• Pinewood

13 mårdhundar skjutna på ö utanför Haparanda

NotiserPublicerad: 2007-01-16 15:46

13 mårdhundar har fällts på ön Haparanda-Sandskär utanför Haparanda. Det var personal från länsstyrelsen och statens lantbruksuniversitet (SLU) som avlivade en vuxen hane och tolv årsungar.
De mårdhundar som finns kvar på ön ska skjutas före nästa föryngringssäsong. Annars finns risken att mårdhundarna får fäste även på det svenska fastlandet.
Haparanda-Sandskär är känt för sitt rika fågelliv och har ett för Norrland milt klimat. Mårdhundarna har levt på ilandflutna sälar, döda älgar, renkadaver och bär. Men mårdhundarna var ändå ett hot mot fågellivet på ön
Precis som vildminken har mårdhunden spritt sig i naturen. I Finland skjuts eller fångas 100 000 mårdhundar årligen, främst i södra Finland.
Det kan bli kullar på upp till 18 valpar. På mårdhundstäta områden kan det därför fällas mer än 20 djur på per tusen hektar och år.
Mårdhundar har vandrat in från Finland främst i Tornedalen.
Naturvårdsverket ska ta fram övergripande strategi för hur både etablering och spridning av mårdhunden ska hindras i Sverige. Hur många mårdhundar som fällts i Sverige är oklart. Totalt har endast tre mårdhundar skickats till naturhistoriska museet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons