• Älgskadefondsföreningen

Alla fällda vargar var av skandinaviskt ursprung

NotiserPublicerad: 2010-03-06 14:21

Ingen varg med värdefulla gener från öst blev fälld under vinterns vargjakt. Det visar analysresultaten från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

Inför vargjakten var det många som fruktade att genetiskt värdefulla vargar riskerade att bli skjutna under den svenska vargjakten. Både i Norge och Sverige har det under två år producerats valpar från vargar där fadern har varit finsk-rysk invandrare.
Även forskarna, som var med och utformade vargjakten, räknade med att någon eller några sådana valpar skulle komma att bli skjutna under jakten. Så skedde emellertid inte.
Nu visar DNA-analyserna från Sveriges lantbruksuniversitet att ingen av 28 fällda vargarna hade "invandrargener". Samtliga härrörde från den äldre skandinaviska och inavlade populationen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

19. Leif Kihlström slingrar sig

2010-03-15 10:18

Citat Leif Kihlström: "Hermansson har fört en diskussion om att dagens vargstam har sin upprinnelse i djurparksvargar". Vilken källa kan du ange till detta påstående?
Så länge ingen kan lägga fram omständigheter som bestrider Gezelius vittnesmål så måste vi betrakta hans vittnesmål som sanning.

18. Hermansson

2010-03-14 20:09

Hermansson har fört en diskussion om att dagens vargstam har sin upprinnelse i djurparksvargar. Efter mitt senaste inlägg ändrar Hermansson och menar ”det inte är ursprunget som är av intresse, utan det är färdvägen till Skandinavien som söks.”
Nu är det plötsligt ointressant med ursprunget utan det är vägen som är det viktiga!
Efter andra världskriget ökade den östliga vargstammen och expanderade västerut och vargar uppträdde ända ned i södra Norge där några dödades 1946-1950. På gränsen mellan Jämtland och Tröndelag uppträdde åter vargflockar.
År 2003 presenterade Flagstad m.fl. en genetisk studie av 57 historiska vargar från olika museer i Skandinavien. Här kunde man visa att vargar av finsk-rysk härkomst vid flera tillfällen under 1800- och 1900-talet vandrat ned i Skandinavien bl.a. 1950, 1965 och 1978. Vi har varje år finsk/ryska vargar i Norrbotten och några av dessa blir inte skjutna utan vandrar vidare söderut. Flera vargar har vi genom sändare kunnat följa från Norrbotten och söderut. Flera vargar från södra Skandinavien har gjort långa vandringar bl.a. en hona från södra Norge som vandrade norrut och sköts vid finsk/ryska gränsen.
Eftersom finsk/ryska vargar bevisligen har vandrat ned till södra Skandinavien både före och efter 1980-talet så finns det inget som talar för att vargarna som fanns på Finnskogen 1982-83 gjort samma vandring som vargar gjort i alla tider.

Hermansson skriver ”Vittnet har ingen, trots ihärdiga försök, kunnat belägga med fel.” Det här är typiskt för Hermansson, han köper allt som stödjer hans teori. Det finns ju ingen som gjort några ihärdiga försök att ifrågasätta detta därför att det inte finns någon som tror på detta. Ingen renskötare har sett Gezelius vargar, så ni som tror på Gezelius, var är hans vargar?
Hermansson avslutar med ett sensationellt påstående ”Det har inte framkommit något som bestrider att vargar har satts ut i Skandinavien, i denna fråga är läget därför det att utsättning av varg är fakta.”
Hermansson handskas vårdslöst med begreppet fakta! När, var, hur och vilka vargar har satts ut? Om du inte har svar på dessa frågor Hermansson så kan du inte kalla dina påståenden för fakta, det heter i så fall spekulationer.

17. Leif Kihlstrlöm och vargimport

2010-03-14 09:27

I ett långt svar som inte är något svar fäster LK åter sina käpphästar på pränt. Mitt resonemang är att det är ingen idé att du ältar dina hypoteser och refererar till skrifter vi alla kan läsa om vargarnas ursprung. Detta därför att det inte är ursprunget som är av intresse, utan det är färdvägen till Skandinavien som söks. Vi måste antaga att regeringen har frågat landets främsta expertis på området och att det därför är deras åsikt att samtliga vargar i Skandinavien härstammar från den tik som fick valpar 1983. Därutöver har vi ett vittne som stått fram och erkänt att han satt ut varg i Sverige. Vittnet har ingen, trots ihärdiga försök, kunnat belägga med fel. Vad du anser om vittnesmålet är helt utan intresse eftersom du inte på något sätt kan underbygga dina åsikter med fakta. Jag har inte framfört någon ny teori utan det är endast gammal erfarenhet som säger att när det finns ett tidssamband mellan två var för sig osannolika och föregivet oberoende händelser så bör man undersöka om det inte i själva verket finns ett orsakssammanhang. Därför har jag sagt att man bör göra jämförande DNA-analys på samtliga i Sverige i januari 2010 dödade vargar med de två vargtikar som importerades från Moskva Zoo 1983. Nu är jag övertygad om att detta inte kommer att ske därför att svenska myndigheter saknar nödvändig demokratisk tradition och försöker lösa problem genom att lägga locket på. Att svenska politiker saknar mannamod att tillvarataga sina väljares intressen gör att detta ofta fungerar. Men dina privata funderingar om vargars upphov kan du lägga ner, det är färdvägen som är av intresse. Det har inte framkommit något som bestrider att vargar har satts ut i Skandinavien, i denna fråga är läget därför det att utsättning av varg är fakta.

16. Svar till Hermansson

2010-03-13 10:39

Hermansson, jag försöker inte bevisa någonting men ditt resonemang håller inte! Jag visar bara att det finns en annan möjlighet än ditt resonemang, nämligen att vargarna kommit hit på egna ben.Vintern 1982 spåras tre vargar i Värmland. I slutet av februari 1982 dyker en hona upp som dessutom löper. Denna hona är tydligen på långvandring för hon vandrar genom Värmland och in i Dalsland och i mars 1982 hade hon vandrat ned till Bohuslän där hon stoppades av havet. När den första snön faller i november 1982 visar det sig att det finns ett vargpar i norra Värmland. Detta vargpar spåras under hela vintern och det resulterar i en föryngring våren 1983.

Hermansson lanserar nu ännu en teori att lägga till det dussinet andra teorier om vargens återkomst, nämligen att honan som födde ungar på Finnskogen var ett djur som importerats från Moskva zoo 1983 och satts ut i Värmlandsskogen! Jag anser att det är mer troligt att det är honan som spårades redan under vårvintern 1982 som vänt norrut och någon gång under barmarkstid träffat en av de hanvargar som fanns på Finnskogen.

Jag anser att Gezelius är en bluff så länge som han inte kan visa på något mer konkret!Ingen har sett det minsta spår efter hans vargar i början av 1970-talet. Tvärtom har det ju alltid hävdats att det bara fanns en varg i Sverige.

15. Leif Kihlström, en roly-poly

2010-03-12 09:33

Citat LK: "Vad jag funnit finns inget stöd för att de Skandinaviska vargarna kommer från annat håll än finsk/ryska Karelen!". Detta är alltså resultatet av Kihlströms ivriga och ständiga försök att bevisa att varg inte satts ut i Sverige/Norge. Som extra stöd för detta utmanar han någon att försvara en ståndpunkt ingen intagit, nämligen den att de utsläppta vargarna skulle härröra från en för djurparker särskild ras. Men nu är Kihlström tillbaka på ruta ett, han kan inte med DNA-analys bevisa vilken väg en varg har färdats för att komma till Skandinavien, frågan om de utsläppta vargarna för kortare eller längre tid befunnit sig i en djurpark är av föga intresse, brottet är tyvärr preskriberat, att älta ursprung är därför meningslöst. Leif Kihlström, det finns ett vittne som stått fram offentligt och erkänt att han satt ut varg i Sverige, ingen har kunnat vederlägga hans vittnesmål. Därtill finns mängder av andra uttalanden och omständigheter som talar för att varg har planterats in. Tips för fortsatt arbete, Kihlström, är att du börjar med att visa att vad som står i propositionen "En ny rovdjursförvaltning" är lögn, sedan kan du fortsätta med att bevisa att det inte finns något samband mellan den vargtik som fick valpar 1983 och de två vargtikar (syskon!) som importerades från Moskva Zoo samma år! Kom nu inte med att dessa kom hit efter det att riksdagens 1983-tik valpat, visa det! Visa även med DNA-analys Moskva-tikarna släktskap eller brist på släktskap med samtliga under januari i Sverige dödade vargar. Sedan måste du visa att Gezelius har fel. Till dess är läget, Kihlström, att vi kan betrakta utsättning av varg i Skandinavien som fakta. Inget har hittills visat på annat.

14. Svar till Seleborg

2010-03-11 22:51

En eloge till Calle Seleborg som ändå kanske vill söka sanningen! Själv har jag inget svar på den rätta sanningen!

Vad jag funnit finns inget stöd för att de Skandinaviska vargarna kommer från annat håll än finsk/ryska Karelen!

Kan vi alltså en gång för alla utesluta att de vilda vargarna i Skandinavien kommer från Skandinaviska djurparker eller finns det här ännu företrädare för denna ide?

13. Svar till Calle!

2010-03-11 22:51

Jag hoppas vi kan hantera dvärgbandmasken oavsett om det gäller mårdhundar, rävar, vargar eller hundar.
Hundens dvärgbandmask Echinococcus granulosus var tidigare ganska vanlig i norra Skandinavien och hade här en koppling till rennäringen. Senast 1997 påträffades parasiten i Sverige i samband med renslakt.

Vi ställs just nu inför ett ännu större hot nämligen fritt införande av hundar från mellaneuropa där rävens bandmask Echinococcus multilocularis förekommer och som kan smitta till hund och katt. Denna parasit finns inte i Sverige men förekommer lokalt i olika delar av Västeuropa och är vanlig i och kring Alperna där upp till hälften av rävarna är infekterade. Smittan förekommer inte enbart ute i skogen utan även i storstadsområden.

12. Läs innantill Kihström

2010-03-10 22:09

Jag förklarade bara hur Baltikum som ursprungsland kom upp. Men den historien var inget bevis på var vargarna kom ifrån baserat på genetiken. Genetisk sa Ellegren bara att de kom från den rysk-baltiska området.
Ditt andra inlägg har jag inget att invända mot. Men just dessa områden har vargar smittade av dvärgbandmaskar. Hur garanterar vi att de inte smyger sig hit? Vad är ditt val för Sverige?
1. Vargar och dvärgbandmaskar.
2. Inga vargar, inga dvärgbandmaskar.
De är som den gamla sången: "Love and marriage, you can't have one without the other."

11. Vargarna kommer från Finland!

2010-03-10 09:45

Inför den nya rovdjurspolitiken beställde NV en rapport - Förslag på åtgärder för att stärka den genetiska situationen för den svenska vargstammen - som kan laddas ned från nätet. I detta arbete finns bl.a. en studie av Mikael Åkesson & Staffan Bensch, Lunds universitet där man utifrån genetiska jämförelser av över hundra finsk/ryska och Skandinaviska vargar sammanfattar:
”Av tio vargar som tagit sig över till Skandinavien, och från vilka det finns DNA, har åtta med största sannolikhet kommit från den finsk-karelska subpopulationen, medan två kom från den centralfinska. De två individer som gått in i den skandinaviska vargstammens avel och som kunnat analyseras på detta sätt, tillhörde den förra gruppen.”

10. svar till Calle Seleborg

2010-03-09 23:11

Calle Seleborg vill gärna sprida myten om utplantering av varg! Han säger bl.a. "Naturligtvis inget bevis för att Nyskoga-vargarna INTE kom från Baltikum". Calle vill i många samanhang framstå att hans uppgifter vilar på vetenskaplig grund, men hans påstående är högst ovetenskapliga.
Hans Ellegren (han heter så Calle) har heller inte sagt något om att vissa alleler tyder på vargens ursprung, det är uppgifter från en jaktjournalist på Svensk Jakt som fullständigt missförstått de genetiska resonemangen. Hade du varit intresserad av vad Ellegren kom fram till 1996 hade du kunnat läsa forskningsrapporten som Ellegren skrivit.
I boken Avslöjandet (2006) sid 150 kan jag läsa "Närmast sanningen om vargens återkomst ligger prof. Ellegrens första DNA-analys 1996. Teorin att vargarna härstammade från Ryssland kunde avfärdas."
Detta är ju rent nonsens, Ellegren har aldrig avfärdat Ryssland. Senare genetiska studier av Ellegren m.fl. har visat att de skandinaviska vargarna närmast härstammar från området kring Karelen.
Jag kan respektera dina åsikter om vargens vara eller inte vara i Skandinavien Calle men ditt resonemang om vargens "återkomst" till Skandinavien vilar på ovetenskaplig grund och rent nonsens.

Leif9. Kihlström

2010-03-09 14:34

Under Ellesäters första utredningar råkade han säga att han hittat en allel som var identisk med baltiska vargar. Vad som inte framgick var att denna allel fanns i hela den västra vrgstammen. Därav talet om baltiska vargar. Naturligtvis inget bevis för att Nyskoga-vargarna INTE kom från Baltikum.

8. Vargimport behövs inte

2010-03-08 11:34

När alla vargar som blev skjutna under årets vargjakt var av den så kallade inavlade Skandinaviska vargstammen.
Då behövs det inte importeras några nya vargar. Då är ju kravet uppfyllt genom naturlig invandring av varg, i år i alla fall. Carlgren sätt ett tak för hur många vargrevir som varje län får ha istället. I de län som har varg är det för många revir nu, ta bort vargrevir så att inte klöviltstammarna raseras. Eftersom riksdagen har bestämt att Sverige ska ha ca: 210 vargar så ska vargarna vara jämt fördelade över Sverige. Vargen kommer aldrig att bli accepterad, där det är för tätt mellan vargreviren.

7. svar till Anna-Clara

2010-03-08 10:34

Du skriver att de svenska liksom de finska vargarna har baltiskt ursprung! För mig låter det lite konstigt. I Skandinavien, baltiska länderna och europeiska Ryssland förekommer den ras msom beskrevs va Linne Canis lupus lupus, mot ryska tundran ersätts den av tundravarg Canis lupus lupus. I Skandinavien som i Finland har det historiskt föremmit påspädning från öst!
Du säger att de svenska vargarna genetiskt inte kan skiljas från finska vargar då kan de väl inte heller skiljas från de estniska vargarna! Vad grundar du ditt påstående från att Finska och Svenska vargar kommer från just Baltikum??? Du måste ju ha någon källa för ditt påstående!

6. Svenska vargars ursprung

2010-03-08 08:35

De svenska vargarna liksom de finska har baltiskt ursprung. Detta gör också att det inte genetiskt går att särskilja de vargar som helt plötsligt dök upp i mellansverige (efter att vargarna i Sverige hade utrotats) från den finska vargstammen. Alltså de svenska vargarna har sitt ursprung från de baltiska länderna oavsett om de blev inplanterade eller kom hit självmant.

5. svar till smålänning m.fl.

2010-03-07 23:03

Det finns inget som talar för att dagens Skandinaviska vargstam skull ha grundats av vargar från just Estland! Det är ett rykte från tidigt 1990-tal och som sedan felaktigt har vidarebefodrats av Svensk Jakt nr 5 1996 sid 5-8 och av de två böckerna Vargmannens testamente 2001 och Avslöjandet 2006. Dementin att genetiska undersökningar (Ellegren 1996) skulle ha visat att vargarna av estnisk härkomst återfinns i Svensk Jakt nr 8/7 1996 sid. 33. Däremot finns stor genetisk överensstämmelse med vargar från finsk/ryska Karelen.

De skandinaviska vargarna är de vargar som härstammar från de tre anfäder vi känner. Med skandinaviska vargar avses som Dan Törnström säger de vargar som finns i Skandinavien. Att man kan skilja på dessa och de finska/ryska vargarna beror alltså på den smala genetiska variationen som den skandinaviska vargstammen har. I Finland även finns vargar som ser ut som de skandinaviska vargarna men i Finland finns även vargar som har mera rödbruna färger och det har att göra med att den geetiska variationen i Finland är större. Det har alltså ingenting med att vargarna skulle vara olika på något sätt.

4. eller ännu bättre

2010-03-06 20:54

"alla fällda vargar var inavlade"
Passar all annan media bättre...

Svar:
Det är däremot korrekt.
Dan Törnström

3. Ingen

2010-03-06 20:53

varg i Sverige är av skandinaviskt ursprung,utan har finskryska gener (enligt forskarna i alla fall)
Rätt rubrik borde varit:
"Ingen varg med nya gener fälldes under jakten."


Svar
Sverige tillhör Skandinavien. Samtliga fällda vargar är födda i Sverige. Vilket ursprung har de då? Jag vill påstå att rubriken är synnerligen korrekt.
I dag är det vedertaget att kalla den mellansvenska/norska populationen för skandinavisk. Vi som följt denna debatt känner naturligtvis till att samtliga skaninaviska vargars anfäder kommer från öst. Människans ursprung är sannolikt Afrika, men jag vill nog ändå – för tydlighetens skull – kalla mig för Europé, skandinav eller svensk.
Dan Törnström

2. Men hallå...

2010-03-06 20:44

För ett tio-tal år kom ju vargen från Estland hade ju gått hela vägen genom Finland ner genom Norrland ner till Dalarna och Värmland allt enl dåtidens styrande på Naturvårdsverket är de uppgifter fel nu. Hur skall det vara.

1. Tänk till nu!

2010-03-06 20:44

Nu hoppas jag att de sk. intelligenta vargkramarna använder sina fantastiska kunskaper till att räkna. Om vi nu har minskat vargstammen av inavlade finsk-ryska(det finns inga ursprungliga skandinaviska) så kommer den genetiska variationen att öka. Men det är väl att ställa för stora förhoppningar på dem. Till och med en genetiker från Sth. universitet verkar ha svårt att komma fram till det resultatet. Men matematik kanske inte ingår i den utbildningen

Exempel: Har man 100st av en population varav 80st är inavlade så är 80% inavlade, tar man bort 10 av dessa 80 inavlade dvs minskar de inavlade med 12,5% och stammen totalt med 10% då har man 90st kvar.
Av dessa 90 är 70st inavlade och 20st ej inavlade. Förhållandet är då 70/90=77% inavlade istället för 80% från början. Den genetiska variationen ökar!
Hur mycket det är i verkligheten vet väl kanske ingen eftersom de har tappat kontrollen över antalet vargar redan idag!

Det är det här som jag inte förstår att högutbildade genetiker inte kan tänka fram själva!

Det bästa vore att ta bort alla vargar från Sverige eftersom man då får bort alla former av inavel.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB