• Pinewood

”Selektiv jakt bra för vargstammen”

NotiserPublicerad: 2013-03-13 10:33

Ett av huvudpunkterna under Vargsymposiet i Vålådalen var vargforskaren Olof Libergs presentation av en ny utredning med sårbarhetsanalyser för varg. Dels handlar den om hur genetiken inom vargstammen påverkas av invandring, inavel och olika former av jakt. Dels handlar det om om debatten kring analysen och miljöministerns och EU:s reaktioner.

Med hjälp av diagram och korta citat förklarade Olof Liberg sammanhangen på ett pedagogiskt sätt.
Han berättade att den svenska vargstammen inte får växa sig större än några hundra djur. 
Själv menar han att det är anmärkningsvärt att den selektiva jakten har en ganska stor betydelse.
– Det är kanske det mest intressanta resultatet av den här analysen. Med viss given invandringstakt, oavsett om den är naturlig eller om du planterar ut vargarna, så kan du med selektiv jakt få ut större effekt av vargarna än om du bara släpper in dem och inte har den där selektiva jakten utan bara skyddsjakt. Så du får ut mer av invandrade vargar med selektiv jakt. Det är det enkla sättet att uttrycka det, säger Olof Liberg till Länstidningen i Östersund.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

15. Selektiv jakt!

2013-03-14 08:20

Innebär att: Endast varg ska skjutas, övrigt vilt är fredat!
Har jag fattat rätt!

14. Detta är en del av ett dokument jag kikade på

2013-03-14 08:19

Förvaltningsplanens syfte
Förvaltningsplanens syfte är att ange målsättningen för vargen samt ange färdvägen framåt och vad som skall göras och av vem för att nå målen och minska konflikter.
Mål för förvaltningen av varg 2012 – 2032
Vargen, status – utbredning och numerär:
Vargen skall ha uppnått en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus som har god genetisk status senast 2022.
Vargen skall finnas utbredd över hela Sverige utom delar av åretruntmarkerna som berör rennäringen. De fasta etableringarna skall vara spridda över landet senast 2022.
Den svenska vargpopulationen skall omfatta minst x individer år 2022.
År 2020 utvärderas vargens genetiska status vilket sedan skall ligga som grund för förnyade beslut om vargarnas utbredning och numerär fram till 2032.
Förvaltning:
Vargen skall förvaltas bl.a. genom jakt.
Grunderna för förvaltningen skall genomföras enligt den strategi som framkommer av detta dokument.
Beslut om förvaltningen fattas av länsstyrelserna efter förslag från viltförvaltningsdelegationerna enligt den regionala förvaltningsplan som fastställts av länsstyrelsen och som följer de nationella förvaltningsmålen. Besluten skall fattas med beaktande av status hos vargen i området - födoresurser – konflikter. Besluten skall vara en del av samförvaltningen av viltskador på grödor och skog – tamdjur – jaktbart vilt – trafikolyckor. Besluten skall vara en del av den adaptiva förvaltningsplan som löper på 20 år.
Konflikter:
Länsstyrelsen skall i samråd med viltförvaltningsdelegationerna kartlägga och följa de konflikter som finns samt besluta om en adaptiv handlingsplan om hur konflikter skall minimeras och förebyggas samt hur förvaltningen skall vara en del i detta arbete. Förebyggande åtgärder är mycket viktiga i det södra förvaltningsområdet, eftersom det är där rovdjuren (lo och varg) framförallt börsexpandera till nya områden.
Information:
Naturvårdsverket skall utarbeta information om vargen och om hur förvaltningen är uppbyggd. Länsstyrelserna skall utarbeta information för länen. Informationen skall hållas uppdaterad.
Forskning:
Naturvårdsverket skall på eget initiativ och efter råd från viltförvaltningsdelegationerna och länsstyrelserna besluta om vilken forskning som skall beställas och hur inventeringar skall genomföras under perioden 2012 – 2022. Planen skall vara adaptiv och avstämmas regelbundet.


Man blir alldeles tafatt då man läser dylika saker tyvärr.

13. Seminarium

2013-03-14 08:18

Äntligen börjar varg diskuteras i andra forum än enbart jakttidningar. Det jag saknar är en öppen debatt om bl a GYBS. Mitt förslag är att Jakt & Jägare ordnar ett seminarium där Dag Lindgren får möjlighet att redovisa sina ståndpunkter i dokumentet till Skandulv/Grimsö. Efter redovisningen sker en paneldebatt. I panelen bör ingå representanter från Skandulv/Grimsö, Naturvårdsverket, Stockholms universitet, Naturskyddsföreningen samt Laikre och Ryman. Moderator för debatten bör vara Jakt & jägares Mikael M. En inbjudan till seminariet skickas till politiker i riksdag/förvaltningsrätt, landshövdingar och medarbetare till de som sitter i panelen.

12. Jo 2:an

2013-03-13 17:28

Det verkar som att vargpolitiken styrs av ett gäng minkutsläppare och slaktbilsbrännare.

11. Svar till 2.

2013-03-13 17:28

Vargkramarorganisationerna, riksdagen och våra politiker struntar fullkomligt i levnadsvillkoren för glesbygd.

10. Till fd frilansjournalist Ove Nyström ,glömde en fråga

2013-03-13 17:28

Jag reflekterar över ditt namn,det liksom klingar bekant på något sätt,kan det rent av vara så att vi har någon gång träffats ,då isåfall via Frilans Journalisten Jan Berglund S-Backa om det namnet är dig bekant - och då isåfall runda slängar någonstans mellan 1975 - 1982.
Som sagt bara en nyfiken fråga och inget annat :)

9. Finland o Norge kan

2013-03-13 17:27

Varför är det då inte möjligt i Sverige?
http://www.svenskajägareförbundet.se/sv/svenskjakt/Nyheter/Debatt/Debatt-Svenskjaktse/Debatt-Vi-onskar-ingen-vargimport-till-Norge/

8. Till fd frilansjournalist Ove Nyström Inl.Nr 2

2013-03-13 17:27

Mycket klockren fråga du kom med.

Vem styr landet, Riksdagen eller vargkramarorganisationerna?

7. #1

2013-03-13 17:27

Du måste väl ändå läsa artikeln en gång till och försöka ta till dig det som skrivs.
Vad är "några" för dig? För mig är "några" sju till antalet... det vill säga 700 men det där kommer du tolka fel misstänker jag...

Se inte "några hundra" som en vetenskaplig siffra till att börja med... det Olof troligtvis menar är att man från regeringen med hjälp av forskarnas siffror har bestämt sig för att begränsa antalet till 180 (Lena Ek) medans NVV gick ut och nämnde 380 vargar... Ponera att det är mellan dessa siffror antalet vargar inte får växa. (och det spelar ingen roll om det redan är över 380 vargar idag)

Vart har du läst att Liberg säger att man håller vargstammen i schack med invandring eller med inplantering av varg?
Det han menar är ju att den genetiska variationen ökar med hjälp av nya gener från inplanterade/invandrade vargar i kombination MED jakt...
Olof Liberg är nog den av forskarna som under lång tid har förespråkat jakt på varg...

Nu tror jag dock att vi har Dag Lindgren att tacka för att Olof Liberg går ut med de här rönen offentligt.

6. Ove 2

2013-03-13 17:26

Det är ju undersökt och konstaterat att det är en massiv majoritet av landets journalister och mediamänniskor som tillhör MP och V och är pro-varg, understödd från en och annan som syns och hörs i media i tid och otid. Demografiskt sett så bor dessa i städer till största delen och därmed är rapporteringens inriktning klar - tyvärr. Källkritik skiter man i, oren retorik används flitigt, lögner därtill - och i stort sett allt publiceras. Några få journalister kämpar emot tack och lov, inte minst från Jakt & Jägares sida med fakta men det ges inte alls det mediautrymme det förtjänar - och skälen är ju uppenbara. Så är det i en "demokrati" där vargfrågan SKA avgöras till följd av riksdagsbeslut, inte av en massa förvirrade människor med mer eller mindre försörjning genom vargen. Våra FOLKVALDA kanske behöver gå en kurs så de påminns om varför de sitter där de gör? I de flestas fall är inte p g a vare sig bondförnuft eller intelligens utan ren och skär oppoturnism. Om så inte varit fallet hade inte undfallenheten varit så beklämmande!

5. Vargjakt?!

2013-03-13 17:25

Hur kommer vargjakten att se ut den dagen som vi ev. får en licensjakt igen på varg, tex till nästa säsong då vi har runt 500st vargar i landet? Vi pratar då om en avskjutning på varg per säsong runt 75st ”riktade” individer. Hur många veckor eller månader (helger) kommer inte detta att ta för jägarna och samhället att skjuta dessa 75st vargar? Hur många är villiga att lägga sin ledighet, pengar och fritid att år efter år vara ute och skjuta av vargen först, för att sedan fokusera på den jakt som man vill ha, betalar och arrendera jakten för av det som ev. finns kvar i övrig viltstam? Vi kommer att bli tvingade att skjuta av vargarna innan jaktsäsongen börjar i augusti. Det går inte att vänta tills januari och februari med detta som idag, för innan dessa så blir det svårt att släppa hundarna för drev, när vargstammen är som störst. Detta blir en svår fråga att lösa och det känns redan nu som att stammen kommer att bli för stor att hantera av frivilliga jägare som skall själva betala för något som inte ger något tillbaks, innan man tex kan gå in i en älgjakt. Och skjuts inte 75st av per säsong så ökar stammen mer för var”g”e år tyvärr. Men det kanske är så vårt samhälle vill att det skall se ut och bli över hela landet som tex Värmland mm. Där ingen vill eller har ett intresse för ett jaktarrende i framtiden och med detta så försvinner möjligheten att människor vill bosätta sig på landet. Utan det blir allt mer Urbaniserat, ty!

4. "Bra för vargen"

2013-03-13 17:25

Tyvärr sväljs utgångspunkten att vargen är i behov av förbättring hull och hår utan diskussion.
Den ryska euroasiatiska vargstammen är:
1. enorm
2. i perfekt genetisk status
3. utbredd över mera mark än den egentligen är anpassad till (dvs. mer än vildmarken).

Vargen behöver inte Sverige och Sverige behöver definitivt inte vargen!

Vargen finns bland våra tamdjur, på gårdar osv. helt enkelt för att några egoister som Liberg TYCKER att det är bra, (troligen för deras inkomster också).

3. anmärkningsvärt??

2013-03-13 17:24

Säger det sig inte självt att selektiv jakt är bättre än ingen jakt alls eller bara en och annan skyddsjakt? Det behöver man inte vara nån Einstein för att fatta...
Bäst trots allt är noll vargar....

2. Ingen varg bra för människorna

2013-03-13 11:43

Är vargen så viktig för Sverige, att barn, tamboskap och hundar måste hållas inomhus? När det gäller tamboskap får djuren inte hållas inomhus dygnet runt och året runt enligt djurskyddslagen. Att ha boskap ute i hagar och riskerar att rovdjur stressar eller skadar tamboskap och hundar är även det förbjudet enligt djurskyddslag. En bonde eller same som har djur på fjället eller i stängslad hage riskerar att bli åtalad för djurskyddsbrott. Är det så att i Sverige inte ska ha kvar djurhållning och låta hagar och öppna marker bli igenväxta med buskar och sly. Hela rovdjurspolitiken har havererat. Vem styr landet, Riksdagen eller vargkramarorganisationerna?

1. Libergsk vetenskap: Fler vargar är en minskning, eller hur?

2013-03-13 11:42

Citat "... svenska vargstammen inte får växa sig större än några hundra djur". Var har Liberg varit de senaste åren? Några hundra djur har vi redan passerat med rejäl råge. Enligt Liberg så håller man vargstammen i schack med invandring eller genom att plantera ut vargar! Sånt snack är nonsens. Att en vargstam som redan är många hundra vargar (minst) och växer med 20% årligen skall begränsas till några hundra genom att plantera ut fler vargar är rappakalja utan like! Sätt ut några bastarder till så att varenda vargkrake har "värdefulla gener". Ja, herrejösses vilket land och vilken vetenskap. Och skiten betalar vi för.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB