• Älgskadefondsföreningen

Älgkadavren var förgiftade

NotiserPublicerad: 2008-05-07 09:52

De två älgkadaver som hittades norr om Furudal den 30 januari och 23 februari var förgiftade. Det visar analyser gjorda av SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala

SVA skriver i sitt utlåtande att de för närvarande inte kan ge besked om vilket gift som använts. Polisen har ingen misstänkt för brottet. Brottsrubriceringen är grov förgörelse och straffskalan är sex månaders fängelse upp till sex år.
Polisen tror att giftet var ämnat för att skada eller döda vargar och att de finns fler giftfall som inte upptäckts.
– Det är anmärkningsvärt och skrämmande att någon eller några förgiftar, förmodligen i avsikt att döda rovvilt, kommenterar Sven-Åke Petters, presstalesman för Dala-polisen.

”Det är vansinnigt”
Gunnar Håkansson, vice ordförande för Jägarnas Riksförbund i Dalarna och rovdjursansvarig för JRF-distriktet, tycker att förgiftning av kadaver och kött ute i naturen är vansinnigt.
– Det hör inte hemma i ett civiliserat samhälle. Förgiftat kött ger inte bara vargar en plågsam död. Även andra djur riskerar att gå samma öde till mötes, säger Gunnar Håkansson.
– Vi inom JRF tar helt avstånd från denna typ av handling. Vi vill leva i samspel med naturen, tillägger han.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. Myndigheterna saknar förtroende

2008-05-08 11:06

Tyskterrier, om det är sant så håller jag med dig. Å andra sidan så är det ett obehagligt faktum att tjänstemännen nu behöver en positiv uppmärksamhet efter avslöjanden i Cinques avhandling. Handläggningen är ovanlig och stärker min mistro krafigt, händer liknande saker i fortsättnigen så måste en helt myndighetsoberoende utredning till. Myndigheterna som handlägger rovdjursfrågorna har på eget grepp förlorat allt förtroende hos jägare och glesbygdsbor i allmänhet.

8. Anmärkningsvärt!

2008-05-08 09:10

Skrämmande och vansinnigt... visst är det, det tycker jag med. Men samtidigt visar dessa drastiska åtgärder en del är villiga att utföra, trots risken för fängelse i upp till sex år, hur förbannat illa ställt det är med politiken runt våra rovdjur i dag. Träng folk tillräckligt mycket och de blir desperata nog att ta till nästan precis vad som helst för att "lätta på trycket"....
Tyvärr tror jag att en fortsättning på den rovdjurspolitik som förs i dag kommer att göra att vi får se än värre tilltag mot rovdjuren.

7. Gift

2008-05-07 17:03

Man kan väl få fram olika substanser som inte går i gifter genom ett test.
Att däremot säkerställa exakt vilket gift kräver säkert mycket mer handläggning och det var väl inte det testet skulle gå ut på? Bara att säkerställa om kadavren var förgiftade eller inte...

6. Nån där ute som tycker som jag?

2008-05-07 16:15

Inte f-n ser jag några naturvårdsverkare uttrycka sig i dagspressen om att de stora skogsbolagen avverkar gammal skog som definitiv borde ha fått stå kvar. Tjaders spelplatser sopas bort, järpens hemvisten kalavverkas.
Skogsbolagen miljöcertifieras genom FSC och i och med detta har bolaget lovat att inga nyckelbiotoper ska avverkas. Avverkas det på nyckelbiotoper ändå? Ja, definitivt.
Avverkas det på platser där det växer violettgrå tagellav, skrovellav, gammalgranskål, gränsticka, knottrig blåslav? Ja, det gör det. Vad säger vargkramarna, länsstyrelser, Naturvårdsverket och regeringen om det? Vet dom om att detta är arter som är RÖDLISTADE?
Ser vi några spalter och inlägg i dagspressen om det? Ja, ibland kanske, men enligt min mening aldeles för sällan. Men dör en varg som ofredat tamboskap och husdjur blir det ett jävla liv,
Jag tycker att vi ska värna om att få behålla den gammelskog som finns kvar. För att kunna få behålla den lilla biologiska mångfald som finns kvar.
Och då tycker jag att Naturvårdsverket och alla andra som bestämmer att börja slänga om kappan lite och titta till skogen som försvinner istället för att värna om vargen till den grad det görs.

5. Det finns gift i alla...

2008-05-07 14:52

...djur. Cesium har de flesta i sig – även människan.

4. Förgiftade

2008-05-07 13:40

Ja, ja, men då måste man väl veta vad det är för sorts gift?

3. Gift?

2008-05-07 13:39

Man har hittat gift i älgen påstår man, men säger samtidigt att man inte kan avgöra vad det är man hittat. Om nu någon förgiftat älgen i avsikt att döda vargar och andra rovdjur borde man väl rimligen ha använt stora mängder av det man avsåg att förgifta med. Då borde det rimligen varit lätt att dels hitta giftet och dels fastställa vilket gift det är frågan om.
Nu är åter myndigheterna och ryktesspridarna ute och cyklar, här om någonstans måste man kunna visa vad som skett! Det kan väl inte vara så illa att de spår man funnit kan ha uppstått på naturlig väg genom bakteriers inverkan och övrig förruttnelseprocess eller var älgen rent av biten av en huggorm eller stungen av ett bi och det är spår av dessa gifter man funnit?

2. Dödsorsak?

2008-05-07 11:31

Spår av gift i kadavren uppges visserligen. Men samtidigt, duvhökens dödsorsak ska ha varit stress. Har man inte hittat något gift i den? Hade örnen bara förätit sig?

1. Undrar det jag

2008-05-07 10:41

Jag tror nog att det är mera fråga om en markering än ren avsikt att döda varg!
Blir så här när folk i glesbygd blir totalt överkörda av förståsigpåare och myndigheter.
Någon måste ju se till att få upp ögonen på överförmyndarna.
Synd bara att det ska behöva gå så långt...
Men det är ju sant att det är helt fel att låta djur vilket det än är ska behöva gå en plågsam död till mötes. Men ingen lyssnar ju på oss som bor mitt i skiten, vi har ju varg och björn på gårdarna VARJE dag och vi får bära konsekvenserna av myndigheternas romantiska bild av en (levande natur).
Försök att rädda den lilla del gammelskog som finns kvar istället för att införa varg. Men där görs det inte mycket. Och gammelskogen har ett mycket större biologiskt och ekologiskt värde för framtida generationer än 200 vargar. Fy f-n, vi får leva i ett contortabestånd med varg istället för en olikåldrig skog med biologisk mångfald – och Sverige ska vara demokratiskt.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons