• Älgskadefondsföreningen

Tack för förtroendet!

LedarePublicerad: 2009-07-07 09:50

Så här en tid efter en mycket välarrangerad stämma i Orsa är jag fortfarande lite omtumlad. Jag känner stor ödmjukhet över att få axla uppdraget efter Conny Sandström, som gjort så mycket för vårt förbund. Jag är även stolt och glad över förtroendet som stämman gett mig.

Nu fortsätter arbetet med att driva frågor för Jägarnas Riksförbunds medlemmar med fortsatt högt i tak och hämta uppdragen utifrån medlemmarnas behov i den jaktliga vardagen.

Själv har jag sedan barnsben jakt och vistelse i skog och mark med mig i blodet och vill gärna att ännu fler ”smittas” av det.
Som jag sa på stämman ser jag oss jägare som klimatsmarta kulturbärare, där våra jaktbyten har låg miljöpåverkan. Vi förvaltar en kultur (älgjakt med löshund) som höggs in i sten som hällristning.

Mindre regler och större tilltro
Dessutom är det få fritidssysselsättningar som har så stor samhällsbetydelse att den ”förtjänar” allt politiskt engagemang och alla regler som vi måste förhålla oss till. Jag ser gärna mindre regler och större tilltro till att vi med frihet under ansvar kan utöva jakten.
Övergripande är att få göra nytta för Jägarnas Riksförbunds medlemmar och jakten. Jägarnas Riksförbund gör nytta – det är uppenbart bland annat i regeringens proposition om rovdjur.
För några månader sedan var det otroligt att vi skulle kunna jaga varg till vintern, få tak på antalet vargar, sänkt tak på lo och en avvägning i politiska beslut där det totala rovdjurs­trycket beaktas.

Se till att vargförslaget blir verklighet
Alla engagerade medlemmar och medarbetare, samt en stor insats från Conny, har gjort att detta nu finns.
Nu gäller att vi konstruktivt tar möjligheten och ser till att regeringens ambition blir verklighet. Det är nu främst en arbetsuppgift för regional och lokal nivå, där vi på central nivå ska stötta och hjälpa till på bästa sätt.
När ni läser detta har Maria Norrfalks utredning varit känd ett tag. På vår stämma sa jag att jag önskat att vi kunnat diskutera hennes förslag och diskutera tillsammans hur vi ställer oss till dem.

Överlämnad till jordbruksministern
Tyvärr fick inte Maria överlämna utredningen förrän onsdagen veckan efter stämman och inget får sägas om innehållet i en utredning förrän den lämnats till ansvarig minister, i det här fallet Eskil Erlandsson.
Jag har fått medverka som expert i utredningen, tillsammans med flera andra, och hade därför information som jag inte kunde delge under stämman.
Eftersom jag inte kan stå bakom hennes förslag fullt ut har jag skrivit ett särskilt yttrande, där jag tar avstånd från hennes förslag som inte säkerställer att all mark kan få jaga vuxen älg.

Kan förlora jakt på vuxen älg
Jag är även kritisk mot att marker kan bli av med rätt att jaga vuxen älg om andra inte klarar att genomföra administration och avrapportering.
Jag har även oro för att förslaget innebär fler nivåer med jakt­administration. Först ska jaktlagen samverka i älgskötselområden, sedan förvaltas älgstammen i älgförvaltningsområdet och det övergripande hanteras av länsstyrelse.
Klokt är att alla bokstavskombinationer av licenser försvinner och att markägares roll förstärks. Vi behöver nämligen både jägare och markägare för att utveckla jakten framöver.

Bra med mer fakta
Bra är också att mer fakta ska tas fram i en nationell databas där betydligt mer information omkring älgstammen, födotillgång, rovdjurstryck, avskjutning med mera ska samlas. Då vi kan förvalta älgstammen med mer fakta.
Älgen är idag vårt viktigaste jaktbyte och vi behöver tillsammans resonera hur vi ser på förslagen i utredningen.
Förslagen i utredningen uppfyller förbundets ledord ”ansvar, frivillighet, samarbete” med råge.

Älgjakt även på mindre marker?
Men vi har slagits hårt för rätten att få skjuta vuxen älg även på mindre marker.
Om utredningens förslag genomförs gäller det att vi får gehör för det i det älgskötselområde på lokalt plan som vi vill ingå i.
Oftast kommer det att lösa sig mycket bra, men det är en förlust både för jägare och för mark­ägare om det uppstår marker i Sverige som vuxen älg inte får jagas på!

JRF-basen är kritisk mot att marker kan bli av med rätten att jaga vuxen älg.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. Vi som inte jagar älg

2009-09-13 10:30

vi som inte jagar älg blir ofta förknippade med erat eviga snack om missundsamhet och orsaker till att kalla jakt vara i ett torn i 5 dagar med en god bok. Sluta fokusera allt på älgjakten då och vara lika mycket åt oss småviltjägare har ni mest att vinna, vi gillar inte vargar mera eller inte heller jägareförbundets roll i sverige.
Min syn på älgjägare är till stor del mera frågan av tjuriga gubbar som inte vill gynna andra med regler som tyst i skogen innan älgjakten, alla kalibrar över 6,5 (gärna laddad med försvarets skott) är direkt idiotskt för köttet, och just köttet där ska det fan i mig inte vara ett gram mera till nån...
Höj blicken och se till dom som är ute både före och efter älgjägarna och se till vi också får ett gerhör våra frågor/motioner som älgjägarna får väga lika tungt så kommer det sluta upp flera....

//Generationen som inte var med och utrotade älgen

8. Redan 1988...

2009-07-10 12:53

...talades det om att b-licenserna måste bort,av samma skäl som anders nedan skriver. det är evig tur att älgmarkerna ej ser ut som ett schackbräde i ägarstruktur...man bör nog inte säga vad som ska skjutas i älgjaktssammanhang, utan vad som ska vara kvar. Till exempel så fredade vi en fin 8-taggare och vad händer, den fälls kort därpå på en b-licensmark, det var synd,och nej ingen avundsjuka i samband med det, uffe, för hade vi varit avundsjuka så hade vi väl fällt den själva förmodligen långt tidigare.....

7. Förtroende?

2009-07-10 11:27

Att arbeta för att varje markremsa skall få skjuta vuxen älg, verkar för mig rena vansinnet. På det viset slår man ju undan benen för en vettig förvaltning, framför allt då vad gäller det viktiga arbetet med att återställa den den misshandlade tjurstammen.
Man kan bara hoppas att inte Solveig Nilsson får något som helst gehör för sina åsikter i den frågan.

6. Var ligger problemet?

2009-07-10 11:05

Enligt statistiken från 07/08 fälldes 80974 älgar i Sverige, av dessa fälldes 89,6% (72 566 st.) på A- och Ä-områden och 42,7% (31 003 st.) utgjordes av kalv.
På B-, E- och K-områden fälldes 10,4% (8 408 st.) och 42,2% utgjordes av kalv.
A- och Ä-områden var 8 209 st. som jagade på 34 045 000 ha och fällde 4,7 älgar/1000 ha vilket i snitt motsvarar 8,84 älgar per jaktområde. B-, E- och K-områden var 18 559 st. som jagade på 3 298 000 ha och fällde 3,9 älgat/1000 ha vilket i snitt motsvarar 0,45 älgar per jaktområde.
I och för sig är detta bara statistik som slår lite olika om man bryter ner den på regional och lokal nivå, men vad är egentligen problemet, förutom avundsjukan?

5. det går fort

2009-07-10 09:59

att panga ner en älgstam,vårt lag lyckades redan 1988 att rensa lite för rent i älgskogen trots toppåret 1982...många i sverige lärde sej nåt av det...utom då vissa småmarker som oavsett stam skulle ha sin älg..i övrigt är de rätt att dialoger ska föras men men,vi får se i höst

4. Beklagar gicklas.

2009-07-09 18:45

Att du och ditt jaktlag drabbats av upprepade fall av avarter inom jakten och då företrädesvis av jägare på småmarker. Men faktum är att avarter finns även på större marker inom olika typer av registreringar.
Alla har vi samma lagar och förordningar att följa och bryter man mot dessa är det en polisiär sak att utreda och bestraffa. Varför måste vi inom jägarkollektivet med avund se över gränsen och lägga ner möda och energi på att skapa regler för att hindra varandra från vårt gemensamma fritidsintresse. Dialog och samverkan är bättre än monolog och motverkan.

3. Det är ju...

2009-07-09 09:54

...lite annorlunda här i södra sverige, lättare att lägga ut den där högen med äpplen och sätta saltstenen 50 m från tornet på den där lilla marken...jag kan med 25 års rekvisita i bagaget skriva en bok om debacle som följd av dessa småmarksjägare...senast nu en stökig karl som önskade ansuta sitt område till vårt,men efter vi fått veta att han var osams i jaktliga med varje kotte i sin del av trakten beslöt vi att ej ingå samröre med karln,vår kassör fick då ett brev där det bla stod,att som tack för att han ej fick ansluta sej så skulle han minsann skjuta varje älg han såg när tillfälle gavs....

2. Mininivåer, gicklas

2009-07-09 03:23

Under alla år jag jagat med licenstilldelning, och med rätt att skjuta vuxen älg på mindre marker, har jag aldrig upplevt att länets hela tilldelning av vuxna älgar har utnyttjats. Dom små markernas avskjutning är marginella i avseendet att förvalta en Älgstam.Det är dom större markerna, storlicecser och "kommande" älgskötselömråden som kommer att få det största ansvaret för förvaltningen av en frammtida Älgstam, dom små markerna är inte betydelselösa när det gäller förvaltning, men av marginell betydelse. Som jag ser det bör man hålla sig väl med rågrannar oavsett markinnehav.Framförallt av säkerhets skäl, och man vet aldrig när oturen är framme och man har oturen att en påskjuten Älg går inn på grannmarken, oavsett markstorlek,och ett eftersök är nödvändigt. Om man då som "stormarkägare" eller medlem i Svenska Jägarförbundet,Propagerat för förbud att fälla vuxen Älg på mindre marker har man bundit ris åt sin egen rygg. Man har som Jaktledare ansvar för att ett eftersök fortlöpr så smärtfritt som möjligt intill sin upplösning.
Har man då goda relationer med sina rågrannar i alla led kan sådana saker lösa sig på bästa tänkbara sätt. Desto flera vi är i skogen, med rätta intensioner, ju lättare löser vi eventuella problem och jakten blir trevligare för alla berörda. Och betänk att även mindre markägare är berörda av Älgskador på sin Mark. Kanhända till 100 % I det här länet sköt vi på 1950 talet 5000st älgar alla var nöjda o glada även mindre markägare,1986 28000 st, alla utan skogsskador nöjda o glada, senaste åren 12-17000 nästan alla glada.

1. Miniminivåer i samhället...

2009-07-07 17:47

...finns det överallt, varför ej då restriktioner på att fälla vuxna älgar som är stammens kapital i många fall, de flesta små markägare sitter ju utanför ett större licensområde och vet inte ett jota om stammen i trakten utan tar det som oftast kommer, jag har bra förspänt i den anklagelsen då vi ofta fått göra eftersök för att små markägare i ren åsa-nisse anda sköt för att få se vad det var...
Miniminivå som sagt.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons