• Pinewood

Ta bort tvånget i jakten

LedarePublicerad: 2014-11-10 13:55

Jakten behöver avbyråkratiseras. Ansvaret för förvaltningen bör istället flyttas ännu närmare markägare och jägare. Ett annat viktigt mål är att markägare inte ska tvingas ingå i viltvårds­områden, framhåller Solveig Larsson, JRF:s förbundsbas.

Här i Västerbotten är den mest intensiva jaktperioden över. Med minskad tid dagsljus blir jaktdagarna allt kortare. Förhoppningsvis kommer det snabbt lämpligt med kyla, så myrar blir hårdfrusna ytor att vandra över och vintersnö, som ger ljus och vacker vinterskrud för kommande jakter.
Alla runt om i landet som gillar jakt har fortsatt fina stunder att se fram mot under detta jaktår.
Inom jaktpolitiken har tempot ökat. I dagsläget pågår Naturvårdsverkets utvärdering av älgjakten.


Rovdjur och ekonomi

SLU har påbörjat uppdraget om hur rovdjur påverkar landsbygdsföretagens ekonomi.
Dessutom håller jaktlagsutredningen på att starta upp sitt huvud­arbete med själva jaktlagen.
Naturvårdsverket håller även på att genomföra det politiskt beslutade regionaliseringen av rovdjurspolitiken. Sammantaget är det en bred palett av jaktpolitiska frågor som det arbetas med.
Det är en ganska betydande byråkrati som jaktfrågorna håller igång och som belastar skattebetalarna. Dessutom får jägarna betala direkt genom statligt jaktkort och fällavgifter.
Med så stora klövviltstammar ställer jag mig frågan om samhället verkligen ska lägga ner betydande resurser på en lagstiftning för att bevara klövvilt.


Mindre byråkrati
Bör inte synen ändras till att bruka klövviltet, avbyråkratisera och flytta ansvaret för förvaltningen ännu närmare markägare och jägare istället?
För de stora rovdjuren, är ironiskt nog, kostnaden i stort lagd på de människor som lever och verkar i rovdjursområdet, eftersom samhället endast betalar en bråkdel av de totala kostnaderna för människor som får sina liv påverkade av vargens härjningar.


Samhällets ansvar
Här måste en förändring ske och samhället ta sitt ekonomiska och sociala ansvar för de beslut som fattats. Annars förstörs möjligheterna för människor att fortsätta bedriva sina verksamheter, som till exempel bete på svårstängslade marker och fäboddrift.
Jag hoppas att SLU-utredningen kommer att ge tydliga ekonomiska underlag för sådana beslut.
Höstens härjningar av varg med många dödade hundar och tamboskap, samt förstörda möjligheter till att bedriva meningsfull jakt, understryker tyvärr än en gång att Jägarnas Riksförbunds ”nej till frilevande varg” är det korrekta sättet att hantera varg.
Det finns det inte politiskt gehör för sådant beslut än. Men vargjakt är lovad att genomföras från början av januari.


Vargjakt behövs
För att komma ner mot den till EU inrapporterade siffran på 270 vargar, som Naturvårdsverket gjort, behöver en betydande jakt på varg genomföras redan denna vinter.
För oss i Jägarnas Riksförbund är samverkan en central del för att uppnå meningsfull jakt, särskilt för att kunna nyttja lösdrivande hundar.
Men den samverkan ska ske på frivillig grund och med respekt för äganderätten.


Ta bort tvånget
Därför driver vi att tvångslagstiftning inom jakt inte ska finnas. Därmed behöver lagen om viltvårdsområde ses över och tvånget tas bort.
De regler förbundet främst syftar på är i huvudsak regler som gör att markägare kan tvingas in, och hindras att gå ur viltvårdsområde, samt att lagen i flera delar är satt ur spel genom att viltstammar utvecklats och ny lagstiftning beslutats.


Jakt ”är inne”
I olika media syns artiklar som lyfter fram att jakten blivit ”inne” och kända personer lyfter fram att de jagar.
Jag hälsar alla nya jägare varmt välkomna. Jag är säker på att de kommer att få bra inskolning av kunniga jaktkamrater i allmoge­jaktens kultur, där social samvaro, upp­skattning av naturen, respekt för det vilda och värdet i köttet sätts högt. 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. Bort med tvånget!

2014-11-12 08:19

Tror inte att skillnaden blir så stor om man tar bort tvånget med vvo. Det blir dom större som skapar egna områden, och det är vill inte mer än rätt att dessa tvingas in i områden.

Jakträtten är helig, den följer med markägande. Och jakträtten går inte ihop med vvo-lagen. Det är bara granska ärenden som går till domstol, där går man efter jaktlagen.

Behåll vvo men skrota tvånget, redan idag kan den som vill jaga på egen mark inom ett vvo göra det så skillnaden blir inte så stor.

6. Hm

2014-11-10 19:55

Nedan med reservation för att jag missförstått något i texten. Iaf vad beträffar älg- och hjortstammen både kvalitet och kvantitet anser jag att det är ett måste att samverka över "mycket" stora områden.
JRF har väl alltid drivit den enskilde småbondens rätt till älgjakt vilket blir förödande för stammen lokalt där många småmarker finns, det behöver man ju inte vara professor för att förstå. Hur kan ni försvara detta inom ramen för en bra älgförvaltning?
Jag missunnar ingen jakt men det är väl strålande om man kan ingå i VVO och ÄSO med sin lilla plätt och ändå få tillgång till älgjakt med fler likasinnade. Tror det är väldigt svårt att nå ök över större områden om alla skall vara med och bestämma om detta nu var tanken.

5. Utesluta markägare

2014-11-10 17:24

Skall det inte vara ett krav att man skall vara med i viltvårdsområdet så borde det så klart även vara omvänt.
Med andra ord så borde små markägare med 1-50ha kunna uteslutas av viltvårdsområdet.
Jaktvärdet på en sådan fastighet borde hamna bra nära 0kr och möjligheten till meningsfull jakt obefintlig.
Ser man på möjligheterna / skyldigheter så är det så klart dom små markägarna som tjärnar mest på att vara med i ett VVO.

4. Jag med flera

2014-11-10 17:24

Hela vår jakt bygger på VVO där vi genom att många små markägare får en sammanhängande jaktmark på flera tusen hektar. Min första älgjakt bedrevs på ett sådant område. Ett område som splittrades genom att några stora markägare bildade egna områden för att kunna sälja jaktlicenser. Ditt förslag gynnar endast stora markägare medan små markägare blir ställda utanför all meningsfull jakt. Tänk om eller ta ett stort medlemsras.

3. hm

2014-11-10 17:24

Jagar på ca 16000 hektar om hälften går ur, hur ser denna karta ut efter det å kan man hålla reda på vilka bitar som är uttagna.? Kom gärna med en förklaring.

2. Välkommen på ett försöksprojekt

2014-11-10 14:45

Solveig, Du är välkommen hit till Dalarna och kan prova att få ihop ett meningsfullt jaktområde på frivillig väg.
FAKTA: 800 hektar, c:a 50 olika skifte, genomsnitt 10 delägare i varje skifte, (vissa skiften upp till 45 delägare), många delägare är det genom dödsbon som ej är uppklarade ännu. Jag har tidigare mailat kartan till Er.
Klarar Du det här försöksprojektet så ska jag stödja Era åsikter fullt ut och även bli medlem hos Er. Om ni inte klarar det kan vi komma överens om att ni lägger ned.
Prata inte om allmogejakt, det här snacket hör hemma hos de stora skogsbolagen och godsen i södra Sverige.

1. För sjutton, Solveig!

2014-11-10 14:16

Kalla det inte "lösdrivande hundar", det är ett skällsord uppfunnet av dem som vill avskaffa löshundsjakten, dvs vår jakt med drivande eller ställande hund.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons