• Älgskadefondsföreningen

Älgar dör av svält

NotiserPublicerad: 2012-04-23 11:00

I skogarna kring Överkalix har ett 20-tal döda älgar hittats och många magra älgar siktas, som är så svaga att de knappt orkar stå upp. Flera av dem har nödslaktats. Orsaken tros vara svält.

Jägare och skogsägare har hittat runt ett 20-tal självdöda älgar med uppsvällda i trakten kring Överkalix, Norrbotten. Dessutom har de sett många älgar som är så magra och svaga att de inte orkar gå eller stå. 
Jägaren Göran Johansson har fått nödslakta tre älgar.
– De har varit så svaga och apatiska att de knappt orkat röra sig. Vissa har också haft kraftigt uppsvällda magar. Även om man är jägare och är van att jaga är det fruktansvärt att se hur de får plågas, säger Göran Johansson till Norrländska Socialdemokraten, NSD.

Älgarna svälter
Det är troligtvis brist på mat som leder till att älgarna svälter. På många håll syns det spår efter älgarnas desperata kamp efter att få i sig föda. Till exempel är varenda tallskott bortbetat kring Tvärån i norra delen av Överkalix och på flera håll har äldre träd blivit nedbrutna för att älgarna ska kunna komma åt kvistar högre upp.
– De har till och med gett sig på granarna, vilket de annars inte så gärna gör. Absolut värst är förstås att de svälter. Men sedan är det ju förödande för skogsbruket. Om 20-30 år kommer här inte att finnas några skogar att gallra, säger Göran Johansson till NSD.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

18. Stödutfodring

2012-05-11 14:56

Varför hjälper jägare och markägare inte till med stödutfodring?

17. Människan är problemet

2012-04-30 08:51

Människan är det stora problemet! Människan har förstört skogarna, både för renen och älgen.. Människan tror sig veta allt, köra runt med skoter å avliva älgar som inte vill springa iväg när det är skare!! Helt sjukt! Får dom bara vara ifred så överlever dom mer än man tror!
Är själv i skogen varje dag året om och jobbar med renar.. så nå har man sett en del..

16. Naturens svängningar

2012-04-26 11:04

Bra påminnelse nr 15, om att vi har stora svängningar i klimatet och ett långt land. Det kan vara helt naturliga orsaker till problem i naturen, och för den som sällan trampar runt i mer än 50cm snö kanske inte den långa och besvärliga vintern i norr kommer först då man ser en företeelse man vill få en förklaring på.

Skötseln av skog är också något man refererar till sin hemmiljö. Med många ägare och "små" marker blir man skyddad mot gigantiska avverkningar och monokulturer. Då är det svårare att se framför sig vad statens stordrift ställer till med.

Stödutfodring är nog bra, men vi skall komma ihåg att man måste börja i tid och det kan vara problem nog i sydligare områden där det är mer folk och mindre ytor. Och mer lågprisensilage.

Men tänk om ändå vargen hade fått stryka omkring däruppe, vad glada älgarna hade varit som sluppit svälta ihjäl...

15. Orsak snöförhållandena!

2012-04-25 16:13

Om avskjutningen eller skogsbruket hade varit orsaken till detta så hade vi sett tendeser på det tidigare. Orsaken är snödjupet som gjort att det gått åt för mycket energi till förflyttning i förhållande till vad dom har kommit åt att beta. Det har varit 1,5 meter lössnö i området, vilket har medfört att även många renar dukat under i vinter. Dom gav upp sitt grävande efter mat redan i januari p g a snödjupet. Sedan fick vi en kort blida och sedan minusgrader som gjorde att skaren blev så hård att älgarna kunde gå på skaren. Ingen optimal vinter för våra älgar och renar. Nu har regnet luckrat upp snötäcket som är kring 70cm men det saknas näring i betet ett tag till! Detta är nålsögat som dom måste igenom för att överleva ett år till.

14. En ny älgförvaltning är välkommen

2012-04-24 15:51

Denna sorgliga historia visar att den nya älgförvaltningen är ett måste. Många viltvårdsområdens behov av att begränsa avskjutningen kan finnas med i bilden. Här en tidigare publicerad debattartikel :

INSKRÄNKNING PÅ JAKTDAGAR MEDGES EJ
Förvaltningsrätten i Luleå, har den 2011-06-20 avkunnat en dom i Mål nr 2723-10. Den handlar om jakttider under gemensamhetsjakt på älg inom ett viltvårdsområde ( VVO ). Förvaltningsrättens viktigaste stöd för sitt ställningstagande är hämtad från förarbetet till Lagen om VVO ( prop. 1999/2000:73s. 41 ). Domstolen lutar sig mot följande rader : ”Enligt 2§ i jaktförordningen får länstyrelsen meddela föreskrifter om begränsning av den allmänna eller särskilda jakttiden för viss viltart, om det behövs med hänsyn till snö, is och klimatförhållanden. Regeringen instämmer i utredningens bedömning att det inte finns anledning att föreslå att ytterligare inskränkningar ska kunna ske inom enskilda VVO ”. Domstolen konstaterar helt enkelt, att lagstiftningen inte ger VVO-föreningar stöd för en begränsning av jaktdagar. Vidare fastslår domstolen att föreningen saknar talesrätt. En överklagan kommer därmed inte att tas upp och ändrar därmed inte denna dom. Sammanfattningsvis kan sägas, att jakträttsinnehavarna har laglig rätt att jaga alla lovliga jaktdagar så länge det finns älgar kvar på licensen! Den avkunnade dommen bör därför övertyga alla i VVO-föreningarna, att det är av största vikt att jaktstämman och jaktledningen i ett VVO visar största möjliga respekt för de önskemål som framkommer från de olika jakträttsinnehavarna inför älgjakten.

13. Våra älgar är inte lika kräsna

2012-04-24 14:32

Nära Ambjörby stödutfodrade man älgar några år med ensilagebalar utlagda i en kraftledningsgata. Det fick det goda med sig att älgolyckorna minskade men tyvärr fanns en del ungskog i området som tog stryk. Men nog lät sig älgarna väl smaka. Kom man dit under morgontimmarna kunde man räkna in ett femtiotal älgar. Ett mycket populärt utflyktsmål för älgsafari.

12. Ensilage

2012-04-24 14:32

Här i Halland finns flera hästgårdar som har mycket kvar av ensilage från vintern. Är det lika iandra landskap så kunde man kanske få köpa "bollar" till ett billigt pris, hellre än att det ska förfaras

11. Älgsvält

2012-04-24 14:32

Vad är det som händer? Hur kan detta komma sig?
Finns det inget man kan göra?

10. Men Herre Gud...

2012-04-24 08:09

har ni aldrig hört talas om vandringsälgar. Det står ju t o med i tidningsartikeln.

9. Vargen-onödigt plågoris.

2012-04-24 08:09

För en tid sedan fick jag avliva en vuxen älgko som låg utmattad i snön. Den blev jagad av varg några dagar innan och lyckades undkomma, men den klarade inte att återhämta sig.

8. Viltvård

2012-04-23 21:09

Det är dokumenterat svårt att stödutfodra älgar även om de faktiskt ibland kan "smaka" litet på ensilage är det tveksamt om det fungerar som "nödproviant". Bästa är att fälla aspar eller annat löv om man har men i detta fall verkar det vara det som är problemet. Om matbrist är orsaken så blir det nog till att få nya lövuppslag , vilket kan ta några år innan det blir riktigt bra igen.
Är marken delvis sveaskogs har de i sådant fall missbrukat sin egen viltvårdspolicy.

7. till djurvän

2012-04-23 21:08

Ok, du tycker det är ok att skjuta bort älgar om de nu är för många men
"dina" kära vargar skall vi behålla ? Älgen är ju faktiskt till stor del vargens föda så tar vi bort dem blir det väl tufft för vargen också va ? Fast det är klart vargen kan ju ta några tamdjur här å där , det är ju naturligt !
Problemet är skogsvården och inget annat. Kanske du som naturvän- förlåt djurvän var det tycker det är ok med monokulturella skogar också.

6. Stödutfodring?

2012-04-23 16:06

När man röjt bort allt lövsly, finns bara tall och gran kvar och då älgarna vandrar ned mot kusten under vintern, tar också tallen slut p.g.a. för mycket älg på för liten yta. Spara allt sly på marker som under vintern har hög älgkoncentration.

Någon som försökt stödutfodra älg, eller sett älg på utfodringsplatser? Nähä, tänkte väl det. Di gamle säger att det inte går att stödutfodra älg. Älgarna går helt enkelt inte dit, säger dom.

Det är inte helt enkelt att börja stödutfodra idisslare p.g.a. deras komplexa matsmältningssystem. Det enda som ev skulle kunna hjälpa är ensilage, om man får älgarna att komma dit och äta det.

Skogsstyrelsens rabiata röjningskrav bär stor skuld till sådana här situationer.

5. Inte så konstigt

2012-04-23 16:06

att dom svälter. Med dagens skogsbruk så finns de tyvärr inte så mkt mat åt dom

4. Hjälpa dom ??

2012-04-23 13:30

Då är det väl på tiden att ni börjar med så kallad "Viltvård".. Jaktlag och berörda får lägga en rejäl slant på stödutsättning osv och försöka förbättra deras framtid och så att ni har en stabil älgstam i framtiden .. Sen tycker jag väl att det är väl inte så bra att jaga en sjuk älgstam, eller? Ni försämrar ju bara deras skick och djur som är väldigt sjuka och sedan jagas är aldrig en bra kombination... Det är vad jag tycker i allafall !

3. hm

2012-04-23 13:22

Verkar konstigt. Det finns ju utbildningsprogram för vilt och skogsvård i Kalix. Någon som kan tala om hur många älgar det finns i trakterna? Länsstyrelsens siffror säger ju inget mer än att man skjutit mer än tilldelningen i Överkalix 3 år i rad utan att tilldelningen ändrats. Säkert en del förstoppningar vintertid..

2. Inte ett dugg förvånad

2012-04-23 13:22

Ännu ett tecken på att naturen är i obalans, för många älgar och för få rovdjur....när älgjakten drar igång hoppas jag att alla jägare tar sitt ansvar och fäller "rätt" djur inte "störst djur"....det är väl om något sann viltvård...

1. Men herregud...

2012-04-23 13:22

stödutfodra för tusan...

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB