• Älgskadefondsföreningen

”Måste ha lagar som accepteras”

NotiserPublicerad: 2014-02-21 10:39

Riksdagens beslutade rovdjurspolitik saknar förankring hos folket. Det anser miljöåklagare Christer B Jarlås, berättar SVT:s Västerbottennytt.
Jarlås är en av tre miljöåklagare som jobbar med utredningar om misstänkt illegal rovdjursjakt. Han hade sitt första fall i mitten av 1990-talet då han utredde illegal jakt på varg i Härjedalen.
– Jag tycker att situationen just nu verkar mer kaotisk än någonsin, säger Jarlås till Västerbottennytt.

”Gynnar ingen”
Han upplever att det inte är någon ordning på vad som får göras och vad som inte får göras och exemplifierar med Junselevargarna.
– Myndigheter fattar beslut som domstolar sedan upphäver. Det gynnar ingen att det ser ut som i dag, säger Jarlås till SVT.
Den som ertappas med illegal rovdjursjakt kan få upp till fyra års fängelse. Men få döms och det ser Jarlås som ett misslyckande.

Inte förankrad
– Det egentligen ett demokratiskt problem för det är ju ändå någonting som lagstiftaren har sagt ska vara straffbart och har satt ett ganska hårt straff på det. Men besluten verkar ju inte förankrade i den allmänna rättsuppfattningen, säger Jarlås till Västerbottennytt.
– Ja man måste ju ha en lagstiftning som accepteras av allmänheten och det är ju alldeles tydligt att så är det inte i dag, säger Jarlås.
Han efterlyser att någonting radikalt görs åt jaktlagstiftningen för att komma till rätta med problemen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

23. Jarlås om folket

2014-02-28 11:40

Riksdagens beslutade rovdjurspolitik saknar förankring hos folket, säger Jarlås. Vilket folk? Menar Jarlås folket som bor i vargområden, som drabbas av vargen. Samerna som inte kan utöva sin rennäring, jägarna som inte kan bedriva löshundsjakt? Nej han menar de som sitter i storstäderna och har synpunkter på detta och som själva aldrig kan drabbas av vargen framfart.

22. Land skall med lag byggas

2014-02-23 17:46

Inte ens vår regering och dess myndigheter får fattta beslut som strider mot lagen. Inte heller riksdagen får göra detta. Riksdagen är den lagstiftande församlingen, vilket betyder att det är genom riksdagsbeslut som man på sikt kan nå målen. D.v.s, få till stånd en hållbar förvaltningsplan vad gäller rovdjur.
Vad jag inte kan förstå, är, hur en myndighet (Naturvårdsverket) på regeringens uppdrag, kan fatta beslut som inte klarar ett enkelt överklagande.
F.ö är det väl bra, att ett myndighets- beslut kan överklagas ?

21. Jarlås, även riksdagbeslut ska följas

2014-02-23 11:35

I riksdagen läggs lagförslag fram och röstas igenom eller förkastas, likadant är det med vargpolitiken.
Men tagna riksdagsbeslut om varg överklagas och så får vargvärnarna sin vilja igenom, tvärt emot riksdagsbeslutet.
Det är det som är grunden till att folk tappar respekten för lagar och regler.

Det är i den änden som vi lär ta krafttag och ta bort överklaganderätten för diverse värnarorganisationer. Börja i rätt ände så löser sig resten.

Ungefär som att ett vattenrör sprungit läck, man suger förtvivlat upp vattnet men man åtgärdar inte läckan. Jarlås kräver hårdare jaktlagstiftning, om vi återgår till röret är det som att skaffa ännu större resurser att suga upp vattnet utan att åtgärda felkällan.
Det kan inte bli mer pedagogiskt, så att även Jarlås förstår varför det blivit sådana motsättningar om vargen.

20. Samtidigt

2014-02-22 11:56

Ser denne åklagare att för få människor får skaka galler som ett misslyckande. I min lilla hjärna betyder det att han vill ändra lagen så att fler får slicka frimärken på kumla. Hygglig prick det där.

19. " Allmänna rättsuppfattningen" ?

2014-02-22 11:55

Bra att åklagaren tycker till i denna "cirkus" där välutbildade jurister pratar - skiver om att färgmärka värdefulla vargar ??
För oss som alltid bott och haft våran verksamhet mitt i detta vargbälte, vi har från första stund ( 80 - 81) alltid ställt frågan var dessa första vargar med gener från baltländerna kom från ingenstans och "satte bo" i våra trakter.
Önskar att åklagarna studerar Rapporten från Projket VARG , om möjligt hjälper oss nyfikna att få svar på frågan hur detta varit möjligt.
När sanningen kommit till ytan på detta , då blir säkert bilden en annan ?
Likhet inför lagen måste alltid gälla !

18. idioti

2014-02-22 11:55

vi ska förvalta älgar o övrigt vilt i äso samt äfo och vfo givetvis ska rovdjuren förvaltas på samma sätt annars är det ju meningslöst med all annan förvaltning också

17. ?

2014-02-22 11:55

var det inte denne Jarlås som var en smula rabiat när M M ställde frågor kring Miljöåklagare Å S deltagande i skogen istället för att se till att avsluta den utredning som alla känner till..? Har det hänt något..?

16. Fel rättsuppfattning?

2014-02-22 11:54

4 år Fängelse om du skjuter ett rovdjur. 4 månader eller Skyddstillsyn om du påträffas med en Automatkabin typ Kalasnikov utan att ha licens för detta. Och denne Åklagare är fundersam hur rättsmedvetandet är hos svenska folket. Ja vad kan det bero på?

15. Precis bäste åklagare ...

2014-02-22 11:54

... 70% av folket acceperar jakt på varg. Och beslutad skyddsjakt skall skall kunna genomföras utan pyttesmå hobbyvärnare skall kunna sätta stopp för jakten. Det är således en minoritet av befolkningen som obstruerar både riksdagsbeslut och folkvilja ....

14. 7 Fyra års fängelse , Njae

2014-02-22 11:54

Vad skall man göra för att få 4 år för dödande av varg
Fansenfallet där en person fälldes för att på ett riktigt barbariskt sätt dödat en varg straffet inte inte ens till halva den tiden
Förföljde och körde på vargen med skoter
Slog ihjäl vargen "med träklubba" och grävde ner kadavret i snön, och slog en "sjua" som band honom till plats och tidpunkten. ( ja han är eller var jägare så licens är väl borta för överskådlig tid om domen står sig)
detta gav långt från maxstraffet, sedan kan man ju diskutera maxstraffet, det är ju synnerligen hårt i dagen vargläge, finns varg i överskott - vilket det inte gjorde när man antog lagen.

Men det är väl inte fel på lagen, Det är fel på eller mer rätt saknas en förvaltningsplan för varg som skall ge vägledning ur djurarten skall utvecklas

13. misslyckade

2014-02-22 11:52

Tror nog att det är åklagarmyndigheten som är misslyckad inte lagarna

12. Utred inte...

2014-02-22 11:52

GÖR NÅGOT! Det kan inte vara möjligt att det på jordklotet finns något annat land än Sverige som utreder, utreder och återigen utreder. Det behövs ÅTGÄRDER! Och dom behövs nu! En förhalande utredning är det minsta som behövs. Rovdjursproblematiken är redan utredd in absurdum. Die dumme Schweden, Square heds och liknande uttryck har inte kommit till utan orsak.

11. Inte hjälper väl...

2014-02-21 14:16

...miljöåklagarna till för att få ökad förståelse för för lagstiftningen. Dra ärenden i långbänk utan att kunna presentera nåt lär inte få nån att hjälpa till.
Lägg kraften på att utreda r i k t i g a miljöbrott!

10. Det är på detta vis

2014-02-21 14:16

Att om inte kartan stämmer med terrängen så gäller terrängen så enkelt är det. Man kan inte behandla folk hur som helst då rinner bägaren över!
Lika enkelt som att myndigheterna planterar ut varg, det är inte hellre enligt lagen råmärken! Men lagen
är kanske bara till för fotfolket!

9. Han känner uppenbarligen inte till...

2014-02-21 14:15

...att det pågår en utredning om jaktlagstiftningen.
Han känner uppenbarligen inte till att riksdagen är folkets högsta beslutande organ och att folket därigenom beslutat om vilka referensnivåer som ska gälla.
Han känner uppenbarligen inte till att riksdagens beslut systematiskt obstrueras av Naturvårdsverket och dess allierade inom miljörörelsen.
Om han kände till ovanstående så kunde han rimligen inte ha den uppfattning han har.
Besluten är fattade men har inte vunnit laga kraft av kända skäl.

8. Jägarhatet!!!

2014-02-21 14:15

Ja inte är det jaktlagstiftningen det är fel på utan det är möjligheten till rovdjursförvaltning. Varför är det alltid som jägarna skall sättas åt vilket det är vapenägande, jaktlagstiftning eller försök att förbjuda löshundsjakt. Tycker
att det räcker med uttalanden från den mannen nu.

7. Ja

2014-02-21 14:14

Men fyra års fängelse!!! för att skjuta något som av många betraktas som ett skadedjur!?
Den strafflängden sattes ju när vargen var starkt hotad i landet.
Idag finns det möjligen ett vilt som har lika stark utveckling, nämligen vildsvinet.
Älgstammen är mycket kraftigt vikande på dom flesta håll och rådjuren närmast utplånade i bergslagen pga varg och lo.
Man ska nog inte stirra sig blind på antalet djur i olika populationer,utan tendenser.
På storskogarna i bergslagen finns det mindre än en tiondel av rådjursstammen som fans på 90-talet!!!

6. Du har rätt Jarlås

2014-02-21 14:14

För det första är denna överklagningscirkus ett bevis för att viltförvaltning eller skydd av boskap inte kan ske genom myndigheternas inblandning. De har för låg kompetens och är alldeles för saktfäiga för detta. Därför måste detta förfarande snarast förenklas och göras lätt tillämpligt för berörda människor. Om inte detta görs så faller det sista lilla förtroendet som finns för dessa myndigheter som herr Jarlås representerar. För det andra är straffskalan för dessa brott som Jarlås syftar på satt relativt högre än för andra i folkets ögon grövre brott. Här finns precis som Jarlås hävdar en oacceptans av dessa straffskalor och det har lagstiftarna själva skapat.

5. Lagar bygger på förtroende

2014-02-21 14:13

Att stifta lagar för tjuvjakt på varg som har ett straffvärde värre än om någon kör ihjäl ett barn i fyllan gör ju att folk helt tappar förtroendet för rättsvårdande myndigheter, samt politiker som stiftat desamma. Jag kan garantera att absolut ingen i min by skulle komma på tanken att ange någon för eventuell tjuvjakt på varg. Och varför då kan man fundera? Samma människor skulle utan att blinka sätta dit närmsta granne för fyllkörning som ett exempel. Svaret är att dessa lagar måste ses över, det är inte rimligt med fängelse för att någon tar död på en varg. Dessutom när man vet att det är ett av världens vanligaste rovdjur och som ställer till ett helvete för många. Lagen har ett löjets skimmer över sig och acceptansen för straffvärdet delas inte av den stora massan människor. Alltså blir det ingen som bryr sig. Hur enkelt som helst att förstå utom för politiker, vissa åklagare, samt vargcirkusens försvarare.

4. Miss

2014-02-21 14:13

Misslyckandet kan rättas till med att tillsätta en utredning. Tillsättandet av utredningar har ännu inte överklagats.

3. Lagen...

2014-02-21 14:13

...måste stämma med den allmänna rättsuppfattningen, det har han rätt i.
Det gamla ordstävet "Aktning för given lag men rätt att kräva ny" skall man fundera på.
Det är väl ett värre brott att tjuvskjuta en älg än en varg, så tycker nog de som bor på landet, men miljöpartisterna i staden tänker väl tvärtom.

2. Mæþ lagh skal man land byggia.

2014-02-21 14:12

"Land skall med lag byggas" lär det ha stått i de landskapslagarna. Det var också kung Karl XV:s valspråk. Och det säger i grunden samma sak; att lagar måste motsvara folkets vilja och rättsmedvetande, och lagar måste vara nyttiga ur någon synpunkt. Genom rovdjurslagstiftningarna från åren 2001/2009 mm. försöker lagstiftarna att med lag riva landet. Detta kommer aldrig att få folkets gillande, lika lite som det någonsin kommer gå att få allmänheten acceptera ha varg i sin närhet. Så visst, hela jaktlagstiftningen måste göras om. Det går inte att ha mångåriga straff för att dräpa livsfarliga skadedjur. Det går inte att i lag förbjuda folk att spåra varg, det går inte att stifta lagar som innebär att jägare och markägare inte kan ta bössan med i skogen utan att riskera fängelsestraff för förberedelse till grovt jaktbrott. Det går inte att ha lagar som förbjuder renskötare att medföra vapen för att kunna skydda sina renar mot rovdjur. Listan kan göras mycket längre, nämnas kan gruvlagstiftning och lagar som gör det möjligt att sätta upp vindmöllor över hela landet. Hela lagstiftningen angående skogs- och jordbruk, jakt, fiske mm. är nu så på tvärs med det allmänna rättsmedvetande att små justeringar duger inte längre. Nytt måste byggas.

1. Vore det inte bättre...

2014-02-21 14:10

...om man ändrade politiken så att människor värderades högre än rovdjur.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB