• Allmogejakt

”Dubbelt så stor vargstam utan illegal jakt”

NotiserPublicerad: 2006-03-07 09:38

Till det årliga Vargsymposiet i Vålådalen lanserar Grimsö-forskare en uppskattning av hur många vargar som tjuvskjuts årligen.
Det är mellan 20 och 30 vargar per år i Sverige, enligt rovdjursforskaren Olof Liberg.
Grimsö-forskarna har undersökt döda vargar som burit radiosändare. Två av tre har skjutits illegalt, hävdar de.
Samtidigt framgår det att den illegala jakten inte är ett direkt hot mot vargstammen som ändå ökar med tio procent årligen.
Men utan illegal jakt skulle det finnas dubbelt så mycket varg i Sverige. Uppskattningsvis uppåt 300 vargar, enligt Grimsö-folket.
– Det är svårt att komma åt den illegala jakten. Kanske viss skyddsjakt skulle minska den illegala jakten, säger Olof Liberg till Dagens Nyheter

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB