mot vårt vilt och den löshundsjakt vi alla jägare vill ha kvar, är utan tvekan den ökande vargförekomsten. Därför är det ytterst förvånande att vårt läns största jägarorganisation i sitt beslut har accepterat vargföryngring. En varg föryngring är som ringar på vattnet den sprider sig.

Därför Solveig Larsson som nybliven JRF-bas bör du nog i första hand inrikta ditt arbete på att arbeta för en nollversion av föryngring/vargstam här Västerbotten/---- annars är nog risken överhängande stor att JRF tappar medlemmar, inte bara i Västerbotten utan i hela landet.

8. Hmm

2009-09-02 10:45

B-områden kan väl aldrig bli ett lag...
i dessa förespråkartider för hög kalvjakt passar det illa att tala om att småmarker ska fälla kapitaldjur, nöjer de sej inte med räntan=kalv.

7. Gemensam tilldelning

2009-09-02 09:25

Det är klart att även små marker skall få skjuta vuxen älg men det skall ske som en avlysningsjakt innom älgskötelområdet.
Det betyder att alla b-områden tillsammans får ett antal älgar att skjuta som vilket lag som helst.

6. i och för sej ulf

2009-09-01 21:59

men hur har vi det med restriktioner..ett lag som är intresserade av``sina älgar´´året om noterar ju under vår,sommar osv vad de iakttar,även om de missar älg såklart

jag vet inte hur många sensommarmöten jag suttit på där det beslutats om att spara tjurar med 4-8 tagg osv

därför att vi mest sett pinntjurar

ingen b licensare jag råkat på under 25 år har haft nån restriktion..``mja jag sitter ju så korter tid så jag tar dä som kommer´´


enda positiva med många b licensares äppleåtelhögar är att älgen står där o mumsar när de skjuter den=säkert skott.stillastående....i övrigt så jag förstår jag ärligt talat inte vad de har för social fobi mot att gå med i ett lag

5. Till anonym

2009-09-01 16:20

Storleken betyder inte allt i alla lägen som bekant. Biotop och fodertillgång är ganska viktiga faktorer.
Faktum är att cirka 90% av avskjutningen sker på A- och skötselområden och cirka 10% på B- och E-områden. Så frågan är vilka som påverkar stammen mest.
Och att beräkna avskjutning per 1 000 ha är ett vedertaget sätt som tyvärr ger en matematisk bild som överspeglar verkligheten. Om ett B-område på 50 ha fäller en kalv blir utfallet 20 älgar/1000 ha, vilket ger en bild av stor påverkan.
Alla jägare, oberoende av markstorlek, har samma ansvar enligt lag när det gäller förvaltning av vilt. Så frivillig samverkan utan avundsjuka och mannamån är alltid att föredra, men ibland behövs alternativ.

4. Stoppa älgjakten

2009-09-01 14:14

Stoppa all älgjakt på marker understigande 500 hektar. Vill man inte samarbeta med andra så ska man heller inte skjuta älg på marker som inte "föder" en älg. Gäller det att begränsa skador räcker det i så fall att ge möjlighet att skjuta kalv men eftersom JRF så ihärdigt hävdar rätten att skjuta vuxen älg så är det väl mer trofén som hägrar än att begränsa skadorna.
Har gått igenom B-licenser inom ett ganska stort område i södra Sverige och med en avskjutning på knappt 8 älgar/1000 hektar så kan man ju inte säga att de vårdar stammen i alla fall, speciellt inte eftersom det är 80 procent vuxna djur som fällt och dessutom med rejäl övervikt på tjur. Nej, jag håller med gicklas, man hoppas på bra motargument!

3. Som om inte tilldelning skulle räcka

2009-09-01 14:14

På tok för hög i många fall, skräckexemplet är en mark på 6 hektar som får fälla en vuxen älg
Gammal kvarleva det där, fälla älg på liten mark.
Ett lag har i många fall restriktioner men undrar om de finns hos sk blomlådejägare...beträffande viltskador så kan jag ej uttala mej, de är verkligen ej överdrivna i våra marker...JRF:s argument har jag redan sett, dvs Solveigs inlägg.

2. Avskjutning

2009-09-01 12:58

Att bara redovisa tilldelning säger inget. Lämna gärna mer fakta som avskjutning, tillåten jakttid, vilket län och uppgifter om vem som betalar eventuella betesskador på de områden som inte ska få reglera skadorna genom jakt.
Lämnar du uppgifterna så ska jag försöka förklara JRF:s argument.

1. ingen framtid

2009-09-01 12:01

inom kretsen i år har B och E licenstagarna totalt 5013 hektar att jaga älg på

det är 97 älgar tilldelade,det blir en älg per 52 hektar...detta A område har 4699 hektar och 14 älgar tilldelade,det blir en älg per 335 hektar....

med detta A område avses mitt eget lag sen 25 år

b licensarna har alltid skrikit om att det är älglagen som får för bra tilldeln och skjuter sönder stammen....hoppas på bra motargument

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB