• Älgskadefondsföreningen

Adaktusson slant i vargfrågan

NotiserPublicerad: 2014-05-08 10:13

I SVT:s Toppkandidaterna skulle partitoppar svara ja eller nej på snabba frågor. På frågan om EU ska kunna stoppa den svenska vargjakten svarade Kristdemokraternas förstanamn till EU-parlamentet, Lars Adaktusson, snabbt ja, skriver SVT Nyheter.
Svaret ifrågasattes senare i SVT:s chatt, där Lars Adaktusson skrev att svaret blev fel.
”Mitt svar kom för snabbt; vi vill självfallet att vargjakten ska avgöras av Sverige. Inte i Bryssel. Ursäkta mitt alltför snabba svar.”
Kristdemokraterna centralt ville också rätta till och skrev på Twitter:
Förtydligande av Ladaktusson efter toppkandidaterna : det är Sverige, inte EU ska besluta om vargjakten i Sverige. svpol

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. Mormors lilla kråka var ute och åkte?

2014-05-10 11:54

Jag tror inte att Adaktusson slant, han var förvirrad och det av goda skäl. Hans första svar var sant, den partigrupp EPP (som KD ingår i) har inga ambitioner att låta Sverige ta hand om sin vargpolitik - EPP är för ett federalt Europa, de är för ett centralstyrt EU med en egen regering, egen president etc. Därför är inga brittiska partier med i EPP. Detta vet Adaktusson väl, men han väljer att inte berätta det. I stället går han fram med en föregivet personlig åsikt om att just vargpolitiken skall skötas i Sverige.
Jag väntar på att signaturen Jan-Erik Andersson skall visa eget mod och träda fram och berätta vem han är, och var han bor etc., så att hans identitet klart framgår. Citat Jan-Erik Andersson: "... är det odemokratiskt att inte rösta". Ett märkligt uttalande av flera skäl; a) jag är i min demokratiska rätt när jag inte röstar, b) jag röstar inte i EU-valet därför att jag har en demokratisk rätt att ha åsikten att det gynnar mina intressen bäst att inte rösta, c) EU-parlamentet är inte en demokratisk lagstiftande församling, utan är i själva verket en täckmantel för att dölja att EU:s styrande organ är den icke-folkvalda kommissionen och det icke-folkvalda ministerrådet.
Skall vi tala om demokratiska plikter så är det nog snarare att inte rösta i EU-valet, och därmed ta avstånd från EU:s icke-demokratiska styrelseskick. Vi har i tid närliggande exempel från Sovjet; där röstade folket på ett maktlöst parlament, emedan landet styrdes av en partiordförande, tillika kommittéordförande, centralkommittén och ett ministerråd. Likheten med EU är tyvärr slående. Min åsikt är att EU måste endera försvinna, eller reformera sitt styrelseskick från grunden. Men än så länge går det inte att tala om demokrati vad gäller EU-parlamentet.

6. Härkomsten?

2014-05-09 15:13

Den politiker som aktivt arbetar för att sanningen om vargens återkomst kommer på bordet, vilka krafter som möjliggjort detta, den politikern och parti skulle samla många röster.
Det är först då vi har sanningen på bordet som det blir meningsfullt med en dialog med drabbade människor.

5. 695000 "Jan-Erik Andersson" på Google

2014-05-09 15:12

Jag och Jan-Erik Andersson är ungefär lika fega, för med 695000 svar på Google är Jan-Erik Andersson betydligt mer anonymt än 961L! Att i det läge kalla mig feg sänker Jan-Erik Anderssons trovärdighet rejält. Därtill vill han med ogiltiga argument få mig att rösta i ett icke-demokratiskt val! Information och diskussion om de europeiska partigruppernas politik förekommer inte märkbart i svensk debatt. Om till exempel Jan-Erik Andersson röstar på KD i EU-valet så lägger han i själva verket sin röst på EPP (Group of European People's Party), där ingår till exempel Moderaterna, tyska CDU, CSU, franska UMP, etc. Men INGET brittiskt parti ingår på grund av EPP:s federalistiska policy. Att rösta på KD eller M i EU-valet är att rösta på EPP som vill ha MER EU-makt. Det går alltså INTE att välja rätt partigrupp i EU-parlamentet genom att välja ett svenskt parti. Skall svensk landsbygd överleva måste vi endera lämna EU eller ändra EU-avtalet. EU:s avsikt är att göra vildmark av stora delar av Sverige utom Skåne etc., nästan hela Finland och Baltikum mm. Det ENDA som kommissionen är känslig för är lågt valdeltagande, ju längre under 50% ju mindre politisk legitimitet har EU, och ju lättare kan det bli att göra som Storbritannien – omförhandla EU-avtalet. Vi kan INTE påverka EU:s politik genom att rösta i EU:s parlamentsval av den enkla anledningen att i EU är det, till skillnad från i normala demokratier, INTE parlamentet som sysslar med lagstiftning, utan det är kommissionen och ministerrådet, parlamentet godkänner i vissa fall lagstiftningen. Men bland annat på grund av att parlamentet består av partigrupperingar så har kommissionen fullständig kontroll över röstningen genom förhandsförhandlingar.
Jan-Erik Andersson har fel, det ENDA sättet vi kan påverka EU är att INTE rösta i EU-valet. Och sedan, när det av nödvändighet blir aktuellt, – rösta för omförhandling av avtalet. Men vem som nu sitter eller inte sitter i EU-parlamentet är med nuvarande icke-demokratiska EU fullständigt utan intresse.

4. Fel att inte rösta!

2014-05-09 09:26

Svar till 961L: För det första, fegt att inte våga stå för sitt inlägg genom att visa sitt namn. För det andra är det odemokratiskt att inte rösta. Det är på det sättet vi kan påverka politiken. Att lägga sig på soffan är att överlåta till andra vilka som ska styra.

3. EPP är KD:s partigrupp

2014-05-08 17:40

Jag antar detta rör sig om EU-valet, och då är det frågan om vad partigruppen EPP tycker. Group of the European People's Party, där både KD och M ingår. Lök på laxen är att i EU är det den icke-folkvalda kommissionen och det icke-folkvalda ministerrådet som sköter lagstiftning. I den mån parlamentet får vara med och godkänna lagar så görs detta upp mellan kommissionen och företrädare för partigrupperingar innan eventuell röstning sker. Men det är positivt att Adaktusson tycker Sverige skall sköta svensk rovdjurspolitik, även om det inget betyder i Bryssel. Jag har läst Adaktussons redogörelse men inte funnit något om hur EPP ser på saken. Dessutom blir jag besviken på uttalandet: "... acceptans för rovdjuren, och uppnår en balans mellan rovdjur och människa". Om Adaktusson verkligen satt sig in i problematik så skulle han aldrig ha kommit med ekosofiskt inspirerade floskler av detta slag. EU:s rovdjurspolitik kommer aldrig leda till berörd befolknings acceptans, och balans mellan arter existerar inte annat än momentant.

2. Vad säger KD:s partigrupp?

2014-05-08 14:42

I denna fråga betyder KD/Adaktussons åsikt inte ett skvatt om den partigrupp KD ingår i har motsatt åsikt. Adaktusson bör redogöra för partigruppens åsikt i fråga.
Det enda sättet att påverka EU är att inte rösta, ju färre som röstar, ju mindre auktoritet åt den icke-folkvalda kommissionen.

Redaktionell kommentar:
Han redogör för partiets linje i ett inlägg här:
http://www.jaktojagare.se/debatt/vargpudel-fran-adaktusson

1. " valfläsket fräser "

2014-05-08 14:41

Valfläsket fräser i pannan! Hur kan man som erfaren mediahanterare missa i denna fråga?

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB