• Pinewood

”Viltvård behövs inte”

NotiserPublicerad: 2011-03-12 18:02

I en ledarartikel i Nya Ålandstidningen hävdar ledarskribent Nina Fellman att djuren och naturen inte behöver någon viltvård.
”I dag handlar viltvård om att döda vissa djur för privilegiet (och nöjet) att sedan få döda andra”, skriver Fellman.
Hon understryker också att diskussionen borde utsträckas till att även omfatta produktionen av kött, kyckling och fisk till butiksdiskarna.
Läs hela ledaren här.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

34. allt är som det alltid varit

2011-03-15 22:35

De dryga kommentarena från rovdjurseliten duggar tätt.
Dessa självutnämnda specialister inom hundhållning, jaktetik, ekologi,etologi,vapenhantering,eftersök m.m.
Hur hinner man med att lära sig allt detta på en folkhögskole kurs?

33. 19,24 och 32.

2011-03-15 22:34

Bra, ni har ni gett en förklaring till varför tidigare borgerliga politiker bytt fot och idag driver en ren planekonomi. Det är upp och nervända världen vi lever i, skadedjur anses viktigare än människan och det gröna är guden, men ingen bekymrar sig om vår produktions konkurrenskraft, som ger oss vårt välstånd.

32. Tack #19 och #24 - mycket bra inlägg

2011-03-14 21:24

Kalle beskriver den logiska vurpan hos ekosoferna och omöjligheten att leva i en statisk omgivning (för Luffaren har väl tänkt på hur mycket han/hon påverkade den "heliga" naturen genom att använda en dator för att skriva sitt inlägg här, eller). Tyvärr visar ekosofin upp alla egenskaper hos en fanatisk rörelse. I likhet med tidigare och andra fanatiska rörelser finns vansinnesdåd utförda av medlemmarna (tex mordbrand för att skrämmas, hot mot enskilda medborgare mm).
För en levande landsbygd visar på den politiska strategin hos den ekosofiska rörelsen. Kryddar vi dessutom med att extremvänstern tagit över miljörörelsen blir faran så mycket större. Melonliknelsen blir fullkomlig - ett politisk korrekt grönt yttre men ett revolutionärt rött innanmäte dessutom kryddat med några totalitära bruna inslag (melonens kärnor).
Ekosofin, med sina politiska grenar i främst MP och V, är ett stort hot mot ett i längden fritt samhälle och fritt tänkande människor.
Att detta inte genomskådas, av förhoppningvis, någorlunda intelligenta politiker, makthavare och media ger skäl till stor oro. Carlgen tycker polariseringen i rovdjursfrågan är odemokratisk - han borde kanske ställa sig frågan varför han tar intryck av rörelser lika odemokratiska som de värsta diktaturerna vi har i världen.

31. Till Kalle

2011-03-14 17:15

Nr 24. Skrivet av Kalle. Tack för den kommentaren, jättefin!

30. Luffarn

2011-03-14 15:58

Jag tycker att det alltid är lika fascinerande att i egenskap av jägare bli anklagad för att hota mångfalden, eller hota miljön.
Mitt dåliga miljösamvete har jag inte för att jag jagar, plockar bär och fiskar. Tvärtom mitt dåliga miljösamvete har jag för att jag arbetar i industri, för att jag kör bil, använder dator och telefon och för att jag låter mina barn bada i simhallen mm. Kort sagt för att jag lever med i konsumtionssamhället! Helt otroligt att det finns så naturfrånvända människor att dom väljer att kritisera just det som är ekologiskt hållbart istället!
För övrigt som vanligt en bra kommentar från Kalle.

29. Ekosofins strategi

2011-03-14 11:01

Ideologerna inom miljörörelsens olika grenar, WWF, SNF, SRF etc, etc är alla inspirerade av ekosofins nyligen avlidne guru Arne Naess. Ekosoferna har förstått att deras mål inte kan uppnås utan att man totalt förändrar det rådande samhället och dess vision är att folket skall styras med hjälp av en stark, central politisk institution som fattar ”kloka, miljösmarta”, beslut åt oss alla – oavsett vad vi övriga i befolkningen tycker. Hur denna revolution bäst skulle genomföras var en fråga som Naess ägnade mycket uppmärksamhet.

Eftersom miljöaktivisterna är alltför få för att ta över makten utifrån en egen styrkeposition, kom han fram till att det mest effektiva är att, utöver spridandet av propaganda med hjälp av ett eget miljöparti, även arbeta intensivt med infiltrering av övriga partier med hjälp av gröna aktivister, ”femtekolonnare”, som inom dessa övriga partier hela tiden tar upp och driver miljöfrågor så att politiken sakta men säker drivs i en ”grön” riktning.

I sin bok ”Ekologi, samhälle och livsstil. Utkast till en ekosofi”, skriven 1973, ger Naess praktiska tips till dessa ”femtekolonnare”. T ex poängterar han att de bör undvika alltför stark kritik av den rådande samhällsordningen eftersom de annars riskerar att bli ”avslöjade” och därmed tappa inflytandet inom de partier de verkar. Målet för ekosoferna är alltså revolution men strategin för att genomföra det utopiska samhällsbygget är att steg för steg åstadkomma reformer i ”rätt” riktning genom att arbeta enligt ovan beskrivna metod.

Att hans strategi varit lyckad är enkelt att konstatera; med något undantag tävlar nu våra partier om att kunna visa upp en ”grön profil”. Ser man exempelvis på centerpartiet som tidigare hade sin väljarbas bland människor som arbetar för en produktiv landsbygd, så tycks nu både Maud O och Anders C ha anslutit till den miljörörelse som gör sitt bästa för att förstöra förutsättningarna för landsbygdens utveckling, med hjälp av det ena mer befängda förslaget efter det andra. Det är både komiskt och patetiskt att betrakta hur vår miljöminister nästan slår knut på sig själv för att inte stöta sig med miljöaktivisterna. Hur han än vrider och vänder sig kommer han dock aldrig att locka över ens en enda av dessa till sitt parti, så varför han inte sätter ner foten och istället börjar driva en politik som kan rädda centern från den sotdöd som nu väntar går över mitt förstånd.

Min uppfattning är att människan med hjälp av sin kreativa förmåga ända sedan den senaste istiden ständigt varit den viktigaste aktören i naturen. Varje kvadratmeter av vårt land har därför på ett eller annat sätt använts för att uthålligt ge oss människor vår försörjning. I likhet med tidigare generationer ser även jag den natur jag omges av som ett levande resursförråd. Jag jagar, fiskar och brukar skog och försöker därmed förvalta naturens resurser efter bästa förstånd. För miljörörelsen däremot har inte människan någon funktion i naturen annat än som åskådare. För mig framstår därför Naess` idéer om naturen som något slags museeum där det inte finns plats för någonting av det som ger mitt liv en mening, som en ren mardröm.

Naess` strategi tycks dock ha varit mycket effektiv; han har inte bara lyckats över förväntan med infiltreringen av de politiska partierna, utan även av journalistiken, vilket om möjligt är ännu allvarligare. Årliga undersökningar visar att den andel som röstar på miljöpartiet är långt mycket större bland våra journalister än bland befolkningen i stort. Att detta förhållande avspeglas i våra mediers sätt att presentera nyhetsstoffet är ju inte någon nyhet direkt och kan heller inte förvåna någon som konsumerar mer eller mindre vinklade nyheter i våra medier.

Min slutsats av allt detta blir att om vi som står för förvaltning av våra naturresurser och därmed betackar oss för miljörörelsens strävande att förvandla naturen till ett ekologiskt museeum, för vår egen överlevnads skull måste lära oss en hel del av våra skickliga motståndare. Framförallt måste vi omgående få fram ”språkrör” som konsekvent och effektivt tar debatten med alla våra motståndare. Personligen skulle jag gärna se att vi jägare betalar en årlig avgift avsedd för rekrytering och avlöning av medialt skickliga debattörer med förmåga att ta initiativ och vrida debatten i en annan riktning än den som råder idag.

28. Pang! på rödbetan.

2011-03-14 10:50

Föreställ er tanken att äntligen få fira nyår utan att behöva ha dåligt samvete, genom att avstå kandelabrar och älgstek! Tänk att få inmundiga ett fat med insektslarver eller gräshoppor och ropa ett glatt, hopp hopp hurra! Man undrar lite över om artikeln bygger på djupare väl genomtänkta forskningsresultat. Eller om den bygger på ytterligheter tagna ur känslolivet när damen ifråga blickat ut genom fönstret på omgivande kalkrika sandiga torrängar, klipphällar och konstaterat att... nä här behövs inget mulbete! Övriga världen kan gott klara sin försörjning med min min världsbild och göra sig ännu mer beroende av fossila bränslen till gräsklippare, röjare eller diverse maskiner. Möjligtvis hade det varit förkovrande läsning om hon redogjorde lite åsikter om cyanobakterier, som finns i havet och som ger neurologiska sjukdomar till de närboende. Vatten är lika livsnödvändigt som fosfor i gödsel. Fosfor är avgörande för jordens bördighet och växters växtkraft. Hur har hon planerat att hennes rödbetor och grönsaker skall kunna växa utan att också hålla lite tamdjur.

27. Mattias

2011-03-14 07:51

Apartheid betydde att leva åtskilt. Och det är just vad ni förespråkar. Djuren ska leva och dö utan vår inblandning. På sin höjd får vi åka till stadsgränsen och med kikare betrakta det myllrande djurlivet. För så fort vi kliver av asfalten påverkar vi.
Vad gäller människan och mångfalden granska sidan 32 i http://www.vara.se/download/18.3ac77362127671163d580008699/Vargstudier.pdf
Läs gärna hela arbetet när ni håller på.
Sen håller jag helt med Kalle.

26. kalle

2011-03-14 07:51

Så jävla bra skrivet,som alltid.

25. Håller med

2011-03-14 07:51

Vilt vård. Jag jagar i Orsa och varför ska man lägga ner pengar på viltvård för att vargen och Lo ska kunna knappra i sig ett år till av dessa utrotningshotade älgar och rådjur. Nä skjut bort de sista då flyttar vargen till de som vill ha den. Bra att vi skippa eftersök, själv kommer jag aldrig att skaffa en jämthund mer. Gått på många eftersök men tänkte han skulle få några lugna år innan han ger sig till en värld utan rovdjur.

24. Nr 23

2011-03-14 07:51

Mycket tänkvärd läsning. Finns nog många som behöver begrunda detta.

23. Nej,

2011-03-14 00:03

viltvård behövs inte. Mata småfåglar är onödigt, restaurera fiskevatten, återställa lekbottnar likaså. Att lägga sig i naturen, är onödigt. Att underlätta återetablering av varg behövs inte. Vi behöver inte göra ett smack. Vi kan lägga oss och dö hela bunten. Om det nu inte är så att vi faktiskt tillhör den natur vi så hett diskuterar. Vi påverkar den oftast negativt, men ibland också positivt. Men vem avgör vad som är det ena eller det andra. Från vilken mätpunkt började vi påverka den negativt, eller har vi alltid gjort det? Vem bestämmer till vilken tid vi ska återskapa naturen. Är det 2000 är tillbaks, är det 200 år tillbaks eller är det 20 år tillbaks. Eller kan det rentav vara så att vi ska medverka till en natur som kan vara hållbar i 2000 år? För människor likväl som för djur. Du som anser att människan inte har i naturen att göra kan sluta läsa nu, och behöver inte kommentera.

När man säger att viltvård är onödigt, så måste man tänkt igenom allt annat som också är onödigt. Men också ställt sig frågan, för vem? Är det onödigt att hålla djurstammar i nivå till den miljö de lever i? Är det onödigt att skjuta skabbrävar, eller för den delen hålla stammen gles pga av den nu aktuella bandmasken. Ska vi överhuvudtaget försöka förhindra att den sprids? Är det verkligen onödigt att fälla aspar vintertid till förmån för viltet?

Är det ok att viltet inkräktar på mänskliga aktiviteter? Ja, det får vi leva med, till vissa gränser, så måste det vara. När skarvarna i Ålandshav förvandlar öarna till döda skithögar är det ok, så länge inte för många öar förvandlas till detsamma. Men vem bestämmer gränsen? De som bor och vistas där eller sommargästerna? Eller kanske rentav stadsborna? Det är inte många människor som lever där ute i Ålands skärgård, men ska de tvingas leva i skithögar bara för att stadsbor och biologer älskar skarvar?
Nej, viltvård behövs inte, människor behövs inte heller, och inte vargar, absolut inte skarvar.

Tyvärr, upplever jag att avstånden bara ökar mellan olika intressegrupper, av alla som av någon anledning säger sig representera "naturen". Som fd. hängiven SNF áre, WWF, fältbiolog i tidiga ungdomsår, ornitolog gränsande till vansinne under några år. Naturfotointresse, om än föga lyckosam. Jägare sedan första stegen. Djurhållare med lantraser som huvudintresse. Som naturälskare finns det enligt min mening inga motsättningar i nämnda intressen, alla faller under samma paraply.
Den polarisering vi nu ser mellan olika intresseinriktningar skadar oerhört mycket, och den gynnar verkligen inte det vi kallar naturen.

Är det verkligen onödigt att lägga ut hö till rådjuren, eller slaktavfall till kungsörnarna? Vari ligger skillnaden? ...och vem avgör den? Jägare lägger ut hö till rådjuren av olika skäl, javisst, helt egoistiskt för att ha fler rådjur till jakten, fågelskådare lägger ut slaktavfall till kungsörnar, av delvis egoistiska skäl. Eller räcker det med att de vet att de finns och aldrig får se dem? Döden är skillnaden, döden som är SÅ abstrakt i stadsbors och moderna människors ögon. Men döden är en naturlig del av livet. Människans utnyttjande av sin miljö är naturlig intill minsta beståndsdel, även när det går åt h-e. När nya shoppingcenter växer upp så läggs många hektar finfin jordbruks/betesmark under betong, och det är för j-igt, och onödigt, men dessvärre också naturligt, vi människor drivs av att påverka, ändra och underlätta, samt av att tjäna pengar, förstås. Ingen av kvinna född kan slå sig för bröstet och säga att jag inte påverkar min miljö. I samma ögonblick du tar cykeln ut på den asfalterade cykelbanan så har du gjort ett val. Miljömässigt i dina ögon måhända, men asfalten då? är den nödvändig eller onödig? Så är livet hela tiden, fullt med val, när du rycker ogräs i trädgårdslandet påverkar du din miljö, när du sätter upp musfällor i sommarstugan likaså. När mördarsniglarna sprider sig i villasamhället bävar du, men det är naturligt. Men det är onödigt att inte inte bekämpa dem, eller?

Så nu när den brännande rovdjursfrågan rullar i debattens dyningarna, så undrar man vad som egentligen händer. Det sitter journalister på diverse media och rapar ur sig både felaktigheter och subjektiva disneyvärderingar, utan att för en sekund tänka längre än till just den fråga deras intresse behandlar. Ansvaret för att belysa en fråga fullt ut finns inte längre. Kontakten med kulturarvet har gått förlorat. Man vill skapa något som inte gynnar någon, absolut inte naturen (med människan)

Så dyker det upp killar/tjejer som signaturen Luffaren, som har alla svar, tom på frågor ingen ställt. Som sitter med facit för alla oavsett intresse. Människor som tror sig stå över andra, som har "ädlare" avsikter än andra. Människor som struntar i konsekvenserna av sina önskningar, som lever i tron att om bara naturen får ha sin gång så blir allt bra. Ja, naturen ska ha sin gång, och där ingår människan, igår, nu och så länge det finns människor. Vi påverkar vår miljö, och ska fortsätta göra det. Vi ska framförallt ha rätten att påverka vår närmiljö. Balans och biologisk mångfald är dessa människors ledord, som om de visste vad det är. Vill de ha maximal biologisk mångfald och balans, eller är det bara människans roll som ska förskjutas? Alla mänskliga aktiviteter är av ondo för den idealnatur de skapat i sina hjärnor. Parasiter är de människor som åker snålskjuts på andras arbete, som sitter i stan och tittar på när fåren slaktas av vargar i en hage. När de ojar sig över härdsmältor och oljeutsläpp, och allt de gör är att gå med i en förening? samt att skriva insändare här i forumet. Är de bättre än oss? Är de större hjältar? Ser de något vi inte ser?
Nej det är klart att de inte gör, de ser inte klart, de väljer bort vissa delar som t.ex. människan.

22. Till Luffarn

2011-03-13 23:58

"med utgångspunkt i något annat än sin egen lycka". Ja visst, såväl rovdjur som sådana som du hotar MIN lycka - jakten och allt däromkring. Om andra skulle begränsa dina och dina ekopajsares intressen - förbjud golf, utförsåkning, helst ridning så man slapp se hästkräk och dess skit över allt, motocross, orientering, cykling, skidspår, elljusspår - jag kan som du bajsa upp hur mycket som helst men du kanske fattar? Kort sagt - du ska fan inte tala om för mig var jag ska finna lyckan för den har jag redan funnit och den vägen går och följer jag!

21. Calle Seleborg

2011-03-13 21:09

Du svamlar värre än vanligt tycker jag. Om du nu prompt menar att andra vurmar för apartheid vad är det då du sysslar med när du vill ha bort vargen? Blev du så upprörd över att man inte kan kalla "15 miljon ekologisk perfekt kött" för ekologiskt att du far ut i helt okontrollerade svängar?

20. Trottoarpolitik/Storstadsarrogans

2011-03-13 21:06

Man kan skriva vad som helst och speciellt om man är journalist, då dom är centralstyrda. Och uppväxta och uppfostrade i maskrosens tecken. Dom få journalister som bor i glesbygden kan inte informera övriga samhället hur verkligheten är då det gäller rovdjuren och dom drabbade i glesbygd. Har själv erfarenhet av lokal journalist som bara gör repotage då länsstyrelsens personal är i fält och dom som är positiva till rovdjuren. Eller då någon från regeringen är på besök. Finns en från regeringen som uttryckt sig om en sak som är 100 % sanning. Det är miljöministern, STORSTADSARROGANS. Närmare sanningen kan man inte komma !!

19. Luffarn

2011-03-13 18:46

Jag kämpar mot rovdjur i bebyggda trakter därför att de förstör den mångfald som byggts upp genom människans aktiviteter under sekler. En levande fäbod är en verklig krutdurk för mängder av arter. Följande artikel visar med all önskvärd tydlighet vartåt fientlighet till jakt och mänskligt styrande leder. http://www.idahoforwildlife.com/Charles%20Kay/65-%20Kenyas%20Wildlife%20Debacle,%20The%20true%20Cost%20of%20Banning%20Hunting.pdf
Vad du och andra vurmar för är ett apartheidsystem mellan människor och natur.

18. Lätt, Carpe Diem

2011-03-13 16:29

Ett bra exempel på tävling är Jaktjournalens landsomfattande rovdjurskampanj 2010-2011, där man får poäng för att skjuta "rovdjur" som skata, kråka, nötskrika och mås.
Ursäkta att jag lägger mig i.

17. Ja du..

2011-03-13 16:28

Dessa inlägg ska man egentligen inte ens svara på men..

Luffarn, jag antar du bara äter grönsaker och nötter du själv odlat eller? Annars kan man väl med fog kalla dig hycklare?

16. Värdera rätt

2011-03-13 16:28

Man får ta saker och ting för vad dom är. Detta utspel från en ledarskribent är ett uttryck för just den personens värderingar grundade på den personens sinnestillstånd och egna kunskaper och erfarenheter. Det är knappast unikt för Åland. Göran Greider på Dalademokraten är ett annat exempel, det finns säkert många fler journalister runt om i landet som utan närmare kunskap skriver om företeelser som dom saknar relevant kunskap om.

Problemet med alla dessa människor är att dom är starka opinionsbildare och därför farliga med sin vilseledande propaganda. Dom är skickliga agigatorer och hänvisar med förkärlek till forskning, gärna från jordens alla hörn, men undanhåller nogsamt allt som kan vara besvärande för deras eget synsätt.

Jägarintressen framställs som suspekta och beskrivs som en inneboende lust att döda och föröda. Jägare misstänkliggörs som potentiella kriminella suputer som skjuter vilt omkring sig på allt som rör sig. Jägarnas hundar missköts och plågas och är förvisade till burar när dom inte används i jakten.

Det bästa vi jägare kan göra är att sakligt bemöta alla angrepp, visa på vad jägarintresset verkligen står för och de insatser jägarkåren gör för vildnaden och gjort under ca 100 år i de organisationer som bildats och fortfarande verkar i naturens intresse och för människors upplevelser av naturen och faunan.

15. Allt är som allt alltid har varit.

2011-03-13 15:29

I kommentatorsfältet hos Jakt & Jägare är allt som vanligt. Tänk den dag jag kommer in på denna sida och finner en modig jägare som vågar tala sig varm för en levande och biologiskt mångfaldig natur, med utgångspunkt i något annat än sin egen lycka. Den dagen kanske jag börjar hoppas. Hoppas på förändring och positiv utveckling i en trångsynt och kontrollerande civilisation. Tänk om man någon gång kunde få se en jägare försvara världen omkring sig istället för ägandet omkring sig. Mitt! Mitt vilt! Mitt kött! Nej, inte ditt. Inte någons. Produktion? Nej, liv. En livskraftig rovdjurstam begränsar tillgången på skjutbart vilt, självklart. Det begränsar våra möjligheter att bete oss som vi vill i naturen, om vi inte är villiga att ta konsekvensen, självklart. Vari ligger problemet? Måste du alltid få göra som du vill? Varför då? Livsbejakande aktivitet och lycka? En sådan arrogans! Att tro att du har rätt att göra som du vill, för att det gör dig lycklig, oavsett vilken långsiktig konsekvens det får för världen omkring dig. Nej, tyvärr, det får du inte.

Finn en annan väg. En annan sorts respekt och handlande, finn lyckan däri. Det har fungerat förr, för längesedan. Det har funnits respekt. Balans. Finn den vägen igen. Naturen behöver inte dig att förvalta den, det är det omvända förhållandet som till syvende och sist råder. Du behöver naturen, annars dör du. Inse beroendeförhållandet och bygg din respekt och ditt handlande utifrån det. Jaga. Skjut. Ät. Gör det med respekt. Kalla mig för ordbajsare, miljöterrorist, välj att inte kontemplera orden, det står dig fritt. Det förminskar dock inte sanningshalten. Arbeta för verklig förändring istället. Inse problematiken i vårt bakvända synsätt på världen omkring oss, inse var det tagit oss. Inse att du inte kan låtas leva ett obegränsat liv där du tillåts att göra vad du vill. Inse att naturen omkring dig är den begränsande faktorn, inse din roll i det, och inse hur vackert det är att få vara en del av denna helhet.

Utan respekt och ödmjukhet inför ditt handlande och din roll är du inget annat än en parasit, oavsett hur många träd du har utanför fönstret. Alla djur äter, alla rovdjur jagar, alla lever och dör. Lev och dö, jaga och ät, men gör det med rätt perspektiv. Var inte en förlänging av staden, av makten, av asfalten, av avverkningen, av monokulturen, av överheten. Tro dig inte vara överordnad. Var inte en parasit. Var på riktigt den rebell du redan felaktigt ser dig som. Först då finns det hopp.

Skaka nu på huvudet, kalla mig mupp och idiot, skriv ett dräpande svar, och gå sedan vidare med ditt liv. Du har nog inte modet att ta konsekvensen av det andra alternativet.

14. Calle Seleborg

2011-03-13 15:25

Håller med dig i stora drag men om vi ska va petnoga får vi inte kalla allt viltkött för ekologiskt,det beror ju helt och hållet vad djuren äter för mat,tex de flesta rådjur vi utfodrar får inte ekologiskt odlat foder,liksom älgar som äter på åkrar som har varit besprutade eller gödslade......ska man va riktigt noga får man inte kalla sånt kött för ekologiskt.
Men det är bra mat i alla fall.

13. Nr 6

2011-03-13 12:45

Vadå tävlar om att skjuta mest vilt??? Nu får du var vänligt och ta ansvar för ditt utlåtande och hänvisa till fakta. Var och när i Sverige bedrivs det tävling i antal mest skjutna djur?


12. Ekosofi

2011-03-13 12:41

I dagens moderna samhälle behövs inte jakten.Vi har lärt oss att spärra in de oskyldiga djuren i kättar och bås på djurfabriker.Vi har lärt oss att omvandla natur till sterila monokulturer,till åkrar och odlingar.
Men frågan är väl: Är det bättre än att jaga? Bevaras det mer natur? Dör inga oskyldiga djur? Är det så fel att vi genom att jaga, tar tillvara på vad som produceras i våra egna skogar? Är det så fel att jaga för köttets skull? Äter vi älgfärsen för nöjes skull, men broiler för att överleva??

11. Manhigan från dumhet till dumhet

2011-03-13 12:40

Som tack för viltvårdande insatser hamnar 15 miljon ekologisk perfekt kött på svenskarnas matbord. Samtidigt är jakten friskvård, både fysiskt och psykiskt, för dess utövare.
Jakten står för 10-15% av vår inhemska produktion av kött.

10. Och jodå Manhigan

2011-03-13 12:39

Visst är jakt en tradition,så även där har du fel...
"Tradition är latin och betyder "överlämnande" och det som lämnas över är det kulturella- och sociala arvet. Dit räknas förutom invanda seder och bruk, olika synsätt, språk och värderingar."

"Traditioner betecknar även vardagliga normer, liksom gamla sedvänjor, som återupprepas i en sluten gemenskap eller i ett öppet samhälle. Dessa värderingar förs vidare genom släktleden och samhällsskikten."

9. men manhigan

2011-03-13 12:39

är det någon som uttryckligen sagt att de ska ha tävling i att skjuta flest vilt eller vad menar du,jag har jagat sen 1984 och känner ej igen ditt resonemang..har du jagat själv ?

8. Manhigan

2011-03-13 12:39

Frågan är om du själv har en aning om vad du talar om,som den jakthatare du är tvivlar jag på att du vet någonting alls om jakt...
"lär känna din fiende" verkar vara något du inte bryr dig om alls,i stället gissar du bara...

7. Traditon

2011-03-13 12:38

Tradition per definiton är,mänsklig aktivitet som utförs vid en bestämd tidpunkt (vår jakt på ejder ex.). Vad som är överskott är en subjektiv fråga. Allt över gynnsam bevarande status
skulle kunna kallas ett överskott eftersom det inte behövs föratt upprätthålla artens långsiktiga
livskraft. Överskott kan också vara när den biologiska bärkraften överskridis, alltså de individer som annars riskerar svält. Vad det gäller viltvårds kampanjer av olika slag så svarar människor på uppmuntran.
Det är kanske fritids fisket du ska angripa om du motsätter dig "Tävlingar"

6. Jakt är ingen tradition!

2011-03-13 10:09

Jakt var/är ett sätt att överleva för alla parter.

Idag kan man absolut inte säga att man tar vara på överskottet.
När folk pratar om resurser o överskott, har man då en aning om vad man pratar om?

Var kommer arvet ifrån när man anordnar tävlingar om vem skjuter mest o vad.... är det etisk vård av faunan?

5. behövs eller ej

2011-03-13 10:07

på vallen bakom mitt hus har jag ej jakträtt,men likt förbannat har jag sen jag flyttade dit 2003 fodrat rådjur med havrekross vintertid av rent hjärtlig orsak

undrar vad sånt kallas enligt denna fellman

4. Hon sätter frågan på sin spets, bra!

2011-03-13 01:13

Villkoren för människans överlevnad här på jorden är tuffa. Antingen äter vi gräs, eller vegetabilier, eller så dödar vi djur och äter kött eller en kombination av de båda. Sedan urtiden har vi ätit kött, av självdöda, dödade av andra rovdjur, eller av eget avlivade djur. Vi kan inte bortse från dessa historiska fakta. Jakt kallas det när vi får djur på matbordet, det är alltså lika gammalt som människan själv. Den stora frågan blir som följer. Är det bättre att fängsla djuren under tak med konstlat foder för att därefter avliva dem på det löpande band än att göra som våra förfäder, smyga för att komma nära eller att sitta still och vänta för att slutligen avliva djuret som blir till vår föda?
Obs! Det finns inga andra alternativ i dagsläget.

3. Ger Nina rätt

2011-03-12 20:11

i alla fall på en punkt.Det handlar om ett arv och en tradition...dock en tradition som på många platser är mycket längre än många andra till skyarna höjda traditioner...
Jakten som tradition att ta till vara naturens överskott och samtidigt minska importbehovet av mat från andra länder är ett av de sundaste fritidsintressen man kan ägna sig åt enligt mig. Måhända är det så att viltvård många gånger bedrivs just för att öka detta överskott så att mer kan tas ut av oss jägare, och handen på hjärtat, vad är så fel med att skörda ett överskott av den mest ekologiska mat du kan få tag på samtidigt som våra viltstammar mår bättre? Det hela är ingenting annat än en vin-vin situation,både vilt,jägare,vår miljö och även miljömuppar tjänar på jakten som den bedrivs i dag (i alla fall fram till rovdjursidiotin ), trots att en del har svårt att erkänna det...

2. So full of shit...

2011-03-12 19:35

bara ännu ett exempel på en FUBAR ekosof. Jag hoppas personen i fråga är konsekvent och inte accepterar antibiotika eller vaccin - det är ju bara en fråga om balans... Som vanligt försvinner vettet all världens väg när ekosofin tar greppet om någon. Jamestownsekten framstår en söndagsskola i jämförelse med denna sammhällsfarliga rörelse.

1. dödshjälp

2011-03-12 19:04

det farliga däggdjuret människan får (vilt)vård på sjukhus för att klara sig, men varför inte låta vissa kategorier människor (vilt) få bra vård men andra inte, allt för att få livskraftiga stammar..? Fanns en man för 70 år sedan som jobbade på det projektet. Nå, långsökt kanske, men liksom vi vårdar oss själva trots att vi alla ska dö förr eller senare så ger viltvården fler djur chans till överlevnad än vad som sedan avlivas genom jakt. Gäller bara att få jaktmotsåndare, SNF, MP m fl att förstå det, eller åtminstone köpa litet talgbollar...

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB