• Allmogejakt

Älg avlivad efter vargattack

NotiserPublicerad: 2008-01-11 16:19

Tidigt på tisdagsmorgonen den 8 januari attackerades en älg av fyra vargar i Gårdsjö i Sunne-trakten i Värmland.
Älgen skadades svårt och hade lämnats av vargarna. Älgen var för medtagen för att orka lämna sårlegan och avlivades därför på platsen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

45. Statligt subventionerat djurplågeri

2008-01-22 13:40

Vi kan avsluta denna tråd med påståendet att det är vargens normala sätt att börja äta på levande älg.
Se:
http://www.ljp.se/parser.php?level1=7&level2=19&id=74646

44. Anonym...

2008-01-18 13:21

...jag ger dig helt rätt i vad du fick infört 2008-01-15 18:43.
Så är det, men jag föraktar ändå inte de studerade. Problemet är kanske snarare att våra politiker endast bryr sig om vad utbildade forskare anser än enskilda grupper av människor. Om naturen och vårt djurliv behövs däremot inga högskolestudier för att få kunskap. Det räcker med att leva i det, precis som du skriver. Och det har vi gjort länge!

43. Typiskt, Falco!

2008-01-18 11:41

Tack för svar, Falco ,men det var väntat. Du kan inte skriva i klartext när dina åsikter inte är rumsrena. Du förkastar demokratisystemet och intar ett ovanifrånperspektiv (som om det kom från maktcentrum) och anser helt enkelt att människorna inte vet sitt bästa. Att somliga inte vill ha rovdjuren i sin närhet betyder inget alls.
Ditt svar är, som jag ser det, typiskt för de styrande i rovdjursfrågan. De törs ej heller vara tydliga utan ignorerar människors kritik, som om de själva ensamma satt inne med förmågan att fatta rätt beslut. Att strunta i synpunkter, eller kritik, är oklokt!

42. Djurplågeri?

2008-01-18 11:09

Under denna artikel…

http://webnews.textalk.com/se/article.php?id=301219&context=60321

…har jag hänvisat till en bok som förmedlar samers kunskaper om våra rovdjur.
Där finns att läsa om vilka skador de olika rovdjuren kan ge bytesdjuren, inte uppmuntrande fakta alls.
Att järven tuggar sig in i nacksenan på renen så den blir förlamad och direkt därefter fortsätter att göra likadant med alla renar den för tillfället kommer åt står beskrivet. Dessutom har samerna hittat renar med endast mulen och eller tungan uppäten. Björnens, lons och vargens osmakliga bedrifter finns också beskrivna. Har inte Jessica läst denna bok? Boken kan rekommenderas för alla med åsikter om rovdjuren.

41. Jessica

2008-01-18 08:55

Ja, snacka om att det blev galet, läste du inlägget ordentligt? Verkar inte så,du bara tog åt dig och blev sur.

40. Kenneth, det gives inga enkla svar i livet...

2008-01-18 08:55

Din fråga har flera aspekter och jag kan tänka mej besvara den med två alternativ.

1. Naturens innehåll och utseende betraktas som en mänsklig demokratifråga och ska avgöras i val där majoritetens mening får styra. Alternativet tar hänsyn till majoritetens önskemål och utgår helt från endast mänsklighetens överblickbara behov.

2. Människor får liksom djuren anpassa sina liv och sina aktiviteter till naturligt rådande förhållanden. Det vill säga en anpassningsmodell som tar ekologiska och miljömässiga hänsyn så långt det låter sej göras.

Väljer man alternativ 1 för natur-och viltvården innebär det ett ryckigt och växlande agerande eftersom opinionen svänger och majoriteter skiftar snabbt. Kortsiktiga ekonomiska intressen kan få stort genomslag. Metoden polariserar och skapar gruppkonflikter. Vidtagna åtgärder och ingrepp kan bli svåra eller omöjliga att vända. Ny kunskap kan snabbt kullkasta och ifrågasätta tidigare, till synes, rationella beslut. I praktiken en omöjlig naturvårdsmetod.

Alternativ 2 har också sina problem eftersom många människor och intressegrupper har svårt att på grund av vanemönster och särintressen anpassa sin verksamhet. Innebär dock en intellektuell och positiv utmaning för oss homo sapiens att söka lösningar som får oss att växa ytterligare. Modellen är också naturkonservativ i ordets positiva och opolitiska betydelse. Bevarande av ekosystemen sätts före styrning, skenbar kontroll och exploatering. Jag förordar alternativ 2 som svar på din fråga.

39. Calle!

2008-01-17 16:27

Jag hade visserligen tackat för mig, men nu blev det ju alldeles galet! Läs vad jag skrivit i mitt sista inlägg om fördomar mot akademiker. Det var INTE riktat till dig, utan till signaturen ”anonym”, som tror sig veta att alla akademiker är stadsbor och inte vet saker annat än i teorin!

38. Men kära nån

2008-01-17 15:42

Det handlar ju om en älg som blivit föda till ett rovdjur, i detta fall varg. Inget är väl ”onaturligt” eller konstigt med det. Finns det verkligen människor som orkar välta över sin fobi på denna högst ordinära händelse? Vad skall ett köttätande rovdjur ta sig till då? Kanske menar ni att vargflockar borde sitta fint utanför Ica och tigga köttfärs och prinskorvar precis som era egna hundar? Stora stammar frigående rovdjur? Jämfört med vilka stammar då kan man undra. Danmark?

37. Falco

2008-01-17 13:49

Ja, man kan lura sig själv, apropå din första mening. Jag har inte för en sekund hållig dig för omogen, men genom mitt olyckliga ”andra” tolkar du texten rätt. Jag har faktiskt också framtiden bakom mig.
Människans egoism och sanna natur är vad den är, även om man kunnat önska sig mer, eller mindre!
Tydligt borde vara, att jag anser det är dumheter med stora stammar frigående stora rovdjur och den här tråden handlar om vargens motbjudande beteende. Sådant djurplågeri (mänskligt uttryckt och påverkbart) ska vi, om vi kan, göra allt för att undvika. Är det fel att använda mänskliga uttryck om vargens beteende? Om vargen finns eller inte i Sverige saknar betydelse utifrån ett evolutionsresonemang. Frågan är självklart politisk, men jag anser det inte ”värt priset” att husera stora stammar problemarter.
EU-direktivet bör omformuleras nu med de nya öststatsmedlemmarna som kan öppna för en mer realistisk lokalstödd politik.
Till dig vill jag ställa följande fråga: Vad anser du om de människor som bor i Mellansveriges rovdjursområden och säger sig inte vilja ha rovdjuren?

36. Calle, du har knappast unika bilder

2008-01-17 11:02

Ditt intresse och din respekt för rysk forskning är slående. Jag har dock inte sett dig kommentera den s.k. vargpojken som undersöktes nyligen på ett institut. Historien var kanske väl magstark även för dig. Nåväl, vargens jaktmetoder är som de är och är väl knappast något vi ska lägga moraliska eller juridiska aspekter på. Det vore väl i så fall att förmänskliga vargen, om något.
Om vi själva saknade tekniska redskap i jakten skulle vi också vara nödgade ta till hand-, fot- och tandkraft med högst varierande resultat. Inget skiljer oss idag från stenåldersmänniskan annat än den tekniska utvecklingen av våra redskap. De jaktmetoder vi ursprungligen var hänvisade till var minst sagt inte särskilt effektiva eller skonsamma. Pålning av djur i fångstgropar, hetsjakter utför raviner, ihjälklubbning med stenyxor, dränkning, skadskjutningar med primitiva pilbågar och spjut etcetera.
Vad gäller skador på älg har jag, som hundförare, erfarit och sett liknande blodiga scenarier då skarp jämthund tagit an och förföljt påskjutna älgkalvar.

35. Fel igen, Jessica

2008-01-17 09:42

Vargens jaktmetod är väl dokumenterad i Ryssland. Vad du tror väger lätt. Vad gäller det aktuella fallet har jag unika bilder på såren på älgkalven.
Vart har du fatt den totalt vansinniga uppfattningen från att jag skulle förakta akademiker. Jag är akademiker och har både forskarkarriär och lärarutbildning.
Däremot anser jag att när man stöder sina argument inte på fakta utan på att man har en titel då blir man mindre, inte mera, trovärdig.

34. Yvonne

2008-01-17 09:41

Om du är så emot detta att ingripa i naturen sätt att reglera sig borde du väl stå på jägarnas sida av barrikaden. Mig veterligt så tillhör väl aven vi människor naturen och enligt dig borde väl vi då få reglera även rovdjuren utan att de konstiga människor som anser sig ha kompetens till det kritiserar och till och med lagstiftar emot det.
Eller är det så att du förvånar dig själv och tillhör dem som anser sig ha kunskapen och kompetensen att bete sig så illa?

33. Kenneth och perspektiven

2008-01-17 09:40

Där ser man. I den här debatten trodde jag att det var jag som stod för helhetsperspektivet. Du för, i vanlig stil, ut resonemanget i vidlyftiga banor som dock kan behöva kommenteras när du nu ändå lämnat fast mark. Det du talar om är att människans snäva socio-ekonomiska förhållanden ska stå över allt annat. Detta är uttryck för en artegoism (artism=filosofisk term) som är fjärran från ansvarstagande och helhetssyn på natur och miljö. Att koppla existensen av den spillra av världens rovdjurrsstammar till människans välfärd och överlevnadsmöjligheter är föga trovärdigt.
Du behöver nog vakna upp till en gråkall världsekonomisk realitet. Det som styr din egen, landsbygdsbornas och stadsbornas väl och ve dikteras enbart av de rika industriländernas konjunkturer och har inte det ringaste med några vargar i Mellansverige att göra. Jag vill tro att du också inser detta. Till och med den mångomsjungna livskvaliteten på landet bestäms i allt väsentligt av besluten på Wall street.
Du måste också lära dig skilja på teoretiska resonemang kring genetiskt hållbara populationer och krav på populationsstorlek. Kontentan av det jag skrev var att ju fler obesläktade individer man har desto större chans för en frisk population. Jag hävdar att med 500 individer är risken överhängande att den genetiska variabiliteten blir för liten. Sen är det en helt annan fråga vad som för tillfället anses vara politiskt försvarbart.
Din optimism avseende vår förmåga och vilja att lösa världens miljöproblemen gör tyvärr ingen lugnare. De hittills uppnådda resultaten i miljö- och klimatförhandlingarna är inte alltför imponerande.
Till sist. Jag tillhör tyvärr inte längre kategorin fanatisk ungdom eftersom jag är 40-talist och jag är fast övertygad om att folket på savannen tog mycket väl hand om sina gamla och sjuka. Man bar dem med sig.

32. Ge inte upp, Jessica

2008-01-17 09:38

Jag måste ändå kommentera dig. Det jag skrivit om bl.a. hälsenor och ögon är fakta även om du inte läst det på universitetet. Jag är övertygad om att även Falco kan ge mig rätt.
Vi tycker olika om eftersöken, ser jag. Kanske är det fel att spåra påkörda vargar också. Någon räv, korp, annan varg eller kråkor gör ju det sista helt enligt naturens ordning.
Du nämnde ”att förmänskliga vargen” och jag gav ett exempel på vad som finns att läsa på så gott varenda hemsida om varg, nämligen deras intelligens och skönhet. Vad passar då bättre än att upplysa om sanningen, och den försöker jag hålla mig till, att vargen är en, genom sitt uppträdande, en i allra högsta grad motbjudande art.

31. Falco, du måste ta ett helhetsperspektiv

2008-01-16 17:01

En biolog har i SVT påstått att 500 individer räcker gott och väl. Tillväxten av björnstammen i landet från en ännu lägre nivå styrker väl detta, och vad säger du om bäverns tillväxt? Menar du att allt under 5 000-10 000 individer är nödvändigt hoppas du på för mycket och lär aldrig få stöd för sådana idéer i riksdagen.
De vilda djur som orsakar problem håller man inhägnade om man tar ansvar. Och på detta område ”ser” jag dina brister som idealist. Att utforma vår omgivning så den passar oss är ett viktigt område, livsglädjen m.a.o.
Människorna på landet vill ju inte ha rovdjuren. Det handlar även om våra utkomstmöjligheter, vår eventuella vilja att genom arbete och kunskap producera medel för vår överlevnad och för att stilla vår bekvämlighet. Det duger inte att värna djuren på ett sådant sätt att vi själva inte får mat på bordet eller kan stå oss i konkurrensen med omvärlden. Det är ju rent löjligt, och ansvarslöst, att diskutera vårt djurlivs bästa utan att ”se vad som är möjligt” och bedöma de ekonomiska konsekvenserna.
Du kan ju som andra fanatiska ungdomar till exempel föreslå att bara låta djuren vara i skogen, eller sitt hem som de brukar skriva, och vi människor skall hålla oss i städer. Nedläggning av alla vattenkraftverk, gruvor, odlad mark, skogsbruk och kanske alla transportmedel också för att värna ”det vilda”, men får du gehör? Samexistens med uppåt 10 000 vargar, björnar, lodjur och järvar är därför helt oansvarligt. Du måste se ekonomiskt på verkligheten, Falco. Det går inte att drömma sig fram genom livet. Åtminstone kan ingen med försörjningsansvar göra det. (Men hittills har det faktiskt funkat för rovdjursforskare och administratörer.) Men skall vi införa naturens ordning kanske? Då får de som inte klarar sig ligga kvar i rännstenen eller ruttna i sina skjul. Du svarade inte på min fråga senast vilket jag tolkar som att det är så du tycker.
Jag tror vi kan hantera miljöproblemen. Att människan varit framgångsrik behöver vi inte diskutera. I din drömvärld hade vi väl fortfarande gått på savannen och grävt efter nötter och lämnat våra sjuka i spåren efter oss.

30. Anonym 2d...

2008-01-16 16:59

...vad är din fråga? Du framställer mer ett påstående. Är det, för övrigt, någon nyhet för dig att ett skadat djur kan visa aggression för att värja sig? Det är ett helt normalt beteende.

29. Falco, Gråben, Jessica...

2008-01-16 16:01

Ge ett svar. Påkörd varg kan vara farlig. Ni som jobbar åt
ansvarig myndighet.

28. Oviktigt?

2008-01-16 16:00

Sune, du som verkar vara så noga med "vokabulären" kanske skulle vara lite försiktig själv med hur du uttrycker dig, eller? Du har ju faktiskt helt rätt i att vargen far fram utan tanke och mening. Tur att det finns en massa andra kloka djur som bryr sig om varandra och hur de behandlar andra kreatur i sin närhet. Tänkande och hänsynsfulla djur vill vi ju alla ha, eller hur?

27. Kenneth, det är inget nederlag att tänka om

2008-01-16 15:36

Några synpunkter. En population på 500 individer i Norden av någon däggdjursart ger alldeles för bräckligt och odiversifierat genetiskt underlag och hur ska vilda individer med lämpligt genmaterial lyckas hitta varann på en sådan enorm landyta? Risken är ju uppenbar att stammen grupperas i små populationsöar och då blir inavelsproblemen tyvärr ändå alltför stora. En populationsstorlek på 5-10 tusen individer av lo och björn inom Skandinavien är mer realistisk om du vill värna tillräcklig genetisk variation och dessutom måste stammen helst ha utbyte med gränsande populationer. Sedan är det väl att leva i landet tvärsemot om vi ska börja hålla den vilda faunan i inhägnad för att låta tamdjuren gå fritt på skogen. Det måste väl till och med Kenneth hålla med om.
Att du, för övrigt, är så nöjd med vad vi människor hittills åstadkommit av negativ miljöpåverkan, biologisk utarmning på land och i hav, regnskogsskövling och totalförtäring av mineral- och oljeresurser på två generationer är något som jag motvilligt konstaterar och förfäras över.

26. Calle, Kenneth m fl

2008-01-16 15:35

Tack, Yvonne!:)

Till Calle:
Ja, det HÄNDER tyvärr ganska ofta att djur skadeskjuts och dessvärre är det alltför många som inte hittas. Vem som helst kan misslyckas med ett skott men tyvärr är det nog lite för många skjutglada män i våra skogar som inte tänker efter före skottet utan chansar. Förutom djurplågeriet innebär också skadeskjutningar av t ex björn att livsfarliga situationer kan uppstå för andra människor än jägaren själv. Ett färskt exempel på potentiellt farliga situationer är höstens alla påskjutna men ej återfunna björnar.
Det jag fått veta om rovdjurens jaktmetoder under utbildningen bygger på många års studier av djuren i olika delar av världen. Men att ”ledarvargen ska komma åt att bita i mjukdelarna i ljumsken på insidan av låret”. Det tvivlar jag starkt på att någon varg frivilligt skulle göra – risken att bli sparkad är för stor för det.

Jag är inte bara biolog utan också jägare OCH landsbygdsbo (Jo, Anonym, man kan faktiskt bo på landsbygden också trots att man är akademiker!)
Till anonym vill jag också säga att om man väljer att utbilda sig till exempelvis biolog (= 4 års universitetsstudier = 8 terminer) beror det oftast på ett genuint intresse för djur och natur sedan barnsben.
Jag har vid 42 års ålder och uppvuxen på landsbygden, skaffat mig BÅDE många års praktisk erfarenhet och dessutom valt att utbilda mig inom det som alltid varit mitt största intresseområde, vilda djur och natur. Dina fördomar och trångsynthet gällande akademiker är bara att beklaga.
Tack, Falco, för dina kommentarer om djurs beteenden när de attackerar bytesdjur. Kan bara hålla med och det är tragiskt att det fortfarande finns folk som på fullt allvar tror att varg och järv biter av hälsenor på bytesdjur, lodjur klöser ögon på älgar osv.
Järven är inte någon särskilt effektiv jägare utom när det är skarsnö som håller för den men inte för renarna så visst skadar den bara renar utan att lyckas döda dem. MEN den är i första hand en asätare och en samlare, när den dödat en ren styckar den upp den och lägger delarna i köttgömmor att ha vid sämre tider. Återigen, dags att vakna och kliva in i verkligheten, håll er till fakta!

Till Kenneth: Jag håller med dig om att svårt skadade djur som man hittar självklart ska avlivas. Men du menar alltså att t ex en rovdjursspårare/forskare/naturfilmare som hittar spår efter att rovdjur jagat men inte lyckats döda ett bytesdjur, ska ordna eftersök för att se om djuret fortfarande lever? Det håller jag inte med om, där går i alla fall min gräns, oavsett hur stor djurvän jag är!
När det gäller olika arters roller i näringskedjan kan jag bara be dig att läsa lite grundläggande ekologi så får du nog svar på dina frågor där!
Jag tycker att man ska akta sig för att prata om olika djurarters "intelligens". Djur är precis som vi människor individer men handlar ju betydligt mer utifrån instinkter än vad vi gör. Dock är det kanske ingen tillfällighet att hunden blivit "människans bästa vän"?
Åsikter har vi alla vår fulla rätt till i det här landet, men meningsfulla diskussioner anser jag bör bygga på fakta och inte på rykten, sägner och rena lögner – vilket alltför ofta är fallet i rovdjursdebatten.
Härmed tackar jag för mig!

25. Bra ändå att alla nu vet

2008-01-16 15:07

Då menar jag uppgifterna att vargar och andra rovdjur inte är några goda städare i naturen som håller sina respektive bytesdjur i ett bra skick. Motsatsen gäller. De far fram utan tanke och menig och skiter i hur andra djur behandlas. Om vi ska kalla dem för odjur, skogens pack, otyg eller bara skadedjur är oviktigt.

24. Falco m.fl.

2008-01-16 13:00

”… och naturens ordning är inget som seriösa människor eftersträvar”, skrev jag. Var du då inte för snabb att reagera upprört? Håller du verkligen inte med? Och början på meningen:
”Om vi människor kunde skulle vi göra om naturen i avgörande grad”, är ju något människan gjort i alla tider.
Och ja, jag tycker vi har varit väldigt framgångsrika med vad vi åstadkommit. Problem finns men jag lever med övertygelsen att vi bemästrar sådant också. Däremot, kontinentalplattornas drift och vulkanutbrott kan vi idag inte göra något åt.
I stället för att kritisera mig med att använda häpnadsväckande ord eller uttryck (och t.o.m. ”förgudning” vad det nu betyder), ge svar på vad som är fel i det jag framför. Det blir mitt råd till dig, Falco. Och varifrån jag fått mina åsikter är fullständigt irrelevant.
Jag har inget generellt akademikerförakt, det vill jag påpeka.
Vi kan påverka mängden plågade bytesdjur genom att hålla låga stammar av de stora rovdjuren. Det räcker till exempel gott och väl med 500 individer av björn och lo i Norden för att hålla stammen genetiskt frisk.
Vargen är det stora bekymret och klokast vore att hålla stammen frisk med importerade gener men inom inhägnad.
Katter på drift är ett otyg liksom lösspringande hundar utom kontroll i fel tider. Men värst av allt är lösa vargar.

Till Yvonne: Om det är riktat mot mig så är svaret att, med övertygelsen att skapelseberättelsen är villfarelser gör det sig självt. Jag uppmuntrar och uppskattar kritik av allt på alla områden.

Till Anonym: ”Att uppträda som svin” är ett uttryckssätt, som du säkert vet.

23. Visst kan vi förhindra...

2008-01-16 09:43

Att rovdjur dödar andra djur...genom att utrota dom alla. Och det är Kenneth också det ända sättet vi kan lösa ditt "problem" på. Varg, björn, lo och järv dödar sitt byte med käftar och klor. Ibland lyckas inte rovdjur döda större byten utan får lämna dem av olika anledningar. Smart och effektivt? Knappast, men de är inte lika begåvade som oss människor och har inte "utvecklats" på samma sätt. Dom har inga gevär att "välja ut" rätt djur med, deras ungar har ingen AMF-lokal att lära sig jaktetik i och de jagar till skillnad från oss bara för att överleva själva.
Detta är det ända de kan och någonsin kommer att kunna. Ta dig ett par tusen år tillbaka i tiden och titta på vad vi själva gjorde då. Då var det spjut, klubbor, fallgropar och yxor som gällde när vi "bankade" ihjäl våra villebråd. Humant? Djurplågeri? Ja, vad tycker du som verkar vara så insatt är en "korrekt" åsikt? Vad har vi för "nytta" av att ha hundratusentals katter (en av naturens värsta djurplågare) springande lösa såväl på landet som i villaträdgårdar? Borde vi inte börja där tycker du? Vad har vi jägare själva för "nytta" av att jaga, mer att vi sysslar med detta som rent nöje? Många frågor och tankar. Vore kul med NÅGOT vettigt svar.

22. Till Jessica

2008-01-16 09:41

Jämför inte människans jakt med rovdjurens. Visst händer det att vi skadskjuter ett djur. Jag har några gånger upplevt att det hänt i mitt jaktlag. I princip avbryts jakten, omställning sker och hela laget är koncentrerat på att fälla det skadade djuret. Det är vår jaktetik. Att jämföra den med den normala metoden för vargen att fälla ett stort byte är förolämpande.
Strategin är att anfalla från sidan eller mot mulen. Inte för att döda, utan för att oftast ledarvargen ska få tillfälle att angripa mjukdelarna i ljumsken på insidan av låret. Flera stora blodkärl skadas därigenom och bytesdjuret förblöder.
Vargen vet detta och utsätter sig inte för mer fara genom att fortsätta angreppet medan bytet fortfarande har full styrka. Det skadade djuret får springa och sedan letar vargen rätt på det efter något dygn. Jaktmetoden är ofta beskriven i rysk litteratur. Jag tvivlar på att svenska universitet undervisar biologistudenter om denna vargens jaktmetod. Rätta mig om jag har fel.

21. Terrorister!

2008-01-16 09:40

Att det finns på jorden vandrande människor som anser sig ha kunskap och kompetens, ja ens rätt att kritisera naturens sätt att reglera sig förvånar mig. Att nollkollvisionen betraktar rovdjur som terrorister förskräcker mig. Vad kommer härnäst?

20. Dalle

2008-01-16 09:39

Nej, jag tycker absolut inte packet, odjuret vargen, hör hemma här i landet.

19. Kenneth......

2008-01-16 09:39

i ditt senaste inlägg överträffar du dig själv med råge i förgudning och ordningsmannaambitioner. ”Om vi människor kunde skulle vi göra om naturen i avgörande grad och naturens ordning är inget som seriösa människor eftersträvar.”
Nähä du, varför inte göra om hela universum så vi får någon ordning i kosmos också?
Annars är det väl precis den klåfingriga omdaningen av vår planets natur du eftersträvar som vi nu ser det förfärande resultatet av. Är du nöjd så långt med vad vi åstadkommit?
Var du fått din natursyn och världsbild ifrån är oklart. Ett gott råd är på sin plats. Blomma inte ut i fler stolligheter om djurs beteenden i naturen, medveten sadism, utklösta ögon, medvetet avbitna hälsenor etcetera.
Ditt inlägg bekräftar tyvärr alltför påtagligt akademikernas övertag när det gäller tolkningen av ”det vilda”.

18. Kenneth Erikson...

2008-01-16 09:37

”Rovdjuren beter sig som svin”. Hatar du svin också?

17. Kenneth

2008-01-16 09:37

Klart det bara är akademiker som räknas. Varför tror du de struntar helt i vad vi på landsbygden anser?
Enligt dessa akademiker är vi helt enkelt bara noviser inom vad det vara månne även om vi sedan barnsben lärt oss det vi kan genom att leva i det. Det som vi lärt oss genom årtionden i praktiken anser dessa människor att de lär sig på ett par terminer i högskolan och blir experter på köpet. Sanningen är att de lärt sig så lite att de inte ens inser hur urbota dumt de resonerar.

16. Jessica!

2008-01-15 17:28

Då blir frågan vem av oss som skall vakna.
Jag vidhåller påståendet att rovdjur ibland avstår från att döda och äta bytesdjuret. Artikeln handlar om ett sådant fall och jag refererade till andra initierade uppgifter.
Vad tycker du själv, när vargen avstår från att döda? Är detta sätt att plåga älgen helt ok?
Järven är känd för sina metoder att bärga levande renar genom att bita av hals- eller hälsenan för att ha varmt färskt kött när det senare passar. Eller så gör den så på bara djävulskap.
Jag har också fått berättat av en äldre jägare som tre gånger i sitt liv på vårskaren fått se lodjur som klöst ut ögonen på älg. Djurplågeri eller inte?
Jag formulerade det så att det inte i första hand är rovdjuren som skall lastas utan de som tycker de skall få leva fritt och öka i antal.
Anser du det är utan problem så kanske du också tillhör de som applåderar den vinnande i slagsmål, boxningsmatcher eller övriga misshandelsfall. För det är minsann också vanligt, för att inte säga naturligt, på vår jord.
I båda fallen gäller dock att vi människor kan förhindra det, helt tvärtemot vad du själv skriver. Skall vi göra det?
Jag bär faktiskt på en uppfattning att om vi människor kunde skulle vi vilja göra om naturen i avgörande grad. Naturens ordning är inget seriösa människor eftersträvar. Den är ju den direkta motsatsen till vårt humana och sociala samhälle.
Rovdjuren beter sig som svin som skadar och plågar bytesdjuren och i vilka fall är toppredatorerna nödvändiga för andra arter? Nämn några! Det är nedbrytarna, bottenorganismerna som är livsavgörande för oss.
Förmänskliga vargen? Vad anser du om uttrycken att vargarna är så fina och intelligenta?

”Om man hittar ett svårt skadat djur så ska det självklart avlivas, oavsett vad som orsakat skadan men att organisera eftersök på vilda djur som skadats av andra vilda djur är så absurt så det tänker jag inte ens kommentera.” Den meningen får du banne mig förklara. Varför skall en forskare som upptäcker ett skadat djur inte se till att det blir avlivat (”oavsett vad som orsakat skadan”)?
Jag har hört det befängda påståendet att ”de får inte, de skall bara observera”. Släng sådana uppfattningar på sophögen och uppträd som människor. Motsatsen är absurd!

Vad har du läst på universitetet som påminner om de åsikter om rovdjuren som du kan läsa här på sidan? Eller menar du att endast akademiker kan ha korrekta åsikter om ”det vilda”?

15. ”Biolog”

2008-01-15 16:26

Så kommer vi utsökt åter tillbaka till vår fråga. Varför ska vi njuta av vad vargen åstadkommer?
När vi var små pekade vi också på alla som var dumma. Sedan insåg vi att man har ett eget ansvar. Vad blir bättre för skogens invånare med dessa terrorister? Som biolog vet du säkert att de flesta djur som tas av varg är fullt friska och annars skulle ha levt ett längre liv. Som biolog borde man även veta att vargens taktik är att skada djuret och på sätt trötta ut det. Resonemanget med tanke på djur blir beklämmande då inte ens vargen är frisk. Tanken på djur läste ni tydligen inte om på universitet.

14. Inget fel alls, Sune

2008-01-15 16:24

Jag bor själv på landet. Var i så fall har jag skrivit att det skulle vara fel att bo där? Vokabulär? Tycker du själv att pack och odjur hör hemma här?

13. Dalle!

2008-01-15 15:42

Vad är fel med att bo på landsbygden? Jag avstår från att använda din typ av vokabulär, svara du bara på frågan är du snäll.

12. Jessica

2008-01-15 15:27

Tack Jessica för ditt inlägg i den här debatten, håller med dig på alla punkter.

11. Vakna!

2008-01-15 15:26

Vad är egentligen naturromantik? Ett ord som används vitt och brett – särskilt bland rovdjursmotståndarna som gärna kallar dem som tycker att alla våra vilda djurarter bör ha rätt att finnas för det. Att kalla vargars jakt för djurplågeri tyder på stor okunskap om hur köttätare fungerar. Då är ju alla köttätare djurplågare, eller? Som jag skrev tidigare så är det ju bara en liten del av alla jaktförsök som lyckas och självklart innebär det att det finns skadade bytesdjur som ibland överlever och ibland inte – det är naturens gång och inget vi kan ändra på! Och är det inte lika mycket djurplågeri med sorken eller haren som räven bara skadar och inte dödar? För det är väl ingen skillnad på djurarter, eller hur Anders Ljung?

Till Kenneth:
Vad vet du om varför älgen lämnades av vargarna? Man kan väl gissa att de blev störda av något/någon och därför inte fullföljde angreppet utan lämnade älgen. Att kalla detta ”illdåd” är verkligen att förmänskliga vargen, utstuderat elaka handlingar är förbehållna oss människor.
Om man hittar ett svårt skadat djur så ska det självklart avlivas, oavsett vad som orsakat skadan men att organisera eftersök på vilda djur som skadats av andra vilda djur är så absurt så det tänker jag inte ens kommentera.
Håller helt med dig om att kött från vilda djur är det bästa (och säkerligen det nyttigaste köttet) man kan äta och att dessa djur haft ett bra liv.
Oavsett vilket ämne man läser på universitetsnivå så är det inte någon ”gammal lärd” person som står och predikar ett ämne och alla studenter ”suger i sig”. Kritiskt tänkande OCH ifrågasättande är det som gäller, det är vuxna människor som läser. Olika åsikter om saker kommer alltid att finnas men man bör hålla sig i verkligheten och till fakta när man diskuterar något – oavsett ämne!

10. Djurplågeri och ”otyg”

2008-01-15 14:07

Kommer från folk som bor på landsbygden och titulerar sig jägare och naturmänniskor… Oj oj oj. Börja med och försök fatta hur det fungerar utanför köksfönstret. Kor och hästar äter gräs. Det gör inte vargar och andra rovdjur, och att kalla detta något som ”biologiskt vansinne” visar ju bara på en katastrofal uppfattning av vad det hela handlar om. ”Städa naturen efter detta pack.” Natti, natti, Sune. Vi verkar behöva en omfattande städpatrull för att ta hand om annat ”pack” som rör sig i våra skogsområden.

9. Jessica!

2008-01-15 13:47

Frågan handlar om att rovdjur kan avbryta angreppet med sårade bytesdjur kvar på marken. Sådana illdåd gör inte jägare.
Det är beskrivet tidigare. På Naturmorgon 26/12 2002 sändes ett förkortat reportage om vargspårning som slutade med just detta. Lasse Willén lät senare, efter frågor från undertecknad, meddela att det hade forskarna sett många gånger. Men trots det blir aldrig några eftersök på skadade djur gjorda.

Och nu ska vi ha väldigt klart för oss att människorna visste detta tidigare och lyckades, (bl.a. av den orsaken) utrota detta gissel vargen. Men se, några fick för sig att återinföra vargen i detta land. Och p.g.a. den dumheten får nu bl.a. älgar ligga i våra skogar och plågas. Räknas sådant som mänskliga framsteg?
Det är djurplågeri och ekonomiskt vansinne.

Det placeras inget kött på någon tallrik från djur som haft ett bättre liv än de vilda och som avlivats av jägare, köttproducenters djur är inkluderade.

Som biolog med intresse för rovdjur har du säkert fått läst och lyssnat på ”våra” äldre profeter som var med från början i denna rovdjurssåpa. Så synd att inte denna hemsida, med människor med annan uppfattning, fanns på den tiden. Då kanske du hade valt annorlunda eller åtminstone fått dig en tankeställare. Det har ju inte direkt handlat om att observera naturen och redovisa nya kunskaper. Nej, frågan har handlat om att se till att rovdjursstammarna växer till. Varför annars denna rovdjurspropaganda?

8. Vargen är ett otyg

2008-01-15 12:01

Tänk att vi måste städa i naturen efter detta pack, odjur eller vad tusan vi ska kalla dem.

7. Inte alltid dödar?

2008-01-15 12:01

Tack för din kommentar till mitt inlägg, Anders Ljung. Tror mig veta att jag besitter ett stort mått empati – både beträffande djur och människor. Jag vet också, som de flesta vuxna människor som lever i verkligheten, att köttätare måste äta kött för att överleva. Möjligen har jag som biolog ytterligare lite vetskap om varför det är så. Dessutom vet jag att långt ifrån alla jaktförsök lyckas – av en mängd anledningar. Jag vet också att alltför många djur, däribland ett stort antal älgar skadskjuts i våra skogar varje år och går en plågsam död till mötes. Så prata inte empati med mig, Anders. Ärligt talat, vad det handlar om är att jag ifrågasätter nyhetsvärdet i att ett vilt djur attackerat ett annat vilt djur. Detta händer dygnet runt, året runt överallt. Du skriver att nyheten publicerats ”bara för att visa att vargar inte alltid dödar sina byten”...? Då vill jag att du berättar för mig vilken köttätande djurart – från igelkott till björn, som ALLTID lyckas döda sina byten? Svaret är enkelt, det finns ingen! Du gav ett pinsamt svar, Anders, för allt dessa ”nyhetsartiklar” handlar om är att försöka framställa rovdjuren i så dålig dager som möjligt och det vet du likaväl som jag!

SVAR
Som jag ser det handlar det om att visa att vargars jakt leder till djurplågeri, som en motvikt till den naturromantik som annars kan förhärska. Det är inte att svartmåla utan att ge en mer nyanserad bild av vargarna. Det är klart att det är en bra nyhet, både för dagstidningar och jakttidningar, att förklara att jägare måste gå in och förkorta lidandet för rovdjurs byten. Skulle vi låta bli att berätta det, för att det inte passar rovdjursförespråkarnas syften?
Anders Ljung, Jakt & Jägare

6. Dra mig baklänges!

2008-01-14 14:08

Äter vargar kött? Åååååh fasen!
Hade jag ingen aning om!
Kul att Jessica kunde upplysa oss om det.
Jag tror människan också består av kött, Calle.
Hur gör jag nu? Kommer vargarna att bara attackera jägare, så måste jag sluta jaga!

5. Jessica...

2008-01-13 15:18

...pinsamt endast för er vargkramare.

4. Äntligen en vargkramare på rätt spår

2008-01-13 15:18

Bra att någon kommit till insikt med att vargen äter kött.
Vad består människan av, Jessica?

3. Mera kommer om det här

2008-01-12 18:05

Britt-Marie Haglund från Folkaktionen fotograferade skadorna på älgen. Det är unika bilder som visar exakt vargens sätt att angripa ett stort klövdjur. Ett sätt som är välkänt i Ryssland, men troligen aldrig dokumenterats i Sverige.

2. Nyhetsvärde?

2008-01-12 18:05

Man upphör aldrig att förvånas! En älg har ”attackerats” av vargar - nämen! Jag som trodde att vargarna tassade in på ICA och köpte billig köttfärs!?
Vargar äter älgar, lodjur äter rådjur, lejon äter zebror, rävar äter sorkar osv.
HUR SKA KÖTTÄTARNA ÖVERLEVA OM DE INTE FÅR "ATTACKERA" SINA BYTESDJUR? Skriv om något vettigt istället och sluta med dessa pinsamma artiklar, snacka om nyhetstorka!

SVAR
Nyheten, som för övrigt är en nyhet även i andra media, har publicerats för att den visar att vargar inte alltid dödar sina byten. Det ”pinsamma” var i det här fallet belägenheten för älgen. Hur är det med empatin, Jessica, gäller den bara en del djurarter?
Anders Ljung, Jakt & Jägare

1. Ett exempel på lögnen

2008-01-12 17:55

De som försvarar de stora rovdjuren brukar hävda att dessa håller älgstammen i ett hälsosamt skick. De gäller forskande biologer, ansvariga zoologer och andra som lurats av rovdjurspropagandan. Själv har jag hela tiden påstått att återinförseln (att tillåta fler stora rovdjur) är djurplågeri.
Vargar eller björnar kan inte hållas ansvariga, men väl de människor som anser att vi ska ha dem lösa i vår natur. Har svenska folket fått se hur rovdjuren (varg och björn) dödar älg hade aldrig rovdjurscirkusen fått några medel. Detta är politiskt, ekonomiskt och biologiskt vansinne.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB