• Älgskadefondsföreningen

Älgjägare skadad av vildsvin

NotiserPublicerad: 2010-10-25 08:44

En älgjägare i 40-årsåldern skadades så svårt av ett vildsvin att han fick sys med 16 stygn på Oskarshamns sjukhus.
Jaktsällskapet var ute för att jaga älg när hundarna, som används både till vildsvin och älg, plötsligt kom farande med en över 200 kilo tung vildsvinsgalt. Det hela gick så fort att ingen hann skjuta i självförsvar och galtens ena bete rev upp ett sår i jägarens ben.
– Grisen jagade inte jägaren. Det var maximal otur att den kom i jägarens väg, säger jaktledaren Erling Torstensson till Barometern.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

34. Hermelinen!

2010-11-05 09:22

Där det finns som flest vildsvin idag, finns det inga vargar och jakten har under många år kunnat ske utan risk för att hunden ska bli vargangripen.

Trots detta så hålls inte vildsvinsstammarna efter tillräckligt – hur förklarar du det? Det verkar helt enkelt inte räck med de jägare som har vanliga jobb att gå till i veckorna, och nöjer sig med att jaga i helgerna – dvs jägare som har jakten enbart som hobby. Kanske inget man tänkte på när grisarna en gång släpptes ut, och nu får andra ta konsekvenser av det.

Att släppa ut jaktbart vilt och ställa till det för andra, är f ö inte något ovanligt. Här finner man anledningen till att så många inhemska arter dog ut i Australien och Nya Zeeland, och fårfarmare har problem med att hjortar och kaniner äter upp den växtlighet som fåren behöver. Jägarna klarar helt enkelt inte av att hålla stammarna på rimlig nivå.

Empati? Att försöka ursäkta mänskligt handlande med att djur gör samma sak? Bara på ett plan kan vi visa att vi står ett litet snäpp högre än de flesta andra djur, och det är att agera enligt den moral och etik vi blivit lärda som människor och inte moralisera över andra arters levnadssätt. Detta har inte ett dugg att göra med empati!

33. Jo, K Fredin

2010-11-04 18:56

När man inte kan använda hundar, på grund av varg, minskar chanserna att hålla vildsvinsstammen stången. Då nödgas man använda fälla. Fattar du sambandet, jag orkar inte förklara närmare.
Dessutom, hur är du egentligen funtad när du tror att människor har tid och ork och sitta uppe hela nätterna och jaga?
Slutligen - hur kan du känna sådan väldig empati i det ena fallet med vilt som stressas, för att i nästa situation slå fast att det är så himla naturligt.

32. Missade det sista du skrev Hermelinen….

2010-11-04 14:02

……men vad har rovdjurens sätt att döda, men oss människor att göra?

Att vissa inte kan förlika sig med att naturen kan tyckas grym ur ett mänskligt perspektiv, ger oss på inget sätt rätt att döma andra arter för det sätt på vilket de livnär sig på.

Utan den moral och etik vi fått lära från barnsben, så hade det säkerligen inte heller funnits etiska regler kring vår egen jakt som det finns idag – i alla fall i Sverige.

31. Hermelinen

2010-11-04 13:32

På vilket sätt bidrar vårt värnande av varg till att man kanske måste använda fällor för att få bukt med vildsvinen?

På vilket sätt är det vårt fel att jägare ”måste” använda oetiska metoder?

Jakt med hund har tillåtits redan från början, och gris får jagas dygnet runt och med en massa hjälpmedel – ändå blir det fler och fler och spridda över större och större områden. Säkert till glädje för en del, men till sorg och förtvivlan för andra. Att hålla grisarna stången med enbart hobbyjakt som den utförs nu, tycks inte räcka – så enkelt är det.

Frisläppandet av vildsvin av en stam som ynglar året runt om det finns tillräckligt med mat kan ha varit som att öppna Pandoras ask. Det kommer säkerligen att krävas något helt annat än jakt på hobbybasis för att hålla stammen på en rimlig nivå. Bönder utan mindre tamdjur som får, kan t o m komma att välkomna varg på sina ägor för att hålla efter svinen. Att de är duktiga på att plocka kultingar och årsgrisar – när de väl lärt sig - finns det gott om bevis på i bl a baltstaterna.

30. Inte konstigt...

2010-11-04 09:32

... man kanske även i Stockholmstrakten har ett visst misstroende mot SRF?
Man kanske ser det som innästling för att hitta nya angreppspunkter på jägarna?
Torbjörn och Uffe, som ibland skriver på den här sidan har bidragit bra till den bilden av er.

29. Nyanser, Kerstin

2010-11-03 22:34

Okej, du skriver "tvingas" använda vildsvinsfällor. Vadå tvingas? Om nationsgränserna mellan Sverige, Finland och Ryssland inte hade funnits, hade vi aldrig diskuterat den här frågan, du och jag. Då hade det nämligen stått helt klart, för var och en, att den ryska vargstammen inte är det minsta utrotningshotad.
Den hade rätt och slätt betraktas som den västligaste kolonin av den finsk-ryska vargstammen.
Det är alltså du och dina själsfränder som tvingar oss att använda oetiska jaktmetoder. Du kan till och med tänka dig fällfångst av vildsvin, bara vargen i Sverige blir livskraftig.
Men det kanske är okej för dig, jag vet inte.
Du nämner jakthundar. Jag är helt överens med dig på den punkten - vi kan absolsut aldrig acceptera jakthundar som stressar vilt. Det regleras förövrigt i jaktlagen.
Men vad har du att säga om de hundar upphöjda i kubik som du företräder, vargarna? De lär väl stressa viltet maximalt.
I rättvisans namn borde du ändra ståndpunkt om jakthundarna och proklamera att det inte spelar någon roll om vilt dödas under stress eller inte. Vargarna dödar ju alla villebråd under extrem stress.
Eller hur ser du på saken?

28. Inte i brådrasket kanske Bjärven….

2010-11-03 19:13

…..men nog finns det något bevarandesidan och jägare kan komma överens om, det gäller bara att hitta det.

Här i Stockholmsområdet har vi erbjudit oss att hjälpa även jägare, även om det kanske inte är så poppis av en del. Vi har lagt fram förslag som t ex att gå i drevkedja eller bistå på annat sätt. När jag själv ringde och frågade en jaktledare om detta, så blev det alldeles tyst i luren. Ingen har hört av sig ännu, men de behöver kanske tänka över och diskutera förslagen med resten av jaktlagen kan jag tänka mig. Annars tror jag det skulle kunna bli alldeles utmärkta tillfällen till kontakter som kanske kan bidra till större förståelse – om man nu har intresse av det vill säga.

27. Jadu Kerstin,

2010-11-03 18:14

Det är olika hur vi ser på saker och vi lär nog inte bli överrens i brådrasket. Men det jag efterlyser är en konstruktiv diskussion mellan den så kallade bevarandesidan och jägarna, lantbruket mfl.
Just nu skälls det i olika forum i stället för att se var vi kan mötas, var har vi gemensamma intressen och ståndpunkter som det går att bygga vidare på.
Som det nu är så leder detta ingenstans.

26. Bjärven!

2010-11-03 14:48

När det gällde jämförelsen varg/vildsvin, och de siffror jag tog fram, så var det med anledning av att du i inlägg 21skrev: ”Jag tror inte alls att det dödas så många hundar av vildsvin som av varg.”

Jag har alltså en motsatt uppfattning. Om det beror på att fler hundar släpps där det finns vildsvin än där det finns varg, så kan ju det vara en anledning. Faktum kvarstår att hundar släpps och blir dödade av varg OCH vildsvin, men det är bara bilder på vargdödade hundar som visas upp i pressen och på jägareförbundens hemsidor. Varför?

Om vargreviren sprids över landet, så innebär det inte per automatik att det är helt ofarligt för hunden att jaga utanför etablerade revir. Det finns alltid ett antal vandringsvargar som söker egna hemområden. Ett område som tidigare hållits som ett revir av vargar, tenderar dessutom att snabbt övertas av andra vargar om den gamla flocken försvinner.

SRF står för en livskraftig vargstam, och det säger väl SJF också att dom gör, även om sättet att åstadkomma detta är helt olika och därmed även antalet individer totalt i Sverige.

För några månader sedan pratade jag med en jaktledare i Norrtäljetrakten om nöjet att höra ett bra drev från en tätskällande hund. Jag förstod honom, för jag tillhör dom som också kan njuta av detta. När jag då försökte förklara den – på många sätt jämförbara - känslan jag fick när jag genom t ex spårlöpor kunnat konstatera att det fanns varg just där jag befann mig, så förstod han mig inte alls. Hans inställning var att ”man måste se djuren”, för att få någon glädje av det hela.

Tyvärr möts sällan de personer som är negativa/positiva till rovdjur, och har därför ingen möjlighet att ens minimalt förstå den andres bevekelsegrunder. Här tycker jag det finns en hel del att göra för att få till en förändring.

Till sist: Jag tycker inte vargen är viktigare än jakten – men inte heller det omvända. Nog borde vi kunna ha både ock?

25. Jomen, Kerstin.

2010-11-03 09:00

Du bortser som vanligt från realiteten att 250 vargar ställer till med mer skada bland jakthundar än 100.000 vildsvin.
Det är ingen tvekan om, oavsett hur man än vrider och vänder på den älskade Agriastatistiken att vargar är den enskilt största hotet mot jakthundar i vargbältet.
Jag kan ju ställa samma fråga till dig, varför är världens mest spridda rovdjur viktigare i Sverige än vad jakthundar och den svenska jakttraditionen är?
Som du vet är jag ingen noll-visionär, men den nuvarande situationen i vargbältet är fullständigt ohållbar. Ska vi ha varg, så ska det vara färre, inte fler, och dom ska vara spridda över större delar av landet så att bördan delas.
Att som SRF driva fullständigt absurda krav utan någon som helst förståelse för att det finns andra intressen här i världen är kontraproduktivt, framför allt för vargen.

24. Du uttolkar uppenbarligen vad du vill läsa…..

2010-11-02 20:56

…..i min text Hermelinen. Har det gått så långt nu?
När jag skriver ”TVINGAS använda fällor”, så borde även du förstå att jag ser det som ett nödvändigt ont om man inte lyckas ”bekämpa” grisarna där de blir för många och det inte räcker med enbart vanlig jakt.
Jo då, jag vet att grisar är stresskänsliga – i alla fall vissa raser av tamgrisar - och då kan man fråga sig hur de påverkas av stressen när de har hundar efter sig. Det var därför jag kommenterade köttkvalitén, för det är väl inte bara att jaga grisarna som gäller – köttet ska väl tas tillvara också – eller?
Nu tycker jag mig ha läst att det finns andra metoder att fånga vildsvin på, än enbart i en trång liten låda. En typ av fållor, dit grisen kan ta sig in men inte ut. Kanske någon annan vet mer om detta?

23. Bjärven!

2010-11-02 20:56

Jag skrev ”TVINGAS använda fällor”. Med det uttrycket tycker jag nog min syn på fällor speglas ganska väl, dvs jag gillar dom inte men tvingas inse att det ibland är en nödvändighet, som t ex med mink och i absolut värsta fall även vildsvin.

Jag hoppas inte heller att utvecklingen går bakåt när det gäller jakthundar, men då tänker jag närmast på de ensamma stackare som satt i hundgården dag ut och dag in med förklaringen att man förstörde jakten i hunden om man tog in den. Jag kan tänka mig att din farfars hundar ändå levde ett bra liv, och kanske t o m bättre än vissa övergödda sällskapshundar gör idag, men när jägare talar om ”urgamla traditioner”, så ingår att jakthundarna var just ett jaktredskap, och inga familjehundar som fick dela säng med husse på natten. Traditionen, som den ser ut idag – är alltså bara en del av den gamla.

Enligt Agria (se länken) så dödades 87 hundar av vilda djur 2009. Jag tror jag har läst att ungefär 60-75% av alla hundar är försäkrade i Agria, och då skulle man kunna anta att med oförsäkrade, eller försäkrade i annat bolag kommer man upp i 116-145 hundar som dödats av vilda djur. Under samma år dödades enl VSC 27 hundar av varg, och där inkluderas även hundar som skadats så svårt att de senare måste avlivas. Dessutom dödades 5 hundar av björn/kungsörn/lo eller okänt vilket rovdjur. Drar vi bort siffran för dödade av fredade rovdjur, så blir det ändå 84-113 hundar som dödats av vilda djur under 2009. Här hittar man säkert hundar som blivit dödade av älg, men vilka fler – förutom vildsvin – klarar av att döda en hund? Några bilder på dessa 84-113 hundar verkar dock inte ha publicerats i pressen. Ska se om jag kan få siffran för vildsvin bekräftad under morgondagen, men här är länken http://www.agria.se/agria/index.nsf/LinkFrameSet?ReadForm&url=http://www.agria.se/agria/text.nsf/id/7199

Om vildgrisarna är hanterbara eller inte, råder det olika åsikter om, men många som tidigare släppte sina hundar lösa utan tillstånd från jakträttsinnehavare, håller dom numera kopplade när de går i marker med vildsvin. http://kvp.expressen.se/nyheter/1.1155949/hunden-dessie-foll-offer-for-ett-vildsvin

Till sist! Jag förstår mycket väl att få släppa jakthunden är mångdubbelt viktigare för dig än att vi ska ha varg i Sverige, men frågan är om det du värnar ska ses som viktigare än det jag värnar? Annars ser jag själv jakten som en mycket viktig del av den svenska kulturen, men förutsättningarna har förändrats, och vi måste förändras med dom – så har det ju alltid varit.

22. Nämen Kerstin...

2010-11-02 17:23

...inte kan du väl på fullt allvar förorda att hela grupper med vildsvin ska fångas i fällor. Där man man verkligen snacka om djurplågeri. Ring någon grisforskare så får du höra samma sak som jag hört - grisar är extremt stresskänsliga och dör till och med av slakteritransporter.
Inte kan väl vargens väl och ve vara så viktigt för dig, att du till och med börjar pläddera för fällor.
Se nu istället till att vargarna blir så få som möjligt, utspridda över hela riket, och att vildsvinen kan bekämpas med hundjakt. Allt annat är oetiskt.

21. Kerstin

2010-11-02 17:13

Vad jag menar med att klara av älgjakten är att det i vissa fall är så stora områden att de är svåra att driva av med drevkedjor. Då är hunden nödvändig.
Sedan är jag tveksam till fällor för vildsvin, vi har redan sett en olycka där ett gäng kultingar avled i en fälla. Du brukar ju vara tveksam till fällor för lodjur så du förstår säkert min tvekan inför fällor för vildsvin.
I motsats till möjligheten att skydda hundarna mot grisarnas betar finns idag ingen bra metod att skydda mot vargarnas tänder, det vore bra om man kunde utveckla något motmedel som gjorde att vargen skydde hundar.
Den som hittar på något som fungerar kommer att tjäna stora pengar, men än har jag inte sett något som verkar förtroendeingivande.
Sedan hoppas jag att utvecklingen inte går tillbaka till farfars tid där hundarna enbart betraktades som redskap och i viss mån förbrukningsvara. Min farfar hade alltid minst fem hundar som alla hade samma namn, praktiskt när någon omkom, lätt att sätta in en ny valp i hundgården med samma namn.
När gäller publicering finns det som sagt starka intressen både för att visa upp vargdödade hundar och skjutna vargar.
Jag tror inte alls att det dödas så många hundar av vildsvin som av varg. Däremot kan jag tänka mig att många skadas och behöver veterinärvård. Men vi måste komma ihåg att det finns ca 250 vargar och kanske 100.000 vilsvin. Dessutom måste vi komma ihåg att väldigt många har slutat släppa sina hundar när man fått varg på sina jaktmarker.
Riskexponeringen i vargområden är följaktligen mångdubbelt högre än i vildsvinsområden.
Vildsvinet är ur hundsynpunkt hanterbara.
Vargen är ur hundsynpunkt inte hanterbar mer än på ett sätt: släpp inte hunden, vilket varganhängarna förnumstigt brukar säga.
För mig är jakthundar viktigare än vargar och så kommer det att förbli.

20. Bjärven!

2010-11-02 13:45

Du har helt rätt! Det är en liten grupp med rötägg som utmärker sig och de många seriösa som blir lidande. Så vill i alla fall jag tro.

Jakt med hund är ett av de få områden, vi ännu inte hittat någon realistisk lösning på. Många kommer att tvingas välja mellan att inte släppa hunden, eller se den som ett arbetsredskap – vilket man ju faktiskt gjorde förr i tiden.

Nu behöver nog inte älgjakten bli så lidande. Det finns ju andra sätt att jaga älg på en bara med hjälp av hund. I Värmland har jag hört sägas att man samlar hela befolkningen i vissa byar för drev, och det kan ge den positiva bieffekten att förståelsen för jakt kan öka.

Däremot är jag rädd att problem med vildsvin kommer bli betydligt värre, och stammen är väl snart uppe i samma individantal som älgstammen. Du har säkert rätt i att man även måste använda hundar för att hålla stammen på en rimlig nivå, men frågan är om man inte i vissa fall tvingas använda fällor. Frågan är hur köttet påverkas av stressen – både att bli jagad av hund, eller fångad i fälla. Går det att sälja ett stresspåverkat kött?

I det du skrev sist, tror jag du har helt fel tyvärr. För att vildsvinskadorna ska komma media till känna, så krävs i princip att de blir kontaktade av hundägaren, och vem vill berätta eller visa upp en bild på en vildsvinsdödad ”familjemedlem”? Nej, där tror jag det är så krasst att dödade hundar bara visas upp när varg varit i farten, och det av en alldeles speciell anledning. Som jämförelse så visas sällan hunddöda får upp i media, trots att detta är – och alltid har varit – relativt vanligt om man ska tro fårägarna själva. Att Agria nu ger rabatt på självrisken om man använder skyddsväst vid vildsvinjakt är nog svårt att tolka på annat sätt än att de tjänar på att vara så ”generösa” p g a alla fall de får in.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3332239

19. Mattias och Kerstin

2010-11-01 14:49

Vad jag menar är att oavsett vad vi jägare gör så finns det alltid grupper som anser att vi gör fel. Det är ganska tröttsamt. Jag förmodar att människor som engagerar sig för djurskydd tycker likadant när dom dras över samma kam som dom kriminella avarterna inom området.
Det finns alltid en risk när man släpper hunden, det är väl alla överrens om. Man får ju göra sitt bästa för att minimera riskerna, såsom väst, pejl eller GPS. Det är det viktigaste för mig, inte att hitta en eventuell syndabock. Alternativet är att sluta jaga med löshund, vilket vore lika med att sluta jaga för många. För mig vore det frågan om jag skulle tycke det vore så intressant att jaga utan hundar. Att bara sitta på pass är inget som passar mig, sedan vete gudarna hur vi skulle klara älgjakten utan hundar?
Beträffande hundar och vildsvinsjakt är det viktigt att ha lagom skarpa hundar, för många och för skarpa är inte bra, varken för hundar eller grisar. Återigen, jaktetiken i första rummet.
Att bara lita till åteljakt är nog inte tillräckligt. Det krävs nog både åteljakt och jakt med hund för att hålla ordning på den ökande vildsvinsstammen. Det är inte helt säkert att skotten vid åtel blir säkrare, det är ju inte världens bästa ljusförhållanden när man passar gris på åtel. Nu finns i o f s möjlighet att belysa åtlar.
Sedan slås det ju alltid upp i media när en hund dödas av varg på samma sätt som det slås upp när en varg dödas av jägare. I båda fallen så finns det starka intressen för att få publicitet för det som hänt. Publicering av vildsvinsdödad hund har jag bara sett vid ett tillfälle. Hur många som dödas av vildsvin känner jag inte till, men rimligtvis borde det öka i takt med vildsvinsstammen.
Det är uppenbarligen inte så vanligt att hundar dödas av vildsvin särskilt om man ställer antalet vildsvin i relation till antalet vargar. Då hade det säkert varit samma tryck på publiceringen.

18. Bjärven

2010-10-29 22:03

Jag har ingen åsikt om du gör fel eller inte. Jag menar bara att en del jägare tycker att det är ok att utsätta hunden för risk i vissa situationer men inte andra. Och då kan man undra om det är viktigast att hunden inte skadas vid jakt eller om det gäller att hitta rätt syndabock för skadan när det ytterst är jägarens ansvar och beslut om att släppa hunden. För visst är det alltid en risk att släppa hunden? Jag kan förresten meddela den intresserade att jag har kontakt med jägare så gott som dagligen i olika sammanhang så jag vet lite om hur resonemangen går.

17. Bjärven

2010-10-29 11:54

Som vanligt är det dom jägare som ibland gör fel, som också syns. Jag är rädd att de som ogillar jakt, också ser dessa som ”urtypen” för jägare – vilket jag tycker är ”helt uppåt väggarna”, men kanske förståligt när vissa kategoriskt förkastar och ibland förlöjligar minsta krav på att skydda hunden. Innan jag träffade min sambo och fick lära mig något om jakt och hur jägare resonerar, så var min egen uppfattning av jägaren: En känslokall egoist. Får man inte egna direkta kontakter och erfarenheter av en grupp människor, så är det väldigt lätt att inhämta ”kunskapen” via media – eller hur?
Sedan är jag själv väldigt tveksam till vildsvinjakt med hund. Inte p g a riskerna för hunden, utan för de skadskjutningar som inträffar, och att fel djur dödas oftare än om man passar grisar vid en åtel och får möjlighet till lugna säkra skott på lämpligt avstånd. En ansvarskännande hundägare sätter skyddsväst på hunden – precis som du – och man ska heller inte släppa alltför skarpa jyckar på vildgrisarna har jag förstått.
Vad beträffar älgkors ångestskrik, så visst lockar älgkon på sin kalv, men jag är själv tveksam till benämningen ”ångestskrik”. I alla fall är ”ångestskriket” inte mindre om älgkalven blir tagen av ett rovdjur, eller förolyckas på annat sätt. Å andra sidan har jag någonstans läst att man av etiska skäl inte skjuter kalv i USA eftersom det anses fel att skjuta bort ”barnet” ifrån ”modern”. Det är väl bäst jag tillägger att jag inte har något problem med att man skjuter kalvar.
Inte anmäler man väl vildsvinsdödade hundar till länsstyrelsen? Besiktningen kan väl i detta fall göras av veterinär? Hundar som skadas/dödas av vildsvin verkar inte heller ha samma nyhetsvärde som om de dödats av rovdjur, eller är det så att den som mist sin hund i samband med vildsvinsjakt, inte ser någon nytta med att det kommer ut? Jag håller inte heller med dig om att de flesta, som fått sin hund dödad av rovdjur, inte skulle kommunicera detta. I alla fall om man inte vill missa ytterligare ett argument emot rovdjur. Sedan har jag svårt att förstå att man vill ”föreviga” sin familjemedlem som en hög med slamsor, men visst – det har naturligtvis ett värde för andra syften dvs att göra så många som möjligt upprörda. Det syftet kan naturligtvis sägas vara det motsatta när det gäller vildsvinsdödade hundar.

16. Mattias

2010-10-28 18:30

Det är ju tur att det finns jägare. Vi gör ju alltid fel oavsett vad vi gör.
Om vi inte jagar vildsvin så är det fel, jagar vi vildsvin så är vi oansvariga mot våra hundar.
Jagar vi älg så orsakar vi "ångestskrin från älgkorna", jagar vi inte älg är det vårt fel att skogen betas ner och viltolyckorna ökar. Ofta beskylls vi för att viltolyckorna ökar för att vi jag älg.

Jag har skyddsdräkt till min tysk för att skydda den så gott det går.
De flesta hundägare som får sina hundar angripna av vildsvin eller varg kommunicerar inte detta. Däremot anmäler man det till länsstyrelsen för att få hunden besiktad för att kunna få hjälp av sitt försäkringsbolag. Anmälan diarieförs och blir då allmän handling vilken läses av media och då uppstår publicering.
Förutom min jaktlust och begär till griskött har jag också ett ansvar till den markägare jag arrenderar jakträtt av, det ansvaret måste jag också ta.
Huruvida jag skulle släppa min hund i vargrevir har jag dessbättre inte behövt ta ställning till ännu.

15. Bjärven

2010-10-28 12:30

Så är det din jaktlust eller begär efter griskött som får dig att riskera din hund? Hur planerar du att kommunicera ut historien om din hund skulle bli dödad? Och skulle du göra på samma sätt som om du skulle släppa hunden i vargrevir?

14. På med...

2010-10-28 09:59

...kevlarkalsongerna och gå ut och jaga vildsvin. Ska själv släppa min tyskterrier, iklädd kevlarväst, på grisarna i helgen. Trots att jag är griskramare.

13. Hmmmm T-terrier......

2010-10-26 23:25

.....så här har jag rätt, t o m enligt dig? Inte dåligt ;-)
Undrar om du blir betraktad som vargkramare nu. Det är annars vad som brukar hända med dom som är oförsiktiga nog att våga säga att jag någon gång då och då har rätt. ;-)

12. Kerstin nr 11

2010-10-26 11:10

Det är väl som jag alltid trott bara så att jag hör till dom som har lättast att förstå det rätta i saker och ting även om det verkar invecklat och motstridiga uppgifter ges ibland...

11. Stjärna i kanten för dig T-terrier!

2010-10-26 08:22

Du förstod, men många andra gjorde det inte – hur ska jag tolka det?
Sedan är det ju lite sorgligt att det ska behövas så drastiska konsekvenser som att få hunden dödad av varg eller vildsvin för att få hundägare att följa de lagar som gällt så länge jag kan minnas.

10. Jag tror Kerstin

2010-10-25 23:17

menade att de som inte har rätt att ha sina hundar lösa på andras marker här finner ytterligare en anledning förutom alla vargangrepp till att följa lagen...

9. Kerstin Fredin

2010-10-25 23:17

Nu börjar du gå över gränsen med ditt "Mässande". Ytterligare ett argument att bli laglydig som hundägar??? Vilket argument? Att man jagar älg med löshund? Du målar in dig i ett hörn med dina dumma kommentarer8. Tacksam om Drilling och Larsson kan tala om...

2010-10-25 17:44

...var jag har skrivit något som kan tolkas som att jägarna gjorde något olagligt! Ta och läs vad jag skrev igen, men kanske varje ord denna gång!

7. Förklara

2010-10-25 17:23

Fredin vad dom här jägarna gjorde som var olagligt!

6. Miacis

2010-10-25 17:23

...Det här ihop med att jaga med lösspringande hundar betalas ut till de ansvariga... Vad menar du egentligen?

5. Kerstin

2010-10-25 17:23

Anser du att de som jagade älg med löshund inte var laglydiga? Eller generaliserar du som vanligt? Skilj på äpplen och päron, tack!

4. Svin

2010-10-25 15:49

Håller med andersjakt. Jag har slutat gå själv i skogen med mina hundar (har dem alltid kopplade) för grisarna flyttar inte på sig utan man får vända och gå åt ett annat håll. De är heller inte rädda för hundarna trots att de skäller för fullt. De är inte rädda när de står utanför stängslet runt tomten när man lyser på dem med ficklampa utan då kommer de emot en istället.
Måste ju vara någon anledning till att de blev utrotade tidigare.

3. utplanterades

2010-10-25 14:15

Många vidsvinsbestånden plötsligt finns på ställen var det inte har funnits vildsvin förut i hela omgivningen. Vildsvin vandrar inte stora sträckor som t ex varg gör. Det är klart att de släpps ut av folk intresserad av ett nytt jaktbyte... Det här ihop med att jaga med lösspringande hundar betalas ut till de ansvariga...

2. Mer och mer

2010-10-25 12:15

Man läser mer och mer om jägare som skadas av vildsvin, min syster blev på sprungen av en liten gris när hon rastade hunden men det var ju hunden den ville åt och hon är inte jägare. fler och fler vildsvin så vi får nog börja tänka på var man rastar hunden.
http://www.andersjakt.se

1. Sådan "maximal otur"...

2010-10-25 11:26

...verkar bli allt vanligare. Händer inte bara jägare, utan även andra som låter hundar löpa lösa i markerna. Kanske ytterligare ett argument att bli lite mer laglydig som hundägare.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB