• Allmogejakt

Rovdjursutredningen löser inget i grunden

LedarePublicerad: 2008-01-09 11:29

Så har då Åke Pettersson presenterat sin utredning Rovdjuren och deras förvaltning. Det är en gedigen och mycket omfattande utredning, kanske till och med för ambitiös. Utredningen omfattar hela 680 sidor och är så omfattande att det inte är lätt att ta till sig allt som står där, än mindre att kunna dra ut det viktigaste ur den.

Rovdjursutredaren Åke Pettersson vill att rovdjurspolitiken ska ligga närmare dem som berörs av rovdjuren.

En hörnsten, kanske den viktigaste, är att Åke Pettersson föreslår en regional förvaltning av rovdjuren. Detta innebär att besluten fattas närmare de berörda. Då är det rimligt att tro att förståelsen för de olika problemen kommer att öka hos beslutsfattarna.
Det här innebär också att statusen och vikten av arbetet i de regionala rovdjursgrupperna kommer att öka avsevärt.
När förvaltningsplanerna är klara och fastställda av Naturvårdsverket kommer sedan alla beslut att fattas på regional nivå. Det här är något som vi i Jägarnas Riksförbund har jobbat för länge.
Att det sedan inte alltid kanske blir så lätt att komma överens med Naturvårdsverket är nog något vi får leva med, i vart fall under inledningen av den här förändringen.
Men ett bra arbete i de regionala grupperna ökar ju möjligheten att hävda sig mot Naturvårdsverket.
Andra bra förslag är att jakten på björn och lodjur skall ske som licensjakt och inte som skyddsjakt, liksom att vargstammen fryses på dagens nivå under tre år och att förvaltningsplaner snarast skall tas fram.
Jakten på varg föreslås i huvudsak ske som skyddsjakt.

Den 680-sidiga utredningen är både gedigen och ambitiös, men frågan är hur många av förslagen som genomförs.

Åke Pettersson föreslår också att länsstyrelsernas arbete med rovdjursförvaltningen skall regleras bättre och att detta skall göras via en förordning, vilket uppenbart saknas i dag.
Han förslår också i viss mån höjda ersättningar för skador, bland annat upp till 20 000 kronor för en rovdjursriven hund.
Rovdjursutredaren förslår också att lagen om viltvårdsområden skall ändras för att underlätta samordnad jakt på björn och lodjur.
Han pekar också på behovet av mer skytteträning inför björnjakten.
Om detta och mycket mera finns att läsa i bokens 680 sidor.
Kom ihåg att detta är ett utredningsförslag, som nu troligen skall remissbehandlas för att sedan beslutas av regering eller riksdag.
Trots att det i stort är en bra utredning så löser den varken dagens eller morgondagens problem, nämligen för stora rovdjursstammar!
Tyvärr ingick det inte i utredarens uppdrag att komma med förslag på eventuella nya nivåer, vilket hade varit önskvärt.
Utredaren konstaterar dock att det inte är rimligt att uppnå dagens mål på 1 500 lodjur inom dagens utbredningsområde.
Han konstaterar också att med dagens tillväxt på cirka fem procent i björnstammen kommer vi inom tio år att ha närmare 5 000 björnar mot dagens cirka 3 000.
Till detta skall läggas att nästan hela dagens vargstam är koncentrerad till länen Dalarna, Värmland, Örebro och Gävleborg, vilket också är orimligt.
Detta är frågor och problem som snarast måste få en lösning. Annars riskerar utredarens förslag att bara bli en krusning på ytan.
De frågor som infinner sig är hur många fler hundar och andra tamdjur skall behöva dö?
Hur många fler jägare och jaktlag skall få sin jakt spolierad och hur mycket mer tål de delar av landsbygden som nu får bära nästan hela bördan?
Nya övergripande beslut måste fattas nu eller senast i morgon.

Conny Sandström, förbundsordförande Jägarnas Riksförbund

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Gordisk knut

2008-05-26 08:49

Det finns inga lösningar på den här problematiken,tyvärr,så att alla intressenter blir nöjda. Kalabaliken lär fortsätta.

2. Rovdjur?

2008-02-14 09:00

Inte många gånger man diskuterar rovdjur i denna debatten. Automatiskt leds alla in på varg. Vargen får ta all skit som samtliga rovdjur ställer till med. Spelar ingen roll att björnar skadar eller dödar människor, till och med i Sverige. Vargen är den som ska utrotas och är farlig. Djävulen själv är den. Kan lova er att jag vet vad jag pratar om när jag averkar varje dag flera mil i skog och mark till fots är jag inte minsta rädd att träffa på en varg. En björn däremot har jag mer respekt för. Det konstiga är också att av alla dessa "jägare" som säger sig vara skogsmännsikor träffar jag bara på dom under ett par veckor på hösten annars är det tomt på folk i skogen. Jag har själv jagat och både farsan och brorsan är inbitna jägare fortfarande men inte pratar nedlåtande om något djur. Däremot är frågan helt idiotisk när 100 vargar debatteras mer än 3 000 björnar.

1. Spolierad jakt....

2008-02-04 13:08

Tack för att du sa det själv, spolierad jakt är huvudargumentet från jägarna för att få bort rovdjuren.
Hemskt att höra från folk som påstår sig vara naturvänner. Jag är själv jaktintresserad men delar definitivt inte dessa tramsidéer om hur naturen ska se ut i framtiden. En djurart har aldrig utrotat en annan, naturen har en makalös förmåga att reglera sig själv om det inte sabboteras av till exempel för hård jakt.
Jakten kanske måste minska i ett par år för att vissa djurstammar måste hämta sig, det måste man acceptera. Världen förändras ständigt, det gäller även vår egen natur vare sig man vill det eller inte. Skyddsjakt på rovdjur som tar tamboskap är en helt annan fråga. Frågan är om lösspringande jakthundar går in under denna kategori, inte lätt att svara på. Men faktum är att skogen inte är någon lekstuga. Man ska ha respekt för både skogen och djuren som lever där. Ha en bra dag.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons