• Allmogejakt

”Skjut bort hela loföryngringen”

NotiserPublicerad: 2006-11-22 11:35

Lostammens expansion måste stoppas i tid. Det anser Jägarnas Riksförbund i Västra Götaland och begär hos Naturvårdsverket att hela föryngringen skjuts bort under vinterns skyddsjakt.
– Tillväxten av lodjursstammen måste begränsas eftersom rådjursstammen är i farozonen och det finns påtaglig risk för tamdjursangrepp, förklarar Wincent Kvarnrud. Han är ledamot i länets viltvårdsnämnd.
Förra säsongen konstaterades att det var 15 honor i Västra Götaland som fått ungar.
Enligt Wincent Kvarnrud, som företräder Jägarnas Riksförbund, finns flera skäl att försöka fälla hela föryngringen för att dämpa lodjurstammens tillväxt.
– I delar av länet har viltstammarna minskat drastiskt på grund av lo, kommenterar han.
En annan anledning är att Västra Götaland är klart olämpligt som ”lolän”.
– Länet har landets tätaste tamdjursbestånd. Delar av länet har stora sammanhängande odlingslandskap. Dessutom är länet genomsnittligt sett tätbefolkat, framhåller Wincent Kvarnrud.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons