• Älgskadefondsföreningen

Älg tjuvjagas systematiskt i fjällen

NotiserPublicerad: 2010-11-18 10:43

I Västerbotten misstänker man att det har tjuvjagats älg systematiskt under flera år. Bland annat ska helikopter ha använts under de olagliga jakterna. Långt fler älgar än vad som tilldelats för den ordinarie jakten ska ha fällts.
SVT Västerbottensnytt har talat med flera källor som berättar om vad de sett.
– Det är så jädra olagligt det kan bli och på det sättet vill vi inte ha älgjakten här uppe, säger en av dem till Västerbottensnytt.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

14. Tack Lars för ditt klargörande!

2010-11-19 19:14

Tyvärr får jag en känsla av att vissa involverade drar nytta av gamla oförrätter för att tänja på gränserna, vilket antagligen får till följd att andra i kollektivet oförskyllt får bära hundhuvudet.

Frågan är om inte en s k sanningskommition skulle kunna utreda alla begrepp och göra att det gamla kan begravas för gott så att samtliga involverade kan börja om från scratch.

13. Vapsten

2010-11-19 15:47

Sen ska ju tilläggas att denne konflikt rör en sameby, Vapsten. En sameby som har en historia av oroligheter. Den består idag till stor de av vad vi kallar nordsamer. Samer som svenska staten tvångsflyttade fråb Kiruna söderut till bland annat Tärna. Ännu ett skäl varför svenska staten alltid kommer att ha dåligt samvete hur samerna behndlades.

12. Jakträtt

2010-11-19 14:44

Frågar du Länsstyrelsen har tolkningen under senaste 30 åren blivit ganska tydlig mot att samebymedlemmarna har 'första jakträtt'. Få orkar idag bråka om den tolkningen därför har Inger B O rätt i det.
Men sedan är det så att dom felat när dom inte haft samråd med ortsborna. Kan bero på att ortsborna tidigare försökt ifrågasätta det sätt som samebyns jakt bedrivs och sedan har väl samebyn tyckt att det blivit obekväma samråd. Dina övriga reflektioner känns relevanta.

11. Lars, om jag nu har uppfattat dig rätt

2010-11-19 13:17

……så låter det som om det Inger Baer Omma säger – dvs renägarna har ”första jakträtt” inte stämmer. Något ”samråd” mellan ortsbor och renägare tycks inte fungera, men ändå går renägarna in och jagar älg på de marker och under de tider (totalt 16 dagar) som ortsborna har till förfogande. Jag kan inte se detta som annat än väldigt provocerande från renägarnas sida. Även om man räknas som ursprungsbefolkning, så måste man väl ändå ha vissa skyldigheter. Ibland känns det som man i det här fallet ursäktar allt man gör med hänvisning till gamla oförrätter – något som ju förekommer även på andra håll i världen.

Jag har dessutom uppfattat det som står på SVTs hemsida, som att en del av ”ortsborna” själva är samer, men särbehandlas som vanliga svenskar enbart p g a att de inte äger renar eller är medlemmar i samebyn. Något jag tycker är väldigt anmärkningsvärt.

Du får gärna korrigera om något jag skrivit här inte stämmer med din egen uppfattning. Det verkar väldigt rörigt det här och inte helt lätt att bena ut.

10. Lite fakta

2010-11-19 11:07

Håller med att nr 5 av Åke kan verka rörig men jag förstår också att Åke antar att vi som läser och lägger oss i detta har hyfsad koll i ämnet. Freddes inlägg måste jag få förlänga en bit. Många okunniga har börjat kalla fenomenet där vi ortsbor och renskötare (samebymedlemmar) jagar på samma områden på STATENS mark för dubbelregistrering men då använder man den termen helt FEL. Kom ihåg att dubbelregistrering är det faktum att den privatägda lagfarna marken (bonnskogen) som markägaren nästan alltid har inregistrerad i någon A-licens (älgjaktslag) där den utgör grunden för en älgtilldelning (produktionsanpassad avskjutning) OCKSÅ är inregistrerad i samebyns (renskötarnas) A-licens. Dubbelregistreringen handlar BARA om den privatägda marken och INTE om statens mark där förvisso både ortsbojaktlag och samebyn jagar på samma marker.
Samebymedlemmarna jagar sällan på den privatägda marken (Västerbotten) då det av förståeliga skäl är ett mkt infekterat system. Men OM dom har tänkt att jaga på privatmark måste dom meddela markägaren detta innan dom går in. Här finns en skyldighet som samebymedlemmarna har. När det gäller jakten på statens mark som artikeln handlar om är samebyn skyldig att kalla till samråd med ortsbojaktlagen INNAN höstens jaktstart. Ortsbojaktlagen har här i vbt tillstånd att jaga totalt 16 dagar utspridda på 4 perioder. På detta sätt vet samebymedlemmarna när ortsbojaktlagen finns på sina områden. Ortsbojaktlagens jaktområden på statens mark utgör i grova drag 50 % av den älgproduktiva marken. Därför finns det mkt mark som samebymedlemmarna kan jaga på helt ensamma hela hösten.
Ang avgifter betalar samebyn INGA fällavgifter. Däremot har dom blivit tvugna att betala det statliga jaktkortet. Ortsbornas jakt (västerbotten) i 16 dagar kostar först i grundavgift 1500 kr per tilldelat vuxet djur. Fällavgiften är sedan 1400 kr per vuxen där 1000 kr går som schabloniserad intrångsersättning till samebyn. 400 kr går till länets älgvårdsfond. Kort om historien kan sägas att här i vbt jagade ytterst få renskötare älg innan älgexplosionen i slutet av 1970.
Det handlade om några få jaktintresserade renskötare som
ofta jagade i ortsbojaktlagen och det handlade också uteslutande om husbehovsjakt.
I slutet av sjuttiotalet hände sedan mkt på kort tid. Rennäringslagen fick en formulering som handlade om jakten som binäring. Antalet samebymedlemmar som jagade älg flerdubblades på ett par år. Vapenhandlare sålde som aldrig förr. Renskötarna som jagat sedan tidigare försvann ur jaktlagen. Efter några år (början av -80) förlorade många jaktlag delar av sina tidigare områden.
Vårt område minskades till hälften av sin tidigare yta för att utrymme skulle skapas för 'den nya kategorin jägare'. Givetvis blev stämningen dålig eftersom älgjakten är djupt förankrad i ortsbornas rötter när den varit en viktig del i nybyggarnas överlevnad. I samma veva uppstod även dubbelregistreringen på den PRIVATA marken.(uppkommen på nåt vis ur renskötselrätten på privatmark som vilar på äldre grund) Tyvärr blir ofta historien om samebymedlemmarnas jakt kraftigt förvrängd av samhället och man kan tro att dom i alla tider jagat som en del i sin näring men sanningen är den att det var för nybyggarna som jakten var ytterst viktig för överlevnaden och ytterst få renskötare jagade annat än dom rovdjur som förföljde renarna.
Det blev en lång skrivning men jag hoppas att den gett lite klarhet för någon. Sedan vill jag påpeka att jag SJÄLVKLART inte har något emot att renskötarna (samebymedlemmarna) började med älgjakten och dom behövde givetvis utrymme och möjlighet att jaga älg dom också. MEN det kunde ha gått till på ett mkt bättre sätt och idag hanteras det fortfarande uruselt av nuvarande länsstyrelse (på 70-talet lantbruksnämnden). Den riktiga historien får inte glömmas bort och vi måste få till ett samlevnadsklimat som är drägligt för alla parter.

9. Kerstin o Åke

2010-11-19 10:03

Detta är vad vi vardagsvis kallar dubbelregistrering. Finns en artikel precis nu om detta. Det innebär att samer tillhörande Samebyn får jaga i hela samebyns område. Även på privat mark således. Däremot tror jag det är så att det är samebyn som har meddelande skyldighet till jaktlaget om de jagar på jaktlagets område, men jag är inte helt säker på vem som har meddelande plikten. http://www.jaktojagare.se/notiser/dubbelregisteringen-bor-slopas

Åke: I stort sätt all älgjakt i Västerbotten som samebyerna genomför är för försäljning. Ytterst lite kött tas tillvara på av renskötaren själva då de hellre äter ren. Dessutom är det i stort sätt gratis att jaga och skjuta älg i dessa områden i alla fall om man jämför med de kostnader som det är på skogsbolagens marker. Jag ser dock inget fel i detta. De lever på jakt, fiske och renskötsel så visst ska de ha rätt att sälja köttet. Sen är det ju kul att du kommit till insikt varför områden avlyses på höst och vår. Men samtidigt ska vi inte kasta sten i glashus. Hur många jägare är det inte som använder bilen felaktigt enligt lagen?

8. Vad...

2010-11-19 08:50

...har dom på privat mark att göra...?
Hela fjällvärlden för övrigt er ju vikt åt samerna...
Er enig med dig Åke!

7. Åke!

2010-11-19 08:24

Vad är det egentligen du vill ha sagt med ditt inlägg nr 5?
Även som nykter är det svårt att få någon rätsida på den harang med ord du hasplat ur dig.

6. Kerstin o Åke

2010-11-19 07:21

Detta är vad vi vardagsvis kallar dubbelregistrering. Finns en artikel precis nu om detta. Det innebär att samer tillhörande Samebyn får jaga i hela samebyns område. Även på privat mark således. Däremot tror jag det är så att det är samebyn som har meddelande skyldighet till jaktlaget om de jagar på jaktlagets område, men jag är inte helt säker på vem som har meddelande plikten. http://www.jaktojagare.se/notiser/dubbelregisteringen-bor-slopas

Åke: I stort sätt all älgjakt i Västerbotten som samebyerna genomför är för försäljning. Ytterst lite kött tas tillvara på av renskötaren själva då de hellre äter ren. Dessutom är det i stort sätt gratis att jaga och skjuta älg i dessa områden i alla fall om man jämför med de kostnader som det är på skogsbolagens marker. Jag ser dock inget fel i detta. De lever på jakt, fiske och renskötsel så visst ska de ha rätt att sälja köttet. Sen är det ju kul att du kommit till insikt varför områden avlyses på höst och vår. Men samtidigt ska vi inte kasta sten i glashus. Hur många jägare är det inte som använder bilen felaktigt enligt lagen?

5. Detta har förekommit länge inon Länsstyrelsernas avlysta områden.

2010-11-18 20:36

Men som Ni säger så finns det inga vittnen som ställer upp. Sedan finns det inga vittnen att tala om då näringen begärt avlysning av området och länsstyrelerna år efter år beslutar positivt. Rykten gör gällande, som sagt dåligt om vittnen, att avlysningen begärs för att slippa vittnen inom området. Men om det nu finns vittnen och helikopterföretag, så är det enkelt att vaska fram vem som hyrde hkp:n.
Detta är inte jägarmässigt eller etiskt utan ekonomisk profit, samt att visa att det är "jag/vi" som äger jakten och rätten över våra gemensamma statliga marker.

4. Fredde!

2010-11-18 20:36

Du brukar väl vara ganska välinformerad kring renägare och andra samer har jag fått för mig.

Stämmer det verkligen det Inger Baer Omma säger: ”De här ortsbojaktlagen borde veta att man delar de här markerna med samebyarna. Vi har första jakträtt där sen är det upplåtit till ortsbojaktlag att ha så kallad husbehovsjakt.”

Vad är det för mark som ”ortsbojaktlagen” jagar på? Är det privat mark, så låter det väldigt underligt om renägarna skulle ha ”första jakträtt” där.

3. Ord mot ord

2010-11-18 15:44

Det är väl än så länge bara ord mot ord och inga bevis som lagts fram. Att de förkommer överskjutning samt att endast stora djur skjuts är nog mer än troligt. Allt ska ju säljas och helikoptertransport kostar ju lika mycket för en kalv som en tjur. Men det är stort steg att ta detta till rätten. Då krävs betydligt mera bevis än det som presenterats tills nu. Risken är väl större att de som framträdet i TV fälls för förtal.

Länk: http://svt.se/2.33919/1.2238650/rena_rama_vilda_vastern?lid=puff_2238716&lpos=rubrik

2. Tråkigt

2010-11-18 15:44

Hela historien, om den nu är sann eller ej, är oerhört tragiskt. Grannsämja är väl bland det viktigaste att det fungerar i en by. Hoppas detta blir utrett snarast. Tyvärr sitter nog "ärren" efter en sådan händelse kvar länge.

1. Helikopter?

2010-11-18 13:38

Om det är så som beskrivs i artikeln att man använder helikopter vid tjuvjakt på älg, så torde det väl vara ganska enkelt att ringa in de skyldiga.
Kan knappast vara så många som har certifikat för att flyga helikopter att det skall vara något stort problem att ringa in dem.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB