• Pinewood

”Ersätt rovdjursdrabbade fullt ut”

NotiserPublicerad: 2011-06-05 08:31

Nu höjs röster inom LRF att människor som drabbas av rovdjur bör få full ekonomisk ersättning, skriver Land Skogsland.
När vargen debatterades på årets stämma för Lantbrukarnas Riksförbund, kom förslaget från Nils-Olov Lindfors, ordförande i Norrbotten:
­– Det finns redan ett fantastiskt ersättningssystem utarbetat. Vi i LRF är ju absolut emot diskriminering. Titta på det ersättningssystem som finns för samerna. Jag kan lova att vi får full kostnadskompensation.
Samerna fick 2009 58,5 miljoner kronor på grund av den rovdjursförekomst som finns i renskötselområdet.
Företrädare inom LRF är också inne på att det är dags att kompensera markägare, som inte har några djur. Ordföranden för LRF i Mälardalen, Sture Johansson, påpekade för stämman att stora markägare i Rialareviret nu halverar priset på sina jaktarrenden. Vargarnas etablering kostar markägarna stora pengar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

13. Harmagedon

2011-06-06 15:11

Ja, övergreppen från myndigheterna på landsbygden är omfattande, varje rovdjursangrepp är ju indirekt ett sådant.
Rovdjuren får också kosta ofantliga summor. Här finns inga system som ger nedskärningar. I Sverige finns bara ett rejält fungerande sådant och det kallas bromsen och som tyvärr slår på pensionerna. En rovdjursbroms vore kanske något att införa.
I dag betalas det ut väldiga summor för att rovdjur skall äta sig mätta på samernas renar.
Fler rovdjur, fler dödade renar och högre ersättningar. En ond uppåtgående spiral som borde brytas.

12. Jan

2011-06-06 14:28

Livskraftiga rovdjursstammar är ok i vildmark men inte i odlingslandskapen och i kulturbygder. Regeringen har inte "sparat" natur till vildmark, där är dom snåla. De vill liksom både "ha kvar kakan och äta upp den". Regering bryr sig inte om naturen, de bryr sig om pengar och tänker bara på hur mycket de kan tjäna på något. Folk, och framförallt tamdjuren och därmed all natur kör dom över med sina korkade beslut. Sibirien är lika stort som alla länder i europa tillsammans och där finns gott om plats för att avla på vargar och bevara deras gener. Antar att vargar inte är inavlade där. Den natur som vargen behöver existerar inte längre här i sverige dels på befolkningsmängden och de gröna näringarnas utbredning, skogsbruk, jordbruk, torvbrytning,gruvdrift mm djurhållning, sommarvistelsestugor, och människors behov av aktiviteter i naturen där vilda djur störs. Ett liknande öde håller på hända igelkottar. De har försvunnit ifrån bohuslän och har så gott som försvunnit ifrån landsbygden och håller till i förorter där de lever farligt. Om natur skall sparas till kommande generationer så måste den natur arterna är beroende av först och främst sparas. En fisk kan inte överleva utan friskt vatten. Förstår du? Jag delar dina åsikter och tycker att det är bra att diskutera problemen med framförallt varg som dödat mitt lilla antal av genbanksdjur. Nya skaffar jag inte och ängarna slyar nu igen, det ser förskräckligt fult ut och allehanda arter minskar. Våra marker har aldrig brukats med maskiner som är beroende av fossila bränslen. Inga avgaser eller oljar har spridits över fjärilshagarna. En era har gått i graven tack vare att staten skall bevara biologisk mångfald med hjälp av vargar.

11. En Jägares syn på rovdjur

2011-06-06 14:28

Som jägare är vi ett sällsamt sällskap. Vi vårdar å ena sidan så långt det är möjligt för att få en stark återväxt på det jaktbara viltet vi kan för att sedan beskatta ett uttag av viltet.
Du måste vara jägare för att förstå denna paradox. Det finns en ömsesidighet som endast den invigde besitter.
Som ung och orutinerad jägare fick jag jaga med legendariska jägare här i norr. De lärde mig värdegrunder som få är förunnade om viltet. Deras respekt för viltet och värdet i att få jaga har satt djupa spår i mitt fortsatta synsätt på jakt. Jag fick följa med på både älg och björnjakt där jag underrättades om björnens klokskap och styrka. Det var det rovdjur som var mytomspunnet och ungdomens öron stod på skaft vid berättandet. Berättelserna var sakligt framställda och de skrönor jag tidigare hört las åt sidorna. Jag kom också att tala med en legendarisk lappgubbe här i norr om problemen med rivna och dödade renar.

Varför berätta denna historia här frågar sig läsaren?

Jo! En jägare är enligt min uppfattning ingen sadist och djurplågare utan jag upplever att djurhållaren och jägaren med hund ser med samma ögon på rovdjuren när de angriper hundar och tamboskap dit jag även räknar renen. Det är helt enkelt en självbevarelsedrift.

10. mkt bra

2011-06-06 14:27

att LRF kanske på allvar tar upp ersättningsfrågan, jag skulle vilja kalla det skadeståndsersättningar.
Det är ingen tvekan om att det idag finns underlag för att begära kraftiga skadeståndsersättninger av vargetablissemanget.
Regeringen och Naturvårdsverket har anlitat/anlitar och betalar för tjänsten från sina rådgivare, alltså måste det bli till rådgivarna och sk sakkunniga som ersättninskraven ska ställas.
En samlad kraft från LRF och JRF kan tillsammans föra upp skadeståndskraven till en nivå som borde få vargetablissemanget att inse att de är på väg att förstöra en mkt stor ekonomisk nationell tillgång.
Ni som ev har funderingar om vilken jägarorganisation ni ska vara medlem i så borde detta vara enkelt. Bli medlem i JRF, det är det förbund som ligger närmast i samarbete med LRF.
Som jakträttsinnehavare,jägare, hundägare,fritidsutövare i skog och mark finns det endast en tänkbar jaktorganisation som passar bäst och det är utan tvekan JRF.
Efter SJF svek i vargfrågan gick jag över till JRF efter 44 årigt medlemskap i SJF.
Det strider mot bättre vetande att vara medlem i ett förbund som arbetar för att skapa och utöka antalet vargrevir i Sverige,vilket vi kan säga att SJF gör.
Naturvårdsverket som är den myndighet som har det fulla ansvaret, måste anlita jägarkåren.
Men det är kanske på sin plats att påminna om att jakträtten är enligt lag förenad med markägande. Det går alltså inte, att som många tror anlita jägare hur som som helst i exv licensjakt på varg.
Hjälp till att öka medlemsantalet till 100 tusen i JRF. Vi måste bli en slagkraftig organisation som kan bemöta SJF diktatoriska styrning och arbetssätt.

9. Harmagedon

2011-06-06 11:13

Efter vad jag läst tidigare tror jag inte vi har så olika åsikter.
Sveriges riksdag har varit fullständigt eniga och bestämt att vi skall ha livskraftiga stammar av våra stora rovdjur.
Vad jag menar vore bäst, är att ligga på absoluta miniminivåer för att begränsa skador som rovdjuren åstadkommer.
Björn skulle då hamna på 1500 individer. Vargen borde ner till under 150 nu när man kanske framgångsrikt kan flytta valpar hit och dit och då är ju inavelsfaktorn ett minne blott.
Vad jag menar är att högre ersättningar legaliserar överstora stammar av våra rovdjur och då även det djurplågeri du nämner.
Nollvisionärer! Ja dom finns, och jag är själv en av dessa.Men mina visioner är en sak och vår bistra verklighet en helt annan.

8. Bra LRF, men öka takten!

2011-06-05 23:33

Att landsbygdsboende får en sämre livskvalitet med varg runt knuten är knappast ett argument som politekerna förstår. Men om vargen börjar kosta rejäla pengar - då finns det chans att någon vaknar. Det bästa är alltså att så fort som möjligt höja ALLA ersättningar som på något vis har samband med rovdjur och de intrång som statens rovdjursförvaltning åstadkommer hos markägare och andra berörda.

7. Jan

2011-06-05 19:54

Om det så finns en enda varg i sverige och den vargen dödar en bondes djur, Eller en enda hund. På vilket vis blir denna bonde och hans plågade får gynnad. På vilket vis blir den enda hunden gynnad? Din åsikt härleder mina tankar till "sköt dig själv och skit i andra". Om jag tycker att min hund inte skall behöva hantera en varg och bli lemlestad och plågad så vill jag inte unna, inte ens min värsta fiende en sådan upplevelse. Den som varit med om en vargattack glömmer det aldrig. Inga tamdjur skall dödas av varg vilket nu sker på löpande band, det är mycket plågsamt för tamdjuren. Inga ursäkter borde få förekomma ifrån myndigheternas sida som satt djurägare och hundar i nämnda situation med vargattacker. Det är djurplågeri.

6. Ökad acceptans..

2011-06-05 19:20

Med risk att få mothugg måste jag ändå få säga att det är fel väg att gå då man lägger ned kraften på att få ökade ersättningar.
Grundproblemet med allt större stammar av rovdjur löser man inte med högre ersättningar.
Vi har idag dubbelt så många björnar som behövs, lodjurstammen den högsta på 150 år, vargen likaså.
Det bästa och billigaste för LRF,s medlemmar vore att vi minskar samtliga nivåer på de tre vanligaste rovdjuren med ca hälften, vilket snabbt skulle gynna både samer och andra djurhållare.

5. Intrångsersättning...

2011-06-05 16:08

är ett fullt gångbart begrepp, som tillämpas i olika sammanhang, där markägare av skilda anledningar inte kan nyttja sin mark fullt ut beroende på statliga beslut. Varför tar inte enskilda markägare upp sina ersättningskrav ur ett sådant perspektiv och begär gottgörelse från staten för intäktsbortfall?

Slutligen - lokalpolitiker måste vakna till liv och på olika sätt försöka få en annan tingens ordning i maktens korridorer. Motionera på länsstämmor etc och gör det på bred front...

4. Självklart

2011-06-05 14:55

Naturligtvis skall skador och dödande av ett rovdjur ersättas fullt ut till den som drabbats. Ett dilemma som nu är att drabbar det en människa finns inget skydd alls. Men visst ska den eller dem som drabbas ersättas med anledning av den förlust som uppstått.
Att det kommer att ta tid för de folkvalda att fatta det politiska beslutet befarar jag kommer därvidlag att dröja.

3. Äntligen

2011-06-05 14:55

Är detta det genombrott vi jägare och skogsägare väntat på? När vargen väl spridit sig till dom stora gårdarna i södra Sverige där omsättningen av jakt är på flertalet miljoner varje år, då kanske det inte blir så lätt för MP och rovdjursföreningar att vifta bort ersättningsansöknngar mm. och framförallt tyngden för protesterna som kommer att väga oerhört mycket mer. Tror att MP bävar för detta scenario. Bravo LRF. mera sånt!

2. Mark kostar pengar

2011-06-05 11:24

Jordbruk, lantbruk är registrerade företag precis som skogsbruksföretag. Om man är tvungen att avsätta sin mark, eller om man inte kan få avkastning av markägandet på grund av naturvårdande orsaker. Så borde myndigheter ersätta inkomstfurlusten. Skogsbolagen får ersättningar för att avsätta värdefulla bitoper. Om djurägare inte kan nyttja sina marker till beten på grund av vargattacker så bör deras inkomstförluster ersättas av staten. Inget företag är mer eller mindre värt än det andra.

1. Flyttersättning

2011-06-05 11:24

Den/dom som flyttat från barndomshemmet 70 mil bort eller hur långt det nu är från varghelvetet=vargbältet. För att kunna leva som "vanligt" och kunna koppla av hemma och på fritiden. Utan att ha bössan laddad då hundarna och djurbesättningar är ute.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB