• Älgskadefondsföreningen

Vetorätt urholkar rovdjurspolitiken

LedarePublicerad: 2013-03-29 09:37

En helt obegriplig och för äganderätten skrämmande utveckling av rovdjurspolitiken har skett när de så kallade miljöorganisationerna erkänts talerätt av förvaltningsdomstolen avseende skydds- och förvaltningsjakt på varg. Det konstaterar JFR-basen Solveig Larsson. Bevarandesidans unika vetorätt i rovdjurspolitiken kan innebära slutet för många kulturbärande landsbygdsnäringar, varnar hon.

Domarna är överklagade. Men själva inställningen hos domstolen kräver att lagstiftningen i grunden ändras, särskilt eftersom dessa organisationer helt uppenbart är prioriterade och deras inlagor behandlas med förtur, ja till och med på övertid.
Genom en debattartikel i ATL, och sedan tillsammans med samernas riksförbunds jurist i SvD, har vi drivit debatten.
Att ideella organisationer, som varken har och heller inte tar något förvaltningsansvar för helheten i viltvården och inte heller tar något ansvar för äganderätt och brukandet av jord och skog, ska få styra svensk rovdjurspolitik är skrämmande.

Var finns de som värnar om ägandet och brukare?
Men jag undrar också – var finns de politiker och organisationer som i vanliga fall säger sig värna ägande och brukande? Var finns dessa aktörer när den tämligen svaga svenska äganderätten nu ytterligare utmanas av den så kallade bevarandesidan?
Jag saknar er i debatten!

Fått helt unik vetorätt
Bevarandesidan har, om domarna står sig, fått en helt unik vetorätt i rovdjurspolitiken. Det kan med hjälp av rättsväsendet och dessa organisationers naturromantiska syn innebära slutet för många kulturbärande landsbygdsnäringar.
Internationella regler, som grundas på förhållanden som rådde när några få centraleuropeiska länder tillhörde EU, får nu förlama dagens verklighet som är helt annorlunda än när reglerna skapades.
Den svenska regeringen har nu backat och hukat för EU i flera år.

Nu krävs ledarskap
Nu krävs ledarskap och förmåga att skapa förändring och respekt i EU för att svensk rovdjurspolitik. Det måste skapas med en bred lokal förankring, så de som lever i berörda områden respekteras och känner trygghet i vardagen.
Det är en total förändring i förhållande till nuvarande agerande av regeringen – men det måste ske omgående om något som helst förtroende ska kunna återskapas.

Oacceptabel loförvaltning
För övrigt visar det sig nu än tydligare att förvaltningen av lodjur inte sker på ett för mark­ägare och jägare acceptabelt sätt.
Allt för få lodjur får skjutas under jakten även i år.
Därmed har de i flera områden gått snabbt att fälla det antal djur som finns på kvoten.
Vi behöver omgående få verklighetsförankrade metoder för att bestämma antalet lodjur. Här bör alla allmänna observationer under hela året få ingå.

Totalt fel bedömning av lostammen
Lodjurets främsta bytesdjur är rådjur. Rådjursstammen har i flera områden i det närmaste kollapsat utan att det kunna visas i att det finns gott om ”officiella” lodjur. Här är det totalt fel i bedömning av lodjursstammen.
Jägarnas Riksförbund driver denna fråga gentemot myndigheterna och jobbar för att få förbättringar när det gäller att bedöma lodjursstammens storlek. Men det behövs mer!

Vilken myndighet ska ansvara för vilt och jakt?
Nu startar även den jaktpolitiska utredningen.
Första frågan för utredaren är vilken myndighet som ska ansvara för vilt och jakt.
Jägarnas Riksförbund säger att ansvaret bör flyttas från Naturvårdsverket.
Viltvård och jakt är att förvalta och bruka en förnyelsebar resurs. Naturvårdsverkets uppgift är att bevara och skydda, vilket gör att verket inte är lämpligt att ansvara för viltvård och jakt.
Nu startar arbetet och vi får se hur utredaren tar ställning.

Hela jaktlagen ska ses över
Efter att detta blivit klargjort skall hela jaktlagen ses över och moderniseras. Jag har av regeringen blivit utnämnd till expert i utredningen. Därmed får jag förmånen att föra fram förbundets och därmed medlemmarnas syn i utredningen.
Jag hoppas att ni medlemmar via distrikt och avdelningar vill vara med och ge synpunkter och förslag i detta viktiga arbete, som pågår fram till slutet av 2014.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

35. Gnäll utan saklig grund

2013-04-05 09:48

Avskjutningen av älg påverkas inte av varg. Detta går att utläsa av den statistik jägarna själva rapporterar. Så ni som gnäller: "Låt maten tysta mun" Varför klagar ni på varg? För att ni inte får ha era hundar lösspringande utan uppsikt? Den dag djurskyddslagstiftningen börjar efterlevas så kommer nog denna löshundshobby att ta slut vare sig det finns varg eller ej.

"Rådjursstammen har i flera områden i det närmaste kollapsat utan att det kunna visas i att det finns gott om ”officiella” lodjur".
Skitprat att skylla detta på lodjur! Antalet rådjur styrs till större delen av födotillgången. De officiella siffrorna kan mycket väl stämma och nedgången kan oavsett mängden lodjur lättare förklaras med de snörika vintrarna.

34. Djurvän 24

2013-03-31 17:46

Vi i skogslänen har precis samma äganderätt som fastighetsägare i övriga Sverige. Att vi levt och haft näringar som gjort att det bevarats naturvärden i våra skogar gör inta att allmänheten har rätt till dessa , lika lite som allmänheten har rätt att bestämma över godsen söderut eller tätorternas tomter. Vi har rätt att bestämma vad vi vill ha på vår egen mark, precis som alla andra.
Det vore horribelt om urbana tyckare som själva inte bevarar eller återställer nån natur, skulle ta sig rätten att börja bestämma om vi skulle få ta tillvara älg eller andra naturresurser i våra egna skogar.

33. caniswolfen #26

2013-03-31 13:17

Det är ganska stor skillnad på att få plocka svamp och bär på andras marker till att tvångsöverta skötseln av viltstammarna helt och hållet och beröva markägarna deras möjlighet till utkomst av naturens överskott samt deras egen möjlighet till rekreation på de marker de själva äger... Inser du inte själv hur fel det blir?

32. "Djurvän"?

2013-03-31 10:37

Angående medlemstal. Hur många är dubbelregistrerade, alltså med i flera föreningar? Hur många är så unga att de inte har någon egen uppfattning? Nej det finns bara ett sätt att få klarhet i hur många som vill ha varg, har skrivit det förut och skriver igen, vid valet 2014 bör det finnas en ja- och en nej- ruta på valsedeln, den som kryssar för ja får i fortsättningen betala för de skador vargen förorsakar. Då om inte förr så får vi se hur många som verkligen vill ha varg. Ett varfritt Sverige! Bort med allemansrätten!

31. Djurvän

2013-03-31 09:47

Menar du att det är den som blir påkörd av ett motorfordon som orsakar olyckan? Det är bilföraren som orsakar olyckan! Alltså är det bilföraren som lemlästar och orsakar samhället enorma kostnader, både som personskador och miljö!
Kanske vi skulle ta avgifter för att köra bil på landsbygden.
Det är lätt att sitta bakom tangentbordet och uttrycka åsikter utan att behöva ta konsekvensen av sitt handlande!

30. #12 Caniswolfen

2013-03-30 22:07

WWF har inte några medlemmar alls. De tar bara emot bidrag. Man kan inte bli medlem i WWF och därmed inte heller påverka deras politik. Inte någon demokratisk organisation med andra ord. De pratar så varmt om sina projekt med Naturbeteskött och naturbetesmarker, något som jag med glädje skulle sponsra om jag trodde att pengarna hamnade just i dessa projekt. Men det verkar inte som om högra handen på WWF vet vad vänstra handen gör. När man samlar in pengar för naturbeteskött med ena handen och sedan utfodrar vargarna med naturbetesköttet... vilket kvalificerat skitsnack det är på svenska WWF. Naturskyddsföreningen är inte bättre... det som är sorgligt är att det går en väldig massa pengar från tex Postkodlotteriet till en förening där medlemmarna inte ens kan vara med och styra vilka projekt som ska sponsras. Nä du läs på lite innan du uttalar dej. Vargar är fina djur men inte när de hänger i halsen på mina djur... det vill vi inte vara med om. Du kanske skulle tycka det var en vacker syn men så bor du säkert inte på landet och har väl inte några djur som du behöver oroa dej för .

29. Att förändra sanningen vinner igen på, skriver Djurvännen.

2013-03-30 22:02

Men hur mycket sanning har DU levererat under det dryga året som DU har raljerat här? Sedan när har du erfarenhet eller upplevt vad detta gråa helvete kan åstadkomma ?

Mycket skit har du kommit med, men aldrig adekvat fakta mer än din egen dumhet eller annan dessinformation, lögner.

28. Allemansrätten ?

2013-03-30 17:50

Håller med dig Lokungen !Det är inte så länge sen Svante Axelsson i SNF uttalade sig i frågan, han menade att vi som äger skog äger den inte egentligen utan bara förvaltar den
Det är skrämmande tankegångar, jag kan inte tänka mig att SNF betalar mina amorteringar om jag köper skog.Jag kan tänka mig att Djurvän Caniswolfen med flera är med i denna organisation.

27. Enkelt?

2013-03-30 17:14

Det är väl bara för trafikanterna
(bilisterna) att gå ner på samma hastighet som klövdjuren har. Då blir det inte så stora skador, "djurvän". Vad ska djurväns älskade vargar leva av när det är så lite vilt så att inga viltolyckor existerar. Blir de vegetarianer eller tar de vad som kommer serverat i plåtlådor på hjul.

26. Lokungen; antal medlemmar

2013-03-30 17:14

De senaste uppgifterna jag har är följande; Naturskyddsföreningen ca 192000 medlemmar; WWF senaste uppgift 2011 195000 medlemmar. Till det kommer mindre föreningar som Rovdjursföreningen med ca 4-5000 medlemmar. Det finns några mindre som jag inte har siffror på. Siffran ca 400000 är ganska korrekt.
Jag kan acceptera att man nu tar betalt på vissa platser för att åka längdskidor i preparerade spår.
Det kan finnas andra kommersiella företag som kan få betala för att vistas i skog och mark t.ex överlevnadskurser. Däremot måste vi värna om rätten att plocka bär och svamp som är en viktig del av allemansrätten. Jag har bott i delar av Usa där nästan all mark var privatägd med skyltar som säger 'Trespassers will be shot'.
En sådan ordning vill väl inte ha i Sverige. Min uppväxt var i stora Värmlandsskogar där man kunde gå helt fritt, plocka tallkottar till försäljning mm. För mig är skogen mycket viktig att kunna vistas i och hämta ny kraft.

25. Djurvän

2013-03-30 15:35

Det är inte klövdjuren som skadar stora mängder människor varje år. De skadar en handfull när älgkor och hjortar blir aggressiva. Den stora mängden skadade i trafiken beror på att de åker bil. Bilen krockar med andra bilar, fasta föremål eller vilda djur.
Ni kan skjuta bort alla djur utom vargen, asfaltera hela Sverige och det kommer fortsätta ske olyckor.

24. Nejdu, snarare en del av demokratin...

2013-03-30 14:59

Ja, visst är det horribelt att allmänhetens, det vill säga ca 70%, får något att säga till om angående natur och djurfrågor. För visst är det mer rimligt att de 3 % som jagar och några bönder ska urholka hela ekosystem och favoritisera de djur de själva har nytta av (jaga). För vad jag kan se klagar ingen av er på de onormalt stora populationer av klövvilt vi har i Sverige. De som bevisligen lemlästar och dödar många människor i vårt land årligen. Så det handlar nog inte om veto utan snarare att allmänheten har vaknat upp och inte ställer upp på decimeringen av främst rovdjur i vårt land längre. Glöm inte att det är rätt många som stödjer WWF, NSF, och alla mindre organisationer som är för en livskraftig och fungerande ekosystem med rovdjur som toppredatorer. Ni vill gärna få det att låta som att det är ett litet antal bakom dessa organisationer, vilket ni vet inte är fallet. Att förändra sanningen vinner igen på. Förändring är bra och sakta men säkert blir det mer etiska beslut gällande våra djur, där personliga intressena kommer i andra hand. Tack och lov för det!

23. Jag synar dig

2013-03-30 12:36

Caniswolfen. Jag vill ha belägg för att dessa båda sammanslutningar har 400 000 anhängare. Vad gäller allemansrätten är det från början inrättat för att var och en ska ha möjlighet att fylla förrådet med vad skogen ger, så som svamp och bär. Avsikten är deffinitivt inte att ge möjlighet för diverse suspekta företag att bedriva vinstdrivande verksamhet på andras mark. Det finns exempel på företag som arrangerar ex. Vargexpeditioner med spårning inkl. Övernattning på mark ägd av andra personer i allemansrättens namn. Dessa fästingföretag drar sig inte ens för att på fullt allvar anse sig ha vetorätt mot hur markägaren bedriver skogsbruk och jakt på sin egen mark. Det är verkligen på tiden att se över allemansrätten och anpassa den efter vad som gäller i övriga Europa.

22. Rovdjurspolitik och tomhet kan ej urholkas

2013-03-30 10:24

Vargstammen växer fritt och förökar sig fritt – där märks minsann inga genetiska problem. Det finns ingen politisk vilja att minska vargstammen eller ens stoppa tillväxten. Låt dårarna hållas med sina överklaganden, skyddsjakt har ändå ingen betydelse. De tamdjur/människor som en skyddsjakt tillfälligt kan rädda kommer i vilket fall som helst att bli vargdödade framöver. En politisk kraft stor nog att döda massvis med varg finns inte, och kommer inte att finnas inom överskådlig tid. Allt annat är snack och medveten avledning från det stora problemet: Inget och ingen kan eller kommer att stoppa vargstammens ökning och utbredning över hela landet.
JRF:s, SJF:s och Svenljunggruppens meningslösa och naiva tjatter tar inte livet av en enda varg. LRF:s yrvakna pip behöver vi inte alls nämna. Ingen kan ens teoretiskt peka på hur det skall gå till att i nära framtid få till den minsta lilla minskning av någon rovdjursstam. Ek/Erlandssons enda mål är att sitta kvar fram till valet 2014, därefter hägrar pension. De kommer och kan endast bidraga med tomma löften eftersom Reinfeldt satsar på Miljöpartiet och håller Lööf kort. Sorglig påsk, mina vänner, bittert att inse, men vargslaget är förlorat och vi kommer även att förlora rovdjurskriget: Björnar, lodjur, järvar, örnar, sälar, skarvar, korpar, kråkor, ormar, fästingar, dvärgbandmaskar och trikiner ökar snabbt och motkraft saknas.
Vi måste inse att rovdjursläget kommer bara att bli värre och värre utan hopp om att det skall bli bättre. Våra barn får vi hoppas besitter bättre dådkraft. Själv skall jag använda all åkermark till att odla vildsvin så länge det går. Trevligt och lätt odlingsbart vilt, spännande jakter och gott kött så länge inte alla pestsmittade vargar även förökat trikinerna till gränsen för det outhärdliga. Välutbildade och -tränade tyskterriers av rätt härstamming rekommenderas framför wachtel och älghundsraser.

21. Sv: Caniswolfen/12

2013-03-30 10:23

Det är många fler än jägarna som vill ha ett vargfritt Sverige. Husdjursägare våndas varje kväll för sina djur och får lägga ned mängdet med tid på att kolla stängsel, pga. vargplågan.
Till vargmotståndarna kan man också lägga en majoritet av LRF,s medlemmar och många andra förnuftiga människor.
Rovdjursvänner som du, har en ytterst märklig och naiv syn på naturen...

20. Ett mkt

2013-03-30 10:23

intressant relevant uttalande av JRF ordf. Solveig Larsson.
I artikelns underrubriker kan vi läsa vad många svenska medborgare ställt sig frågande inför.
Solveig ställer i sin artikel frågor och konstateranden som berör hela samhällets syn på förvaltningsfrågor,talesrätt och vetorätt.
Det här är frågor som även berör allemansrätten.
Att det skulle just bli JRF,s representant som tar upp frågan är en naturlig del i JRF,s arbetssätt och strävan att tillvarata de intressen som JRF står för.
M a o artikeln måste ses utifrån den allvarliga situation som råder och som jägarkåren/naturbrukare/gröna näringar står inför när det gäller talesrätt,vetorätt och allemansrätt.
Vi kan tjafsa hit o dit om organisationers storlek och betydelse, men vi kan inte bortse ifrån att viltvård,jakt,affärs och gröna näringar berör människor i Sverige långt över vad allmänheten har ett begrepp om.
Fortsätt Solveig det är med stor förhoppning jag ser fram emot att du blir omvald till JRF ordf. för en mandatperiod till.Det är bara att önska dig ett stort stöd i utredningsarbetet.
Ett stort stöd som JRF kan stå bakom genom att bl a öka sitt medlemsantal.

19. # 12 Ur EU-perspektiv.

2013-03-30 10:23

Vargvärnarna får ju alltid stöttning av EU. Är det inte läge att likna ''mäktiga'' EU-länder när det gäller allemansrätten? Det är svårt att äta kakan och ändå ha den kvar.

18. Caniswolfen

2013-03-30 10:22

Ideén med att de urbana naturmupparna kanske skulle betala ett "statligt naturmuppekort" för att få muppa på lokalbefolkningens marker kanske inte är så tokig.(Pengarna skall naturligtvis gå till dom som på sina marker bevarat stora naturvärden,till deras gatlysen,snöröjning osv.)
Dels får vi ju reda på vilka som är miljösvin och vilka som har bevarat natur.Dels får dom som har bevarat natur ersättning för att miljösvinen får rätt att gå på deras marker.Vem är emot det ??

17. # 12 # - # 13 #

2013-03-30 10:22

Ni framhåller alltid att det är jägarna som som är i mot vargen,men
det är många fler som har problem med dessa, men det nämner ni aldrig i era kommentarer. Exempel
LRF, Hundklubbar, Samer, m.fl.Ska vi sedan räkna med familjemedlemmar bland dessa så överträffar det säkert dom 400.000
som ni nämner. Glad påsk.

16. I Texas ...

2013-03-30 10:22

...Skulle du passa bra...
Jag sitter och funderar med facit i hand...
Hur skulle bilden se ut, om JRF's medlemmar fick en öppen redovisning av dig!
Om hur du samarbetar i JRF's medlemsförening...
Vilka uppdrag du delegerar till de andra= I STYRELSEN?
Hur arbetet i arbetsutskottet ser ut... Om det finns något.
Hur du hanterar och försvarar JRF's inriktning, i de sammansvärjningar du är med I och vem i styrelsen skulle kanske lämpa sig bättre .
Som egen person, utan insyn av bla AU dvs 1:vice å 2 Vice med tillägg att du är med där...
Vad gör AU!!!?
Du "skrev" tidigare i veckan ett inlägg om att gula-änkan affären ska avbrytas...
Du satt väl med i nationelle rovdjursrådet när beslut om att hon skulle flyttas, att det ska verka för att vargstammen ska förstärkas etc.
Så Bla en av kommentarerna fick mig att lätta mitt hjärta...
Sen finns det tydligen nå turer om ett dokument, som skulle överlämnas till vargkometen Peter E...
Det är så, enligt mitt sätt att se...
JRF's ordförande skulle inte bli långvarig i Texas, om korten på hennes hand synas...
Vart är vi på väg...

15. hmmm...

2013-03-29 22:00

Bra Solveig!! Det är så här man vill se en ordförande i en jägarorganisation agera, helt odiskutabelt i linje med medlemmarnas intresse och tycke.

14. GLAD PÅSK.

2013-03-29 22:00

Samtliga varg motståndare.

13. Himmla tur

2013-03-29 22:00

Det är väll en himla tur att det finns en veto rätt för värnar sidan för annars hade vi förmodligen inte haft många av dom större rovdjuren i det här landet Och det du kallar för naturromantik är ju bara en motsatts till jägarnas egoism det måste finnas två sidor av allting men du kanske inte förespråkar demokrati heller, med tanke på dom jägare (Ek och Erlandsson) som sitter i regeringen och dom så kallade genforskare (Lidberg och Sand)Så har du ju redan allt stoppat ner i halsen så jag förstår inte varför du gnäller Men det är som dom säjer mycket vill ha mer och faan vill ha fler.

12. Snävt revirtänkande

2013-03-29 21:59

Hela artikeln andas ett snävt revirtänkande att det är bara jägare som ska bestämma hur det ska se ut i våra skogar. Majoriteten av svenskarna jagar inte men många vill vistas i skog och mark, plocka bär och svamp eller bara vandra. Därför är allemansrättens princip så viktig men här nämns att den kanske ska begränsas. Det finns förslag på att ska kosta en slant att få vistas i skogen.
Rovdjuren inklusive varg och lo hör hemma i de svenska skogarna
WWF och Snf har ca 400000 medlemmar så det är inga små extrema grupper. Hur många medlemmar har JRF och Jägareförbundet?? Till sist en Glad
Påsk och en förhoppning att vi alla kan vistas i den svenska skogen antingen vi jagar eller bara vandrar.

11. Svenljunga?

2013-03-29 21:59

Gruppen gjorde en pudel igen efter att snackat med "fjollminister" Ek! Hur mycket snack inför galleriet gör de utan att göra något?

10. Bra

2013-03-29 15:10

Lodjuren har kraschat hela våran rådjursstam, går inte ens att utfodra dom få rådjuren som är kvar , för då kommer loet och rensar vid foderplatsen,men klart har vi inga rådjur lär dom svälta, Vargen är ju det största hotet mot hela landsbygd och jakt med löshund, och även för älgen blir ingen föryngring på älg när vargen tar dom flesta kalvarna

9. Horribelt !

2013-03-29 14:18

Att små extrema marginalgrupper får blockera nödvändiga myndighetsbeslut..
Tänk om våra små nazistpartier skulle få rätt att överklaga bygglov för Moskéer. Men de har väl ingen välkänd pensionär med kompisar i domstolsväsendet kanske..

8. Glad Påsk Solveig!

2013-03-29 14:18

Suveränt jobbat och skit i belackarna.

7. Äntligen

2013-03-29 14:18

tänds lyktan och i fonden skönjer jag klokskapen om de jaktliga frågorna.
Jag tillhör inte din medlemsorganisation utan SJF men Du Solveig Larsson ska ha en stor eloge för ditt arbete med de jaktliga frågorna. Just nu i skrivande stund är Du bara BÄST.

6. Bra Solveig

2013-03-29 14:17

Utmärkt skrivet.

5. Bra jobbat Solveig Larsson

2013-03-29 14:17

Absolut intressant artikel du framfört. "Mycket läsvärt".

4. En bra salva, Solveig!

2013-03-29 14:17

Föreslå bara inte att Jordbruksverket tar över kontrollen. Men det spelar i stort ingen roll vilket verk som tar över, det hänger på rekryteringen av personal. Har man ett verk fullt av ekosofer, som dessutom är så pass unga att de uppfostrats att inte lyda, så kommer det snart se likadant ut. Det krävs återkommande revisioner av våra småpåvar.

3. Bra Solveig!

2013-03-29 14:17

Många kloka förslag. Det vi brukare måste få till är att koppla bort NVV från allt som rör rovdjuren. De har diskvalificerat sig själva och klart visat upp en egen politisk syn på rovdjuren. Detta tilltag är djupt odemokratiskt och borde uppmärksammas av regeringen NU!

2. Lodjur, må hända, men....

2013-03-29 14:17

....prioritet måste vara varg. Bara av den enkla anledningen att den är det största problemet !
Vargar söker mat nära människor på ett sätt som t.ex. rävar gör. Lodjur är normalt mer skygga.
Mitt förslag,lägg krutet på vargen !

1. spot on

2013-03-29 14:16

Väl talat och att just äganderätten urholkas är mycket allvarligt. Kan även se att allemansrätten är hotad men det är en väg att gå, vem vill det men om det inte tas reson snart bör det vara ett tänkbart alternativ. Börjar bli rejält less och irriterad på "tyckarna" och det bör snarast göras något i praktiken.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB