• Älgskadefondsföreningen

Älgutredningen måste kompletteras

NotiserPublicerad: 2007-10-15 08:33

Jan Hyttrings älgutredning har fått kritik för att inte vara tillräckligt detaljrik. Bland annat föreslår Jan Hyttring att nuvarande licensområden ska försvinna och att nybildade viltförvaltningsområden ska ta över ansvaret för älgskötseln från länsstyrelserna. Hur älgskötselområden och viltvårdsområden ska införlivas i systemen tar Hyttring däremot inte upp.
Många oklarheter finns i utredningen även när det gäller juridiken kring älgjakten.
Jordbruksdepartementet uppger därför att älgutredningen måste kompletteras för att kunna skickas ut på remiss. Mer information och fakta ska samlas in innan departementet kan gå vidare.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons