• Allmogejakt

”EU-regler hot mot svenska fjälljakten”

NotiserPublicerad: 2007-01-08 12:10

Jägareförbundet vill att småviltsjakten i fjällen i första hand ska gälla svenska jägare. EU-regler fastställer att jaktupplåtelser tillhör tjänstesektorn. Därmed är det inte tillåtet att särbehandla jägare från andra EU-länder.
Därför har jordbruksdepartementet gett jordbruksverket i uppdrag att se till att länsstyrelserna följer EU-reglerna när det gäller jaktupplåtelser i fjällen.
Det nuvarande regelverket har gjort att flera länsstyrelser begränsat utländska jägares fjälljakt.
För närvarande står utländska jägare för cirka 50 procent av det totala antalet jaktdagar i fjällen. Det är främst norrmän på ripjakt som det i praktiken handlar om. Men även bland andra italienska jägare vill gärna vara med på ripjaktspremiären.
Jägareförbundet varnar för att den svenska fjälljakten hotas om utländska jägare får samma rätt att jaga i fjällen.
I första hand bör svenska jägare få jaga på statens mark i fjällområdet. Förbundet anser att även utländska jägare ska få jaga, men bara i områden med lågt jakttryck. Då ska de dessutom åtföljas av en svensk jaktguide som känner svenska jakttraditioner.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Okunskap?

2007-02-28 09:36

Har man jagat på statens mark förefaller beslutet sakna empirisk förankring. Är beslutsfattarna i detta ärende insatta i problematiken? Svenska medborgare bör sättas i det första rummet, var i Sverige man bor skall ej påverka.
Jag funderar om man införde ett system som skulle gynna boende i Stockholms län, så att dessa kunde lösa biljetter av en statligt institution till ett lägre pris på någon kulturiaktivitet (till exempel teater) i Stockholms län än den som bor i Umeå. Skulle detta då vinna acceptans?
Jakten är en kulturyttring för många personer. Detta beslut resulterar i att många personer som inte är bosatta i fjällkommunerna utestängs från jakt på den mark vi svenska folket äger tillsammans, detta på grund av de ekonomiska försämringar det nya regelverket innebär.
En fråga uppkommer, är det svenska folket som äger statens mark eller är det EU?
Jakten på statens mark får inte bli en klassfråga!

1. Jakt och alkohol

2007-01-09 09:21

Kan svenska myndigheter så hårdnackat trotsa EU i alkoholreglerna så borde det väl i rimlighetens namn även gå att trotsa EU i jaktsammanhang inte då bara när det gäller fjälljakten utan i alla jaktfrågor. Till exempel morkulla.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons