• Pinewood

2,5 miljoner för jakten på mårdhundar

NotiserPublicerad: 2008-12-04 11:53

Svenska Jägareförbundet har tilldelats 2,5 miljoner kronor till mårdhundsprojektet i Västerbotten och Norrbotten, rapporterar Sveriges Radio P4 Norrbotten.
För pengarna ska förbundet satsa på akuta åtgärder för att mårdhundsstammen ska minska.
Två jägare har anställts, som ska komplettera den jägare som redan finns. Man ska också bygga fler fällor som ska skickas till jaktvårdskretsarna.
Mårdhunden tillhör inte den svenska faunan och ska därför inte finnas i svensk natur. Den utgör dessutom ett hot mot många fågelarter och sprider farliga sjukdomar som exempelvis rabies och dvärgbandmask.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

29. Conny

2008-12-09 09:40

Javisst är det så. Jag slutar dock någon gång. Svamlar inte 24/7...

28. Glännman

2008-12-08 15:05

Du startar tidigt! Börjar svamla redan 19.24.

27. Inte lär tre jägare...

2008-12-07 17:20

...kunna utrota mårdhunden i alla fall och inte kommer de att göra det heller. Det är precis som med en del vargforskare och spårare, varför såga av den gren man sitter på?

26. Svensk fauna

2008-12-07 17:19

Egentligen tillhör väl alla djurarter som finns inom landets gränser, oavsett hur de kommit hit, oavsett om de är önskade eller ej, oavsett hur länge de funnits här, den svenska faunan, åtminstone i nuläget. Feynman har väl lite rätt där. Dock är "svensk människa" sammanlänkad med osynliga band med de andra djurarterna som funnits här i tusentals år (eventuellt med ett kortare avbrott som i vargens fall).
För övrigt, hur stor är chansen att mårdhundens invandring går att stoppa. Väldigt liten enligt min mening.

25. Inte...

2008-12-07 17:19

..behöver vi åka ända till Australien eller Nya Zeeland för att
finna invasiva arter, det räcker med att stanna hemma för att få se förfärande resultat.

24. OK Conny, som du beskriver det, så kan jag mycket väl förstå frustrationen!

2008-12-07 17:18

Frågan är då vem man ska skylla på. Naturvårdsverkets personal är väl egentligen bara tillsatta för att föra ut det politikerna har bestämt. Säkert har de vissa ramar inom vilka de själva kan bestämma, men samtidigt borde de också ha ett ansvar att visa serviceanda gentemot sina arbetsgivare = staten = oss. En annan sak är att de (NV) kanske aldrig fått klart för sig hur jägarna känner det, även om många kanske tycker att ”de borde fatta”.

Undrar om det inte skulle vara idé att på ett sakligt och sansat sätt försöka framföra missnöjet, så att det blir klart för alla även för icke-jägare att det finns gränser för vad jägarkåren kan/vill ta sig an om det ska räknas som ”frivilliga” insatser? F ö är jag övertygad om att många i Rovdjursföreningen skulle kunna hjälpa till med en hel del som jägarna gjort hitintills. Skulle inte förvåna mig om så skett redan tidigare – t ex det där med att samla björnskit. Det har ju egentligen bara att göra med intresse för djur och natur- för det är väl ingen som blivit tvingad - och när det gäller mårdhunden, så finns det ett klart samband med att bevara jaktbart vilt.

När det gäller Lännagården, så hade jag tyvärr inte möjlighet att ta mig dit. (Bortbjuden på middag sedan lång tid tillbaka). Skulle vara intressant att få veta vad som sas. Kommer det någon information om detta någon stans tro?

Ha en skön helg du med!

23. Johannes Glännman

2008-12-07 17:18

Det är lite roligt att komma in här. Har man tråkigt en dag kan man alltid bläddra bland kommentarerna på denna sida och helt plötsligt få en rolig stund för sig själv.
Jag trodde att ni nu skulle diskutera mårdarhundar och mårdhundsjakt vilket vore ganska intressant. Istället har vi återigen en pajkastning om vem som har rätt. Har vargen rätt till svensk mark eller inte ? Kan ni inte gå in på något floristforum och börja diskutera vargen i någon tråd om köttätande växter också. Det skulle inte förvåna mig....
Självklart har ni inget ansvar att utrota mården. Men de flesta här inne vill ju uppenbarligen skjuta så då kan det väl vara kul att få skjuta på något som man får skjuta på ? Att vägra ställa upp på utrotningen av mårdhund för att hämnas på naturvårdsverket... HAHA... Låter som om någon har tagigt för många piller i sin uppväxt.
Någon med lite allmänkunskap om vad som har hänt när man har infört djur som inte härstammar på en plats vet att följden ofta är katastrof. Ormarten Boiga irreguralis på ön Guam har ordnat katastrof och mängder av arter med inhemska fågelarter finns nu ej mer. Paddor i Australien förstör för både människor och djur och exemplen är många mer.
"Skillnaden ligger i att nu skriker Naturvårdverket efter hjälp av en grupp människor som man fullständigt ignorerar samt i många fall idiotförklarar." Är det så konstigt? Jag idiotförklarar också folk som tror att vargen ej har ett historiskt finnande i sverige och utrotar djurarter för att sedan ta sig till nästa land och utrota allt där likt ett UFO.....
Ni vill ju uppenbarligen inte ha något annat än älg. rådjur och andra klövdjur som ni kan jaga. Då vore det väl synd om vi fick hit mårdhunden. Den skulle utan tvekan äta upp alla människor i byn och ha trofejakt på älgtjurar.
Dom får gärna anlita mig, medlem i Svenska Rovdjursföreningen för att hjälpa till att jaga mårdhund. Men dom skulle göra ett stort misstag för jag tror en jägare är bra mycket mer lämpad för det än en ekologist vars enda vapen är ett par knivar och en kamera.

22. Jo, mormor

2008-12-05 16:23

Skillnaden ligger i att nu skriker Naturvårdverket efter hjälp av en grupp människor som man fullständigt ignorerar samt i många fall idiotförklarar. Inte minst vad det gäller rovdjur. Har det tex blivit någon skillnad sen vi fick springa och plocka björnskit? Knappast!
Vi har väl ca 3 000 björnar och regeringens mål var 1500-2000.
Någon höjning av licensen som motsvarar felmarginalen? Noop!
Jag tycker naturvårdsverket agerar vidrigt!
Nån gång får det lov att vara stopp. Detta var bara ett exempel på verkets totalitära agerande. För övrigt är vi i de flesta fall fritidsjägare och sitter inte på mer faunaansvar än övriga svenskar. Varför inte anlita Svenska Rovdjurföreningens 3 000 melemmar att utföra dessa triviala sysselsättningar.
För övrigt så var du och lyssnade på Månsson i Lännagården. Mörkrädd för mindre kan man bli! Ha en skön helg!

21. Man kan inte annat än förbluffas över den totala okunnighet en del – som kallar sig jägare visar

2008-12-05 15:50

Jag undrar vad de som ägnar sig åt jakt på markhäckande fågel tycker om Edvins bojkott av jakt på mårdhund. Antagligen håller han inte efter räven heller, för som han skriver ”Döda ett djur som jag inte kan ta med hem och äta upp, aldrig.”
Conny Wegebrand ligger inte långt efter här (tycker dock själv att han ibland brukar ha ganska vettiga synpunkter annars). Vem säger att det är jägaransvar att hålla efter räv, kråka och nötskrika då Conny, och varför ordnar vissa jakttidningar t o m tävlingar i predatorjakt?
”Feynman” är sin vana trogen, och sorterar in alla som inte tycker exakt som honom, i facket ”ekologister”. Vetenskaplig grund säger han saknas, till att t ex mårdhund och mink betraktas som ej tillhörande den svenska faunan. Undrar om han har hört talas om invasiva arter?? Australien och Nya Zeeland är länder där invånarna fått erfara de förfärande resultaten av deras förfäders import av allahanda främmande arter. Den svenska flodkräftan kommer med all säkerhet att vara helt utdöd inom en snar framtid, inte nödvändigtvis p g a kräftpesten, men p g a den både lagliga och olagliga inplaneringen av signalkräftan, som gör att vi aldrig kommer att kunna bli av med kräftpesten. En del vattendrag och deras ursprungliga ”innevånare” har fått erfara liknande problem, när utsättning gjorts av fisk-arter från andra kontinenter.

Men visst, ”naturen” som fenomen kommer att ”överleva” oss alla. Under tiden så kommer många grupper inom människosläktet att få ägna mycket tid och möda till anpassning efter nya ”verkligheter” och villkor.

20. Troligen inte, Falco

2008-12-05 14:46

Skymf och oförskämdhet kan man kalla myndigheters/naturvårdsverkets agerande mot jägarkåren.
Det finns absolut INTE något som säger att det är ett jägaransvar att decimera mårdhundsstammen.
I princip tycker jag att jägarnas ansvar slutar vid eftersök av trafikskadat vilt.
Vid eftersök av farligt vilt tex björn, svin så är jag tveksam. Borde ligga på polisen. Naturvårdsverket kan precis lika gärna kalla in golfkåren som ju faktiskt har väldigt bra verktyg för att ta mårdhundar av daga. En driver är precis klockren. I övrigt så anser jag att ska verket nyttja jägare så får man vackert betala.
Lön mot arbete!

19. Eko-ologisten Feynman

2008-12-05 13:05

Nja Feynman, bättre kan du. Du klänger dej fast i vargen och de gamla nötta invektiven. Ditt senaste inlägg vittnar om en skriande torka på hållbara argument och logisk stringens.
Din syn på utvecklingen av svenska folkets välståndsökning och bondekulturens blomstring under 1900-talet och dess koppling till utrotningen av vargen är också roande som läsning, men inte mer.
En stor del av befolkningens liv och utkomst bedömer du nu som hotat, allt beroende på 200 strykrädda vargar. Jag säger då det. Har du missat finanskrisen?
Ditt resonemang om skandinaviens postglaciala fauna är också svår att följa. Man kan ju inte tolka ditt inlägg på annat sätt än, att du anser, att oreflekterad inplantering av främmande djurarter på den skandinaviska halvön är OK. Och att om vi ska ha varg i landet ska vi också ha mårdhund.
Faktum är att du målat in dej i dåliga argument och du lär vara medveten om det själv.
Till Conny och Edvin. Mycket talande inlägg från er om er syn på faunavården i landet och jägarnas ansvar. Undvik dock att tala för landets jägarkår, de vore dem en grov oförskämdhet och otjänst.

18. Mårdhund

2008-12-05 13:05

Hur långt söderut har dom kommit?
Har sett spår söder om 69:e breddgraden, vore intressant med fler rapporter.

17. Falco, den okunninge ekologisten

2008-12-05 11:42

Din formulering ”… den nordeuropeiska vargen åter etablerad inom sitt historiska naturliga utbredningsområde till sin västra gräns” visar helt klart och tydligt att du är en troende ekologist som gärna offrar andras liv för den egna övertygelsen.
Jag måste dock påpeka några av felaktigheterna i din inlaga, Norge och Sverige utgör Skandinavien och hit har såväl mårdhund som vitsvanshjort vandrat in på egna ben.
Sedan senaste istiden har nu alla arter (i stort sätt) vandrat in vid olika tidpunkter. Av någon mystisk anledning har svenska myndigheter (jag misstänker att SJF ursprungligen kläckte idén) bestämt en tidpunkt efter vilken alla nyinvandrade djurarter inte anses tillhöra den svenska faunan. Vetenskaplig grund för detta saknas och därför måste mårdhund, vitsvanshjort, kanadagås, bäver, mink osv. alla anses tillhöra den svenska faunan. Men trots detta så försöker svenska myndigheter att UTROTA ett antal djurarter i Sverige.
Du lär knappast har någon kunskap om huruvida den varg som fanns i Sverige för 150 år sedan hade någon kontakt med den ryska vargstammen eller ej. Men så är detta också ointressant, våra förfäder som byggde upp detta land utrotade vargen därför att de hade mycket lång erfarenhet av varg och förstod att varg och människor kan inte leva tillsammans.
Sedan kom 150 år då detta arv förvaltades och Sverige byggdes upp till ett rikt land med en välmående landsbygd som grund. Nu har vi fått en generation som förslösar detta arv och som tror att demokrati är enkel majoritet och att man med majoritetsbeslut har rätt att förstöra liv och utkomst för en stor del av befolkningen. Fråga människorna vilken art de tycker det är mest angeläget att UTROTA ur den svenska faunan, varg eller mårdhund?

16. Falco

2008-12-05 10:18

Mårdhund från Ryssland eller vargar från Ryssland är väl skit samma? Mårdhunden kan ur ett jägarperspektiv vara rätt harmlös i förhållande till vargen. Om myndigheterna och Naturvårdsverket totalt nonchalerar jägarnas åsikter i övriga rovdjurfrågor så kan de förbanne mig slakta mårdhundar själva.

15. Feynman, bedriv faunavård där den behövs

2008-12-05 10:17

Feynman, det måste vara jobbigt för dig att protestera mot allt, och i den mån du har någon ideologi, är den minst sagt gåtfull.
Jag tror alla förstår vad som här avses med en naturlig nordisk fauna etablerad efter senaste istidens slut. Ska vi hålla oss till glidande definitioner blir diskussionen svårare att föra för alla parter.
Du har fel när du hävdar att mårdhund och vitsvanshjort kommit till Skandinavien av egen kraft. Tekniskt sett är ju båda utplanterade, i ena fallet rymlingar från sovjetiska pälsfarmer, i andra fallet resultat av utplanteringar i Finland.
Däremot är den nordeuropeiska vargen åter etablerad inom sitt historiska naturliga utbredningsområde till sin västra gräns, nordatlanten. Det är vare sig svenska eller ryska vargar, det är kort och gott vargar i sitt habitat. Men vi ska inte tala om vargen denna gång.
Vitsvanshjorten är ett kapitel för sig. Som enskild art kan den väl få etablera sej i Skandinavien eftersom den nu en gång är inplanterad i Finland och det visat sig att den inte haft alltför negativa effekter.
Däremot är mårdhunden, som invandrad tidigare okänd predator, ett stort problem i sin nya omgivning framför allt i kustområdenas fågelpopulationer. Liksom minken. Det är därför angeläget att motverka och få kontroll över spridningen.

14. Vi jägare...

2008-12-05 10:16

...har inget ansvar för att döda mårdhunden. Visa nu alla jägare var skåpet skall stå. Vi har ju fått våran jakt förstörd av vargen, så då kvittar det väl om mårdhunden för med sig en massa sjukdomar. Det kan ju vara så att våra kära invandrade vargar har dödat och ätit upp någon mårdhund som haft rabies. Vi vet ju även att Finland har haft fall av rabies hos hundar. Då kan väl även vargen ha rabies.
Nej, bojkotta jakt på mårdhund så länge vi måste ha varg i Sverige. Ickejägare kan väl också smittas av rabies. Således måste väl även de vara med och utföra dödandet av mårdhunden?
Jag tänker då aldrig hjälpa till med detta obetalda dödande. Får ju ändå inte tillbaks löshundsjakten. Döda ett djur som jag inte kan ta med hem och äta upp,aldrig. Nu har vi chansen jägare, ingen mårdhund = ingen varg.

13. Klena halmstrån

2008-12-05 10:15

Det har aldrig funnits någon svensk vargstam som varit skild från den ryska. Det är ett löjligt påfund som några sprider i hopp om att de på den vägen ska få döda alla vargar i Sverige.
Alla som någon gång har sett en karta förstår ju som tur är att vi inte är skilda från varken Finland eller Ryssland av ett världshav.

12. Ekosystemet...

2008-12-05 10:15

R Feynman med flera. Vargen har i stort sett funnits i Sverige de senaste tusen åren, förutom de senaste 30 åren. Men MÅRDHUNDEN har alldrig funnits här! Predatorer som införs i en ny natur utgör alltid ett mycket störe hot än de som alltid funnits här. Se bara på minken bland annat. Jag är ingen förespråkare för predatorer överhuvudtaget. Men blanda inte in vargen i mårdhundsprojektet!

Att försöka förhindra en mårdhundspopulation gör vi för att rädda det rika fågelliv som finns i mellersta och södra delarna av Sverige! Kommer mårdhunden förbi Gävle kan jag lova att vi aldrig nånsin mer kommer kunna bedriva yrkesmässig jakt på fasan, rapphöns, änder, kanin och hare!

Vargen är också ett hot mot den yrkesmässiga jakten! Men där vargen nu finns i Sverige får man på många sätt skylla sig själva för dåliga älgstammar! Vi som människor kan inte ta ut lika mycket älg i marker med varg jämfört med marker utan! Förvalta viltet, skjut inte ut det!

Vargen utrotades av ett syfte. En varg i Sverige har inget syfte!

11. Falco, du pratar bara, detta har INGET med viltvård att göra

2008-12-04 17:12

Ett av de få däggdjur som troligen stannade kvar över senaste istiden var isbjörnen och den finns inte här nu. Här av följer att i stort sett samtliga nuvarande djur i Sverige är invandrade och tillhör inte svenska faunan.
Vilken gud har bestämt som sista tidpunkt som måste gälla för att ett djur skall benämna sig som ”tillhörande svenska faunan”?
Både vitsvanshjort och mårdhund har kommit hit av egen kraft och på egna ben i motsats till den utplanterade ryska vargen. Men Sveriges mål är att dessa djur skall UTROTAS i Sverige. Varför? Svar: Galen ideologi.
Snacket om vilka arter som ”tillhör svenska faunan” är sanslöst nonsens uppbackat av Svenska Jägareförbundet. Hur är det med bandmasken och rabies som kommer att följa med ryska vargar hit? Tillhör även dessa arter den svenska faunan? Fiskar som lurar sig hit dolda i havens djup, tillhör de den svenska faunan eller inte?

10. Viktigt viltvårdsarbete

2008-12-04 16:24

Mårdhunden har aldrig varit en del av den fennoskandiska naturliga faunan. Dess etablering nu i västeuropa till följd av spridning från sovjetiska pälsdjursfarmer ska därför inte sammanblandas med vargdiskussionen.
Mårdhunden har stor negativ inverkan på ekosystemen i Norden just därför att arten aldrig haft någon tidigare roll i dem. Jämför med minken. Speciellt utsatta har bl.a. sjöfågelbestånden visat sej vara.
Det projekt som nu sjösatts av Naturvårdsverket är ett seriöst försök att stoppa vidare spridning av mårdhunden och för bevarande av den biologiska mångfalden i Skandinavien. Det är ett viltvårdande arbete av stor betydelse och där jägarkåren får en viktig roll och en angelägen uppgift förbunden borde enas kring.
Och, som sagt, blanda nu inte in vargdebatten i detta.

9. Spridning av dvärgbandmask

2008-12-04 16:17

Mårdhunden kommer inte att införa dvärgbandmask till Sverige, men om/när vi får den till Sverige och vi har en mårdhundpopulation kommer den att sprida den pga av att de lever i täta populationer, 300 st/1 000 hektar. Den som kommer med dvärgband mask har betydligt längre ben och kommer även att kunna föra med sig rabies!

8. Tack för senast

2008-12-04 16:17

Vi skiter i att jaga mårdhunden som tack för vargen!
Dessutom läste jag på SJF:s hemsida Torsten Mörners ledare. Snacka om lobbyism för varg och förhoppning att vi ska vara små, snälla medborgare och försöka hitta något slags värde i vargjakt i framtiden. BUUUUU!

7. Fredde...

2008-12-04 16:16

Japp... Svensk varg tillhör den svenska faunan... men vad hände med dem förut? Jo de utrotades.
Vilken varg har vi nu? Inte svenska iaf...

6. Reproduktion

2008-12-04 14:17

Varg tillhör den svenska faunan, end of story.
Vad jag hörde var att risken med mårdhund var den stora reproduktionsförmågan. Någon som hört något liknande?

5. Falco och Roslagmormor...

2008-12-04 13:36

...om ni fortfarande finns kvar i kulisserna, så skulle jag vilja hänvisa till min debattartikel för ett år sedan "Arbetsmarknadspolitiken, katastrof för viltvården". Jag hade tydligen rätt och ni fel, surt sa räven.

4. Skottpengar

2008-12-04 13:17

500 kronor per mårdhund vore väl rimligt om den sprider såna hemska sjukdomar? Gråben, sprider inte den samma sjukdomar?

3. Mårdhunden

2008-12-04 13:16

"Mårdhunden tillhör inte den svenska faunan och ska därför inte finnas i svensk natur. Den utgör dessutom ett hot mot många fågelarter och sprider farliga sjukdomar som exempelvis rabies och dvärgbandmask"

Rysk/finska vargen tillhör inte svenska faunan och ska därför inte finnas i svensk natur. Den utgör dessutom ett hot mot svenska älgstammen och sprider farliga sjukdomar som exempelvis rabies och dvärgbandmask.

Det är konstigt att en art som kan sprida sjukdomar ska utrotas, men en värre art, som också kan bära på samma sjukdomar, får vandra fritt in i landet.

2. Skottpengar

2008-12-04 13:15

Ge skottpengar, t ex 5 000 på varje mårdhund, effektivt och biligt.

1. MÅRDHUND JÄMFÖRT MED VARG

2008-12-04 13:14

Citat: Mårdhunden tillhör inte den svenska faunan och ska därför inte finnas i svensk natur. Den utgör dessutom ett hot mot många fågelarter och sprider farliga sjukdomar som exempelvis rabies och dvärgbandmask.
Slut citat.
Invandrad varg tillhör inte den svenska faunan och vilka farliga sjukdomar sprider vargen och vad har hänt med antalet av våra stora skogsfåglar?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere