• Älgskadefondsföreningen

”Lodjur ger fler rådjursolyckor”

NotiserPublicerad: 2012-02-07 10:40

Huruvida det finns litet eller mycket rådjur i Gävleborgs län råder det delade meningar om. Från Rovdjursföreningen hävdas det att stammen ökar, medan det från jägarhåll uppges att stammen minskar. Och boven i dramat är lodjuren.

Enligt Anders Ekholm, Svenska rovdjursföreningen, ökar antalet trafikolyckor med rådjur medan avskjutningsstatistiken går ner. Han menar att det talar för att det finns fler rådjur än vad avskjutningsstatistiken säger.
– Det hävdas att lodjur gör slut på rådjur men det är inte riktigt sant, säger Anders Ekholm till Sveriges Radio P4 Gävleborg.

Håller inte med
Per Mellström från Svenska Jägareförbundet sitter med i viltförvaltningsdelegationen i Gävleborgs län, och han håller inte med.
– De rådjur som finns har dragit sig in mot jordbruksbebyggelse och samhällen och där körs det på en hel del rådjur, säger Per Mellström till SR P4 Gävleborg.
Dessutom menar han att lodjuren ätit upp så många rådjur att båda stammarna nu är på väg neråt i Gävleborgs län.
– Lodjuren har rådjuren som sin viktigaste födobas och minskar rådjuren så minskar lodjuren och i det här länet är det så att lodjuren har ätit sig ur huset, säger Per Mellström till SR P4 Gävleborg.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

13. Jakthat som drivkraft.....

2012-02-12 09:26

Så nu är det plötsligt jakten som ligger bakom dom ökade viltolyckorna!?

Ekholm när du skriver att "Ledare för Nationella Viltolycksrådet menar också att jakt påverkar antalet trafikolyckor", vilken ledare citerar du då?

Ge dig ut i skogen istället och se med egna ögon vilken inverkan den stora lo-stammen har på rådjuren!

12. Det borde inte ta lång tid...

2012-02-11 20:00

att göra en multivariabel analys.

Om nu jakten med löshund är orsaken till höjningen i oktober så kommer det att vara en topp varje helg.

Tvivlar starkt på att löshundar sätter sådan rörelse på djuren att de blir påkörda. Oftast blir inte klövdjuren stressade eftersom man använder hundar som är framtagna till uppgiften.

En hund som jagar kommer dessutom fram till det fällda bytet. Hur ofta händer det att jakthundar dyker upp vid trafikolyckor med älg/rådjur?

11. Trafikintensiteten

2012-02-10 23:50

är som tätast timme 16-17, då är det fortfarande ljust i oktober bortsett från de allra sista dagarna vid tidsomställningen. Dessutom är det så att trafikindex är betydligt lägre i oktober 100 mot 140 under sommaren och det finns så vitt jag vet ingen fördelning mellan vuxna kontra unga djur i statistiken. I min värld är det uppenbart att jakten med löshund påverkar antalet trafikolyckor. Jakten får viltet i rörelse över stora områden som påverkar dem i upp till ett dygn innan de återkommer till sitt område. Ledare för Nationella Viltolycksrådet menar också att jakt påverkar antalet trafikolyckor. Det är nog bara en tidsfråga innan någon vetgirig forskare tar tag i detta delikata problem.

10. Nu är jag inte expert på viltolyckor...

2012-02-10 09:23

...men jag skulle tro att uppgången i viltolyckor i oktober mest har att göra med att djurens aktiva tid, gryning och skymning, sammanfaller med bilisternas aktiva tid. Dåligt ljus, regnvåta vägbanor är sådant som förvärrar situationen.
Skillnaden i höst och vår har många orsaker, men störst är nog att det finns många oerfarna ungdjur på hösten.
Det är ytterst sällan man läser/hör om att jakt pågick i området då viltolyckan inträffade.

9. Märkligt

2012-02-09 08:33

är att trafikolyckor med rådjur inte ökar under sommarperioden då antalet olyckor närmast är konstant de senaste tio åren, medan olyckorna tydligt ökar under hösten. I oktober är det mer än dubbelt så många som i september. Samma gäller även för älgolyckor. Troligt är väl att lodjur och varg tränger ut klövviltet till trafikerade samhällen bara i oktober, eller har det möjligen med löshundsjakten att göra?

8. Ekholm förnekar sig inte.

2012-02-08 08:45

Det är inte första gången Ekholm gör denna typ av uttalande men även förhastade slutsats.

Läs i kommentarerna till denna insändare i UNT
http://www.unt.se/debattspecial/lodjur-daliga-forvaltare---radjuren-har-forsvunnit-1487756.aspx

7. Åter en lakej

2012-02-07 20:18

från SRF som försöker vilseleda människor med faktafel, verkar som dom blir mer och mer desperata det är ynkligt att se hur ni förvränger verkligheten

6. Ökning?

2012-02-07 15:50

Enligt älgskadefondföreningens
sammanställning av olycks statestiken,minskade rådjursolyckorna från 1040 2010 till 950 2011.
vet inte om det kan klassas som en ökning?

5. Som delegater i .........

2012-02-07 14:50

VFD bör SRF:s medlemmar ha en större vetskap om hur förhållandet mellan lo och Rådjuren ser ut. Det torde annars vara omöjligt att ta relevanta beslut inom förvaltningen!
Tips till de som hävdar att Rådjuren ökar i antal i loområden: nyttja spårsnön några dagar, det ger en helt annan verklighet än den som Ekholm anger, ta även tillfället i akt om ni hittar lospår, vid en bakspårning av en lohanne så här års ger er en bra fingervisning om vilken potent lustmördare ett lodjur är, löpan är ofta omgiven av nyslagna rådjur som i regel har lämnats oätna.
Att göra uttalande av den typ som Ekholm gör, påvisar bara en stor okunskap i ämnet, där det borde ifrågasättas om föreningens framtida lämplighet i viltförvaltningsfrågor !

4. Otroligt att propagandan får fortsätta.

2012-02-07 14:50

Jag har skrivit lite om SNF av idag under Karlsson och Axelsson här:
http://rovdjurspolitik.wordpress.com/
Lite längre ned finns en längre artikel om det verkligt smutsiga, SRF, en pytteliten förening med remisstatus och direkta kopplingar till rovdjursförvaltningen. Bedrövligt.

3. Rådjursolyckor

2012-02-07 14:49

Anders Ekholm och Svenska rovdjursföreningen verkar inte veta någonting om djur och natur!
För det första så dödar lodjuren rådjuren "bara på kul" och inte bara som föda och de är dessutom väldigt bra på det. För det andra så trycker lodjuren ut rådjuren från skogen till öppna ytor och samhällen och då ser vi fler djur utan att det finns fler. Anders Ekholm m.fl. tror då att det finns fler. Men om man går ur bilen och ut i skogen så får man en annan uppfattning av vad som egentligen är fallet!

2. natur

2012-02-07 12:59

Rovdjursföreningen, naturskyddsföreningen m. fl. har ingenting med naturen att göra - absolut ingenting! Deras agerande omfattar endast en enda fråga sedan ett antal år. Denna oförmåga att se helheten i naturen är helt klart ganska oförståelig för de flesta.

1. Propaganda.

2012-02-07 11:38

Rovdjursföreningen anpassar fakta och verklighet så den passar deras syften. Falsk och vinklad propaganda som skall ner i papperskorgen..

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB