• Allmogejakt

Älgar ska skrämmas bort av jakthundar

NotiserPublicerad: 2008-04-14 10:47

I Folkared, Halland, har två lantbrukare länge haft problem med att älgarna förstör rapsodlingarna. En av bönderna har provat många olika sätt för att försöka skrämma bort älgarna, men de har hela tiden kommit tillbaka.
Nu har lantbrukarma ansökt om att få använda lösa hundar för att få älgarna på flykt. Det var Jägareförbundets jaktvårdskonsulent Benny Andersson som föreslog åtgärden.
Under resten av april månad ska lantbrukarna få prova att använda hundar. Jägareförbundet kommer att utse ett antal lämpliga hundar, som tillsammans med sina hundförare får gå på markerna fem till sju dagar i följd. Man tror att åtgärden ska få långvarig effekt.
Vid månadens slut ska försöket utvärderas för att se om det gett den effekt man önskat.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Kan man inte...

2008-04-17 15:24

...bara döda dem? Bort med problemälgarna säger jag! Vi måste få till en nolltollerans mot älg!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons