• Allmogejakt

”Vargpinglan inget universalmedel”

NotiserPublicerad: 2007-11-06 15:16

Göte Hamplin vid länsstyrelsen i Västmanland vill göra ett förtydligande att ingen på myndigheten har sagt att vargpinglan är ett universalmedel för att hindra vargangrepp på hundar. Detta med anledning av en tidigare artikel i Jakt & Jägare om en stövare med pingla som skadades vid en vargattack.
– Däremot har vi sagt att det inte förekommit något vargangrepp på hund som varit försedd med pingla och att en pingla är bättre än ingenting även om det inte är vetenskapligt bevisat att det hindrar angrepp från varg, säger Göte Hamplin.
Länsstyrelsen vill även hänvisa till ett informationsblad från Viltskadecenter där Jens Karlsson bland annat skriver:
”Att detta skulle vara någon fullständig lösning på problemet med vargar som dödar hundar finns det ingen som tror eller ens hoppas. Det vore emellertid dumt att inte prova en så enkel förebyggande metod som detta.”

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Öronproppar

2007-11-09 13:23

Grimsö kan ju börja tillverka öronproppar för hund, blir ju mer pengar för dem.

3. Pinglor!

2007-11-08 09:40

Japp, jag tror också att en pingla runt hundens hals skulle vara skadlig för hundens hörsel då den har mycket bättre och mer utvecklad hörsel än vi har. Dessutom tror jag att vargen snart skulle lära sig att ljudet av en pingla betyder att där finns ett byte! Vidare får man väl anta att det eventuella vilt hunden ska nosa upp skräms bort av ljudet, och vad är då syftet med jakt? Nä, inget bra förslag med pinglor tycker jag.

2. Pinglan ett djurplågeri!

2007-11-08 08:42

Det ljud som motsvara pinglans som delas ut är direkt skadlig och stressande för människans hörsel om den genereras intill örat. Ett sådant ljud skulle aldrig accepteras på en arbetsplats av skyddsombud eller företagsläkare. Se föreskrifter för ex. svarvare inom metall industrin. Hörselskydd PÅ!
Att sätta den runt en hunds hals måste vara att utsätta hundens känsliga hörsel för smärta och hunden för stress. Att man dessutom gör det omöjligt för hunden att använda ett av sina främsta sinnen för att både klara av att jaga och för att skydda sig själv är väl enligt djurhållningslagen icke tillåtet. Där står nämligen att man inte får utsätta djur för onödigt lidande eller stress!
Således är detta troligen en produkt av jaktmotståndare som vet att vi som är verkliga hundvänner inte skulle utsätta våra fyrbenta vänner för sådant lidande!
Till er som bejakat och gått på denna dumhet i er obetänksamhet vill jag bara säga, var mera observant nästa gång.

1. Då kan jag hänvisa...

2007-11-07 09:06

...till samma informationsblad där det står:

"I Ryssland hävdas det att halsband med pingla på hunden är ett bra sätt att minska risken för angrepp av varg. I de av USA:s delstater där man har vargar och bedriver jakt med hund så rekommenderar man också att hundägaren sätter ett halsband med pingla på hunden innan den släpps och menar att man
har data som antyder att metoden har viss effekt.
Anledningen till att pinglan kan minska risken för angrepp förmodas vara att vargen antingen förknippar pinglan med människor, eller att den ger sig av därför att ljudet är ett helt nytt ljud för platsen och situationen. Man kan säga att pinglan kan fungera som ett ”lapptyg” för öronen.
Lapptyg är en uppspänd lina med påsydda tyglappar som inte skadar vargarna, men som de ändå ogärna går under eftersom det är nytt för dem. Pinglan kan fungera på samma sätt, men ger förmodligen inte vargarna samma chans att vänja sig, eftersom hundar släpps oregelbundet och på olika platser."

I samma blad kan man även läsa följande:

"I situationer där enstaka individer inte står för en oproportionerligt stor andel av angreppen, som t ex när det gäller skador på hundar, är det effektivt att minska det totala antalet rovdjursindivider. Exempelvis skulle en halvering av antalet vargar sannolikt resultera i att antalet vargangrepp på hundar nära nog halverades.
Viltskadecenters bedömning:
Viltskadecenter har ingen uppfattning om vilket antal rovdjur som bör finnas av respektive art. Det är dock viktigt att poängtera att när det gäller angrepp av lodjur och varg på hundar så kommer nivån på förvaltningsmålet att påverka antalet angrepp i större utsträckning än när det gäller t ex lodjursangrepp på får."

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere